Windows Seven netsh namespace Kommandoer

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh namespace ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »namespace »dump


C:\Windows>netsh namespace dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »namespace »help


C:\Windows>netsh namespace help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Viser oplysninger.

»netsh »namespace »show


C:\Windows>netsh namespace show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show effectivepolicy - Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
show policy  - Viser tabellen med DNS-klientpolitik.

Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.

»netsh »namespace »show »effectivepolicy


C:\Windows>netsh namespace show effectivepolicy ?

Format: show effectivepolicy [[namespace=]<streng>]

Parametre: 

    Navn       Værdi
    namespace   - Det navneområde, politikken gælder for.

Kommentarer: Viser de effektive poster i politiktabellen med
     DNS-navneoversættelse. Hvis der er angivet et navneområde, vises
     posten i politiktabellen med DNS-navneoversættelse kun for det
     pågældende navneområde.


Eksempel: 

    show effectivepolicy 

Viser tabellen med DNS-klientpolitik.

»netsh »namespace »show »policy


C:\Windows>netsh namespace show policy ?

Format: show policy [[namespace=]<streng>]

Parametre: 

    Navn       Værdi
    namespace   - Det navneområde, politikken gælder for.

Kommentarer: Viser poster i politiktabellen med DNS-navneoversættelse. Hvis
     der er angivet et navneområde, vises posten i politiktabellen med
     DNS-navneoversættelse kun for det pågældende navneområde.


Eksempel: 

    show policy- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.155
10511
What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO? Windows Key, Windows-Logo! Change the Directory in Command Prompt Tab-View! Windows 11: What is DirectX 12 Ultimate? Check Windows 11 Bluetooth connection and adapter! Can I use the old Windows Calculator on Windows 11? How can I activate / deactivate the mouse trails in Windows 11? Kann gelöschte Icon-Positionen nicht wiederherstellen (Windows-11/10/8.1)? Can I use the old Windows Calculator on Windows 11? Windows 11: manage, backup and restore network passwords!(0)