Windows Seven netsh wfp Kommandoer

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh wfp ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. capture - Henter diagnosticeringsoplysninger i realtid. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angiver WFP-diagnosticeringsindstillinger. show - Viser WFP-konfiguration og -tilstand. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

Henter diagnosticeringsoplysninger i realtid.

»netsh »wfp »capture


C:\Windows>netsh wfp capture ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
capture start - Starter en interaktiv capturesession. 
capture status - Fortæller, om en interaktiv session til hentning er i gang.
capture stop  - Standser en interaktiv capturesession.

Starter en interaktiv capturesession.

»netsh »wfp »capture »start


C:\Windows>netsh wfp capture start ?
 
 

  Format: capture start
       [ [ cab = ] (ON | OFF) ]
       [ [ traceonly = ] (ON | OFF) ]
       [ [ keywords = ] (NONE | BCAST | MCAST | BCAST+MCAST) ]
       [ [ file = ] <sti> ]

  Parametre:

   Navn      Værdi
   cab      - Kan være ON eller OFF. Standard er ON.
            Med ON kompileres filerne i en enkelt .cab-fil.
            Med OFF er outputfilerne ukomprimeret.
            Det er nyttigt, hvis du foretager fejlfinding for dig
            selv i stedet for at indhente data for andre.

   traceonly   - Kan være ON eller OFF. Standard er OFF.
            Med ON indhentes der kun hændelsessporingsdata,
            som reducerer størrelsen på outputfilen.

   keywords    - Kan være NONE, BCAST, MCAST eller BCAST+MCAST.
            Standard er BCAST+MCAST.
            Angiver de nøgleord for netværkshændelser, der bruges
            til sessionen. BCAST omfatter udsendelseshændelser, og
            MCAST omfatter multicasthændelser. Hvis du vil
            reducere filstørrelsen for captures, der
            kører længe, skal indstillingen angives til NONE.

   file      - Navn på outputfil. Standard er 'wfpdiag.cab'.
            Hvis parameteren cab er ON, skal filnavnet ikke
            indeholde filtypenavnet, da .cab automatisk
            føjes til outputfilen.

  Kommentarer:  Starter en interaktiv capturesession.
       Du kan standse capture ved at køre 'capture stop'. 

Fort?ller, om en interaktiv session til hentning er i gang.

»netsh »wfp »capture »status


C:\Windows>netsh wfp capture status ?
 
 

  Format: capture status 
 

  Kommentarer:  Fortæller, om en interaktiv session til hentning er i gang. 

Standser en interaktiv capturesession.

»netsh »wfp »capture »stop


C:\Windows>netsh wfp capture stop ?
 
 

  Format: capture stop


  Kommentarer:  Stopper en interaktiv capturesession.
         Træder i kraft, hvis den tidligere udførte kommando var
         "capture start". 

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »wfp »dump


C:\Windows>netsh wfp dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »wfp »help


C:\Windows>netsh wfp help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Angiver WFP-diagnosticeringsindstillinger.

»netsh »wfp »set


C:\Windows>netsh wfp set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set options  - Angiver Engine-indstillingerne for netevents

Angiver Engine-indstillingerne for netevents

»netsh »wfp »set »options


C:\Windows>netsh wfp set options ?

 

  Format: set options
       [ [ netevents = ] ON | OFF ]
       [ [ keywords = ] NONE | BCAST | MCAST| BCAST+MCAST ]

  Parametre:

   Navn      Værdi
   netevents   - Kan enten være ON eller OFF.
            Angiver parameteren netevents. Standard er ON.

   keywords    - Kan være NONE, BCAST, MCAST eller BCAST+MCAST.
            Angiver parameteren keywords. Standard er NONE.

  Kommentarer:  Angiver parameteren engine for netevents.
         Det er kun parameteren option, der kan angives for de
         enkelte kørsler. 

Viser WFP-konfiguration og -tilstand.

»netsh »wfp »show


C:\Windows>netsh wfp show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show appid   - Viser program-id'et for den angivne fil. 
show boottimepolicy - Viser politikken og filtrene for starttidspunktet. 
show filters  - Viser filtre, der opfylder de angivne trafikparametre.
show netevents - Viser de seneste netværkshændelser, der opfylder trafikparametrene. 
show options  - Viser Engine-indstillingerne for netevents
show security - Viser den angivne sikkerhedsbeskrivelse. 
show state   - Viser den aktuelle tilstand for WFP og IPsec.
show sysports - Viser systemporte, der bruges af TCP/IP-stakken og RPC-undersystemet. 

Viser program-id'et for den angivne fil.

»netsh »wfp »show »appid


C:\Windows>netsh wfp show appid ?

