Windows 2000/XP netsh firewall Kommandoer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh firewall ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer firewall-konfiguration. delete - Sletter firewall-konfiguration. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller firewall-konfiguration til standardindstillinger. set - Indstiller firewall-konfiguration. show - Viser firewall-konfiguration. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

Tilf?jer firewall-konfiguration.

»netsh »firewall »add


C:\Windows>netsh firewall add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add allowedprogram - Tilføjer firewall-tilladt programkonfiguration.
add portopening - Tilføjer firewall-portkonfiguration.

Tilf?jer firewall-tilladt programkonfiguration.

»netsh »firewall »add »allowedprogram


C:\Windows>netsh firewall add allowedprogram ?

add allowedprogram                                   
   [ program = ] path                         
   [ name = ] name                           
   [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE                     
    [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM                   
    [ addresses = ] addresses                     
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ]            
                                     
 Tilføjer firewall-tilladt programkonfiguration.              
                                     
 Parametre:                               
                                     
 program - Programsti og filnavn                  
                                     
 name - Programnavn                          
                                     
 mode - Programtilstand (valgfri).                     
   ENABLE - Tillad gennem firewall (standard).             
   DISABLE - Tillad ikke gennem firewall.              
                                     
 scope - Programområde (valgfri).                    
   ALL  - Tillad al trafik gennem firewall (standard).       
   SUBNET - Tillad kun lokal netværkstrafik (undernet) gennem firewall.
   CUSTOM - Tillad kun angiven trafik gennem firewall.       
                                     
 addresses - Brugerdefinerede områdeadresser (valgfri).             
                                     
 profile - Konfigurationsprofil (valgfri).               
   CURRENT - Nuværende profil (standard).                
   DOMAIN  - Domæneprofil.                     
   STANDARD - Standardprofil.                    
   ALL   - Alle profiler.                      
                                     
 Bemærkninger: 'scope' skal være 'CUSTOM' for at kunne angive 'addresses'.        
                                     
 Eksempler:                                
                                     
   add allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe MyApp ENABLE                
   add allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe MyApp ENABLE               
   add allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe MyApp ENABLE            
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet     
   add allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = MyApp mode = ENABLE    
   add allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = MyApp mode = DISABLE   
   add allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = MyApp mode = ENABLE    
     scope = CUSTOM addresses =                   
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet     

Tilf?jer firewall-portkonfiguration.

»netsh »firewall »add »portopening


C:\Windows>netsh firewall add portopening ?

add portopening
   [ protocol = ] TCP|UDP|ALL                     
   [ port = ] 1-65535                         
   [ name = ] name                           
   [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE                     
    [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM                   
    [ addresses = ] addresses                     
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL             
    [ interface = ] navn ]                      

 Tilføjer portkonfiguration for firewall.                    

 Parametre:                               

 protocol - Portprotokol.                        
   TCP - Transmission Control Protocol (TCP).             
   UDP - User Datagram Protocol (UDP).                 
   ALL - Alle protokoller.                        

 port - Portnummer.                           

 name - Portnavn.                            

 mode - Porttilstand (valgfri).                      
   ENABLE - Tillad gennem firewall (standard).             
   DISABLE - Tillad ikke gennem firewall.              

 scope - Portområde (valgfri).                     
   ALL  - Tillad al trafik gennem firewall (standard).       
   SUBNET - Tillad kun lokal netværkstrafik (undernet) gennem firewall.
   CUSTOM - Tillad kun angiven trafik gennem firewall.       

 addresses - Brugerdefinerede områdeadresser (valgfri).             

 profile - Konfigurationsprofil (valgfri).               
   CURRENT - Nuværende profil (standard).                
   DOMAIN  - Domæneprofil.                     
   STANDARD - Standardprofil.                    
   ALL   - Alle profiler.                      

 interface - Grænsefladenavn (valgfri).                 

 Bemærkninger: 'profile' og 'interface' må ikke angives samtidig.    
      'scope' og 'interface' må ikke angives samtidig.     
      'scope' skal være 'CUSTOM' for at kunne angive 'addresses'.        

