Windows 2000/XP netsh diag Příkazy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh diag ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. connect - Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy dump - Zobrazí konfigurační skript. gui - Zobrazí uživatelské rozhraní webové stránky. help - Zobrazí seznam příkazů. ping - Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry show - Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy

»netsh »diag »connect


C:\Windows>netsh diag connect ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
connect ieproxy -   Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer.  
connect iphost -   Připojení k hostiteli IP určenému uživatelem  
connect mail  -   Připojení k poštovnímu serveru  
connect news  -   Připojení k diskusnímu serveru  

Připojit se k serveru proxy aplikace Internet Explorer.

»netsh »diag »connect »ieproxy


C:\Windows>netsh diag connect ieproxy ?
  
Použití: connect ieproxy  
  
Parametry: 
    Žádné.  
  
Například:  
    connect ieproxy  

Připojení k hostiteli IP určenému uživatelem

»netsh »diag »connect »iphost


C:\Windows>netsh diag connect iphost ?
  
Použití: connect iphost  
  
Parametry: 
    adresa IP nebo název hostitele  
    číslo portu  
  
Například:  
    connect iphost microsoft.com 28  

Připojení k poštovnímu serveru

»netsh »diag »connect »mail


C:\Windows>netsh diag connect mail ?
  
Použití: connect mail  
  
Parametry: 
    Žádné.  
  
Například:  
    connect mail  

Připojení k diskusnímu serveru

»netsh »diag »connect »news


C:\Windows>netsh diag connect news ?
  
Použití: connect news  
  
Parametry: 
    Žádné.  
  
Například:  
    connect news  

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »diag »dump


C:\Windows>netsh diag dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí uživatelské rozhraní webové stránky.

»netsh »diag »gui


C:\Windows>netsh diag gui ?
  
Použití: gui  
  
Parametry: 
    žádná  
  

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »diag »help


C:\Windows>netsh diag help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Příkaz ping na WINS, IP, diskusní server, poštovní server, server proxy, DNS a na adaptéry

»netsh »diag »ping


C:\Windows>netsh diag ping ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
ping adapter  -   Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping  
ping dhcp   -   Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping  
ping dns    -   Testování serverů DNS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping  
ping gateway  -   Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping  
ping ieproxy  -   Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping  
ping ip    -   Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping  
ping iphost  -   Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping  
ping loopback -   Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)  
ping mail   -   Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping  
ping news   -   Testování diskusního serveru pomocí příkazu Ping  
ping wins   -   Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping  

Testování všech adaptérů pomocí příkazu Ping

»netsh »diag »ping »adapter


C:\Windows>netsh diag ping adapter ?
  
Použití: ping adapter  
  
Parametry: 
    Indexové číslo adaptéru.  
    Název adaptéru.  
    Část názvu adaptéru.  
  
Například:  
    ping adapter  
    ping adapter 2  
    ping adapter net*  

Testování serverů DHCP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping

»netsh »diag »ping »dhcp


C:\Windows>netsh diag ping dhcp ?
  
Použití: ping dhcp  
  
Parametry: 
    Indexové číslo adaptéru.  
    Název adaptéru.  
    Část názvu adaptéru.  
  
Například:  
    ping dhcp  
    ping dhcp 2  
    ping dhcp net*  

Testování serverů DNS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping

»netsh »diag »ping »dns


C:\Windows>netsh diag ping dns ?
  
Použití: ping dns  
  
Parametry: 
    Indexové číslo adaptéru.  
    Název adaptéru.  
    Část názvu adaptéru.  
  
Například:  
    ping dns  
    ping dns 2  
    ping dns net*  

Testování serverů výchozí brány pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping

»netsh »diag »ping »gateway


C:\Windows>netsh diag ping gateway ?
  
Použití: ping gateway  
  
Parametry: 
    Indexové číslo adaptéru.  
    Název adaptéru.  
    Část názvu adaptéru.  
  
Například:  
    ping gateway  
    ping gateway 2  
    ping gateway net*  

Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping

»netsh »diag »ping »ieproxy


C:\Windows>netsh diag ping ieproxy ?
  
Použití: ping ieproxy  
  
Parametry: 
    Žádné.  
  
