Windows Seven netsh ras Kommandoer

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh ras ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. aaaa - Ændringer til 'netsh ras aaaa'-konteksten. add - Tilføjer poster i en tabel. delete - Fjerner poster fra en tabel. diagnostics - Ændringer til 'netsh ras diagnostics'-konteksten. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. ip - Ændringer til 'netsh ras ip'-konteksten. ipv6 - Ændringer til 'netsh ras ipv6'-konteksten. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. Følgende underkontekster er tilgængelige: aaaa diagnostics ip ipv6 For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

?ndringer til 'netsh ras aaaa'-konteksten.

»netsh »ras »aaaa


C:\Windows>netsh ras aaaa ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Tilføjer poster i en tabel.
delete     - Fjerner poster fra en tabel.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Angiver konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Tilf?jer poster i en tabel.

»netsh »ras »aaaa »add


C:\Windows>netsh ras aaaa add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add acctserver - Tilføjer en RADIUS-logføringsserver.
add authserver - Tilføjer en RADIUS-godkendelsesserver.

Tilf?jer en RADIUS-logf?ringsserver.

»netsh »ras »aaaa »add »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa add acctserver ?
add acctserver [ name = ] server
   [ [secret =] hemmelighed
    [init-score =] InitialScore
    [port =] port
    [timeout =] timeout
    [messages = ] ENABLED|DISABLED ]

 Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges
 til logføring.


 name    DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren
 secret   Den delte hemmelighed
 init-score Det første resultat (serverprioritet)
 port    Bestemmer, hvilken port godkendelsesanmodningerne
       skal sendes til.
 timeout   Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som
       ikke-tilgængelig (sekunder)
 messages  Om der skal sendes logføringsmeddelelser
       aktiveret/deaktiveret.

Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver.

»netsh »ras »aaaa »add »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa add authserver ?

add authserver [ name = ] server
   [ [secret =] hemmelighed
    [init-score =] InitialScore
    [port =] port
    [timeout =] timeout
    [signature = ] ENABLED|DISABLED ]

 Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, som kan behandle
 godkendelsesanmodninger.

 name    DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren
 secret   Den delte hemmelighed
 init-score Det første resultat (serverprioritet)
 port    Bestemmer, hvilken port godkendelsesanmodningerne
       skal sendes til.
 timeout   Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som
       ikke-tilgængelig (sekunder)
 signature  Om der skal benyttes meddelelsesgodkendelse

Fjerner poster fra en tabel.

»netsh »ras »aaaa »delete


C:\Windows>netsh ras aaaa delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete acctserver - Sletter en RADIUS-logføringsserver.
delete authserver - Sletter en RADIUS-server.

Sletter en RADIUS-logf?ringsserver.

»netsh »ras »aaaa »delete »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa delete acctserver ?

delete acctserver [name = ] server                  
                               
 Sletter en RADIUS-logføringsserver.            

Sletter en RADIUS-server.

»netsh »ras »aaaa »delete »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa delete authserver ?

delete authserver [name = ] server                    
                               
 Sletter en RADIUS-godkendelsesserver.          

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »ras »aaaa »dump


C:\Windows>netsh ras aaaa dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »ras »aaaa »help


C:\Windows>netsh ras aaaa help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »ras »aaaa »set


C:\Windows>netsh ras aaaa set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set accounting - Angiver logføringsprovideren.
set acctserver - Angiver egenskaberne for en logføringsserver.
set authentication - Angiver godkendelsesprovideren.
set authserver - Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver.
set ipsecpolicy - Angiver IPSec-politikken for L2TP-forbindelser. 

Angiver logf?ringsprovideren.

»netsh »ras »aaaa »set »accounting


C:\Windows>netsh ras aaaa set accounting ?

set accounting [provider =] WINDOWS|RADIUS|NONE            
                               
 Angiver logføringsprovideren.               
                               
 WINDOWS - Opgør data via funktionen til logføring i Windows.               
                               
 RADIUS - Opgør ved hjælp af en RADIUS-logføringsserver   
 NONE - Ingen logføring skal udføres   

Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver.

»netsh »ras »aaaa »set »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa set acctserver ?

set acctserver [ name = ] server
   [ [secret =] hemmelighed
    [init-score =] InitialScore
    [port =] port
    [timeout =] timeout
    [messages = ] ENABLED|DISABLED ]

 Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges
 til logføring.

 name    DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren
 secret   Den delte hemmelighed
 init-score Det første resultat (serverprioritet)
 port    Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal
       sendes til.
 timeout   Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som
       ikke-tilgængelig (sekunder)
 messages  Om der skal sendes logføringsmeddelelser
       aktiveret/deaktiveret.

Angiver godkendelsesprovideren.

»netsh »ras »aaaa »set »authentication


C:\Windows>netsh ras aaaa set authentication ?

set authentication [provider =] WINDOWS|RADIUS              
                               
 Angiver godkendelsesprovideren.             
                               
 windows - Godkendelse ved hjælp af Windows-sikkerhed.             
                               
 radius - Godkendelse ved hjælp af en RADIUS-server     

Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver.

»netsh »ras »aaaa »set »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa set authserver ?

set authserver [ name = ] server  
   [ [secret =] hemmelighed       
    [init-score =] InitialScore    
    [port =] port           
    [timeout =] timeout        
    [signature = ] ENABLED|DISABLED ] 
                      
 Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, som kan behandle
 godkendelsesanmodninger.          
                       
 name    DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren
 secret   Den delte hemmelighed             
 init-score Det første resultat (serverprioritet)     
 port    Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal
       sendes til. 
 timeout   Timeoutperioden før RADIUS-serveren markeres som 
       ikke-tilgængelig (sekunder)            
 signature  Om der skal benyttes meddelelsesgodkendelse         

Angiver IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.

»netsh »ras »aaaa »set »ipsecpolicy


C:\Windows>netsh ras aaaa set ipsecpolicy ?

set ipsecpolicy [psk=] ENABLED | DISABLED
        [secret =] <Forhåndsdelt nøgle>

  Angiver IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.

  psk  - Angiver, om en L2TP-forbindelse kan anvende en 
      brugerdefineret IPSec-politik
   ENABLED - Brugerdefineret IPSec-politik med forhåndsdelte nøgler
   DISABLED - Nøglecenterpolitik

  secret - Den forhåndsdelte nøgle, der skal bruges med den
      brugerdefinerede IPSec-politik

Viser oplysninger.

