Windows 2000/XP netsh firewall Příkazy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh firewall ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá konfiguraci brány firewall. delete - Odstraní konfiguraci brány firewall. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. reset - Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall. set - Nastaví konfiguraci brány firewall. show - Zobrazí konfiguraci brány firewall. Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

Přidá konfiguraci brány firewall.

»netsh »firewall »add


C:\Windows>netsh firewall add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add allowedprogram - Přidá do konfigurace brány firewall povolený program.
add portopening - Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.

Přidá do konfigurace brány firewall povolený program.

»netsh »firewall »add »allowedprogram


C:\Windows>netsh firewall add allowedprogram ?

add allowedprogram                                  
   [ program = ] cesta                         
   [ name = ] název                          
   [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE                    
    [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM                  
    [ addresses = ] addresy                    
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ]           
                                     
 Přidá do konfigurace brány firewall povolený program.              
                                     
 Parametry:                              
                                     
 program - Cesta k programu a název souboru.                 
                                     
 name - Název programu.                          
                                     
 mode - Režim programu (volitelné).                    
   ENABLE - Povolit průchod bránou firewall (výchozí).            
   DISABLE - Zakázat průchod bránou firewall.              
                                     
 scope - Obor programu (volitelné).                   
   ALL  - Povolit průchod všech dat bránou firewall (výchozí).       
   SUBNET - Povolit průchod bránou firewall pouze v rámci místní sítě (podsítě).
   CUSTOM - Povolit pouze určený přenos bránou firewall.      
                                     
 adresy - Vlastní obor adres (volitelné).             
                                     
 profile - Konfigurační profil (volitelné).              
   CURRENT - Aktuální profil (výchozí).               
   DOMAIN  - Doménový profil.                     
   STANDARD - Standardní profil.                    
   ALL   - Všechny profily.                      
                                     
 Poznámky: Pro určení parametru addresses je třeba nastavit parametr scope na CUSTOM       
                                     
 Příklady:                               
                                     
   add allowedprogram C:\Aplikace\Aplikace.exe Aplikace ENABLE               
   add allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe Aplikace DISABLE               
   add allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe Aplikace ENABLE CUSTOM            
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet    
   add allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = Aplikace mode = ENABLE   
   add allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = Aplikace mode = DISABLE   
   add allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = Aplikace mode = ENABLE   
     scope = CUSTOM addresses =                   
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet    

Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.

»netsh »firewall »add »portopening


C:\Windows>netsh firewall add portopening ?

add portopening
   [ protocol = ] TCP|UDP|ALL                     
   [ port = ] 1-65535                         
   [ name = ] název                          
   [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE                    
    [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM                  
    [ addresses = ] addresy                    
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL            
    [ interface = ] název ]                      

 Přidá konfiguraci portu na bráně firewall.                   
                                     
 Parametry:                              
                                     
 protocol - Protokol portu.                       
   TCP - Transmission Control Protocol (TCP).             
   UDP - User Datagram Protocol (UDP).                
   ALL - Všechny protokoly.                        

 port - Číslo portu.                          

 name - Název portu.                           

 mode - Režim portu (volitelné).                      
   ENABLE - Povolit průchod bránou firewall (výchozí).            
   DISABLE - Zakázat průchod bránou firewall.              

 scope - Obor portu (volitelné).                     
   ALL  - Povolit průchod všech dat bránou firewall (výchozí).       
   SUBNET - Povolit průchod bránou firewall pouze v rámci místní sítě (podsítě).
   CUSTOM - Povolit pouze určený přenos bránou firewall.      
                                     
 adresy - Vlastní obor adres (volitelné).             
                                     
 profile - Konfigurační profil (volitelné).              
   CURRENT - Aktuální profil (výchozí).               
   DOMAIN  - Doménový profil.                     
   STANDARD - Standardní profil.                    
   ALL   - Všechny profily.                      
                                     
 interface - Název rozhraní (volitelné).                 
                                     
 Poznámky: Parametry profile a interface nelze zadat společně.   
      Parametry scope a interface nelze zadat společně.    
      Pro určení parametru addresses je třeba nastavit parametr scope na CUSTOM       
                                     
