Windows Seven netsh interface Kommandoer

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh interface ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: 6to4 - Ændringer til 'netsh interface 6to4'-konteksten. ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. httpstunnel - Ændringer til 'netsh interface httpstunnel'-konteksten. ipv4 - Ændringer til 'netsh interface ipv4'-konteksten. ipv6 - Ændringer til 'netsh interface ipv6'-konteksten. isatap - Ændringer til 'netsh interface isatap'-konteksten. portproxy - Ændringer til 'netsh interface portproxy'-konteksten. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. tcp - Ændringer til 'netsh interface tcp'-konteksten. teredo - Ændringer til 'netsh interface teredo'-konteksten. Følgende underkontekster er tilgængelige: 6to4 httpstunnel ipv4 ipv6 isatap portproxy tcp teredo For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

?ndringer til 'netsh interface 6to4'-konteksten.

»netsh »interface »6to4


C:\Windows>netsh interface 6to4 ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Angiver konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »interface »6to4 »dump


C:\Windows>netsh interface 6to4 dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »6to4 »help


C:\Windows>netsh interface 6to4 help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »interface »6to4 »set


C:\Windows>netsh interface 6to4 set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set interface - Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-grænseflade.
set relay   - Angiver 6to4-relayoplysninger.
set routing  - Angiver 6to4-routingoplysninger.
set state   - Angiver 6to4-tilstanden.

Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade.

»netsh »interface »6to4 »set »interface


C:\Windows>netsh interface 6to4 set interface ?

Format: set interface [name=]<streng> 
       [[routing=](enabled|disabled|default)]

Parametre: 

    Kode      Værdi
    name      - Navn på eller indeks for grænseflade.
    routing     - Om computeren skal fungere som router.

Kommentarer: Definerer oplysninger til konfiguration af 6to4-grænseflade.

Eksempler: 

    set interface "Privat" aktiveret

Angiver 6to4-relayoplysninger.

»netsh »interface »6to4 »set »relay


C:\Windows>netsh interface 6to4 set relay ?

Format: set relay [[name=](<streng>|default)]
       [[state=](enabled|disabled|automatic|default)]
       [[interval=]<heltal>]

Parametre: 

    Kode      Værdi
    name      - Navn på 6to4-relay.
    state     - Tilstand for relay-navnefortolkning.
    interval    - Fortolkningsinterval (i minutter).

Kommentarer: Definerer 6to4-relay-oplysninger.

Eksempler: 

    set relay 6to4.ipv6.org. enabled 1440

Angiver 6to4-routingoplysninger.

»netsh »interface »6to4 »set »routing


C:\Windows>netsh interface 6to4 set routing ?

Format: set routing [[routing=](enabled|disabled|automatic|default)]
       [[sitelocals=](enabled|disabled|default)]

Parametre: 

    Kode      Værdi
    routing    - Tilstand for 6to4-routing.        
    sitelocals  - Om der skal bruges site-local-adresser.

Kommentarer: Definerer 6to4-routingoplysninger.

Eksempler: 

    set routing default default
    set routing routing=enabled sitelocals=enabled

Angiver 6to4-tilstanden.

»netsh »interface »6to4 »set »state


C:\Windows>netsh interface 6to4 set state ?

Format: set state [[state=](enabled|disabled|default)]
       [[undoonstop=](enabled|disabled|default)]

Parametre: 

    Navn       Værdi
    state     - En af følgende værdier:
            disabled: Deaktiverer 6to4-tjenesten. Der oprettes
                 ingen 6to4-grænseflader.
            enabled: Aktiverer 6to4-tjenesten. Konfigurer 6to4-
                 adresserne til de enkelte offentlige
                 IPv4-adresser.
            default: Gendanner standard-6to4-funktionsmåden, der
                 er den samme som automatisk.
    undoonstop   - Angiver, om 6to4 deaktiveres, når tjenesten standses.

Kommentarer: Angiver 6to4-konfigurationstilstanden.

Eksempler: 

    set state default default
    set state state=enabled undoonstop=disabled

Viser oplysninger.

»netsh »interface »6to4 »show


C:\Windows>netsh interface 6to4 show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show interface - Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-grænseflade.
show relay   - Viser 6to4-relayoplysningerne.
show routing  - Viser 6to4-routingtilstanden.
show state   - Viser 6to4-tilstanden.

Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-gr?nseflade.

»netsh »interface »6to4 »show »interface


C:\Windows>netsh interface 6to4 show interface ?

Format: show interface

   Viser oplysninger om 6to4-grænsefladekonfiguration.

Viser 6to4-relayoplysningerne.

»netsh »interface »6to4 »show »relay


C:\Windows>netsh interface 6to4 show relay ?

Format: show relay

   Viser 6to4-relayoplysningerne.

Viser 6to4-routingtilstanden.

»netsh »interface »6to4 »show »routing


C:\Windows>netsh interface 6to4 show routing ?

Format: show routing

   Viser 6to4-routingtilstanden.

Viser 6to4-tilstanden.

»netsh »interface »6to4 »show »state


C:\Windows>netsh interface 6to4 show state ?

Format: show state

   Viser 6to4-tilstanden.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »interface »dump


C:\Windows>netsh interface dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »help


C:\Windows>netsh interface help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

?ndringer til 'netsh interface httpstunnel'-konteksten.

»netsh »interface »httpstunnel


C:\Windows>netsh interface httpstunnel ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en tabel.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
reset     - Nulstil IP HTTPS-konfigurationerne.
set      - Angiver konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »interface »httpstunnel »add


C:\Windows>netsh interface httpstunnel add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add interface - Opretter en grænseflade for IPHTTPS-klienten eller -serveren og konfigurerer egenskaberne

Opretter en gr?nseflade for IPHTTPS-klienten eller -serveren og konfigurerer egenskaberne

»netsh »interface »httpstunnel »add »interface


C:\Windows>netsh interface httpstunnel add interface ?

Format: add interface [type=](server|client)
       [url=]<streng>
       [[state=](enabled|disabled|default)]
       [[authmode=](none|certificates)]
 
Parametre: 
 
   Navn    Værdi
   type   - En af følgende værdier:
         client
         ELLER
         server (Indstillingen gælder kun på Windows Server-computere)
   url   - URL-adresse, hvor servergrænsefladen lytter efter HTTP(S)-anmodninger
         ELLER
         URL-adresse, som klientgrænsefladen sender HTTP(S)-anmodninger til
   state  - En af følgende værdier:
         default: Servergrænseflade - altid konfigureret.
             Klientgrænseflade - konfigureres efter anmodning, afhængigt af 
             andre tilgængelige forbindelsesindstillinger. (Klientgrænseflader
             oprettes som standard med denne indstilling
         enabled: altid konfigureret. Servergrænseflader oprettes 
             som standard med denne indstilling
         disabled: grænsefladen deaktiveres.
   authmode - En af følgende værdier: 
         none: Der udføres ingen klientgodkendelse under
         SSL-handshake. Det er standardindstillingen.
         certificates: Klientcertifikater bruges til at 
         godkende klienter 
         Denne indstilling gælder kun for en servergrænseflade og er kun gyldig
         på Windows Server-computere

Kommentarer: Tilføjer en IPHTTPS-grænseflade

Eksempler: 

    add interface-server https://*:443/IPHTTPS-aktiverede certifikater
    add interface-klient https://myserver/IPHTTPS standard

    Den første kommando tilføjer en IPHTTPS-servergrænseflade og konfigurerer den til at
    lytte på den angivne URL-adresse og til at bruge klientcertifikater til 
    klientgodkendelse. Der kræves portnumre i den URL-adresse, der er angivet for
    serveren. Grænsefladen oprettes altid ved start.

    Den anden kommando tilføjer en IPHTTPS-klientgrænseflade og konfigurerer 
    den angivne URL-adresse til at oprette en HTTP(S)-session med IPHTTPS-serveren.
    Den konfigureres til at blive aktiveret, når ingen anden forbindelsesindstilling er
    tilgængelig.

Sletter en konfigurationspost fra en tabel.

»netsh »interface »httpstunnel »delete


C:\Windows>netsh interface httpstunnel delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete interface - Slet en grænseflade for en IPHTTPS-klient eller -server

Slet en gr?nseflade for en IPHTTPS-klient eller -server

»netsh »interface »httpstunnel »delete »interface


C:\Windows>netsh interface httpstunnel delete interface ?

Format: delete interface
 
Parametre: ingen

Kommentarer: Sletter den konfigurerede IPHTTPS-grænseflade

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »interface »httpstunnel »dump


C:\Windows>netsh interface httpstunnel dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »httpstunnel »help


C:\Windows>netsh interface httpstunnel help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Nulstil IP HTTPS-konfigurationerne.

»netsh »interface »httpstunnel »reset


C:\Windows>netsh interface httpstunnel reset ?

Format: reset

Parametre: ingen

Kommentarer: Sletter alle IPHTTPS-grænseflader, der er konfigureret lokalt.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »interface »httpstunnel »set


C:\Windows>netsh interface httpstunnel set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set interface - Angiver egenskaberne for en grænseflade for en IPHTTPS-klient eller -server.

Angiver egenskaberne for en gr?nseflade for en IPHTTPS-klient eller -server.

»netsh »interface »httpstunnel »set »interface


C:\Windows>netsh interface httpstunnel set interface ?

Format: set interface [[url=]<streng>]
       [[state=](enabled|disabled|default)]
       [[authmode=](none|certificates)]

Parametre: 

   Navn    Værdi
   url   - Den URL-adresse, hvor servergrænsefladen lytter efter
         HTTP(S)-anmodninger ELLER URL-adresse, som klientgrænsefladen
         sender HTTP(S)-anmodninger til
   state  - En af følgende værdier:
         default: Servergrænseflade - altid konfigureret.
             Klientgrænseflade - konfigureres efter anmodning,
             afhængigt af andre tilgængelige
             forbindelsesindstillinger.
         enabled: altid konfigureret.
         disabled: grænsefladen deaktiveres.
   authmode - En af følgende værdier:
         none: Der udføres ingen klientgodkendelse under
         SSL-handshake.
         certificates: Klientcertifikater bruges til at godkende
         klienter
         Denne indstilling gælder for en servergrænseflade og er kun
         gyldig på Windows Server-computere

Kommentarer: Ændrer egenskaberne for en IPHTTPS-grænseflade

Eksempler: 

    set interface https://*:443/IPHTTPS1 none

    Denne kommando ændrer en tidligere konfigureret
    IPHTTPS-servergrænseflade til at bruge URL-adressen
    https://*:443/IPHTTPS1 og til ikke at bruge klientgodkendelse. Hvis du
    ændrer en grænseflade, kan det medføre forstyrrelser i forbindelserne
    på IPHTTPS-grænsefladen.

Viser oplysninger.

»netsh »interface »httpstunnel »show


C:\Windows>netsh interface httpstunnel show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show interfaces - Viser parametre for IPHTTPS-grænsefladen.
show statistics - Viser statistik for IPHTTPS-grænsefladen.

Viser parametre for IPHTTPS-gr?nsefladen.

»netsh »interface »httpstunnel »show »interfaces


C:\Windows>netsh interface httpstunnel show interfaces ?

Format: show interfaces [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Navn     Værdi
    store   - En af følgende værdier:
          active: Vis kun aktive grænseflader (standard).
          persistent: Vis alle grænseflader.

Kommentarer: Viser oplysninger om alle grænseflader eller om en bestemt
     grænseflade, hvis den er aktiv.

Viser statistik for IPHTTPS-gr?nsefladen.

»netsh »interface »httpstunnel »show »statistics


C:\Windows>netsh interface httpstunnel show statistics ?

Format: show statistics [[interface=]<streng>] 
Parametre: 

    Navn     Værdi
    interface - Navn på den grænseflade, der vises statistik for.

?ndringer til 'netsh interface ipv4'-konteksten.

»netsh »interface »ipv4


C:\Windows>netsh interface ipv4 ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en tabel.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
install    - Installer IP-protokollen.
reset     - Nulstil IP-konfigurationerne.
set      - Angiver konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.
uninstall   - Fjern IP-protokollen.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »interface »ipv4 »add


C:\Windows>netsh interface ipv4 add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add address  - Føjer en statisk IP-adresse eller standardgateway til den angivne grænseflade.
add dnsservers - Tilføjer en statisk DNS-serveradresse.
add neighbors - Tilføjer en naboadresse.
add route   - Tilføjer en rute over en grænseflade.
add winsservers - Tilføjer en statisk adresse på en WINS-server.

F?jer en statisk IP-adresse eller standardgateway til den angivne gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv4 »add »address


C:\Windows>netsh interface ipv4 add address ?

Format: add address[name=]<streng>
       [[address=]<IPv4-adresse>[/<heltal> [[mask=]<IPv4-maske>]]
       [[type=]unicast|anycast]]
       [[gateway=]<IPv4-adresse> [gwmetric=]<heltal>]
       [[validlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[preferredlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[subinterface=]<streng>]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag         Værdi
    name       - Grænsefladenavn eller indeks.
    address      - IPv4-adresse, der skal tilføjes, evt. efterfulgt
              af undernetpræfikslængden.
    mask       - IP-undernetmasken for den angivne IP-adresse.
    type       - En af følgende værdier:
              unicast: Tilføjer en unicastadresse (standard).
              anycast: Tilføjer en anycastadresse.
    gateway      - IPv4-adressen på en standardgateway, der skal
              tilføjes.
    gwmetric     - Metrikken til standardgatewayen.
    validlifetime   - Levetiden, som adressen/ruten er gyldig i.
              Standardværdien er uendelig.
    preferredlifetime - Levetiden, som adressen/ruten foretrækkes i.
              Standardværdien er uendelig.
    subinterface   - LUID for undergrænseflade, som standardgatewayen
              findes på. Denne parameter er kun nødvendig på
              grænseflader med flere undergrænseflader.
    store       - En af følgende værdier:
              active:   Adressen vil forsvinde ved næste start.
              persistent: Adressen vil være vedvarende.
                    Dette er standarden.

Kommentarer: Føjer statiske IP-adresser og standardgateways til en
       grænseflade. Hvis DHCP er aktiveret på grænsefladen, vil det
       blive deaktiveret.

Eksempler: 

    add address "Local Area Connection" 10.0.0.2 255.0.0.0
    add address "Local Area Connection" gateway=10.0.0.3 gwmetric=2

    Den første kommando føjer den statiske IP-adresse 10.0.0.2 med en
    undernetmaske på 255.0.0.0 til LAN-grænsefladen. Den anden
    kommando tilføjer IP-adressen 10.0.0.3 som en anden standardgateway
    for denne grænseflade med en gatewaymetrik på 2.

Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.

»netsh »interface »ipv4 »add »dnsservers


C:\Windows>netsh interface ipv4 add dnsservers ?

Format: add dnsservers [name=]<streng> [address=]<IPv4-adrsese>
       [[index=]<heltal>] [[validate=]yes|no]


Parametre: 

   Navn      Værdi
   name     - Navnet på eller indekset for den grænseflade, hvor
           DNS-servere tilføjes.
   address   - IP-adressen på den DNS-server, du tilføjer.
   index    - Angiver indekset (præferencen) for den angivne
           DNS-serveradresse.
   validate   - Angiver, om der udføres validering af indstillingen for
           DNS-servere. Værdien er som standard yes.

Kommentarer: Føjer en ny IP-adresse på en DNS-server til den statisk
     konfigurerede liste. DNS-serveren føjes som standard til slutningen
     af listen. Hvis der angives et indeks, anbringes DNS-serveren på den
     pågældende placering på listen, og andre servere flyttes nedad på
     listen for at gøre plads. Hvis DNS-servere tidligere blev hentet
     gennem DHCP, erstatter den nye adresse den gamle liste. Hvis
     parameteren Validate er yes, valideres den DNS-server, der netop er
     tilføjet.

Eksempler: 

    add dnsservers "Lokal netværksforbindelse" 10.0.0.1
    add dnsservers "Lokal netværksforbindelse" 10.0.0.3 index=2

Tilf?jer en naboadresse.

»netsh »interface »ipv4 »add »neighbors


C:\Windows>netsh interface ipv4 add neighbors ?

Format: add neighbors [interface=]<streng> [address=]<IPv4-adresse>]
       [neighbor=]<streng> [[subinterface=]<streng>]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    address    - Naboens netværksadresse.
    neighbor    - Linklagadresse på nabo
    subinterface  - LUID på undergrænsefladen. Dette er kun nødvendigt på
            grænseflader med flere undergrænseflader.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Adressen vil forsvinde ved næste start.
            persistent: Adressen vil være vedvarende.
                  Dette er standarden.


Eksempel: 

    add neighbors "Private" "10.1.1.1" "12-34-56-78-9a-bc"

Tilf?jer en rute over en gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv4 »add »route


C:\Windows>netsh interface ipv4 add route ?

