Windows Seven netsh nap Kommandoer

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh nap ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. client - Ændringer til 'netsh nap client'-konteksten. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. hra - Ændringer til 'netsh nap hra'-konteksten. reset - Nulstiller konfigurationen. show - Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger. Følgende underkontekster er tilgængelige: client hra For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

?ndringer til 'netsh nap client'-konteksten.

»netsh »nap »client


C:\Windows>netsh nap client ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Tilføjer konfigurationen.
delete     - Sletter konfigurationen.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
export     - Eksporterer konfigurationsindstillinger.
help      - Viser en liste over kommandoer.
import     - Importerer konfigurationsindstillinger.
rename     - Omdøber konfigurationen.
reset     - Nulstiller konfigurationen.
set      - Angiver konfiguration.
show      - Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Tilf?jer konfigurationen.

»netsh »nap »client »add


C:\Windows>netsh nap client add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add server   - Tilføjer konfiguration af server, der er tillid til.
add trustedservergroup - Tilføjer konfiguration af server, der er tillid til.

Tilf?jer konfiguration af server, der er tillid til.

»netsh »nap »client »add »server


C:\Windows>netsh nap client add server ?

add server 
  [ group = ] group 
  [ url = ] url 
  [ [ processingorder = ] processingorder ] 
 
  Føjer URL-adressen til en servergruppe, der er tillid til. 
 
  group - Angiver navnet på servergruppen, der er tillid til. (Påkrævet)
 
  url - Angiver URL-adressen. (Påkrævet)
     Servere, der føjes til denne gruppe, skal bruge https:// prefix, hvis 
     det er påkrævet af servergruppen, der er tillid til.  

 
  processingorder - Angiver behandlingsrækkefølgen for URL-adressen. Hvis du 
           ikke angiver behandlingsrækkefølgen, tilføjes URL-adressen 
           sidst på listen. (Valgfrit)
 
  Eksempel: 
   add server group = "group1" url = "url1" processingorder = "1" 

Tilf?jer konfiguration af server, der er tillid til.

»netsh »nap »client »add »trustedservergroup


C:\Windows>netsh nap client add trustedservergroup ?

add trustedservergroup 
  [ name = ] name 
  [ requirehttps = ] ENABLE|DISABLE (valgfrit) 
 
  Tilføjer en servergruppe, der er tillid til. 
 
  name - Angiver navnet på servergruppen, der er tillid til. (Påkrævet)
 
  requirehttps - Angiver, om serverbekræftelse (https:) er påkrævet for alle          
         servere i denne gruppe. (Valgfrit)
   ENABLE  - Alle servere kræver https. (Standard).
   DISABLE  - Ingen https-servere er tilladt. 
 
  Eksempel: 
   add trustedservergroup name = "group1" requirehttps = "ENABLE" 

Sletter konfigurationen.

»netsh »nap »client »delete


C:\Windows>netsh nap client delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete server - Sletter konfiguration af server, der er tillid til.
delete trustedservergroup - Sletter konfiguration af server, der er tillid til.

Sletter konfiguration af server, der er tillid til.

»netsh »nap »client »delete »server


C:\Windows>netsh nap client delete server ?

delete server
  [ group = ] group
  [ url = ] url

  Sletter en URL-adresse fra en angivet servergruppe, der er tillid til.

  group - Angiver navnet på den servergruppe, der er tillid til
      (obligatorisk).

  url  - Angiver URL-adressen (obligatorisk).

  Eksempel:
   delete server group = "group1" url = "url1"

Sletter konfiguration af server, der er tillid til.

»netsh »nap »client »delete »trustedservergroup


C:\Windows>netsh nap client delete trustedservergroup ?

delete trustedservergroup
  [ name = ] name

  Sletter en servergruppe, der er tillid til.

  name - Angiver navnet på den servergruppe, der er tillid til
     (obligatorisk).

  Eksempel:
   delete trustedservergroup name = "group1"

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »nap »client »dump


C:\Windows>netsh nap client dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Eksporterer konfigurationsindstillinger.

»netsh »nap »client »export


C:\Windows>netsh nap client export ?

export
  [ filename = ] file name

  Eksporterer en .xml-fil, som indeholder de aktuelle konfigurations-
  indstillinger for NAP-klienten.

  filename - Angiver stien til filen (obligatorisk).

