Windows Seven netsh wlan Kommandoer

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh wlan ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. connect - Opretter forbindelse til et trådløst netværk. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel. disconnect - Afbryder forbindelsen til et trådløst netværk. dump - Viser et konfigurationsscript. export - Gemmer profiler fra det trådløse netværk til XML-filer. help - Viser en liste over kommandoer. refresh - Opdater værtsbaserede netværksindstillinger. reportissues - Opret rapport med smart WLAN-sporing. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. start - Start værtsbaseret netværk. stop - Stands værtsbaseret netværk. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »wlan »add


C:\Windows>netsh wlan add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add filter   - Føjer et trådløst netværk til listen over tilladte eller
         blokerede trådløse netværk.
add profile  - Føj en WLAN-profil til den angivne grænseflade på systemet.

F?jer et tr?dl?st netv?rk til listen over tilladte eller

»netsh »wlan »add »filter


C:\Windows>netsh wlan add filter ?

Format: add filter [permission=]allow|block|denyall [[ssid=]<streng>]
    [networktype=]infrastructure|adhoc

Parametre: 

  Kode      Værdi
  permission  - Tilladelsestype for filteret.
  ssid     - SSID for det trådløse netværk.
  networktype  - Det trådløse netværks netværkstype.

Bemærkninger: 

  Føjer et trådløst netværk til den listen over tilladte og blokerede
  netværk, der er konfigureret på systemet.

  Parameteren "ssid" kræves, hvis tilladelsen er "allow" eller "block".
  Hvis der for tilladelse angives "denyall", skal parameteren "ssid"
  ikke anvendes.

Eksempler: 

  add filter permission=allow ssid=ssid1 networktype=infrastructure
  add filter permission=block ssid=ssid2 networktype=adhoc
  add filter permission=denyall networktype=adhoc

F?j en WLAN-profil til den angivne gr?nseflade p? systemet.

»netsh »wlan »add »profile


C:\Windows>netsh wlan add profile ?

Format: add profile [filename=]<string> [[interface=]<string>] [[user=]all|current]

Parametre: 

  Tag     Værdi
  filename - Navnet på profil-XML-filen
  interface - Grænsefladenavnet
  user   - Brugerområde, alle brugere eller kun aktuel bruger.

Kommentarer: 

  Tilføj en trådløs netværksprofil på en grænseflade for alle eller aktuelle
  brugere.

  Parameterfilnavn er påkrævet. Det er navnet på den XML-fil, der indeholder
  profildataene.

  Parametergrænseflade er valgfri. Det er et af de grænsefladenavne, der
  vises med kommandoen "netsh wlan show interface". Hvis grænsefladenavnet
  er angivet, føjes profilen til den angivne grænseflade, i modsat fald
  tilføjes profilen på alle trådløse grænseflader.

  Parameteren user er valgfri. Den angiver, om denne profil anvendes
  på alle brugere eller kun den aktuelle bruger. Den anvendes som standard
  på alle brugere.

Eksempler: 

  add profile filename="Profile1.xml" interface="Wireless Network Connection"
  user=current

Opretter forbindelse til et tr?dl?st netv?rk.

»netsh »wlan »connect


C:\Windows>netsh wlan connect ?

Format: connect [name=]<streng> [[ssid=]<streng>] [[interface=]<streng>]

Parametre: 

  Tag       Værdi
  ssid     - SSID for det trådløse netværk.
  name     - Navnet på den profil, der skal bruges under forsøg på at
          oprette forbindelse.
  interface   - Navnet på den brugergrænseflade, der gøres forsøg på at
          oprette forbindelse fra.

Bemærkninger: 

  Opret forbindelse til det trådløse netværk, der angives af ssid, ved
  hjælp af den angivne profil. Der gøres forsøg på at oprette forbindelse
  fra den angivne brugergrænseflade, medmindre der kun findes én tilgængelig
  brugergrænseflade på systemet. I dette tilfælde kan parameteren interface
  udelades.

  Navnet på parameterprofilen kræves, men ssid er valgfrit. Hvis der kun
  findes ét SSID i profilen, bruges dette SSID til at oprette forbindelse.
  Hvis der findes flere SSID'er i profilen, kræves parameteren ssid.

  Parameteren interface kræves, hvis der findes to eller flere tilgængelige
  brugergrænseflader på systemet. Når brugergrænsefladen er angivet, kan
  det ikke være et navn med jokertegn.

  Hvis den angivne brugergrænseflade allerede har forbindelse til et
  trådløst netværk, afbryder denne kommando først forbindelsen til det
  netværk, der aktuelt er forbindelse til, og derefter gøres der forsøg på
  at oprette forbindelse til det nye netværk. Men hvis disse to netværk
  er det samme, returnerer denne kommando blot besked om, at handlingen
  blev fuldført, og foretager sig intet.