 Příklady:                               
                                     
   add portopening TCP 80 OsobniWebovyPort                       
   add portopening UDP 500 IKE ENABLE ALL                    
   add portopening ALL 53 DNS ENABLE CUSTOM                   
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet    
   add portopening protocol = TCP port = 80 name = WebovyPort          
   add portopening protocol = UDP port = 500 name = IKE mode = ENABLE scope = ALL
   add portopening protocol = ALL port = 53 name = DNS mode = ENABLE      
     scope = CUSTOM addresses =                   
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet    

Odstraní konfiguraci brány firewall.

»netsh »firewall »delete


C:\Windows>netsh firewall delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete allowedprogram - Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program.
delete portopening - Odstraní konfiguraci portu z nastavení brány firewall.

Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program.

»netsh »firewall »delete »allowedprogram


C:\Windows>netsh firewall delete allowedprogram ?

delete allowedprogram                                   
   [ program = ] cesta                         
   [ [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ]            
                                     
 Odstraní z konfigurace brány firewall povolený program.             
                                     
 Parametry:                               
                                     
 program - Cesta k programu a název souboru.                  
                                     
 profile - Konfigurační profil (volitelné).               
   CURRENT - Aktuální profil (výchozí).                
   DOMAIN  - Doménový profil.                     
   STANDARD - Standardní profil.                    
   ALL   - Všechny profily.                      
                                     
 Příklady:                                
                                     
   delete allowedprogram C:\Aplikace\Aplikace.exe                      
   delete allowedprogram program = C:\Aplikace\Aplikace.exe                 

Odstraní konfiguraci portu z nastavení brány firewall.

»netsh »firewall »delete »portopening


C:\Windows>netsh firewall delete portopening ?

delete portopening                                   
   [ protocol = ] TCP|UDP|ALL                     
   [ port = ] 1-65535                         
   [ [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL             
    [ interface = ] název ]                      
                                     
 Odstraní konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
                                     
 Parametry:                               
                                     
 protocol - Protokol portu.                        
   TCP - Transmission Control Protocol (TCP).             
   UDP - User Datagram Protocol (UDP).                 
   ALL - Všechny protokoly.                        
                                     
 port - Číslo portu.                           
                                     
 profile - Konfigurační profil (volitelné).               
   CURRENT - Aktuální profil (výchozí).                
   DOMAIN  - Doménový profil.                     
   STANDARD - Standardní profil.                    
   ALL   - Všechny profily.                      
                                     
 interface - Název rozhraní (volitelné).                 
                                     
 Poznámky: Parametry profile a interface nelze zadat společně.    
                                     
 Příklady:                                
                                     
   delete portopening TCP 80                            
   delete portopening UDP 500                            
   delete portopening protocol = TCP port = 80                   
   delete portopening protocol = UDP port = 500                   

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »firewall »dump


C:\Windows>netsh firewall dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »firewall »help


C:\Windows>netsh firewall help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall.

»netsh »firewall »reset


C:\Windows>netsh firewall reset ?

reset                                  
                                     
 Obnoví výchozí konfiguraci brány firewall.               
                                     
 Poznámky: Obnovení výchozího nastavení vymaže celé nastavení  
      brány firewall systému Windows nastavené od instalace systému
      Windows. To může způsobit nefunkčnost některých programů. Jakékoliv
      změny nastavení provedené ve Sdílení připojení k Internetu
      budou smazány a Sdílení připojení k Internetu bude.
                           

Nastaví konfiguraci brány firewall.

»netsh »firewall »set


C:\Windows>netsh firewall set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set allowedprogram - Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program.
set icmpsetting - Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány
         firewall.
set logging  - Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.
set multicastbroadcastresponse - Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na
                 vícesměrové nebo všesměrové vysílání.
set notifications - Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.
set opmode   - Nastaví provozní konfiguraci brány firewall.
set portopening - Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
set service  - Nastaví konfiguraci služby v nastavení brány firewall.

Nastaví v konfiguraci brány firewall povolený program.

