Windows 2000/XP netsh ras Příkazy

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh ras ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: ? - Zobrazí seznam příkazů. aaaa - Změny kontextu `netsh ras aaaa'. add - Přidá položky do tabulky. appletalk - Změny kontextu `netsh ras appletalk'. delete - Odstraní položky z tabulky. dump - Zobrazí konfigurační skript. help - Zobrazí seznam příkazů. ip - Změny kontextu `netsh ras ip'. ipx - Změny kontextu `netsh ras ipx'. set - Nastaví konfigurační informace. show - Zobrazí informace. K dispozici jsou následující dílčí kontexty: aaaa appletalk ip ipx Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného mezerou a textem ?.

Změny kontextu `netsh ras aaaa'.

»netsh »ras »aaaa


C:\Windows>netsh ras aaaa ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
add      - Přidá položky do tabulky.
delete     - Odstraní položky z tabulky.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Přidá položky do tabulky.

»netsh »ras »aaaa »add


C:\Windows>netsh ras aaaa add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add acctserver - Přidá server účtování společnosti RADIUS.
add authserver - Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS.

Přidá server účtování společnosti RADIUS.

»netsh »ras »aaaa »add »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa add acctserver ?

add acctserver [ name = ] server                   
   [ [secret =] tajný klíč                  
    [init-score =] Počáteční skóre             
    [port =] port                    
    [timeout =] prodleva                 
    [messages = ] ENABLED|DISABLED ]          
                            
 Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky
 ověřování.                                
                                     
 name    Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS       
 secret   Sdílený tajný klíč                      
 init-score Počáteční skóre (priorita serveru)               
 port    Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování 
 timeout   Čas (sekundy), který zbývá do skončení přístupu    
 		 k serveru společnosti RADIUS                    
 messages  Zapnuto nebo vypnuto odesílání zpráv         

Přidá server pro ověřování společnosti RADIUS.

»netsh »ras »aaaa »add »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa add authserver ?

add authserver [ name = ] server                   
   [ [secret =] tajný klíč                  
    [init-score =] Počáteční skóre             
    [port =] port                    
    [timeout =] prodleva                 
    [signature = ] ENABLED|DISABLED ]          
                                
 Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky
 ověřování.                                
                                     
 name    Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS       
 secret   Sdílený tajný klíč                      
 init-score Počáteční skóre (priorita serveru)               
 port    Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování 
 timeout   Čas (sekundy), který zbývá do ukončení přístupu    
 		 k serveru společnosti RADIUS                    
 signature  Zda používat digitální podpisy              

Odstraní položky z tabulky.

»netsh »ras »aaaa »delete


C:\Windows>netsh ras aaaa delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete acctserver - Odstraní server účtování společnosti RADIUS.
delete authserver - Odstraní server společnosti RADIUS.

Odstraní server účtování společnosti RADIUS.

»netsh »ras »aaaa »delete »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa delete acctserver ?

delete acctserver [ name = ] server ]                  
                               
 Odstraní server účtování společnosti RADIUS .            

Odstraní server společnosti RADIUS.

»netsh »ras »aaaa »delete »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa delete authserver ?

delete authserver [name = ] server                    
                               
 Odstraní server společnosti RADIUS pro ověřování.          

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »ras »aaaa »dump


C:\Windows>netsh ras aaaa dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »ras »aaaa »help


C:\Windows>netsh ras aaaa help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »ras »aaaa »set


C:\Windows>netsh ras aaaa set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set accounting - Nastaví zprostředkovatele účtování.
set acctserver - Nastaví vlastnosti serveru účtování.
set authentication - Nastaví zprostředkovatele ověřování.
set authserver - Nastaví vlastnosti serveru ověřování.

Nastaví zprostředkovatele účtování.

»netsh »ras »aaaa »set »accounting


C:\Windows>netsh ras aaaa set accounting ?

set accounting [provider =] WINDOWS|RADIUS|NONE            
                               
 Nastaví zprostředkovatele účtování.               
                               
   Windows   Účtování použitím možností přihlašování systému Windows  
   Radius   Účtování použitím serveru účtování společnosti RADIUS   
   none    Neprovádět účtování           

Nastaví vlastnosti serveru účtování.