Eksempler: 

  connect name=Profile1 ssid=SSID1
  connect name=Profile2 ssid=SSID2 interface="Trådløs netværksforbindelse"

Sletter en konfigurationspost fra en tabel.

»netsh »wlan »delete


C:\Windows>netsh wlan delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete filter - Fjerner et trådløst netværk fra listen over tilladte eller
         blokerede trådløse netværk.
delete profile - Slet en WLAN-profil fra en eller flere grænseflader.

Fjerner et tr?dl?st netv?rk fra listen over tilladte eller

»netsh »wlan »delete »filter


C:\Windows>netsh wlan delete filter ?

Format: delete filter [permission=]allow|block|denyall [[ssid=]<streng>] 
    [networktype=]infrastructure|adhoc

Parametre: 

  Kode      Værdi
  permission  - Tilladelsestype for filteret.
  ssid     - SSID for det trådløse netværk.
  networktype  - Filtertype for det trådløse netværk.

Bemærkninger: 

  Fjerner et trådløst netværk fra listen over tilladte og blokerede netværk,
  som er konfigureret på systemet.

  Parameteren "ssid" skal angives, hvis tilladelsen er angivet til
  "allow" eller "block". Hvis tilladelsen er angivet til "denyall",
  skal parameteren "ssid" ikke anvendes.

Eksempler: 

  delete filter permission=allow ssid=ssid1 networktype=infrastructure
  delete filter permission=block ssid=ssid2 networktype=adhoc
  delete filter permission=denyall networktype=adhoc

Slet en WLAN-profil fra en eller flere gr?nseflader.

»netsh »wlan »delete »profile


C:\Windows>netsh wlan delete profile ?

Format: delete profile [name=]<string> [[interface=]<string>]

Parametre: 

  Tag       Værdi
  name     - Navnet på den profil, der skal slettes.
  interface   - Grænsefladenavnet

Kommentarer: 

  Fjern en trådløs netværksprofil fra en grænseflade eller alle
  grænseflader.

  Parameteren name er påkrævet. Det er navnet på den profil, der skal
  slettes.
  Parameteren interface er valgfri. Hvis den angives, bliver profilen
  kun slettet fra den angivne grænseflade. Hvis den udelades, bliver
  profilen slettet fra alle grænseflader, der har en sådan profil.

  Profilnavn kan have jokertegn, og flere profiler med
  samme navn vil blive fjernet.

Eksempler: 

  delete profile name="Profil 1" interface="Trådløs netværksforbindelse"
  delete profile name="Profil 1" i=*

Afbryder forbindelsen til et tr?dl?st netv?rk.

»netsh »wlan »disconnect


C:\Windows>netsh wlan disconnect ?

Format: disconnect [[interface=]<streng>]

Parametre: 

  Kode      Værdi
  interface   - Navn på den grænseflade, der forsøges at afbryde
          forbindelsen til.

Kommentarer: 

  Afbryd forbindelsen til det trådløse netværk på den angivne grænseflade.

  Parameteren "interface" skal angives, hvis der findes to eller flere
  tilgængelige grænseflader på systemet. Du kan anvende jokertegn i
  grænsefladenavnet for at angive flere grænseflader.

Eksempler: 

  disconnect
  disconnect interface="Trådløs netværksforbindelse"

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »wlan »dump


C:\Windows>netsh wlan dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Gemmer profiler fra det tr?dl?se netv?rk til XML-filer.

»netsh »wlan »export


C:\Windows>netsh wlan export ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
export hostednetworkprofile - Eksporter den værtsbaserede netværksprofil til XML-filen.
export profile - Eksporter angivne profiler til XML-filer.

Eksporter den v?rtsbaserede netv?rksprofil til XML-filen.

»netsh »wlan »export »hostednetworkprofile


C:\Windows>netsh wlan export hostednetworkprofile ?

Format: export hostednetworkprofile

Kommentarer: 

  Brug denne kommando til at gemme den værtsbaserede netværksklientprofil i
  en XML-fil. Den kan føjes til andre trådløse Windows-klienter for at
  oprette forbindelse til dette værtsbaserede netværk.

Eksempler: 

  export hostednetworkprofile 

Eksporter angivne profiler til XML-filer.

»netsh »wlan »export »profile


C:\Windows>netsh wlan export profile ?