 Eksempler:                                

   add portopening TCP 80 MyWebPort                       
   add portopening UDP 500 IKE ENABLE ALL                    
   add portopening ALL 53 DNS ENABLE CUSTOM                   
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet     
   add portopening protocol = TCP port = 80 name = MyWebPort           
   add portopening protocol = UDP port = 500 name = IKE mode = ENABLE scope = ALL
   add portopening protocol = ALL port = 53 name = DNS mode = ENABLE       
     scope = CUSTOM addresses =                   
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet     

Sletter firewall-konfiguration.

»netsh »firewall »delete


C:\Windows>netsh firewall delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete allowedprogram - Sletter firewall-tilladt programkonfiguration.
delete portopening - Sletter firewall-portkonfiguration.

Sletter firewall-tilladt programkonfiguration.

»netsh »firewall »delete »allowedprogram


C:\Windows>netsh firewall delete allowedprogram ?

delete allowedprogram                                   
   [ program = ] path                         
   [ [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ]            
                                     
 Sletter firewall-tilladt programkonfiguration.             
                                     
 Parametre:                               
                                     
 program - Programsti og filnavn.                  
                                     
 mode - Konfigurationsprofil (valgfri).               
   CURRENT - Aktuel profil (standard).                
   DOMAIN - Domæneprofil.                     
   STANDARD - Standardprofil.                    
   ALL   - Alle profiler.                      
                                     
 Eksempler:                                
                                     
   delete allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe                      
   delete allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe                 

Sletter firewall-portkonfiguration.

»netsh »firewall »delete »portopening


C:\Windows>netsh firewall delete portopening ?

delete portopening                                   
   [ protocol = ] TCP|UDP|ALL                     
   [ port = ] 1-65535                         
   [ [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL             
    [ interface = ] name ]                      
                                     
 Sletter firewall-portkonfiguration.                  
                                     
 Parametre:                               
                                     
 protocol - Portprotokol.                        
   TCP - Transmission Control Protocol (TCP).             
   UDP - User Datagram Protocol (UDP).                 
   ALL - Alle protokoller.                        
                                     
 port - Portnummer.                           
                                     
 profile - Konfigurationsprofil (valgfri).               
   CURRENT - Aktuel profil (standard).                
   DOMAIN - Domæneprofil.                     
   STANDARD - Standardprofil.                    
   ALL   - Alle profiler.                      
                                     
 interface - Grænsefladenavn (valgfri).                 
                                     
 Bemærkninger: 'profile' og 'interface' kan ikke angives samtidigt.    
                                     
 Eksempler:                                
                                     
   delete portopening TCP 80                            
   delete portopening UDP 500                            
   delete portopening protocol = TCP port = 80                   
   delete portopening protocol = UDP port = 500                   

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »firewall »dump


C:\Windows>netsh firewall dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »firewall »help


C:\Windows>netsh firewall help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Nulstiller firewall-konfiguration til standardindstillinger.

»netsh »firewall »reset


C:\Windows>netsh firewall reset ?

reset

 Nulstiller firewall-konfiguration til standardindstillinger.

Bemærkninger: Nulstilling af standardindstillingerne vil slette alle
indstillinger for Windows Firewall, som du har foretaget siden Windows
blev installeret. Dette medfører muligvis, at nogle programmer holder op
med at virke. Enhver brugerdefineret indstilling, som du har foretaget for
Deling af Internetforbindelse vil blive slettet og Deling af Internetforbindelse vil blive deaktiveret.

Indstiller firewall-konfiguration.

»netsh »firewall »set


C:\Windows>netsh firewall set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set allowedprogram - Indstiller firewall-tilladt programkonfiguration.
set icmpsetting - Indstiller ICMP-konfiguration for firewall.
set logging  - Indstiller logføringskonfiguration for firewall.
set multicastbroadcastresponse - Indstiller firewall'ens multicast/broadcast-
                 svarkonfiguration.
set notifications - Indstiller konfigurationen af firewall-beskeder.
set opmode   - Indstiller funktionel konfiguration for firewall.
set portopening - Indstiller firewall-portkonfiguration.
set service  - Indstiller konfigurationen af firewall-tjeneste.