»netsh »ras »aaaa »set »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa set acctserver ?

set acctserver [ name = ] server                   
   [ [secret =] tajný klíč                  
    [init-score =] Počáteční skóre             
    [port =] port                    
    [timeout =] prodleva                 
    [messages = ] ENABLED|DISABLED ]          
                            
 Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky
 ověřování.                                
                                     
 name    Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS       
 secret   Sdílený tajný klíč                      
 init-score Počáteční skóre (priorita serveru)               
 port    Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování 
 timeout   Čas (sekundy), který zbývá do skončení přístupu    
 		 k serveru společnosti RADIUS                    
 messages  Zapnuto nebo vypnuto odesílání zpráv         

Nastaví zprostředkovatele ověřování.

»netsh »ras »aaaa »set »authentication


C:\Windows>netsh ras aaaa set authentication ?

set authentication [provider =] WINDOWS|RADIUS              
                               
 Nastaví zprostředkovatele ověřování.             
                               
   Windows   Ověřování použitím zabezpečení systému Windows      
   Radius   Ověřování použitím serveru společnosti RADIUS     

Nastaví vlastnosti serveru ověřování.

»netsh »ras »aaaa »set »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa set authserver ?

set authserver [ name = ] server                   
   [ [secret =] tajný klíč                  
    [init-score =] Počáteční skóre             
    [port =] port                    
    [timeout =] prodleva                 
    [signature = ] ENABLED|DISABLED ]          
                                
 Poskytuje adresu IP nebo název serveru společnosti RADIUS pro požadavky
 ověřování.                                
                                     
 name    Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS       
 secret   Sdílený tajný klíč                      
 init-score Počáteční skóre (priorita serveru)               
 port    Nastaví port pro odesílání požadavků ověřování 
 timeout   Čas (sekundy), který zbývá do ukončení přístupu    
 		 k serveru společnosti RADIUS                    
 signature  Zda používat digitální podpisy              

Zobrazí informace.

»netsh »ras »aaaa »show


C:\Windows>netsh ras aaaa show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show accounting - Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.
show acctserver - Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.
show authentication - Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.
show authserver - Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.

Zobrazí stávajícího zprostředkovatele účtování.

»netsh »ras »aaaa »show »accounting


C:\Windows>netsh ras aaaa show accounting ?

show accounting                            
                               
 Zobrazí zprostředkovatele účtování              

Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k účtování.

»netsh »ras »aaaa »show »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa show acctserver ?

show acctserver [ [name = ] server ]                  
                               
 Zobrazí podrobné informace o serveru účtování.                          
                               
   name  Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS  
                               
 Není-li zadán název serveru, budou zobrazeny všechny konfigurované servery
 ověřování.                 

Zobrazí stávajícího zprostředkovatele ověřování.

»netsh »ras »aaaa »show »authentication


C:\Windows>netsh ras aaaa show authentication ?

show authentication                            
                               
 Zobrazí zprostředkovatele ověřování            

Zobrazí servery společnosti RADIUS, které se používají k ověřování.

»netsh »ras »aaaa »show »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa show authserver ?

show authserver [ [name = ] server ]                  
                               
 Zobrazí podrobné informace o serveru ověřování.                          
                               
   name  Název DNS nebo adresa IP serveru společnosti RADIUS  
                               
 Není-li zadán název serveru, budou zobrazeny všechny konfigurované servery
 ověřování.                 

Přidá položky do tabulky.

»netsh »ras »add


C:\Windows>netsh ras add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add authtype  - Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat.
add link    - Přidá na seznam vlastností propojení, o kterých bude jednat PPP
add multilink - Přidá na seznam typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
add registeredserver - Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server 
         RAS v aktivním adresáři určité domény.

Přidá typy ověření, o kterých bude server RAS vyjednávat.

