Windows Seven netsh dnsclient Kommandoer

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh dnsclient ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »dnsclient »add


C:\Windows>netsh dnsclient add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add dnsservers - Tilføjer en statisk DNS-serveradresse.

Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.

»netsh »dnsclient »add »dnsservers


C:\Windows>netsh dnsclient add dnsservers ?

Format: add dnsservers [name=]<streng> [address=]<IP-adresse>
       [[index=]<heltal>] [[validate=]yes|no]

Parametre: 

   Navn      Værdi
   name     - Navnet på eller indekset for den grænseflade, hvor DNS-
           serverne tilføjes.           
   address   - IP-adressen for den DNS-server, du tilføjer.
   index    - Angiver indekset (indstillingen) for den angivne
           DNS-serveradresse.
   validate   - Angiver, om der udføres validering af indstillingen for
           DNS-serveren. Værdien er som standard yes.

Kommentarer: Føjer en ny IP-adresse for en DNS-server til den statiske
     konfigurationsliste. DNS-serveren tilføjes som standard sidst på
     listen. Hvis der er angivet et indeks, anbringes DNS-serveren på den
     pågældende placering på listen, og de andre servere flyttes nedad på
     listen. Hvis DNS-servere tidligere blev hentet via DHCP, erstattes
     den gamle liste med den nye adresse. Hvis parameteren Validate er
     yes, valideres den DNS-server, der netop er tilføjet. 
 

Sletter en konfigurationspost fra en tabel.

»netsh »dnsclient »delete


C:\Windows>netsh dnsclient delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete dnsservers - Sletter DNS-serveren fra den angivne grænseflade.

Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.

»netsh »dnsclient »delete »dnsservers


C:\Windows>netsh dnsclient delete dnsservers ?

Format: delete dnsservers [name=]<streng> [[address=]<IP-adresse>|all] [[validate=]yes|no]

Parametre: 

   Navn      Værdi
   name     - Navnet på eller indekset for den grænseflade, hvor DNS-
           servere slettes.
   address   - En af følgende værdier:
           <IP-adresse>: En bestemt IP-adresse til en DNS-server,
                  du er ved at slette.
           all: Sletter alle konfigurerede IP-adresser til DNS-
           servere.
   validate   - Angiver, om der udføres validering af indstillingen for
           DNS-serveren. Værdien er som standard yes.

Kommentarer: Sletter IP-adresser til statisk konfigurerede DNS-servere for en
     bestemt grænseflade. Hvis parameteren Validate er yes, valideres
     resten af DNS-serverne.

Eksempler: 

    delete dnsservers "Lokal netværksforbindelse" all

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »dnsclient »dump


C:\Windows>netsh dnsclient dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »dnsclient »help


C:\Windows>netsh dnsclient help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »dnsclient »set


C:\Windows>netsh dnsclient set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set dnsservers - Angiver tilstand og adresser for DNS-server.

Angiver tilstand og adresser for DNS-server.

»netsh »dnsclient »set »dnsservers


C:\Windows>netsh dnsclient set dnsservers ?

Format: set dnsservers [name=]<streng> [source=]dhcp|static
       [[address=]<IP-adresse>|none]
       [[register=]none|primary|both]
       [[validate=]yes|no]

Parametre: 

   Navn      Værdi
   name     - Navnet på eller indekset for grænsefladen.
   source    - En af følgende værdier:
           dhcp: Angiver DHCP som kilde til konfiguration af
              DNS-servere for grænsefladen.
           static: Angiver kilden til konfiguration af DNS-servere
               til en lokal statisk konfiguration.
   address   - En af følgende værdier:
           <IP-adresse>: En IP-adresse til en DNS-server.
           none: Rydder listen over DNS-servere.
   register   - En af følgende værdier:
           none: Deaktiverer dynamisk DNS-registrering.
           primary: Registrer kun under det primære DNS-suffiks.
           both: Registrer under både det primære DNS-suffiks
              og under det forbindelsesspecifikke suffiks.
   validate   - Angiver, om der udføres validering af indstillingen for
           DNS-serveren. Værdien er som standard yes.

Kommentarer: Angiver DNS-serverkonfigurationen til enten DHCP-tilstand eller
     statisk tilstand. Det er kun, når source er 'static', at indstil-
     lingen 'addr' også er tilgængelig for konfiguration af en statisk
     liste over DNS-serverens IP-adresser for den angivne brugergrænse-
     flade. Hvis parameteren Validate er angivet til yes, valideres
     den DNS-server, der netop er angivet.

Eksempler: 

    set dnsservers name="Lokal netværksforbindelse" source=dhcp

Viser oplysninger.

»netsh »dnsclient »show


C:\Windows>netsh dnsclient show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show state   - Viser DNS-tilstanden.

Viser DNS-tilstanden.

»netsh »dnsclient »show »state


C:\Windows>netsh dnsclient show state ?
Viser DNS-tilstanden.- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.14
10557
Where can I see all installed Windows 11 updates? Set the time for Windows 11 automatic maintenance! Are there any restrictions on the number of files in New-File-Time? Wo sehe ich die angeschlossenen Festplatten unter Windows-7? Windows 11 quickly switch to standby mode or the monitor turns off? What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO? My Computer and This PC, where is the difference? Wo sind die besten Registry Hacks für Windows 11? After Windows 10/11 update, the desktop icon save positions tool does not work! My Computer and This PC, where is the difference?(0)