»netsh »firewall »set »allowedprogram


C:\Windows>netsh firewall set allowedprogram ?

set allowedprogram                                  
   [ program = ] cesta                         
   [ name = ] název                          
   [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE                    
    [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM                  
    [ addresses = ] addresy                    
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ]           
                                     
 Nastaví konfiguraci povolených programů brány firewall .              
                                     
 Parametry:                              
                                     
 program - Cesta k programu a název souboru.                 
                                     
 name - Název programu (volitelné).                    
                                     
 mode - Režim programu (volitelné).                    
   ENABLE - Povolit průchod bránou firewall (výchozí).            
   DISABLE - Zakázat průchod bránou firewall.              
                                     
 scope - Obor programu (volitelné).                   
   ALL  - Povolit průchod všech dat bránou firewall (výchozí).       
   SUBNET - Povolit průchod bránou firewall pouze v rámci místní sítě (podsítě).
   CUSTOM - Povolit pouze určený přenos bránou firewall.      
                                     
 adresy - Vlastní obor adres (volitelné).             
                                     
 profile - Konfigurační profil (volitelné).              
   CURRENT - Aktuální profil (výchozí).               
   DOMAIN  - Doménový profil.                     
   STANDARD - Standardní profil.                    
   ALL   - Všechny profily.                      
                                     
 Poznámky: Pro určení parametru addresses je třeba nastavit parametr scope na CUSTOM       
                                     
 Příklady:                               
                                     
   set allowedprogram C:\Aplikace\Aplikace.exe Aplikace ENABLE               
   set allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe Aplikace DISABLE               
   set allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe Aplikace ENABLE CUSTOM            
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet    
   set allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = Aplikace mode = ENABLE   
   set allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = Aplikace mode = DISABLE   
   set allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = Aplikace mode = ENABLE   
     scope = CUSTOM addresses =                   
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet    

Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány

»netsh »firewall »set »icmpsetting


C:\Windows>netsh firewall set icmpsetting ?

set icmpsetting                                   
   [ type = ] 2-5|8-9|11-13|17|ALL                   
   [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE                     
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL             
    [ interface = ] název ]                      
                                     
 Nastaví konfiguraci protokolu ICMP v nastavení brány firewall                    
                                     
 Parametry:                               
                                     
 type - Typ provozu ICMP.                            
   2  - Povolit odchozí zprávy o příliš velkém paketu.                
   3  - Povolit odchozí zprávy o nedostupnosti cíle.            
   4  - Povolit odchozí zprávy se žádostí o zpomalení toku ze zdroje.                 
   5  - Povolit přesměrování.                        
   8  - Povolit příchozí zprávy s požadavkem na odezvu.                  
   9 - Povolit příchozí zprávy s požadavkem směrovače.                 
   11 - Povolit odchozí zprávy o překročení časového intervalu.                 
   12 - Povolit odchozí zprávy o problému parametru.               
   13 - Povolit příchozí zprávy s požadavkem na časové razítko.               
   17 - Povolit příchozí zprávy s požadavkem masky.                  
   ALL - Všechny typy.                          
                                     
 mode - Režim protokolu ICMP (volitelné).                      
   ENABLE - Povolit průchod bránou firewall (výchozí).             
   DISABLE - Zakázat průchod bránou firewall.              
                                     
 profile - Konfigurační profil (volitelné).               
   CURRENT - Aktuální profil (výchozí).                
   DOMAIN  - Doménový profil.                     
   STANDARD - Standardní profil.                    
   ALL   - Všechny profily.                      
                                     
 interface - Název rozhraní (volitelné).                 
                                     
 Poznámky: Parametry profile a interface nelze zadat společně.    
      Parametry type 2 a interface nelze zadat společně.    
                                     
 Příklady:                                
                                     
   set icmpsetting 8                               
   set icmpsetting 8 ENABLE                           
   set icmpsetting ALL DISABLE                          
   set icmpsetting type = 8                           
   set icmpsetting type = 8 mode = ENABLE                    
   set icmpsetting type = ALL mode = DISABLE                   

Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.

