Windows 2000/XP netsh p2p Příkazy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh p2p ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. dump - Zobrazí konfigurační skript. group - Změny kontextu `netsh p2p group'. help - Zobrazí seznam příkazů. idmgr - Změny kontextu `netsh p2p idmgr'. pnrp - Změny kontextu `netsh p2p pnrp'. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: group idmgr pnrp Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »p2p »dump


C:\Windows>netsh p2p dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Změny kontextu `netsh p2p group'.

»netsh »p2p »group


C:\Windows>netsh p2p group ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
db       - Změny kontextu `netsh p2p group db'.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
gping     - Zkontroluje připojení k portu vzdálené skupiny.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
resolve    - Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.
show      - Zobrazí informace.

K dispozici jsou následující dílčí kontexty:
 db

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Změny kontextu `netsh p2p group db'.

»netsh »p2p »group »db


C:\Windows>netsh p2p group db ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
show      - Zobrazí informace.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »p2p »group »db »dump


C:\Windows>netsh p2p group db dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »p2p »group »db »help


C:\Windows>netsh p2p group db help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Zobrazí informace.

»netsh »p2p »group »db »show


C:\Windows>netsh p2p group db show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show stats   - Vypíše statistiku databáze pro zadané hodnoty <identita_P2PID> <skupina_P2PID>.

Vypíše statistiku databáze pro zadané hodnoty .

»netsh »p2p »group »db »show »stats


C:\Windows>netsh p2p group db show stats ?

Použití: show stats <identita_P2PID> <skupina_P2PID> 

Poznámky: Vypíše statistiku databáze pro zadané hodnoty <identita_P2PID> <skupina_P2PID>.

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »p2p »group »dump


C:\Windows>netsh p2p group dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zkontroluje připojení k portu vzdálené skupiny.

»netsh »p2p »group »gping


C:\Windows>netsh p2p group gping ?

Použití: gping [ <adresa_IPv6> ] : Port 

Poznámky: Zkontroluje připojení k portu vzdálené skupiny.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »p2p »group »help


C:\Windows>netsh p2p group help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.

»netsh »p2p »group »resolve


C:\Windows>netsh p2p group resolve ?

Použití: resolve { ANY | REMOTE } <skupina_P2PID> [ <název_shluku> ]

Poznámky: Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.

Zobrazí informace.

»netsh »p2p »group »show


C:\Windows>netsh p2p group show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show acl    - Vypíše informace o seznamu ACL.
show address  - Rozpozná účastníka v aktuálním uzlu a vypíše jeho adresu.

Vypíše informace o seznamu ACL.

»netsh »p2p »group »show »acl


C:\Windows>netsh p2p group show acl ?

Použití: show acl { identity <identita_P2PID> | db <identita_P2PID> <skupina_P2PID> | <cesta_k_souboru> }

Poznámky: Vypíše informace o seznamu ACL.

Rozpozná účastníka v aktuálním uzlu a vypíše jeho adresu.

»netsh »p2p »group »show »address


C:\Windows>netsh p2p group show address ?

Použití: show address <skupina_P2PID> [ <název_shluku> ]

Poznámky: Rozpozná účastníka v aktuálním uzlu a vypíše jeho adresu.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »p2p »help


C:\Windows>netsh p2p help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Změny kontextu `netsh p2p idmgr'.

»netsh »p2p »idmgr


C:\Windows>netsh p2p idmgr ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
delete     - Odstraní identity a skupiny.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
show      - Zobrazí informace týkající se identity.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Odstraní identity a skupiny.

»netsh »p2p »idmgr »delete


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete group  - Odstraní skupiny z identit.
delete identity - Odstraní identity.

Odstraní skupiny z identit.

»netsh »p2p »idmgr »delete »group


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete group ?

Použití: delete group <identita_P2PID> { <skupina_P2PID> | ALL | EXPIRED }

Poznámky: Odstraní skupiny z identit.

Odstraní identity.

»netsh »p2p »idmgr »delete »identity


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete identity ?

Použití: delete identity { <identita_P2PID> | ALL } [ QUIET ] 

Poznámky: Odstraní identity.

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »p2p »idmgr »dump


C:\Windows>netsh p2p idmgr dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »p2p »idmgr »help


C:\Windows>netsh p2p idmgr help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Zobrazí informace týkající se identity.

