Windows 2000/XP netsh interface Příkazy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh interface ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. add - Přidá položku konfigurace do tabulky. delete - Odebere položku konfigurace z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh interface ip'. ipv6 - Změny kontextu `netsh interface ipv6'. portproxy - Změny kontextu `netsh interface portproxy'. reset - Obnoví informace. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace K dispozici jsou následující dílčí kontexty: ip ipv6 portproxy Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

Přidá položku konfigurace do tabulky.

»netsh »interface »add


C:\Windows>netsh interface add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add interface - Přidá rozhraní ke směrovači.

Přidá rozhraní ke směrovači.

»netsh »interface »add »interface


C:\Windows>netsh interface add interface ?

Použití: add interface [name=]<řetězec> [[type=]full]

                              
Parametry: 
                              
    Značka       Hodnota               
    name      - Název přidávaného připojení 
    type     - Jedna z následujících hodnot:    
            full: Vytvoří připojení vyžádaného volání. 
            
Poznámky: Přidá připojení ke směrovači. Pro tento typ připojení musí již 
     v systému existovat položka telefonního seznamu se stejným 
     názvem. 
  
Například:                         
                              
    add interface name="Připojení vyžádaného volání" type=full
                              
    Přidá připojení vyžádaného volání ke směrovači. 
    

Odebere položku konfigurace z tabulky.

»netsh »interface »delete


C:\Windows>netsh interface delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete interface - Odstraní rozhraní ze směrovače.

Odstraní rozhraní ze směrovače.

»netsh »interface »delete »interface


C:\Windows>netsh interface delete interface ?

Použití: delete interface [name=]<řetězec>                
                              
Parametry: 
                              
    Značka       Hodnota               
    name      - Název přidávaného rozhraní. 
            
Poznámky: Odstraní připojení ze směrovače.       
  
Například:                         
                              
    delete interface name="Připojení vyžádaného volání"  
                              
    Odstraní připojení vyžádaného volání ze směrovače. 
    

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »interface »dump


C:\Windows>netsh interface dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »interface »help


C:\Windows>netsh interface help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Změny kontextu `netsh interface ip'.

»netsh »interface »ip


C:\Windows>netsh interface ip ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
add      - Přidá položku konfigurace do tabulky.
delete     - Odebere položku konfigurace z tabulky.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
reset     - Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. 
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Přidá položku konfigurace do tabulky.

»netsh »interface »ip »add


C:\Windows>netsh interface ip add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add address  - Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.
add dns    - Přidá adresu statického serveru DNS.
add wins    - Přidá adresu statického serveru WINS.

Přidá adresu IP k zadanému rozhraní.

»netsh »interface »ip »add »address


C:\Windows>netsh interface ip add address ?

Použití: add address [name=]<řetězec> [[addr=]adresa IP [mask=]maska podsítě protokolu IP]
    [[gateway=]adresa IP [gwmetric=]celé_číslo]

Parametry: 

   name    - Název rozhraní protokolu IP.
   addr    - Adresa IP, kterou chcete přidat k rozhraní.
   mask    - Maska podsítě protokolu IP pro zadanou adresu IP.
   gateway   - Výchozí brána pro zadanou adresu IP.
   gwmetric  - Metrika k výchozí bráně.

Poznámky: Přidá k rozhraní výchozí brány a adresy IP . Pokud je povolen
     protokol DHCP, pak bude zakázán.

Příklady:

    add address "Připojení místní sítě"10.0.0.2 255.0.0.0
    add address "Připojení místní sítě" gateway=10.0.0.3 gwmetric=2

    První příkaz přidá statickou adresu IP 10.0.0.2 s maskou
    podsítě 255.0.0.0 k rozhraní připojení místní sítě. Druhý
    příkaz přidá adresu IP 10.0.0.3 jako druhou výchozí bránu
    pro rozhraní s metrikou brány 2.

Přidá adresu statického serveru DNS.

»netsh »interface »ip »add »dns


C:\Windows>netsh interface ip add dns ?

Použití: add dns [name=]<řetězec> [addr=]<adresa IP> [[index=]celé_číslo]

Parametry: 

   Příznak   Hodnota
   name    - název rozhraní, ke kterému jsou přidány servery DNS.
   addr    - Adresa IP přidávaného serveru DNS.
   index   - Určí index (předvolbu) pro zadanou
          adresu serveru DNS.

Poznámky: Přidá novou adresu IP serveru DNS do staticky konfigurovaného
     seznamu. Server DNS je přidán na konec seznamu. Pokud je zadán
     index, pak je server DNS umístěn na dannou pozici a ostatní
     servery posunuty dolu. Pokud byly servery DNS před tím získány
     prostřednictvím DHCP, pak bude starý seznam adres nahrazen novým.

Příklady:

    add dns "Připojení místní sítě" 10.0.0.1
    add dns "Připojení místní sítě"10.0.0.3 index=2

Přidá adresu statického serveru WINS.

»netsh »interface »ip »add »wins


C:\Windows>netsh interface ip add wins ?

Použití: add wins [name=]<řetězec> [addr=]<adresa IP> [[index=]celé_číslo]

Parametry: 

   Příznak    Hodnota
   name     - Název rozhraní, kam jsou přidávány servery WINS.
   addr     - Adresa IP přidávaného serveru WINS.
   index    - Určuje index (předvolbu) pro zadanou
           adresu serveru WINS.

Poznámky: Přidá novou adresu IP serveru WINS do staticky konfigurovaného
     seznamu. Server WINS je přidán na konec seznamu. Pokud je zadán
     index, pak je server WINS umístěn na dannou pozici a ostatní
     servery posunuty dolu. Pokud byly servery WINS před tím získány
     prostřednictvím DHCP, pak bude starý seznam adres nahrazen novým.

Příklady:

    add wins "Připojení místní sítě" 10.0.0.1
    add wins "Připojení místní sítě" 10.0.0.3 index=2

Odebere položku konfigurace z tabulky.

»netsh »interface »ip »delete


C:\Windows>netsh interface ip delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete address - Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu.
delete arpcache - Vyprázdní mezipaměť ARP pro jedno nebo všechna rozhraní.
delete dns   - Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS.
delete wins  - Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.

Ze zadaného rozhraní odstraní adresu IP nebo výchozí bránu.

»netsh »interface »ip »delete »address


C:\Windows>netsh interface ip delete address ?

Použití: delete address [name=]<řetězec> [[addr=]adresa IP] [[gateway=]adresa IP|ALL]
 
Parametry: 
 
   Příznak   Hodnota
   name    - Název rozhraní.
   addr    - Statická adresa IP pro rozhraní zadané názvem.
   gateway  - Jedna z následujících hodnot:
          <adresa IP>: Adresa IP určité výchozí brány pro
                statickou adresu IP, kterou chcete odstranit.
          ALL: Odstraní adresy IP všech výchozích bran pro
            statickou adresu IP, kterou chcete odstranit.
 
Poznámky: Odstraní adresu IP z rozhraní s vícenásobnými statickými adresami IP
     nebo odstraní výchozí bránu ze zadaného rozhraní.
 
Příklady:
 
    delete address "Připojení místní sítě" addr=10.0.0.1 gateway=all

Vyprázdní mezipaměť ARP pro jedno nebo všechna rozhraní.

»netsh »interface »ip »delete »arpcache


C:\Windows>netsh interface ip delete arpcache ?

Použití: delete arpcache [name=]<řetězec>
 
Parametry: 
 
   Příznak   Hodnota
   name    - Popisný název zadaného rozhraní. Pokud název 
          není zadán, mezipaměti ARP pro všechna rozhraní 
          jsou vyprázdněny.
 
Poznámky: Vyprázdní mezipaměť ARP (Address Resolution Protocol) na zadaném rozhraní
     nebo na všech rozhraních.
 
Příklady:
 
    delete arpcache
    delete arpcachenázev="Připojení místní sítě"

Ze zadaného rozhraní odstraní server DNS.

»netsh »interface »ip »delete »dns


C:\Windows>netsh interface ip delete dns ?

Použití: delete dns [name=]<řetězec> [[addr=]<adresa IP>|ALL ]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name     - Název rozhraní, ze kterého jsou odstraňovány servery DNS.
   addr     - Jedna z následujících hodnot:
           <adresa IP>: Zadaná adresa IP odstraňovaného
                 serveru DNS .
           ALL: Odstraní všechny nakonfigurované adresy IP pro servery DNS.
 
Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní staticky nakonfigurovanou adresu IP 
     serveru DNS.
 
Příklady:
 
 delete dns "Připojení místní sítě"10.0.0.1
 delete dns "Připojení místní sítě" all

Ze zadaného rozhraní odstraní server WINS.

»netsh »interface »ip »delete »wins


C:\Windows>netsh interface ip delete wins ?

Použití: delete wins [name=]<řetězec> [[addr=]<adresa IP>|ALL ]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name     - Název rozhraní, ze kterého jsou odstraňovány servery WINS.
   addr     - Jedna z následujících hodnot:
           <adresa IP>: Zadaná adresa IP odstraňovaného
                 serveru WINS .
           ALL: Odstraní všechny nakonfigurované adresy IP pro servery WINS.
 
Poznámky: Pro zadané rozhraní odstraní staticky nakonfigurovanou adresu IP 
     serveru WINS.
 