»netsh »ras »add »authtype


C:\Windows>netsh ras add authtype ?

add authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP          
                                    
Vybere typy ověření, o kterých se bude snažit server RAS     
vyjednávat. Vyjednávání bude probíhat v pořadí od nejvyšší úrovně zabezpečení k 
nejnižší úrovni zabezpečení. Jakmile se klient a server dohodnou na typu
ověření, bude vyjednávání PPP probíhat podle příslušných RFC.      
                                    
  type - typ                           
   PAP   - Protokol pro ověření hesla (prostý text).     
   SPAP   - Protokol pro ověření hesla společnosti Shiva.        
   MD5CHAP - Protokol CHAP používající k zašifrování odpovědi systém 
        zatřiďování Message Digest 5.
   MSCHAP  - Protokol CHAP (standard Microsoft). 
   MSCHAPv2 - protokol MSCHAP verze 2.                  
   EAP   - Protokol pro ověření EAP (Extensible Authentication Protocol).          

Zaregistruje určitý počítač se systémem Windows 2000 jako server

»netsh »ras »add »registeredserver


C:\Windows>netsh ras add registeredserver ?

add registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ]       
                                    
    Zaregistruje zadaný počítač se systémem Windows 2000 jako server  
    RAS v aktivním adresáři určité domény.            
                                    
    server - název počítače určený k registraci jako server RAS. Není-li
		  zadán server, pokládá se za server počítač, ze kterého 
        je příkaz vydán.      
                                    
    domain - doména, v níž je třeba daný server registrovat. Není-li	
		  doména zadána, pokládá se za doménu primární doména počítače,  
        z kterého je příkaz vydán.                   

Změny kontextu `netsh ras appletalk'.

»netsh »ras »appletalk


C:\Windows>netsh ras appletalk ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »ras »appletalk »dump


C:\Windows>netsh ras appletalk dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »ras »appletalk »help


C:\Windows>netsh ras appletalk help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »ras »appletalk »set


C:\Windows>netsh ras appletalk set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set access   - Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
set negotiation - Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
         bude vyjednávat o AppleTalk.

Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.

»netsh »ras »appletalk »set »access


C:\Windows>netsh ras appletalk set access ?

set access [mode = ] ALL|SERVERONLY                     
                                    
 Nastaví, zda budou přenosy protokolu AppleTalk od libovolného klientu 
 předány do sítí, k nimž je připojen server RAS.       
                                    
 mode - jaký typ přístupu udělit                
   ALL    - klienti budou mít přístup k serveru RAS a všem 
         sítím, k nimž je server připojen.          
   SERVERONLY - klienti budou mít přístup pouze k serveru RAS.  

Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů

»netsh »ras »appletalk »set »negotiation


C:\Windows>netsh ras appletalk set negotiation ?

Použití: set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY 
                                    
Parametry: 
                                    
 mode - režim                           
   ALLOW   - povolit protokol AppleTalk u připojení klientů.      
   DENY    - nepovolit protokol AppleTalk u připojení klientů.   
                                    
Poznámky: Udává, zda server vzdáleného přístupu umožní konfiguraci protokolu 
     AppleTalk u všech připojení klientů, které přijme.       

Zobrazí informace.

»netsh »ras »appletalk »show


C:\Windows>netsh ras appletalk show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show config  - Zobrazí aktuální konfiguraci protokolu Appletalk pro vzdálený přístup.

Zobrazí aktuální konfiguraci protokolu Appletalk pro vzdálený přístup.

»netsh »ras »appletalk »show »config


C:\Windows>netsh ras appletalk show config ?

Použití: show config 
                                   
Poznámky: Zobrazí aktuální konfiguraci protokolu Appletalk pro vzdálený přístup.   

Odstraní položky z tabulky.

»netsh »ras »delete


C:\Windows>netsh ras delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete authtype - Odstraní typ ověření ze serveru RAS.
delete link  - Odstraní ze seznamu vlastností propojení, o kterých bude jednat protokol PPP
delete multilink - Odstraní ze seznamu typů vícenásobného spojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
delete registeredserver - Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru 
         RAS v aktivním adresáři určité domény.                     

Odstraní typ ověření ze serveru RAS.

»netsh »ras »delete »authtype


C:\Windows>netsh ras delete authtype ?

delete authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP          
                                    
  Odstraní jeden typ ověření ze seznamu typů, o kterých bude server RAS 
  vyjednávat.                       
                                    
  type - typ                           
   PAP   - Protokol pro ověření hesla (prostý text).     
   SPAP   - Protokol pro ověření hesla společnosti Shiva.        
   MD5CHAP - Protokol CHAP používající k zašifrování odpovědi systém
		  transformování (hashing) Message Digest 5.
   MSCHAP  - Protokol CHAP (standard Microsoft). 
   MSCHAPv2 - protokol MSCHAP verze 2.                  
   EAP   - Protokol pro ověření EAP (Extensible Authentication Protocol).          

Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru

»netsh »ras »delete »registeredserver


C:\Windows>netsh ras delete registeredserver ?

delete registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ]      
                                    
    Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako 
    serveru RAS v aktivním adresáři určité domény.            
                                    
    server - název počítače, u něhož má být zrušena registrace serveru RAS.
        Není-li zadán server, pokládá se za server počítač, 
        z kterého je vydán příkaz.      
                                    
    domain - doména, v níž je třeba daný server registrovat. Není-li 
		  doména zadána, pokládá se za doménu primární doména počítače, 
        z níž je příkaz vydán.                   

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »ras »dump


C:\Windows>netsh ras dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »ras »help


C:\Windows>netsh ras help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Změny kontextu `netsh ras ip'.

»netsh »ras »ip


C:\Windows>netsh ras ip ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
add      - Přidá položky do tabulky.
delete     - Odstraní položky z tabulky.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Přidá položky do tabulky.

»netsh »ras »ip »add


C:\Windows>netsh ras ip add ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
add range   - Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP.

Přidá jeden rozsah do fondu statických adres IP.

»netsh »ras »ip »add »range


C:\Windows>netsh ras ip add range ?

add range [from = ] od [to = ] do                    
                                    
 Přidá rozsah do statického fondu adresy IP, který používá server RAS. 
                                    
 from - počáteční adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'.  
 to  - koncová adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'.   

Odstraní položky z tabulky.

»netsh »ras »ip »delete


C:\Windows>netsh ras ip delete ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
delete pool  - Odstraní všechny rozsahy z fondu statických adres IP.
delete range  - Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.

Odstraní všechny rozsahy z fondu statických adres IP.

»netsh »ras »ip »delete »pool


C:\Windows>netsh ras ip delete pool ?

delete pool 
                                    
 Odstraní všechny rozsahy z fondu statických adres IP.         

Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.

»netsh »ras »ip »delete »range


C:\Windows>netsh ras ip delete range ?

delete range [from = ] od [to = ] do                    
                                    
 Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP, který používá server RAS.
                                    
 from - počáteční adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'.  
 to  - koncová adresa IP v rozsahu ve tvaru 'x.x.x.x'.   

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »ras »ip »dump


C:\Windows>netsh ras ip dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »ras »ip »help


C:\Windows>netsh ras ip help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »ras »ip »set


C:\Windows>netsh ras ip set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set access   - Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server
         pro vzdálený přístup.
set addrassign - Nastaví metodu, podle které server RAS
           přiřazuje svým klientům adresy IP.
set addrreq  - Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP.
set broadcastnameresolution - Určuje, zda bude vysílání překladu adres 
               pomocí rozhraní NetBIOS pro TCP/IP povoleno či zakázáno. 
set negotiation - Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.

Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server

»netsh »ras »ip »set »access


C:\Windows>netsh ras ip set access ?

Použití: set access [mode = ] ALL|SERVERONLY 
                                    
Parametry: 
                                    
 mode - jaký typ přístupu udělit                 
   ALL    - Klientům je k dispozici server pro vzdálený přístup 
			a všechny sítě, k nimž je připojen.          
   SERVERONLY - Klientům je k dispozici pouze server pro vzdálený přístup.  
                                    
Poznámky: Nastaví, zda jsou přenosy v síti IP předávány od všech klientů 
     sítím, k nimž je server pro vzdálený přístup připojen.                         

Nastaví metodu, podle které server RAS

»netsh »ras »ip »set »addrassign


C:\Windows>netsh ras ip set addrassign ?

set addrassign [method = ] AUTO|POOL                      
                                    
 Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje svým klientům 
 adresy IP.                             
                                    
 method - vhodná metoda                     
   AUTO   - automaticky přiřadí adresy IP pomocí DHCP. Není-li 
        server DHCP k dispozici, bude přiřazena libovolná 
		  soukromá adresa.                      
   POOL   - přiřadí adresu IP z fondu serveru RAS.     