  Eksempel:
   export filename = "c:\config.xml"

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »nap »client »help


C:\Windows>netsh nap client help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Importerer konfigurationsindstillinger.

»netsh »nap »client »import


C:\Windows>netsh nap client import ?

import
  [ filename = ] filename

  Importerer en .xml-fil, som indeholder konfigurationsindstillinger
  for NAP-klienten.

  filename - Angiver stien til filen (obligatorisk)

  Eksempel:
   import filename = "c:\config.xml"

Omd?ber konfigurationen.

»netsh »nap »client »rename


C:\Windows>netsh nap client rename ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
rename server - Omdøber konfiguration af server, der er tillid til.
rename trustedservergroup - Omdøber konfiguration af servergruppe, der er tillid til.

Omd?ber konfiguration af server, der er tillid til.

»netsh »nap »client »rename »server


C:\Windows>netsh nap client rename server ?

rename server
  [ group = ] group
  [ url = ] url
  [ newurl = ] url

  Omdøber URL-adressen for en eksisterende server, der er tillid til,
  i en angivet servergruppe, der er tillid til.

  group - Angiver navnet på den servergruppe, der er tillid til
      (obligatorisk).

  url  - Angiver den nuværende URL-adresse (obligatorisk).

  newurl - Angiver den nye URL-adresse (obligatorisk).

  Eksempel:
   rename server group = "group1" url = "url1" newurl = "url2"

Omd?ber konfiguration af servergruppe, der er tillid til.

»netsh »nap »client »rename »trustedservergroup


C:\Windows>netsh nap client rename trustedservergroup ?

rename trustedservergroup
  [ name = ] name
  [ newname = ] newname

  Omdøber en servergruppe, der er tillid til.

  name - Angiver det nuværende navn på den servergruppe, der er tillid
     til (obligatorisk).

  newname - Angiver det nye navn på den servergruppe, der er tillid
       til (obligatorisk).

  Eksempel:
   rename trustedservergroup name = "group1" newname = "group2"

Nulstiller konfigurationen.

»netsh »nap »client »reset


C:\Windows>netsh nap client reset ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
reset configuration - Nulstiller konfigurationen.
reset csp   - Nulstiller konfigurationen af program til kryptografiske tjenester.
reset enforcement - Nulstiller konfiguration af gennemtving.
reset hash   - Nulstiller hashkonfiguration.
reset server  - Nulstiller konfiguration af server, der er tillid til.
reset tracing - Nulstiller konfiguration af sporing.
reset trustedservergroup - Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til.
reset userinterface - Nulstiller konfiguration af brugergrænsefladen.

Nulstiller konfigurationen.

»netsh »nap »client »reset »configuration


C:\Windows>netsh nap client reset configuration ?

reset configuration 
 
  Nulstiller konfigurationen. 

Nulstiller konfigurationen af program til kryptografiske tjenester.

»netsh »nap »client »reset »csp


C:\Windows>netsh nap client reset csp ?

reset csp 
 
  Angiver parameteren for program til kryptografiske tjenester til "MS-Enhanced cryptographic service provider".

Nulstiller konfiguration af gennemtving.

»netsh »nap »client »reset »enforcement


C:\Windows>netsh nap client reset enforcement ?

reset enforcement 
 
  Angiver parameteren for håndhævelsesklienten til "DISABLED". 

Nulstiller hashkonfiguration.

»netsh »nap »client »reset »hash


C:\Windows>netsh nap client reset hash ?

reset hash 
 
  Angiver hashalgoritmeparameteren til "SHA1". 

Nulstiller konfiguration af server, der er tillid til.

»netsh »nap »client »reset »server


C:\Windows>netsh nap client reset server ?

reset server
  [ group = ] group

  Sletter alle URL-adresser i en angivet servergruppe, der er tillid til.

  group - Angiver navnet på den servergruppe, der er tillid til
      (obligatorisk).

  Eksempel:
   reset server group = "group1"

Nulstiller konfiguration af sporing.

»netsh »nap »client »reset »tracing


C:\Windows>netsh nap client reset tracing ?

reset tracing 
 
  Angiver sporingsparameteren til "DISABLE".

Nulstiller konfiguration af servergruppe, der er tillid til.