Format: export profile [name=]<streng> [folder=]<streng> [[interface=]<streng>] [key=<streng>]

Parametre: 

  Navn       Værdi
  name     - Navnet på den profil, der skal eksporteres.
  folder    - Navnet på den mappe, hvor profil-XML-filerne 
          gemmes.
  interface   - Navnet på den grænseflade, hvor profilen er konfigureret.
  key      - Hvis du vil have vist nøglen i almindelig tekst, skal du angive key=clear.

Kommentarer: 

  Gemmer de valgte profiler i XML-filer i den angivne mappe.
  For hver eksporteret profil navngives outputfilen
  "Navn på grænseflade-Profilnavn.xml".

  Parametrene folder, name og interface er valgfrie. Hvis der er angivet
  et profilnavn, gemmes den angivne profil. I modsat fald
  gemmes profiler på en hvilken som helst grænseflade.

  Hvis parameteren folder er angivet, skal den angive en eksisterende mappe,
  der er tilgængelig fra den lokale computer. Det kan være en absolut sti
  eller en relativ sti til den aktuelle arbejdsmappe. "."
  henviser desuden til den aktuelle arbejdsmappe, og ".." henviser til den 
  overordnede mappe for den aktuelle arbejdsmappe. Navnet på mappen kan ikke 
  være en UNC-sti (Universal Naming Convention). Profiler bliver som standard
  gemt i den aktuelle arbejdsmappe.

  Hvis grænsefladenavn er angivet, er det kun den angivne profil på den 
  angivne grænseflade, der bliver gemt. I modsat fald bliver alle profiler med 
  det angivne navn på systemet gemt.

  Hvis der kræves en nøgle i almindelig tekst, og den, der ringer op, er en lokal administrator, 
  medtager output-XML-filen nøglen i almindelig tekst. Ellers medtager output-XML-filen 
  en krypteret nøgle. 

Eksempler: 

  export profile name="profil 1" folder=c:\profiles
    interface="Trådløs netværksforbindelse"
  export profile name="profil 2" folder=.
  export profile name="profil 3" folder=. key=clear

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »wlan »help


C:\Windows>netsh wlan help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.

»netsh »wlan »refresh


C:\Windows>netsh wlan refresh ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
refresh hostednetwork - Opdater værtsbaserede netværksindstillinger.

Opdater v?rtsbaserede netv?rksindstillinger.

»netsh »wlan »refresh »hostednetwork


C:\Windows>netsh wlan refresh hostednetwork ?

Format: refresh hostednetwork [data=]key

Parametre: 

  Navn      Værdi
  data      Angiver de data på det værtsbaserede netværk, der skal
          opdateres.

Kommentarer: 

  Brug denne kommando til at anmode WLAN-tjenesten om at bruge en ny
  sikkerhedsnøgle til det værtsbaserede netværk.

Eksempler: 

  refresh hostednetwork key

Opret rapport med smart WLAN-sporing.

»netsh »wlan »reportissues


C:\Windows>netsh wlan reportissues ?

Format: reportissues

Kommentarer: 

  Brug denne kommando til at oprette smart WLAN-sporing og gøre det klar til 
  rapportering af WLAN-problemer. 

Eksempler: 

  reportissues 

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »wlan »set


C:\Windows>netsh wlan set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set allowexplicitcreds - Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte 
         brugerlegitimationsoplysninger til netværksgodkendelse.
set autoconfig - Aktiver eller deaktiver logik for automatisk konfiguration på grænsefladen.
set blockednetworks - Viser eller skjuler de blokerede netværk på listen over synlige
         netværk.
set blockperiod - Angiv blokeringsperioden.
set createalluserprofile - Tillad eller tillad ikke alle at oprette profiler for
         alle brugere.
set hostednetwork - Angiv egenskaber for værtsbaseret netværk.
set profileorder - Angiv den ønskede rækkefølge for en profil for et trådløst netværk.
set profileparameter - Angiv parametre i en profil for et trådløst netværk.
set profiletype - Angiv profiltypen til alluser eller peruser. 
set tracing  - Aktivér eller deaktiver sporing.

Tillad eller tillad ikke, at brugeren anvender delte

»netsh »wlan »set »allowexplicitcreds


C:\Windows>netsh wlan set allowexplicitcreds ?

Format: set allowexplicitcreds [allow=]yes|no

Parametre: 

  Navn      Værdi
  allow   - Tillad eller tillad ikke delte brugerlegitimationsoplysninger.

Kommentarer: 

  Angiv, om du vil tillade eller ikke tillade delte
  brugerlegitimationsoplysninger på klienten for netværksgodkendelse.

  Parameteren allow skal angives.

Eksempler: 

  set allowexplicitcreds allow=yes

Aktiver eller deaktiver logik for automatisk konfiguration p? gr?nsefladen.

»netsh »wlan »set »autoconfig


C:\Windows>netsh wlan set autoconfig ?