»netsh »ras »aaaa »show


C:\Windows>netsh ras aaaa show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show accounting - Viser den aktuelle logføringsprovider.
show acctserver - Viser RADIUS-server(ne), som bruges til logføring.
show authentication - Viser den aktuelle godkendelsesprovider.
show authserver - Viser RADIUS-server(ne), som bruges til godkendelse.
show ipsecpolicy - Viser IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.

Viser den aktuelle logf?ringsprovider.

»netsh »ras »aaaa »show »accounting


C:\Windows>netsh ras aaaa show accounting ?

show accounting                            
                               
 Viser logføringsprovideren              

Viser RADIUS-server(ne), som bruges til logf?ring.

»netsh »ras »aaaa »show »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa show acctserver ?

show acctserver [ [name = ] server ]   
                
 Viser detaljerede oplysninger om en
 logføringsserver.         
                   
   name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren
                   
 Hvis der ikke angives et servernavn, ville de konfigurerede
 logføringsservere blive vist.

Viser den aktuelle godkendelsesprovider.

»netsh »ras »aaaa »show »authentication


C:\Windows>netsh ras aaaa show authentication ?

show authentication                            
                               
 Viser godkendelseprovideren            

Viser RADIUS-server(ne), som bruges til godkendelse.

»netsh »ras »aaaa »show »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa show authserver ?

show authserver [ [name = ] server ]   
                
 Viser detaljerede oplysninger om en
 godkendelsesserver.      
                 
   name DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren
                 
 Hvis der ikke angives et servernavn, ville de konfigurerede
 godkendelsesservere blive vist.

Viser IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.

»netsh »ras »aaaa »show »ipsecpolicy


C:\Windows>netsh ras aaaa show ipsecpolicy ?

show ipsecpolicy                                 
  Viser IPSec-politikken for L2TP-forbindelser.

Tilf?jer poster i en tabel.

»netsh »ras »add


C:\Windows>netsh ras add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add authtype  - Tilføjer godkendelsestyper, som Remote Access-serveren vil forhandle om.
add link    - Føjer til listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
add multilink - Føjer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
add registeredserver - Registrerer den angivne Windows-computer som en
Remote Access-server i det angivne domænes
Active Directory.

Tilf?jer godkendelsestyper, som Remote Access-serveren vil forhandle om.

»netsh »ras »add »authtype


C:\Windows>netsh ras add authtype ?

add authtype [type = ] PAP|MD5CHAP|MSCHAPv2|EAP|CERT

Vælger, hvilke godkendelsestyper Remote Access-serveren vil forsøge at
forhandle om. Forhandlingen vil være i rækkefølgen mest-sikker til
mindst-sikker. Når både klienten og serveren er blevet enige om en
godkendelsestype, vil PPP-forhandlingen følge de passende RFC'er.

   type   - typen
   PAP   - Password Authentication Protocol (klartekst).
   SPAP   - Shiva Password Authentication Protocol.
   MD5CHAP - Challenge Handshake-godkendelsesprotokol, der bruger
        Message Digest 5-hashingskema til at kryptere svaret.
   MSCHAPv2 - Version 2 af MSCHAP.
   EAP   - Extensible Authentication Protocol.          
   CERT   - Certificate Authentication for IKEv2.         

Registrerer den angivne Windows-computer som en

»netsh »ras »add »registeredserver


C:\Windows>netsh ras add registeredserver ?

add registeredserver [ [domain = ] domæne [server = ] server ]       
                                    
    Registrerer den angivne Windows-computer som en Remote Access-server i  
    Active Directory på det angivne domæne.            
                                    
    server - Den computer, som skal registreres som 
        en Remote Access-server. Hvis der ikke er angivet en server, 
        anvendes den computer, kommandoen skrives på.      
                                    
    domæne - Det domæne, hvor den angivne server skal     
        registreres. Hvis der ikke er angivet et domæne, antages det,
        at det er det primære domæne for computeren, hvorfra    
        kommandoen blev udstedt.                   

Fjerner poster fra en tabel.

»netsh »ras »delete


C:\Windows>netsh ras delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete authtype - Sletter en godkendelsestype fra Remote Access-serveren.
delete link  - Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
delete multilink - Sletter fra listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
delete registeredserver - Fjerner registreringen af den angivne Windows-computer som en 
          Remote Access-server i Active Directory på det angivne 
          domæne.                     

Sletter en godkendelsestype fra Remote Access-serveren.

»netsh »ras »delete »authtype


C:\Windows>netsh ras delete authtype ?

delete authtype [type = ] PAP|MD5CHAP|MSCHAPv2|EAP|CERT

  Sletter en godkendelsestype fra listen over typer,
  som Remote Access-serveren vil forhandle om.

  type - typen
   PAP   - Password Authentication Protocol (klartekst).
   MD5CHAP - Challenge Handshake-godkendelsesprotokol, der bruger
        Message Digest 5-hashingskema til at kryptere svaret.
   MSCHAPv2 - Version 2 af MSCHAP.
   EAP   - Extensible Authentication Protocol.          
   CERT   - Certificate Authentication for IKEv2.         

Fjerner registreringen af den angivne Windows-computer som en

»netsh »ras »delete »registeredserver


C:\Windows>netsh ras delete registeredserver ?

delete registeredserver [ [domain = ] domæne [server = ] server ]     
                             
    Fjerner registreringen af den angivne Windows-computer som en
    RAS-server i Active Directory på det angivne domæne. 
                              
    server - Den computer, som skal registreres som 
        en Remote Access-server. Hvis der ikke er angivet en server, 
        anvendes den computer, kommandoen skrives på.   
                                  
    domain - Det domæne, hvor den angivne server skal registreres. 
        Hvis der ikke er angivet et domæne, antages det,
        at det er det primære domæne for computeren, hvorfra
        kommandoen blev udstedt.              

?ndringer til 'netsh ras diagnostics'-konteksten.

»netsh »ras »diagnostics


C:\Windows>netsh ras diagnostics ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Angiver konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »ras »diagnostics »dump


C:\Windows>netsh ras diagnostics dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »ras »diagnostics »help


C:\Windows>netsh ras diagnostics help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »ras »diagnostics »set


C:\Windows>netsh ras diagnostics set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set cmtracing - Aktiverer/deaktiverer logføring for forbindelsesstyring.
set loglevel  - Angiver det globale logføringsniveau for RRAS. 
set modemtracing - Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netværksforbindelse.
set rastracing - Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent.
set securityeventlog - Aktiverer eller deaktiverer logføring af sikkerhedshændelser. Du kan få vist logfilerne for sikkerhedshændelse ved hjælp af Logbog.
set tracefacilities - Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing for alle komponenter.