Nastaví, zda mají mít klienti právo vyžádat si svou vlastní adresu IP.

»netsh »ras »ip »set »addrreq


C:\Windows>netsh ras ip set addrreq ?

set addrreq [mode = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 Nastaví, zda budou mít klienti telefonického připojení právo vyžádat si 
 vlastní adresy IP.                            
                                    
 mode - režim                           
   ALLOW - povolit klientům vyžádat si své adresy IP.     
   DENY - nepovolit klientům vyžádat si své adresy IP.  

Určuje, zda bude vysílání překladu adres

»netsh »ras »ip »set »broadcastnameresolution


C:\Windows>netsh ras ip set broadcastnameresolution ?

set broadcastnameresolution [mode = ] ENABLED|DISABLED                    
                                    
 Určuje, zda bude vysílání překladu adres pomocí rozhraní   
 NetBIOS pro TCP/IP povoleno či zakázáno.                      
                                    
 mode - režim                           
   ENABLED - povolí vysílání překladu adres pomocí rozhraní NetBIOS  
        pro TCP/IP.                        
   DISABLED - zakáže vysílání překladu adres pomocí rozhraní NetBIOS 
        pro TCP/IP.                        

Nastaví, zda se bude u připojení klientu RAS vyjednávat o IP.

»netsh »ras »ip »set »negotiation


C:\Windows>netsh ras ip set negotiation ?

set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 Nastaví, zda server RAS umožní konfiguraci IP u všech připojených 
 klientů, které přijme.                  
                                    
 mode - režim                           
   ALLOW   - povolit IP u připojení klientu.          
   DENY    - nepovolit IP u připojení klientu.      

Zobrazí informace.

»netsh »ras »ip »show


C:\Windows>netsh ras ip show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show config  - Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.

Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.

»netsh »ras »ip »show »config


C:\Windows>netsh ras ip show config ?

show config                                
                                   
    Zobrazí aktuální konfiguraci IP RAS.            

Změny kontextu `netsh ras ipx'.

»netsh »ras »ipx


C:\Windows>netsh ras ipx ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
?       - Zobrazí seznam příkazů.
dump      - Zobrazí konfigurační skript.
help      - Zobrazí seznam příkazů.
set      - Nastaví konfigurační informace.
show      - Zobrazí informace.

Nápovědu pro příkaz zobrazíte zadáním příkazu následovaného
mezerou a textem ?.

Zobrazí konfigurační skript.

»netsh »ras »ipx »dump


C:\Windows>netsh ras ipx dump ?

Použití: dump

Poznámky: 
  Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru
  může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

Zobrazí seznam příkazů.

»netsh »ras »ipx »help


C:\Windows>netsh ras ipx help ?

Použití: help

Poznámky: 
    Zobrazí seznam příkazů.

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »ras »ipx »set


C:\Windows>netsh ras ipx set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set access   - Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.
set negotiation - Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX.
set netassign - Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům.
set nodereq  - Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
set pool    - Nastaví fond adres IPX RAS.

Nastaví, zda budou moci klienti používat prostředky mimo server RAS.

»netsh »ras »ipx »set »access


C:\Windows>netsh ras ipx set access ?

set access [mode = ] ALL|SERVERONLY                     
                                    
 Nastaví, zda budou přenosy sítě IPX od libovolného klienta předány
 do sítí, k nimž je připojen server RAS.       
                                    
 mode - jaký typ přístupu udělit                
   ALL    - klienti budou mít přístup k serveru RAS a všem 
         sítím, k nimž je server připojen.          
   SERVERONLY - klienti budou mít přístup pouze k serveru RAS.  

Nastaví, zda se bude u připojení klientů RAS vyjednávat o IPX.

»netsh »ras »ipx »set »negotiation


C:\Windows>netsh ras ipx set negotiation ?

set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 Nastaví, zda server RAS umožní konfiguraci IPX u 
 všech připojení klientů, které přijme.                  
                                    
 mode - režim                           
   ALLOW   - povolit IPX u všech připojení klientů.         
   DENY    - povolit IPX u všech připojení klientů.      

Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým klientům.