Indstiller firewall-tilladt programkonfiguration.

»netsh »firewall »set »allowedprogram


C:\Windows>netsh firewall set allowedprogram ?

set allowedprogram                                   
   [ program = ] path                         
   [ [ name = ] name                          
    [ mode = ] ENABLE|DISABLE                     
    [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM                   
    [ addresses = ] addresses                     
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ]            
                                     
 Indstiller firewall-tilladt programkonfiguration.              
                                     
 Parametre:                               
                                     
 program - Programsti og filnavn                  
                                     
 name - Programnavn (valgfri).                     
                                     
 mode - Programtilstand (valgfri).                     
   ENABLE - Tillad gennem firewall (standard).             
   DISABLE - Tillad ikke gennem firewall.              
                                     
 scope - Programområde (valgfri).                    
   ALL  - Tillad al trafik gennem firewall (standard).       
   SUBNET - Tillad kun lokal netværkstrafik (undernet) gennem firewall.
   CUSTOM - Tillad kun angiven trafik gennem firewall.       
                                     
 addresses - Brugerdefinerede områdeadresser (valgfri).             
                                     
 profile - Konfigurationsprofil (valgfri).               
   CURRENT - Nuværende profil (standard).                
   DOMAIN  - Domæneprofil.                     
   STANDARD - Standardprofil.                    
   ALL   - Alle profiler.                      
                                     
 Bemærkninger: 'scope' skal være 'CUSTOM' for at kunne angive 'addresses'.        
                                     
 Eksempler:                                
                                     
   set allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe MyApp ENABLE                
   set allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe MyApp ENABLE               
   set allowedprogram C:\MyApp\MyApp.exe MyApp ENABLE            
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet     
   set allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = MyApp mode = ENABLE    
   set allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = MyApp mode = DISABLE   
   set allowedprogram program = C:\MyApp\MyApp.exe name = MyApp mode = ENABLE    
     scope = CUSTOM addresses =                   
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet     

Indstiller ICMP-konfiguration for firewall.

»netsh »firewall »set »icmpsetting


C:\Windows>netsh firewall set icmpsetting ?

set icmpsetting                                   
   [ type = ] 2-5|8-9|11-13|17|ALL                   
   [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE                     
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL             
    [ interface = ] navn ]                      
                                     
 Indstiller ICMP-konfiguration for firewall.                    
                                     
 Parametre:                               
                                     
 type - ICMP-type.                            
   2  - Tillad at den udgående tilladelsespakke er for stor                
   3  - Den udgående tilladelsespakke kan ikke nås            
   4  - Tillad at den udgående tilladelsekilde er slået fra                 
   5  - Tillad omdirigering                        
   8 - Tillad indgående ekkoanmodning                  
   9  - Tillad indgående routeranmodning                 
   11  - Tillad at udgående tid overskrides                 
   12  - Tillad udgående parameterproblem               
   13 - Tillad indgående tidsstempelanmodning               
   17 - Tillad indgående maskeanmodning                  
   ALL - Alle typer.                          
                                     
 mode - ICMP-tilstand (valgfri).                      
   ENABLE - Tillad gennem firewall (standard).             
   DISABLE - Tillad ikke gennem firewall.              
                                     
 profile - Konfigurationsprofil (valgfri).               
   CURRENT - Nuværende profil (standard).                
   DOMAIN  - Domæneprofil.                     
   STANDARD - Standardprofil.                    
   ALL   - Alle profiler.                      
                                     
 interface - Grænsefladenavn (valgfri).                 
                                     
 Bemærkninger: 'profile' og 'interface' må ikke angives samtidig.    
      'type2' og 'interface' må ikke angives samtidig.    
                                     
 Eksempler:                                
                                     
   set icmpsetting 8                               
   set icmpsetting 8 ENABLE                           
   set icmpsetting ALL DISABLE                          
   set icmpsetting type = 8                           
   set icmpsetting type = 8 mode = ENABLE                    
   set icmpsetting type = ALL mode = DISABLE                   

Indstiller logf?ringskonfiguration for firewall.

