Windows Seven netsh p2p Kommandoer

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh p2p ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. collab - Ændringer til 'netsh p2p collab'-konteksten. dump - Viser et konfigurationsscript. group - Ændringer til 'netsh p2p group'-konteksten. help - Viser en liste over kommandoer. idmgr - Ændringer til 'netsh p2p idmgr'-konteksten. pnrp - Ændringer til 'netsh p2p pnrp'-konteksten. Følgende underkontekster er tilgængelige: collab group idmgr pnrp For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

?ndringer til 'netsh p2p collab'-konteksten.

»netsh »p2p »collab


C:\Windows>netsh p2p collab ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
contact    - Ændringer til 'netsh p2p collab contact'-konteksten.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.

Følgende underkontekster er tilgængelige:
 contact

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

?ndringer til 'netsh p2p collab contact'-konteksten.

»netsh »p2p »collab »contact


C:\Windows>netsh p2p collab contact ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
delete     - Slet en kontaktperson fra lager til kontaktpersoner.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
export     - Eksporter mine kontaktoplysninger til en fil.
help      - Viser en liste over kommandoer.
import     - Importér en kontaktperson til lager til kontaktpersoner.
set      - Rediger kontaktoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Slet en kontaktperson fra lager til kontaktpersoner.

»netsh »p2p »collab »contact »delete


C:\Windows>netsh p2p collab contact delete ?

Format: delete <peer-navn>

Kommentarer: Sletter en kontaktperson fra lager til kontaktpersoner.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »p2p »collab »contact »dump


C:\Windows>netsh p2p collab contact dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Eksporter mine kontaktoplysninger til en fil.

»netsh »p2p »collab »contact »export


C:\Windows>netsh p2p collab contact export ?

Format: export [FileName=]<filnavn>

Kommentarer: Eksporterer mine kontaktoplysninger til en fil. Denne fil kan
       senere kopieres til en anden computer og importeres der.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »p2p »collab »contact »help


C:\Windows>netsh p2p collab contact help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Importér en kontaktperson til lager til kontaktpersoner.

»netsh »p2p »collab »contact »import


C:\Windows>netsh p2p collab contact import ?

Format: import [FileName=]<filnavn>

Kommentarer: Importerer en kontaktperson til lager til kontaktpersoner.

Rediger kontaktoplysninger.

»netsh »p2p »collab »contact »set


C:\Windows>netsh p2p collab contact set ?

Format: set { Id=<Peer-navn(ignoreres for ændringer i mine
kontaktoplysninger)> | <FriendlyName=<fuldt navn> | Watch=<sand / falsk> |
WatchPerm=<tillad / bloker> }

Kommentarer: Angiver egenskaberne for en kontaktperson.

Viser oplysninger.

»netsh »p2p »collab »contact »show


C:\Windows>netsh p2p collab contact show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show contacts - Vis kontaktoplysninger.
show xml    - Vis indhold af XML-kontaktpersonfilen.

Vis kontaktoplysninger.

»netsh »p2p »collab »contact »show »contacts


C:\Windows>netsh p2p collab contact show contacts ?

Format: show contacts

Kommentarer: Viser alle kontaktpersoner.

Vis indhold af XML-kontaktpersonfilen.

»netsh »p2p »collab »contact »show »xml


C:\Windows>netsh p2p collab contact show xml ?

Format: show xml [FileName=]<filnavn>

Kommentarer: Viser indhold af XML-kontaktpersonfilen.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »p2p »collab »dump


C:\Windows>netsh p2p collab dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »p2p »collab »help


C:\Windows>netsh p2p collab help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »p2p »dump


C:\Windows>netsh p2p dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

?ndringer til 'netsh p2p group'-konteksten.

»netsh »p2p »group


C:\Windows>netsh p2p group ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
database    - Ændringer til 'netsh p2p group database'-konteksten.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
gping     - Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.
help      - Viser en liste over kommandoer.
resolve    - Fortolker en deltager i gruppen og viser deltagerens adresser.
show      - Viser oplysninger.

Følgende underkontekster er tilgængelige:
 database

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

?ndringer til 'netsh p2p group database'-konteksten.

»netsh »p2p »group »database


C:\Windows>netsh p2p group database ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »p2p »group »database »dump


C:\Windows>netsh p2p group database dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »p2p »group »database »help


C:\Windows>netsh p2p group database help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Viser oplysninger.

»netsh »p2p »group »database »show


C:\Windows>netsh p2p group database show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show statistics - Viser databasestatistik for <P2P-identitetsid> <P2P-gruppeid>.

Viser databasestatistik for .