Format: add route [prefix=]<IPv4-adresse>/<heltal> [interface=]<streng>
       [[nexthop=]<IPv4-adresse>] [[siteprefixlength=]<heltal>]
       [[metric=]<heltal>] [[publish=]no|age|yes]
       [[validlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[preferredlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Navn         Værdi
    prefix      - Det præfiks, der skal tilføjes en rute for.
    interface     - Grænsefladens navn eller indeks.
    nexthop      - Gatewayadresse, hvis prefix ikke er on-link.
    siteprefixlength - Præfikslængde for hele webstedet, hvis on-link.
    metric      - Rutemetrik.
    publish      - En af følgende værdier:
              no: Ikke annonceret i ruteannoncer.
                Dette er standarden.
              age: Annonceret i ruteannoncer
                med begrænset levetid.
              yes: Annonceret i ruteannoncer
                med ubegrænset levetid.
    validlifetime   - Den levetid, som ruten er gyldig.
              Standardværdien er infinite.
    preferredlifetime - Den levetid, hvor ruten er foretrukken.
              Standardværdien er lig med den gyldige levetid.
    store       - En af følgende værdier:
              active: Ændringen varer kun indtil næste start.
              persistent: Ændringen er permanent. Dette er
                    standarden.

Kommentarer: Tilføjer en rute for et givent præfiks.

Eksempel: 

    add route 10.2.0.0/16 "Internet" 10.0.0.1

Tilf?jer en statisk adresse p? en WINS-server.

»netsh »interface »ipv4 »add »winsservers


C:\Windows>netsh interface ipv4 add winsservers ?

Format: add winsservers [name=]<streng> [address=]<IP-adresse> [[index=]<heltal>]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   name     - Navnet på eller indekset for den grænseflade, hvor
           WINS-servere tilføjes.
   address   - IP-adressen på den WINS-server, du tilføjer.
   index    - Angiver indekset (præference) for den angivne
           WINS-serveradresse.

Kommentarer: Føjer en ny IP-adresse på en WINS-server til den statisk
       konfigurerede liste. WINS-serveren føjes som standard til
       slutningen af listen. Hvis der er angivet et indeks, bliver
       WINS-serveren anbragt på denne position på listen, og andre
       servere flyttes ned på listen for at gøre plads. Hvis
       WINS-servere tidligere blev hentet gennem DHCP, erstatter den
       nye adresse den gamle liste.

Eksempler: 

    add winsservers "Lokal netværksforbindelse" 10.0.0.1
    add winsservers "Lokal netværksforbindelse" 10.0.0.3 index=2

Sletter en konfigurationspost fra en tabel.

»netsh »interface »ipv4 »delete


C:\Windows>netsh interface ipv4 delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete address - Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne grænseflade.
delete arpcache - Tømmer ARP-cachen for en eller alle grænseflader.
delete destinationcache - Sletter destinationscachen.
delete dnsservers - Sletter DNS-serveren fra den angivne grænseflade.
delete neighbors - Tømmer ARP-cachen for en eller alle grænseflader.
delete route  - Sletter en rute.
delete winsservers - Sletter WINS-serveren fra den angivne grænseflade.

Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv4 »delete »address


C:\Windows>netsh interface ipv4 delete address ?

Format: delete address[name=]<streng> [[address=]<IPv4-adresse>]
       [[gateway=]<IPv4-adresse>|all]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag     Værdi
    name   - Grænsefladenavn eller indeks.
    address  - Den statiske IP-adresse, der skal slettes.
    gateway  - En af følgende værdier:
          <IP-adresse>: En angivet standardgateway-IP-adresse,
                 der skal slettes.
          all: Sletter alle standardgateway-IP-adresser på
            grænsefladen.
    store   - En af følgende værdier:
          active: Sletning varer kun indtil næste start.
          persistent: Sletningen er vedvarende. Dette
                er standarden.

Kommentarer: Sletter en statisk IP-adresse eller en statisk standardgateway
       fra en angivet grænseflade.

Eksempler: 

    delete address "Local Area Connection" addr=10.0.0.1 gateway=all

T?mmer ARP-cachen for en eller alle gr?nseflader.

»netsh »interface »ipv4 »delete »arpcache


C:\Windows>netsh interface ipv4 delete arpcache ?

Format: delete arpcache [[name=]<streng> [[address=]<IPv4-adresse>]
       [[subinterface=]<streng>]] [[store=]active|persistent]]

Parametre: 

    Navn       Værdi
    name      - Navn på eller indeks for grænseflade.
    address    - Nabos adresse.
    subinterface  - Undergrænseflade-LUID.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Posten vises måske ved næste genstart.
            persistent: Posten forsvinder.
            Poster i begge lagre slettes som standard.

Kommentarer: Rydder ARP-cachen (Address Resolution Protocol). Hvis en
       grænseflade er angivet, ryddes cachen kun på denne
       grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun
       denne ARP-cachepost, der slettes.

Eksempel: 

    delete arpcache "Lokal netværksforbindelse"

Sletter destinationscachen.

»netsh »interface »ipv4 »delete »destinationcache


C:\Windows>netsh interface ipv4 delete destinationcache ?

Format: delete destinationcache [[interface=]<streng> 
        [[address=]<IP-adresse>]]

Parametre: 

    Navn       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller -indeks.
    address    - Destinationsadresse.

Kommentarer: Rydder destinationscachen. Hvis der er angivet en grænseflade,
       ryddes cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet
       en adresse, er det kun denne destinationscachepost, der slettes.

Eksempel: 

    delete destinationcache "Privat"

Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv4 »delete »dnsservers


C:\Windows>netsh interface ipv4 delete dnsservers ?

Format: delete dnsservers [name=]<streng> [[address=]<IP-adresse>|all]
       [[validate=]yes|no]

Parametre: 

   Navn      Værdi
   name     - Navnet på eller indekset for den grænseflade, hvor 
           DNS-servere slettes.
   address   - En af følgende værdier:
           <IP-adresse>: En bestemt IP-adresse til en DNS-server,
                  du er ved at slette.
           all: Sletter alle konfigurerede IP-adresser til
           DNS-servere.
   validate   - Angiver, om der udføres validering af indstillingen for
           DNS-serveren. Værdien er som standard yes.

Kommentarer: Sletter IP-adresser til statisk konfigurerede DNS-servere for en
     bestemt grænseflade. Hvis parameteren Validate er yes, valideres
     resten af DNS-serverne.

Eksempler: 

    delete dnsservers "Lokal netværksforbindelse" 10.0.0.1
    delete dnsservers "Lokal netværksforbindelse" all

T?mmer ARP-cachen for en eller alle gr?nseflader.

»netsh »interface »ipv4 »delete »neighbors


C:\Windows>netsh interface ipv4 delete neighbors ?

Format: delete neighbors [[name=]<streng> [[address=]<IPv4-adresse>]
       [[subinterface=]<streng>]] [[store=]active|persistent]]

Parametre: 

    Navn       Værdi
    name      - Navn på eller indeks for grænseflade.
    address    - Nabos adresse.
    subinterface  - Undergrænseflade-LUID.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Posten vises måske ved næste genstart.
            persistent: Posten forsvinder.
            Poster i begge lagre slettes som standard.

Kommentarer: Rydder ARP-cachen (Address Resolution Protocol). Hvis en
       grænseflade er angivet, ryddes cachen kun på denne
       grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse, er det kun
       denne ARP-cachepost, der slettes.

Eksempel: 

    delete neighbors "Lokal netværksforbindelse"

Sletter en rute.

»netsh »interface »ipv4 »delete »route


C:\Windows>netsh interface ipv4 delete route ?

Format: delete route [prefix=]<IPv4-adresse>/<heltal> [interface=]<streng>
       [[address=]<IPv4-adresse>] 
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    prefix     - Præfiks på rute, der skal slettes.
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    nexthop    - Gatewayadresse, hvis præfiks ikke er on-link.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Ændring varer kun indtil næste start.
            persistent: Ændringen er vedvarende.
             Poster i begge lagre slettes som standard.\n

Kommentarer: Sletter en IPv4-rute.

Eksempel: 

    delete route 10.2/16 "Internet" 10.0.0.1

Sletter WINS-serveren fra den angivne gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv4 »delete »winsservers


C:\Windows>netsh interface ipv4 delete winsservers ?

Format: delete winsservers [name=]<streng> [[address=]<IP-adresse>|all]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   name     - Navnet på eller indekset for den grænseflade, hvor 
           WINS-servere slettes.           
   address   - En af følgende værdier:
           <IP-adresse>: En bestemt IP-adresse på en WINS-server,
                  du sletter.
           all: Sletter alle konfigurerede IP-adresser for
             WINS-servere.

Kommentarer: Sletter statisk konfigurerede IP-adresser på WINS-servere for en
       angivet grænseflade.

Eksempler: 

    delete winsservers "Lokal netværksforbindelse" 10.0.0.1
    delete winsservers "Lokal netværksforbindelse" all

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »interface »ipv4 »dump


C:\Windows>netsh interface ipv4 dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »ipv4 »help


C:\Windows>netsh interface ipv4 help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Installer IP-protokollen.

»netsh »interface »ipv4 »install


C:\Windows>netsh interface ipv4 install ?

Format: install

Parametre: none

Kommentarer: Installerer IP-protokollen.
       Computeren skal genstares, for at denne handling kan træde i
       kraft.

Nulstil IP-konfigurationerne.

»netsh »interface »ipv4 »reset


C:\Windows>netsh interface ipv4 reset ?

Format: reset

Parametre: none

Kommentarer: Fjerner alle brugerkonfigurerede indstillinger. Computeren
       skal genstartes, før standardindstillingerne træder i kraft.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »interface »ipv4 »set


C:\Windows>netsh interface ipv4 set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set address  - Angiver IP-adressen eller standardgatewayen til en grænseflade.
set compartment - Ændrer opdelingskonfigurationsparametre.
set dnsservers - Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
set dynamicportrange - Ændrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.
set global   - Ændrer den globale konfiguration af generelle parametre.
set interface - Ændrer grænsefladekonfigurationsparametre for IP.
set neighbors - Angiver en naboadresse.
set route   - Ændrer ruteparametrene.
set subinterface - Ændrer konfigurationsparametre for undergrænsefladen.
set winsservers - Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.

Angiver IP-adressen eller standardgatewayen til en gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv4 »set »address


C:\Windows>netsh interface ipv4 set address ?

Format: set address [name=]<streng>
       [[source=]dhcp|static]
       [[address=]<IPv4-adresse>[/<heltal>] [[mask=]<IPv4-maske>]
       [[gateway=]<IPv4-adresse>|none [gwmetric=]<heltal>]
       [[type=]unicast|anycast]
       [[subinterface=]<streng>]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Navn      Værdi
    name     - Grænsefladenavn eller indeks.
    source    - En af følgende værdier:
           dhcp: Aktiverer DHCP til konfiguration af IP-adresser
              for den angivne grænseflade.
           static: Deaktiverer DHCP til konfiguration af
              IP-adresser for den angivne grænseflade. Denne
              værdi skal angives, hvis en adresse eller en
              gateway konfigureres.
    address   - IPv4-adresse, der skal tilføjes eller ændres, evt.
           efterfulgt af længden på undernetpræfikset.
    mask     - IP-undernetmasken for den angivne IP-adresse.
    gateway   - En af følgende værdier:
           <IPv4-adresse>: En specifik standardgateway for den
                   statiske IP-adresse, du angiver.
           none: Ingen standardgateways er angivet. Dette er
              standarden.
    gwmetric   - Metrikken til standardgatewayen. Dette felt skal kun
           angives, hvis der er angivet en gateway.
    type     - En af følgende værdier:
           unicast: Markerer adressen som en unicastadresse.
                Dette er standarden.
           anycast: Markerer adressen som en anycastadresse.
    subinterface - LUID for den undergrænseflade, standardgatewayen
           findes på. Denne parameter er kun nødvendig på
           grænseflader med flere undergrænseflader.
    store    - En af følgende værdier:
           active: Indstilling varer kun indtil næste genstart.
           persistent: Indstilling er vedvarende. Dette er
                 standarden.

Kommentarer: Bruges til at aktivere eller deaktivere DHCP for
     IP-adressekonfigurationen. Fjerner også eventuelle tidligere
     statiske IP-adresser og standardgateways og kan tilføje en ny
     statisk IP-adresse og standardgateway.

Eksempler: 

    set address name="Lokal netværksforbindelse" source=dhcp
    set address "Lokal netværksforbindelse" static 10.0.0.9 255.0.0.0 10.0.0.1 1

?ndrer opdelingskonfigurationsparametre.

»netsh »interface »ipv4 »set »compartment


C:\Windows>netsh interface ipv4 set compartment ?

Format: set compartment[compartment=]<heltal> [defaultcurhoplimit=]<heltal>
       [store=]active|persistent

Parametre: 

    Tag         Værdi
    compartment    - Opdelingsidentifikator.
    defaultcurhoplimit - Standardværdi for hopgrænse for udgående pakker.
    store       - En af følgende værdier:
              active: Indstilling varer kun indtil næste start.
              persistent: Indstilling er vedvarende.

Kommentarer: Ændrer opdelingskonfigurationsparametre.

Eksempel: 

    set compartment compartment=1 defaultcurhoplimit=255 store=active

Angiver tilstand og adresser for DNS-server.

»netsh »interface »ipv4 »set »dnsservers


C:\Windows>netsh interface ipv4 set dnsservers ?

Format: set dnsservers [name=]<streng> [source=]dhcp|static
       [[address=]<IP-adresse>|none]
       [[register=]none|primary|both]
       [[validate=]yes|no]

Parametre: 

   Navn      Værdi
   name     - Navnet på eller indekset for grænsefladen.
   source    - En af følgende værdier:
           dhcp: Angiver DHCP som kilde til konfiguration af
              DNS-servere for grænsefladen.
           static: Angiver kilden til konfiguration af DNS-servere
               til en lokal statisk konfiguration.
   address   - En af følgende værdier:
           <IP-adresse>: En IP-adresse til en DNS-server.
           none: Rydder listen over DNS-servere.
   register   - En af følgende værdier:
           none: Deaktiverer dynamisk DNS-registrering.
           primary: Registrer kun under det primære DNS-suffiks.
           both: Registrer under både det primære DNS-suffiks
              og under det forbindelsesspecifikke suffiks.
   validate   - Angiver, om der udføres validering af indstillingen for
           DNS-serveren. Værdien er som standard yes.

Kommentarer: Angiver DNS-serverkonfigurationen til enten DHCP-tilstand eller
     statisk tilstand. Det er kun, når source er 'static', at
     indstillingen 'addr' også er tilgængelig for konfiguration af en
     statisk liste over DNS-serverens IP-adresser for den angivne
     grænseflade. Hvis parameteren Validate er yes, valideres den
     DNS-server, der netop er angivet.

Eksempler: 

    set dnsservers name="Lokal netværksforbindelse" source=dhcp
    set dnsservers "Lokal netværksforbindelse" static 10.0.0.1 primary

?ndrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.

»netsh »interface »ipv4 »set »dynamicportrange


C:\Windows>netsh interface ipv4 set dynamicportrange ?

Format: set dynamicportrange [protocol=]tcp|udp
       [startport=]<heltal> [numberofports=]<heltal>
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

   Tag         Værdi
   protocol     - En af følgende værdier:
             tcp: Rediger det dynamiske portområde for TCP.
             udp: Rediger det dynamiske portområde for UDP.
   startport     - Startporten for dynamisk porttildeling.
   numberofports   - Antal porte, der er tilgængelige for dynamisk
             porttildeling.
   store       - En af følgende værdier:
             active: Indstilling varer kun indtil næste start.
             persistent: Indstilling er vedvarende. Dette er
                   standarden.

Kommentarer: Ændrer det interval af porte, der anvendes til dynamisk   
       porttildeling. Dynamisk porttildeling kaldes også porttildeling
       med jokertegn.

Eksempel: 

   set dynamicportrange protocol=tcp startport=10000 numberofports=20000

?ndrer den globale konfiguration af generelle parametre.

»netsh »interface »ipv4 »set »global


C:\Windows>netsh interface ipv4 set global ?

Format: set global [[defaultcurhoplimit=]<heltal>]
       [neighborcachelimit=]<heltal>
       [[routecachelimit=]<heltal>] [[reassemblylimit=]<heltal>]
       [[icmpredirects=]enabled|disabled]
       [[sourceroutingbehavior=]drop|forward|dontforward]
       [[taskoffload=]enabled|disabled]
       [[dhcpmediasense=]enabled|disabled]
       [[mediasenseeventlog=]enabled|disabled]
       [[mldlevel=]none|sendonly|all]
       [[mldversion=]version1|version2|version3]
       [[multicastforwarding=]enabled|disabled]
       [[groupforwardedfragments=]enabled|disabled]
       [[randomizeidentifiers=]enabled|disabled]
       [[store=]active|persistent]
       [[addressmaskreply=]enabled|disabled]

Parametre: 

    Navn         Værdi
    defaultcurhoplimit - Standardhopgrænse for sendte pakker.
    neighborcachelimit - Maksimalt antal nabocacheposter.
    routecachelimit  - Maksimalt antal rutecacheposter.
    reassemblylimit  - Maksimal størrelse på gensamlingsbuffer.
    icmpredirects   - Angiver, om sticachen er opdateret som svar på
              ICMP-omdirigeringspakker.
    sourceroutingbehavior - Bestemmer funktionsmåden for
              videresendte pakker fra kilderute.
              RFC 5095-support for videresendelse af IPv6-pakker
              fra kilderute er fjernet, og indstillingen for
              videresendelse har nu samme effekt som
              dontforward.
    taskoffload    - Angiver, om opgaveaflastning er aktiveret.
    dhcpmediasense   - Angiver, om medieaflæsning er aktiveret.
    mediasenseeventlog - Angiver, om logføring af medieaflæsning er
              aktiveret.
    mldlevel      - Niveau af multicastunderstøttelse. none 
              angiver, at mulitcastpakker hverken kan sendes
              eller modtages. sendonly angiver, at
              multicastpakker kan sendes, men ikke modtages.
              all angiver, at multicastpakker kan sendes
              og modtages.
    mldversion     - Maksimal MLD-version, der understøttes af værten.
    multicastforwarding - Angiver, om multicastpakker kan videresendes.
    groupforwardedfragments - Angiver, om fragmenter skal samles i grupper,
              før de videresendes.
    randomizeidentifiers - Angiver, om grænseflade-id'er er tilfældige.
    store       - En af følgende værdier:
              active: Indstillingen gælder kun indtil næste
                  start.
              persistent: Indstillingen er vedvarende. Dette er
                    standard.
    addressmaskreply  - Angiver, om computeren svarer på pakker med
              ICMP-adressemasker

Kommentarer: Ændrer generelle globale konfigurationsparametre.