»netsh »ras »ipx »set »netassign


C:\Windows>netsh ras ipx set netassign ?

set netassign [method = ] AUTO|POOL|AUTOSAME|POOLSAME             
                                    
 Nastaví metodu, podle které server RAS přiřazuje adresy IPX svým 
 klientům.                             
                                    
 method - vhodná metoda                     
   AUTO   - přiřadí jiné náhodné číslo sítě IPX všem  
        klientům.                        
   POOL   - přiřadí adresy IPX z fondu serveru RAS.   
   AUTOSAME - generuje náhodné číslo sítě IPX a přiřadí je všem 
        klientům.                      
   POOLSAME - z fondu serveru RAS vybere jedno číslo a přiřadí je
        všem klientům.                   
                                    
 Poznámky:                                
                                    
   U většiny konfigurací se doporučuje buď metoda AUTOSAME nebo POOLSAME,  
   protože uchovávají čísla sítě a omezují počet přenosů v síti.                             
                                    
   Než je číslo sítě přiřazeno klientovi, nejprve se ověří,  
   zda se nepoužívá síti Intranet serveru RAS. Z toho vyplývá,  
   že některé adresy z fondu adres nemusejí být přiděleny.      

Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.

»netsh »ras »ipx »set »nodereq


C:\Windows>netsh ras ipx set nodereq ?

set nodereq [mode = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 Nastaví, zda bude klientům telefonického připojení dovoleno si vyžádat 
 své číslo uzlu IPX.                          
                                    
 mode - režim                           
   ALLOW - povolit klientům si vyžádat své číslo uzlu IPX.   
   DENY - nepovolit klientům si vyžádat své číslo uzlu IPX.

Nastaví fond adres IPX RAS.

»netsh »ras »ipx »set »pool


C:\Windows>netsh ras ipx set pool ?

set pool [firstnet = ] adresa [size = ] velikost               
                                    
 Nastaví fond adres IPX serveru RAS                  
                                    
 firstnet - první číslo sítě IPX ve fondu. (hexadecimální).  
 size   - celkový počet adres IPX ve fondu. Je-li zadána nula, 
       bude fond růst dynamicky podle potřeby (decimální).                         

Zobrazí informace.

»netsh »ras »ipx »show


C:\Windows>netsh ras ipx show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show config  - Zobrazí aktuální konfiguraci IPX RAS.

Zobrazí aktuální konfiguraci IPX RAS.

»netsh »ras »ipx »show »config


C:\Windows>netsh ras ipx show config ?

show config                                
                                   
    Zobrazí aktuální konfiguraci IPX RAS.            

Nastaví konfigurační informace.

»netsh »ras »set


C:\Windows>netsh ras set ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
set authmode  - Nastaví režim ověřování.
set tracing  - U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
set user    - Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.

Nastaví režim ověřování.

»netsh »ras »set »authmode


C:\Windows>netsh ras set authmode ?

set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS                 
                                    
  Nastaví režim, který určuje, zda a kdy by měli být ověřováni klienti, se
  kteří pokoušejí o telefonické připojení.
                             
  mode - Režim                           
   STANDARD - Je třeba ověřit všechna zařízení.         
   NODCC  - Zařízení s přímým připojením se neověřují.     
   BYPASS  - Pro žádné zařízení se nevyžaduje ověření.     

U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.

»netsh »ras »set »tracing


C:\Windows>netsh ras set tracing ?

 set tracing [component = ] součást [state = ] ENABLED|DISABLED         
                                       
  Povolí nebo zakáže rozšířené sledování u dané součásti.      
                                       
  component - součást (chcete-li vyznačit všechny součásti, použijte '*').       

Nastaví vlastnosti RAS pro nějakého uživatele.

