Windows Seven netsh lan Kommandoer

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh lan ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. export - Gemmer LAN-profiler i XML-filer help - Viser en liste over kommandoer. reconnect - Opretter forbindelse igen på en grænseflade set - Konfigurerer indstillinger for grænseflader show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »lan »add


C:\Windows>netsh lan add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add profile  - Føjer en LAN-profil til den angivne grænseflade på computeren

F?jer en LAN-profil til den angivne gr?nseflade p? computeren

»netsh »lan »add »profile


C:\Windows>netsh lan add profile ?

Format: add profile [filename=]<string> [interface=]<string>

Parametre: 

  filename - Navnet på profil-XML-filen
  interface - Grænsefladenavnet

Kommentarer: 

  Parameterfilnavn er påkrævet.
  Det er navnet på den XML-fil, der indeholder profildataene.

  Parametergrænseflade er valgfri. Det er et af de grænsefladenavne, der
  vises med kommandoen "netsh lan show interface". Hvis grænsefladenavnet er
  angivet, føjes profilen til den angivne grænseflade, i modsat fald
  tilføjes profilen på alle traditionelle grænseflader.

Eksempler: 

  add profile filename="Profile1.xml" interface="Local Area Connection"

Sletter en konfigurationspost fra en tabel.

»netsh »lan »delete


C:\Windows>netsh lan delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete profile - Sletter en LAN-profil fra en eller flere grænseflader

Sletter en LAN-profil fra en eller flere gr?nseflader

»netsh »lan »delete »profile


C:\Windows>netsh lan delete profile ?

Format: delete profile [interface=]<streng> 

Parametre: 

  interface - navnet på grænsefladen

Bemærkninger: 

  Parameteren interface er obligatorisk. Profilen bliver kun slettet 
  fra den angivne grænseflade. 

Eksempler: 

  delete profile interface="Lokal netværksforbindelse"

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »lan »dump


C:\Windows>netsh lan dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Gemmer LAN-profiler i XML-filer

»netsh »lan »export


C:\Windows>netsh lan export ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
export profile - Eksporterer angivne profiler til XML-filer

Eksporterer angivne profiler til XML-filer

»netsh »lan »export »profile


C:\Windows>netsh lan export profile ?

Format: export profile [folder=]<streng> [ [interface=]<streng> ]

Parametre: 

  folder  - navn på den mappe, hvor profil-XML-filerne gemmes
  interface - navn på den grænseflade, hvor profilen er konfigureret

Bemærkninger: 

  Denne kommando gemmer de valgte profiler i XML-filer, hvor de har navnet
  "Interface Name.XML". Parameteren interface er valgfri.

  Mappenavnet er obligatorisk. Det skal angive en eksisterende mappe,
  der er tilgængelig fra den lokale computer. Det kan enten være en absolut
  sti eller en relativ sti til den aktuelle arbejdsmappe. Derudover henviser
  "." til den aktuelle arbejdsmappe, og ".." henviser til den overordnede
  mappe for den aktuelle arbejdsmappe. Mappenavnet må ikke være en
  UNC-sti.

  Hvis grænsefladenavnet er angivet, gemmes profilen i den angivne grænse-
  flade som "Interface name.xml", i modsat fald eksporteres alle
  profiler.

Eksempler: 

  export profile folder=. interface="Local Area Connection"
  export profile folder=c:\lan\profiles

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »lan »help


C:\Windows>netsh lan help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Opretter forbindelse igen p? en gr?nseflade

»netsh »lan »reconnect


C:\Windows>netsh lan reconnect ?

Format: reconnect [ [interface=]<streng> ]

Parametre: 

  interface - navn på den grænseflade, hvor denne indstilling skal anvendes

Bemærkninger: 

  Parameteren interface er valgfri.
  Hvis interface angives, oprettes der kun forbindelse til den angivne
  grænseflade igen. I modsat fald oprettes der forbindelse til alle
  grænseflader.

Eksempler: 


  reconnect interface="Local Area Connection"

Konfigurerer indstillinger for gr?nseflader

»netsh »lan »set


C:\Windows>netsh lan set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set allowexplicitcreds - Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte
             brugerlegitimationsoplysninger til netværksgodkendelse.
set autoconfig - Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en grænseflade
set blockperiod - Angiv blokeringsperioden.
set profileparameter - Angiv parametre i en profil for et traditionelt netværk.
set tracing  - Aktiverer eller deaktiverer sporing

Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte

»netsh »lan »set »allowexplicitcreds


C:\Windows>netsh lan set allowexplicitcreds ?

Format: set allowexplicitcreds [allow=]yes|no

Parametre: 

  Navn      Værdi
  allow   - Tillad eller tillad ikke delte brugerlegitimationsoplysninger.

Kommentarer: 

  Angiv, om du vil tillade eller ikke tillade delte
  brugerlegitimationsoplysninger på klienten for netværksgodkendelse.

  Parameteren allow skal angives.

Eksempler: 

  set allowexplicitcreds allow=yes

Aktiverer eller deaktiverer automatisk konfiguration af en gr?nseflade

»netsh »lan »set »autoconfig


C:\Windows>netsh lan set autoconfig ?

Format: set autoconfig [enabled=]yes|no  [interface=]<streng> 

Parametre: 

  enabled - angiver, om automatisk konfiguration er aktiveret
  interface - navnet på den grænseflade, hvor denne indstilling skal anvendes

Bemærkninger: 

  Begge parametre er obligatoriske.