Eksempel: 

    set global 32 100 100000

?ndrer gr?nsefladekonfigurationsparametre for IP.

»netsh »interface »ipv4 »set »interface


C:\Windows>netsh interface ipv4 set interface ?

Format: set interface [interface=]<streng> [[forwarding=]enabled|disabled]
   [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=]<heltal>]
   [[siteid=]<heltal>] [[metric=]automatic|<heltal>]
   [[firewall=]enabled|disabled] [[siteprefixlength=]<heltal>]
   [[nud=]enabled|disabled] [[basereachabletime=]<heltal>]
   [[retransmittime=]<heltal>] [[dadtransmits=]<heltal>]
   [[routerdiscovery=]enabled|disabled|dhcp]
   [[managedaddress=]enabled|disabled]
   [[otherstateful=]enabled|disabled]
   [[weakhostsend=]enabled|disabled]
   [[weakhostreceive=]enabled|disabled]
   [[ignoredefaultroutes=]enabled|disabled]
   [[advertisedrouterlifetime=]<0-65535>]
   [[advertisedefaultroute=]enabled|disabled]
   [[currenthoplimit=]<0-255>] [[store=]active|persistent]
   [[forcearpndwolpattern=]enabled|disabled]
   [[enabledirectedmacwolpattern=]enabled|disabled]

Parametre: 

  Navn        Værdi
  interface      - Grænsefladenavn eller -indeks.
  forwarding      - Angiv, om pakker, der ankommer på denne grænseflade, kan
             videresendes til andre grænseflader.
  advertise      - Angiv om routerannonceringer skal sendes til
             denne grænseflade. Standard er disabled.
  mtu         - MTU for denne grænseflade. Standard er den 
             naturlige MTU for linket.
  siteid        - Webstedets id kan ikke længere konfigureres fra netsh.
  metric        - Grænsefladens metrikværdi, der føjes til rutens metrikværdi for
             alle ruter på grænsefladen.
  firewall       - Firewallen kan ikke længere konfigureres fra netsh.
  siteprefixlength   - Standardlængden på det globale præfiks for webstedet.
  nud         - Angiv, om registrering af naboutilgængelighed er 
             aktiveret. Standardindstillingen afhænger af typen af grænseflade.
  basereachable    - Tilgængelig basistid (i ms).
  retransmittime    - Genudsendelsesinterval (i ms).
  dadtransmits     - Antal afsendelser af registrering af dublerede adresser.
  routerdiscovery   - Kan være aktiveret, deaktiveret eller styret af DHCP.
  managedaddress    - Angiv, om styret adressekonfiguration er 
             aktiveret. Hvis du angiver denne parameter, har det ingen 
             indflydelse på grænseflader, hvor routerregistrering er
             aktiveret, og annoncering er deaktiveret. I det tilfælde
             styres parameteren af routerregistrering.
  otherstateful    - Angiv, om en anden stateful-konfiguration er aktiveret.
             Hvis du angiver denne parameter, har det ingen indflydelse på en
             grænseflade, hvor routerregistrering er aktiveret, og 
             annoncering er deaktiveret. I det tilfælde
             styres parameteren af routerregistrering.
  weakhostsend     - Angiv, om afsendelse fra svag vært er aktiveret.
  weakhostreceive   - Angiv, om modtagelse fra svag vært er aktiveret.
  ignoredefaultroutes - Ignorerer standardruter på grænsefladen. Standard: Deaktiveret
  advertisedrouterlifetime- Routerens levetid (i sekunder). Standard er 1800.
  advertisedefaultroute- Angiv, om grænsefladen annonceres som standardrouter.
  currenthoplimit   - Hopgrænse i udgående trafik.
  store        - active: Indstillingen gælder kun indtil næste genstart.
             persistent: Indstillingen er permanent.
  forcearpndwolpattern - Angiv, om pakkemønstre for adresseoversættelse og 
             naboregistrering er konfigureret til at 
             vække computeren.
  enabledirectedmacwolpattern - Angiv, om dirigerede MAC-pakkemønstre er 
             konfigureret til at vække computeren.

Kommentarer: Ændrer parametre for konfiguration af grænsefladen.

Eksempel: 

    set interface "1" metric=2 forwarding=enabled store=active

Angiver en naboadresse.

»netsh »interface »ipv4 »set »neighbors


C:\Windows>netsh interface ipv4 set neighbors ?

Format: set neighbors [interface=]<streng> [address=]<IPv4-adresse>]
       [neighbor=]<streng>
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    address    - Naboens netværksadresse.
    neighbor    - Linklagadresse på nabo
    store     - En af følgende værdier:
            active: Adressen vil forsvinde ved næste start.
            persistent: Adressen vil være vedvarende.
                  Dette er standarden.


Eksempel: 

    set neighbors "Private" "10.1.1.1" "12-34-56-78-9a-bc"

?ndrer ruteparametrene.

»netsh »interface »ipv4 »set »route


C:\Windows>netsh interface ipv4 set route ?

Format: set route [prefix=]<IPv4-adresse>/<heltal> [interface=]<streng>
       [[nexthop=]<IPv4-adresse>] [[siteprefixlength=]<heltal>]
       [[metric=]<heltal>] [[publish=]no|age|yes]
       [[validlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[preferredlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Navn        Værdi
    prefix      - Præfiks for den rute, der skal ændres.
    interface    - Grænsefladenavn eller -indeks.
    nexthop     - Gatewayadresse, hvis præfikset ikke er on-link.
    siteprefixlength - Præfikslængde for hele webstedet, hvis on-link.
    metric      - Rutemetrik.
    publish     - En af følgende værdier:
             no: Annonceres ikke i ruteannonceringer.
               Dette er standarden.
             age: Annonceres i ruteannonceringer
                med begrænset levetid.
             yes: Annonceres i ruteannonceringer
                med ubegrænset levetid.
    validlifetime  - Den levetid, som ruten er gyldig i.
              Standardværdien er infinite.
    preferredlifetime - Den levetid, hvor ruten foretrækkes.
              Standardværdien er infinite.
    store      - En af følgende værdier:
             active: Indstillingen gælder kun indtil næste start.
             persistent: Ændringen er permanent. Dette er
                   standardværdien.

Kommentarer: Ændrer ruteparametre. Tidsværdier kan angives i
     dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2t3m4s.

Eksempel: 

    set route 10.2.0.0/16 "Internet" 10.0.0.1 0 2 yes 5000 5000
     store=active

?ndrer konfigurationsparametre for undergr?nsefladen.

»netsh »interface »ipv4 »set »subinterface


C:\Windows>netsh interface ipv4 set subinterface ?

Format: set subinterface [interface=]<streng> [[mtu=]<heltal>]
       [[subinterface=]<streng>] [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    mtu      - MTU'en for denne undergrænseflade. Standarden er
            linkets naturlige MTU.
    subinterface  - Undergrænseflade-LUID. Dette er kun påkrævet på
            grænseflader med flere undergrænseflader.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Indstilling varer kun indtil næste start.
            persistent: Indstilling er vedvarende.

Kommentarer: Ændrer konfigurationsparametre for undergrænseflader.

Eksempel: 

    set subinterface "1" mtu=1500 store=active

Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.

»netsh »interface »ipv4 »set »winsservers


C:\Windows>netsh interface ipv4 set winsservers ?

Format: set winsservers [name=]<streng> [source=]dhcp|static
       [[address=]<IP-adresse>|none]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   name     - Navnet på eller indekset for grænsefladen.
   source    - En af følgende værdier:
           dhcp: Angiver DHCP som kilden til konfigurering af
              WINS-servere for den angivne grænseflade.
           static: Angiver kilden til konfigurering af WINS-servere
               til lokal statisk konfiguration.
   address    - En af følgende værdier:
           <IP-adresse>: En IP-adresse på en WINS-server.
           none: Rydder listen over WINS-servere.

Kommentarer: Angiver WINS-serverkonfiguration til DHCP eller statisk tilstand.
       Kun når source er "static", er indstillingen "addr" også
       tilgængelig til konfigurering af en statisk liste over
       IP-adresser på WINS-servere for den angivne grænseflade.

Eksempler: 

    set winsservers name="Lokal netværksforbindelse" source=dhcp
    set winsservers "Lokal netværksforbindelse" static 10.0.0.1

Viser oplysninger.

»netsh »interface »ipv4 »show


C:\Windows>netsh interface ipv4 show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show addresses - Viser IP-adressekonfigurationer.
show compartments - Viser opdelingsparametre.
show config  - Viser IP-adresser og flere oplysninger.
show destinationcache - Viser poster i destinationscachen.
show dnsservers - Viser DNS-serveradresserne.
show dynamicportrange - Viser konfigurationsparametre for dynamisk portinterval.
show global  - Viser globale konfigurationsparametre.
show icmpstats - Viser ICMP-statistik.
show interfaces - Viser grænsefladeparametre.
show ipaddresses - Viser de aktuelle IP-adresser.
show ipnettomedia - Viser IP net-til-medieforbindelser.
show ipstats  - Viser IP-statistik.
show joins   - Viser tilsluttede multicast-grupper.
show neighbors - Viser poster i den tilstødende cache.
show offload  - Viser oplysninger om aflastning.
show route   - Viser poster i rutetabellen.
show subinterfaces - Viser undergrænsefladeparametre.
show tcpconnections - Viser TCP-forbindelser.
show tcpstats - Viser TCP-statistik.
show udpconnections - Viser UDP-forbindelser.
show udpstats - Viser UDP-statistik.
show winsservers - Viser WINS-serverens adresser.

Viser IP-adressekonfigurationer.

»netsh »interface »ipv4 »show »addresses


C:\Windows>netsh interface ipv4 show addresses ?

Format: show addresses [[name=]<streng>]

Parametre: 

    Navn      Værdi
    name    - Navnet på eller indekset for en angivet grænseflade.

Kommentarer: Viser IP-adressekonfigurationen for en grænseflade eller
       grænseflader.

De oplysninger, der vises for denne kommando, består af:

Felt        Beskrivelse
-----       -----------
DHCP aktiveret   Viser, om adressen kommer fra en statisk konfiguration
          eller DHCP-konfiguration.
IP-adresse     Viser den IP-adresse, der er konfigureret for en
          grænseflade.
Undernetmaske   Viser den undermaske, der er knyttet til IP-adressen.
Standardgateway  Viser IP-adressen på en standardgateway for grænsefladen.
Gatewaymetrik   Viser metrikken for den standardgateway, der vises ovenfor.
          Er kun gældende, hvis der er konfigureret flere 
          standardgateways.
Grænseflademetrik Viser metrikken for en grænseflade.
          Er kun gældende, hvis der er konfigureret flere
          grænseflader.

Eksempler: 

    show addresses "Lokal netværksforbindelse"

Viser opdelingsparametre.

»netsh »interface »ipv4 »show »compartments


C:\Windows>netsh interface ipv4 show compartments ?

Format: show compartments [[compartment=]<heltal>] [[level=]normal|verbose]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag         Værdi
    compartment    - Opdelings-id.
    level       - En af følgende værdier:
              normal: Viser en linje pr. opdeling. 
                  Dette er standarden, når der ikke 
                  er angivet nogen opdeling.
              verbose: Viser flere oplysninger
                   om hver opdeling. Dette er standarden,
                   når der er angivet en opdeling.
    store       - En af følgende værdier:
              active: Viser opdelinger i stakken (standard).
              persistent: Viser vedvarende opdelinger.

Kommentarer: Viser oplysninger om alle opdelinger eller om en angivet
       opdeling, hvis en sådan er angivet.

Viser IP-adresser og flere oplysninger.

»netsh »interface »ipv4 »show »config


C:\Windows>netsh interface ipv4 show config ?

Format: show config [[name=]<streng>]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   name     - Navnet på indekset for en angivet grænseflade.

Kommentarer: Viser IP-adressekonfigurationen for en angivet grænseflade eller
       grænseflader og andre TCP/IP-konfigurationsoplysninger, som
       f.eks. konfigurerede DNS- og WINS-servere.


Eksempler: 

   show config "Local Area Connection"

Viser poster i destinationscachen.

»netsh »interface »ipv4 »show »destinationcache


C:\Windows>netsh interface ipv4 show destinationcache ?

Format: show destinationcache [[interface=]<streng> [[address=]<IP-adresse>]]
       [[level=]normal|verbose]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    address    - Destinationsadresse.
    level     - En af følgende værdier:
            normal: Viser en linje pr. post. Dette er
                standarden, når ingen adresse er angivet.
            verbose: Viser flere oplysninger om hver
                 post. Dette er standarden, når en
                 adresse er angivet.

Kommentarer: Viser destinationscacheposter. Hvis der er angivet en
       grænseflade, vises cachen kun på denne grænseflade. Hvis der
       også er angivet en adresse, er det kun denne
       destinationscachepost, der vises.

Viser DNS-serveradresserne.

»netsh »interface »ipv4 »show »dnsservers


C:\Windows>netsh interface ipv4 show dnsservers ?

Format: show dnsservers [[name=]streng]
 
Parametre: 

   Tag      Værdi
   name     - Navnet på eller indekset for en bestemt grænseflade.
 
Kommentarer: Viser DNS-serverkonfigurationen for en bestemt grænseflade eller 
	    grænseflader.


Eksempler: 

   show dnsservers "LAN-forbindelse"

Viser konfigurationsparametre for dynamisk portinterval.

»netsh »interface »ipv4 »show »dynamicportrange


C:\Windows>netsh interface ipv4 show dynamicportrange ?

Format: show dynamicportrange [protocol=]tcp|udp
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

   Tag     Værdi
   protocol  - En af følgende værdier:
          tcp: Viser det dynamiske portområde for TCP.
          udp: Viser det dynamiske portområde for UDP.
   store   - En af følgende værdier:
          active: Viser oplysninger i stakken (standard).
          persistent: Viser vedvarende oplysninger.

Kommentarer: Viser konfigurationsparametre for et dynamisk portinterval.

Viser globale konfigurationsparametre.

»netsh »interface »ipv4 »show »global


C:\Windows>netsh interface ipv4 show global ?

Format: show global [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter     Værdi
    store   - En af følgende værdier:
          active: Vis oplysningerne i stakken (standard).
          persistent: Vis permanente oplysninger.

Bemærkninger: Viser globale konfigurationsparametre.

Viser ICMP-statistik.

»netsh »interface »ipv4 »show »icmpstats


C:\Windows>netsh interface ipv4 show icmpstats ?

Format: show icmpstats [[rr=]<heltal>]

Parametre: 
 
   Tag     Værdi
   rr    - En hastighed i sekunder mellem opdatering af grænsefladen
         ICMP-statistik.
 
Kommentarer: Viser ICMP-statistikoplysninger.
 
Eksempler: 
 
   show icmpstats 
   show icmpstats rr=5

Viser gr?nsefladeparametre.

»netsh »interface »ipv4 »show »interfaces


C:\Windows>netsh interface ipv4 show interfaces ?

Format: show interfaces [[interface=]<streng>] [[rr=]<heltal>] 
       [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag     Værdi
    interface - Grænsefladenavn eller indeks.
    rr    - En hastighed i sekunder mellem opdatering af
          grænsefladestatistikken.
    level   - En af følgende værdier:
          normal: Viser en linje pr. grænseflade. Dette er
              standarden, når der ikke er angivet nogen
              grænseflade.
          verbose: Viser flere oplysninger om hver
              grænseflade. Dette er standarden, når en
              grænseflade er angivet.
    store   - En af følgende værdier:
          active: Viser grænseflader i stakken (standard).
          persistent: Viser vedvarende grænseflader.

Kommentarer: Viser oplysninger om alle grænseflader eller om en angivet
       grænseflade, hvis en sådan er angivet.

Viser de aktuelle IP-adresser.

»netsh »interface »ipv4 »show »ipaddresses


C:\Windows>netsh interface ipv4 show ipaddresses ?

Format: show ipaddresses [[name=]<string>] [[level=]normal|verbose]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag      Værdi
    name    - Grænsefladenavn eller indeks.
    level    - En af følgende værdier:
           normal: Viser en linje pr. grænseflade. Dette er
               standarden, når der ikke er angivet nogen
               grænseflade.
           verbose: Viser flere oplysninger om hvert
               grænsefladen. Dette er standarden, når der er 
               angivet en grænseflade.
    store    - En af følgende værdier:
           active: Viser adresser i stakken (standard).
           persistent: Viser vedvarende adresser.

Kommentarer: Viser alle IPv4-adresser eller alle adresser på en angivet
       grænseflade, hvis en sådan er angivet.