»netsh »p2p »idmgr »show


C:\Windows>netsh p2p idmgr show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show groups  - Zobrazí seznam identit a skupin.
show identities - Zobrazí seznam identit.
show stats   - Zobrazí statistiku identit.

Zobrazí seznam identit a skupin.

»netsh »p2p »idmgr »show »groups


C:\Windows>netsh p2p idmgr show groups ?

Použití: show groups { <identita_P2PID> | ALL } [ EXPIRED ]

Poznámky: Zobrazí identitu a informace o související skupině.

Zobrazí seznam identit.

»netsh »p2p »idmgr »show »identities


C:\Windows>netsh p2p idmgr show identities ?

Použití: show identities { ALL | <identita_P2PID> }

Poznámky: Zobrazí informace o identitě.

Zobrazí statistiku identit.

»netsh »p2p »idmgr »show »stats


C:\Windows>netsh p2p idmgr show stats ?

Použití: show stats 

Poznámky: Zobrazí počet identit a přidružených skupin.

Změny kontextu `netsh p2p pnrp'.

»netsh »p2p »pnrp


C:\Windows>netsh p2p pnrp ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
cloud     - Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.
diagnostics  - Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
peer      - Změny kontextu `netsh p2p pnrp peer'.

K dispozici jsou následující dílčí kontexty:
 cloud diagnostics peer

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.

»netsh »p2p »pnrp »cloud


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
flush     - Vyprázdní položky mezipaměti.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
repair     - Spustí detekci rozdělení a opravu.
set      - Nastavuje parametry konfigurace.
show      - Zobrazí informace.
start     - Spustí shluk.
synchronize  - Synchronizuje shluk.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Vyprázdní položky mezipaměti.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »flush


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud flush ?

Použití: flush [cloud=]<název_shluku>

Parametry: 

	cloud     - Shluk, jehož položky mezipaměti se mají vyprázdnit.

Poznámky: Vyprázdní všechny položky mezipaměti.

Příklady:

	flush Global_

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Spustí detekci rozdělení a opravu.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »repair


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud repair ?

Použití: repair [cloud=]<název_shluku>

Parametry: 

	cloud     - Shluk, který má spustit detekci rozdělení
	         a opravu. 

Poznámky: Spustí detekci rozdělení, a je-li to nutné, opravu.

Příklady:

	repair Global_

Nastavuje parametry konfigurace.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set pnrpmode  - Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
set seed    - Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.

Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set »pnrpmode


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ?

Použití: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=]<název_shluku>

Parametry: 

	mode      - Režim shluku.
	cloud     - Shluk, jehož režim se má nastavit.

Poznámky: Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
     Může být použit jeden z následujících režimů: RO (pouze rozpoznání), Auto, default

Příklady:

	set pnrpmode mode=default Global_
	set pnrpmode RO Global_

Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set seed ?

Použití: set seed [seed=]{<název_hostitele>|<adresa_ip>|default} [cloud=]<název_shluku>

Parametry: 

	seed      - Hodnota referenčního serveru, která se má nastavit v registru.
	cloud     - Shluk, jehož referenční server se má nastavit.

Poznámky: Změní parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
     Položka referenčního serveru může obsahovat několik položek oddělených středníkem.

Příklady:

	set seed default Global_

Zobrazí informace.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show initialization - Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku.
show list   - Zobrazí seznam shluků.
show names   - Zobrazí místně registrované názvy.
show pnrpmode - Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.
show seed   - Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.
show statistics - Zobrazí statistiku shluku.

Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »initialization


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show initialization ?

Použití: show initialization [ * | <název_shluku> ]

Parametry: 

	cloud     - Shluk, jehož informace o zavádění nebo konfiguraci 
	         se mají zobrazit. Znak * označuje všechny shluky, 
	         Výchozí hodnota je Global_.

Poznámky: Zobrazí konfiguraci či stav zavádění shluku.

Příklady:

	show initialization cloud=Global_
	show initialization *

Zobrazí seznam shluků.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »list


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show list ?

Použití: show list [[cloud=] <název_shluku>]

Parametry: 

	cloud     - Shluky, které se mají zobrazit.
	         Výchozí nastavení je všechny shluky.

Poznámky: Zobrazí seznam shluků.

