Windows 2000/XP netsh interface Kommandoer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh interface ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. ip - Ændringer til 'netsh interface ip'-konteksten. ipv6 - Ændringer til 'netsh interface ipv6'-konteksten. portproxy - Ændringer til 'netsh interface portproxy'-konteksten. reset - Nulstiller oplysninger. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. Følgende underkontekster er tilgængelige: ip ipv6 portproxy For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »interface »add


C:\Windows>netsh interface add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add interface - Tilføjer en grænseflade for routeren

Tilf?jer en gr?nseflade for routeren

»netsh »interface »add »interface


C:\Windows>netsh interface add interface ?

Format: add interface [name=]<streng> [[type=]full]

                              
Parametre: 
                              
    Tag       Værdi               
    name      - Navnet på grænsefladen, der skal tilføjes. 
    type      - En af følgende værdier: 
            full: Opretter en grænseflade til opkald efter behov.
                              
Kommentarer: Tilføjer en grænseflade til routeren. For grænseflader af 
       typen full, skal en telefonbogspost med samme navn allerede
       eksistere på systemet.
                              
Eksempler: 
                              
    add interface name="Grænseflade til opkald efter behov" type=full
                              
    Kommandoen tilføjer en grænseflade til opkald efter behov 
    til routeren.
    

Sletter en konfigurationspost fra en tabel

»netsh »interface »delete


C:\Windows>netsh interface delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete interface - Sletter en grænseflade fra routeren.

Sletter en gr?nseflade fra routeren.

»netsh »interface »delete »interface


C:\Windows>netsh interface delete interface ?

Format: delete interface [name=]<streng>                
                              
Parametre: 
                              
    Tag       Værdi               
    name      - Navnet på grænsefladen, der skal slettes. 
                              
Kommentarer: Slette en grænseflade fra routeren.       
                              
Eksempler: 
                              
    delete interface name="Grænseflade til opkald efter behov"  
                                 
    Kommandoen sletter en grænseflade til opkald efter behov på routeren.
    

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »interface »dump


C:\Windows>netsh interface dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »help


C:\Windows>netsh interface help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

?ndringer til 'netsh interface ip'-konteksten.

»netsh »interface »ip


C:\Windows>netsh interface ip ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en tabel.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra en tabel
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
reset     - Nulstiller TCP/IP og relaterede komponenter til en nyinstalleret tilstand.
set      - Indstiller konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »interface »ip »add


C:\Windows>netsh interface ip add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add address  - Føjer en IP-adresse til den angivne grænseflade.
add dns    - Tilføjer en statisk adresse på en DNS-server.
add wins    - Tilføjer en statisk adresse på en WINS-server.

F?jer en IP-adresse til den angivne gr?nseflade.

»netsh »interface »ip »add »address


C:\Windows>netsh interface ip add address ?

Format: add address [name=]<streng> [[addr=]IP-adresse [mask=]IP-undernetmaske]
    [[gateway=]IP-adresse [gwmetric=]heltal]

Parametre: 

   name     - Navnet på grænsefladen.
   addr     - IP-adressen, der skal føjes til grænsefladen.
   mask     - IP-undernetmasken til den angivne IP-adresse.
   gateway   - Standardgateway til den angivne IP-adresse.
   gwmetric   - Metrikværdi til standardgateway.

Kommentarer: Føjer IP-adresser og standardgateways til en grænseflade. Hvis
       DHCP er aktiveret på grænsefladen, vil den blive deaktiveret.

Eksempler: 

    add address "LAN-forbindelse" 10.0.0.2 255.0.0.0
    add address "LAN-forbindelse" gateway=10.0.0.3 gwmetric=2

    Den første kommando føjer den statiske IP-adresse 10.0.0.2 med
    undernetmasken 255.0.0.0 til grænsefladen for den lokale for-
    bindelse. Den anden kommando føjer IP-adressen 10.0.0.3 som en
    sekundær standardgateway til denne grænseflade med a gateway-
    metrikværdi på 2.

Tilf?jer en statisk adresse p? en DNS-server.

»netsh »interface »ip »add »dns


C:\Windows>netsh interface ip add dns ?