Viser IP net-til-medieforbindelser.

»netsh »interface »ipv4 »show »ipnettomedia


C:\Windows>netsh interface ipv4 show ipnettomedia ?

Format: show ipnettomedia [[rr=]<heltal>]

Parametre: 
 
   Tag     Værdi
   rr    - En hastighed i sekunder mellem opdatering af grænsefladen
         IP net-til-medie-tilknytninger.
 
Kommentarer: Viser IP-netværk til oplysninger om fysiske medietilknytninger.
 
Eksempler: 
 
   show ipnettomedia 
   show ipnettomedia rr=5

Viser IP-statistik.

»netsh »interface »ipv4 »show »ipstats


C:\Windows>netsh interface ipv4 show ipstats ?

Format: show ipstats [[rr=]<heltal>]

Parametre: 
 
   Tag     Værdi
   rr    - En hastighed i sekunder mellem opdatering af IP-statistik.
 
Kommentarer: Viser IP-statistikoplysninger.

Eksempler: 

   show ipstats 
   show ipstats rr=5

Viser tilsluttede multicast-grupper.

»netsh »interface »ipv4 »show »joins


C:\Windows>netsh interface ipv4 show joins ?

Format: show joins [[interface=]<streng>] [[level=]normal|verbose]


Parametre: 

   Tag     Værdi
   name   - Grænsefladenavn eller indeks.
   level   - En af følgende værdier:
         normal: Viser en linje pr. grænseflade. Dette er
             standarden, når der ikke er angivet nogen
             grænseflade.
         verbose: Viser flere oplysninger om hvert
              grænseflade. Dette er standarden, når der er
              angivet en grænseflade.

Kommentarer: Viser IP-multicastgrupper, der er blevet samlet på en eller
       flere grænseflader. Hvis der ikke er angivet en grænseflade,
       vises multicastgrupper for alle grænseflader.

Eksempler: 

   show joins
   show joins "Local Area Connection 1"

Viser poster i den tilst?dende cache.

»netsh »interface »ipv4 »show »neighbors


C:\Windows>netsh interface ipv4 show neighbors ?

Format: show neighbors [[interface=]<streng> [[address=]<IP-adresse>]]
       [[subinterface=]<streng>]
       [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    address    - Adresse på nabo.
    subinterface  - Undergrænseflade-LUID.
    level     - En af følgende værdier:
            normal: Viser en linje pr. undergrænseflade. Dette
                 er standarden, når der ikke er angivet nogen
                 undergrænseflade.
            verbose: Viser flere oplysninger om hvert
                 undergrænseflade. Dette er standarden, når
                 en undergrænseflade er angivet.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Viser undergrænseflader i stakken (standard).
            persistent: Viser vedvarende undergrænseflader.

Kommentarer: Viser nabocacheposter. Hvis der er angivet en grænseflade,
       er det kun cachen på denne grænseflade, der vises. Hvis der også
       er angivet en undergrænseflade, er det kun cachen for denne
       undergrænseflade, der vises. Hvis der også er angivet en adresse,
       er det kun denne specifikke nabocachepost, der vises.

Viser oplysninger om aflastning.

»netsh »interface »ipv4 »show »offload


C:\Windows>netsh interface ipv4 show offload ?

Format: show offload [[name=]<streng>]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   name     - Navnet på eller indekset for en angivet grænseflade.

Kommentarer: Viser oplysningerne om aflastning for en angivet grænseflade eller
       angivne grænseflader.

Eksempler: 

   show offload
   show offload "Lokal netværksforbindelse"

Viser poster i rutetabellen.

»netsh »interface »ipv4 »show »route


C:\Windows>netsh interface ipv4 show route ?

Format: show route [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag    Værdi
    level  - En af følgende værdier:
         normal: Viser kun normale ruter. Dette er standarden.
         verbose: Viser også ruter, der bruges til tilbagekobling.
    store  - En af følgende værdier:
         active: Viser oplysninger i stakken (standard).
         persistent: Viser vedvarende oplysninger.

Kommentarer: Viser rutetabelposter.

Viser undergr?nsefladeparametre.

»netsh »interface »ipv4 »show »subinterfaces


C:\Windows>netsh interface ipv4 show subinterfaces ?

Format: show subinterfaces [[interface=]<streng>] [[subinterface=]<streng>]
        [[level=]normal|verbose]
        [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    subinterface  - Undergrænseflade-LUID. Dette er kun nyttigt på
            grænseflader med flere undergrænseflader.
    level     - En af følgende værdier:
            normal: Viser en linje pr. undergrænseflade. Dette er
                standarden, når der ikke er angivet nogen
                undergrænseflade.
            verbose: Viser flere oplysninger om hver
                 undergrænseflade. Dette er standarden, når
                 der er angivet en undergrænseflade.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Viser undergrænseflader i stakken (standard).
            persistent: Viser vedvarende undergrænseflader.

Kommentarer: Viser oplysninger om alle undergrænseflader eller om alle
       undergrænseflader på en angivet undergrænseflade, hvis en sådan
       er angivet.

Viser TCP-forbindelser.

»netsh »interface »ipv4 »show »tcpconnections


C:\Windows>netsh interface ipv4 show tcpconnections ?

Format: show tcpconnections [[localaddress=]<IPv4-adresse>] [[localport=]<heltal>]
       [[remoteaddress=]<IPv4-adresse>] [[remoteport=]<heltal>]
       [[rr=]<heltal>]

 
Parametre: 

   Tag       Værdi
   localaddress  - Skal inkludere den lokale IP-adresse for en forbindelse.
   localport   - Skal inkludere den lokale port for en forbindelse.
   remoteaddress - Skal inkludere den lokale IP-adresse for en forbindelse.
   remoteport   - Skal inkludere den lokale port for en forbindelse.
   rr       - Opdateringshastigheden i sekunder for 
            TCP-forbindelsesoplysninger.
 
Kommentarer: Viser TCP-forbindelsesstatusoplysninger.
 
Eksempler: 

   show tcpconnections
   show tcpconnections index=10.0.0.1 389 10.0.0.1 1931

Viser TCP-statistik.

»netsh »interface »ipv4 »show »tcpstats


C:\Windows>netsh interface ipv4 show tcpstats ?

Format: show tcpstats [[rr=]<heltal>]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   rr     - Opdateringshastigheden i sekunder for 
          TCP-statistikoplysninger.

Kommentarer: Viser TCP-forbindelsesstatistik.

Eksempler: 

   show tcpstats
   show tcpstats rr=5

Viser UDP-forbindelser.

»netsh »interface »ipv4 »show »udpconnections


C:\Windows>netsh interface ipv4 show udpconnections ?

Format: show udpconnections [[localaddress=]<IPv4-adresse>] [[localport=]<heltal>]
       [[rr=]<heltal>]


Parametre: 

   Tag       Værdi
   localaddress - Skal inkludere den lokale IP-adresse for et
           UDP-slutpunkt.
   localport   - Skal inkludere den lokale port for et UDP-slutpunkt.
   rr      - Opdateringshastigheden i sekunder for
           UDP-forbindelsesoplysninger.

Kommentarer: Viser UDP-forbindelsesstatusoplysninger.

Eksempler: 

   show udpconnections
   show udpconnections 10.0.0.1 1102

Viser UDP-statistik.

»netsh »interface »ipv4 »show »udpstats


C:\Windows>netsh interface ipv4 show udpstats ?

Format: show udpstats [[rr=]<heltal>]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   rr     - Opdateringshastigheden i sekunder for 
          UDP-statistikoplysninger.

Kommentarer: Viser UDP-forbindelsesstatistik.

Eksempler: 

   show udpstats
   show udpstats rr=5

Viser WINS-serverens adresser.

»netsh »interface »ipv4 »show »winsservers


C:\Windows>netsh interface ipv4 show winsservers ?

Format: show winsservers [[name=]streng]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på eller indekset for en bestemt grænseflade.
 
Kommentarer: Viser WINS-serverkonfigurationen for en bestemt grænseflade
		 eller grænseflader.


Eksempler: 

   show winsservers "LAN-forbindelse"

Fjern IP-protokollen.

»netsh »interface »ipv4 »uninstall


C:\Windows>netsh interface ipv4 uninstall ?

Format: uninstall

Parametre: none

Kommentarer: Fjerner IP-protokollen.
       Computeren skal genstartes, for at denne handling
       kan træde i kraft.

?ndringer til 'netsh interface ipv6'-konteksten.

»netsh »interface »ipv6


C:\Windows>netsh interface ipv6 ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
6to4      - Ændringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten.
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en tabel.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
isatap     - Ændringer til 'netsh interface ipv6 isatap'-konteksten.
reset     - Nulstil IP-konfigurationerne.
set      - Angiver konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

Følgende underkontekster er tilgængelige:
 6to4 isatap

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten.

»netsh »interface »ipv6 »6to4


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Angiver konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »dump


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »help


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set interface - Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-grænseflade.
set relay   - Angiver 6to4-relayoplysninger.
set routing  - Angiver 6to4-routingoplysninger.
set state   - Angiver 6to4-tilstanden.

Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set interface ?

Format: set interface [name=]<streng> 
       [[routing=](enabled|disabled|default)]

Parametre: 

    Kode      Værdi
    name      - Navn på eller indeks for grænseflade.
    routing     - Om computeren skal fungere som router.

Kommentarer: Definerer oplysninger til konfiguration af 6to4-grænseflade.

Eksempler: 

    set interface "Privat" aktiveret

Angiver 6to4-relayoplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »relay


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set relay ?

Format: set relay [[name=](<streng>|default)]
       [[state=](enabled|disabled|automatic|default)]
       [[interval=]<heltal>]

Parametre: 

    Kode      Værdi
    name      - Navn på 6to4-relay.
    state     - Tilstand for relay-navnefortolkning.
    interval    - Fortolkningsinterval (i minutter).

Kommentarer: Definerer 6to4-relay-oplysninger.

Eksempler: 

    set relay 6to4.ipv6.org. enabled 1440

Angiver 6to4-routingoplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »routing


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set routing ?

Format: set routing [[routing=](enabled|disabled|automatic|default)]
       [[sitelocals=](enabled|disabled|default)]

Parametre: 

    Kode      Værdi
    routing    - Tilstand for 6to4-routing.        
    sitelocals  - Om der skal bruges site-local-adresser.

Kommentarer: Definerer 6to4-routingoplysninger.

Eksempler: 

    set routing default default
    set routing routing=enabled sitelocals=enabled

Angiver 6to4-tilstanden.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set state ?

Format: set state [[state=](enabled|disabled|default)]
       [[undoonstop=](enabled|disabled|default)]

Parametre: 

    Navn       Værdi
    state     - En af følgende værdier:
            disabled: Deaktiverer 6to4-tjenesten. Der oprettes
                 ingen 6to4-grænseflader.
            enabled: Aktiverer 6to4-tjenesten. Konfigurer 6to4-
                 adresserne til de enkelte offentlige
                 IPv4-adresser.
            default: Gendanner standard-6to4-funktionsmåden, der
                 er den samme som automatisk.
    undoonstop   - Angiver, om 6to4 deaktiveres, når tjenesten standses.

Kommentarer: Angiver 6to4-konfigurationstilstanden.

Eksempler: 

    set state default default
    set state state=enabled undoonstop=disabled

Viser oplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show interface - Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-grænseflade.
show relay   - Viser 6to4-relayoplysningerne.
show routing  - Viser 6to4-routingtilstanden.
show state   - Viser 6to4-tilstanden.

Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show interface ?

Format: show interface

   Viser oplysninger om 6to4-grænsefladekonfiguration.

Viser 6to4-relayoplysningerne.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »relay


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show relay ?

Format: show relay

   Viser 6to4-relayoplysningerne.

Viser 6to4-routingtilstanden.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »routing


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show routing ?

Format: show routing

   Viser 6to4-routingtilstanden.

Viser 6to4-tilstanden.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show state ?

Format: show state

   Viser 6to4-tilstanden.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »interface »ipv6 »add


C:\Windows>netsh interface ipv6 add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add address  - Føjer en statisk IP-adresse eller standardgateway til den angivne grænseflade.
add dnsservers - Tilføjer en statisk DNS-serveradresse.
add neighbors - Tilføjer en naboadresse.
add potentialrouter - Føjer en router til den potentielle routerliste på en grænseflade.
add prefixpolicy - Tilføjer en præfikspolitik.
add route   - Tilføjer en rute over en grænseflade.
add v6v4tunnel - Opretter en IPv6-i-IPv4-point-to-point-tunnel.

F?jer en statisk IP-adresse eller standardgateway til den angivne gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv6 »add »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 add address ?

Format: add address [interface=]<streng> [address=]<IPv6-adresse>[/<heltal>]
       [[type=]unicast|anycast]
       [[validlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[preferredlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag         Værdi
    interface     - Grænsefladenavn eller indeks.
    address      - IPv6-adresse, der skal tilføjes, evt. efterfulgt af
              længde på undernetpræfiks (standard 64).
    type       - En af følgende værdier:
              unicast: Tilføjer en unicastadresse (standard).
              anycast: Tilføjer en anycastadresse.
    validlifetime   - Levetiden, som adressen er gyldig i.
              Standardværdien er uendelig.
    preferredlifetime - Levetiden, som adressen foretrækkes i.
              Standardværdien er uendelig.
    store       - En af følgende værdier:
              active: Ændring varer kun indtil næste start.
              persistent: Ændring er vedvarende (standard).

Kommentarer: Føjer en IPv6-adresse til en angivet brugerflade. Tidsværdier kan
       udtrykkes i dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s.

Eksempel: 

    add address "Private" fe80::2

Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.

»netsh »interface »ipv6 »add »dnsservers


C:\Windows>netsh interface ipv6 add dnsservers ?

Format: add dnsservers [name=]<streng> [address=]<IPv6-adresse>
       [[index=]<heltal>] [[validate=]yes|no]

Parametre: 

   Navn      Værdi
   name     - Navnet på eller indekset for den grænseflade, hvor
           DNS-serverne tilføjes.
   address   - IPv6-adressen for den DNS-server, du tilføjer.
   index    - Angiver indekset (indstillingen) for den angivne
           DNS-serveradresse.
   validate   - Angiver, om der udføres validering af indstillingen for
           DNS-serveren. Værdien er som standard yes.

Kommentarer: Føjer en ny IP-adresse for en DNS-server til den statiske
     konfigurationsliste. DNS-serveren tilføjes som standard sidst på
     listen. Hvis der er angivet et indeks, anbringes DNS-serveren på den
     pågældende placering på listen, og de andre servere flyttes nedad på
     listen for at gøre plads. Hvis parameteren Validate er yes,
     valideres den DNS-server, der netop er tilføjet.

Eksempler: 

    add dnsservers "Lokal netværksforbindelse" fec0:0:0:ffff::1
    add dnsservers "Lokal netværksforbindelse" fec0:0:0:ffff::2 index=2

Tilf?jer en naboadresse.

»netsh »interface »ipv6 »add »neighbors


C:\Windows>netsh interface ipv6 add neighbors ?

Format: add neighbors [interface=]<streng> [address=]<IPv6-adresse>]
       [neighbor=]<streng>
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    address    - Adresse på nabo.
    neighbor    - Linklagadresse på nabo.
    subinterface  - LUID på undergrænsefladen. Dette er kun nødvendigt på
            grænseflader med flere undergrænseflader.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Adressen vil forsvinde ved næste start.
            persistent: Adressen vil være vedvarende.
                  Dette er standarden.


Eksempel: 

    add neighbors "Private" "3f::2" "12-34-56-78-9a-bc" 

F?jer en router til den potentielle routerliste p? en gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv6 »add »potentialrouter


C:\Windows>netsh interface ipv6 add potentialrouter ?

Format: add potentialrouter [interface=]<streng>
       [[address=]<IPv6-adresse>]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    interface   - Grænseflade, som den potentielle router skal tilføjes
            på.
    address    - Den potentielle routers adresse.

Kommentarer: Tilføjer en potentiel router på en angivet grænseflade.

Eksempel: 

    add potentialrouter "Internet" fe80::1

Tilf?jer en pr?fikspolitik.

»netsh »interface »ipv6 »add »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ?

Format: add prefixpolicy [prefix=]<IPv6-adresse>/<heltal>
       [precedence=]<heltal> [label=]<heltal>
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter    Værdi
    prefix     - Det præfiks, der skal oprettes en politik for.
    precedence   - Prioritetsværdi i politiktabellen, som bruges til
            sortering af destinationsadresser.
    label     - Etiketværdi, der tillader politikker, som foretrækker
            et bestemt kildeadressepræfiks til brug med et
            destinationsadressepræfiks.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Ændringen gælder kun til næste start.
            persistent: Ændringen er permanent (standard).

Bemærkninger: Tilføjer en politik for valg af kilde- og destinationsadresser
     for et bestemt præfiks.

Eksempel: 

    add prefixpolicy ::/96 3 4

Tilf?jer en rute over en gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv6 »add »route


C:\Windows>netsh interface ipv6 add route ?