Format: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=]<streng>

Parametre: 

  Kode     Værdi
  enabled   - Angiv logik for automatisk konfiguration til aktiveret
         eller deaktiveret.
  interface  - Navn på den grænseflade, indstillingen skal 
         ændres for.

Bemærkninger: 

  Aktiver eller deaktiver logikken for automatisk konfiguration på en
  grænseflade. Hvis den er deaktiveret, opretter Windows ikke automatisk
  forbindelse fra den angivne grænseflade til ethvert trådløst netværk.

  Begge parametre skal angives.

Eksempler: 

  set autoconfig enabled=yes interface="Trådløs netværksforbindelse"

Viser eller skjuler de blokerede netv?rk p? listen over synlige

»netsh »wlan »set »blockednetworks


C:\Windows>netsh wlan set blockednetworks ?

Format: set blockednetworks [display=]show|hide

Parametre: 

  Kode     Værdi
  display   - Vis eller skjul blokerede netværk på listen over synlige
         netværk.

Bemærkninger: 

  Angiv, om blokerede netværk skal vises eller skjules på listen over synlige
  netværk. Hvis de deaktiveres, vises de blokerede netværk ikke på listen
  over synlige trådløse netværk.

  Parameteren "display" skal angives.

Eksempler: 

  set blockednetworks display=show 

Angiv blokeringsperioden.

»netsh »wlan »set »blockperiod


C:\Windows>netsh wlan set blockperiod ?

Format: set blockperiod [value=]0-60

Parametre: 

  Navn      Værdi
  value - Angiver i minutter, hvor længe automatiske forsøg på
      at oprette forbindelse til dette netværk stoppes midlertidigt.

Kommentarer: 

  Ændrer den angivne tidsindstilling. Værdien angives i minutter. 
  Den blokerede tilstand nulstilles, når der er foretaget et manuelt forsøg
  på at oprette forbindelse, når en session ændres, eller når et medie
  opretter forbindelse.


Eksempler: 

  set blockperiod value=2
  set blockperiod 25 

Tillad eller tillad ikke alle at oprette profiler for

»netsh »wlan »set »createalluserprofile


C:\Windows>netsh wlan set createalluserprofile ?

Format: set createalluserprofile [[enabled=]yes|no]

Parametre: 

  Tag       Værdi
  enabled    - Tillad eller tillad ikke alle at oprette profiler for alle 
          brugere.

Kommentarer: 

  Hvis enabled er yes, kan alle oprette profiler for alle brugere.

  Parameteren enabled er påkrævet.

Eksempler: 

  set createalluserprofile enabled=yes

Angiv egenskaber for v?rtsbaseret netv?rk.

»netsh »wlan »set »hostednetwork


C:\Windows>netsh wlan set hostednetwork ?

Format: set hostednetwork [mode=]allow|disallow [ssid=]<ssid>
            [key=]<adgangsudtryk> [keyUsage=]persistent|temporary

Parametre: 

  Navn      Værdi
  mode      Angiver, om det værtsbaserede netværk er tilladt eller
          ikke tilladt.
  ssid      SSID for det værtsbaserede netværk.
  key       Brugerens sikkerhedsnøgle, der bruges af det
          værtsbaserede netværk.
  keyUsage    Angiver, om brugerens sikkerhedsnøgle er permanent
          eller midlertidigt.

Kommentarer: 

  Brug denne kommando til at ændre egenskaberne for det værtsbaserede
  netværk, herunder: SSID for det værtsbaserede netværk, tillade eller
  afvise det værtsbaserede netværk på systemet, og
  ændre brugerens sikkerhedsnøgle, der bruges af det værtsbaserede netværk.


  Brugerens sikkerhedsnøgle skal være en streng med 8-63 ASCII-tegn,
  f.eks. et adgangsudtryk, eller 64 hexadecimale cifre, der repræsenterer
  32 binære byte.


  Hvis keyUsage er angivet som permanent, gemmes sikkerhedsnøglen,
  og den bruges, når det værtsbaserede netværk startes igen fremover. Ellers
  bruges den kun, når det aktuelle eller næste værtsbaserede netværk
  startes. Når det værtsbaserede netværk standses, slettes den midlertidige
  sikkerhedsnøgle fra systemet. Hvis keyUsage ikke angives,
  er den permanent som standard.

  Denne kommando kræver administratorrettigheder for at tillade eller afvise
  det værtsbaserede netværk.

Eksempler: 

  set hostednetwork mode=allow
  set hostednetwork ssid=ssid1
  set hostednetwork key=passphrase keyUsage=persistent 

Angiv den ?nskede r?kkef?lge for en profil for et tr?dl?st netv?rk.