Příklady:

	show list Global_
	show list 

Zobrazí místně registrované názvy.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »names


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show names ?

Použití: show names [[cloud=]{ * | <název_shluku>}]

Parametry: 

	cloud     - Shluk, ze kterého se má zobrazit seznam místně
	         registrovaných názvů.
	         Výchozí nastavení je všechny shluky.

Poznámky: Zobrazí místně registrované názvy.

Příklady:

	show names cloud=Global_
	show names 

Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »pnrpmode


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ?

Použití: show pnrpmode [[cloud=]<název_shluku>]

Parametry: 
	cloud     - Shluk, jehož režim se má zobrazit.
	         Výchozí nastavení je všechny shluky.

Poznámky: Zobrazí konfigurační parametr pro režim PNRP.
     Může být použit jeden z následujících režimů: RO (pouze rozpoznání), Auto.

Příklady:

	show pnrpmode Global_

Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show seed ?

Použití: show seed [cloud=]<název_shluku>

Parametry: 

	cloud     - Shluk, jehož referenční server se má zobrazit.

Poznámky: Zobrazí parametr konfigurace serveru PNRP SeedServer.

Příklady:

	show seed Global_

Zobrazí statistiku shluku.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »statistics


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show statistics ?

Použití: show statistics [[cloud=]{ * | <název_shluku>}]

Parametry: 

	cloud     - Shluk, jehož statistika se má zobrazit.
	         Výchozí nastavení je všechny shluky.

Poznámky: Zobrazí statistiku shluku.

Příklady:

	show statistics Global_

Spustí shluk.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »start


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud start ?

Použití: start [cloud=]<název_shluku>

Parametry: 

	cloud     - Shluk, který se má spustit.

Poznámky: Spustí shluk.

Příklady:

	start Global_

Synchronizuje shluk.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
synchronize host - Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.
synchronize seed - Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.

Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize »host


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize host ?

Použití: synchronize host [host=]<název_hostitele> [cloud=]<název_shluku>

Parametry: 

	host      - Hostitel, se kterým má proběhnout synchronizace.
	cloud     - Shluk, který má být synchronizován.

Poznámky: Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.

Příklady:

	synchronize host host1 Global_

Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize seed ?

Použití: synchronize seed [cloud=]<název_shluku>

Parametry: 

	cloud     - Shluk, který má být synchronizován.

Poznámky: Synchronizuje shluk s jeho referenčním serverem.

Příklady:
	synchronize seed Global_

Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
ping      - Provede příkaz Ping na uzly PNRP.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Provede příkaz Ping na uzly PNRP.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
ping host   - Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.
ping seed   - Provede příkaz Ping na konfigurovaný referenční server.

Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping »host


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping host ?

Použití: ping host [host=]{<adresa_ip> | <název_hostitele>} [cloud=]<název_shluku>

Parametry: 

	cloud     - Shluk pro provedení příkazu Ping na hostitele.

Poznámky: Provede příkaz Ping na uzel podle zadané adresy nebo názvu hostitele.

Příklady:

	ping host myhost Global_

Provede příkaz Ping na konfigurovaný referenční server.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping seed ?

Použití: ping seed [cloud=]<název_shluku>

Parametry: 

	cloud     - Shluk pro provedení příkazu Ping na referenční server.

Poznámky: Provede příkaz Ping na konfigurovaný referenční server.

Příklady:

	ping seed Global_

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »p2p »pnrp »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »p2p »pnrp »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Změny kontextu `netsh p2p pnrp peer'.

»netsh »p2p »pnrp »peer


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
add      - Přidá položky.
delete     - Odstraní položky.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
enumerate   - Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
resolve    - Přeloží název partnera.
show      - Zobrazí informace.
traceroute   - Rozpozná název partnera pomocí trasování cesty.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Přidá položky.

»netsh »p2p »pnrp »peer »add


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add registration - Registruje název partnera.

Registruje název partnera.

»netsh »p2p »pnrp »peer »add »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer add registration ?

Použití: add registration [peername=]<název_partnera> [cloud=]<název_shluku>
    [[comment]=<komentář>]

Parametry: 

	peername    - <kanonický název PNRP>|<název PNRP kódovaný pomocí služby DNS>
	cloud     - Shluk, ve kterém se má název registrovat.
	         Výchozí nastavení je všechny shluky.
	comment    - Komentář, který se má registrovat k názvu.