Aktiverer/deaktiverer logf?ring for forbindelsesstyring.

»netsh »ras »diagnostics »set »cmtracing


C:\Windows>netsh ras diagnostics set cmtracing ?

 set cmtracing [ state = ] ENABLED|DISABLED

 Aktiverer eller deaktiverer logføring for tjenesteprofiler for
 Forbindelsesstyring.

 state - sporingstilstand for tjenesteprofiler for Forbindelsesstyring
   ENABLED - Aktiverer logføring for tjenesteprofiler for
        Forbindelsesstyring.
   DISABLED - Deaktiverer logføring for tjenesteprofiler for
        Forbindelsesstyring.

Angiver det globale logf?ringsniveau for RRAS.

»netsh »ras »diagnostics »set »loglevel


C:\Windows>netsh ras diagnostics set loglevel ?

set loglevel [events=] error | warn | all | none

  Angiver det globale logføringsniveau for tjenesten Routing og
  Remote Access

  events - Hændelser, der skal logføres i systemloggen i Logbog
    none - Angiver, at der ikke logføres nogen hændelser
    error - Angiver, at kun fejl logføres
    warn - Angiver, at fejl og advarsler logføres
    all  - Angiver, at alle hændelser logføres.

Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse.

»netsh »ras »diagnostics »set »modemtracing


C:\Windows>netsh ras diagnostics set modemtracing ?

 set modemtracing [ state = ] ENABLED|DISABLED

 Aktiverer eller deaktiverer sporing af modemindstillinger og -meddelelser
 under en netværksforbindelse.

 state - modemmets sporingstilstand
   ENABLED - Aktiverer modemsporing for alle netværksforbindelser,
        der bruger et modem.
   DISABLED - Deaktiverer modemsporing for alle netværksforbindelser,
        der bruger et modem.

Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent.

»netsh »ras »diagnostics »set »rastracing


C:\Windows>netsh ras diagnostics set rastracing ?

 set rastracing [component = ] komponent [state = ] ENABLED|DISABLED         
                                       
  Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter den angivne komponent.      
                                       
  komponent - komponenten (anvend '*' for at angive alle komponenter)       

Aktiverer eller deaktiverer logf?ring af sikkerhedsh?ndelser. Du kan f? vist logfilerne for sikkerhedsh?ndelse ved hj?lp af Logbog.

»netsh »ras »diagnostics »set »securityeventlog


C:\Windows>netsh ras diagnostics set securityeventlog ?

 set securityeventlog [ state = ] ENABLED|DISABLED

 Aktiverer eller deaktiverer logføring af sikkerhedshændelser. Du kan
 få vist logfilerne for sikkerhedshændelse ved hjælp af Logbog.

 state - sporingstilstand for sikkerhedshændelser
   ENABLED - Aktiverer logføring for sikkerhedshændelser på alle
        netværksforbindelser.
   DISABLED - Deaktiverer logføring for sikkerhedshændelser på alle
        netværksforbindelser.

Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing for alle komponenter.

»netsh »ras »diagnostics »set »tracefacilities


C:\Windows>netsh ras diagnostics set tracefacilities ?

 set tracefacilities [ state = ] ENABLED|DISABLED|CLEAR

 Aktiverer, deaktiverer eller tømmer logfilerne for udvidet sporing
 for alle netværksforbindelser.

 state - - sporingstilstand for RAS-komponenterne
   ENABLED - Aktiverer alle tilgængelige logføringsfunktioner for alle
        netværksforbindelser.
   DISABLED - Deaktiverer alle tilgængelige logføringsfunktioner for alle
        netværksforbindelser.
   CLEAR  - Tømmer alle logfiler for udvidet sporing.

Viser oplysninger.

»netsh »ras »diagnostics »show


C:\Windows>netsh ras diagnostics show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show all    - Viser rapport for Remote Access-diagnosticering.
show cmtracing - Viser, om logføring for forbindelsesstyring er aktiveret.
show configuration - Konfigurationsoplysninger.
show installation - Installationsoplysninger.
show loglevel - Viser det globale logføringsniveau for RRAS. 
show logs   - Viser alle logfiler.
show modemtracing - Viser, om sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netværksforbindelse er aktiveret.
show rastracing - Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
show securityeventlog - Viser, om logfilerne for sikkerhedshændelse er aktiveret.
show tracefacilities - Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.

Viser rapport for Remote Access-diagnosticering.

»netsh »ras »diagnostics »show »all


C:\Windows>netsh ras diagnostics show all ?

show all [ type = ] FILE|EMAIL
     [ destination = ] destination
     [ [ compression = ] ENABLED|DISABLED
      [ hours = ] timer
      [ verbose = ] ENABLED|DISABLED ]

 Viser hele diagnosticeringsrapporten fra Remote Access.

 type - destinationstype.
   FILE - gem diagnosticeringsrapporten til en fil.
   EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse.

 destination - destinationen for diagnosticeringsrapporten. Gyldige
        destinationer er filenavne eller e-mail-adresser.

 compression - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil.
   ENABLED - aktiverer komprimering. standardindstilling for e-mail-
        destination.
   DISABLED - deaktiverer komprimering. Standardindstilling for fil-
        destination.

 hours - vis kun poster i logfilen fra dette antal timer forinden.
     1 - 24 er gyldige værdier. Hvis der ikke angives en periode, vises
     hele logfilen.

 verbose - Det antal data, der skal medtages i diagnosticeringsrapporten.
   ENABLED - aktiverer detaljerede oplysninger.
   DISABLED - deaktiverer detaljerede oplysninger. Standardindstilling.

Viser, om logf?ring for forbindelsesstyring er aktiveret.

»netsh »ras »diagnostics »show »cmtracing


C:\Windows>netsh ras diagnostics show cmtracing ?

Format: show cmtracing 
                                    
 Viser, om logføring for forbindelsesstyring er aktiveret.         
                                   

Konfigurationsoplysninger.

