Windows 2000/XP netsh bridge Kommandoer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh bridge ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst. set - Indstiller konfigurationsoplysninger show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »bridge »dump


C:\Windows>netsh bridge dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »bridge »help


C:\Windows>netsh bridge help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst.

»netsh »bridge »install


C:\Windows>netsh bridge install ?

Format: install
    Ikke understøttet.
    Installer fra mappen Netværksforbindelser.

Indstiller konfigurationsoplysninger

»netsh »bridge »set


C:\Windows>netsh bridge set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set adapter  - Ændrer broens konfiguration for det angivne kort.

?ndrer broens konfiguration for det angivne kort.

»netsh »bridge »set »adapter


C:\Windows>netsh bridge set adapter ?

Format: set adapter [id=]<heltal> [[forcecompatmode=]enable|disable]

Parametre: 
   Tag        Værdi
   id       - Id'et for det kort, du vil konfigurere.
            Brug kommmandoen "show adapter" til at hente
            listen over id'er.
   forcecompatmode - En af følgende værdier:
            enable : Aktiver lag 3-tilstand.
            disable: Deaktiver lag 3-tilstand.

Bemærkninger: Ændrer broens konfiguration for det angivne kort.
       Denne fremgangsmåde bør kun benyttes, hvis netværksforbindelsen
       ikke fungerer som forventet på det angivne kort.

Eksempler: 

    set adapter "2" forcecompatmode=enable

    Ændrer broens konfiguration for kort "2" ved at angive den
    til lag 3-tilstand.

Viser oplysninger.

»netsh »bridge »show


C:\Windows>netsh bridge show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show adapter  - Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt bro.

Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt bro.

»netsh »bridge »show »adapter


C:\Windows>netsh bridge show adapter ?

Format: show adapter [[id=]heltal]

Parametre: 
   Tag      Værdi
   id      - Id'et for det kort, som du vil se konfigurationen for.


Bemærkninger: Viser oplysninger om de kort, der indgår i broen.

Eksempler: 

    show adapter

    Viser en liste over alle kort (med id'er), som indgår i broen, og
    deres indstillinger og flag.

Fjerner den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst.

»netsh »bridge »uninstall


C:\Windows>netsh bridge uninstall ?

Format: uninstall
    Ikke understøttet.
    Fjern installationen fra mappen Netværksforbindelser.- br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.264
9295

Bluetooth, WLAN, or USB-PC connection for printing with Windows (11, 10, 8.1, 7)?

Desktop Clock Zelda breath of the wild, how to?

Falling leaves on the Windows desktop!

Ist es der Dateimanager für Windows-10?   

Can I create a Diagonal Text in Word!

Spracherkennung unter Windows 10 / 11 starten!(0)