»netsh »p2p »group »database »show »statistics


C:\Windows>netsh p2p group database show statistics ?

Format: show statistics <P2P-identitetsid> <P2P-gruppeid> 

Bemærkninger: Viser databasestatistik for <P2P-identitetsid> <P2P-gruppeid>.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »p2p »group »dump


C:\Windows>netsh p2p group dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.

»netsh »p2p »group »gping


C:\Windows>netsh p2p group gping ?

Format: gping [ <IPv6-adr> ] : Port 

Bemærkninger: Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »p2p »group »help


C:\Windows>netsh p2p group help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Fortolker en deltager i gruppen og viser deltagerens adresser.

»netsh »p2p »group »resolve


C:\Windows>netsh p2p group resolve ?

Format: resolve { ANY | REMOTE } <P2P-gruppeid> [ <skynavn> ]

Bemærkninger: Fortolker en deltager i gruppen og viser deltagerens adresser.

Viser oplysninger.

»netsh »p2p »group »show


C:\Windows>netsh p2p group show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show acl    - Viser ACL-oplysninger.
show address  - Fortolker en deltager i den aktuelle node og viser en liste over deltagerens adresser.

Viser ACL-oplysninger.

»netsh »p2p »group »show »acl


C:\Windows>netsh p2p group show acl ?

Format: show acl { identity <P2P-identitetsid> | db <P2P-identitetsid> <P2P-gruppeid> | <Stinavn> }

Bemærkninger: Viser ACL-oplysninger.

Fortolker en deltager i den aktuelle node og viser en liste over deltagerens adresser.

»netsh »p2p »group »show »address


C:\Windows>netsh p2p group show address ?

Format: show address <P2P-gruppeid> [ <skynavn> ]

Bemærkninger: Fortolker en deltager i den aktuelle node og viser en liste
       over deltagerens adresser.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »p2p »help


C:\Windows>netsh p2p help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

?ndringer til 'netsh p2p idmgr'-konteksten.

»netsh »p2p »idmgr


C:\Windows>netsh p2p idmgr ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
delete     - Sletter identiteter og grupper.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
show      - Viser identitetsrelaterede oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Sletter identiteter og grupper.

»netsh »p2p »idmgr »delete


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete group  - Sletter grupper fra identiteter.
delete identity - Sletter identiteter.

Sletter grupper fra identiteter.

»netsh »p2p »idmgr »delete »group


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete group ?

Format: delete group <P2P-identitetsid> { <P2P-gruppeid> | ALL | EXPIRED }

Bemærkninger: Sletter grupper fra identiteter.

Sletter identiteter.

»netsh »p2p »idmgr »delete »identity


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete identity ?

Format: delete identity { <P2P-identitetsid> | ALL } [ QUIET ] 

Bemærkninger: Sletter identiteter.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »p2p »idmgr »dump


C:\Windows>netsh p2p idmgr dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »p2p »idmgr »help


C:\Windows>netsh p2p idmgr help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Viser identitetsrelaterede oplysninger.

»netsh »p2p »idmgr »show


C:\Windows>netsh p2p idmgr show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show groups  - Viser identiteter og en gruppeliste.
show identities - Viser en liste over identiteter.
show statistics - Viser statistik over identiteter.

Viser identiteter og en gruppeliste.

»netsh »p2p »idmgr »show »groups


C:\Windows>netsh p2p idmgr show groups ?

Format: show groups { <P2P-identitetsid> | ALL } [ EXPIRED ]

Bemærkninger: Viser identiteter og relaterede gruppeoplysninger.

Viser en liste over identiteter.

»netsh »p2p »idmgr »show »identities


C:\Windows>netsh p2p idmgr show identities ?

Format: show identities { ALL | <P2P-identitetsid> }

Bemærkninger: Viser identitetsoplysninger.

Viser statistik over identiteter.

»netsh »p2p »idmgr »show »statistics


C:\Windows>netsh p2p idmgr show statistics ?

Format: show statistics 

Bemærkninger: Viser antallet af identiteter og tilknyttede grupper.

?ndringer til 'netsh p2p pnrp'-konteksten.

»netsh »p2p »pnrp


C:\Windows>netsh p2p pnrp ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
cloud     - Ændringer til 'netsh p2p pnrp cloud'-konteksten.
diagnostics  - Ændringer til 'netsh p2p pnrp diagnostics'-konteksten.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
peer      - Ændringer til 'netsh p2p pnrp peer'-konteksten.

Følgende underkontekster er tilgængelige:
 cloud diagnostics peer

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

?ndringer til 'netsh p2p pnrp cloud'-konteksten.