»netsh »nap »client »reset »trustedservergroup


C:\Windows>netsh nap client reset trustedservergroup ?

reset trustedservergroup

  Sletter alle servergrupper, der er tillid til, og listen over
  HRA-servere (efter URL-adresse) i hver servergruppe, der er
  tillid til.

Nulstiller konfiguration af brugergr?nsefladen.

»netsh »nap »client »reset »userinterface


C:\Windows>netsh nap client reset userinterface ?

reset userinterface 
 
  Sletter alle indstillinger i brugergrænsefladen. 

Angiver konfiguration.

»netsh »nap »client »set


C:\Windows>netsh nap client set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set csp    - Angiver konfiguration af program til kryptografiske tjenester.
set enforcement - Angiver konfiguration af gennemtving.
set hash    - Angiver hashkonfigurationen.
set server   - Angiver konfiguration af server, der er tillid til.
set tracing  - Angiver sporingskonfigurationen.
set userinterface - Angiver konfiguration af brugergrænsefladen.

Angiver konfiguration af program til kryptografiske tjenester.

»netsh »nap »client »set »csp


C:\Windows>netsh nap client set csp ?

set csp
  [ name = ] name
  [ [ keylength = ] keylength ] 
 
  Angiver programmet til kryptografiske tjenester, der vil blive anvendt på
  destinationscomputeren. Du kan få oplyst navnet med kommandoen "show csps". 
 
  name   - Angivet navnet på programmet til kryptografiske tjenester. Du kan 
        kun angive ét navn. (Påkrævet)
  keylength - Angiver længden på den asymmetriske nøgle. Standarden er
       2048. (Valgfrit)
 
  Eksempel: 
   set csp name = "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" keylength = "2048" 

Angiver konfiguration af gennemtving.

»netsh »nap »client »set »enforcement


C:\Windows>netsh nap client set enforcement ?

set enforcement 
  [ID = ] id 
  [ADMIN = ] ENABLE|DISABLE 
 
 
  Aktiverer eller deaktiverer håndhævelsesklienter. Du kan angive en eller 
  flere håndhævelsesklienter, men du skal angive mindst én. Som standard er 
  alle håndhævelsesklienter deaktiverede. 
 
 
  Id - Identifikatoren for QEC (Quarantine Enforcement Client). 
 
 
  Eksempler: 
 
   set enforcement ID = 67213 ADMIN = "DISABLE" 
 

Angiver hashkonfigurationen.

»netsh »nap »client »set »hash


C:\Windows>netsh nap client set hash ?

set hash 
  [ oid = ] oid 
 
  Angiver den hashalgoritme, der bruges på destinationscomputeren. Du kan 
  hente oid'et ved hjælp af kommandoen "show hashes". 
 
  oid - Angiver oid'et for hashalgoritmen. Du kan kun angive 
     ét oid. (Obligatorisk) 
 
  Eksempel: 
   set hash oid = "1.2.840.113549.1.1.5" 

Angiver konfiguration af server, der er tillid til.

»netsh »nap »client »set »server


C:\Windows>netsh nap client set server ?

set server 
  [ group = ] group 
  [ url = ] url 
  [ processingorder = ] processingorder 
 
  Angiver konfigurationen for en server, der er tillid til. 
 
  group - Angiver navnet på en servergruppe, der er tillid til. (Påkrævet)
 
  url - Angiver URL-adressen. (Påkrævet)
 
  processingorder - Angiver behandlingsrækkefølgen for URL-adressen. Hvis du 
           ikke angiver behandlingsrækkefølgen, tilføjes URL-adressen 
           sidst på listen. (Påkrævet)
 
  Eksempel: 
   set server group = "group1" url = "url1" processingorder = "1" 

Angiver sporingskonfigurationen.

»netsh »nap »client »set »tracing


C:\Windows>netsh nap client set tracing ?

set tracing
  [ [ state = ] ENABLE|DISABLE
   [ level = ] BASIC|ADVANCED|VERBOSE ]

  Angiver sporingsindstillinger. Du skal angive mindst en parameter.

  state - Angiver, om sporing er aktiveret eller deaktiveret. Standard-
      værdien er "DISABLE" (valgfri).
   ENABLE - Aktiverer sporing.
   DISABLE - Deaktiverer sporing (standard).

  level - Angiver det niveau af oplysninger, der vises i logfilen
      for sporing. Standardværdien er "BASIC" (valgfri).
   BASIC  - Grundlæggende sporingsoplysninger (standard).
   ADVANCED - Avancerede sporingsoplysninger.
   VERBOSE - Meget detaljerede sporingsoplysninger.