Eksempler: 


  set autoconfig enabled=yes interface="Local Area Connection"
  set autoconfig enabled=no interface="Local Area Connection"

Angiv blokeringsperioden.

»netsh »lan »set »blockperiod


C:\Windows>netsh lan set blockperiod ?

Format: set blockperiod [value=]0-60

Parametre: 

  Navn      Værdi
  value - Angiver i minutter, hvor længe automatiske forsøg på
      at oprette forbindelse til dette netværk stoppes midlertidigt.

Kommentarer: 

  Ændrer den angivne tidsindstilling. Værdien angives i minutter. 
  Den blokerede tilstand nulstilles, når der er foretaget et manuelt forsøg
  på at oprette forbindelse, når en session ændres, eller når et medie
  opretter forbindelse.


Eksempler: 

  set blockperiod value=2
  set blockperiod 25 

Angiv parametre i en profil for et traditionelt netv?rk.

»netsh »lan »set »profileparameter


C:\Windows>netsh lan set profileparameter ?

Format: set profileparameter [[interface=]<streng>] 
    [authMode=machineOrUser|machineOnly|userOnly|guest] 
    [ssoMode=preLogon|postLogon|none] [maxDelay=1-120] 
    [allowDialog=yes|no] [userVLAN=yes|no] 
    [oneXEnabled=yes|no] [oneXEnforced=yes|no] 

Parametre: 

  Navn       Værdi
  interface   - Navnet på den grænsefladen, profilen er angivet for.
  authMode    - Den type legitimationsoplysninger, der skal bruges til godkendelse.
  ssoMode    - Den type Enkeltlogon, der eventuelt forsøges.
  maxDelay    - Timeoutværdi til oprettelse af Enkeltlogon-forbindelsen.
  allowDialog  - Angiv, om der må vises en dialogboks for preLogon.
  userVLAN    - Angiv, om netværket skifter til et andet VLAN under brugergodkendelsen.
  oneXEnabled  - Angiv, om OneX-godkendelsen er aktiveret eller ej. 
  oneXEnforced  - Angiv, om OneX-godkendelsen er gennemtvunget eller ej. 

Kommentarer: 

  Ændrer profilen for den angivne grænseflade. Hvis grænsefladen er angivet, er
  det kun profilen på den grænseflade, der ændres.

  Der skal angives mindst én parameter foruden grænsefladen.

Eksempler: 

  set profileparameter authMode=userOnly ssoMode=preLogon
  set profileparameter interface="LAN-forbindelse" ssoMode=none

Aktiverer eller deaktiverer sporing

»netsh »lan »set »tracing


C:\Windows>netsh lan set tracing ?

Format: set tracing [mode=]yes|no|persistent]

Parametre: 

  Tag      Værdi
  mode    - Aktiverer eller deaktiverer sporing,
         eller gør den permanent.

Kommentarer: 

  Aktiver eller deaktiver sporing med mulighed for at gøre sporing
  permanent.
  Hvis sporing aktiveres, indsamles sporingslogfilerne for trådløst LAN
  og gemmes i sporingsfilerne.

  Parameteren "mode" skal angives. I permanent tilstand er
  sporing stadig aktiv efter genstart af systemet.
  Hvis sporing er deaktiveret, stoppes både
  permanent og ikkepermanent sporing.

Eksempler: 

  set tracing mode=yes 

Viser oplysninger.

»netsh »lan »show


C:\Windows>netsh lan show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show interfaces - Viser en liste over de traditionelle grænseflader på systemet.
show profiles - Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret på systemet.
show settings - Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetværk.
show tracing  - Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetværk.

Viser en liste over de traditionelle gr?nseflader p? systemet.

»netsh »lan »show »interfaces


C:\Windows>netsh lan show interfaces ?

Format: show interfaces

Bemærkninger: 

  Denne kommando viser de traditionelle grænseflader, der er 
  konfigureret på systemet. Der er ingen parametre til denne kommando.

Eksempler: 

  show interfaces

Viser en liste over traditionelle profiler, der er konfigureret p? systemet.

»netsh »lan »show »profiles


C:\Windows>netsh lan show profiles ?

Format: show profiles [ [interface=]<streng> ]

Parametre: 

  interface - navnet på den grænseflade, hvor profilen er konfigureret


Bemærkninger: 

  Parameteren interface er valgfri.
  Hvis der angives et navn på en grænseflade, er det kun profilen 
  for den angivne grænseflade, der vises. Ellers vises alle profiler.

Eksempler: 

  show profiles interface="Lokal netværksforbindelse"
  show profiles

Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetv?rk.

»netsh »lan »show »settings


C:\Windows>netsh lan show settings ?

Format: show settings

Bemærkninger: 

   Viser de globale indstillinger for en traditionel netværkstjeneste,
   herunder om logikken til automatisk oprettelse af forbindelsen er
   aktiveret eller ej for hver enkelt grænseflade.

Eksempler: 

   show settings

Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.

»netsh »lan »show »tracing


C:\Windows>netsh lan show tracing ?

Format: show tracing

Bemærkninger: 

  Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for
  traditionelt lokalnetværk.

Eksempler: 

  show tracing- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.171
9259

Selected text to uppercase or lowercase Word Example!

Probleme beim Ausführen im Admin Modus als Standard User und Passwort!

How quickly does the Windows 10 operating system start?

Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien ohne Microsoft Office öffnen!

Take over the directory when starting the terminal APP!

With every update several gigabytes download, what am I doing wrong?(0)