Příklady:
 
 delete wins "Připojení místní sítě"10.0.0.1
 delete wins "Připojení místní sítě" all

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »interface »ip »dump


C:\Windows>netsh interface ip dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »interface »ip »help


C:\Windows>netsh interface ip help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu.

»netsh »interface »ip »reset


C:\Windows>netsh interface ip reset ?

Použití: reset [name=]<řetězec>
 
Parametry: 
 
   Značka      Hodnota
   name     - Název souboru, ke kterému budou připojeny informace 
           týkající se obnovených nastavení. 
            
Poznámky: Nastaví protokol TCP/IP a související komponenty do čistého stavu. 
 
Příklady:
 
    reset resetlog.txt

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »interface »ip »set


C:\Windows>netsh interface ip set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set address  - Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.
set dns    - Nastavuje režim a adresy serveru DNS.
set wins    - Nastaví adresy a režim serveru WINS.

Zadanému rozhraní nastaví adresu IP nebo výchozí bránu.

»netsh »interface »ip »set »address


C:\Windows>netsh interface ip set address ?

Použití: set address [name=]<řetězec> 
    [[source=]dhcp | 
    [source=] static [addr=]adresa IP[mask=]maska podsítě protokolu IP]
    [[gateway=]<IP address>|none [gwmetric=]celé_číslo]
 
Parametry: 
 
   Příznak   Hodnota
   name     - Název rozhraní.
   source    - Jedna z následujících hodnot:
           dhcp: Nastaví server DHCP jako zdroj pro konfigurování adres IP 
              pro určité rozhraní.
           static: Nastaví zdroj pro konfigurování adres IP
               na místní statickou konfiguraci.

   gateway   - Jedna z následujících hodnot:
           <adresa IP>: Určitá výchozí brána pro 
                 nastavovanou statickou adresu IP.
           none: Není nastavena ani jedna výchozí brána.
   gwmetric   - Metrika pro výchozí bránu.Toto pole nemá být nastaveno 
           pokud je brána nastavena na hodnotu none.
   Následující možnosti jsou použity pouze v případě, že je zdroj static:

   addr     - Adresa IP pro zadané rozhraní.
   mask     - Maska podsítě pro zadanou adresu IP.
 
Poznámky: Používá se ke změně režimu konfigurace adresy IP buď z režimu DHCP na
     statický režim, nebo ze statického režimu na režim DHCP. Přidá adresy IP 
     k rozhraní se statickou adresou IP nebo přidá výchozí brány.
 
Příklady:
 
    set address name="Připojení místní sítě" source=dhcp
    set address local static 10.0.0.9 255.0.0.0 10.0.0.1 1

Nastavuje režim a adresy serveru DNS.

»netsh »interface »ip »set »dns


C:\Windows>netsh interface ip set dns ?

Použití: set dns [name=]<řetězec> [source=]dhcp|static [addr=]<adresa IP>|none
        [[register=]none|primary|both]

Parametry: 

   Příznak   Hodnota
   name    - Název rozhraní.
   zdroj   - Jedna z následujících hodnot:
          dhcp: Pro zadané rozhraní nastaví server DHCP
             jako zdroj pro konfigurování serverů DNS.
          static: Nastaví zdroj pro konfigurování serverů DNS
              k místní statické konfiguraci.
   addr    - Jedna z následujících hodnot:
          <adresa IP>: Adresa pro server DNS.
          none: Vymaže seznam serverů DNS.
   register  - Jedna z následujících hodnot:
           none: Zakáže dynamickou registraci v systému DNS
           primary: Registruje pouze pod výchozí příponou DNS.
           both: Registruje pod výchozí příponou i příponou podle
              připojení.


Poznámky: Nastaví konfiguraci serveru DNS na režim serveru DHCP nebo na statický režim.
     Pouze v případě zdroje static je k dispozici také možnost addr pro
     konfigurování statického seznamu adres IP serveru DNS pro
     zadané rozhraní.

Příklady:

    set dnsname="Připojení místní sítě" source=dhcp
    set dns"Připojení místní sítě" static 10.0.0.1

Nastaví adresy a režim serveru WINS.

»netsh »interface »ip »set »wins


C:\Windows>netsh interface ip set wins ?

Použití: set wins [name=]<řetězec> [source=]dhcp|static [addr=]<adresa IP>|none
 
Parametry: 
 
   Příznak   Hodnota
   name    - Název rozhraní.
   zdroj   - Jedna z následujících hodnot:
          dhcp: Pro zadané rozhraní nastaví server DHCP 
             jako zdroj pro konfigurování serverů WINS.
          static: Nastaví zdroj pro konfigurování serverů WINS
              k místní statické konfiguraci.
   addr    - Jedna z následujících hodnot:
          <adresa IP>: Adresa pro server WINS.
          none: Vymaže seznam serverů WINS.
 
Poznámky: Nastaví konfiguraci serveru WINS na režim serveru DHCP nebo na statický režim. 
     Pouze v případě zdroje static je k dispozici také možnost addr pro 
     konfigurování statického seznamu adres IP serveru WINS pro
     zadané rozhraní.
 
Příklady:
 
    set winsname="Připojení místní sítě" source=dhcp
    set wins"Připojení místní sítě" static 10.0.0.1

Zobrazí informace

»netsh »interface »ip »show


C:\Windows>netsh interface ip show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show address  - Zobrazí konfiguraci adresy IP.
show config  - Zobrazí adresu IP a další informace.
show dns    - Zobrazuje adresy serveru DNS.
show icmp   - Zobrazí statistiku protokolu ICMP.
show interface - Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP.
show ipaddress - Zobrazí stávající adresy IP.
show ipnet   - Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.
show ipstats  - Zobrazí statistiku protokolu IP.
show joins   - Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.
show offload  - Zobrazí informace o zatížení.
show tcpconn  - Zobrazí připojení protokolu TCP.
show tcpstats - Zobrazí statistiku protokolu TCP.
show udpconn  - Zobrazí připojení UDP.
show udpstats - Zobrazí statistiku protokolu UDP.
show wins   - Zobrazí adresy serveru WINS.

Zobrazí konfiguraci adresy IP.

»netsh »interface »ip »show »address


C:\Windows>netsh interface ip show address ?

Použití: show address [[name=]řetězec]
 
Parametry: 
 
   Příznak     Hodnota
   name     - Název určitého rozhraní.
 
Poznámky: Zobrazí konfiguraci adresy IP pro jedno nebo více 
     rozhraní.

Příkaz zobrazí informace:

Pole        Popis
------       -----------
Používá server DHCP Zobrazí, zda adresa přichází z konfigurace statického nebo
          DHCP serveru.
Adresa IP      Zobrazí adresy IP nakonfigurované pro rozhraní.
Maska podsítě    Zobrazí masku podsítě spojenou s adresou IP.
Výchozí brána    Zobrazí pro rozhraní adresu IP výchozí brány .
Metrika brány    Zobrazí metriku výše uvedené výchozí brány.
          Použije pouze v případě, že jsou nakonfigurovány vícenásobné výchozí brány.
Metrika rozhraní  Zobrazí metriku pro rozhraní.
          Použije pouze v případě, že jsou nakonfigurována vícenásobná rozhraní.

Příklady:

    show address "Připojení místní sítě"

Zobrazí adresu IP a další informace.

»netsh »interface »ip »show »config


C:\Windows>netsh interface ip show config ?

Použití: show config [[name=]řetězec]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name     - Název zadaného rozhraní.
 
Poznámky: Zobrazí konfiguraci adresy IP pro jedno nebo více zadaných 
     rozhraní a další informace o konfiguraci protokolu TCP/IP, například
     nakonfigurované servery DNS a WINS.


Příklady:

   show config "Připojení místní sítě"

Zobrazuje adresy serveru DNS.

»netsh »interface »ip »show »dns


C:\Windows>netsh interface ip show dns ?

Použití: show dns [[name=]řetězec]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name     - Název určitého rozhraní.
 
Poznámky: Zobrazí konfiguraci serveru DNS pro jedno nebo více určitých 
     rozhraní.


Příklady:

   show dns "Připojení místní sítě"

Zobrazí statistiku protokolu ICMP.

»netsh »interface »ip »show »icmp


C:\Windows>netsh interface ip show icmp ?

Použití: show icmp [[rr=]celé_číslo]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   rr     - Interval v sekundách mezi obnovením rozhraní statistiky
          ICMP.
 
Poznámky: Zobrazí informace o statistice ICMP.
 
Příklady:
 
   show icmp 
   show icmp rr=5

Zobrazí statistiku rozhraní protokolu IP.

»netsh »interface »ip »show »interface


C:\Windows>netsh interface ip show interface ?

Použití: show interface [[index=]celé_číslo] [[rr=]celé_číslo]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   index    - Hodnota indexu pro určité rozhraní. Pokud chcete zjistit
          hodnotu indexu pro určité rozhraní, můžete spustit tento
          příkaz bez tohoto parametru a prohlédnout výstup.
   rr     - Interval v sekundách mezi obnovením statistiky IP rozhraní.
 
Poznámky: Zobrazí informace o statistice protokolu IP buď pro určité rozhraní,
     nebo pro všechna rozhraní, pokud nejsou použity žádné parametry. 

Příklady:

   show interface 
   show interface index=1 rr=5

Zobrazí stávající adresy IP.

»netsh »interface »ip »show »ipaddress


C:\Windows>netsh interface ip show ipaddress ?