Format: add route [prefix=]<IPv6-adresse>/<heltal> [interface=]<streng>
       [[nexthop=]<IPv6-adresse>] [[siteprefixlength=]<heltal>]
       [[metric=]<heltal>] [[publish=]no|age|yes]
       [[validlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[preferredlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Navn        Værdi
    prefix      - Præfiks for den rute, der skal tilføjes.
    interface    - Grænsefladenavn eller -indeks.
    nexthop     - Gatewayadresse, hvis præfikset ikke er on-link.
    siteprefixlength - Præfikslængde for hele webstedet, hvis on-link.
    metric      - Rutemetrik.
    publish     - En af følgende værdier:
             no: Annonceres ikke i ruteannonceringer.
               Dette er standarden.
             age: Annonceres i ruteannonceringer
                med begrænset levetid.
             yes: Annonceres i ruteannonceringer
                med ubegrænset levetid.
    validlifetime  - Den levetid, som ruten er gyldig i.
              Standardværdien er infinite.
    preferredlifetime - Den levetid, hvor ruten foretrækkes.
              Standardværdien er infinite.
    store      - En af følgende værdier:
             active: Indstillingen gælder kun indtil næste start.
             persistent: Ændringen er permanent. Dette er
                   standardværdien.

Kommentarer: Tilføjer en rute for det angivne præfiks.

Eksempel: 

    add route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

Opretter en IPv6-i-IPv4-point-to-point-tunnel.

»netsh »interface »ipv6 »add »v6v4tunnel


C:\Windows>netsh interface ipv6 add v6v4tunnel ?

Format: add v6v4tunnel [interface=]<streng> [localaddress=]<IPv4-adresse>
       [remoteaddress=]<IPv4-adresse>

Parametre: 

    Tag         Værdi
    interface     - Brugervenligt navn for grænsefladen.
    localaddress   - IPv4-adresse på det lokale tunnelslutpunkt.
    remoteaddress   - IPv4-adresse på det eksterne tunnelslutpunkt.

Bemærkninger: Opretter en IPv6-i-IPv4-tunnel.

Eksempel: 

    add v6v4tunnel "Private" 10.0.0.1 192.168.1.1

Sletter en konfigurationspost fra en tabel.

»netsh »interface »ipv6 »delete


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete address - Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne grænseflade.
delete destinationcache - Sletter destinationscachen.
delete dnsservers - Sletter DNS-serveren fra den angivne grænseflade.
delete interface - Sletter en grænseflade fra IPv6-stakken.
delete neighbors - Sletter nabocachen.
delete potentialrouter - Sletter en router fra den potentielle routerliste på en grænseflade.
delete prefixpolicy - Sletter en præfikspolitik.
delete route  - Sletter en rute.

Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv6 »delete »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete address ?

Format: delete address [interface=]<streng> [address=]<IPv6-adresse>
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    address    - IPv6-adresse, der skal slettes.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Sletning varer kun indtil næste genstart.
            persistent: Sletningen er vedvarende. Dette
                  er standarden.

Kommentarer: Ændrer en IPv6-adresse på en angivet grænseflade.

Eksempel: 

    delete address "Private" fe80::2

Sletter destinationscachen.

»netsh »interface »ipv6 »delete »destinationcache


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete destinationcache ?

Format: delete destinationcache [[interface=]<streng> 
        [[address=]<IP-adresse>]]

Parametre: 

    Navn       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller -indeks.
    address    - Destinationsadresse.

Kommentarer: Rydder destinationscachen. Hvis der er angivet en grænseflade,
       ryddes cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet
       en adresse, er det kun denne destinationscachepost, der slettes.

Eksempel: 

    delete destinationcache "Privat"

Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv6 »delete »dnsservers


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete dnsservers ?

Format: delete dnsservers [name=]<streng> [[address=]<IPv6-adresse>|all]
       [[validate=]yes|no]

Parametre: 

   Navn      Værdi
   name     - Navnet på eller indekset for den grænseflade, hvor DNS-
           servere slettes. 
   address   - En af følgende værdier:
           <IPv6-adresse>: En bestemt IPv6-adresse til en
                  DNS-server, du er ved at slette.
           all: Sletter alle konfigurerede IPv6-adresser til DNS-
                  servere.
   validate   - Angiver, om der udføres validering af indstillingen for
           DNS-serveren. Værdien er som standard yes.

Kommentarer: Sletter IPv6-adresser til statisk konfigurerede DNS-servere for
     en bestemt grænseflade. Hvis parameteren Validate er yes, valideres
     resten af DNS-serverne.

Eksempler: 

    delete dnsservers "Lokal netværksforbindelse" fec0:0:0:ffff::1
    delete dnsservers "Lokal netværksforbindelse" all

Sletter en gr?nseflade fra IPv6-stakken.

»netsh »interface »ipv6 »delete »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete interface ?

Format: delete interface [interface=]<streng>

Parametre: 

    Navn       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller -indeks.

Kommentarer: Sletter en angiven grænseflade fra IPv6-stakken.

Eksempel: 

    delete interface "Privat"

Sletter nabocachen.

»netsh »interface »ipv6 »delete »neighbors


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete neighbors ?

Format: delete neighbors [[interface=]<streng> 
        [[address=]<IPv6-adresse>]
        [[subinterface=]<streng>]]
        [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Navn       Værdi
    interface   - Navn på eller indeks for grænseflade.
    address    - Nabos adresse.
    subinterface  - Undergrænseflade-LUID.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Posten vises måske ved næste genstart.
            persistent: Posten forsvinder.
            Poster i begge lagre slettes som standard.

Kommentarer: Rydder nabocachen. Hvis der er angivet en grænseflade,
       ryddes cachen kun på denne grænseflade. Hvis der også er angivet 
       en adresse, er det kun denne nabocachepost, der slettes.

Eksempel: 

    delete neighbors "Private"

Sletter en router fra den potentielle routerliste p? en gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv6 »delete »potentialrouter


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete potentialrouter ?

Format: delete potentialrouter [interface=]<streng>
       [[address=]<IPv6-adresse>]

Parametre: 

    Navn        Værdi
    interface     - Den grænseflade, som den potentielle router
              skal slettes fra.
    address      - Adressen på den potentielle router.

Kommentarer: Sletter en potentiel router fra en given grænseflade.

Eksempel: 

    delete potentialrouter "Internet" fe80::1

Sletter en pr?fikspolitik.

»netsh »interface »ipv6 »delete »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ?

Format: delete prefixpolicy [prefix=]<IPv6-adresse>/<heltal>
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    prefix     - Det præfiks, der skal slettes en politik for.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Sletningen gælder kun til næste start.
            persistent: Sletningen er permanent (standard).

Bemærkninger: Sletter politikken til valg af kilde- og destinationsadresse
     for et bestemt præfiks.

Eksempel: 

    delete prefixpolicy ::/96

Sletter en rute.

»netsh »interface »ipv6 »delete »route


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete route ?

Format: delete route [prefix=]<IPv6-adresse>/<heltal> [interface=]<streng>
       [[nexthop=]<IPv6-adresse>]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag        Værdi
    prefix      - Præfiks på rute, der skal slettes.
    interface    - Grænsefladenavn eller indeks.
    nexthop     - Gatewayadresse, hvis præfiks ikke er on-link.
    store      - En af følgende værdier:
             active: Ændring varer kun indtil næste start.
             persistent: Ændringen er vedvarende.
             Poster i begge lagre slettes som standard.\n

Kommentarer: Sletter en IPv6-rute.

Eksempel: 

    delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »interface »ipv6 »dump


C:\Windows>netsh interface ipv6 dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »ipv6 »help


C:\Windows>netsh interface ipv6 help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

?ndringer til 'netsh interface ipv6 isatap'-konteksten.

»netsh »interface »ipv6 »isatap


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Angiver konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »dump


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »help


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »set


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set router   - Angiver ISATAP-routeroplysningerne.
set state   - Angiver ISATAP-tilstanden.

Angiver ISATAP-routeroplysningerne.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »set »router


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap set router ?

Format: set router [[name=](<streng>|default)]
       [[state=](enabled|disabled|default)]
       [[interval=]<heltal>]

Parametre: 

    Kode      Værdi
    name      - Navnet på ISATAP-routeren.
    state     - Tilstand for fortolkning af routernavne.
    interval    - Fortolkningsinterval (i minutter).

Kommentarer: Angiver ISATAP-routeroplysninger.

Eksempler: 

    set router isatap enabled 1440

Angiver ISATAP-tilstanden.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »set »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap set state ?

Format: set state [state=](enabled|disabled|default)

Parametre: 

    Navn       Værdi
    state     - En af følgende værdier:
            disabled: Deaktiverer ISATAP-tjenesten.
                 Der oprettes ingen ISATAP-grænseflader.
            enabled: Aktiverer ISATAP-tjenesten. Konfigurer et
                 link med en lokal adresse på de enkelte
                 ISATAP-grænseflader .
                 Der kan tildeles flere adresser til en
                 ISATAP-grænseflade af ISATAP-serveren.
            default: Forsøger at oprette forbindelse til
                 ISATAP-serveren. Hvis
                 der ikke kan oprettes forbindelse,
                 konfigureres der ingen adresser på
                 ISATAP-grænsefladen.

Kommentarer: Angiver ISATAP-tilstanden.

Eksempler: 

    set state enabled

Viser oplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »show


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show router  - Viser ISATAP-routeroplysningerne.
show state   - Viser ISATAP-tilstanden.

Viser ISATAP-routeroplysningerne.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »show »router


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap show router ?

Format: show router

   Viser ISATAP-routeroplysningerne.

Viser ISATAP-tilstanden.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »show »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap show state ?

Format: show state

   Viser ISATAP-tilstanden.

Nulstil IP-konfigurationerne.

»netsh »interface »ipv6 »reset


C:\Windows>netsh interface ipv6 reset ?

Format: reset

Parametre: none

Kommentarer: Fjerner alle brugerkonfigurerede indstillinger. Computeren
       skal genstartes, før standardindstillingerne træder i kraft.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »set


C:\Windows>netsh interface ipv6 set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set address  - Angiver IP-adressen eller standardgatewayen til en grænseflade.
set compartment - Ændrer opdelingskonfigurationsparametre.
set dnsservers - Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
set dynamicportrange - Ændrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.
set global   - Ændrer den globale konfiguration af generelle parametre.
set interface - Ændrer grænsefladekonfigurationsparametre for IP.
set neighbors - Angiver en naboadresse.
set prefixpolicy - Ændrer oplysninger for præfikspolitikken.
set privacy  - Ændrer konfigurationsparametrene for beskyttelse af personlige oplysninger.
set route   - Ændrer ruteparametrene.
set subinterface - Ændrer konfigurationsparametre for undergrænsefladen.
set teredo   - Angiver Teredo-tilstanden.

Angiver IP-adressen eller standardgatewayen til en gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv6 »set »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 set address ?

Format: set address [interface=]<streng> [address=]<IPv6-adresse>
       [[type=]unicast|anycast]
       [[validlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[preferredlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag         Værdi
    interface     - Grænsefladenavn eller indeks.
    address      - IPv6-adresse, der skal ændres.
    type       - En af følgende værdier:
              unicast: Markerer adressen som en unicastadresse.
                  Dette er standarden.
              anycast: Markerer adressen som en anycastadresse.
    validlifetime   - Levetiden, som adressen er gyldig i.
              Standardværdien er uendelig.
    preferredlifetime - Levetiden, som adressen foretrækkes i.
              Standardværdien er uendelig.
    store       - En af følgende værdier:
              active: Indstilling varer kun indtil næste start.
              persistent: Angivet er vedvarende (standard).

Kommentarer: Ændrer en IPv6-adresse på en angivet grænseflade. Tidsværdier kan
       udtrykkes i dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s.

Eksempel: 

    set address "Private" fe80::2 anycast

?ndrer opdelingskonfigurationsparametre.

»netsh »interface »ipv6 »set »compartment


C:\Windows>netsh interface ipv6 set compartment ?

Format: set compartment[compartment=]<heltal> [defaultcurhoplimit=]<heltal>
       [store=]active|persistent

Parametre: 

    Tag         Værdi
    compartment    - Opdelingsidentifikator.
    defaultcurhoplimit - Standardværdi for hopgrænse for udgående pakker.
    store       - En af følgende værdier:
              active: Indstilling varer kun indtil næste start.
              persistent: Indstilling er vedvarende.

Kommentarer: Ændrer opdelingskonfigurationsparametre.

Eksempel: 

    set compartment compartment=1 defaultcurhoplimit=255 store=active

Angiver tilstand og adresser for DNS-server.

»netsh »interface »ipv6 »set »dnsservers


C:\Windows>netsh interface ipv6 set dnsservers ?

Format: set dnsservers [name=]<streng> [source=]dhcp|static
       [[address=]<IP-adresse>|none]
       [[register=]none|primary|both]
       [[validate=]yes|no]

Parametre: 

   Navn      Værdi
   name     - Navnet på eller indekset for grænsefladen.
   source    - En af følgende værdier:
           dhcp: Angiver DHCP som kilde til konfiguration af
              DNS-servere for grænsefladen.
           static: Angiver kilden til konfiguration af DNS-servere
               til en lokal statisk konfiguration.
   address   - En af følgende værdier:
           <IP-adresse>: En IP-adresse til en DNS-server.
           none: Rydder listen over DNS-servere.
   register   - En af følgende værdier:
           none: Deaktiverer dynamisk DNS-registrering.
           primary: Registrer kun under det primære DNS-suffiks.
           both: Registrer under både det primære DNS-suffiks
              og under det forbindelsesspecifikke suffiks.
   validate   - Angiver, om der udføres validering af indstillingen for
           DNS-serveren. Værdien er som standard yes.

Kommentarer: Angiver DNS-serverkonfigurationen til enten DHCP-tilstand eller
     statisk tilstand. Det er kun, når source er 'static', at
     indstillingen 'addr' også er tilgængelig for konfiguration af en
     statisk liste over DNS-serverens IP-adresser for den angivne
     grænseflade. Hvis parameteren Validate er yes, valideres den
     DNS-server, der netop er angivet.

Eksempler: 

    set dnsservers name="Lokal netværksforbindelse" source=dhcp
    set dnsservers "Lokal netværksforbindelse" static fec0:0:0:ffff::1 primary

?ndrer intervallet af porte, der anvendes til dynamisk porttildeling.

»netsh »interface »ipv6 »set »dynamicportrange


C:\Windows>netsh interface ipv6 set dynamicportrange ?

Format: set dynamicportrange [protocol=]tcp|udp
       [startport=]<heltal> [numberofports=]<heltal>
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

   Tag         Værdi
   protocol     - En af følgende værdier:
             tcp: Rediger det dynamiske portområde for TCP.
             udp: Rediger det dynamiske portområde for UDP.
   startport     - Startporten for dynamisk porttildeling.
   numberofports   - Antal porte, der er tilgængelige for dynamisk
             porttildeling.
   store       - En af følgende værdier:
             active: Indstilling varer kun indtil næste start.
             persistent: Indstilling er vedvarende. Dette er
                   standarden.

Kommentarer: Ændrer det interval af porte, der anvendes til dynamisk   
       porttildeling. Dynamisk porttildeling kaldes også porttildeling
       med jokertegn.

Eksempel: 

   set dynamicportrange protocol=tcp startport=10000 numberofports=20000

?ndrer den globale konfiguration af generelle parametre.

»netsh »interface »ipv6 »set »global


C:\Windows>netsh interface ipv6 set global ?

Format: set global [[defaultcurhoplimit=]<heltal>]
       [neighborcachelimit=]<heltal>
       [[routecachelimit=]<heltal>] [[reassemblylimit=]<heltal>]
       [[icmpredirects=]enabled|disabled]
       [[sourceroutingbehavior=]drop|forward|dontforward]
       [[taskoffload=]enabled|disabled]
       [[dhcpmediasense=]enabled|disabled]
       [[mediasenseeventlog=]enabled|disabled]
       [[mldlevel=]none|sendonly|all]
       [[mldversion=]version1|version2|version3]
       [[multicastforwarding=]enabled|disabled]
       [[groupforwardedfragments=]enabled|disabled]
       [[randomizeidentifiers=]enabled|disabled]
       [[store=]active|persistent]
       [[addressmaskreply=]enabled|disabled]

Parametre: 

    Navn         Værdi
    defaultcurhoplimit - Standardhopgrænse for sendte pakker.
    neighborcachelimit - Maksimalt antal nabocacheposter.
    routecachelimit  - Maksimalt antal rutecacheposter.
    reassemblylimit  - Maksimal størrelse på gensamlingsbuffer.
    icmpredirects   - Angiver, om sticachen er opdateret som svar på
              ICMP-omdirigeringspakker.
    sourceroutingbehavior - Bestemmer funktionsmåden for
              videresendte pakker fra kilderute.
              RFC 5095-support for videresendelse af IPv6-pakker
              fra kilderute er fjernet, og indstillingen for
              videresendelse har nu samme effekt som
              dontforward.
    taskoffload    - Angiver, om opgaveaflastning er aktiveret.
    dhcpmediasense   - Angiver, om medieaflæsning er aktiveret.
    mediasenseeventlog - Angiver, om logføring af medieaflæsning er
              aktiveret.
    mldlevel      - Niveau af multicastunderstøttelse. none 
              angiver, at mulitcastpakker hverken kan sendes
              eller modtages. sendonly angiver, at
              multicastpakker kan sendes, men ikke modtages.
              all angiver, at multicastpakker kan sendes
              og modtages.
    mldversion     - Maksimal MLD-version, der understøttes af værten.
    multicastforwarding - Angiver, om multicastpakker kan videresendes.
    groupforwardedfragments - Angiver, om fragmenter skal samles i grupper,
              før de videresendes.
    randomizeidentifiers - Angiver, om grænseflade-id'er er tilfældige.
    store       - En af følgende værdier:
              active: Indstillingen gælder kun indtil næste
                  start.
              persistent: Indstillingen er vedvarende. Dette er
                    standard.
    addressmaskreply  - Angiver, om computeren svarer på pakker med
              ICMP-adressemasker

Kommentarer: Ændrer generelle globale konfigurationsparametre.