»netsh »ras »diagnostics »show »configuration


C:\Windows>netsh ras diagnostics show configuration ?

show configuration [ type = ] FIL|EMAIL 
          [ destination = ] destination            
          [ [ komprimering = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET        
           [ timer = ] timer                 
           [ detaljer = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET ]         
                                    
 Konfigurationsoplysninger.                         
                                    
 type - destinationstype.                     
   FIL - gen diagnosticeringsrapporten til fil.           
   EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse.      
                                    
 destination - destination for diagnosticeringsrapporten. Et  
        filnavn eller en e-mail-adresse er gyldige destinationer.  
                                    
 compression - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil.    
   ENABLED - aktiverer komprimering. Standardindstilling for e-mail-     
        destinationen.                      
   DISABLED - dekativerer komprimering. Standardindstilling for fil-     
        destinationen.                      
                                    
 hours - viser kun logføringsposter fra dette antal timer forinden. 
     1 - 24 er gyldige. Hvis der ikke angives nogen periode, vises hele
     logfilen.                        
                                    
 verbose - Det antal data, der skal medtages i diagnosticeringsrapporten.    
   ENABLED - aktiverer detaljerede oplysninger.              
   DISABLED - deaktiverer detaljerede oplysninger. Standardindstilling.         
                                   

Installationsoplysninger.

»netsh »ras »diagnostics »show »installation


C:\Windows>netsh ras diagnostics show installation ?

show installation [ type = ] FIL|EMAIL
         [ destination = ] destination
         [ [ komprimering = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET
          [ timer = ] timer
          [ detaljer = ] AKTIVERET|DEAKTIVERET ]

 Installationsoplysninger.

 type - destinationstype.
   FIL - gem diagnosticeringsrapport til fil.
   EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse.

 destination - destinationen for diagnosticeringsrapporten. Enten et
        filnavn eller en e-mail-adresse som gyldig destination.

 komprimering - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil.
   AKTIVERET - aktiverer komprimering. Standardindstilling for e-mail
        destination.
   DEAKTIVERET - deaktiverer komprimering. Standardindstilling for fil
        destination.

 timer - vis kun logposteringer fra dette antal fortidige timer.
     1 - 24 er gyldige. Hvis der ikke angives noget tidsinterval, vises
     alle logposteringer.

 detaljer - Datastørrelse, der medtages i diagnosticeringsrapporten.
   AKTIVERET - aktiverer detaljeoplysninger.
   DEAKTIVERET - deaktiverer detaljeoplysninger. Standard.

Viser det globale logf?ringsniveau for RRAS.

»netsh »ras »diagnostics »show »loglevel


C:\Windows>netsh ras diagnostics show loglevel ?

show loglevel                           
                     
  Viser det globale logføringsniveau for tjenesten Routing og Remote Access  

Viser alle logfiler.

»netsh »ras »diagnostics »show »logs


C:\Windows>netsh ras diagnostics show logs ?

show logs [ type = ] FILE|EMAIL
     [ destination = ] destination
     [ [ compression = ] ENABLED|DISABLED
      [ hours = ] timer
      [ verbose = ] ENABLED|DISABLED ]

 Viser alle logfiler.

 type - destinationstype.
   FILE - gem diagnosticeringsrapporten i en fil.
   EMAIL - send diagnosticeringsrapporten til en e-mail-adresse.

 destination - destinationen for diagnosticeringsrapporten. Gyldige
        destinationer er filnavne og e-mail-adresser.

 compression - komprimer diagnosticeringsrapporten til en CAB-fil.
   ENABLED - aktiverer komprimering. Standardindstilling for e-mail-
        destinationer.
   DISABLED - deaktiverer komprimering. Standardindstilling for fil-
        destinationer.

 hours - vis kun poster i logfilen for dette antal timer forinden.
     1 - 24 er gyldige værdier. Hvis der ikke angives en tidsperiode,
     vises hele logfilen.

 verbose - Det antal data, der skal medtages i diagnosticeringsrapporten.
   ENABLED - aktiverer detaljerede oplysninger.
   DISABLED - deaktiverer detaljerede oplysninger. Standardindstilling.

Viser, om sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netv?rksforbindelse er aktiveret.

»netsh »ras »diagnostics »show »modemtracing


C:\Windows>netsh ras diagnostics show modemtracing ?

Format: show modemtracing 
                                    
 Viser, om sporing af modemindstillinger og -meddelelser under en netværksforbindelse er aktiveret.               
                                   

Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.

»netsh »ras »diagnostics »show »rastracing


C:\Windows>netsh ras diagnostics show rastracing ?

 show rastracing [ [component = ] component ]                     
                                       
  Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret. Hvis der ikke     
  er angivet nogle komponenter, vises tilstanden for alle komponenter.        
                                       
  komponent - komponenten                        

Viser, om logfilerne for sikkerhedsh?ndelse er aktiveret.

»netsh »ras »diagnostics »show »securityeventlog


C:\Windows>netsh ras diagnostics show securityeventlog ?

Format: show securityeventlog 
                                    
 Viser, om logføring af sikkerhedshændelser er aktiveret.            
                                   

Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.

»netsh »ras »diagnostics »show »tracefacilities


C:\Windows>netsh ras diagnostics show tracefacilities ?

Format: show tracefacilities 
                                    
 Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.    
                                   

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »ras »dump


C:\Windows>netsh ras dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »ras »help


C:\Windows>netsh ras help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten.

»netsh »ras »ip


C:\Windows>netsh ras ip ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Tilføjer poster i en tabel.
delete     - Fjerner poster fra en tabel.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Angiver konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Tilf?jer poster i en tabel.

»netsh »ras »ip »add


C:\Windows>netsh ras ip add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add range   - Føjer et område til den statiske IP-adressegruppe.

F?jer et omr?de til den statiske IP-adressegruppe.

»netsh »ras »ip »add »range


C:\Windows>netsh ras ip add range ?

add range [from = ] fra [to = ] til       
                      
 Tilføjer et område til den statiske IP-adressegruppe, som
 Remote Access-serveren bruger. 
            
 from - start-IP-adressen i området i formatet 'x.x.x.x'
 to  - slut-IP-adressen i området i formatet 'x.x.x.x'

Fjerner poster fra en tabel.

»netsh »ras »ip »delete


C:\Windows>netsh ras ip delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete pool  - Sletter alle områder fra den statiske IP-adressegruppe.
delete range  - Sletter et område fra den statiske IP-adressegruppe.

Sletter alle omr?der fra den statiske IP-adressegruppe.

»netsh »ras »ip »delete »pool


C:\Windows>netsh ras ip delete pool ?

delete pool 
                                    
 Sletter alle områder fra den statiske IP-adressegruppe.         

Sletter et omr?de fra den statiske IP-adressegruppe.