Použití: show ipaddress [[index=]adresa_IP] [[rr=]celé_číslo]

Parametry: 

   Příznak   Hodnota
   index   - Hodnoty adresy IP pro určitá rozhraní. Pokud chcete zjistit
         hodnoty adres pro určité rozhraní, použijte tento příkaz
         bez tohoto parametru a prohlédněte výstup.
   rr    - Interval v sekundách mezi obnovením informací o adrese IP
         rozhraní.

Poznámky: Pokud nejsou použity žádné parametry, zobrazí informace o stávající
     adrese IP buď pro určité rozhraní, nebo pro všechna rozhraní.

Příklady:

   show ipaddress
   show ipaddress index=10.0.0.1 rr=5

Zobrazí mapování sítě IP na fyzická média.

»netsh »interface »ip »show »ipnet


C:\Windows>netsh interface ip show ipnet ?

Použití: show ipnet [[rr=]celé_číslo]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   rr     - Interval v sekundách mezi obnovením mapování rozhraní sítě
          IP na fyzická média.
 
Poznámky: Zobrazí informace o mapování sítě IP na fyzická média.
 
Příklady:
 
   show ipnet 
   show ipnet rr=5

Zobrazí statistiku protokolu IP.

»netsh »interface »ip »show »ipstats


C:\Windows>netsh interface ip show ipstats ?

Použití: show ipstats [[rr=]celé_číslo]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   rr      - Interval v sekundách mezi obnovením statistiky protokolu
           IP.
 
Poznámky: Zobrazí informace statistiky protokolu IP.

Příklady:

   show ipstats 
   show ipstats rr=5

Zobrazí připojené skupiny vícesměrového vysílání.

»netsh »interface »ip »show »joins


C:\Windows>netsh interface ip show joins ?

Použití: show joins [[addr=]adresa IP]

 
Parametry: 
 
   Příznak   Hodnota
   addr    - Adresa IP zadaného rozhraní, u kterého chcete zobrazit 
          připojené skupiny vícesměrového přenosu.
 
Poznámky: Zobrazí skupiny protokolu IP pro vícesměrový přenos připojené pomocí adres IP,
     které byly nakonfigurovány pro jedno nebo více rozhraní. Pokud není zadána 
     adresa IP, zobrazí se skupiny vícesměrového přenosu pro všechny adresy IP.
 
Příklady:
 
   show joins 
   show joins addr=10.0.0.1

Zobrazí informace o zatížení.

»netsh »interface »ip »show »offload


C:\Windows>netsh interface ip show offload ?

Použití: show offload [[name=]řetězec]
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name     - Název určitého rozhraní.
 
Poznámky: Zobrazí informace o zatížení pro jedno nebo více určitých 
     rozhraní.


Příklady:

   show offload "Připojení místní sítě"

Zobrazí připojení protokolu TCP.

»netsh »interface »ip »show »tcpconn


C:\Windows>netsh interface ip show tcpconn ?

Použití: show tcpconn [[index=] místní_adresa_IP místní_port vzdálená_IP_adresa
              vzdálený_port ]
     [[rr=] obnovovací interval ]

 
Parametry: 

   Příznak    Hodnota
   index    - Musí zahrnovat adresy IP a čísla portu pro místní
          i pro vzdálené koncové body připojení protokolu TCP.
   rr     - Obnovovací interval v sekundách pro informace o připojení
          protokolu TCP.
 
Poznámky: Zobrazí informace o stavu připojení TCP.
 
Příklady:

   show tcpconn
   show tcpconn index=10.0.0.1 389 10.0.0.1 1931

Zobrazí statistiku protokolu TCP.

»netsh »interface »ip »show »tcpstats


C:\Windows>netsh interface ip show tcpstats ?

Použití: show tcpstats [[rr=]celé_číslo]

Parametry: 

   Příznak    Hodnota
   rr     - Obnovovací interval v sekundách pro informace o statistice
          protokolu TCP.
Poznámky: Zobrazí statistiku připojení protokolu TCP.

Příklady:

   show tcpstats
   show tcpstats rr=5

Zobrazí připojení UDP.

»netsh »interface »ip »show »udpconn


C:\Windows>netsh interface ip show udpconn ?

Použití: show udpconn [[index=] místní_adresa_IP místní_port ]
     [[rr=] obnovovací interval ]

 
Parametry: 

   Příznak    Hodnota
   index    - Musí zahrnovat místní adresu IP a číslo portu pro 
          připojení UDP.
   rr     - Obnovovací interval v sekundách pro informace o připojení
          UDP.
 
Poznámky: Zobrazí informace o stavu připojení UDP.
 
Příklady:

   show udpconn
   show udpconn index=10.0.0.1 1102

Zobrazí statistiku protokolu UDP.

»netsh »interface »ip »show »udpstats


C:\Windows>netsh interface ip show udpstats ?

Použití: show udpstats [[rr=]celé_číslo]

Parametry: 

   Příznak    Hodnota
   rr     - Obnovovací interval v sekundách pro informace o statistice
          UDP.
Poznámky: Zobrazí statistiku připojení UDP.

Příklady:

   show udpstats
   show udpstats rr=5

Zobrazí adresy serveru WINS.

»netsh »interface »ip »show »wins


C:\Windows>netsh interface ip show wins ?

Použití: show wins [[name=]řetězec
 
Parametry: 
 
   Příznak    Hodnota
   name     - Název určitého rozhraní.
 
Poznámky: Zobrazí konfiguraci serveru WINS pro jedno nebo více určitých 
     rozhraní.


Příklady:

   show wins "Připojení místní sítě"

Změny kontextu `netsh interface ipv6'.

»netsh »interface »ipv6


C:\Windows>netsh interface ipv6 ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
6to4      - Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.
?       - Zobrazí seznam příkazů.
add      - Přidá položku konfigurace do tabulky.
delete     - Odebere položku konfigurace z tabulky.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
install    - Provede instalaci protokolu IPv6.
isatap     - Změny kontextu `netsh interface ipv6 isatap'.
renew     - Restartuje rozhraní IPv6.
reset     - Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace.
uninstall   - Provede odinstalování protokolu IPv6.

K dispozici jsou následující dílčí kontexty:
 6to4 isatap

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Změny kontextu `netsh interface ipv6 6to4'.

»netsh »interface »ipv6 »6to4


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
reset     - Obnoví všechny konfigurační stavy typu 6to4. 
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »dump


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »help


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Obnoví všechny konfigurační stavy typu 6to4.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »reset


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 reset ?

Použití: reset

Poznámky: Obnoví všechny konfigurační stavy rozhraní typu 6to4.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set interface - Nastaví informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
set relay   - Nastaví přenosové informace rozhraní typu 6to4.
set routing  - Nastaví informace o směrování typu 6to4.
set state   - Nastaví stav rozhraní typu 6to4.

Nastaví informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set interface ?

Použití: set interface [name=]<řetězec> 
        [[routing=](enabled|disabled|default)] 

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    name      - název rozhraní;
    routing    - určuje, zda má sloužit jako směrovač.

Poznámky: Nastaví informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.

Například:    

    set interface "Private" enabled

Nastaví přenosové informace rozhraní typu 6to4.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »relay


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set relay ?

Použití: set relay [[name=](<řetězec>|default)]
        [[state=](enabled|disabled|automatic|default)]
        [[interval=]<celé_číslo>]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    name      - název přenosu typu 6to4,
    state     - stav překladu názvu přenosu,
    interval    - doba pro překlad (v minutách).
            
Poznámky: Nastaví přenosové informace rozhraní typu 6to4.

Například:

    set relay 6to4.ipv6.org. enabled 1440

Nastaví informace o směrování typu 6to4.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »routing


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set routing ?

Použití: set routing [[routing=](enabled|disabled|automatic|default)]
        [[sitelocals=](enabled|disabled|default)]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    routing    - stav směrování typu 6to4;
    sitelocals   - určuje, zda mají být použity místní adresy v rámci sítě.

Poznámky: Nastaví informace o směrování typu 6to4.

Například:

    set routing default default 
    set routing routing=enabled sitelocals=enabled 

Nastaví stav rozhraní typu 6to4.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set state ?

Použití: set state [[state=](enabled|disabled|automatic|default)]
        [[undoonstop=](enabled|disabled|default)]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    state     - určuje, zda je povoleno rozhraní typu 6to4;
    undoonstop   - určuje, zda je rozhraní typu 6to4 zakázáno při zastavení služby.

Poznámky: Nastaví stav konfigurace rozhraní typu 6to4.

Příklady:

    set state default default
    set state state=enabled undoonstop=disabled

Zobrazí informace.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show interface - Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.
show relay   - Zobrazí informace o překladu rozhraní typu 6to4. 
show routing  - Zobrazí stav směrování typu 6to4.
show state   - Zobrazí stav rozhraní typu 6to4.

Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show interface ?

Použití show interface

   Zobrazí informace o konfiguraci rozhraní typu 6to4.

Zobrazí informace o překladu rozhraní typu 6to4.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »relay


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show relay ?

Použití show relay

   Zobrazí přenosové informace rozhraní typu 6to4.

Zobrazí stav směrování typu 6to4.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »routing


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show routing ?

Použití show routing

   Zobrazí stav směrování typu 6to4.

Zobrazí stav rozhraní typu 6to4.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show state ?

Použití: show state

   Zobrazí stav rozhraní typu 6to4.

Přidá položku konfigurace do tabulky.