 

  Format: show appid [ file = ] <sti> 
 
  Parametre: 

   Navn      Værdi 
   file      Angiver DOS-stien til programmet. 
 
  Kommentarer:  Viser programmets NT-sti for den angivne fil. 
       Den angivne sti skal findes. 

Viser politikken og filtrene for starttidspunktet.

»netsh »wfp »show »boottimepolicy


C:\Windows>netsh wfp show boottimepolicy ?
 
 

  Format: show boottimepolicy [ [ file = ] <sti> | - ] 

  Parametre: 

   Navn      Værdi 
   file      - Navn på outputfil. Standard er 'btpol.xml'. 
            Hvis denne parameter er angivet til bindestreg, 
            'file = -', skrives outputtet kun til konsollen. 
 
  Kommentarer:  Viser politik og filtre for starttidspunktet. 

Viser filtre, der opfylder de angivne trafikparametre.

»netsh »wfp »show »filters


C:\Windows>netsh wfp show filters ?
 
 

  Format: show filters
       [ [ file = ] <sti> | - ]
       [ [ protocol = ] <ip-protokol> ]
       [ [ localaddr = ] <ip-adresse> ]
       [ [ remoteaddr = ] <ip-adresse> ]
       [ [ localport = ] <port> ]
       [ [ remoteport = ] <port> ]
       [ [ appid = ] <sti> ]
       [ [ userid = ] <bruger> ]
       [ [ dir = ] IN | OUT ]
       [ [ verbose = ] ON | OFF ]

  Parametre:

   Navn      Værdi
   file      - Navn på outputfil. Standard er 'filters.xml'.
            Hvis denne parameter er angivet til bindestreg,
            'file = -', skrives outputtet kun til konsollen.

   protocol    - IP-protokollen. Det skal være et heltal.

   localaddr   - IP-adresser. 'localaddr' er den lokale IP-adresse,
   remoteaddr    og 'remoteaddr' er IP-fjernadressen.
            Adresserne er enten IPv4 eller IPv6.
            Hvis der både er angivet en lokal adresse og en
            fjernadresse, skal de begge tilhøre samme
            adressegruppe.

   localport   - Portene. 'localport' er den lokale port
   remoteport    og 'remoteport' er fjernporten.
            Det skal være heltal.

   appid     - Det program, der sender eller modtager trafik
            på den lokale vært.
            Det er enten en NT-sti, f.eks.
             '\enhed\harddiskenhed1\windows\system32\ftp.exe'
            eller en DOS-sti, f.eks.
             'c:\Windows\System32\ftp.exe'
            Den angivne sti skal findes.

   userid     - Den bruger, der sender eller modtager trafik
            på den lokale vært. userid kan være et SID
            (f.eks. 'S-1-5-18') eller et brugernavn (f.eks.
            'nt authority\system').

   dir      - Forbindelsens retning. Der vises som standard
            filtre for både indgående og udgående trafik.

            Brug IN til kun at få vist filtre for indgående trafik
            eller OUT til kun at få vist filtre for udgående
            trafik.

   verbose    - Bestemmer, om alle filtre skal vises.
            Kan være ON eller OFF. Standard er OFF, som forsøger
            at undertrykke tilsvarende filtre, der højst
            sandsynligt ikke påvirker forbindelsen.
            Med ON undertrykkes der ingen filtre.


  Kommentarer:  Viser filtre, der opfylder de angivne trafikparametre. 

Viser de seneste netv?rksh?ndelser, der opfylder trafikparametrene.

»netsh »wfp »show »netevents


C:\Windows>netsh wfp show netevents ?
 
 

  Format: show netevents 
       [ [ file = ] <sti> | - ] 
       [ [ protocol = ] <ip-protokol> ] 
       [ [ localaddr = ] <ip-adresse> ] 
       [ [ remoteaddr = ] <ip-adresse> ] 
       [ [ localport = ] <port> ] 
       [ [ remoteport = ] <port> ] 
       [ [ appid = ] <sti> ] 
       [ [ userid = ] <bruger> ] 
       [ [ timewindow = ] <sekunder> ] 
 
  Parametre: 

   Navn      Værdi 
   file      - Navn på outputfil. Standard er 'netevents.xml'. 
            Hvis denne parameter er angivet til bindestreg, 
            'file = -', skrives outputtet kun til konsollen. 
 
   protocol    - IP-protokollen. Det skal være et heltal. 
 
   localaddr   - IP-adresserne. 'localaddr' er den lokale IP-adresse, 
   remoteaddr    og 'remoteaddr' er IP-fjernadressen. 
            Adresserne er enten IPv4 eller IPv6. 
            Hvis både den lokale adresse og fjernadressen angives, 
            skal de begge tilhøre samme adressegruppe. 
 