»netsh »ras »ip »delete »range


C:\Windows>netsh ras ip delete range ?

delete range [from = ] fra [to = ] til
             
 Sletter et område fra den statiske IP-adresse gruppe,
 som Remote Access-serveren bruger.
             
 from - start-IP-adressen i området i formatet 'x.x.x.x'
 to  - slut-IP-adressen i området i formatet 'x.x.x.x' 

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »ras »ip »dump


C:\Windows>netsh ras ip dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »ras »ip »help


C:\Windows>netsh ras ip help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »ras »ip »set


C:\Windows>netsh ras ip set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set access   - Bestemmer om klienter har afgang udover
         RAS-serveren.
set addrassign - Angiver metoden, hvormed Remote Access-serveren
         tildeler IP-adresser til klienterne.
set addrreq  - Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser.
set broadcastnameresolution - Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse
               af navnefortolkning ved hjælp af NetBIOS over TCP/IP.
set negotiation - Angiver om IP forhandles for klient-Remote Access-forbindelser.
set preferredadapter - Angiver den foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote
            Access.

Bestemmer om klienter har afgang udover

»netsh »ras »ip »set »access


C:\Windows>netsh ras ip set access ?

Format: set access [mode = ] ALL|SERVERONLY 
                                    
Parametre: 
                                    
 mode - hvilken type adgang, der gives                 
   ALL    - klienter har adgang til Remote Access-serveren og alle 
         dens forbundne netværk.          
   SERVERONLY - klienter har kun adgang til Remote Access-serveren.  
                                    
Bemærkninger: Angiver om en klients IP-netværkstrafik    
     videresendes til de(t) netværk, som Remote Access-serveren 
     er forbundet med.                         

Angiver metoden, hvormed Remote Access-serveren

»netsh »ras »ip »set »addrassign


C:\Windows>netsh ras ip set addrassign ?

set addrassign [method = ] AUTO|POOL                   
                                
 Angiver metoden, hvormed Remote Access-serveren tildeler IP-adresser til
 klienterne.                          
                                
 metode - Den ønskede metode                  
   AUTO   - Tildeler automatisk IP-adresser ved hjælp af DHCP. Hvis
        ingen DHCP-server er tilgængelig, tildeles en vilkårlig
        adresse.                     
   POOL   - Tildeler IP-adresser fra Remote Access-serveren.     

Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser.

»netsh »ras »ip »set »addrreq


C:\Windows>netsh ras ip set addrreq ?

set addrreq [mode = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 Angiver om klienter, som ringer op, har lov til at anmode om deres egne 
 IP-adreser.                          
                                    
 mode - tilstanden                           
   ALLOW - tillader klienter at anmode om deres egne IP-adresser.   
   DENY - tillader ikke klienter at anmode om deres egne IP-adresser.  

Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse

»netsh »ras »ip »set »broadcastnameresolution


C:\Windows>netsh ras ip set broadcastnameresolution ?

set broadcastnameresolution [mode = ] ENABLED|DISABLED

 Angiver, om broadcast-navnefortolkning skal bruges name resolution
 using NetBIOS over TCP/IP.

 mode - tilstanden
   ENABLED - aktiverer broadcast-navnefortolkning ved at bruge NetBIOS
        over TCP/IP.
   DISABLED - deaktiverer broadcast-navnefortolkning ved at bruge NetBIOS
        over TCP/IP

Angiver om IP forhandles for klient-Remote Access-forbindelser.

»netsh »ras »ip »set »negotiation


C:\Windows>netsh ras ip set negotiation ?

set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 Angiver om Remote Access-serveren vil tillade IP, at blive konfigureret for 
 alle accepterede klientforbindelser.                  
                                    
 mode - tilstanden                           
   ALLOW   - tillad IP over klientforbindelser.          
   DENY    - tillad ikke IP over klientforbindelser.      

Angiver den foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote

»netsh »ras »ip »set »preferredadapter


C:\Windows>netsh ras ip set preferredadapter ?

set preferredadapter[[name=] <grænsefladenavn> ]

 Angiver det foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote Access.

 name       - Navnet på netværkskortet i strengen i anførselstegn.
 <grænsefladenavn> - Angiver navnet på den kortgrænseflade, der bruges til
           at hente IP-adressen til allokering
           (hvis systemet er konfigurere til at bruge DHCP)
           og -adressen på DHCP og WINS-server til tildeling til
           Remote Access-klienter og Opkald efter behov-
           anvendelser.
 Intet argument  - Standardindstillingen. Angiver, at der i RAS skal
           vælges et vilkårligt netværkskort, når tjenesten
           Routing og Remote Access startes.

Viser oplysninger.

»netsh »ras »ip »show


C:\Windows>netsh ras ip show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show config  - Viser den aktuelle Remote Access IP-konfiguration.
show preferredadapter - Viser det foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote 
            Access.

Viser den aktuelle Remote Access IP-konfiguration.

»netsh »ras »ip »show »config


C:\Windows>netsh ras ip show config ?

show config                                
                                   
    Viser den aktuelle Remote Access IP-konfiguration.            

Viser det foretrukne netv?rkskort for tjenesten Routing og Remote

»netsh »ras »ip »show »preferredadapter


C:\Windows>netsh ras ip show preferredadapter ?

show preferredadapter                         
                              
 Viser det foretrukne netværkskort for tjenesten Routing og Remote Access

?ndringer til 'netsh ras ipv6'-konteksten.

»netsh »ras »ipv6


C:\Windows>netsh ras ipv6 ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Angiver konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »ras »ipv6 »dump


C:\Windows>netsh ras ipv6 dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »ras »ipv6 »help


C:\Windows>netsh ras ipv6 help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »ras »ipv6 »set


C:\Windows>netsh ras ipv6 set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set access   - Bestemmer om klienter har afgang udover
         RAS-serveren.
set negotiation - Angiver om IPv6 forhandles for klient-Remote Access-forbindelser.
set prefix   - Angiver det præfiks, RAS-serveren bruger.
set routeradvertise - Konfigurer indstillingen Routerannoncering for ipv6 for
           fjernadgangsserveren.

Bestemmer om klienter har afgang udover

»netsh »ras »ipv6 »set »access


C:\Windows>netsh ras ipv6 set access ?

Usage: set access [mode = ] ALL|SERVERONLY 
                                    
Parameters: 
                                    
 mode - what type of access to grant                 
   ALL    - clients are able to reach the remote access server  
         and any networks to which it is connected.      
   SERVERONLY - clients are able to reach the remote access server  
         only.                        
                                    
Remarks: Specifies whether IPv6 network traffic from any client is    
     forwarded to the network(s) to which the remote access server 
     is connected.                         

Angiver om IPv6 forhandles for klient-Remote Access-forbindelser.