»netsh »interface »ipv6 »add


C:\Windows>netsh interface ipv6 add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add 6over4tunnel - Vytvoří rozhraní typu 6over4.
add address  - Přidá adresu IPv6 do rozhraní.
add dns    - Přidá statickou adresu serveru DNS.
add prefixpolicy - Přidá položku zásady předpony.
add route   - Přidá trasu IPv6 přes rozhraní.
add v6v4tunnel - Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP.

Vytvoří rozhraní typu 6over4.

»netsh »interface »ipv6 »add »6over4tunnel


C:\Windows>netsh interface ipv6 add 6over4tunnel ?

Použití: add 6over4tunnel [interface=]<řetězec> [localaddress=]<adresa_IPv4>
        [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    interface   - popisný název pro rozhraní;
    localaddress  - adresa IPv4 pro zapouzdření;
    store     - jedna z následujících hodnot:
            active: změna platí pouze do dalšího restartování;
            persistent: změna je trvalá (výchozí);

Poznámky: Vytvoří rozhraní typu 6over4 pomocí zadané adresy
     IPv4.

Příklad:

    add 6over4tunnel "Private" 10.1.1.1

Přidá adresu IPv6 do rozhraní.

»netsh »interface »ipv6 »add »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 add address ?

Použití: add address [interface=]<řetězec> [address=]<adresa_IPv6>
        [[type=]unicast|anycast]
        [[validlifetime=]<celé_číslo>|infinite]
        [[preferredlifetime=]<celé_číslo>|infinite]
        [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr      Hodnota
    interface     - název nebo index rozhraní;
    address      - adresa IPv6, která má být přidána;
    type       - jedna z následujících hodnot:
              unicast: přidá adresu jednosměrového vysílání (výchozí);
              anycast: přidá adresu všesměrového vysílání;
    validlifetime   - doba platnosti adresy;
              výchozí hodnota je infinite (nekonečná);
    preferredlifetime - doba, po kterou je adresa preferována;
              výchozí hodnota je infinite (nekonečná);
    store       - jedna z následujících hodnot:
              active: změna platí pouze do dalšího restartování;
              persistent: změna je trvalá (výchozí).

Poznámky: Přidá do daného rozhraní adresu IPv6. Časové údaje mohou být 
     vyjádřeny ve dnech, hodinách, minutách a sekundách, např. 1d2h3m4s.

Například:

    add address "Private" fe80::2

Přidá statickou adresu serveru DNS.

»netsh »interface »ipv6 »add »dns


C:\Windows>netsh interface ipv6 add dns ?

Použití: add dns [interface=]<řetězec> [address=]<adresa_IPv6> [[index=]<celé_číslo>]
 
Parametry: 
 
   Parametr    Hodnota
   interface  - název rozhraní, do kterého jsou přidány servery DNS;
   address   - adresa IPv6 přidávaného serveru DNS;
   index    - určuje index (předvolbu) pro zadanou
           adresu serveru DNS.
 
Poznámky: Přidá novou adresu IPv6 serveru DNS do staticky konfigurovaného
     seznamu. Server DNS je přidán na konec seznamu. Pokud je zadán
     index, pak je server DNS umístěn na danou pozici a ostatní
     servery jsou posunuty dolů. 
 
Příklady:
 
    add dns "Local Area Connection" fec0:0:0:ffff::1
    add dns "Local Area Connection" fec0:0:0:ffff::2 index=2

Přidá položku zásady předpony.

»netsh »interface »ipv6 »add »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ?

Použití: add prefixpolicy [prefix=]<adresa_IPv6>/<celé_číslo>
        [precedence=]<celé_číslo> [label=]<celé_číslo>
        [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    prefix     - předpona, pro kterou má být přidána zásada;
    precedence   - hodnota priority v tabulce zásad použitá pro
            řazení cílových adres;
    label     - hodnota popisku povolující zásady preferující 
            určitou předponu zdrojové adresy pro použití 
            s předponou cílové adresy;
    store     - jedna z následujících hodnot:
            active: změna platí pouze do dalšího restartování;
            persistent: změna je trvalá (výchozí).

Poznámky: Přidá zásadu výběru zdrojové a cílové adresy
     pro danou předponu.

Příklad:

    add prefixpolicy ::/96 3 4

Přidá trasu IPv6 přes rozhraní.

»netsh »interface »ipv6 »add »route


C:\Windows>netsh interface ipv6 add route ?

Použití: add route [prefix=]<adresa_IPv6>/<celé_číslo> [interface=]<řetězec>
        [[nexthop=]<adresa_IPv6>] [[siteprefixlength=]<celé_číslo>]
        [[metric=]<celé_číslo>] [[publish=]no|age|yes]
        [[validlifetime=]<celé_číslo>|infinite]
        [[preferredlifetime=]<celé_číslo>|infinite]
        [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr      Hodnota
    prefix      - předpona, pro kterou má být přidána trasa;
    interface     - název nebo index rozhraní;
    nexthop      - adresa brány, není-li předpona v rámci propojení;
    siteprefixlength - délka předpony pro celou síť, je-li předpona v rámci propojení;
    metric      - metrika tras;
    publish      - jedna z následujících hodnot:
              no: neinzerováno v rámci inzercí tras;
                (výchozí).
              age: inzerováno v rámci inzercí tras
                se snižujícími se dobami platnosti;
              yes: inzerováno v rámci inzercí tras
                s neměnnými dobami platnosti;
    validlifetime   - doba platnosti trasy;
              výchozí hodnota je infinite (nekonečná);
    preferredlifetime - doba, po kterou je trasa preferována;
              výchozí hodnota je doba platnosti;
    store       - jedna z následujících hodnot:
              active: změna platí pouze do dalšího restartování;
              persistent: změna je trvalá (výchozí).

Poznámky: Přidá trasu pro danou předponu. Časové údaje mohou být 
     vyjádřeny ve dnech, hodinách, minutách a sekundách, např. 1d2h3m4s.

     Pokud je parametr publish nastaven na hodnotu no nebo age,
     bude trasa po skončení doby platnosti odstraněna. Jestliže je 
     parametr publish nastaven na hodnotu age, bude inzerování
     tras obsahovat dobu platnosti do odstranění.

     Je-li parametr publish nastaven na hodnotu yes, nebude trasa 
     nikdy odstraněna (bez ohledu na hodnotu validlifetime)
     a každé inzerování bude obsahovat (stejnou) zadanou dobu platnosti.

Například:

    add route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4 protokolu PPTP.

»netsh »interface »ipv6 »add »v6v4tunnel


C:\Windows>netsh interface ipv6 add v6v4tunnel ?

Použití: add v6v4tunnel [interface=]<řetězec> [localaddress=]<adresa_IPv4>
        [remoteaddress=]<adresa_IPv4>
        [[neighbordiscovery=]enabled|disabled]
        [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr      Hodnota
    interface     - popisný název rozhraní;
    localaddress   - adresa IPv4 místního koncového bodu tunelového propojení;
    remoteaddress   - adresa IPv4 vzdáleného koncového bodu tunelového propojení;
    neighbordiscovery - jedna z následujících hodnot:
              enabled: v rozhraní je povolen protokol ND;
              disabled: v rozhraní je zakázán protokol ND
                  (výchozí);
    store       - jedna z následujících hodnot:
              active: změna platí pouze do dalšího restartování;
              persistent: změna je trvalá (výchozí).

Poznámky: Vytvoří tunelové propojení IPv6-in-IPv4.

Příklad:

    add v6v4tunnel "Private" 10.0.0.1 192.168.1.1

Odebere položku konfigurace z tabulky.

»netsh »interface »ipv6 »delete


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete address - Odstraní adresu IPv6 z rozhraní.
delete destinationcache - Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
delete dns   - Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní.
delete interface - Odstraní rozhraní ze zásobníku IPv6.
delete neighbors - Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery. 
delete prefixpolicy - Odstraní položku zásady předpony.
delete route  - Odstraní trasu IPv6.

Odstraní adresu IPv6 z rozhraní.

»netsh »interface »ipv6 »delete »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete address ?

Použití: delete address [interface=]<řetězec> [address=]<adresa_IPv6>
        [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    interface   - název nebo index rozhraní;
    address    - odstraňovaná adresa IPv6;
    store     - jedna z následujících hodnot:
            active: odstranění platí pouze do dalšího restartování;
            persistent: odstranění je trvalé (výchozí).

Poznámky: Odstraní adresu IPv6 z daného rozhraní.

Příklad:

    delete address "Private" fe80::2

Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »delete »destinationcache


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete destinationcache ?

Použití: delete destinationcache [[interface=]<řetězec> [[address=]<adresa_IPv6>]]

Parametry: 

    Parametr  Hodnota
    interface - název nebo index rozhraní,
    address  - cílová adresa.

Poznámky: Vyprázdní mezipaměť cílových míst. Je-li zadáno rozhraní,
     vyprázdní mezipaměť pouze pro dané rozhraní. Je-li zadána také adresa,
     odstraní pouze příslušnou položku mezipaměti cílových míst.

Příklad:

    delete destinationcache "Private"

Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní.

»netsh »interface »ipv6 »delete »dns


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete dns ?