»netsh »p2p »pnrp »cloud


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
flush     - Rydder cacheposter.
help      - Viser en liste over kommandoer.
repair     - Starter søgning efter og reparation af opdelinger.
set      - Indstiller konfigurationsparametre.
show      - Viser oplysninger.
start     - Starter en sky.
synchronize  - Synkroniserer en sky.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Rydder cacheposter.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »flush


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud flush ?

Format: flush [cloud=]<cloud name>

Parametre: 

	cloud     - Den sky, hvis cacheposter skal ryddes.

Kommentarer: Rydder alle cacheposter.

Eksempler: 

	flush Global_

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Starter s?gning efter og reparation af opdelinger.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »repair


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud repair ?

Format: repair [cloud=]<cloud name>

Parametre: 

	cloud    - Den sky, der skal starte søgning efter og reparation af 
            opdelinger. 

Kommentarer: Starter en søgning efter opdelinger og om nødvendigt en
       reparation.

Eksempler: 

	repair Global_

Indstiller konfigurationsparametre.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set pnrpmode  - Ændrer konfigurationsparameteren PNRP mode.
set seed    - Ændrer konfigurationsparameteren PNRP SeedServer.

?ndrer konfigurationsparameteren PNRP mode.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set »pnrpmode


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ?

Format: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=]<cloud name>

Parametre: 

	mode      - Skyens tilstand.
	cloud     - Den sky, hvis tilstand skal angives.

Kommentarer: Ændrer PNRP-tilstandskonfigurationsparameter.
     Tilstanden kan være en af følgende: RO (Resolve-only), Auto, default

Eksempler: 

	set pnrpmode mode=default Global_
	set pnrpmode RO Global_

?ndrer konfigurationsparameteren PNRP SeedServer.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set seed ?

Format: set seed [seed=]{<hostname>|<IP address>|default} [cloud=]<cloud name>

Parametre: 

	seed - Oprindelsesserverværdi, der skal angives i registreringsdatabasen.
	cloud - Den sky, hvis oprindelsesserver skal angives.

Kommentarer: Ændrer PNRP SeedServer-konfigurationsparameter.
       Oprindelsesserverposten kan indeholde flere poster adskilt af ;

Eksempler: 

	set seed default Global_

Viser oplysninger.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show initialization - Viser boostrap-konfiguration/-status for sky.
show list   - Viser en liste over skyer.
show names   - Viser navne, der er registreret lokalt.
show pnrpmode - Viser konfigurationsparameteren PNRP-tilstand.
show seed   - Viser konfigurationsparametre for PNRP SeedServer.
show statistics - Viser statistik for skyen.

Viser boostrap-konfiguration/-status for sky.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »initialization


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show initialization ?

Format: show initialization [[cloud=]{ * | <skynavn>}]

Parametre: 

	cloud     - Den sky, hvis bootstrap-/konfigurationoplysninger 
	         skal vises. * for alle skyer, 
	         standardindstillingen er Global_.

Bemærkninger: Viser skyens bootstrap-/konfigurationsstatus.

Eksempler: 

	show initialization cloud=Global_
	show initialization *

Viser en liste over skyer.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »list


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show list ?

Format: show list [[cloud=]<cloud name>]

Parametre: 

	cloud     - Den sky, der skal vises.
	         Standard er alle skyer.

Kommentarer: Viser liste over skyer.

Eksempler: 

	show list Global_
	show list 

Viser navne, der er registreret lokalt.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »names


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show names ?

Format: show names [[cloud=]{ * | <cloud name>}]

Parametre: 

	cloud     - Den sky, som listen over lokalt registrerede
	         navne skal vises fra.
	         Standard er alle skyer.

Kommentarer: Viser lokalt registrerede navne.

Eksempler: 

	show names cloud=Global_
	show names 

Viser konfigurationsparameteren PNRP-tilstand.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »pnrpmode


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ?

Format: show pnrpmode [[cloud=]<skynavn>]

Parametre: 
	cloud     - Den sky, hvis tilstand skal vises.
	         .

Kommentarer: Viser konfigurationsparameter for PNRP-tilstand.
     Tilstanden kan være en af følgende: RO (Resolve-only), Auto.

Eksempler: 

	show pnrpmode Global_

Viser konfigurationsparametre for PNRP SeedServer.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show seed ?

Format: show seed [cloud=]<skynavn>

Parametre: 

	cloud     - Den sky, hvis oprindelsesserver skal vises.

Kommentarer: Viser konfigurationsparameter for PNRP SeedServer.

Eksempler: 

	show seed Global_

Viser statistik for skyen.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »statistics


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show statistics ?