»netsh »ras »ipv6 »set »negotiation


C:\Windows>netsh ras ipv6 set negotiation ?

set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 Specifies whether the Remote Access server will allow IPv6 to be    
 configured for any client connections it accepts.          
                                    
 mode - the mode                           
   ALLOW   - permit IPv6 over client connections.          
   DENY    - do not permit IPv6 over client connections.      

Angiver det pr?fiks, RAS-serveren bruger.

»netsh »ras »ipv6 »set »prefix


C:\Windows>netsh ras ipv6 set prefix ?

set prefix [ prefix= ] <IPv6-præfiks>                      
                                    
 Angiver det statiske IPv6-præfiks, RAS-serveren bruger til  
 at annoncere til klienterne.                      
                                    
 <IPv6-præfiks> - IPv6-præfikset i formatet 'x:x:x:x::'       

Konfigurer indstillingen Routerannoncering for ipv6 for

»netsh »ras »ipv6 »set »routeradvertise


C:\Windows>netsh ras ipv6 set routeradvertise ?

Format: set routeradvertise [mode= ] ENABLE|DISABLE

Parametre: 

 mode - Angiver tilstanden for indstillingen routeradvertise
     på denne server.

     ENABLE - Aktiver indstillingen routeradvertise
     DISABLE - Deaktiver indstillingen routeradvertisement


Kommentarer: En standardrute er en rute for præfikset med en længde på nul
     En computer, der bruges som en IPv6-router, kan ikke
     annocere sig selv som standardrouter, medmindre den er konfigureret
     med en standardrute (::/0), der er konfigureret til at blive
     udgivet. 

Viser oplysninger.

»netsh »ras »ipv6 »show


C:\Windows>netsh ras ipv6 show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show config  - Viser den aktuelle IPv6-konfiguration.

Viser den aktuelle IPv6-konfiguration.

»netsh »ras »ipv6 »show »config


C:\Windows>netsh ras ipv6 show config ?

show config                                
                                   
    Viser den aktuelle Remote Access IPv6-konfiguration.       

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »ras »set


C:\Windows>netsh ras set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set authmode  - Indstiller godkendelsestilstanden.
set client   - Nulstiller statistik eller afbryder forbindelsen til en Remote Access-klient. 
set conf    - Angiver serverens konfigurationstilstand. 
set ikev2connection - Angiver timeoutværdi for inaktivitet og netværksafbrydelsestid for IKEv2-forbindelser. 
set ikev2saexpiry - Angiver udløbsobjekter for IKEv2-sikkerhedstilknytningen. 
set portstatus - Nulstiller de statistiske oplysninger for RAS-porte. 
set sstp-ssl-cert - Angiver konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat 
set type    - Angiver computerens router- og RAS-funktioner. 
set user    - Angiver en brugers Remote Access-egenskaber.
set wanports  - Angiver indstillingerne for RAS WAN-porte. 

Indstiller godkendelsestilstanden.

»netsh »ras »set »authmode


C:\Windows>netsh ras set authmode ?

set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS 
                    
  Angiver tilstanden, som bestemmer, om og hvornår klienter,
  som ringer op, skal godkendes.              
                               
   tilstand - Den ønskede tilstand              
   STANDARD - Alle enheder skal godkendes.         
   NODCC  - Direkte tilsluttede enheder godkendes ikke. 
   BYPASS  - Der kræves ikke godkendelse til nogen enheder.

Nulstiller statistik eller afbryder forbindelsen til en Remote Access-klient.

»netsh »ras »set »client


C:\Windows>netsh ras set client ?

set client [name=] <str_klientnavn> [state=] disconnect | resetstats

   name - Brugernavnet på den klient, forbindelsen skal afbrydes til,
       eller statistikken skal nulstilles for
   state - Handling, der skal udføres
   disconnect - Afbryd den angivne bruger
   resetstats - Nulstil statistikken for den angivne bruger

Angiver serverens konfigurationstilstand.

»netsh »ras »set »conf


C:\Windows>netsh ras set conf ?

set conf [confstate=] ENABLED|DISABLED

  Angiver serverens konfigurationstilstand.

  confstate - Serverens nye tilstand:
   ENABLED  - Aktiverer serveren.
   DISABLED  - Deaktiverer serveren og fjerner konfigurationerne.

Angiver timeoutv?rdi for inaktivitet og netv?rksafbrydelsestid for IKEv2-forbindelser.

»netsh »ras »set »ikev2connection


C:\Windows>netsh ras set ikev2connection ?

set ikev2connection [ [idletimeout=] <timeout_for_inaktivitet> ]                 
     [ [nwoutagetime=] <tid_for_netværksafbrydelser> ]              
                                     
  Angiver timeout for inaktivitet og netværksafbrydelser for 
  IKEv2-klientforbindelser.                             
                                     
  idletimeout - Angiv timeout for inaktivitet i minutter for IKEv2-klientforbindelser  
         Denne værdi bruges til at afbryde  
         IKEv2-forbindelser, hvis klientcomputeren er inaktiv.
         (minimum - 5 minutter, maksimum - 2879 minutter (mindre end 48 timer))
  nwoutagetime - Angiv tiden for netværksafbrydelser i minutter for  
         IKEv2-klientforbindelser (minimum 2 minutter)

Angiver udl?bsobjekter for IKEv2-sikkerhedstilknytningen.

»netsh »ras »set »ikev2saexpiry


C:\Windows>netsh ras set ikev2saexpiry ?

set ikev2saexpiry [ [saexpirytime=] <udløbstid_for_sa> ]               
     [ [sadatasizelimit=] <datastørrelsesgrænse_for_sa> ]           
                                     
  Angiver udløbskontroller for IKEv2-sikkerhedstilknytningen.      
                                     
  saexpirytime  - Angiv SA-udløbstiden i minutter for  
           IKEv2-klientforbindelser.     
           (minimum - 5 minutter, maksimum - 2879 minutter (mindre end 48 timer))
  sadatasizelimit - Angiv SA-datastørrelsesgrænsen i MB (minimum 1 MB) 

Nulstiller de statistiske oplysninger for RAS-porte.

»netsh »ras »set »portstatus


C:\Windows>netsh ras set portstatus ?

set portstatus [ [name=] <portnavn> ]

  Nulstiller de statistiske oplysninger for RAS-porte.

  name - Navn på port. Hvis der ikke angives et navn, nulstilles
      alle aktive porte.