Použití: delete dns [interface=]<řetězec> [[address=]<adresa_IPv6>|all]
 
Parametry: 
 
   Parametr    Hodnota
   interface  - název rozhraní, ze kterého jsou odstraňovány servery DNS;
   address   - jedna z následujících hodnot:
           <adresa_IPv6>: zadaná adresa IPv6 odstraňovaného
             serveru DNS;
           all: odstraní všechny nakonfigurované adresy IPv6
             pro servery DNS.
 
Poznámky: Odstraní staticky nakonfigurované adresy IPv6
     serveru DNS ze zadaného rozhraní.
 
Příklady:
 
    delete dns "Local Area Connection" fec0:0:0:ffff::1
    delete dns "Local Area Connection" all

Odstraní rozhraní ze zásobníku IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »delete »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete interface ?

Použití: delete interface [interface=]<řetězec>
        [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    interface   - název nebo index rozhraní;
    store     - jedna z následujících hodnot:
            active: odstranění platí pouze do dalšího restartování;
            persistent: odstranění je trvalé (výchozí).

Poznámky: Odstraní dané rozhraní ze zásobníku IPv6.

Příklad:

    delete interface "Private"

Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery.

»netsh »interface »ipv6 »delete »neighbors


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete neighbors ?

Použití: delete neighbors [[interface=]<řetězec> [[address=]<adresa_IPv6>]]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    interface   - název nebo index rozhraní,
    address    - adresa souseda.

Poznámky: Vyprázdní mezipaměť protokolu ND. Je-li zadáno rozhraní,
     vyprázdní mezipaměť pouze tohoto rozhraní. Je-li zadána také
     adresa, odstraní pouze tuto položku mezipaměti protokolu ND.

Příklad:

    delete neighbors "Private"

Odstraní položku zásady předpony.

»netsh »interface »ipv6 »delete »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ?

Použití: delete prefixpolicy [prefix=]<adresa_IPv6>/<celé_číslo>
        [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    prefix     - předpona, pro kterou má být přidána zásada;
    store     - jedna z následujících hodnot:
            active: odstranění platí pouze do dalšího restartování;
            persistent: odstranění je trvalé (výchozí).

Poznámky: Odstraní zásadu výběru zdrojové a cílové adresy
     pro danou předponu.

Příklad:

    delete prefixpolicy ::/96

Odstraní trasu IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »delete »route


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete route ?

Použití: delete route [prefix=]<adresa_IPv6>/<celé_číslo> [interface=]<řetězec>
        [[nexthop=]<adresa_IPv6>]
        [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr      Hodnota
    prefix      - předpona odstraňované trasy;
    interface    - název nebo index rozhraní;
    nexthop     - adresa brány, není-li předpona v rámci propojení;
    store      - jedna z následujících hodnot:
             active: odstranění platí pouze do dalšího restartování;
             persistent: odstranění je trvalé (výchozí).

Poznámky: Odstraní trasu IPv6.

Příklad:

    delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »interface »ipv6 »dump


C:\Windows>netsh interface ipv6 dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »interface »ipv6 »help


C:\Windows>netsh interface ipv6 help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Provede instalaci protokolu IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »install


C:\Windows>netsh interface ipv6 install ?

Použití install

Poznámky: Provede instalaci protokolu IPv6.

Změny kontextu `netsh interface ipv6 isatap'.

»netsh »interface »ipv6 »isatap


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »dump


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »help


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »set


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set router   - Nastaví informace o směrovači ISATAP.
set state   - Nastaví stav rozhraní ISATAP.

Nastaví informace o směrovači ISATAP.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »set »router


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap set router ?

Použití: set router [[name=](<řetězec>|default)]
        [[state=](enabled|disabled|default)]
        [[interval=]<celé_číslo>]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    name      - název směrovače ISATAP,
    state     - stav směrovače překladu adres,
    interval    - doba pro překlad (v minutách).

Poznámky: Nastaví informace o směrovači ISATAP.

Příklady:

    set router isatap enabled 1440

Nastaví stav rozhraní ISATAP.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »set »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap set state ?

Použití: set state [state=](enabled|disabled|default)

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    state     - Určuje, zda je povoleno rozhraní ISATAP.

Poznámky: Nastaví stav rozhraní ISATAP.

Příklady:

    set state enabled

Zobrazí informace.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »show


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show router  - Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
show state   - Zobrazí stav rozhraní ISATAP.

Zobrazí informace o směrovači ISATAP.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »show »router


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap show router ?

Použití: show router

   Zobrazí informace o směrovači ISATAP.

Zobrazí stav rozhraní ISATAP.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »show »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap show state ?

Použití: show state

   Zobrazí stav rozhraní ISATAP.

Restartuje rozhraní IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »renew


C:\Windows>netsh interface ipv6 renew ?

Použití renew [[interface=]<řetězec>]

Parametry: 

    Parametr    Hodnota
    interface   - název nebo index rozhraní

Poznámky: Restartuje rozhraní IPv6.

Příklad:

    renew "Private"

Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »reset


C:\Windows>netsh interface ipv6 reset ?

Použití reset

Poznámky: Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »interface »ipv6 »set


C:\Windows>netsh interface ipv6 set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set address  - Změní informace o adrese IPv6.
set global   - Změní obecné parametry globální konfigurace.
set interface - Změní parametry konfigurace rozhraní.
set mobility  - Změní parametry mobilní konfigurace.
set prefixpolicy - Změní informace o zásadě předpony.
set privacy  - Změní parametry konfigurace utajení.
set route   - Změní parametry trasy.
set state   - Nastaví stav již nepoužívaných funkcí.
set teredo   - Nastaví stav služby Teredo.

Změní informace o adrese IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »set »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 set address ?

Použití: set address [interface=]<řetězec> [address=]<adresa_IPv6>
        [[type=]unicast|anycast]
        [[validlifetime=]<celé_číslo>|infinite]
        [[preferredlifetime=]<celé_číslo>|infinite]
        [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr      Hodnota
    interface     - název nebo index rozhraní;
    address      - adresa IPv6, která má být změněna;
    type       - jedna z následujících hodnot:
              unicast: označí jako adresu jednosměrového
                  vysílání (výchozí);
              anycast: označí jako adresu všesměrového vysílání;
    validlifetime   - doba platnosti adresy;
              výchozí hodnota je infinite (nekonečná);
    preferredlifetime - doba, po kterou je adresa preferována;
              výchozí hodnota je infinite (nekonečná);
    store       - jedna z následujících hodnot:
              active: změna platí pouze do dalšího restartování;
              persistent: změna je trvalá (výchozí).


Poznámky: Změní v daném rozhraní adresu IPv6. Časové údaje mohou být 
     vyjádřeny ve dnech, hodinách, minutách a sekundách, např. 1d2h3m4s.

Například:

    set address "Private" fe80::2

Změní obecné parametry globální konfigurace.

»netsh »interface »ipv6 »set »global


C:\Windows>netsh interface ipv6 set global ?

Použití: set global [[defaultcurhoplimit=]<celé_číslo>]
        [neighborcachelimit=]<celé_číslo>
        [[routecachelimit=]<celé_číslo>]
        [[reassemblylimit=]<celé_číslo>]
        [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr       Hodnota
    defaultcurhoplimit - výchozí limit směrování odkazů odeslaných paketů;
    neighborcachelimit - maximální počet položek mezipaměti protokolu ND;
    routecachelimit  - maximální počet položek mezipaměti směrování;
    reassemblylimit  - maximální velikost vyrovnávací paměti pro nové sestavení;
    store       - jedna z následujících hodnot:
              active: změna bude platná pouze do dalšího restartování;
              persistent: změna je trvalá (výchozí).

Poznámky: Změní obecné parametry globální konfigurace.

Příklad:

    set global 32 100 100000

Změní parametry konfigurace rozhraní.

»netsh »interface »ipv6 »set »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 set interface ?

Použití: set interface [interface=]<řetězec> [[forwarding=]enabled|disabled]
        [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=]<celé_číslo>]
        [[siteid=]<celé_číslo>] [[metric=]<celé_číslo>]
        [[firewall=](enabled|disabled)]
        [[siteprefixlength=]<celé_číslo>]
        [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr      Hodnota
    interface    - název nebo index rozhraní;
    forwarding    - určuje, zda mohou být pakety přijímané v tomto
             rozhraní předány dál jiným rozhraním; výchozí hodnota
             je disabled (zakázáno);
    advertise    - určuje, zda mají být v rámci rozhraní odesílána
             inzerování tras; výchozí hodnota je disabled (zakázáno);
    mtu       - hodnota MTU tohoto rozhraní; výchozí hodnota je
             přirozená hodnota MTU propojení;
    siteid      - identifikátor zóny oboru sítě;
    metric      - metrika rozhraní přidaná do metriky trasy
             pro všechny trasy přes toto rozhraní;
    firewall     - určuje, zda se má pracovat v režimu brány firewall;
    siteprefixlength - výchozí délka globální předpony pro celou
             síť.
    store      - jedna z následujících hodnot:
             active: změna platí pouze do dalšího restartování.
             persistent: změna je trvalá (výchozí).

Poznámky: Změní parametry konfigurace rozhraní.

Příklad:

    set interface "Private" siteid=2 metric=2

Změní parametry mobilní konfigurace.

»netsh »interface »ipv6 »set »mobility


C:\Windows>netsh interface ipv6 set mobility ?