»netsh »firewall »set »logging


C:\Windows>netsh firewall set logging ?

set logging                                   
   [ [ filelocation = ] cesta                      
    [ maxfilesize = ] 1-32767                     
    [ droppedpackets = ] ENABLE|DISABLE                
    [ connections = ] ENABLE|DISABLE ]                
                                     
 Nastaví konfiguraci protokolování brány firewall.                  
                                     
 Parametry:                               
                                     
 filelocation - Cesta k protokolu a název souboru (volitelné).            
                                     
 maxfilesize - Maximální velikost souboru protokolu v kilobajtech (volitelné).      
                                     
 droppedpackets - Režim protokolování zahozených paketů (volitelné).          
   ENABLE - Protokolovat na bráně firewall. 
   DISABLE - Neprotokolovat na bráně firewall.                  
                                     
 connections - Režim protokolování úspěšných připojení (volitelné).        
   ENABLE - Protokolovat na bráně firewall.                     
   DISABLE - Neprotokolovat na bráně firewall.                  
                                     
 Poznámky: Je třeba zadat nejméně jeden parametr.           
                                     
 Příklady:                                
                                     
   set logging %windir%\pfirewall.log 4096                 
   set logging %windir%\pfirewall.log 4096 ENABLE             
   set logging filelocation = %windir%\pfirewall.log maxfilesize = 4096  
   set logging filelocation = %windir%\pfirewall.log maxfilesize = 4096  
     droppedpackets = ENABLE                     

Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na

»netsh »firewall »set »multicastbroadcastresponse


C:\Windows>netsh firewall set multicastbroadcastresponse ?

set multicastbroadcastresponse                                   
   [ mode = ] ENABLE|DISABLE                      
   [ [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ]            
                                     
 Nastaví konfiguraci odezvy brány firewall na vícesměrové nebo všesměrové vysílání.        
                                     
 Parametry:                               
                                     
 mode - Režim odezvy na vícesměrové nebo všesměrové vysílání.                
   ENABLE - Povolit odezvy na vícesměrové nebo všesměrové vysílání 
        prostřednictvím brány firewall.                         
   DISABLE - Zakázat odezvy na vícesměrové nebo všesměrové vysílání   
        prostřednictvím brány firewall.                   
                                     
 profile - Konfigurační profil (volitelné).               
   CURRENT - Aktuální profil (výchozí).                
   DOMAIN  - Doménový profil.                     
   STANDARD - Standardní profil.                    
   ALL   - Všechny profily.                      
                                     
 Příklady:                                
                                     
   set multicastbroadcastresponse ENABLE                            
   set multicastbroadcastresponse DISABLE                            
   set multicastbroadcastresponse mode = ENABLE                         
   set multicastbroadcastresponse mode = DISABLE                        

Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.

»netsh »firewall »set »notifications


C:\Windows>netsh firewall set notifications ?

set notifications                                   
   [ mode = ] ENABLE|DISABLE                      
   [ [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ]            
                                     
 Nastaví konfiguraci upozornění brány firewall.                
                                     
 Parametry:                               
                                     
 mode - Režim upozornění.                        
   ENABLE - Povolit zobrazování upozornění brány firewall v překryvném okně.         
   DISABLE - Zakázat zobrazování upozornění brány firewall v překryvném okně.     
                                     
 profile - Konfigurační profil (volitelné).               
   CURRENT - Aktuální profil (výchozí).                
   DOMAIN  - Doménový profil.                     
   STANDARD - Standardní profil.                    
   ALL   - Všechny profily.                      
                                     
 Příklady:                                
                                     
   set notifications ENABLE                            
   set notifications DISABLE                            
   set notifications mode = ENABLE                         
   set notifications mode = DISABLE                        

Nastaví provozní konfiguraci brány firewall.