»netsh »wlan »set »profileorder


C:\Windows>netsh wlan set profileorder ?

Format: set profileorder [name=]<streng> [interface=]<streng> [priority=]<heltal>

Parametre: 

  Tag      Værdi
  name    - Navn på den brugerprofil, hvis prioritet skal ændres.
  interface  - Navn på den grænseflade, som denne
         profil er konfigureret til.
  priority  - Brugerprofilens nye prioritet.

Kommentarer: 

  Angiv den ønskede rækkefølge for en profil for et trådløst netværk
  på en grænseflade.
  Alle tre parametre skal angives.

  Kun rækkefølgen af brugerprofiler kan ændres.
  Gruppepolitikprofiler er skrivebeskyttede.
  Gruppepolitikprofiler prioriteres højere end brugerprofiler.

  Parameteren ""priority"" angiver den nye placering af profilen
  på listen over foretrukne profiler. Hvis den er 1, flyttes
  profilen til den første placering på listen.

Eksempler: 

  set profileorder name="profile1" interface="Trådløs netværksforbindelse"
  priority=1

Angiv parametre i en profil for et tr?dl?st netv?rk.

»netsh »wlan »set »profileparameter


C:\Windows>netsh wlan set profileparameter ?

Format: set profileparameter [name=]<streng> [[interface=]<streng>] 
    [SSIDname=<streng>] [ConnectionType=ESS|IBSS] [autoSwitch=yes|no]
    [ConnectionMode=auto|manual] [nonBroadcast=yes|no] 
    [authentication=open|shared|WPA|WPA2|WPAPSK|WPA2PSK] 
    [encryption=none|WEP|TKIP|AES] [keyType=networkKey|passphrase] 
    [keyIndex=1-4] [keyMaterial=<streng>] [PMKCacheMode=yes|no] 
    [PMKCacheSize=1-255] [PMKCacheTTL=300-86400] [preAuthMode=yes|no] 
    [preAuthThrottle=1-16 [FIPS=yes|no] 
    [useOneX=yes|no] [authMode=machineOrUser|machineOnly|userOnly|guest] 
    [ssoMode=preLogon|postLogon|none] [maxDelay=1-120] 
    [allowDialog=yes|no] [userVLAN=yes|no] 
    [heldPeriod=1-3600] [AuthPeriod=1-3600] [StartPeriod=1-3600] 
    [maxStart=1-100] [maxAuthFailures=1-100] [cacheUserData = yes|no] 

Parametre: 

  Navn       Værdi
  name      - Navnet på den profil, der skal ændres.
  interface   - Navnet på den grænseflade, der indeholder profilen.
  SSIDname    - SSID'et på det trådløse lokalnetværk, maksimumlængden er 32. 
  ConnectionType - Angiv, om netværket er infrastructure (ESS) eller ad-hoc (IBSS). 
  ConnectionMode - Angiv, om forbindelsen til netværket skal oprettes automatisk eller manuelt. 
           Skal være manual, hvis forbindelsestypen er IBSS. 
  autoSwitch   - Roamingfunktionen for et netværk, der automatisk oprettes forbindelse til, 
           når et foretrukket netværk er inden for rækkevidde. 
  nonBroadcast  - Angiv, om der skal oprettes forbindelse til et skjult netværk. 
  authentication - Den godkendelsestype, der skal bruges. 
  encryption   - Den krypteringsmetode, der skal bruges. 
  keyType    - Angiv, om den delte nøgle er en netværksnøgle eller et adgangsudtryk. 
  keyIndex    - Nøgleindekset bør bruges til at kryptere trådløs trafik. 
  keyMaterial  - Netværksnøglen eller -adgangsudtrykket. 
  PMKCacheMode  - Angiv, om der benyttes PMK-cachelagring. Er kun gyldigt for WPA2-netværk. 
  PMKCacheSize  - Antallet af poster i PMK-cachen på klienten. 
  PMKCacheTTL  - Den tid i sekunder, som en PMK-cache bevares. 
  preAuthMode  - Angiv, om der benyttes forhåndsgodkendelse. Kun gyldigt for WPA2-netværk. 
  preAuthThrottle - Det antal godkendelsesforsøg, der skal benyttes på naboadgangspunkter. 
  FIPS      - Aktiver eller deaktiver FIPS-tilstand. 
  useOneX     - Angiv, om der benyttes 802.1X-godkendelse. 
  authMode    - Den type legitimationsoplysninger, der bruges til godkendelse.
  ssoMode    - Den type enkeltlogon, der eventuelt skal forsøges.
  maxDelay    - Timeoutværdi for oprettelse af en forbindelse med enkeltlogon.
  allowDialog  - Angiv, om der skal vises en dialogboks for forhåndslogon.
  userVLAN    - Angiv, om netværket skifter til et andet VLAN under brugergodkendelse.
  heldPeriod   - Tidsintervallet mellem to godkendelsesforsøg i sekunder. 
  AuthPeriod   - Den maksimale tid i sekunder, som en klient venter på svar fra godkenderen. 
  StartPeriod  - Den tid i sekunder, der ventes, før en EAPOL-start
  maxStart    - Det maksimale antal EAPOL-startmeddelelser, der sendes. 
  maxAuthFailures - Det maksimale antal godkendelsesfejl, der er tilladt
           for et sæt legitimationsoplysninger. 
  cacheUserData - Angiv, om brugerlegitimationsoplysninger cahcelagres til efterfølgende brug. 