»netsh »firewall »set »logging


C:\Windows>netsh firewall set logging ?

set logging                                   
   [ [ filelocation = ] sti                      
    [ maxfilesize = ] 1-32767                     
    [ droppedpackets = ] ENABLE|DISABLE                
    [ connections = ] ENABLE|DISABLE ]                
                                     
 Indstillinger logføringskonfiguration for firewall.                  
                                     
 Parametre:                               
                                     
 filelocation - Logsti- og filnavn (valgfri).            
                                     
 maxfilesize - Maksimal logfilstørrelse i kilobyte (valgfri).      
                                     
 droppedpackets - Logføringstilstand til mistede pakker (valgfri).          
   ENABLE - Log firewall på.                     
   ENABLE - Logfør ikke i firewall.                  
                                     
 connections - Logføringstilstand for oprettede forbindelser (valgfri).        
   ENABLE - Logfør i firewall                     
   ENABLE - Logfør ikke i firewall.                  
                                     
 Bemærkninger: Mindst én af parametrene skal angives.           
                                     
 Eksempler:                                
                                     
   set logging %windir%\pfirewall.log 4096                 
   set logging %windir%\pfirewall.log 4096 ENABLE             
   set logging filelocation = %windir%\pfirewall.log maxfilesize = 4096  
   set logging filelocation = %windir%\pfirewall.log maxfilesize = 4096  
     droppedpackets = ENABLE                     

Indstiller firewall'ens multicast/broadcast-

»netsh »firewall »set »multicastbroadcastresponse


C:\Windows>netsh firewall set multicastbroadcastresponse ?

set multicastbroadcastresponse                                   
   [ mode = ] ENABLE|DISABLE                      
   [ [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ]            
                                     
 Indstiller konfigurationen af firewall'ens multicast/broadcast-svar.        
                                     
 Parametre:                               
                                     
 mode - Multicast/broadcast-svartilstand.                
   ENABLE - Tillad svar at sende trafik som multicast/broadcast gennem 
        firewall.                         
   DISABLE - Tillad ikke svar at sende trafik som multicast/broadcast gennem 
        firewall.                   
                                     
 mode - Konfigurationsprofil (valgfri).               
   CURRENT - Aktuel profil (standard).                
   DOMAIN - Domæneprofil (standard).                     
   STANDARD - Standardprofil.                    
   ALL   - Alle profiler.                      
                                     
 Eksempler:                                
                                     
   set multicastbroadcastresponse ENABLE                            
   set multicastbroadcastresponse DISABLE                              
   set multicastbroadcastresponse mode = ENABLE                         
   set multicastbroadcastresponse mode = DISABLE                          

Indstiller konfigurationen af firewall-beskeder.

»netsh »firewall »set »notifications


C:\Windows>netsh firewall set notifications ?

set notifications                                   
   [ mode = ] ENABLE|DISABLE                      
   [ [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ]            
                                     
 Indstiller konfigurationen af firewall'ens afgivelse af beskeder.                
                                     
 Parametre:                               
                                     
 mode - Beskedtilstand.                        
   ENABLE - Tillad pop-up-beskeder fra firewall.         
   DISABLE - Tillad ikke pop-up-beskeder fra firewall.     
                                     
 mode - Konfigurationsprofil (valgfri).               
   CURRENT - Aktuel profil (standard).                
   DOMAIN - Domæneprofil (standard).                     
   STANDARD - Standardprofil.                    
   ALL   - Alle profiler.                      
                                     
 Eksempler:                                
                                     
   set notifications ENABLE                            
   set notifications DISABLE                              
   set notifications mode = ENABLE                         
   set notifications mode = DISABLE                          

Indstiller funktionel konfiguration for firewall.

»netsh »firewall »set »opmode


C:\Windows>netsh firewall set opmode ?

set opmode
   [ mode = ] ENABLE|DISABLE
   [ [ exceptions = ] ENABLE|DISABLE
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL
    [ interface = ] navn ]

 Indstiller den funktionelle konfiguration af firewall.