Například:  
    ping ieproxy  

Testování všech adres IP pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping

»netsh »diag »ping »ip


C:\Windows>netsh diag ping ip ?
  
Použití: ping ip  
  
Parametry: 
    Indexové číslo adaptéru.  
    Název adaptéru.  
    Část názvu adaptéru.  
  
Například:  
    ping ip  
    ping ip 2  
    ping ip net*  

Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping

»netsh »diag »ping »iphost


C:\Windows>netsh diag ping iphost ?
  
Použití: ping iphost  
  
Parametry: 
    adresa IP nebo název hostitele  
  
Například:  
    ping iphost 127.0.0.1  
    ping iphost microsoft.com  

Testování zpětné smyčky pomocí příkazu Ping (127.0.0.1)

»netsh »diag »ping »loopback


C:\Windows>netsh diag ping loopback ?
  
Použití: ping loopback  
  
Parametry: 
    Žádné.  
  
Například:  
    ping loopback  

Testování poštovního serveru aplikace Outlook Express pomocí příkazu Ping

»netsh »diag »ping »mail


C:\Windows>netsh diag ping mail ?
  
Použití: ping mail  
  
Parametry: 
    Žádné.  
  
Například:  
    ping mail  

Testování diskusního serveru pomocí příkazu Ping

»netsh »diag »ping »news


C:\Windows>netsh diag ping news ?
  
Použití: ping news  
  
Parametry: 
    Žádné.  
  
Například:  
    ping news  

Testování primárního a sekundárního serveru WINS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping

»netsh »diag »ping »wins


C:\Windows>netsh diag ping wins ?
  
Použití: ping wins  
  
Parametry: 
    Indexové číslo adaptéru.  
    Název adaptéru.  
    Část názvu adaptéru.  
  
Například:  
    ping wins  
    ping wins 2  
    ping wins net*  

Informace týkající se poštovního serveru, diskusního serveru, serveru proxy, počítače, operačního systému, síťového adaptéru, modemu a sítě

»netsh »diag »show


C:\Windows>netsh diag show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show adapter  -   Zobrazí všechny adaptéry.  
show all    -   Zobrazí všechny kategorie.  
show client  -   Zobrazí všechny síťové klienty.  
show computer -   Zobrazí informace týkající se počítače.  
show dhcp   -   Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů.  
show dns    -   Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů.  
show gateway  -   Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.  
show ieproxy  -   Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer.  
show ip    -   Zobrazí adresu IP pro každý z adaptérů.  
show mail   -   Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.  
show modem   -   Zobrazí všechny modemy.  
show news   -   Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu.  
show os    -   Zobrazí informace týkající se operačního systému.  
show test   -   Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy.  
show version  -   Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.  
show wins   -   Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.  

Zobrazí všechny adaptéry.

»netsh »diag »show »adapter


C:\Windows>netsh diag show adapter ?
  
Použití: show adapter  
  
Parametry: 
    /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole.  
    /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu.  
    Indexové číslo adaptéru.  
    Název adaptéru.  
    Část názvu adaptéru.  
  
Například:  
    show adapter  
    show adapter 2  
    show adapter net*  
    show adapter /v  
    show adapter 2 /p  
    show adapter net* /p  

Zobrazí všechny kategorie.

»netsh »diag »show »all


C:\Windows>netsh diag show all ?
  
Použití: show all  
  
Parametry: 
    /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole.  
    /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu.  
  
Například:  
    show all  
    show all /p  
    show all /v  

Zobrazí všechny síťové klienty.

»netsh »diag »show »client


C:\Windows>netsh diag show client ?
  
Použití: show client  
  
Parametry: 
    /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole.  
    /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu.  
    Indexové číslo klienta.  
    Název klienta.  
    Část názvu klienta.  
  
Například:  
    show client  
    show client 2  
    show client microsoft*  
    show client /v  
    show client 2 /p  
    show client microsoft* /p  

Zobrazí informace týkající se počítače.

»netsh »diag »show »computer


C:\Windows>netsh diag show computer ?
  
Použití: show computer  
  
Parametry: 
    /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole.  
    /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu.  
  
Například:  
    show computer  
    show computer /p  
    show computer /v  

Zobrazí servery DHCP pro každý z adaptérů.