»netsh »firewall »set »opmode


C:\Windows>netsh firewall set opmode ?

set opmode                                   
   [ mode = ] ENABLE|DISABLE                      
   [ [ exceptions = ] ENABLE|DISABLE                  
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL             
    [ interface = ] název ]                      
                                     
 Nastaví provozní konfiguraci brány firewall.                
                                     
 Parametry:                               
                                     
 mode - Provozní režim.                        
   ENABLE - Povolit bránu firewall.                     
   DISABLE - Zakázat bránu firewall.                     
                                     
 exceptions - Režim výjimek (volitelné).                 
   ENABLE - Povolit průchod bránou firewall (výchozí).             
   DISABLE - Zakázat průchod bránou firewall.              
                                     
 profile - Konfigurační profil (volitelné).               
   CURRENT - Aktuální profil (výchozí).                
   DOMAIN  - Doménový profil.                     
   STANDARD - Standardní profil.                    
   ALL   - Všechny profily.                      
                                     
 interface - Název rozhraní (volitelné).                 
                                     
 Poznámky: Parametry profile a interface nelze zadat společně.    
      Parametry exceptions a interface nelze zadat společně.  
                                     
 Příklady:                                
                                     
   set opmode ENABLE                            
   set opmode ENABLE DISABLE                        
   set opmode mode = ENABLE                         
   set opmode mode = ENABLE exceptions = DISABLE              

Nastaví konfiguraci portu v nastavení brány firewall.

»netsh »firewall »set »portopening


C:\Windows>netsh firewall set portopening ?

set portopening
   [ protocol = ] TCP|UDP|ALL                     
   [ port = ] 1-65535                         
   [ [ name = ] název                          
   [ mode = ] ENABLE|DISABLE                    
    [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM                  
    [ addresses = ] addresy                    
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL            
    [ interface = ] název ]                      

 Nastaví konfiguraci portu na bráně firewall.                   
                                     
 Parametry:                              
                                     
 protocol - Protokol portu.                       
   TCP - Transmission Control Protocol (TCP).             
   UDP - User Datagram Protocol (UDP).                
   ALL - Všechny protokoly.                        

 port - Číslo portu.                          
                                     
 name - Název portu (volitelné).                      

 mode - Režim portu (volitelné).                      
   ENABLE - Povolit průchod bránou firewall (výchozí).            
   DISABLE - Zakázat průchod bránou firewall.              

 scope - Obor portu (volitelné).                     
   ALL  - Povolit průchod všech dat bránou firewall (výchozí).       
   SUBNET - Povolit průchod bránou firewall pouze v rámci místní sítě (podsítě).
   CUSTOM - Povolit pouze určený přenos bránou firewall.      
                                     
 adresy - Vlastní obor adres (volitelné).             
                                     
 profile - Konfigurační profil (volitelné).              
   CURRENT - Aktuální profil (výchozí).               
   DOMAIN  - Doménový profil.                     
   STANDARD - Standardní profil.                    
   ALL   - Všechny profily.                      
                                     
 interface - Název rozhraní (volitelné).                 
                                     
 Poznámky: Parametry profile a interface nelze zadat společně.   
      Parametry scope a interface nelze zadat společně.    
      Pro určení parametru addresses je třeba nastavit parametr scope na CUSTOM       
                                     
 Příklady:                               
                                     
   set portopening TCP 80 OsobniWebovyPort                       
   set portopening UDP 500 IKE ENABLE ALL                    
   set portopening ALL 53 DNS ENABLE CUSTOM                   
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet    
   set portopening protocol = TCP port = 80 name = WebovyPort          
   set portopening protocol = UDP port = 500 name = IKE mode = ENABLE scope = ALL
   set portopening protocol = ALL port = 53 name = DNS mode = ENABLE      
     scope = CUSTOM addresses =                   
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet    

Nastaví konfiguraci služby v nastavení brány firewall.