  Eksempel:
   set tracing state = "ENABLE" level = "BASIC"

Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen.

»netsh »nap »client »set »userinterface


C:\Windows>netsh nap client set userinterface ?

set userinterface
  [ [ title = ] title
   [ text = ] text
   [ image = ] image ]

  Angiver brugergrænsefladeindstillingerne. Du skal angive en eller
  flere parametre.

  title - Angiver den titel, der vises i brugergrænsefladen (valgfri).

  text - Angiver den beskrivelse, der vises i brugergrænsefladen (valgfri).

  image - Angiver det billede, der vises i brugergrænsefladen (valgfri).

  Eksempel:
   set userinterface title = "Virksomhed"
    text = "Beskytter din computer"
    image = "c:\Logo.jpg"

Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger.

»netsh »nap »client »show


C:\Windows>netsh nap client show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show configuration - Viser konfigurationen.
show csps   - Viser konfiguration af programmet til kryptografiske tjenester.
show grouppolicy - Viser gruppepolitikkonfigurationen.
show hashes  - Viser hashkonfigurationen.
show state   - Viser tilstanden.
show trustedservergroup - Viser alle servergrupper, der er tillid.

Viser konfigurationen.

»netsh »nap »client »show »configuration


C:\Windows>netsh nap client show configuration ?

show configuration 
 
  Viser konfigurationsindstillinger og tilstandsoplysninger. 

Viser konfiguration af programmet til kryptografiske tjenester.

»netsh »nap »client »show »csps


C:\Windows>netsh nap client show csps ?

show csps

  Viser alle tilgængelige programmer til kryptografiske tjenester på
  destinationssystemet. Brug denne kommando til at hente navne, som
  du kan bruge i kommandoerne "add csp" og "delete csp". 

Viser gruppepolitikkonfigurationen.

»netsh »nap »client »show »grouppolicy


C:\Windows>netsh nap client show grouppolicy ?

show grouppolicy 
 
  Viser konfigurationsindstillinger for gruppepolitikken
  og tilstandsoplysninger. 

Viser hashkonfigurationen.

»netsh »nap »client »show »hashes


C:\Windows>netsh nap client show hashes ?

show hashes 
 
  Viser alle tilgængelige hashalgoritmer på destinationssystemet. Brug denne 
  kommando til at hente de oid'er, du kan bruge i kommandoerne 
  "add hash" og "delete hash". 

Viser tilstanden.

»netsh »nap »client »show »state


C:\Windows>netsh nap client show state ?

show state 
 
  Viser oplysninger om tilstanden. 

Viser alle servergrupper, der er tillid.

»netsh »nap »client »show »trustedservergroup


C:\Windows>netsh nap client show trustedservergroup ?

show trustedservergroup 
 
  Viser alle servergrupper, der er tillid, og URL-adresserne i hver gruppe. 

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »nap »dump


C:\Windows>netsh nap dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »nap »help


C:\Windows>netsh nap help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

?ndringer til 'netsh nap hra'-konteksten.

»netsh »nap »hra


C:\Windows>netsh nap hra ?
Den angivne fil blev ikke fundet.

Nulstiller konfigurationen.

»netsh »nap »reset


C:\Windows>netsh nap reset ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
reset configuration - Nulstiller konfigurationen.

Nulstiller konfigurationen.

»netsh »nap »reset »configuration


C:\Windows>netsh nap reset configuration ?

reset configuration 
 
  Nulstiller konfigurationen. 

Viser konfigurations- og tilstandsoplysninger.

»netsh »nap »show


C:\Windows>netsh nap show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show configuration - Viser konfigurationen.

Viser konfigurationen.

»netsh »nap »show »configuration


C:\Windows>netsh nap show configuration ?

show configuration 
 
  Viser konfigurationsindstillinger og tilstandsoplysninger. - br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.203
9267

Windows 10 "System Recovery" + cmd features!

Windows 1903 switch to 1909 download Archive!

What is going on with the duration column on Windows 10?

After Windows 10/11 Auto Update problems with FireFox browser, why?

Change or Set a new password under Windows 10/11!

Enable Windows 8 Style Start Screen in Windows 10!(0)