Eksempel: 

    set global 32 100 100000

?ndrer gr?nsefladekonfigurationsparametre for IP.

»netsh »interface »ipv6 »set »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 set interface ?

Format: set interface [interface=]<streng> [[forwarding=]enabled|disabled]
   [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=]<heltal>]
   [[siteid=]<heltal>] [[metric=]automatic|<heltal>]
   [[firewall=]enabled|disabled] [[siteprefixlength=]<heltal>]
   [[nud=]enabled|disabled] [[basereachabletime=]<heltal>]
   [[retransmittime=]<heltal>] [[dadtransmits=]<heltal>]
   [[routerdiscovery=]enabled|disabled|dhcp]
   [[managedaddress=]enabled|disabled]
   [[otherstateful=]enabled|disabled]
   [[weakhostsend=]enabled|disabled]
   [[weakhostreceive=]enabled|disabled]
   [[ignoredefaultroutes=]enabled|disabled]
   [[advertisedrouterlifetime=]<0-65535>]
   [[advertisedefaultroute=]enabled|disabled]
   [[currenthoplimit=]<0-255>] [[store=]active|persistent]
   [[forcearpndwolpattern=]enabled|disabled]
   [[enabledirectedmacwolpattern=]enabled|disabled]

Parametre: 

  Navn        Værdi
  interface      - Grænsefladenavn eller -indeks.
  forwarding      - Angiv, om pakker, der ankommer på denne grænseflade, kan
             videresendes til andre grænseflader.
  advertise      - Angiv om routerannonceringer skal sendes til
             denne grænseflade. Standard er disabled.
  mtu         - MTU for denne grænseflade. Standard er den 
             naturlige MTU for linket.
  siteid        - Webstedets id kan ikke længere konfigureres fra netsh.
  metric        - Grænsefladens metrikværdi, der føjes til rutens metrikværdi for
             alle ruter på grænsefladen.
  firewall       - Firewallen kan ikke længere konfigureres fra netsh.
  siteprefixlength   - Standardlængden på det globale præfiks for webstedet.
  nud         - Angiv, om registrering af naboutilgængelighed er 
             aktiveret. Standardindstillingen afhænger af typen af grænseflade.
  basereachable    - Tilgængelig basistid (i ms).
  retransmittime    - Genudsendelsesinterval (i ms).
  dadtransmits     - Antal afsendelser af registrering af dublerede adresser.
  routerdiscovery   - Kan være aktiveret, deaktiveret eller styret af DHCP.
  managedaddress    - Angiv, om styret adressekonfiguration er 
             aktiveret. Hvis du angiver denne parameter, har det ingen 
             indflydelse på grænseflader, hvor routerregistrering er
             aktiveret, og annoncering er deaktiveret. I det tilfælde
             styres parameteren af routerregistrering.
  otherstateful    - Angiv, om en anden stateful-konfiguration er aktiveret.
             Hvis du angiver denne parameter, har det ingen indflydelse på en
             grænseflade, hvor routerregistrering er aktiveret, og 
             annoncering er deaktiveret. I det tilfælde
             styres parameteren af routerregistrering.
  weakhostsend     - Angiv, om afsendelse fra svag vært er aktiveret.
  weakhostreceive   - Angiv, om modtagelse fra svag vært er aktiveret.
  ignoredefaultroutes - Ignorerer standardruter på grænsefladen. Standard: Deaktiveret
  advertisedrouterlifetime- Routerens levetid (i sekunder). Standard er 1800.
  advertisedefaultroute- Angiv, om grænsefladen annonceres som standardrouter.
  currenthoplimit   - Hopgrænse i udgående trafik.
  store        - active: Indstillingen gælder kun indtil næste genstart.
             persistent: Indstillingen er permanent.
  forcearpndwolpattern - Angiv, om pakkemønstre for adresseoversættelse og 
             naboregistrering er konfigureret til at 
             vække computeren.
  enabledirectedmacwolpattern - Angiv, om dirigerede MAC-pakkemønstre er 
             konfigureret til at vække computeren.

Kommentarer: Ændrer parametre for konfiguration af grænsefladen.

Eksempel: 

    set interface "1" metric=2 forwarding=enabled store=active

Angiver en naboadresse.

»netsh »interface »ipv6 »set »neighbors


C:\Windows>netsh interface ipv6 set neighbors ?

Format: set neighbors [interface=]<streng> [address=]<IPv6-adresse>]
       [neighbor=]<streng>
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    address    - Adresse på nabo.
    neighbor    - Linklagadresse på nabo.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Adressen vil forsvinde ved næste start.
            persistent: Adressen vil være vedvarende.
                  Dette er standarden.


Eksempel: 

    set neighbors "Private" "fec0::2" "12-34-56-78-9a-bc" 

?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken.

»netsh »interface »ipv6 »set »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ?

Format: set prefixpolicy [prefix=]<IPv6-adresse>/<heltal> [precedence=]<heltal>
       [label=]<heltal> [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    prefix     - Det præfiks, der skal ændres en politik for.
    precedence   - Prioritetsværdi til sortering.
    label     - Etiketværdi til sikring af overensstemmelse.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Ændringen varer kun til næste start.
            persistent: Ændringen er permanent (standard).

Bemærkninger: Ændrer en politik til valg af kilde- og destinationsadresse
     for et bestemt præfiks.

Eksempel: 

    set prefixpolicy ::/96 3 4

?ndrer konfigurationsparametrene for beskyttelse af personlige oplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »set »privacy


C:\Windows>netsh interface ipv6 set privacy ?

Format: set privacy[[state=]enabled|disabled] [[maxdadattempts=]<heltal>]
       [[maxvalidlifetime=]<heltal>]
       [[maxpreferredlifetime=]<heltal>]
       [[regeneratetime=]<heltal>]
       [[maxrandomtime=]<heltal>]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag          Værdi
    state        - Om midlertidige adresser er aktiveret.
    maxdadattempts    - Forsøg på sporing af dublette adresser.
               Standardværdien er 5.
    maxvalidlifetime   - Maksimumlevetid, som en midlertidig adresse er
               gyldig i. Standardværdien er 7d. (syv dage).
    maxpreferredlifetime - Maksimumlevetid, som en midlertidig adresse
               foretrækkes i. Standardværdien er 1d. (en dag).
    regeneratetime    - Tid før fraråding af en midlertidig
               adresse, når en ny adresse genereres.
               Standardværdien er 5s (fem sekunder).
    maxrandomtime    - Øvre grænse til brug ved beregning af en
               vilkårlig forsinkelse ved opstart.
               Standardværdien er 10m (ti minutter).
    store        - En af følgende værdier:
               active: Ændring varer kun indtil næste start.
               persistent: Ændring er vedvarende (standard).

Kommentarer: Ændrer parametre, der er relateret til oprettelse af
       midlertidig adresse. Hvis randomtime er angivet, anvendes
       maxrandomtime ikke. Tidsværdier kan udtrykkes i dage, timer,
       minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s.

?ndrer ruteparametrene.

»netsh »interface »ipv6 »set »route


C:\Windows>netsh interface ipv6 set route ?

Format: set route [prefix=]<IPv6-adresse>/<heltal> [interface=]<streng>
       [[nexthop=]<IPv6-adresse>] [[siteprefixlength=]<heltal>]
       [[metric=]<heltal>] [[publish=]no|age|yes]
       [[validlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[preferredlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Navn        Værdi
    prefix      - Præfiks for den rute, der skal ændres.
    interface    - Grænsefladenavn eller -indeks.
    nexthop     - Gatewayadresse, hvis præfikset ikke er on-link.
    siteprefixlength - Præfikslængde for hele webstedet, hvis on-link.
    metric      - Rutemetrik.
    publish     - En af følgende værdier:
             no: Annonceres ikke i ruteannonceringer.
               Dette er standarden.
             age: Annonceres i ruteannonceringer
                med begrænset levetid.
             yes: Annonceres i ruteannonceringer
                med ubegrænset levetid.
    validlifetime  - Den levetid, som ruten er gyldig i.
              Standardværdien er infinite.
    preferredlifetime - Den levetid, hvor ruten foretrækkes.
              Standardværdien er infinite.
    store      - En af følgende værdier:
             active: Indstillingen gælder kun indtil næste start.
             persistent: Ændringen er permanent. Dette er
                   standardværdien.

Kommentarer: Ændrer ruteparametre. Tidsværdier kan angives i
     dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2t3m4s.

     Hvis publish angives til no eller age, slettes ruten
     efter afslutningen af den gyldige levetid. Hvis publish er angivet til
     age, vil ruteannonceringen indeholde den gyldige resterende levetid
     indtil sletning.

     Hvis publish er angivet til yes, slettes ruten aldrig,
     uanset værdien af validlifetime, og alle 
     ruteannonceringer vil indeholde den (samme) angivne gyldige levetid.

Eksempel: 

    set route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1 0 2 yes 5000 5000
     store=active

?ndrer konfigurationsparametre for undergr?nsefladen.

»netsh »interface »ipv6 »set »subinterface


C:\Windows>netsh interface ipv6 set subinterface ?

Format: set subinterface [interface=]<streng> [[mtu=]<heltal>]
       [[subinterface=]<streng>] [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    mtu      - MTU'en for denne undergrænseflade. Standarden er
            linkets naturlige MTU.
    subinterface  - Undergrænseflade-LUID. Dette er kun påkrævet på
            grænseflader med flere undergrænseflader.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Indstilling varer kun indtil næste start.
            persistent: Indstilling er vedvarende.

Kommentarer: Ændrer konfigurationsparametre for undergrænseflader.

Eksempel: 

    set subinterface "1" mtu=1500 store=active

Angiver Teredo-tilstanden.

»netsh »interface »ipv6 »set »teredo


C:\Windows>netsh interface ipv6 set teredo ?

Format: set teredo [[type]=disabled|client|enterpriseclient|server|default]
       [[servername=]<værtsnavn>|<IPv4-adresse>|default]
       [[refreshinterval=]<heltal>|default]
       [[clientport=]<heltal>|default]
       [[servervirtualip=]<IPv4-adresse>|default]

Parametre: 

    Navn         Værdi
    type       - En af følgende værdier:
              disabled: Deaktiver Teredo-tjenesten.
              client: Aktiver Teredo-klienten.
              enterpriseclient: Spring over administreret
                       netværksregistrering.
              server: Aktiver Teredo-tjenesten.
              default: Standardtilstand er klient.
    servername    - Navnet på eller IPv4-adressen til Teredo-serveren.
    refreshinterval  - Opdateringsinterval for klienten (i sekunder).
    clientport    - Klientens UDP-port (vælges ellers af systemet).
    servervirtualip  - IPv4-adressen til serverens virtuelle IP.
              Er ikke tilgængelig, hvis den køres som en
              Teredo-klient.

Kommentarer: Angiver Teredo-tilstanden.
     Hvis du angiver argumentet til en parameter som 'default', anvendes
     systemstandarden. Indstillingen 'type=server' fungerer kun på
     server-SKU'er.

Eksempler: 

    set teredo disable
    set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com 60 34567

Viser oplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »show


C:\Windows>netsh interface ipv6 show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show addresses - Viser de aktuelle IP-adresser.
show compartments - Viser opdelingsparametre.
show destinationcache - Viser poster i destinationscachen.
show dnsservers - Viser DNS-serveradresserne.
show dynamicportrange - Viser konfigurationsparametre for dynamisk portinterval.
show global  - Viser globale konfigurationsparametre.
show interfaces - Viser grænsefladeparametre.
show ipstats  - Viser IP-statistik.
show joins   - Viser tilsluttede multicast-grupper.
show neighbors - Viser poster i den tilstødende cache.
show offload  - Viser oplysninger om aflastning.
show potentialrouters - Viser potentielle routere.
show prefixpolicies - Viser poster for præfikspolitikken.
show privacy  - Viser konfigurationsparametre for beskyttelse af personlige oplysninger.
show route   - Viser poster i rutetabellen.
show siteprefixes - Viser poster i stedpræfikstabellen.
show subinterfaces - Viser undergrænsefladeparametre.
show tcpstats - Viser TCP-statistik.
show teredo  - Viser tilstanden for Teredo.
show udpstats - Viser UDP-statistik.

Viser de aktuelle IP-adresser.

»netsh »interface »ipv6 »show »addresses


C:\Windows>netsh interface ipv6 show addresses ?

Format: show addresses [[interface=]<streng>] [[level=]normal|verbose]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    level     - En af følgende værdier:
            normal: Viser en linje pr. grænseflade. Dette er
                 standarden, når der ikke er angivet nogen 
                 grænseflade.
            verbose: Viser flere oplysninger om hvert
                 grænseflade. Dette er standarden, når en
                 grænseflade er angivet.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Viser adresser i stakken (standard).
            persistent: Viser vedvarende adresser.

Kommentarer: Viser alle IPv6-adresser eller alle adresser på en angivet
       grænseflade, hvis en sådan er angivet.

Viser opdelingsparametre.

»netsh »interface »ipv6 »show »compartments


C:\Windows>netsh interface ipv6 show compartments ?

Format: show compartments [[compartment=]<heltal>] [[level=]normal|verbose]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag         Værdi
    compartment    - Opdelings-id.
    level       - En af følgende værdier:
              normal: Viser en linje pr. opdeling. 
                  Dette er standarden, når der ikke 
                  er angivet nogen opdeling.
              verbose: Viser flere oplysninger
                   om hver opdeling. Dette er standarden,
                   når der er angivet en opdeling.
    store       - En af følgende værdier:
              active: Viser opdelinger i stakken (standard).
              persistent: Viser vedvarende opdelinger.

Kommentarer: Viser oplysninger om alle opdelinger eller om en angivet
       opdeling, hvis en sådan er angivet.

Viser poster i destinationscachen.

»netsh »interface »ipv6 »show »destinationcache


C:\Windows>netsh interface ipv6 show destinationcache ?

Format: show destinationcache [[interface=]<streng> [[address=]<IP-adresse>]]
       [[level=]normal|verbose]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    address    - Destinationsadresse.
    level     - En af følgende værdier:
            normal: Viser en linje pr. post. Dette er
                standarden, når ingen adresse er angivet.
            verbose: Viser flere oplysninger om hver
                 post. Dette er standarden, når en
                 adresse er angivet.

Kommentarer: Viser destinationscacheposter. Hvis der er angivet en
       grænseflade, vises cachen kun på denne grænseflade. Hvis der
       også er angivet en adresse, er det kun denne
       destinationscachepost, der vises.

Viser DNS-serveradresserne.

»netsh »interface »ipv6 »show »dnsservers


C:\Windows>netsh interface ipv6 show dnsservers ?

Format: show dnsservers [[name=]streng]
 
Parametre: 

   Tag      Værdi
   name     - Navnet på eller indekset for en bestemt grænseflade.
 
Kommentarer: Viser DNS-serverkonfigurationen for en bestemt grænseflade eller 
	    grænseflader.


Eksempler: 

   show dnsservers "LAN-forbindelse"

Viser konfigurationsparametre for dynamisk portinterval.

»netsh »interface »ipv6 »show »dynamicportrange


C:\Windows>netsh interface ipv6 show dynamicportrange ?

Format: show dynamicportrange [protocol=]tcp|udp
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

   Tag     Værdi
   protocol  - En af følgende værdier:
          tcp: Viser det dynamiske portområde for TCP.
          udp: Viser det dynamiske portområde for UDP.
   store   - En af følgende værdier:
          active: Viser oplysninger i stakken (standard).
          persistent: Viser vedvarende oplysninger.

Kommentarer: Viser konfigurationsparametre for et dynamisk portinterval.

Viser globale konfigurationsparametre.

»netsh »interface »ipv6 »show »global


C:\Windows>netsh interface ipv6 show global ?

Format: show global [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter     Værdi
    store   - En af følgende værdier:
          active: Vis oplysningerne i stakken (standard).
          persistent: Vis permanente oplysninger.

Bemærkninger: Viser globale konfigurationsparametre.

Viser gr?nsefladeparametre.

»netsh »interface »ipv6 »show »interfaces


C:\Windows>netsh interface ipv6 show interfaces ?

Format: show interfaces [[interface=]<streng>] [[rr=]<heltal>] 
       [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag     Værdi
    interface - Grænsefladenavn eller indeks.
    rr    - En hastighed i sekunder mellem opdatering af
          grænsefladestatistikken.
    level   - En af følgende værdier:
          normal: Viser en linje pr. grænseflade. Dette er
              standarden, når der ikke er angivet nogen
              grænseflade.
          verbose: Viser flere oplysninger om hver
              grænseflade. Dette er standarden, når en
              grænseflade er angivet.
    store   - En af følgende værdier:
          active: Viser grænseflader i stakken (standard).
          persistent: Viser vedvarende grænseflader.

Kommentarer: Viser oplysninger om alle grænseflader eller om en angivet
       grænseflade, hvis en sådan er angivet.

Viser IP-statistik.