   localport   - Portene. 'localport' er den lokale port, 
            og 'remoteport' er fjernporten. 
   remoteport    Det skal være heltal. 
 
   appid     - Det program, der sender og modtager trafik 
            på den lokale vært. 
            Det er enten en NT-sti, f.eks. 
             '\enhed\harddiskenhed1\windows\system32\ftp.exe' 
            eller en DOS-sti, f.eks. 
             'c:\Windows\System32\ftp.exe' 
            Den angivne sti skal findes. 
 
   userid     - Den bruger, der sender eller modtager trafik 
            på den lokale vært. 
            userid kan være et SID (f.eks. 'S-1-5-18') eller 
            et brugernavn (f.eks. 'nt authority\system'). 
 
   timewindow   - Begrænser outputtet til netværkshændelser, der er indtruffet 
            inden for et bestemt antal sekunder. 
            Det skal være et heltal. 
 
  Kommentarer:  Viser de seneste netværkshændelser, der opfylder de angivne trafikparametre. 

Viser Engine-indstillingerne for netevents

»netsh »wfp »show »options


C:\Windows>netsh wfp show options ?

 

 Format: show options [optionsfor = ] NETEVENTS | KEYWORDS

  Parametre:

   Navn      Værdi
   optionsfor   - Kan enten være NETEVENTS eller KEYWORDS.
            NETEVENTS viser, om netværkshændelser er
            bufferlagret til diagnosticering.
            KEYWORDS viser, hvilke netværkshændelser der
            er bufferlagret til diagnosticering.

  Kommentarer:  Viser den aktuelle værdi, der er angivet for den angivne
         indstilling 
.

Viser den angivne sikkerhedsbeskrivelse.

»netsh »wfp »show »security


C:\Windows>netsh wfp show security ?

 

  Format: show security 
       [ type = ] CALLOUT|ENGINE|FILTER|IKESADB|IPSECSADB|LAYER|NETEVENTS 
            |PROVIDER|PROVIDERCONTEXT|SUBLAYER 
       [ [ guid = ] <guid> 
 
  Parametre: 

   Navn      Værdi 
   type      - Angiver den objekttype, der skal hentes. 
            Kan være CALLOUT, ENGINE, FILTER, IKESADB, IPSECSADB, 
            LAYER, NETEVENTS, PROVIDER, PROVIDERCONTEXT 
            eller SUBLAYER. 
 
   guid      - For objekttyper, der understøtter de enkelte objekters 
            sikkerhedsbeskrivelse, er det objektets GUID. Hvis den ikke er 
            angivet, anvendes IID_NULL som standard, og derved hentes 
            sikkerhedsbeskrivelsen for typecontaineren. 
            Følgende typer understøtter de enkelte objekters sikkerhedsbeskrivelse: 
             callout 
             filter 
             layer 
             provider 
             providercontext 
             sublayer 
 
  Kommentarer:  Viser den angivne sikkerhedsbeskrivelse. 

Viser den aktuelle tilstand for WFP og IPsec.

»netsh »wfp »show »state


C:\Windows>netsh wfp show state ?
 
 

  Format: show state [ [ file = ] <sti> | - ] 

  Parametre: 

   Navn      Værdi 
   file      - Navn på outputfil. Standard er 'wfpstate.xml'. 
            Hvis denne parameter er angivet til en bindestreg, 
            'file = -', skrives outputtet kun til konsollen. 

  Kommentarer:  Viser den aktuelle tilstand for WFP og IPsec. 

Viser systemporte, der bruges af TCP/IP-stakken og RPC-undersystemet.

»netsh »wfp »show »sysports


C:\Windows>netsh wfp show sysports ?
 
 

  Format: show sysports [ [ file = ] <sti> | - ] 
  Parametre: 

   Navn      Værdi 
   file      - Navn på outputfil. Standard er 'sysports.xml'. 
            Hvis denne parameter er angivet til bindestreg, 
            'file = -', skrives outputtet kun til konsollen. 
 
  Kommentarer:  Viser systemporte, der bruges af TCP/IP-stakken og 
       RPC-undersystemet. - br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.171
9295
Is there a list of WMIC commands on MS Windows? Open recording devices Line-In directly via desktop shortcut! Which is better shutdown, or standby mode? CMD Befehle um die Energieeinstellungen unter Windows zu Steuern, mit Beispielen? What is Unicode / I need that? Schnell einen Namen zum Outlook-Adressbuch hinzufügen! The free mouse tracks program with customizations? How can I burn a BIN image file? Windows 32bit driver under Windows x64? Hide drives, Hard and SSD partitions on Windows 10/11!(0)