Format: add dns [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse> [[index=]<heltal>]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   name    - Navnet på grænsefladen, hvor DNS-servere tilføjes.
   addr     - IP-adressen på den DNS-server, du tilføjer.
   index    - Angiver indeks (prioritet) for den angivne adresse
             på DNS-serveren.

Kommentarer: Tilføjer en ny IP-adresse for DNS-serveren til den statistisk
       konfigureret liste. DNS-serveren er som standard tilføjet
       sidst på listen. Hvis et indeks er angivet, bliver DNS-serveren
       placeret på den pågældende plads på listen, og andre servere
       fyttes nedad for at give plads. Hvis DNS-servere tidligere blev hentet
       via DHCP, erstatter den nye adresse den gamle liste.

Eksempler: 

    add dns "LAN-forbindelse" 10.0.0.1
    add dns "LAN-forbindelse" 10.0.0.3 index=2

Tilf?jer en statisk adresse p? en WINS-server.

»netsh »interface »ip »add »wins


C:\Windows>netsh interface ip add wins ?

Format: add wins [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse> [[index=]heltal]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   name     - Navnet på grænsefladen, hvor WINS-servere tilføjes.
   addr     - IP-adressen på den WINS-server, du tilføjer.
   index    - Angiver indeks (prioritet) for den angivne adresse på
           WINS-serveren.

Kommentarer: Tilføjer en ny IP-adresse for WINS-serveren til den statistisk
       konfigureret liste. WINS-serveren er som standard tilføjet
       sidst på listen. Hvis et indeks er angivet, bliver WINS-serveren
       placeret på den pågældende plads på listen, og andre servere
       flyttes nedad for at give plads. Hvis WINS-servere tidligere
       blev hentet via DHCP, erstatter den nye adresse den gamle liste.

Eksempler: 

    add wins "LAN-forbindelse" 10.0.0.1
    add wins "LAN-forbindelse" 10.0.0.3 index=2

Sletter en konfigurationspost fra en tabel

»netsh »interface »ip »delete


C:\Windows>netsh interface ip delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete address - Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne grænseflade.
delete arpcache - Tømmer ARP-cachen for en eller alle grænseflader.
delete dns   - Sletter DNS-serveren fra den angivne grænseflade.
delete wins  - Sletter WINS-serveren fra den angivne grænseflade.

Sletter en IP-adresse eller standardgateway fra den angivne gr?nseflade.

»netsh »interface »ip »delete »address


C:\Windows>netsh interface ip delete address ?

Format: delete address [name=]<streng> [[addr=]IP-adresse] [[gateway=]IP-adresse|ALL]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på grænsefladen.
   addr     - En statisk IP-adresse til grænsefladen angivet med navn.
   gateway   - En af følgende værdier:
           <IP-adresse>: En bestemt standardgateway IP-adresse til
                  den statiske IP-adresse, som du sletter.
           ALL: Sletter alle IP-adresser for standardgateway for
             den statiske IP-adresse, som du sletter.
 
Kommentarer: Sletter en IP-adresse fra en grænseflade med flere statiske
       IP-adresser, eller sletter en standardgateway fra en bestemt
       grænseflade.
 
Eksempler: 
 
    delete address "LAN-forbindelse" addr=10.0.0.1 gateway=all

T?mmer ARP-cachen for en eller alle gr?nseflader.

»netsh »interface »ip »delete »arpcache


C:\Windows>netsh interface ip delete arpcache ?

Format: delete arpcache [name=]<streng>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Det fulde navn på en bestem grænseflade. Hvis der ikke
           angives et navn, tømmes alle ARP-cacher for alle
           grænseflader.
 
Kommentarer: Tømmer ARP-cachen (Address Resolution Protocol) på en bestemt
       grænseflade eller alle grænseflader. 

Eksempler: 
 
    delete arpcache
    delete arpcache name="LAN-forbindelse"

Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.

»netsh »interface »ip »delete »dns


C:\Windows>netsh interface ip delete dns ?

Format: delete dns [name=]<streng> [[addr=]<IP-adresse>|ALL ]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på grænsefladen, hvor DNS-servere slettes.
   addr     - En af følgende værdier:
           <IP-adresse>: En bestemt IP-adresse på en DNS-server,
           som du sletter.
           ALL: Sletter alle konfigurerede IP-adresser til DNS-
           servere.
 