 Parametre:

 mode - Funktionel tilstand.
   ENABLE - Aktiver firewall.
   DISABLE - Deaktiver firewall.

 exceptions - Undtagelsestilstand (valgfri).
   ENABLE - Tillad gennem firewall (standard).
   DISABLE - Tillad ikke gennem firewall.

 profile - Konfigurationsprofil (valgfri).
   CURRENT - Aktuel profil (standard).
   DOMAIN  - Domæneprofil.
   STANDARD - Standardprofil.
   ALL   - Alle profiler.

 interface - Grænsefladenavn (valgfri).

 Bemærkninger: 'profile' og 'interface' kan ikke angives sammen.
      'exceptions' og 'interface' kan ikke angives sammen.

 Eksempler:

   set opmode ENABLE
   set opmode ENABLE DISABLE
   set opmode mode = ENABLE
   set opmode mode = ENABLE exceptions = DISABLE

Indstiller firewall-portkonfiguration.

»netsh »firewall »set »portopening


C:\Windows>netsh firewall set portopening ?

set portopening
   [ protocol = ] TCP|UDP|ALL                     
   [ port = ] 1-65535                         
   [ [ name = ] name                          
    [ mode = ] ENABLE|DISABLE                     
    [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM                   
    [ addresses = ] addresses                     
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL             
    [ interface = ] navn ]                      

 Indstiller portkonfigurationen for firewall.                    

 Parametre:                               

 protocol - Portprotokol.                        
   TCP - Transmission Control Protocol (TCP).             
   UDP - User Datagram Protocol (UDP).                 
   ALL - Alle protokoller.                        

 port - Portnummer.                           

 name - Portnavn (valgfri).                      

 mode - Porttilstand (valgfri).                      
   ENABLE - Tillad gennem firewall (standard).             
   DISABLE - Tillad ikke gennem firewall.              

 scope - Portområde (valgfri).                     
   ALL  - Tillad al trafik gennem firewall (standard).       
   SUBNET - Tillad kun lokal netværkstrafik (undernet) gennem firewall.
   CUSTOM - Tillad kun angiven trafik gennem firewall.       

 addresses - Brugerdefinerede områdeadresser (valgfri).             

 profile - Konfigurationsprofil (valgfri).               
   CURRENT - Nuværende profil (standard).                
   DOMAIN  - Domæneprofil.                     
   STANDARD - Standardprofil.                    
   ALL   - Alle profiler.                      

 interface - Grænsefladenavn (valgfri).                 

 Bemærkninger: 'profile' og 'interface' må ikke angives samtidig.    
      'scope' og 'interface' må ikke angives samtidig.     
      'scope' skal være 'CUSTOM' for at kunne angive 'addresses'.        

 Eksempler:                                

   set portopening TCP 80 MyWebPort                       
   set portopening UDP 500 IKE ENABLE ALL                    
   set portopening ALL 53 DNS ENABLE CUSTOM                   
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet     
   set portopening protocol = TCP port = 80 name = MyWebPort           
   set portopening protocol = UDP port = 500 name = IKE mode = ENABLE scope = ALL
   set portopening protocol = ALL port = 53 name = DNS mode = ENABLE       
     scope = CUSTOM addresses =                   
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet     

Indstiller konfigurationen af firewall-tjeneste.

»netsh »firewall »set »service


C:\Windows>netsh firewall set service ?

set service                                   
   [ type = ] FILEANDPRINT|REMOTEADMIN|REMOTEDESKTOP|UPNP|ALL     
   [ [ mode = ] ENABLE|DISABLE                     
    [ scope = ] ALL|SUBNET|CUSTOM                   
    [ addresses = ] addresses                     
    [ profile = ] CURRENT|DOMAIN|STANDARD|ALL ]            
                                     
 Indstiller tjenestekonfigurationen for firewall.                  
                                     