»netsh »interface »ipv6 »show »ipstats


C:\Windows>netsh interface ipv6 show ipstats ?

Format: show ipstats [[rr=]<heltal>]

Parametre: 
 
   Tag     Værdi
   rr    - En hastighed i sekunder mellem opdatering af IP-statistik.
 
Kommentarer: Viser IP-statistikoplysninger.

Eksempler: 

   show ipstats 
   show ipstats rr=5

Viser tilsluttede multicast-grupper.

»netsh »interface »ipv6 »show »joins


C:\Windows>netsh interface ipv6 show joins ?

Format: show joins [[interface=]<streng>] [[level=]normal|verbose]


Parametre: 

   Tag     Værdi
   name   - Grænsefladenavn eller indeks.
   level   - En af følgende værdier:
         normal: Viser en linje pr. grænseflade. Dette er
             standarden, når der ikke er angivet nogen
             grænseflade.
         verbose: Viser flere oplysninger om hvert
              grænseflade. Dette er standarden, når der er
              angivet en grænseflade.

Kommentarer: Viser IP-multicastgrupper, der er blevet samlet på en eller
       flere grænseflader. Hvis der ikke er angivet en grænseflade,
       vises multicastgrupper for alle grænseflader.

Eksempler: 

   show joins
   show joins "Local Area Connection 1"

Viser poster i den tilst?dende cache.

»netsh »interface »ipv6 »show »neighbors


C:\Windows>netsh interface ipv6 show neighbors ?

Format: show neighbors [[interface=]<streng> [[address=]<IP-adresse>]]
       [[subinterface=]<streng>]
       [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    address    - Adresse på nabo.
    subinterface  - Undergrænseflade-LUID.
    level     - En af følgende værdier:
            normal: Viser en linje pr. undergrænseflade. Dette
                 er standarden, når der ikke er angivet nogen
                 undergrænseflade.
            verbose: Viser flere oplysninger om hvert
                 undergrænseflade. Dette er standarden, når
                 en undergrænseflade er angivet.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Viser undergrænseflader i stakken (standard).
            persistent: Viser vedvarende undergrænseflader.

Kommentarer: Viser nabocacheposter. Hvis der er angivet en grænseflade,
       er det kun cachen på denne grænseflade, der vises. Hvis der også
       er angivet en undergrænseflade, er det kun cachen for denne
       undergrænseflade, der vises. Hvis der også er angivet en adresse,
       er det kun denne specifikke nabocachepost, der vises.

Viser oplysninger om aflastning.

»netsh »interface »ipv6 »show »offload


C:\Windows>netsh interface ipv6 show offload ?

Format: show offload [[name=]<streng>]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   name     - Navnet på eller indekset for en angivet grænseflade.

Kommentarer: Viser oplysningerne om aflastning for en angivet grænseflade eller
       angivne grænseflader.

Eksempler: 

   show offload
   show offload "Lokal netværksforbindelse"

Viser potentielle routere.

»netsh »interface »ipv6 »show »potentialrouters


C:\Windows>netsh interface ipv6 show potentialrouters ?

Format: show potentialrouters [[interface=]<streng>]

Parametre: 

    Navn     Værdi
    interface - Grænsefladens navn eller indeks.

Kommentarer: Viser alle potentielle routere eller alle potentielle routere
       i en given grænseflade, hvis der er angivet en grænseflade.

Viser poster for pr?fikspolitikken.

»netsh »interface »ipv6 »show »prefixpolicies


C:\Windows>netsh interface ipv6 show prefixpolicies ?

Format: show prefixpolicies [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter     Værdi
    store   - En af følgende værdier:
          active: Vis oplysningerne i stakken (standard).
          persistent: Vis permanente oplysninger.

Bemærkninger: Viser de poster for præfikspolitikken, der bruges til valg af
     kilde- og destinationsadresse.

Viser konfigurationsparametre for beskyttelse af personlige oplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »show »privacy


C:\Windows>netsh interface ipv6 show privacy ?

Format: show privacy [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter  Værdi
    store   - En af følgende værdier:
          active: Vis oplysningerne i stakken (standard).
          persistent: Vis permanente oplysninger.

Bemærkninger: Viser konfigurationsoplysninger for beskyttelse af personlige
       oplysninger.

Viser poster i rutetabellen.

»netsh »interface »ipv6 »show »route


C:\Windows>netsh interface ipv6 show route ?

Format: show route [[level=]normal|verbose] [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag    Værdi
    level  - En af følgende værdier:
         normal: Viser kun normale ruter. Dette er standarden.
         verbose: Viser også ruter, der bruges til tilbagekobling.
    store  - En af følgende værdier:
         active: Viser oplysninger i stakken (standard).
         persistent: Viser vedvarende oplysninger.

Kommentarer: Viser rutetabelposter.

Viser poster i stedpr?fikstabellen.

»netsh »interface »ipv6 »show »siteprefixes


C:\Windows>netsh interface ipv6 show siteprefixes ?

Format: show siteprefixes

Bemærkninger: Viser stedpræfikstabellen.

Viser undergr?nsefladeparametre.

»netsh »interface »ipv6 »show »subinterfaces


C:\Windows>netsh interface ipv6 show subinterfaces ?

Format: show subinterfaces [[interface=]<streng>] [[subinterface=]<streng>]
        [[level=]normal|verbose]
        [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    subinterface  - Undergrænseflade-LUID. Dette er kun nyttigt på
            grænseflader med flere undergrænseflader.
    level     - En af følgende værdier:
            normal: Viser en linje pr. undergrænseflade. Dette er
                standarden, når der ikke er angivet nogen
                undergrænseflade.
            verbose: Viser flere oplysninger om hver
                 undergrænseflade. Dette er standarden, når
                 der er angivet en undergrænseflade.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Viser undergrænseflader i stakken (standard).
            persistent: Viser vedvarende undergrænseflader.

Kommentarer: Viser oplysninger om alle undergrænseflader eller om alle
       undergrænseflader på en angivet undergrænseflade, hvis en sådan
       er angivet.

Viser TCP-statistik.

»netsh »interface »ipv6 »show »tcpstats


C:\Windows>netsh interface ipv6 show tcpstats ?

Format: show tcpstats [[rr=]<heltal>]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   rr     - Opdateringshastigheden i sekunder for 
          TCP-statistikoplysninger.

Kommentarer: Viser TCP-forbindelsesstatistik.

Eksempler: 

   show tcpstats
   show tcpstats rr=5

Viser tilstanden for Teredo.

»netsh »interface »ipv6 »show »teredo


C:\Windows>netsh interface ipv6 show teredo ?

Format: show teredo

Kommentarer: Viser tilstanden for Teredo.

Viser UDP-statistik.

»netsh »interface »ipv6 »show »udpstats


C:\Windows>netsh interface ipv6 show udpstats ?

Format: show udpstats [[rr=]<heltal>]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   rr     - Opdateringshastigheden i sekunder for 
          UDP-statistikoplysninger.

Kommentarer: Viser UDP-forbindelsesstatistik.

Eksempler: 

   show udpstats
   show udpstats rr=5

?ndringer til 'netsh interface isatap'-konteksten.

»netsh »interface »isatap


C:\Windows>netsh interface isatap ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Angiver konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »interface »isatap »dump


C:\Windows>netsh interface isatap dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »isatap »help


C:\Windows>netsh interface isatap help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »interface »isatap »set


C:\Windows>netsh interface isatap set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set router   - Angiver ISATAP-routeroplysningerne.
set state   - Angiver ISATAP-tilstanden.

Angiver ISATAP-routeroplysningerne.

»netsh »interface »isatap »set »router


C:\Windows>netsh interface isatap set router ?

Format: set router [[name=](<streng>|default)]
       [[state=](enabled|disabled|default)]
       [[interval=]<heltal>]

Parametre: 

    Kode      Værdi
    name      - Navnet på ISATAP-routeren.
    state     - Tilstand for fortolkning af routernavne.
    interval    - Fortolkningsinterval (i minutter).

Kommentarer: Angiver ISATAP-routeroplysninger.

Eksempler: 

    set router isatap enabled 1440

Angiver ISATAP-tilstanden.

»netsh »interface »isatap »set »state


C:\Windows>netsh interface isatap set state ?

Format: set state [state=](enabled|disabled|default)

Parametre: 

    Navn       Værdi
    state     - En af følgende værdier:
            disabled: Deaktiverer ISATAP-tjenesten.
                 Der oprettes ingen ISATAP-grænseflader.
            enabled: Aktiverer ISATAP-tjenesten. Konfigurer et
                 link med en lokal adresse på de enkelte
                 ISATAP-grænseflader .
                 Der kan tildeles flere adresser til en
                 ISATAP-grænseflade af ISATAP-serveren.
            default: Forsøger at oprette forbindelse til
                 ISATAP-serveren. Hvis
                 der ikke kan oprettes forbindelse,
                 konfigureres der ingen adresser på
                 ISATAP-grænsefladen.

Kommentarer: Angiver ISATAP-tilstanden.

Eksempler: 

    set state enabled

Viser oplysninger.

»netsh »interface »isatap »show


C:\Windows>netsh interface isatap show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show router  - Viser ISATAP-routeroplysningerne.
show state   - Viser ISATAP-tilstanden.

Viser ISATAP-routeroplysningerne.

»netsh »interface »isatap »show »router


C:\Windows>netsh interface isatap show router ?

Format: show router

   Viser ISATAP-routeroplysningerne.

Viser ISATAP-tilstanden.

»netsh »interface »isatap »show »state


C:\Windows>netsh interface isatap show state ?

Format: show state

   Viser ISATAP-tilstanden.

?ndringer til 'netsh interface portproxy'-konteksten.

»netsh »interface »portproxy


C:\Windows>netsh interface portproxy ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en tabel.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
reset     - Nulstiller konfigurationstilstand for portproxy.
set      - Angiver konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »interface »portproxy »add


C:\Windows>netsh interface portproxy add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add v4tov4   - Tilføjer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
add v4tov6   - Tilføjer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
add v6tov4   - Tilføjer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
add v6tov6   - Tilføjer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

»netsh »interface »portproxy »add »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy add v4tov4 ?

Format: add v4tov4 [listenport=]<integer>|<servicename>
       [connectaddress=]<IPv4 address>|<hostname>
      [[connectport=]<integer>|<servicename>]
      [[listenaddress=]<IPv4 address>|<hostname>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    listenport   - IPv4-port, der skal lyttes på.
    connectaddress - IPv4-adresse, der skal oprettes forbindelse til.
    connectport  - IPv4-port, der skal oprettes forbindelse til.
    listenaddress - IPv4-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun
            TCP.

Kommentarer: Tilføjer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal
       bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

»netsh »interface »portproxy »add »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy add v4tov6 ?

Format: add v4tov6 [listenport=]<integer>|<servicename>
      [[connectaddress=]<IPv6 address>|<hostname>]
      [[connectport=]<integer>|<servicename>]
      [[listenaddress=]<IPv4 address>|<hostname>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    listenport   - IPv4-port, der skal lyttes på.
    connectaddress - IPv6-adresse, der skal oprettes forbindelse til.
    connectport  - IPv6-port, der skal oprettes forbindelse til.
    listenaddress - IPv4-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun
            TCP.

Kommentarer: en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at
       oprette forbindelse til via IPv6.

Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

»netsh »interface »portproxy »add »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy add v6tov4 ?

Format: add v6tov4 [listenport=]<integer>|<servicename>
      [[connectaddress=]<IPv4 address>|<hostname>]
      [[connectport=]<integer>|<servicename>]
      [[listenaddress=]<IPv6 address>|<hostname>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    listenport   - IPv6-port, der skal lyttes på.
    connectaddress - IPv4-adresse, der skal oprettes forbindelse til.
    connectport  - IPv4-port, der skal oprettes forbindelse til.
    listenaddress - IPv6-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun
            TCP.

Kommentarer: en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at
       oprette forbindelse til via IPv4.

Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

»netsh »interface »portproxy »add »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy add v6tov6 ?

Format: add v6tov6 [listenport=]<integer>|<servicename>
       [connectaddress=]<IPv6 address>|<hostname>
      [[connectport=]<integer>|<servicename>]
      [[listenaddress=]<IPv6 address>|<hostname>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    listenport   - IPv6-port, der skal lyttes på.
    connectaddress - IPv6-adresse, der skal oprettes forbindelse til.
    connectport  - IPv6-port, der skal oprettes forbindelse til.
    listenaddress - IPv6-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun
            TCP.

Kommentarer: en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til
       at oprette forbindelse til via IPv6.

Sletter en konfigurationspost fra en tabel.

»netsh »interface »portproxy »delete


C:\Windows>netsh interface portproxy delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete v4tov4 - Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
delete v4tov6 - Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
delete v6tov4 - Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
delete v6tov6 - Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

»netsh »interface »portproxy »delete »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v4tov4 ?

Format: delete v4tov4 [listenport=]<integer>|<servicename>
      [[listenaddress=]<IPv4 address>|<hostname>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    listenport   - IPv4-port, der skal lyttes på.
    listenaddress - IPv4-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun
            TCP.

Kommentarer: Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal
       bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

»netsh »interface »portproxy »delete »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v4tov6 ?

Format: delete v4tov6 [listenport=]<integer>|<servicename>
      [[listenaddress=]<IPv4 address>|<hostname>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    listenport   - IPv4-port, der skal lyttes på.
    listenaddress - IPv4-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun TCP.

Kommentarer: Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge
       til at oprette forbindelse til via IPv6.

Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

»netsh »interface »portproxy »delete »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v6tov4 ?

Format: delete v6tov4 [listenport=]<integer>|<servicename>
      [[listenaddress=]<IPv6 address>|<hostname>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    listenport   - IPv6-port, der skal lyttes på.
    listenaddress - IPv6-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun
            TCP.

Kommentarer: Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal
       bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

»netsh »interface »portproxy »delete »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v6tov6 ?

Format: delete v6tov6 [listenport=]<integer>|<servicename>
      [[listenaddress=]<IPv6 address>|<hostname>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    listenport   - IPv6-port, der skal lyttes på.
    listenaddress - IPv6-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun
            TCP.

Kommentarer: Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal
       bruge til at oprette forbindelse til via IPv5.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »interface »portproxy »dump


C:\Windows>netsh interface portproxy dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »portproxy »help


C:\Windows>netsh interface portproxy help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Nulstiller konfigurationstilstand for portproxy.

»netsh »interface »portproxy »reset


C:\Windows>netsh interface portproxy reset ?

Format: reset

Kommentarer: Nulstiller konfigurationstilstand for portproxy.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »interface »portproxy »set


C:\Windows>netsh interface portproxy set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set v4tov4   - Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
set v4tov6   - Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
set v6tov4   - Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
set v6tov6   - Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

»netsh »interface »portproxy »set »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy set v4tov4 ?

Format: set v4tov4 [listenport=]<integer>|<servicename>
       [connectaddress=]<IPv4 address>|<hostname>
      [[connectport=]<integer>|<servicename>]
      [[listenaddress=]<IPv4 address>|<hostname>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    listenport   - IPv4-port, der skal lyttes på.
    connectaddress - IPv4-adresse, der skal oprettes forbindelse til.
    connectport  - IPv4-port, der skal oprettes forbindelse til.
    listenaddress - IPv4-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun
            TCP.

Kommentarer: Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal
       bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

»netsh »interface »portproxy »set »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy set v4tov6 ?

Format: set v4tov6 [listenport=]<integer>|<servicename>
      [[connectaddress=]<IPv6 address>|<hostname>]
      [[connectport=]<integer>|<servicename>]
      [[listenaddress=]<IPv4 address>|<hostname>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    listenport   - IPv4-port, der skal lyttes på.
    connectaddress - IPv6-adresse, der skal oprettes forbindelse til.
    connectport  - IPv6-port, der skal oprettes forbindelse til.
    listenaddress - IPv4-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun
            TCP.

Kommentarer: Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal
       bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

»netsh »interface »portproxy »set »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy set v6tov4 ?

Format: set v6tov4 [listenport=]<integer>|<servicename>
      [[connectaddress=]<IPv4 address>|<hostname>]
      [[connectport=]<integer>|<servicename>]
      [[listenaddress=]<IPv6 address>|<hostname>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    listenport   - IPv6-port, der skal lyttes på.
    connectaddress - IPv4-adresse, der skal oprettes forbindelse til.
    connectport  - IPv4-port, der skal oprettes forbindelse til.
    listenaddress - IPv6-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun
            TCP.

Kommentarer: Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal
       bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

»netsh »interface »portproxy »set »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy set v6tov6 ?

Format: set v6tov6 [listenport=]<integer>|<servicename>
       [connectaddress=]<IPv6 address>|<hostname>
      [[connectport=]<integer>|<servicename>]
      [[listenaddress=]<IPv6 address>|<hostname>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Tag       Værdi
    listenport   - IPv6-port, der skal lyttes på.
    connectaddress - IPv6-adresse, der skal oprettes forbindelse til.
    connectport  - IPv6-port, der skal oprettes forbindelse til.
    listenaddress - IPv6-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Protokol, der skal anvendes. Pt. understøttes kun
            TCP.

Kommentarer: Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal
       bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

Viser oplysninger.

»netsh »interface »portproxy »show


C:\Windows>netsh interface portproxy show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show all    - Viser alle portproxyparametre.
show v4tov4  - Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port.
show v4tov6  - Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til IPv6.
show v6tov4  - Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
show v6tov6  - Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til en anden IPv6-port.