Kommentarer: Sletter statisk konfigurerede IP-adresser til DNS-servere for
       en bestemt grænseflade.
 
Eksempler: 
 
    delete dns "LAN-forbindelse" 10.0.0.1
    delete dns "LAN-forbindelse" all

Sletter WINS-serveren fra den angivne gr?nseflade.

»netsh »interface »ip »delete »wins


C:\Windows>netsh interface ip delete wins ?

Format: delete wins [name=]<streng> [[addr=]<IP-adresse>|ALL ]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på grænseflade, hvor WINS-servere slettes.
   addr     - En af følgende værdier:
           <IP-adresse>: En bestemt IP-adresse på en WINS-server,
           som du sletter.
           ALL: Sletter alle konfigurerede IP-adresser til WINS-
           servere.
 
Kommentarer: Sletter statisk konfigurerede IP-adresser til WINS-
       servere for en bestemt grænseflade.
 
Eksempler: 
 
    delete wins "LAN-forbindelse" 10.0.0.1
    delete wins "LAN-forbindelse" all

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »interface »ip »dump


C:\Windows>netsh interface ip dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »ip »help


C:\Windows>netsh interface ip help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Nulstiller TCP/IP og relaterede komponenter til en nyinstalleret tilstand.

»netsh »interface »ip »reset


C:\Windows>netsh interface ip reset ?

Format: reset [name=]<streng>

Parametre: 

   Tag      Værdi
   name     - Navnet på den fil, hvortil der skal føjes oplysninger
           angående, hvilke indstillinger der er nulstillet.

Bemærkninger: Nulstiller TCP/IP og tilknyttede komponenter til en ren
       tilstand.

Eksempler: 

    reset resetlog.txt

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »interface »ip »set


C:\Windows>netsh interface ip set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set address  - Angiver IP-adressen eller standardgateway for den angivne grænseflade.
set dns    - Angiver tilstand og adresser for DNS-server.
set wins    - Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.

Angiver IP-adressen eller standardgateway for den angivne gr?nseflade.

»netsh »interface »ip »set »address


C:\Windows>netsh interface ip set address ?

Format: set address [name=]<streng>
    [[source=]dhcp |
    [source=] static [addr=]IP-adresse [mask=]IP-undernetmaske]
    [[gateway=]<IP-adresse>|none [gwmetric=]integer]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   name     - Navnet på grænsefladen.
   source    - En af følgende værdier:
           dhcp: Angiver DHCP som kilde til konfiguration af IP-
              adresser til den pågældende grænseflade.
           static: Angiver, at lokal statisk konfiguration
               skal være kilde.

   gateway   - En af følgende værdier:
           <IP-adresse>: En angiven standardgateway til den
           statiske IP-adresse, der angives.
           none: Ingen standardgateway angives.
   gwmetric   - Metrikværdien for standardgateway. Dette felt skal ikke
           angives, hvis 'none' angives for feltet gateway.
   Følgende indstillinger bruges kun, hvis kilden er 'static':

   addr     - En IP-adresse til den angivne grænseflade.
   mask     - Undernetmasken til den angivne IP-adresse.

Kommentarer: Bruges til at skifte konfigurationstilstanden for IP addresser
       fra enten DHCP til statisk tilstand eller statisk tilstand til
       DHCP. Tilføjer IP-adresser på en grænseflade med statiske IP-
       adresser eller tilføjer standardgateways.

Eksempler: 

    set address name="LAN-forbindelse" source=dhcp
    set address local static 10.0.0.9 255.0.0.0 10.0.0.1 1

Angiver tilstand og adresser for DNS-server.

»netsh »interface »ip »set »dns


C:\Windows>netsh interface ip set dns ?