Format: show statistics [[cloud=]{ * | <cloud name>}]

Parametre: 

	cloud     - Den sky, hvis statistik skal vises.
	         Standard er alle skyer.

Kommentarer: Viser skystatistik.

Eksempler: 

	show statistics Global_

Starter en sky.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »start


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud start ?

Format: start [cloud=]<cloud name>

Parametre: 

	cloud     - Den sky, der skal startes.

Kommentarer: Starter en sky.

Eksempler: 

	start Global_

Synkroniserer en sky.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
synchronize host - Synkroniserer en sky med en angivet vært.
synchronize seed - Synkroniserer en sky med oprindelsesserveren.

Synkroniserer en sky med en angivet v?rt.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize »host


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize host ?

Format: synchronize host [host=]<host name> [cloud=]<cloud name>

Parametre: 

	host      - Den vært, der skal synkroniseres med.
	cloud     - Den sky, der skal synkroniseres med.

Kommentarer: Synkroniserer en sky med en angivet vært.

Eksempler: 

	synchronize host host1 Global_

Synkroniserer en sky med oprindelsesserveren.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize seed ?

Format: synchronize seed [cloud=]<cloud name>

Parametre: 

	cloud     - Den sky, der skal synkroniseres med.

Kommentarer: Synkroniserer en sky med dens oprindelsesserver.

Eksempler: 
	synchronize seed Global_

?ndringer til 'netsh p2p pnrp diagnostics'-konteksten.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
ping      - Pinger pnrp-noder.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Pinger pnrp-noder.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
ping host   - Pinger en node baseret på adresser.
ping seed   - Pinger den konfigurerede oprindelsesserver. Det forsøges at pinge seks gange.

Pinger en node baseret p? adresser.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping »host


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping host ?

Format: ping host [host=]{<ip address> | <host name>} [cloud=]<cloud name>

Parametre: 

	cloud     - Skyen for værtspinget.

Kommentarer: Pinger en node ved at angive en adresse eller et værtsnavn

Eksempler: 

	ping host myhost Global_

Pinger den konfigurerede oprindelsesserver. Det fors?ges at pinge seks gange.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping seed ?

Format: ping seed [cloud=]<cloud name>

Parametre: 

	cloud     - Skyen for oprindelsesserverpinget.

Kommentarer: Pinger den konfigurerede oprindelsesserver.

Eksempler: 

	ping seed Global_

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »p2p »pnrp »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »p2p »pnrp »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

?ndringer til 'netsh p2p pnrp peer'-konteksten.

»netsh »p2p »pnrp »peer


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Tilføjer poster.
delete     - Sletter poster.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
enumerate   - Optæller et peer-navn i den angivne sky.
help      - Viser en liste over kommandoer.
resolve    - Fortolker et peer-navn.
set      - Indstiller konfigurationsparametre.
show      - Viser oplysninger.
traceroute   - Fortolker et peer-navn med sporing af sti.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Tilf?jer poster.

»netsh »p2p »pnrp »peer »add


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add registration - Registrerer et peer-navn.

Registrerer et peer-navn.

»netsh »p2p »pnrp »peer »add »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer add registration ?

Format: add registration [peername =]<peer name> [cloud=]<cloud name>
    [[comment]=≶comment>]

Parametre: 

	peername    - <canonical pnrp name>|<dns-encoded pnrp name>
	cloud     - Den sky, hvor navnet skal registreres.
	         Standard er alle skyer.
	comment    - Den kommentar, der skal registreres for navnet.

Kommentarer: Registrerer et peer-navn.

Eksempler: 

	add registration peername=0.0
	add registration 0.0 Global_

Sletter poster.

»netsh »p2p »pnrp »peer »delete


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete registration - Fjerner registreringen af peer-navne.

Fjerner registreringen af peer-navne.

»netsh »p2p »pnrp »peer »delete »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer delete registration ?

Format: delete registration [peername=]{ * | <peer name>} [cloud=]<cloud name>

Parametre: 

	peername    - <canonical pnrp name>|<dns-encoded pnrp name>
	cloud     - Den sky, som registreringen af navnet skal fjernes fra.
	         Standard er alle skyer.

Kommentarer: Fjerner registrering af peer-navne.

Eksempler: 

	delete registration *
	delete registration peername=0.0 cloud=Global_

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »p2p »pnrp »peer »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Opt?ller et peer-navn i den angivne sky.

»netsh »p2p »pnrp »peer »enumerate


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer enumerate ?