Poznámky: Registruje název partnera.

Příklady:

	add registration peername=0.0
	add registration 0.0 Global_

Odstraní položky.

»netsh »p2p »pnrp »peer »delete


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete registration - Zruší registraci názvů partnerů.

Zruší registraci názvů partnerů.

»netsh »p2p »pnrp »peer »delete »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer delete registration ?

Použití: delete registration [peername=]{ * | <název_partnera>} [cloud=]<název_shluku>

Parametry: 

	peername    - <kanonický název PNRP>|<název PNRP kódovaný pomocí služby DNS>
	cloud     - Shluk, ve kterém se má zrušit registrace názvu.
	         Výchozí nastavení je všechny shluky.

Poznámky: Zruší registraci názvů partnerů.

Příklady:

	delete registration *
	delete registration peername=0.0 cloud=Global_

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »p2p »pnrp »peer »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.

»netsh »p2p »pnrp »peer »enumerate


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer enumerate ?

Použití: enumerate [peername=]<název_partnera> [cloud=]<název_shluku> 
    [[maxresults=]<číslo>]

Parametry: 

	peername    - <kanonický název PNRP>|<název PNRP kódovaný pomocí služby DNS>
	maxresults   - Musí být číslo v rozmezí 1 až 500.
	         Výchozí nastavení je 50.
	cloud     - Shluk, ve kterém se má provést výčet.

Poznámky: Vytvoří výčet pro název druhé strany v zadaném síťovém shluku.
     Příkaz vyhledá počet záznamů určený parametrem maxresults
     (nebo se dokončí při dokončení rozpoznání).

Příklady:

	enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2
	enumerate peername=0.0 cloud=Global_

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »p2p »pnrp »peer »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Přeloží název partnera.

»netsh »p2p »pnrp »peer »resolve


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer resolve ?

Použití: resolve [peername =]<název_partnera> [[cloud=]<název_shluku>]

Parametry: 

	peername    - <kanonický název PNRP>|<název PNRP kódovaný pomocí služby DNS>
	cloud     - Shluk, ve kterém se má provést rozpoznání.
	         Výchozí nastavení je všechny shluky.

Poznámky: Rozpozná název partnera.

Příklady:

	resolve peername=0.0 cloud=Global_
	resolve 0.anyname

Zobrazí informace.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show convertedname - Převede názvy partnerů na názvy DNS a naopak.
show registration - Vypíše názvy partnerů.

Převede názvy partnerů na názvy DNS a naopak.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show »convertedname


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show convertedname ?

Použití: show convertedname [peername=]<název_druhé_strany>

Parametry: 

	peername    - <kanonický název PNRP>|<název PNRP kódovaný pomocí služby DNS>

Poznámky: Převádí názvy druhé strany na názvy DNS a zpět.

Příklady:

	show convertedname 0.anyname

Vypíše názvy partnerů.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show registration ?

Použití: show registration [[cloud=]<název_shluku>]

Parametry: 

	cloud     - Shluk, jehož registrované názvy se mají zobrazit.
	         Výchozí nastavení je všechny shluky.

Poznámky: Vypíše názvy partnerů registrované touto instancí prostředí netsh.

Příklady:

	show registration cloud=Global_

Rozpozná název partnera pomocí trasování cesty.

»netsh »p2p »pnrp »peer »traceroute


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer traceroute ?

Použití: traceroute [peername =]<název_partnera> [cloud=]<název_shluku>

Parametry: 

	peername    - <kanonický název PNRP>|<název PNRP kódovaný pomocí služby DNS>
	cloud     - Shluk, ve kterém se má provést rozpoznání.

Poznámky: Rozpozná název partnera pomocí trasování cesty.

Příklady:

	traceroute peername=0.0 Global_
	traceroute 0.anyname Global_- br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.187
8631

Font View and Compare-Tool on Windows 11!

Enlargement in Internet Explorer 11/10 (zoom, font)!

Wenn ich bei jemanden auf die Homepage schaue, was für Infos hinterlasse ich?

Auto Shutdown the Windows 8.1 and 10 ergo Turn-off the PC!

Hide Amazon orders ... this is how it works in 2020!

Shutdown, Log-Off, Restart in windows 8.1 / 10 tray area!(0)