Format: set dns [name=]<streng> [source=]dhcp|static [addr=]<IP-adresse>|none
       [[register=]none|primary|both]
Parametre: 

   Tag      Værdi
   name     - Navnet på grænseflade.
   source    - En af følgende værdier:
           dhcp: Angiver DHCP som kilde til konfiguration af
           DNS-servere til den angivne grænseflade.
           static: angiver kilden til konfiguration af DNS-servere
           til lokal statisk konfiguration.
   addr     - En af følgende værdier:
           <IP-adresse>: En IP-adresse til en DNS-server.
           none: Rydder listen over DNS-servere.
   register   - En af følgende værdier:
           none: Deaktiverer dynamisk DNS-registrering.
           primary: Registrerer kun under det primære DNS-suffiks.
           both: Registrerer under både det primære DNS-suffiks og
              under det forbindelsesspecifikke DNS-suffiks.

Kommentarer: Angiver konfigurationen af DNS serveren til enten DHCP eller
       statisk tilstand. Kun hvis kilden er 'static', er indstillingen
       'addr' også tilgængelig til konfiguration af en statisk liste
       over IP-adresser for DNS-servere til den angivne grænseflade.

Eksempler: 

    set dns name="LAN-forbindelse" source=dhcp
    set dns "LAN-forbindelse" static 10.0.0.1 primary

Angiver tilstand og adresser for WINS-serveren.

»netsh »interface »ip »set »wins


C:\Windows>netsh interface ip set wins ?

Format: set wins [name=]<streng> [source=]dhcp|static [addr=]<IP-adresse>|none
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på grænsefladen.
   source    - En af følgende værdier:
           dhcp: Angiver DHCP som kilde til konfiguration af WINS-
           servere for den angivne grænseflade.
           static: Angiver kilden til konfiguration af WINS-
			  servere til lokal statisk konfiguration.
   addr     - En af følgende værdier:
           <IP-adresse>: En IP-adresse til en WINS-server.
           none: Rydder listen over WINS-servere.
 
Kommentarer: Angiver konfigurationen af DNS serveren til enten DHCP eller
       statisk tilstand. Kun hvis kilden er 'static', er indstillingen
       'addr' også tilgængelig til konfiguration af en statisk liste
       over IP-adresser for WINS-servere til den angivne grænseflade.
 
Eksempler: 
 
    set wins name="LAN-forbindelse" source=dhcp
    set wins "LAN-forbindelse" static 10.0.0.1

Viser oplysninger.

»netsh »interface »ip »show


C:\Windows>netsh interface ip show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show address  - Viser IP-adressekonfiguration.
show config  - Viser IP-adresser og yderligere oplysninger.
show dns    - Viser DNS-serverens adresser.
show icmp   - Viser ICMP-statistik.
show interface - Viser IP-grænsefladestatistik.
show ipaddress - Viser aktuelle IP-adresser.
show ipnet   - Viser IP net-til-medieforbindelser.
show ipstats  - Viser IP-statistik.
show joins   - Viser tilsluttede multicast-grupper.
show offload  - Viser oplysninger om aflastning.
show tcpconn  - Viser TCP-forbindelser.
show tcpstats - Viser TCP-statistik.
show udpconn  - Viser UDP-forbindelser.
show udpstats - Viser UDP-statistik.
show wins   - Viser WINS-serverens adresser.

Viser IP-adressekonfiguration.

»netsh »interface »ip »show »address


C:\Windows>netsh interface ip show address ?

Format: show address [[name=]streng]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på en bestemt grænseflade.
 
Kommentarer: Viser IP-adressekonfigurationen for en grænseflade eller 
       grænseflader.

Følgende kommandooplysninger vises:

Felt       Beskrivelse
----       -----------
DHCP aktiveret  Viser, om adressen kommer fra statisk eller DHCP-
         konfiguration.
IP-Adresse    Viser IP-adressen, konfigureret til en grænseflade.
Subnet Mask    Viser undernetmasken tilknyttet IP-adressen.
Default Gateway  Viser IP-adressen på en standardgateway for grænsefladen.
Gateway Metric  Viser metrikværdien for ovennævnte gateway.
         Gælder kun, hvis flere standardgateways er konfigurerede.
Interface Metric Viser metrikværdien for en grænseflade.
         Gælder kun, hvis flere grænseflader er konfigurerede.

Eksempler: 

   show address "LAN-forbindelse"

Viser IP-adresser og yderligere oplysninger.

»netsh »interface »ip »show »config


C:\Windows>netsh interface ip show config ?

Format: show config [[name=]streng]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på en bestemt grænseflade.
 