»netsh »firewall »set »service


C:\Windows>netsh firewall set service ?

set service                                  
   [ type = ] FILEANDPRINT|REMOTEADMIN|REMOTEDESKTOP|UPNP|ALL     
   [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE                    
    [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM                  
    [ addresses = ] adresy                    
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ]           
                                     
 Nastaví konfiguraci služby na bráně firewall.                  
                                     
 Parametry:                              
                                     
 type - Typ služby.                          
   FILEANDPRINT - Sdílení souborů a tiskáren.             
   REMOTEADMIN  - Vzdálená správa.               
   REMOTEDESKTOP - Vzdálená pomoc a vzdálená plocha.       
   UPNP     - Architektura UPnP.                  
   ALL      - Všechny typy.                     
                                     
 mode - Režim služby (volitelné).                    
   ENABLE - Povolit průchod bránou firewall (výchozí).            
   DISABLE - Zakázat průchod bránou firewall.              
                                     
 scope - Obor služby (volitelné).                   
   ALL  - Povolit průchod všech dat bránou firewall (výchozí).       
   SUBNET - Povolit průchod bránou firewall pouze v rámci místní sítě (podsítě).
   CUSTOM - Povolit pouze určený přenos bránou firewall.      
                                     
 adresy - Vlastní obor adres (volitelné).             
                                     
 profile - Konfigurační profil (volitelné).              
   CURRENT - Aktuální profil (výchozí).               
   DOMAIN  - Doménový profil.                     
   STANDARD - Standardní profil.                    
   ALL   - Všechny profily.                      
                                     
 Poznámky: Pokud je parametr mode nastaven na hodnotu DISABLE, je parametr scope ignorován.             
      Pro určení parametru addresses je třeba nastavit parametr scope na CUSTOM       
                                     
 Příklady:                               
                                     
   set service FILEANDPRINT                         
   set service REMOTEADMIN ENABLE SUBNET                  
   set service REMOTEDESKTOP ENABLE CUSTOM                 
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet    
   set service type = FILEANDPRINT                     
   set service type = REMOTEADMIN mode = ENABLE scope = SUBNET       
   set service type = REMOTEDESKTOP mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses =
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet    

Zobrazí konfiguraci brány firewall.

»netsh »firewall »show


C:\Windows>netsh firewall show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show allowedprogram - Zobrazí v konfiguraci brány firewall povolený program.
show config  - Zobrazí konfiguraci brány firewall.
show currentprofile - Zobrazí aktuální profil brány firewall.
show icmpsetting - Zobrazí konfiguraci protokolu ICMP v nastavení
          brány firewall.
show logging  - Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.
show multicastbroadcastresponse - Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
                 vícesměrové nebo všesměrové vysílání.
show notifications - Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.
show opmode  - Zobrazí provozní konfiguraci brány firewall.
show portopening - Zobrazí konfiguraci portu v nastavení brány firewall.
show service  - Zobrazí konfiguraci služby v nastavení brány firewall.
show state   - Zobrazí aktuální stav brány firewall.

Zobrazí v konfiguraci brány firewall povolený program.

»netsh »firewall »show »allowedprogram


C:\Windows>netsh firewall show allowedprogram ?

show allowedprogram                                   
   [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ]                  
                                     
 Zobrazí konfiguraci povolených programů brány firewall.              
                                     
 Parametry:                               
                                     
 verbose - Režim podrobného výpisu (volitelné).                   
   DISABLE - Zobrazí pouze souhrnné informace (výchozí).        
   ENABLE - Zobrazí všechny dostupné informace.            
                                     
 Příklady:                                
                                     
    show allowedprogram                                
   show allowedprogram DISABLE                            
   show allowedprogram ENABLE                            
   show allowedprogram verbose = DISABLE                       
   show allowedprogram verbose = ENABLE                       

Zobrazí konfiguraci brány firewall.

»netsh »firewall »show »config


C:\Windows>netsh firewall show config ?

show config                                   
   [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ]                  
                                     
 Zobrazí konfiguraci brány firewall.                      
                                     
 Parametry:                               
                                     
 verbose - Režim podrobného výpisu (volitelné).                   
   DISABLE - Zobrazí pouze souhrnné informace (výchozí).        
   ENABLE - Zobrazí všechny dostupné informace.            
                                     
 Příklady:                                
                                     
    show config                                
   show config DISABLE                            
   show config ENABLE                            
   show config verbose = DISABLE                       
   show config verbose = ENABLE                       

Zobrazí aktuální profil brány firewall.