Kommentarer: 

  Ændrer den angivne profil. Hvis der er angivet en grænseflade,
  er det kun profilen i den angivne grænseflade, der ændres.

  Parameteren name er påkrævet. Der skal også angives mindst én parameter ud over profilnavnet 
  og grænsefladen.

Eksempler: 

  set profileparameter name=Profile1 authMode=userOnly ssoMode=preLogon
  set profileparameter name=Profile2 ssoMode=none fips=yes

Angiv profiltypen til alluser eller peruser.

»netsh »wlan »set »profiletype


C:\Windows>netsh wlan set profiletype ?

Format: set profiletype [name=]<streng> [profiletype=]all|current [[interface=]<streng>]

Parametre: 

  Navn      Værdi
  name      - Navn på den profil, der skal ændres.
  profiletype  - Den ønskede profiltype [all-user/per-user]. 
  interface   - Navn på den grænseflade, hvor profilen er angivet.

Kommentarer: 

  Ændrer profiltypen for den angivne profil. Hvis grænsefladen er
  angivet, er det kun profilen på den pågældende grænseflade, der ændres.

  Parametrene for navn og profiltype skal angives. 

Eksempler: 

  set profiletype name=Profile1 profiletype=all

Aktivér eller deaktiver sporing.

»netsh »wlan »set »tracing


C:\Windows>netsh wlan set tracing ?

Format: set tracing [mode=]yes|no|persistent]

Parametre: 

  Tag      Værdi
  mode    - Aktiverer eller deaktiverer sporing,
         eller gør den permanent.

Kommentarer: 

  Aktiver eller deaktiver sporing med mulighed for at
  gøre sporing permanent. Hvis sporing aktiveres,
  indsamles sporingslogfilerne for trådløst LAN
  og gemmes i sporingsfilerne.

  Parameteren "mode" skal angives. I permanent tilstand er
  sporing stadig aktiv efter genstart af systemet. Hvis
  sporing er deaktiveret, stoppes både permanent og
  ikkepermanent sporing.

Eksempler: 

  set tracing mode=yes

Viser oplysninger.

»netsh »wlan »show


C:\Windows>netsh wlan show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show all    - Hermed vises komplette oplysninger om trådløse enheder og netværk.
show allowexplicitcreds - Viser indstillinger for de tilladte delte brugerlegitimationsoplysninger.
show autoconfig - Hermed vises, om logikken for automatisk konfiguration er aktiveret eller
         deaktiveret.
show blockednetworks - Hermed åbnes indstillingerne for visning af blokeret indhold.
show createalluserprofile - Viser, om alle har tilladelse til at oprette profiler for
         alle brugere.
show drivers  - Hermed vises egenskaber for driverne til trådløst LAN på computeren.
show filters  - Hermed vises listen over tilladte og blokerede netværk.
show hostednetwork - Vis egenskaber og status for værtsbaseret netværk.
show interfaces - Hermed vises en liste over de trådløse LAN-grænseflader
         på systemet.
show networks - Hermed vises en liste over netværk, der er synlige på computeren.
show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks - Viser kun de anvendte gruppepolitikprofiler for indstillingerne for de netværk, der er konfigureret med gruppepolitikker.
show profiles - Hermed vises en liste over profiler, der er konfigureret på computeren.
show settings - Hermed vises de globale indstillinger for trådløs LAN.
show tracing  - Hermed vises, om sporing af trådløs LAN er aktiveret eller deaktiveret.

Hermed vises komplette oplysninger om tr?dl?se enheder og netv?rk.

»netsh »wlan »show »all


C:\Windows>netsh wlan show all ?

Format: show all

Bemærkninger: 

  Hermed vises komplette oplysninger om trådløs grænseflade (802.11),
  netværk og indstillinger for trådløs på systemet, herunder:
    - Oplysninger om trådløs driver
    - Status for trådløs grænseflade
    - Indstillinger for trådløs
    - Filtre for trådløst netværk
    - Liste over og oplysninger om profiler for trådløst netværk
    - Synlige trådløse netværk

Eksempler: 

  show all

Viser indstillinger for de tilladte delte brugerlegitimationsoplysninger.