Viser alle portproxyparametre.

»netsh »interface »portproxy »show »all


C:\Windows>netsh interface portproxy show all ?

Format: show all

Kommentarer: Viser alle portproxyparametre.

Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port.

»netsh »interface »portproxy »show »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy show v4tov4 ?

Format: show v4tov4

Kommentarer: Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en
       anden IPv4-port.

Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til IPv6.

»netsh »interface »portproxy »show »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy show v4tov6 ?

Format: show v4tov6

Kommentarer: Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til IPv6.

Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.

»netsh »interface »portproxy »show »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy show v6tov4 ?

Format: show v6tov4

Kommentarer: Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.

Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til en anden IPv6-port.

»netsh »interface »portproxy »show »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy show v6tov6 ?

Format: show v6tov6

Kommentarer: Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til en
       anden IPv6-port.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »interface »set


C:\Windows>netsh interface set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set interface - Angiver grænsefladeparametre.

Angiver gr?nsefladeparametre.

»netsh »interface »set »interface


C:\Windows>netsh interface set interface ?

Format set interface [name = ] GrNavn                   
      [ [admin = ] ENABLED|DISABLED             
       [connect = ] CONNECTED|DISCONNECTED         
       [newname = ] NewName ]               
                                 
   Angiver grænsefladeparametre.                 
                                 
   GrNavn - navnet på grænsefladen             
   admin  - bestemmer, om grænsefladen skal aktiveres.
   connect - bestemmer, om grænsefladen skal tilsluttes (kun WAN).   
   newname - nyt navn til grænsefladen (kun LAN).      
                                 
   Bemærkninger:                           
   - Der skal angives mindst en indstilling foruden navnet.
   - Hvis connect = CONNECTED angives, aktiveres grænsefladen  
    automatisk, selvom admin = DISABLED   
    er angivet.                   
                                 
Eksempler: 
                                 
   set interface name="Lokal netværksforbindelse" admin=DISABLED     
   set interface name="Lokal netværksforbindelse" newname="Forbindelse 1"

Viser oplysninger.

»netsh »interface »show


C:\Windows>netsh interface show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show interface - Viser grænseflader.

Viser gr?nseflader.

»netsh »interface »show »interface


C:\Windows>netsh interface show interface ?

Format: show interface [[name=]streng]                     
                                   
Parametre: 
                                   
   Tag       Værdi                     
   name      - Navnet på en bestemt grænseflade til at vise de
            nuværende parameterindstillinger. 
                                   
Kommentarer: Viser grænsefladeparametre.                 
                                   
Eksempler: 
                                   
    show interface name="LAN-forbindelse" 
  

?ndringer til 'netsh interface tcp'-konteksten.

»netsh »interface »tcp


C:\Windows>netsh interface tcp ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en tabel.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
reset     - Nulstil alle TCP-parametre til deres standardværdier.
set      - Angiver konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »interface »tcp »add


C:\Windows>netsh interface tcp add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add chimneyapplication - Føjer et program til TCP Chimney-aflastningstabellen.
add chimneyport - Føjer et kildeport/destinationsport-filter til TCP Chimney-
aflastningstabellen.

F?jer et program til TCP Chimney-aflastningstabellen.

»netsh »interface »tcp »add »chimneyapplication


C:\Windows>netsh interface tcp add chimneyapplication ?

Format: add chimneyapplication [state=]disabled|enabled [application=]<stinavn>

Parametre: 

    Kode     Værdi
    state    - En af følgende værdier:
           disabled: Deaktiverer TCP Chimney-aflastning for
             programmet.
           enabled: Aktiverer TCP Chimney-aflastning for programmet.
             Anvendes kun på nye forbindelser. 
    application - Programnavn. 

Bemærkninger: Angiver TCP Chimney-tilstand for et bestemt program. 

Eksempel: 

    add chimneyapplication disabled c:\path\database.exe
    add chimneyapplication state=disabled application=c:\path\database.exe

F?jer et kildeport/destinationsport-filter til TCP Chimney-

»netsh »interface »tcp »add »chimneyport


C:\Windows>netsh interface tcp add chimneyport ?

Format: add chimneyport [state=]disabled|enabled [localport=]*|<heltal> 
       [remoteport=]*|<heltal> 

Parametre: 

    Kode      Værdi
    state    - En af følgende værdier:
           disabled: Deaktiverer TCP Chimney-aflastning for 
             lokalport-fjernport-parret. 
           enabled: Aktiverer TCP Chimney-aflastning for 
             lokalport-fjernport-parret 
           Anvendes kun på nye forbindelser. 
    localport  - Skal angive kildeporten. 
           *: alle porte. 
           heltal: portnummer 
    remoteport  - Destinationsporten skal angives. 
           *: alle porte. 
           heltal: portnummer 

Bemærkninger: Angiver TCP Chimney-tilstanden for et kildeport-
destinationsport-par
Eksempel: 

    add chimneyport disabled 10000 * 
    add chimneyport state=disabled localport=10000 remoteport=* 

Sletter en konfigurationspost fra en tabel.

»netsh »interface »tcp »delete


C:\Windows>netsh interface tcp delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete chimneyapplication - Sletter et TCP Chimney-program fra aflastningstabellen.
delete chimneyport - Sletter en TCP Chimney-portpost fra aflastningstabellen.

Sletter et TCP Chimney-program fra aflastningstabellen.

»netsh »interface »tcp »delete »chimneyapplication


C:\Windows>netsh interface tcp delete chimneyapplication ?

Format: delete chimneyapplication [application=]ApplicationName

Parametre: 

    Kode       Værdi
    application  - Navn på programmet.

Bemærkninger: Sletter programmet fra en TCP Chimney-aflastningsvalgtabel. 

Eksempel: 

    delete chimneyapplication c:\path\database.exe 
    delete chimneyapplication application=c:\path\database.exe 

Sletter en TCP Chimney-portpost fra aflastningstabellen.

»netsh »interface »tcp »delete »chimneyport


C:\Windows>netsh interface tcp delete chimneyport ?

Format: delete chimneyport [localport=]*|<nummer> [remoteport=]*|<nummer>

Parametre: 

    Kode     Værdi
    localport  - Kildeporten skal angives. 
           *: alle porte. Dette stemmer overens
           med en * i valgtabellen. 
           heltal: portnummer 
    remoteport - Destinationsporten skal angives. 
           *: alle porte. Dette svarer til en * i valgtabellen. 
           heltal: portnummer 

Bemærkninger: Sletter portpost fra TCP Chimney-aflastningsvalgtabellen 

Eksempel: 

    delete chimneyport 80 *
    delete chimneyport localport=80 remoteport=*

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »interface »tcp »dump


C:\Windows>netsh interface tcp dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »tcp »help


C:\Windows>netsh interface tcp help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Nulstil alle TCP-parametre til deres standardv?rdier.

»netsh »interface »tcp »reset


C:\Windows>netsh interface tcp reset ?

Format: reset

Parametre: none

Bemærkninger: Fjerner alle brugerkonfigurerede indstillinger
       og nulstiller alle TCP-parametre til deres standardværdier. 

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »interface »tcp »set


C:\Windows>netsh interface tcp set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set global   - Angiver globale TCP-parametre.
set heuristics - Angiver TCP-parametre for heuristik.
set security  - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=152840&clcid=0x409

Angiver globale TCP-parametre.

»netsh »interface »tcp »set »global


C:\Windows>netsh interface tcp set global ?

Format: set global [[rss=]disabled|enabled|default]
       [[chimney=]disabled|enabled|default]
       [[autotuninglevel=]
        disabled|highlyrestricted|restricted|normal|experimental]
       [[congestionprovider=]none|ctcp|default]
       [[netdma=]disabled|enabled|default]
       [[dca=]disabled|enabled|default]
       [[ecncapability=]disabled|enabled|default]
       [[timestamps=]disabled|enabled|default]

Parametre: 

    Navn      Værdi
    rss       - En af følgende værdier:
             disabled: Deaktivér skalering på modtagesiden.
             enabled : Aktivér skalering på modtagesiden.
             default : Gendan skaleringstilstanden på
               modtagesiden til systemstandarden.
    chimney     - En af følgende værdier:
             disabled: Deaktivér Chimney-aflastning.
             enabled : Aktivér Chimney-aflastning.
             automatic: Aktivér Chimney-aflastning med
               ydeevneheuristik.
             default : Gendan Chimney-aflastningstilstanden til
               systemstandarden (automatisk).
    autotuninglevel - En af følgende værdier:
             disabled: Lås modtagevinduet fast på
               standardværdien.
             highlyrestricted: Tillad, at modtagevinduet
               overskrider standardværdien,
               men kun en smule.
             restricted: Tillad, at modtagevinduet overskrider
               standardværdien, men kun i
               visse situationer.
             normal: Tillad, at modtagevinduet tilpasses næsten
               alle situationer.
             experimental: Tillad, at modtagevinduet kan tilpasses
               ekstreme situationer.
    congestionprovider - En af følgende værdier:
             none: Brug den indbyggede standardalgoritme til
               overbelastningskontrol.
             ctcp: Brug tilføjelsesprogrammet til sammensat
               algoritme til TCP-overbelastningskontrol.
             default: Gendan den valgte udbyder til
               systemstandarden.
    netdma     - En af følgende værdier:
             disabled: Deaktivér brugen af NetDMA af TCP/IP.
             enabled : Aktivér brugen af NetDMA af TCP/IP.
             default : Gendan tilstanden til
               systemstandarden (aktiveret).
    dca       - En af følgende værdier:
             disabled: Deaktivér direkte cacheadgang, når du
               bruger NetDMA.
             enabled : Aktivér direkte cacheadgang, når du bruger
               NetDMA.
             default : Gendan tilstanden til
               systemstandarden (deaktiveret).
    ecncapability  - En af følgende værdier:
             disabled: Deaktivér ECN-funktioner.
             enabled : Aktivér ECN-funktioner.
             default : Gendan tilstanden til systemstandarden.
    timestamps   - En af følgende værdier:
             disabled: Deaktivér RFC 1323-tidsstempler.
             enabled: Aktivér RFC 1323-tidsstempler.
             default: Gendan tilstanden til systemstandarden.

Kommentarer: Angiver TCP-parametre, der påvirker alle forbindelser.

Eksempel: 

    set global enabled enabled normal
    set global rss=enabled chimney=enabled autotuninglevel=normal

Angiver TCP-parametre for heuristik.

»netsh »interface »tcp »set »heuristics


C:\Windows>netsh interface tcp set heuristics ?

Format: set heuristics [[wsh=]disabled|enabled|default]

Parametre: 

    Navn   Værdi
    wsh  - En af følgende værdier:
        disabled: Deaktivér skaleringsheuristikken for vinduer.
        enabled : Aktivér skaleringsheuristikken for vinduer.
        default : Gendan tilstanden for skaleringsheuristikken for
             vinduer til systemstandarden.

Kommentarer: Angiver TCP-parametre, der påvirker alle forbindelser.

Eksempel: 

    set heuristics enabled
    set heuristics wsh=enabled

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID

»netsh »interface »tcp »set »security


C:\Windows>netsh interface tcp set security ?

Format: set security [[mpp=]disabled|enabled|default]
       [[startport=]<heltal>]
       [[numberofports=]<heltal>]
       [[profiles=]disabled|enabled|default]

http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=152840

Viser oplysninger.

»netsh »interface »tcp »show


C:\Windows>netsh interface tcp show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show chimneyapplications - Viser programmer i TCP Chimney-aflastningstabellen.
show chimneyports - Viser porttuples i TCP Chimney-aflastningstabellen.
show chimneystats - Viser TCP Chimney-statistik for chimneykompatible grænseflader.
show global  - Viser globale TCP-parametre.
show heuristics - Viser TCP-parametre for heuristik.
show netdmastats - Viser statistik for TCP/IP-forbruget af NetDMA-funktionaliteten.
show security - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=152840

Viser programmer i TCP Chimney-aflastningstabellen.

»netsh »interface »tcp »show »chimneyapplications


C:\Windows>netsh interface tcp show chimneyapplications ?

Format: show chimneyapplications [[level=]normal|verbose] 
Parametre: 


   Kode    Værdi
   level   - En af følgende værdier:
         normal: Viser IPv4-filtrene for TCP-forbindelsen i TCP 
           Chimney-aflastningstabellen. Dette er standardværdien. 
         verbose: Viser filtre for alle hændelser i
           TCP Chimney-aflastningstabellen.

Bemærkninger: Viser TCP Chimney-programfiltre.

Viser porttuples i TCP Chimney-aflastningstabellen.

»netsh »interface »tcp »show »chimneyports


C:\Windows>netsh interface tcp show chimneyports ?

Format: show chimneyports [[level=]normal|verbose]Parametre: 
 
   Kode    Værdi
   level   - En af følgende værdier:
         normal: Viser IPv4-filtrene for TCP-forbindelsen i
           chimney-aflastningen. Dette er standardindstillingen.
         verbose: Viser filtre for alle hændelser i 
           chimney-aflastningstabellen.

Bemærkninger: Viser TCP Chimney-portfiltre.

Viser TCP Chimney-statistik for chimneykompatible gr?nseflader.

»netsh »interface »tcp »show »chimneystats


C:\Windows>netsh interface tcp show chimneystats ?

Format: show chimneystats [[interface=]<streng>]
Parametre: 


   Navn    Værdi
   interface - Navn på eller indeks for grænseflade. Hvis den er angivet,
         vises der detaljerede statistikker for den grænseflade, der
         anmodes. Hvis den udelades, vises der en oversigtsstatistik
         for alle chimneykompatible grænseflader.

Kommentarer: Viser TCP Chimney-statistik.

Viser globale TCP-parametre.

»netsh »interface »tcp »show »global


C:\Windows>netsh interface tcp show global ?

Format: show global [[store=]active|persistent]]

    store   - En af følgende værdier:
          active: Viser oplysninger i stakken (standard).
          persistent: Viser vedvarende oplysninger.

Kommentarer: Viser TCP-parametre, der påvirker alle forbindelser.

Viser TCP-parametre for heuristik.

»netsh »interface »tcp »show »heuristics


C:\Windows>netsh interface tcp show heuristics ?

Format: show heuristics [[heuristics=]wsh]

    heuristics - wsh: parameter for skaleringsheuristik for vinduer.

Kommentarer: Viser parametre for TCP-heuristik, der påvirker alle forbindelser.

Viser statistik for TCP/IP-forbruget af NetDMA-funktionaliteten.

»netsh »interface »tcp »show »netdmastats


C:\Windows>netsh interface tcp show netdmastats ?

Format: show netdmastats 
Kommentarer: Viser statistik for TCP/IP-forbruget af NetDMA-funktionaliteten.

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID

»netsh »interface »tcp »show »security


C:\Windows>netsh interface tcp show security ?

Format: show security [[store=]active|persistent]]
http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=152840

?ndringer til 'netsh interface teredo'-konteksten.

»netsh »interface »teredo


C:\Windows>netsh interface teredo ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Angiver konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »interface »teredo »dump


C:\Windows>netsh interface teredo dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »teredo »help


C:\Windows>netsh interface teredo help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »interface »teredo »set


C:\Windows>netsh interface teredo set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set state   - Angiver Teredo-tilstanden.

Angiver Teredo-tilstanden.

»netsh »interface »teredo »set »state


C:\Windows>netsh interface teredo set state ?

Format: set state [[type]=disabled|client|enterpriseclient|server|default]
       [[servername=]<værtsnavn>|<IPv4-adresse>|default]
       [[refreshinterval=]<heltal>|default]
       [[clientport=]<heltal>|default]
       [[servervirtualip=]<IPv4-adresse>|default]

Parametre: 

    Navn         Værdi
    type       - En af følgende værdier:
              disabled: Deaktiver Teredo-tjenesten.
              client: Aktiver Teredo-klienten.
              enterpriseclient: Spring over administreret
                       netværksregistrering.
              server: Aktiver Teredo-tjenesten.
              default: Standardtilstand er klient.
    servername    - Navnet på eller IPv4-adressen til Teredo-serveren.
    refreshinterval  - Opdateringsinterval for klienten (i sekunder).
    clientport    - Klientens UDP-port (vælges ellers af systemet).
    servervirtualip  - IPv4-adressen til serverens virtuelle IP.
              Er ikke tilgængelig, hvis den køres som en
              Teredo-klient.

Kommentarer: Angiver Teredo-tilstanden.
     Hvis du angiver argumentet til en parameter som 'default', anvendes
     systemstandarden. Indstillingen 'type=server' fungerer kun på
     server-SKU'er.

Eksempler: 

    set state disable
    set state client teredo.ipv6.microsoft.com 60 34567

Viser oplysninger.

»netsh »interface »teredo »show


C:\Windows>netsh interface teredo show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show state   - Viser tilstanden for Teredo.

Viser tilstanden for Teredo.

»netsh »interface »teredo »show »state


C:\Windows>netsh interface teredo show state ?

Format: show state

Kommentarer: Viser tilstanden for Teredo.- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.234
10519

Wie aktiviere ich das automatische Sichern und Erstellen eines Verlaufs für Dateien in Windows-8 / 8.1 / 10?

How to select/add users for Windows 8 / 10 / 11 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

How can I create millions or billions of files please?

CPU frequency in Windows 10 and 11 does not fluctuate, why?

How to see all running apps on The Samsung Galaxy!

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!(0)