»netsh »diag »show »dhcp


C:\Windows>netsh diag show dhcp ?
  
Použití: show dhcp  
  
Parametry: 
    Indexové číslo adaptéru.  
    Název adaptéru.  
    Část názvu adaptéru.  
  
Například:  
    show dhcp  
    show dhcp 2  
    show dhcp net*  

Zobrazí servery DNS pro každý z adaptérů.

»netsh »diag »show »dns


C:\Windows>netsh diag show dns ?
  
Použití: show dns  
  
Parametry: 
    Indexové číslo adaptéru.  
    Název adaptéru.  
    Část názvu adaptéru.  
  
Například:  
    show dns  
    show dns 2  
    show dns net*  

Zobrazí servery výchozí brány pro každý z adaptérů.

»netsh »diag »show »gateway


C:\Windows>netsh diag show gateway ?
  
Použití: show gateway  
  
Parametry: 
    Indexové číslo adaptéru.  
    Název adaptéru.  
    Část názvu adaptéru.  
  
Například:  
    show gateway  
    show gateway 2  
    show gateway net*  

Zobrazí název a číslo portu serveru aplikace Internet Explorer.

»netsh »diag »show »ieproxy


C:\Windows>netsh diag show ieproxy ?
  
Použití: show ieproxy  
  
Parametry: 
    /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole.  
    /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu.  
  
Například:  
    show ieproxy  
    show ieproxy /p  
    show ieproxy /v  

Zobrazí adresu IP pro každý z adaptérů.

»netsh »diag »show »ip


C:\Windows>netsh diag show ip ?
  
Použití: show ip  
  
Parametry: 
    Indexové číslo adaptéru.  
    Název adaptéru.  
    Část názvu adaptéru.  
  
Například:  
    show ip  
    show ip 2  
    show ip net*  

Zobrazí název poštovního serveru a číslo portu.

»netsh »diag »show »mail


C:\Windows>netsh diag show mail ?
  
Použití: show mail  
  
Parametry: 
    /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole.  
    /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu.  
  
Například:  
    show mail  
    show mail /p  
    show mail /v  

Zobrazí všechny modemy.

»netsh »diag »show »modem


C:\Windows>netsh diag show modem ?
  
Použití: show modem  
  
Parametry: 
    /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole.  
    /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu.  
    Indexové číslo modemu.  
    Název modemu.  
    Část názvu modemu.  
  
Například:  
    show modem  
    show modem 2  
    show modem modem*  
    show modem /v  
    show modem 2 /p  
    show modem modem* /p  

Zobrazí název diskusního serveru a číslo portu.

»netsh »diag »show »news


C:\Windows>netsh diag show news ?
  
Použití: show news  
  
Parametry: 
    /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole.  
    /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu.  
  
Například:  
    show news  
    show news /p  
    show news /v  

Zobrazí informace týkající se operačního systému.

»netsh »diag »show »os


C:\Windows>netsh diag show os ?
  
Použití: show os  
  
Parametry: 
    /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole.  
    /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu.  
  
Například:  
    show os  
    show os /p  
    show os /v  

Zobrazí všechny kategorie a provede všechny testy.

»netsh »diag »show »test


C:\Windows>netsh diag show test ?
  
Použití: show test  
  
Parametry: 
    /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole.  
    /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu.  
  
Například:  
    show test  
    show test /p  
    show test /v  

Zobrazí verzi systému Windows a služby WMI.

»netsh »diag »show »version


C:\Windows>netsh diag show version ?
  
Použití: show version  
  
Parametry: 
    /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole.  
    /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu.  
  
Například:  
    show version  
    show version /p  
    show version /v  

Zobrazí primární a sekundární servery WINS pro každý z adaptérů.

»netsh »diag »show »wins


C:\Windows>netsh diag show wins ?
  
Použití: show wins  
  
Parametry: 
    Indexové číslo adaptéru.  
    Název adaptéru.  
    Část názvu adaptéru.  
  
Například:  
    show wins  
    show wins 2  
    show wins net*  - br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.218
8893

How to open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall?

V-Server vs Dedicated!

Die Systemsteuerung von Windows 8.1 auf klassisch umstellen?

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

Is CannaPower illegal?(0)