»netsh »firewall »show »currentprofile


C:\Windows>netsh firewall show currentprofile ?

show currentprofile                                   
                                     
 Zobrazí aktuální profil brány firewall.                     

Zobrazí konfiguraci protokolu ICMP v nastavení

»netsh »firewall »show »icmpsetting


C:\Windows>netsh firewall show icmpsetting ?

show icmpsetting                                   
   [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ]                  
                                     
 Zobrazí konfiguraci brány firewall protokolu ICMP.                   
                                     
 Parametry:                               
                                     
 verbose - Režim podrobného výpisu (volitelné).                   
   DISABLE - Zobrazí pouze souhrnné informace (výchozí).        
   ENABLE - Zobrazí všechny dostupné informace.            
                                     
 Příklady:                                
                        
    show icmpsetting                                
   show icmpsetting DISABLE                            
   show icmpsetting ENABLE                            
   show icmpsetting verbose = DISABLE                       
   show icmpsetting verbose = ENABLE                       

Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.

»netsh »firewall »show »logging


C:\Windows>netsh firewall show logging ?

show logging                                   
                                     
 Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.                  

Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na

»netsh »firewall »show »multicastbroadcastresponse


C:\Windows>netsh firewall show multicastbroadcastresponse ?

show multicastbroadcastresponse                                   
                                     
 Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na vícesměrové nebo všesměrové vysílání.       

Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.

»netsh »firewall »show »notifications


C:\Windows>netsh firewall show notifications ?

show notifications                                   
                                     
 Zobrazí konfiguraci upozornění brány firewall.               

Zobrazí provozní konfiguraci brány firewall.

»netsh »firewall »show »opmode


C:\Windows>netsh firewall show opmode ?

show opmode                                   
                                     
 Zobrazí provozní konfiguraci brány firewall.                

Zobrazí konfiguraci portu v nastavení brány firewall.

»netsh »firewall »show »portopening


C:\Windows>netsh firewall show portopening ?

show portopening                                   
   [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ]                  
                                     
 Zobrazí konfiguraci portů brány firewall.                   
                                     
 Parametry:                               
                                     
 verbose - Režim podrobného výpisu (volitelné).                   
   DISABLE - Zobrazí pouze souhrnné informace (výchozí).        
   ENABLE - Zobrazí všechny dostupné informace.            
                                     
 Příklady:                                
                        
    show portopening                                
   show portopening DISABLE                            
   show portopening ENABLE                            
   show portopening verbose = DISABLE                       
   show portopening verbose = ENABLE                       

Zobrazí konfiguraci služby v nastavení brány firewall.

»netsh »firewall »show »service


C:\Windows>netsh firewall show service ?

show service                                   
   [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ]                  
                                     
 Zobrazí konfiguraci služeb brány firewall.                  
                                     
 Parametry:                               
                                     
 verbose - Režim podrobného výpisu (volitelné).                   
   DISABLE - Zobrazí pouze souhrnné informace (výchozí).        
   ENABLE - Zobrazí všechny dostupné informace.            
                                     
 Příklady:                                
                                     
    show service                                
   show service DISABLE                            
   show service ENABLE                            
   show service verbose = DISABLE                       
   show service verbose = ENABLE                       

Zobrazí aktuální stav brány firewall.

»netsh »firewall »show »state


C:\Windows>netsh firewall show state ?

show state                                   
   [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ]                  
                                     
 Zobrazí aktuální stav brány firewall.                      
                                     
 Parametry:                               
                                     
 verbose - Režim podrobného výpisu (volitelné).                   
   DISABLE - Zobrazí pouze souhrnné informace (výchozí).        
   ENABLE - Zobrazí všechny dostupné informace.            
                                     
 Příklady:                                
                        
    show state                                
   show state DISABLE                            
   show state ENABLE                            
   show state verbose = DISABLE                       
   show state verbose = ENABLE                       - br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.125
9791

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

Change or update the email password in MS Outlook!

Change the default Excel font in Excel for Office 365!

How to find the Language and Region settings in Windows 10 and 11?

Move Files with Powershell and CMD (examples)!

Difference extended command prompt and normal on Windows?(0)