Použití: set mobility [[security=]enabled|disabled]
        [[bindingcachelimit=]<celé_číslo>]
        [[correspondentnode=]enabled|disabled]
        [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr      Hodnota
    security     - určuje, zda musí být aktualizace vazeb zabezpečeny;
    bindingcachelimit - maximální počet položek v mezipaměti vazeb;
    correspondentnode - určuje, zda je funkce odpovídajícího uzlu (CN)
              povolena nebo zakázána (výchozí);
    store       - jedna z následujících hodnot:
              active: změna platí pouze do dalšího restartování;
              persistent: změna je trvalá (výchozí).

Poznámky: Změní parametry mobilní konfigurace.

Příklad:

    set mobility security=disabled bindingcachelimit=1000 corr=enabled

Změní informace o zásadě předpony.

»netsh »interface »ipv6 »set »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ?

Použití: set prefixpolicy [prefix=]<adresa_IPv6>/<celé_číslo> [precedence=]<celé_číslo>
        [label=]<celé_číslo> [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    prefix     - předpona, pro kterou má být přidána zásada;
    precedence   - hodnota priority pro řazení;
    label     - hodnota popisku pro zjištění shody;
    store     - jedna z následujících hodnot:
            active: změna platí pouze do dalšího restartování;
            persistent: změna je trvalá (výchozí).

Poznámky: Změní zásadu výběru zdrojové a cílové adresy
     pro danou předponu.

Příklad:

    set prefixpolicy ::/96 3 4

Změní parametry konfigurace utajení.

»netsh »interface »ipv6 »set »privacy


C:\Windows>netsh interface ipv6 set privacy ?

Použití: set privacy [[state=]enabled|disabled] [[maxdadattempts=]<celé_číslo>]
        [[maxvalidlifetime=]<celé_číslo>]
        [[maxpreferredlifetime=]<celé_číslo>]
        [[regeneratetime=]<celé_číslo>]
        [[maxrandomtime=]<celé_číslo>] [[randomtime=]<celé_číslo>]
        [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr        Hodnota
    state        - určuje, zda jsou povoleny dočasné adresy;
    maxdadattempts    - počet pokusů o zjištění duplicitní adresy;
               výchozí hodnota je 5;
    maxvalidlifetime   - maximální doba platnosti
               dočasné adresy; výchozí hodnota je 7d
               (sedm dní);
    maxpreferredlifetime - maximální doba preferování
               dočasných adres; výchozí hodnota je 1d
               (jeden den);
    regeneratetime    - doba platnosti dočasné adresy
               při vygenerování nové adresy;
               výchozí hodnota je 5s (pět sekund);
    maxrandomtime    - horní hranice při vypočítávání náhodného
               zpoždění v době spuštění; výchozí hodnota je
               10m (deset minut);
    randomtime      - skutečná doba, která bude použita místo
               hodnoty generované při spuštění;
    store        - jedna z následujících hodnot:
               active: změna platí pouze do dalšího restartování;
               persistent: změna je trvalá (výchozí).

Poznámky: Modifikuje parametry související s generováním dočasné adresy.
     Pokud je zadán parametr randomtime, není použita hodnota maxrandomtime.
     Hodnoty času mohou být vyjádřeny ve dnech, hodinách, minutách
     a sekundách, např. 1d2h3m4s.

Změní parametry trasy.

»netsh »interface »ipv6 »set »route


C:\Windows>netsh interface ipv6 set route ?

Použití: set route [prefix=]<adresa_IPv6>/<celé_číslo> [interface=]<řetězec>
        [[nexthop=]<adresa_IPv6>] [[siteprefixlength=]<celé_číslo>]
        [[metric=]<celé_číslo>] [[publish=]no|age|yes]
        [[validlifetime=]<celé_číslo>|infinite]
        [[preferredlifetime=]<celé_číslo>|infinite]
        [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr      Hodnota
    prefix      - předpona, pro kterou má být změněna trasa;
    interface     - název nebo index rozhraní;
    nexthop      - adresa brány, není-li předpona v rámci propojení;
    siteprefixlength - délka předpony pro celou síť, je-li předpona v rámci propojení;
    metric      - metrika tras;
    publish      - jedna z následujících hodnot:
              no: neinzerováno v rámci inzerování tras;
                (výchozí).
              age: inzerováno v rámci inzerování tras
                se snižujícími se dobami platnosti;
              yes: inzerováno v rámci inzerování tras
                s neměnnými dobami platnosti;
    validlifetime   - doba platnosti trasy;
              výchozí hodnota je infinite (nekonečná);
    preferredlifetime - doba, po kterou je trasa preferována;
              výchozí hodnota je infinite (nekonečná);
    store       - jedna z následujících hodnot:
              active: změna platí pouze do dalšího restartování;
              persistent: změna je trvalá (výchozí).

Poznámky: Změní parametry trasy. Časové údaje mohou být vyjádřeny
     ve dnech, hodinách, minutách a sekundách, např. 1d2h3m4s.

     Pokud je parametr publish nastaven na hodnotu no nebo age,
     bude trasa po skončení doby platnosti odstraněna. Jestliže je  
     parametr publish nastaven na hodnotu age, bude inzerování 
     tras obsahovat dobu platnosti do odstranění.

     Je-li parametr publish nastaven na hodnotu yes, nebude trasa 
     nikdy odstraněna (bez ohledu na hodnotu validlifetime) 
     a každé inzerování bude obsahovat (stejnou) zadanou dobu platnosti.

Například:

    set route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

Nastaví stav již nepoužívaných funkcí.

»netsh »interface »ipv6 »set »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 set state ?

Použití: set state [[6over4=](enabled|disabled|default)]
        [[v4compat=](enabled|disabled|default)]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    6over4     - určuje, zda jsou vytvářena rozhraní typu 6over4;
    v4compat    - určuje, zda jsou povoleny adresy kompatibilní s verzí 4.

Poznámky: Povoluje nebo zakazuje různé typy již nepoužívaných funkcí.
     Výchozí hodnota všech parametrů je disabled (zakázáno).

Příklady:

    set state default default
    set state 6over4=disabled v4compat=enabled

Nastaví stav služby Teredo.

»netsh »interface »ipv6 »set »teredo


C:\Windows>netsh interface ipv6 set teredo ?

Použití: set teredo [[type]=disabled|client|enterpriseclient|default]
        [[servername=]<název_hostitele>|<adresa_IPv4>|default]
        [[refreshinterval=]<celé_číslo>|default]
        [[clientport=]<celé_číslo>|default]

Parametry: 

    Parametr      Hodnota
    type       - jedna z následujících hodnot:
              disabled: zakáže službu Teredo;
              client: povolí klienta Teredo;
              enterpriseclient: přeskočí detekci spravované sítě;
    servername    - název nebo adresa IPv4 serveru Teredo;
    refreshinterval  - interval aktualizace klienta (v sekundách);
    clientport    - port UDP klienta (jinak je zvolen systémem).

Poznámky: Nastaví parametry služby Teredo. Hodnota default u libovolného parametru
     nastaví jeho hodnotu podle výchozí konfigurace.

Příklad:

    set teredo disable
    set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com. 60 34567

Zobrazí informace.

»netsh »interface »ipv6 »show


C:\Windows>netsh interface ipv6 show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show address  - Zobrazí adresy IPv6.
show bindingcacheentries - Zobrazí položky mezipaměti vazeb.
show destinationcache - Zobrazí položky mezipaměti cílových míst.
show dns    - Zobrazí adresy serveru DNS.
show global  - Zobrazí parametry globální konfigurace.
show interface - Zobrazí parametry rozhraní.
show joins   - Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.
show mobility - Zobrazí parametry mobilní konfigurace.
show neighbors - Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.
show prefixpolicy - Zobrazí informace o zásadě předpony.
show privacy  - Zobrazí parametry konfigurace utajení.
show routes  - Zobrazí položky tabulky směrování.
show siteprefixes - Zobrazí položky tabulky předpon sítě.
show state   - Zobrazí stav již nepoužívaných funkcí.
show teredo  - Zobrazí stav služby Teredo.

Zobrazí adresy IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »show »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 show address ?

Použití: show address [[interface=]<řetězec>] [[level=]normal|verbose]
       [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr  Hodnota
    interface - název nebo index rozhraní;
    level   - jedna z následujících hodnot:
          normal: pro každé rozhraní zobrazí jeden řádek; toto je
              výchozí možnost, není-li určeno žádné rozhraní;
          verbose: pro každé rozhraní zobrazí
              další informace; toto je
              výchozí možnost, je-li určeno rozhraní;
    store   - jedna z následujících hodnot:
          active: zobrazení adres v zásobníku (výchozí);
          persistent: zobrazení trvalých adres.

Poznámky: Zobrazí všechny adresy IPv6 nebo všechny adresy v daném
     rozhraní, pokud je definováno.

Zobrazí položky mezipaměti vazeb.

»netsh »interface »ipv6 »show »bindingcacheentries


C:\Windows>netsh interface ipv6 show bindingcacheentries ?

Použití: show bindingcacheentries

Poznámky: Zobrazí všechny položky mezipaměti vazeb.

Zobrazí položky mezipaměti cílových míst.

»netsh »interface »ipv6 »show »destinationcache


C:\Windows>netsh interface ipv6 show destinationcache ?

Použití show destinationcache [[interface=]<řetězec> [[address=]<adresa_IPv6>]]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    interface   - název nebo index rozhraní,
    address    - adresa cílového místa.
            