Kommentarer: Viser konfigurationen af IP-adressen for en bestemt
       grænseflade eller grænseflader og andre TCP/IP-
       konfigurationsoplysninger, som f.eks. konfigurerede 
       DNS- og WINS-servere.


Eksempler: 

   show config "LAN- forbindelse"

Viser DNS-serverens adresser.

»netsh »interface »ip »show »dns


C:\Windows>netsh interface ip show dns ?

Format: show dns [[name=]streng]
 
Parametre: 

   Tag      Værdi
   name     - Navnet på en bestemt grænseflade.
 
Kommentarer: Viser DNS-serverkonfigurationen for en bestemt grænseflade eller 
	    grænseflader.


Eksempler: 

   show dns "LAN-forbindelse"

Viser ICMP-statistik.

»netsh »interface »ip »show »icmp


C:\Windows>netsh interface ip show icmp ?

Format: show icmp [[rr=]heltal]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   rr     - Opdateringshastighed i sekunder for ICMP-statistik.
 
Kommentarer: Viser ICMP statistikoplysninger.
 
Eksempler: 
 
   show icmp 
   show icmp rr=5

Viser IP-gr?nsefladestatistik.

»netsh »interface »ip »show »interface


C:\Windows>netsh interface ip show interface ?

Format: show interface [[index=]heltal] [[rr=]heltal]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   index    - Indeksværdien for en bestemt grænseflade. For at finde
          indeksværdien for en bestemt grænseflade, skal du køre
          kommandoen uden denne parameter og gennemse output.
   rr     - Opdateringshastighed i sekunder for IP-statistik.
 
Kommentarer: Viser IP-statistikoplysninger for enten en bestemt grænseflade
       eller alle grænseflader, hvis der ikke angives nogen parametre.

Eksempler: 

   show interface 
   show interface index=1 rr=5

Viser aktuelle IP-adresser.

»netsh »interface »ip »show »ipaddress


C:\Windows>netsh interface ip show ipaddress ?

Format: show ipaddress [[index=]IP-adresse] [[rr=]heltal]
 
Parametre: 
 
   Tag     Værdi
   index   - IP-addresseværdierne for bestemte grænseflader. For at
         finde adresseværdier for en bestemt grænseflade, skal du
         køre kommandoen uden denne parameter og gennemse output.
   rr    - Opdateringshastighed i sekunder for IP-adresseoplysninger.
 
Kommentarer: Viser oplysninger om aktuelle IP-adresser for enten en bestemt
       grænseflade eller for alle grænseflader, hvis der ikke angives nogen
       parametre.

Eksempler: 

   show ipaddress 
   show ipaddress index=10.0.0.1 rr=5

Viser IP net-til-medieforbindelser.

»netsh »interface »ip »show »ipnet


C:\Windows>netsh interface ip show ipnet ?

Format: show ipnet [[rr=]heltal]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   rr     - Opdateringshastighed i sekunder for IP net-til-
          medieforbindelser.
 
Kommentarer: Viser oplysninger om IP-netværksforbindelser til fysiske medier.
 
Eksempler: 
 
   show ipnet 
   show ipnet rr=5

Viser IP-statistik.

»netsh »interface »ip »show »ipstats


C:\Windows>netsh interface ip show ipstats ?

Format: show ipstats [[rr=]heltal]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   rr      - Interval angivet i sekunder mellem opdateringer af IP-
			  statistik. 

Kommentarer: Viser oplysninger om IP-statistik.

Eksempler: 

   show ipstats 
   show ipstats rr=5

Viser tilsluttede multicast-grupper.

»netsh »interface »ip »show »joins


C:\Windows>netsh interface ip show joins ?

Format: show joins [[addr=]IP-adresse]

 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   addr    - IP-adressen på en bestemt grænseflade for hvilken du vil
          vise multicast-grupper, som den har tilsluttet.
 
Kommentarer: Viser IP-multicast-grupper, der er blevet tilsluttet af IP-
       adresser, der er konfigureret til en eller flere grænseflader.
       Hvis der ikke angives en IP-adresse, vises multicast-grupper
       for alle IP-adresser.
 