Angiver konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat

»netsh »ras »set »sstp-ssl-cert


C:\Windows>netsh ras set sstp-ssl-cert ?

set sstp-ssl-cert [[name=] certname]                                  
      [[hash=] hash] 

                                                       
  Angiv den aktuelle SSTP-certifikatkonfiguration.                    
                                                       
  name - Angiv det certifikatnavn, der skal bruges af SSTP     
  hash - Angiv den SHA-1-hash for certifikatet, der skal bruges af SSTP 
                                                       
  Eksempel:                                               
      Kommandoen herunder angiver SSTP til at bruge certifikatet med navnet Verisign    
      netsh ras>set sstp-ssl-cert name=VeriSign                            
   ELLER                                                  
      Kommandoen herunder nulstiller SSTP-certifikatkonfigurationen til standardindstillingerne  
      netsh ras>set sstp-ssl-cert name=default                            
   ELLER                                                  
      Kommandoen herunder angiver SSTP til at bruge det certifikat, hvis hash blev angivet    
      netsh ras>set sstp-ssl-cert hash=4463c531d7ccc1006794612bb656d3bf8257846f 
                                                       
      

Angiver computerens router- og RAS-funktioner.

»netsh »ras »set »type


C:\Windows>netsh ras set type ?
     
set type [ipv4rtrtype=] lanonly | lananddd | none              
      [ipv6rtrtype=] lanonly | lananddd | none           
      [rastype=] IPV4 | IPV6 | BOTH | NONE             
                                     
  Indstiller computerens router og RAS-funktioner.       
                                     
  ipv4rtrtype - Angiver, om denne computer er konfigureret som IPv4-router.   
   LANONLY  - Angiver, at denne computer udelukkende er en LAN-router og 
         ikke kræver en opkald efter behov- eller VPN-forbindelse.       
   LANANDDD - Angiver, at denne computer er en LAN- og opkald  
         efter behov-router og understøtter VPN-forbindelser.          
   NONE   - Angiver, at denne computere ikke kan bruges som IPv4-router. 
                                     
  ipv6rtrtype - Angiver, om denne computer er konfigureret som IPv6-router.   
   LANONLY  - Angiver, at denne computer alene er en LAN-router og 
         ikke kræver en opkald efter behov- eller VPN-forbindelse.       
   LANANDDD - Angiver, at denne computer er en LAN- og opkald  
         efter behov-router og understøtter VPN-forbindelser.          
   NONE   - Angiver, at denne computer ikke kan bruges som IPv6-router. 
                                     
  rastype - Angiver, om denne computer er konfigureret som RAS-server. 
   IPV4 - Konfigureret til IPv4.                    
   IPV6 - Konfigureret til IPv6.                    
   BOTH - Konfigureret til både IPv4 og IPv6.             
   NONE - Ikke konfigureret som RAS-server.         
                                     

Angiver en brugers Remote Access-egenskaber.

»netsh »ras »set »user


C:\Windows>netsh ras set user ?

set user [name = ] brugernavn           
     [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY     
     [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN   
      [cbnumber = ] tilbagekaldsnummer ] 
                        
    Angiver Remote Access-indstillinger for brugere.  
                        
    brugernavn - Brugerens logonnavn.    
                        
    dialin  - Angiver, om brugeren får tilladelse til at foretage
         indgående opkald.    

      PERMIT - Giver brugeren tilladelse til at foretage indgående
          opkald. 
      DENY  - Giver ikke brugeren tilladelse til at foretage indgående
          opkald.
      POLICY - Indgående opkald kontrolleres ved hjælp af RAS-politik.

    cbpolicy - Brugerens tilbagekaldspolitik. Tilbagekald bruges,
         så den, der ringer op, sparer udgiften til opkaldet.

      NONE  - Tilbagekald er ikke tilladt for brugeren
      CALLER - Brugeren kan angive tilbagekaldsnummeret ved opkald
      ADMIN - Ring altid til brugeren med tilbagekaldsnummeret 
                                  
    cbnumber - Det nummer, som skal bruges, når cbpolicy er ADMIN
                                  
                                  
  BEMÆRK! Indstillingen 'POLICY' er ikke tilgængelig for brugere, som hører
      til et domæne med blandet tilstand. For disse brugere antages det,
      at 'POLICY' betyder 'DENY'.                   

Angiver indstillingerne for RAS WAN-porte.

»netsh »ras »set »wanports


C:\Windows>netsh ras set wanports ?

set wanports [device=] <enhedsnavn>
      [ [rasinonly=] enabled | disabled ]
      [ [ddinout=] enabled | disabled ]
      [ [ddoutonly=] enabled | disabled ]
      [ [phone=] <telefonnummer> ]
      [ [maxports=] <antalporte> ]

  Angiver indstillingerne for RAS WAN-portene.

  device  - Enhedsnavnet for porten
  rasinonly - Inbound remote access connection
  ddinout  - Kræv opkaldsforbindelse/udgående ruteforbindelse
  ddoutonly - Kræv udgående opkaldsruteforbindelse
  phone   - Telefonnummeret til enheden. Dette skal være en streng med
        telefonnummer eller VPI/VCI eller IP-adressen
  maxports - Det maksimale antal porte for enheden

  Eksempel:
      netsh>ras set wanports device="WAN Miniport (PPTP)"
      rasinonly = enabled ddinout = enabled ddoutonly = disabled
      phone ="33525552" maxports=20

      netsh>ras set wanports device="Standardmodem på 56000 bps"
      rasinonly = disabled ddinout = enabled ddoutonly = disabled
      phone="9140559676"

Viser oplysninger.

»netsh »ras »show


C:\Windows>netsh ras show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show activeservers - Lytter efter Remote Access-servermeddelelser.
show authmode - Viser godkendelsestilstanden.
show authtype - Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i øjeblikket.
show client  - Viser Remote Access-klienter, som er tilsluttet denne computer 
        og klienternes status.
show conf   - Viser serverens konfigurationstilstand. 
show ikev2connection - Viser timeoutværdi for inaktivitet og netværksafbrydelsestid for IKEv2-forbindelser. 
show ikev2saexpiry - Viser udløb for IKEv2-sikkerhedstilknytningen. 
show link   - Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om
show multilink - Viser multilink-typerne, som PPP vil forhandle om
show portstatus - Viser den aktuelle status for RAS-porte. 
show registeredserver - Angiver, om en computer er registreret som en  
          Remote Access-server i Active Directory på det angivne 
          domæne.                     
show sstp-ssl-cert - Viser konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat 
show status  - Viser status for Routing- og Remote Access-server. 
show type   - Viser computerens router- og RAS-funktioner. 
show user   - Viser Remote Access-egenskaberne for bruger(e).
show wanports - Viser de indstillinger, der er angivet for RAS WAN-porte. 