»netsh »wlan »show »allowexplicitcreds


C:\Windows>netsh wlan show allowexplicitcreds ?

Format: show allowexplicitcreds

Kommentarer: 

   Viser de globale indstillinger for, om der skal tillades delte
   brugerlegitimationsoplysninger til godkendelse af 802.1x-netværk.

Eksempler: 

   show allowexplicitcreds

Hermed vises, om logikken for automatisk konfiguration er aktiveret eller

»netsh »wlan »show »autoconfig


C:\Windows>netsh wlan show autoconfig ?

Format: show autoconfig

Bemærkninger: 

   Hermed vises den globale indstilling, uanset om logikken for
   automatisk konfiguration er aktiveret på hver enkelt grænseflade eller
   ej.

Eksempler: 

   show autoconfig

Hermed ?bnes indstillingerne for visning af blokeret indhold.

»netsh »wlan »show »blockednetworks


C:\Windows>netsh wlan show blockednetworks ?

Format: show blockednetworks

Bemærkninger: 

   Hermed vises den globale indstilling for, om de blokerede netværk
   på listen over synlige netværk skal vises.

Eksempler: 

   show blockednetworks

Viser, om alle har tilladelse til at oprette profiler for

»netsh »wlan »show »createalluserprofile


C:\Windows>netsh wlan show createalluserprofile ?

Format: show createalluserprofile

Kommentarer: 

  Viser den globale indstilling, der angiver, om profiler for alle brugere
  er tilladt eller ikke tilladt for alle.

Eksempler: 

  show createalluserprofile

Hermed vises egenskaber for driverne til tr?dl?st LAN p? computeren.

»netsh »wlan »show »drivers


C:\Windows>netsh wlan show drivers ?

Format: show drivers [[interface=]<streng>] 

Parametre: 

  Kode      Værdi
  interface   - Navn på den grænseflade, der skal vises
          driveroplysninger for.

Bemærkninger: 

  Hermed vises oplysninger om grænseflade og driver til det trådløse
  LAN (802.11) på systemet.

Eksempler: 

  show drivers

Hermed vises listen over tilladte og blokerede netv?rk.

»netsh »wlan »show »filters


C:\Windows>netsh wlan show filters ?

Format: show filters [permission=]allow|block

Parametre: 

  Kode      Værdi
  permission  - Vælg listen over tilladte og blokerede netværk.

Bemærkninger: 

  Hermed vises den liste over tilladte og blokerede netværk, som er
  konfigureret på systemet.

Eksempler: 

  show filters
  show filters permission=allow
  show filters permission=block

Vis egenskaber og status for v?rtsbaseret netv?rk.

»netsh »wlan »show »hostednetwork


C:\Windows>netsh wlan show hostednetwork ?

Format: show hostednetwork [[setting=]security]

Parametre: 

  Navn      Værdi
  setting     Angiver de indstillinger for det værtsbaserede netværk,
          der skal vises.

Kommentarer: 

  Du kan bruge denne kommando til at få vist egenskaber for det
  værtsbaserede netværk og status, hvis den aktiveres.

  Hvis parameteren setting er angivet, vises
  sikkerhedsalgoritmerne for og nøglen til det værtsbaserede netværk.

Eksempler: 

  show hostednetwork
  show hostednetwork setting=security

Hermed vises en liste over de tr?dl?se LAN-gr?nseflader

»netsh »wlan »show »interfaces


C:\Windows>netsh wlan show interfaces ?

Format: show interfaces

Bemærkninger: 

  Hermed vises de trådløse LAN-grænseflader, der er konfigureret på systemet.
  Denne kommando har ingen parametre.

Eksempler: 

  show interfaces

Hermed vises en liste over netv?rk, der er synlige p? computeren.

»netsh »wlan »show »networks


C:\Windows>netsh wlan show networks ?

Format: show networks [[interface=]<streng>] [[mode=]ssid/bssid]

Parametre: 

  Kode      Værdi
  interface   - Navn på den grænseflade, som denne profil er
          konfigureret til.
  mode     - Hent detaljerede bssid-oplysninger.

Bemærkninger: 

  Hermed vises de netværk, der er tilgængelige for systemet.
  Parameteren "interface" og "bssid" er begge valgfri.

  Hvis der er angivet grænsefladenavn, vises der kun netværk på den angivne
  grænseflade. I modsat fald vises alle netværk, der er synlige
  for systemet, på listen.