 Parametre:                               
                                     
 type - Tjenestetype.                          
   FILEANDPRINT - Fil- og udskriftsdeling.              
   REMOTEADMIN  - Fjernadministration.               
   REMOTEDESKTOP - Fjernsupport og Fjernskrivebord.        
   UPNP     - UpnP-struktur.                   
   ALL - Alle typer.                     
                                     
 mode - Tjenestetilstand (valgfri).                    
   ENABLE - Tillad gennem firewall (standard).             
   DISABLE - Tillad ikke gennem firewall.              
                                     
 scope - Tjenesteområde (valgfri).                    
   ALL  - Tillad al trafik gennem firewall (standard).       
   SUBNET - Tillad kun lokal netværkstrafik (undernet) gennem firewall.
   CUSTOM - Tillad kun angiven trafik gennem firewall.       
                                     
 addresses - Brugerdefinerede områdeadresser (valgfri).             
                                     
 profile - Konfigurationsprofil (valgfri).               
   CURRENT - Nuværende profil (standard).                
   DOMAIN  - Domæneprofil.                     
   STANDARD - Standardprofil.                    
   ALL   - Alle profiler.                      
                                     
 Bemærkninger: 'scope' ignoreres hvis 'mode' er DISABLE.             
      'scope' skal være 'CUSTOM' for at kunne angive 'addresses'.        
                                     
 Eksempler:                                
                                     
   set service FILEANDPRINT                         
   set service REMOTEADMIN ENABLE SUBNET                   
   set service REMOTEDESKTOP ENABLE CUSTOM                  
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet     
   set service type = FILEANDPRINT                      
   set service type = REMOTEADMIN mode = ENABLE scope = SUBNET        
   set service type = REMOTEDESKTOP mode = ENABLE scope = CUSTOM addresses = 
     157.60.0.1,172.16.0.0/16,10.0.0.0/255.0.0.0,LocalSubnet     

Viser firewall-konfiguration.

»netsh »firewall »show


C:\Windows>netsh firewall show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show allowedprogram - Viser firewall-tilladt programkonfiguration.
show config  - Viser firewall-konfiguration.
show currentprofile - Viser den aktuelle profil for firewall.
show icmpsetting - Viser ICMP-konfiguration for firewall.
show logging  - Viser logføringskonfigurationen for firewall.
show multicastbroadcastresponse - Viser firewall'ens multicast/broadcast-
                 svarkonfiguration.
show notifications - Viser konfigurationen af firewall-beskeder.
show opmode  - Viser funktionel konfiguration for firewall.
show portopening - Viser firewall-portkonfiguration.
show service  - Viser konfigurationen af firewall-tjeneste.
show state   - Viser aktuel firewall-tilstand.

Viser firewall-tilladt programkonfiguration.

»netsh »firewall »show »allowedprogram


C:\Windows>netsh firewall show allowedprogram ?

show allowedprogram                                   
   [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ]                  
                                     
 Tilføjer firewall-tilladt programkonfiguration.              
                                     
 Parametre:                               
                                     
 verbose - Detaljeret tilstand (valgfri).                   
   DISABLE - Vis kun oversigtsoplysninger (standard).        
   ENABLE - Vis alle tilgængelige oplysninger.            
                                     
 Eksempler:                                
                                     
   show allowedprogram                                
   show allowedprogram 
   show allowedprogram ENABLE                            
   show allowedprogram verbose = DISABLE                       
   show allowedprogram verbose = ENABLE                       

Viser firewall-konfiguration.

»netsh »firewall »show »config


C:\Windows>netsh firewall show config ?

show config                                   
   [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ]                  
                                     
 Viser firewall-konfigurationen.                      
                                     
 Parametre:                               
                                     
 verbose - Detaljeret tilstand (valgfri).                   
   DISABLE - Vis kun oversigtsoplysninger (standard).        
   ENABLE - Vis alle tilgængelige oplysninger.            
                                     
 Eksempler:                                
                                     
   show config                                
   show config 
   show config ENABLE                            
   show config verbose = DISABLE                       
   show config verbose = ENABLE                       

Viser den aktuelle profil for firewall.

»netsh »firewall »show »currentprofile


C:\Windows>netsh firewall show currentprofile ?

show currentprofile                                   
                                     
 Viser profilen for firewall.                     

Viser ICMP-konfiguration for firewall.