Poznámky: Zobrazí položky mezipaměti cílových míst. Je-li zadáno rozhraní,
     zobrazí mezipaměť pouze pro dané rozhraní. Je-li zadána také adresa,
     zobrazí pouze příslušnou položku mezipaměti cílových míst.

Zobrazí adresy serveru DNS.

»netsh »interface »ipv6 »show »dns


C:\Windows>netsh interface ipv6 show dns ?

Použití: show dns [[interface=]<řetězec>]
 
Parametry: 

   Parametr    Hodnota
   interface  - název určitého rozhraní.
 
Poznámky: Zobrazí konfiguraci serveru DNS pro jedno nebo více určitých
     rozhraní.


Příklady:

   show dns "Local Area Connection"

Zobrazí parametry globální konfigurace.

»netsh »interface »ipv6 »show »global


C:\Windows>netsh interface ipv6 show global ?

Použití: show global [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr  Hodnota
    store   - jedna z následujících hodnot:
          active: zobrazení informací v zásobníku (výchozí),
          persistent: Zobrazení trvalých informací.

Poznámky: Zobrazí parametry globální konfigurace.

Zobrazí parametry rozhraní.

»netsh »interface »ipv6 »show »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 show interface ?

Použití: show interface [[interface=]<řetězec>] [[level=]normal|verbose]
        [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr  Hodnota
    interface - název nebo index rozhraní;
    level   - jedna z následujících hodnot:
          normal: pro každé rozhraní zobrazí jeden řádek;
           toto je výchozí možnost, není-li určeno žádné rozhraní;
          verbose: pro každé rozhraní zobrazí další
           informace; toto je výchozí možnost, pokud je
           rozhraní zadáno;
    store   - jedna z následujících hodnot:
          active: zobrazí rozhraní v zásobníku (výchozí);
          persistent: zobrazí trvalá rozhraní.

Poznámky: Zobrazí informace o všech rozhraních, nebo o konkrétním
     rozhraní (pokud je zadáno).

Zobrazí adresy IPv6 vícesměrového vysílání.

»netsh »interface »ipv6 »show »joins


C:\Windows>netsh interface ipv6 show joins ?

Použití show joins [[interface=]<řetězec>] [[level=]normal|verbose]

Parametry: 

    Parametr   Hodnota
    interface  - název nebo index rozhraní;
    level    - jedna z následujících hodnot:
           normal: pro každé rozhraní zobrazí jeden řádek; toto je
              výchozí možnost, není-li určeno žádné rozhraní;
           verbose: pro každé rozhraní zobrazí
              další informace; toto je
              výchozí možnost, je-li určeno rozhraní.

Poznámky: Zobrazí všechny adresy IPv6 vícesměrového vysílání, nebo všechny adresy
     vícesměrového vysílání na daném rozhraní, je-li rozhraní určeno.

Zobrazí parametry mobilní konfigurace.

»netsh »interface »ipv6 »show »mobility


C:\Windows>netsh interface ipv6 show mobility ?

Použití: show mobility [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr  Hodnota
    store   - jedna z následujících hodnot:
          active: zobrazení informací v zásobníku (výchozí),
          persistent: zobrazení trvalých informací.

Poznámky: Zobrazí parametry mobilní konfigurace.

Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.

»netsh »interface »ipv6 »show »neighbors


C:\Windows>netsh interface ipv6 show neighbors ?

Použití show neighbors [[interface=]<řetězec> [[address=]<adresa_IPv6>]]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    interface   - název nebo index rozhraní,
    address    - adresa souseda.

Poznámky: Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND. Je-li zadáno rozhraní, 
     zobrazí mezipaměť pouze tohoto rozhraní. Je-li zadána také adresa,
     zobrazí pouze tuto položku mezipaměti protokolu ND.

Zobrazí informace o zásadě předpony.

»netsh »interface »ipv6 »show »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 show prefixpolicy ?

Použití: show prefixpolicy [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr  Hodnota
    store   - jedna z následujících hodnot:
          active: zobrazení informací v zásobníku (výchozí),
          persistent: zobrazení trvalých informací.

Poznámky: Zobrazí položky zásad předpon použité
     při výběru zdrojové a cílové adresy.

Zobrazí parametry konfigurace utajení.

»netsh »interface »ipv6 »show »privacy


C:\Windows>netsh interface ipv6 show privacy ?

Použití: show privacy [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr  Hodnota
    store   - jedna z následujících hodnot:
          active: zobrazení informací v zásobníku (výchozí),
          persistent: zobrazení trvalých informací.

Poznámky: Zobrazí parametry konfigurace.

Zobrazí položky tabulky směrování.

»netsh »interface »ipv6 »show »routes


C:\Windows>netsh interface ipv6 show routes ?

Použití: show routes [[level=]normal|verbose]
        [[store=]active|persistent]

Parametry: 

    Parametr Hodnota
    level  - jedna z následujících hodnot:
         normal: zobrazení pouze normálních tras (výchozí),
         verbose: zobrazení také tras použitých pro zpětnou smyčku,
    store  - jedna z následujících hodnot:
         active: zobrazení tras v zásobníku (výchozí),
         persistent: zobrazení trvalých tras.

Poznámky: Zobrazí položky tabulky směrování.

Zobrazí položky tabulky předpon sítě.

»netsh »interface »ipv6 »show »siteprefixes


C:\Windows>netsh interface ipv6 show siteprefixes ?

Použití show siteprefixes

Poznámky: Zobrazí tabulku předpon sítě.

Zobrazí stav již nepoužívaných funkcí.

»netsh »interface »ipv6 »show »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 show state ?

Použití: show state

   Zobrazí, zda jsou povoleny různé typy 
   již nepoužívaných funkcí.

Zobrazí stav služby Teredo.

»netsh »interface »ipv6 »show »teredo


C:\Windows>netsh interface ipv6 show teredo ?

Použití: show teredo

Poznámky: Zobrazí stav služby Teredo (klienta nebo serveru).

Provede odinstalování protokolu IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »uninstall


C:\Windows>netsh interface ipv6 uninstall ?

Použití uninstall

Poznámky: Provede odinstalování protokolu IPv6.

Změny kontextu `netsh interface portproxy'.

»netsh »interface »portproxy


C:\Windows>netsh interface portproxy ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
add      - Přidá položku konfigurace do tabulky.
delete     - Odebere položku konfigurace z tabulky.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
reset     - Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Přidá položku konfigurace do tabulky.

»netsh »interface »portproxy »add


C:\Windows>netsh interface portproxy add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add v4tov4   - Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
add v4tov6   - Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
add v6tov4   - Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
add v6tov6   - Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

»netsh »interface »portproxy »add »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy add v4tov4 ?

Použití: add v4tov4 [listenport=]<celé_číslo>|<název_služby>
        [connectaddress=]<adresa_IPv4>|<název_hostitele>
       [[connectport=]<celé_číslo>|<název_služby>]
       [[listenaddress=]<adresa_IPv4>|<název_hostitele>]
       [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    listenport   - port IPv4, na kterém se má naslouchat;
    connectaddress - adresa IPv4, ke které se má provést připojení;
    connectport  - port IPv4, ke kterému se má provést připojení;
    listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat;
    protocol    - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP.

Poznámky: Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

»netsh »interface »portproxy »add »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy add v4tov6 ?

Použití: add v4tov6 [listenport=]<celé_číslo>|<název_služby>
       [[connectaddress=]<adresa_IPv6>|<název_hostitele>]
       [[connectport=]<celé_číslo>|<název_služby>]
       [[listenaddress=]<adresa_IPv4>|<název_hostitele>]
       [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    listenport   - port IPv4, na kterém se má naslouchat;
    connectaddress - adresa IPv6, ke které se má provést připojení;
    connectport  - port IPv6, ke kterému se má provést připojení;
    listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat;
    protocol    - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP.

Poznámky: Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

»netsh »interface »portproxy »add »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy add v6tov4 ?

Použití: add v6tov4 [listenport=]<celé_číslo>|<název_služby>
       [[connectaddress=]<adresa_IPv4>|<název_hostitele>]
       [[connectport=]<celé_číslo>|<název_služby>]
       [[listenaddress=]<adresa_IPv6>|<název_hostitele>]
       [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    listenport   - port IPv6, na kterém se má naslouchat;
    connectaddress - adresa IPv4, ke které se má provést připojení;
    connectport  - port IPv4, ke kterému se má provést připojení;
    listenaddress - adresa IPv6, na které se má naslouchat;
    protocol    - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP.

Poznámky: Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

»netsh »interface »portproxy »add »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy add v6tov6 ?

Použití: add v6tov6 [listenport=]<celé_číslo>|<název_služby>
        [connectaddress=]<adresa_IPv6>|<název_hostitele>
       [[connectport=]<celé_číslo>|<název_služby>]
       [[listenaddress=]<adresa_IPv6>|<název_hostitele>]
       [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    listenport   - port IPv6, na kterém se má naslouchat;
    connectaddress - adresa IPv6, ke které se má provést připojení;
    connectport  - port IPv6, ke kterému se má provést připojení;
    listenaddress - adresa IPv6, na které se má naslouchat;
    protocol    - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP.

Poznámky: Přidá položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

Odebere položku konfigurace z tabulky.

»netsh »interface »portproxy »delete


C:\Windows>netsh interface portproxy delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete v4tov4 - Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
delete v4tov6 - Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
delete v6tov4 - Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
delete v6tov6 - Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

»netsh »interface »portproxy »delete »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v4tov4 ?