Lytter efter Remote Access-servermeddelelser.

»netsh »ras »show »activeservers


C:\Windows>netsh ras show activeservers ?

show activeservers                               
                                  
    Lytter efter Remote Access-servermeddelelser.           

Viser godkendelsestilstanden.

»netsh »ras »show »authmode


C:\Windows>netsh ras show authmode ?

show authmode                                 
                                    
  Viser godkendelsestilstanden.                   

Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i ?jeblikket.

»netsh »ras »show »authtype


C:\Windows>netsh ras show authtype ?

show authtype                                 
                                    
  Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i øjeblikket.       
                                    

Viser Remote Access-klienter, som er tilsluttet denne computer

»netsh »ras »show »client


C:\Windows>netsh ras show client ?

show client [[name=]<str_klientnavn>]


  Viser de Remote Access-klienter, der er tilsluttet denne computer,
  eller deres status.

Parametre
  None  - Viser de Remote Access-klienter, der er tilsluttet computeren.
  name  - Viser status for en klient, som er tilsluttet computeren.
      Hvis parameteren er "*" , vises status for alle klienter.

Viser serverens konfigurationstilstand.

»netsh »ras »show »conf


C:\Windows>netsh ras show conf ?

show conf                      
                         
  Viser serverens konfigurationstilstand. 

Viser timeoutv?rdi for inaktivitet og netv?rksafbrydelsestid for IKEv2-forbindelser.

»netsh »ras »show »ikev2connection


C:\Windows>netsh ras show ikev2connection ?

                                     
  Viser timeout for inaktivitet og netværksafbrydelsestiden for 
  IKEv2-klientforbindelser.                             
                                     
  idletimeout - Viser timeout for inaktivitet i minutter for   
         IKEv2-klientforbindelser. Denne værdi bruges til at afbryde forbindelsen  
         til IKEv2-forbindelsen, hvis klientmaskinen er inaktiv.    
  nwoutagetime - Viser netværksafbrydelsestiden i minutter for   
         IKEv2-klientforbindelser.  

Viser udl?b for IKEv2-sikkerhedstilknytningen.

»netsh »ras »show »ikev2saexpiry


C:\Windows>netsh ras show ikev2saexpiry ?

                                     
  Viser udløbskontrollerne for IKEv2-sikkerhedstilknytningen.      
                                     
  saexpirytime  - Viser timeout for SA i minutter for   
           IKEv2-klientforbindelser.                
  sadatasizelimit - Viser SA-datastørrelsesbegrænsningen i MB.         

Viser den aktuelle status for RAS-porte.

»netsh »ras »show »portstatus


C:\Windows>netsh ras show portstatus ?

show portstatus [ name=<portnavn> ] [ state=<optæl> ]

  Viser den aktuelle status for RAS-porte.

  name - Navn på den port, der skal vises status for
  state - Viser porte i den angivne tilstand:
   nonoperational - Porte ude af drift
   disconnected  - Afbrudte porte
   callingback   - Porte, der svarer
   listening    - Porte, der lytter
   authenticating - Porte, der godkender
   connected    - Godkendte og tilsluttede porte
   initializing  - Porte, der initialiseres

  Eksempel:
      netsh ras> show portstatus name=VPN0-127
      netsh ras> show portstatus state=connected          \

Angiver, om en computer er registreret som en

»netsh »ras »show »registeredserver


C:\Windows>netsh ras show registeredserver ?

show registeredserver [ [domain = ] domæne [server = ] server ] 
                         
    Viser om den pågældende computer er registreret som en RAS-server
    i domænet.                   
                                    
    server - den pågældende computers computernavn.
        Hvis der ikke angives en server, vil den computer, som 
        kommandoen udstedes fra, blive valgt.          
                                    
    domain - domænet. Hvis der ikke angives et domæne, vil det 
        primære domæne fra den computer, som kommandoen udstedes fra
        blive valgt.                   

Viser konfigurationen af det aktuelle SSTP-certifikat

»netsh »ras »show »sstp-ssl-cert


C:\Windows>netsh ras show sstp-ssl-cert ?

                                                 
  Viser den aktuelle SSTP-certikatkonfiguration             
                                                 
  Friendly name - Navnet på certifikatet                  
  Display name - Visningsnavnet på certifikatet                  
  Issuer - Certifikatet er udstedt af dette nøglecenter 

  Expiry timestamp - Certifikatet er gyldigt indtil dette tidspunkt       

Viser status for Routing- og Remote Access-server.

»netsh »ras »show »status


C:\Windows>netsh ras show status ?

show status 

       
  Viser status for Routing- og Remote Access-server 

Viser computerens router- og RAS-funktioner.

»netsh »ras »show »type


C:\Windows>netsh ras show type ?

show type\  

                   
  Viser computerens router- og RAS-funktioner. 

Viser Remote Access-egenskaberne for bruger(e).

»netsh »ras »show »user


C:\Windows>netsh ras show user ?

show user [ [name = ] brugernavn      
      [mode = ] PERMIT|REPORT ] 
                    
    Viser Remote Access-indstillingerne for brugeren. 
                        
    brugernavn - brugerens logonnavn. Hvis der ikke angives
    et brugernavn, vises alle brugere. 
                                    
    mode  - Tilstanden for visning af oplysninger. Hvis ingen
    tilstand er angivet, antages det, at tilstanden er REPORT. 
      REPORT - Viser alle brugere.       
      PERMIT - Viser kun brugere, hvis tilladelser for indgående
          opkald er sat til PERMIT 

Viser de indstillinger, der er angivet for RAS WAN-porte.

»netsh »ras »show »wanports


C:\Windows>netsh ras show wanports ?

show wanports [ [device=] <enhedsnavn> ]                     
                                     
  Viser de indstillinger, der er angivet for en RAS WAN-port.               
                                     
  devicename - Enhedsnavnet for porten               
                                     
  Eksempel:                               
      netsh ras> show wanports                   
      netsh ras> show wanports device="WAN Miniport (PPTP)"    - br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.186
9281

Why do I need 64 GB for Windows 11?

The system taskbar symbols disappear under Windows 11?

x86 and x32, what is what?

Windows 10 Home update auf Windows 11 Pro, geht das?

Run Program Compatibility Troubleshooter on Windows 11!

Change the font in the color console on Windows 11, 10, ...?(0)