»netsh »ras »set »user


C:\Windows>netsh ras set user ?

set user [name = ] uživ_jméno                       
     [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY               
     [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN              
      [cbnumber = ] číslo zpětného volání ]             
                                   
    Nastaví uživatelské vlastnosti RAS.                   
                                   
    name - přihlašovací jméno uživatele.               
                                   
    dialin  - zda bude uživateli povoleno telefonické připojení.    
      PERMIT - umožnit uživateli telefonické připojení.            
      DENY  - neumožnit uživateli telefonické připojení.        
      POLICY - telefonické připojení určovat podle zásad vzdáleného 			 přístupu. 
                                   
    cbpolicy - zásady zpětného volání uživatele. Smyslem funkce   
         zpětné volání je ušetřit uživateli náklady na 
         telefonní hovor.                  
      NONE  - zpětné volání není uživateli povoleno.
      CALLER - uživatel může zadat číslo zpětného volání během volání. 
      ADMIN - při volání uživatele vždy používat číslo zpětného volání.    
                                   
    cbnumber - číslo, které se používá, když jsou zvzásady ADMIN.      
                                   
                                   
  POZNÁMKA: Možnost 'POLICY' není k dispozici uživatelům, kteří patří
		 do domény se smíšeným režimem. Z hlediska těchto uživatelů 
		 se předpokládá, že 'POLICY' znamená 'DENY'.                   

Zobrazí informace.

»netsh »ras »show


C:\Windows>netsh ras show ?

K dispozici jsou následující příkazy:

Příkazy v tomto kontextu:
show activeservers - Čeká na inzerování serverů RAS.
show authmode - Zobrazí režim ověřování.
show authtype - Zobrazí právě povolené typy ověření.
show client  - Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.
show link   - Zobrazí vlastnosti propojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
show multilink - Zobrazí typy vícenásobného připojení, o kterých bude vyjednávat protokol PPP
show registeredserver - Zobrazí, zda je počítač registrována jako  
          server RAS v aktivním adresáři dané 
          domény.                     
show tracing  - Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.
show user   - Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.

Čeká na inzerování serverů RAS.

»netsh »ras »show »activeservers


C:\Windows>netsh ras show activeservers ?

show activeservers                               
                                  
    Čeká na inzerování serverů RAS.           

Zobrazí režim ověřování.

»netsh »ras »show »authmode


C:\Windows>netsh ras show authmode ?

show authmode                                 
                                    
  Zobrazí režim ověřování.                   

Zobrazí právě povolené typy ověření.

»netsh »ras »show »authtype


C:\Windows>netsh ras show authtype ?

show authtype                                 
                                    
  Zobrazí právě povolené typy ověření.       
                                    

Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.

»netsh »ras »show »client


C:\Windows>netsh ras show client ?

show client                               
                                  
    Zobrazí klienty RAS připojené k tomuto počítači.     

Zobrazí, zda je počítač registrována jako

»netsh »ras »show »registeredserver


C:\Windows>netsh ras show registeredserver ?

show registeredserver [ [domain = ] doména [server = ] server ]      
                                    
    Zobrazí, zda je počítač registrován v dané doméně jako   
    server RAS.                   
                                    
    server - název daného počítače. Není-li zadán určitý server, bude se
		  za server považovat počítač, z něhož je vydán tento příkaz.             
                                    
    domain - doména. Není-li stanovena doména, pokládá se za doménu primární   
        doména počítače, z něhož je vydán příkaz.                   

Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování.

»netsh »ras »show »tracing


C:\Windows>netsh ras show tracing ?

 show tracing [ [component = ] součást ]                     
                                       
  Zobrazí, zda je u součástí povoleno rozšířené sledování. Není-li součást zadána, zobrazí stav všech součásti.        
                                       
  component - Součást                         

Zobrazí vlastnosti RAS uživatele.

»netsh »ras »show »user


C:\Windows>netsh ras show user ?

show user [ [name = ] uživ_jméno                       
    [mode = ] PERMIT|REPORT ]                 
                                    
    Zobrazí uživatelské vlastnosti RAS.                  
                                    
    name  - přihlašovací jméno uživatele. Není-li zadáno,     
        budou zobrazeni všichni uživatelé.             
                                    
    mode  - režim zobrazování informací. Není-li zadán, předpokládá se 
		  režim REPORT.             
      REPORT - zobrazuje všech uživatelů.                  
      PERMIT - zobrazuje pouze uživatele, kteří mají oprávnění 
			  vytáčení PERMIT - br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.139
8735

Use the directory tree in the Explorer address line!

Show the Windows 11, 10, ... Experience Index or re-calculation of the performance! 

The Automation category for Windows on Software OK!

Improve horizontal scrolling with the mouse wheel!

Benutzeranfragen, die ich nicht vergessen sollte -)!

The Don't Sleep Video!(0)