»netsh »firewall »show »icmpsetting


C:\Windows>netsh firewall show icmpsetting ?

show icmpsetting                                   
   [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ]                  
                                     
 Viser ICMP-configuration for firewall.                   
                                     
 Parametre:                               
                                     
 verbose - Detaljeret tilstand (valgfri).                   
   DISABLE - Vis kun oversigtsoplysninger (standard).        
   ENABLE - Vis alle tilgængelige oplysninger.            
                                     
 Eksempler:                                
                                     
   show icmpsetting                                
   show icmpsetting 
   show icmpsetting ENABLE                            
   show icmpsetting verbose = DISABLE                       
   show icmpsetting verbose = ENABLE                       

Viser logf?ringskonfigurationen for firewall.

»netsh »firewall »show »logging


C:\Windows>netsh firewall show logging ?

show logging                                   
                                     
 Viser logføringskonfigurationen for firewall.                  

Viser firewall'ens multicast/broadcast-

»netsh »firewall »show »multicastbroadcastresponse


C:\Windows>netsh firewall show multicastbroadcastresponse ?

show multicastbroadcastresponse                                   
                                     
 Viser firewall'ens multicast/broadcast-svarkonfiguration.       

Viser konfigurationen af firewall-beskeder.

»netsh »firewall »show »notifications


C:\Windows>netsh firewall show notifications ?

show notifications                                   
                                     
 Viser konfigurationen af firewall-beskeder.               

Viser funktionel konfiguration for firewall.

»netsh »firewall »show »opmode


C:\Windows>netsh firewall show opmode ?

show opmode                                   
                                     
 Viser funktionel konfiguration for firewall.                

Viser firewall-portkonfiguration.

»netsh »firewall »show »portopening


C:\Windows>netsh firewall show portopening ?

show portopening                                   
   [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ]                  
                                     
 Viser portkonfigurationen for firewall.                   
                                     
 Parametre:                               
                                     
 verbose - Detaljeret tilstand (valgfri).                   
   DISABLE - Vis kun oversigtsoplysninger (standard).        
   ENABLE - Vis alle tilgængelige oplysninger.            
                                     
 Eksempler:                                
                                     
   show portopening                                
   show portopening 
   show portopening ENABLE                            
   show portopening verbose = DISABLE                       
   show portopening verbose = ENABLE                       

Viser konfigurationen af firewall-tjeneste.

»netsh »firewall »show »service


C:\Windows>netsh firewall show service ?

show service                                   
   [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ]                  
                                     
 Viser konfigurationen for tjenesten firewall.                  
                                     
 Parametre:                               
                                     
 verbose - Detaljeret tilstand (valgfri).                   
   DISABLE - Vis kun oversigtsoplysninger (standard).        
   ENABLE - Vis alle tilgængelige oplysninger.            
                                     
 Eksempler:                                
                                     
   show service                                
   show service 
   show service ENABLE                            
   show service verbose = DISABLE                       
   show service verbose = ENABLE                       

Viser aktuel firewall-tilstand.

»netsh »firewall »show »state


C:\Windows>netsh firewall show state ?

show state                                   
   [ [ verbose = ] DISABLE|ENABLE ]                  
                                     
 Viser den aktuelle firewall-tilstand.                      
                                     
 Parametre:                               
                                     
 verbose - Detaljeret indstilling (valgfri).                   
   DISABLE - Vis kun oversigtsoplysninger (standartd).        
   ENABLE - Vis alle tilgængelige oplysninger.            
                                     
 Eksempler:                                
                                     
   show state                                
   show state DISABLE                            
   show state ENABLE                            
   show state verbose = DISABLE                       
   show state verbose = ENABLE                       - br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.139
9761

DesktopOK - Save and restore the positions of the Windows 11, 10, ... Desktop Icons!

MS Windows Energieoptionen per Tastenkürzel umschalten lassen!

Open, Close Drive Ejecting over the Info area of ​​the taskbar!

Need program for secure erase of memory cards for Windows 11, 10, ...!

CPU load based sleep mode behavior on Windows 11, 10, 8.1 and 7!

Alternative to the Windows 11, 10, ... and MS Server Run-Dialog + extra features!(0)