Použití: delete v4tov4 [listenport=]<celé_číslo>|<název_služby>
       [[listenaddress=]<adresa_IPv4>|<název_hostitele>]
       [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    listenport   - port IPv4, na kterém se má naslouchat;
    listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat;
    protocol    - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP.

Poznámky: Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
 

Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

»netsh »interface »portproxy »delete »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v4tov6 ?

Použití: delete v4tov6 [listenport=]<celé_číslo>|<název_služby>
       [[listenaddress=]<adresa_IPv4>|<název_hostitele>]
       [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    listenport   - port IPv4, na kterém se má naslouchat;
    listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat;
    protocol    - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP.

Poznámky: Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4. 
 

Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

»netsh »interface »portproxy »delete »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v6tov4 ?

Použití: delete v6tov4 [listenport=]<celé_číslo>|<název_služby>
       [[listenaddress=]<adresa_IPv6>|<název_hostitele>]
       [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    listenport   - port IPv6, na kterém se má naslouchat;
    listenaddress - adresa IPv6, na které se má naslouchat;
    protocol    - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP.

Poznámky: Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

»netsh »interface »portproxy »delete »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v6tov6 ?

Použití: delete v6tov6 [listenport=]<celé_číslo>|<název_služby>
       [[listenaddress=]<adresa_IPv6>|<název_hostitele>]
       [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    listenport   - port IPv6, na kterém se má naslouchat;
    listenaddress - adresa IPv6, na které se má naslouchat;
    protocol    - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP.

Poznámky: Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »interface »portproxy »dump


C:\Windows>netsh interface portproxy dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »interface »portproxy »help


C:\Windows>netsh interface portproxy help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.

»netsh »interface »portproxy »reset


C:\Windows>netsh interface portproxy reset ?

Použití reset

Poznámky: Obnoví stav konfigurace protokolu IPv6.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »interface »portproxy »set


C:\Windows>netsh interface portproxy set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set v4tov4   - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
set v4tov6   - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
set v6tov4   - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
set v6tov6   - Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

»netsh »interface »portproxy »set »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy set v4tov4 ?

Použití: set v4tov4 [listenport=]<celé_číslo>|<název_služby>
        [connectaddress=]<adresa_IPv4>|<název_hostitele>
       [[connectport=]<celé_číslo>|<název_služby>]
       [[listenaddress=]<adresa_IPv4>|<název_hostitele>]
       [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    listenport   - port IPv4, na kterém se má naslouchat;
    connectaddress - adresa IPv4, ke které se má provést připojení;
    connectport  - port IPv4, ke kterému se má provést připojení;
    listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat;
    protocol    - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP.

Poznámky: Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

»netsh »interface »portproxy »set »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy set v4tov6 ?

Použití: set v4tov6 [listenport=]<celé_číslo>|<název_služby>
       [[connectaddress=]<adresa_IPv6>|<název_hostitele>]
       [[connectport=]<celé_číslo>|<název_služby>]
       [[listenaddress=]<adresa_IPv4>|<název_hostitele>]
       [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    listenport   - port IPv4, na kterém se má naslouchat;
    connectaddress - adresa IPv6, ke které se má provést připojení;
    connectport  - port IPv6, ke kterému se má provést připojení;
    listenaddress - adresa IPv4, na které se má naslouchat;
    protocol    - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP.

Poznámky: Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

»netsh »interface »portproxy »set »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy set v6tov4 ?

Použití: set v6tov4 [listenport=]<celé_číslo>|<název_služby>
       [[connectaddress=]<adresa_IPv4>|<název_hostitele>]
       [[connectport=]<celé_číslo>|<název_služby>]
       [[listenaddress=]<adresa_IPv6>|<název_hostitele>]
       [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    listenport   - port IPv6, na kterém se má naslouchat;
    connectaddress - adresa IPv4, ke které se má provést připojení;
    connectport  - port IPv4, ke kterému se má provést připojení;
    listenaddress - adresa IPv6, na které se má naslouchat;
    protocol    - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP.

Poznámky: Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.

Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

»netsh »interface »portproxy »set »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy set v6tov6 ?

Použití: set v6tov6 [listenport=]<celé_číslo>|<název_služby>
        [connectaddress=]<adresa_IPv6>|<název_hostitele>
       [[connectport=]<celé_číslo>|<název_služby>]
       [[listenaddress=]<adresa_IPv6>|<název_hostitele>]
       [[protocol=]tcp]

Parametry: 

    Parametr     Hodnota
    listenport   - port IPv6, na kterém se má naslouchat;
    connectaddress - adresa IPv6, ke které se má provést připojení;
    connectport  - port IPv6, ke kterému se má provést připojení;
    listenaddress - adresa IPv6, na které se má naslouchat;
    protocol    - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP.

Poznámky: Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

Zobrazí informace.

»netsh »interface »portproxy »show


C:\Windows>netsh interface portproxy show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show all    - Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.
show v4tov4  - Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4.
show v4tov6  - Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k portu IPv6.
show v6tov4  - Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
show v6tov6  - Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k dalšímu portu IPv6.

Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.

»netsh »interface »portproxy »show »all


C:\Windows>netsh interface portproxy show all ?

Použití: show all

Poznámky: Zobrazí parametry serveru proxy pro všechny porty.

Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4.

»netsh »interface »portproxy »show »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy show v4tov4 ?

Použití: show v4tov4

Poznámky: Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k dalšímu portu IPv4.

Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k portu IPv6.

»netsh »interface »portproxy »show »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy show v4tov6 ?

Použití: show v4tov6

Poznámky: Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4 k portu IPv6.

Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.

»netsh »interface »portproxy »show »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy show v6tov4 ?

Použití: show v6tov4

Poznámky: Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.

Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k dalšímu portu IPv6.

»netsh »interface »portproxy »show »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy show v6tov6 ?

Použití: show v6tov6

Poznámky: Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k dalšímu portu IPv6.

Obnoví informace.

»netsh »interface »reset


C:\Windows>netsh interface reset ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
reset all   - Obnoví konfiguraci.

Obnoví konfiguraci.

»netsh »interface »reset »all


C:\Windows>netsh interface reset all ?

Použití: reset all                            
                                 
   Znovu nastaví konfiguraci.                    
                                 
   Všechna rozhraní, která lze přidat pomocí tohoto kontextu,
   budou odstraněna.                         

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »interface »set


C:\Windows>netsh interface set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set credentials - Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
set interface - Nastaví parametry rozhraní.

Nastaví pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.

»netsh »interface »set »credentials


C:\Windows>netsh interface set credentials ?

Použití set credentials [name = ] název rozhraní            
      [user = ] uživatel                 
      [ [domain = ] doména [password = ] heslo ] 
                              
   Nastaví pověření používaná k připojení rozhraní.  
                              
   název rozhraní - název rozhraní, které bude přidáno
   uživatel   - název uživatelského účtu       
   doména  - doména uživatelského účtu      
   heslo     - heslo uživatelského účtu     
     
                               
Poznámka: Nastaví pověření používaná pro připojení rozhraní.  
                               
Příklady:                           
                               
    set credentials name="Rozhraní vyžádaného volání" user=guest   
    set credentials name="Rozhraní vyžádaného volání" user=admin 
       domain=domena password=heslo
    

Nastaví parametry rozhraní.

»netsh »interface »set »interface


C:\Windows>netsh interface set interface ?

Použití set interface [name = ] název rozhraní                   
      [ [admin = ] ENABLED|DISABLED             
       [connect = ] CONNECTED|DISCONNECTED         
       [newname = ] nový název ]               
                                 
   Nastaví parametry rozhraní.                 
                                 
   název rozhraní - název rozhraní             
   admin  - Zda má být rozhraní povoleno (pouze u sítí jiných než LAN).
   connect - Zda má být rozhraní připojeno (pouze u sítí jiných než LAN).   
   newname - nový název rozhraní (pouze u sítí LAN)      
                                 
   Poznámky:                           
   - Musí být určena aspoň jedna možnost mimo název.
   - Je-li určena možnost connect = CONNECTED, bude rozhraní  
    automaticky povoleno, i když bude určena možnost   
    admin = DISABLED.                   

Zobrazí informace

»netsh »interface »show


C:\Windows>netsh interface show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show credentials - Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.
show interface - Zobrazí rozhraní.

Zobrazí pověření, která lze použít pro připojení rozhraní.

»netsh »interface »show »credentials


C:\Windows>netsh interface show credentials ?

Použití show credentials [name = ] název rozhraní                
                              
   Zobrazí pověření používaná k připojení rozhraní. 
                              
   název rozhraní - název rozhraní          
                              

Zobrazí rozhraní.

»netsh »interface »show »interface


C:\Windows>netsh interface show interface ?

Použití: show interface [[name=]řetězec]                     
                                   
Parametry: 
                                   
   Příznak     Hodnota                    
   name     - Název zadaného rozhraní, pro které se zobrazí aktuální 
              nastavení parametrů. 
                                   
Poznámky: Zobrazí se parametry rozhraní. 

Příklady:                              
                                   
    show interface name="Připojení místní sítě" 
  - br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.218
9973

Can I use the screen testing tools on MS Windows 11 OS?

Facebook und andere Passwörter herausfinden ohne zurücksetzen?

Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about customizes on your computer!

Are there any limitations for the file size of not compressible file?

Windows 8.1, 11, 10: Where are the default images for users (picture, directory)!

Automatisches Wiederholen von YouTube-Videos als Schleife!(0)