  Hvis "mode=bssid" er angivet, vises de synlige bssid'er for hver ssid
  også på listen. I modsat fald vises kun ssid'er på listen.

Eksempler: 

  show networks interface="Trådløs netværksforbindelse"
  show networks mode=Bssid
  show networks

Viser kun de anvendte gruppepolitikprofiler for indstillingerne for de netv?rk, der er konfigureret med gruppepolitikker.

»netsh »wlan »show »onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks


C:\Windows>netsh wlan show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks ?

Format: show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks

Bemærkninger: 

       Viser den globale indstilling, der angiver, om der kun bruges 
       gruppepolitikprofiler på de netværk, der er konfigureret med 
       gruppepolitikker, eller ej.

Eksempler: 

       show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks

Hermed vises en liste over profiler, der er konfigureret p? computeren.

»netsh »wlan »show »profiles


C:\Windows>netsh wlan show profiles ?

Format: show profiles [[name=]<streng>] [interface=<streng>] [key=<streng>]

Parametre: 

  Navn       Værdi
  name     - Navn på den profil, der skal vises.
  interface   - Navn på den grænseflade, som denne profil
          er konfigureret til.
  key      - Viser nøglen i almindelig tekst. Angiv key=clear

Kommentarer: 

  Viser profildataene eller angiver profilerne på systemet.
  Parametrene name og interface er begge valgfrie.

  Hvis der angives et profilnavn, vises profilens indhold.
  I modsat fald angives kun profilnavnet og -beskrivelsen.

  Hvis der er angivet et grænsefladenavn, er det kun den
  angivne profil på den pågældende grænseflade, der angives.
  I modsat fald vises de angivne navne på alle profiler i systemet.

  Hvis nøglen angives til "clear", og den, der ringer op, er en lokal
  administrator, vises nøglen i almindelig tekst.

  Gruppepolitikprofiler er skrivebeskyttede. Brugerprofiler kan læses og
  redigeres, og deres prioriteringsrækkefølge kan ændres.

Eksempler: 

  show profiles name="profil 1" interface="Trådløs netværksforbindelse"
  show profiles name="profile 2"
  show profiles name="profile 3" key=clear
  show profiles

Hermed vises de globale indstillinger for tr?dl?s LAN.

»netsh »wlan »show »settings


C:\Windows>netsh wlan show settings ?

Format: show settings

Bemærkninger: 

   Viser de globale indstillinger for tjenesten Automatisk konfiguration
   af trådløst netværk, herunder om logikken for automatisk konfiguration
   er aktiveret eller deaktiveret for hver grænseflade, om blokerede
   netværk skal vises på listen over synlige netværk, og om der kun skal
   bruges gruppepolitikprofiler på de netværk, hvor der er konfigureret
   gruppepolitikker.

   Visning og blokering af filterlister kan angives med kommandoen "show
   filters".

Eksempler: 

   show settings

Hermed vises, om sporing af tr?dl?s LAN er aktiveret eller deaktiveret.

»netsh »wlan »show »tracing


C:\Windows>netsh wlan show tracing ?

Format: show tracing

Bemærkninger: 

  Hermed vises, om sporing af trådløs LAN er aktiveret eller deaktiveret.

Eksempler: 

  show tracing

Start v?rtsbaseret netv?rk.

»netsh »wlan »start


C:\Windows>netsh wlan start ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
start hostednetwork - Start værtsbaseret netværk.

Start v?rtsbaseret netv?rk.

»netsh »wlan »start »hostednetwork


C:\Windows>netsh wlan start hostednetwork ?

Format: start hostednetwork

Kommentarer: 

  Brug denne kommando til at anmode WLAN-tjenesten om at starte det
  værtsbaserede netværk.

  Denne kommando kræver administratorrettigheder.

Eksempler: 

  start hostednetwork

Stands v?rtsbaseret netv?rk.

»netsh »wlan »stop


C:\Windows>netsh wlan stop ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
stop hostednetwork - Stands værtsbaseret netværk.

Stands v?rtsbaseret netv?rk.

»netsh »wlan »stop »hostednetwork


C:\Windows>netsh wlan stop hostednetwork ?

Format: stop hostednetwork

Kommentarer: 

  Brug denne kommando til at anmode WLAN-tjenesten om at standse det
  værtsbaserede netværk.

Eksempler: 

  stop hostednetwork- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.187
9497

I miss an 'Auto column width' option in the file explorer 4 Windows?

Kann ich den 3D Benchmark auf XP genauso wie auf Windows 11/10 einsetzen!

The animated gif images are not displayed in explorer views?

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

When Unicode version and when Ansi version?

How many snowflakes should I use with Ultra HD monitors?(0)