Format: enumerate [peername =]<peer name> [cloud=]<cloud name>
    [[maxresults=]<number>]

Parametre: 

	peername    - <canonical pnrp name>|<dns-encoded pnrp name>
	maxresults   - Skal være et tal mellem 1 og 500.
	         Standard er 50.
	cloud     - Den sky, hvor optællingen skal ske.

Kommentarer: Optæller et peer-navn i den angivne sky.
     Kommandoen finder så mange poster som angivet af maxresults
     (eller kunne fuldføre dette, når fortolkningerne er fuldført).

Eksempler: 

	enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2
	enumerate peername=0.0 cloud=Global_

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »p2p »pnrp »peer »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Fortolker et peer-navn.

»netsh »p2p »pnrp »peer »resolve


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer resolve ?

Format: resolve [peername =]<peer name> [[cloud=]<cloud name>]

Parametre: 

	peername    - <canonical pnrp name>|<dns-encoded pnrp name>
	cloud     - Den sky, hvor fortolkningen skal ske.
	         Standard er alle skyer.

Kommentarer: Fortolker et peer-navn.

Eksempler: 

	resolve peername=0.0 cloud=Global_
	resolve 0.anyname

Indstiller konfigurationsparametre.

»netsh »p2p »pnrp »peer »set


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set machinename - Angiver konfigurationsoplysninger for tjenesten PnrpAutoReg

Angiver konfigurationsoplysninger for tjenesten PnrpAutoReg

»netsh »p2p »pnrp »peer »set »machinename


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer set machinename ?

Format: netsh p2p pnrp peer set machinename [[name=]<Peer-navn>]
	[[publish=]Start|Stop] [[autopublish=]enable|disable]

Parametre: 
	Tag		 Værdi
	name		- Det navn, der skal bruges som computernavn.
	         Hvis værdien er null, genereres der automatisk
	         et sikkert navn.

	publish		- Hvis 'start' er angivet, udgives navnet med
	         det samme. Hvis 'stop' er angivet, stoppes
	         udgivelsen af navnet.

	autopublish	- Angiver, om automatisk udgivelse er aktiveret.
	         Når automatisk udgivelse er aktiveret,
	         begynder computeren automatisk at udgive
	         navnet ved start.


Kommentarer: Med denne kommando kan brugeren styre udgivelsen
       af et peer-navn til computeren ved hjælp af PNRP
       (Peer Name Resolution Protocol).
	   Hvis du bruger denne funktion, kan du genkende
	   computerens peer-navn fra andre fjerncomputere på netværket.
	   Hvis du starter udgivelse med denne kommando uden at angive
	   et navn, genereres der automatisk et sikkert navn, som du
	   kan se via kommandoen 'show machinename'.

Eksempel: 

	set machinename publish=start autopublish=enable

Viser oplysninger.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show convertedname - Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.
show machinename - Viser konfigurationsoplysninger for tjeneste til udgivelse af PNRP-computernavn
show registration - Viser en liste over registrerede peer-navne.

Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show »convertedname


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show convertedname ?

Format: show convertedname [peername=]<peer-navn>

Parametre: 

    peername    - <godkendt pnrp-navn>|<dns-kodet pnrp-navn>

Kommentarer: Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.

Eksempler: 

    show convertedname 0.anyname

Viser konfigurationsoplysninger for tjeneste til udgivelse af PNRP-computernavn

»netsh »p2p »pnrp »peer »show »machinename


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show machinename ?
format: ingen parametre for denne kommando.

Viser en liste over registrerede peer-navne.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show registration ?

Format: show registration [[cloud=]<cloud name>]

Parametre: 

	cloud     - Den sky, hvis registrerede navne skal vises.
	         Standard er alle skyer.

Kommentarer: Viser peer-navne registreret efter denne forekomst af netsh.

Eksempler: 

	show registration cloud=Global_

Fortolker et peer-navn med sporing af sti.

»netsh »p2p »pnrp »peer »traceroute


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer traceroute ?

Format: traceroute [peername =]<peer name> [cloud=]<cloud name>

Parametre: 

	peername    - <canonical pnrp name>|<dns-encoded pnrp name>
	cloud     - Den sky, hvor fortolkningen skal ske.

Kommentarer: Fortolker et peer-navn med sporing af sti.

Eksempler: 

	traceroute peername=0.0 Global_
	traceroute 0.anyname Global_- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.265
9177

Problems with Windows 10 Folder Protection and Defender!

Install fonts via Microsoft Store in Windows 11/10, no doubtful downloads!

Windows 11/10 UAC activate customize!

Activate Seconds display in Task-Bar of Windows 10 / 11 Desktop!

Grouping and possibilities in Quad-Explorer Q-Dir!

Block APPs and desktop programs under Windows 10 (prevent them from starting)!(0)