Examples: 
 
   show joins 
   show joins addr=10.0.0.1

Viser oplysninger om aflastning.

»netsh »interface »ip »show »offload


C:\Windows>netsh interface ip show offload ?

Format: show offload [[name=]streng]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på en bestemt grænseflade.
 
Kommentarer: Viser oplysninger om aflastning for en bestemt grænseflade
		 eller grænseflader.


Eksempler: 

   show offload "LAN-forbindelse"

Viser TCP-forbindelser.

»netsh »interface »ip »show »tcpconn


C:\Windows>netsh interface ip show tcpconn ?

Format: show tcpconn [[index=] Lokal-IP-adr. Lokalport Fjern-IP-adr. Fjernport ]
    [[rr=] Opdateringshastighed ]

 
Parametre: 

   Tag      Værdi
   index    - Skal inkludere IP-adresserne og portnumrene for både
			 lokal- og fjernslutpunkter for en TCP-forbindelse.
   rr     - Opdateringshastighed i sekunder for TCP-forbindelse.
 
Kommentarer: Viser statusoplysninger for TCP-forbindelse.
 
Eksempler: 

   show tcpconn
   show tcpconn index=10.0.0.1 389 10.0.0.1 1931

Viser TCP-statistik.

»netsh »interface »ip »show »tcpstats


C:\Windows>netsh interface ip show tcpstats ?

Format: show tcpstats [[rr=]heltal]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   rr     - Opdateringshastighed i sekunder for TCP-
          statistikoplysninger.

Kommentarer: Viser statistik over TCP-forbindelse.

Eksempler: 

   show tcpstats
   show tcpstats rr=5

Viser UDP-forbindelser.

»netsh »interface »ip »show »udpconn


C:\Windows>netsh interface ip show udpconn ?

Format: show udpconn [[index=] Lokal-IP-adr. Localport ]
    [[rr=] Opdateringshastighed ]

 
Parametre: 

   Tag      Værdi
   index    - Skal inkludere den lokale IP-adresse og portnummer for 
          en UDP-forbindelse.
   rr     - Opdateringshastighed i sekunder for en UDP-forbindelse.
 
Kommentarer: Viser statusoplysninger for UDP-forbindelse.
 
Eksempler: 

   show udpconn
   show udpconn index=10.0.0.1 1102

Viser UDP-statistik.

»netsh »interface »ip »show »udpstats


C:\Windows>netsh interface ip show udpstats ?

Format: show udpstats [[rr=]heltal]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   rr     - Opdateringshastighed i sekunder for UDP-
			 statistikoplysninger.

Kommentarer: Viser statistik over UDP-forbindelse.

Eksempler: 

   show udpstats
   show udpstats rr=5

Viser WINS-serverens adresser.

»netsh »interface »ip »show »wins


C:\Windows>netsh interface ip show wins ?

Format: show wins [[name=]streng]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på en bestemt grænseflade.
 
Kommentarer: Viser WINS-serverkonfigurationen for en bestemt grænseflade
		 eller grænseflader.


Eksempler: 

   show wins "LAN-forbindelse"

?ndringer til 'netsh interface ipv6'-konteksten.

»netsh »interface »ipv6


C:\Windows>netsh interface ipv6 ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
6to4      - Ændringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten.
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en tabel.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
install    - Installerer IPv6.
isatap     - Ændringer til 'netsh interface ipv6 isatap'-konteksten.
renew     - Genstarter IPv6-grænseflader.
reset     - Nulstiller IPv6-konfigurationstilstanden.
set      - Angiver konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.
uninstall   - Fjerner IPv6.

Følgende underkontekster er tilgængelige:
 6to4 isatap

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

?ndringer til 'netsh interface ipv6 6to4'-konteksten.

»netsh »interface »ipv6 »6to4


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
reset     - Nulstiller alle 6to4-konfigurationstilstande.
set      - Angiver konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »dump


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »help


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Nulstiller alle 6to4-konfigurationstilstande.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »reset


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 reset ?

Format: reset

Bemærkninger: Nulstiller alle 6to4-konfigurationstilstande.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set interface - Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-grænseflade.
set relay   - Angiver 6to4-relayoplysninger.
set routing  - Angiver 6to4-routingoplysninger.
set state   - Angiver 6to4-tilstanden.

Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set interface ?

Format: set interface [name=]<streng>
       [[routing=](enabled|disabled|default)]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    name      - navn på grænseflade.
    routing    - Angiv, om den skal fungere som en router.

Bemærkninger: Angiver oplysninger til konfiguration af 6to4-grænseflade.

Eksempler: 

    set interface "Privat" enabled

Angiver 6to4-relayoplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »relay


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set relay ?

Format: set relay [[name=](<streng>|default)]
       [[state=](enabled|disabled|automatic|default)]
       [[interval=]<heltal>]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    name      - Navnet på et 6to4-relay.
    state     - Tilstanden for relaynavnefortolkning.
    interval    - Fortolkningsinterval (i minutter).

Bemærkninger: Angiver 6to4-relayoplysninger.

Eksempler: 

    set relay 6to4.ipv6.org. enabled 1440

Angiver 6to4-routingoplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »routing


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set routing ?

Format: set routing [[routing=](enabled|disabled|automatic|default)]
       [[sitelocals=](enabled|disabled|default)]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    routing    - Tilstanden for 6to4-routing.
    sitelocals   - Angiv, om der skal bruges site-local-adresser.

Bemærkninger: Angiver 6to4-routingoplysninger.

Eksempler: 

    set routing default default
    set routing routing=enabled sitelocals=enabled

Angiver 6to4-tilstanden.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »set »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 set state ?

Format: set state [[state=](enabled|disabled|automatic|default)]
       [[undoonstop=](enabled|disabled|default)]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    state     - Angiv, om 6to4 er aktiveret.
    undoonstop   - Angiv, om 6to4 deaktiveres, når tjenesten stopper.

Bemærkninger: Angiver 6to4-konfigurationstilstanden.

Eksempler: 

    set state default default
    set state state=enabled undoonstop=disabled

Viser oplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show interface - Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-grænseflade.
show relay   - Viser 6to4-relayoplysninger.
show routing  - Viser 6to4-routingtilstanden.
show state   - Viser 6to4-tilstanden.

Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show interface ?

Format: show interface

   Viser oplysninger om konfiguration af 6to4-grænseflade.

Viser 6to4-relayoplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »relay


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show relay ?

Format: show relay

   Viser 6to4-relayoplysninger.

Viser 6to4-routingtilstanden.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »routing


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show routing ?

Format: show routing

   Viser 6to4-routingtilstanden.

Viser 6to4-tilstanden.

»netsh »interface »ipv6 »6to4 »show »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 6to4 show state ?

Format: show state

   Viser 6to4-tilstanden.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »interface »ipv6 »add


C:\Windows>netsh interface ipv6 add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add 6over4tunnel - Opretter en 6over4-grænseflade.
add address  - Føjer en IPv6-adresse til en grænseflade.
add dns    - Tilføjer en statisk DNS-serveradresse.
add prefixpolicy - Tilføjer en præfikspolitik.
add route   - Tilføjer en IPv6-rute over en grænseflade.
add v6v4tunnel - Opretter en point-to-point-tunnel af typen IPv6-in-IPv4.

Opretter en 6over4-gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv6 »add »6over4tunnel


C:\Windows>netsh interface ipv6 add 6over4tunnel ?

Format: add 6over4tunnel [interface=]<streng> [localaddress=]<IPv4-adresse>
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    interface   - Grænsefladens fulde navn.
    localaddress - IPv4-adresse til indkapsling.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Ændringen gælder kun til næste start.
            persistent: Ændringen er permanent (standard).

Bemærkninger: Opretter en 6over4-grænseflade ved hjælp af den
     angivne IPv4-adresse.

Eksempel: 

    add 6over4tunnel "Privat" 10.1.1.1

F?jer en IPv6-adresse til en gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv6 »add »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 add address ?

Format: add address [interface=]<streng> [address=]<IPv6-adresse>
       [[type=]unicast|anycast]
       [[validlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[preferredlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter         Værdi
    interface     - Grænsefladenavn eller indeks.
    address      - Den IPv6-adresse, der skal tilføjes.
    type       - En af følgende værdier:
              unicast: Tilføjer en unicast-adresse (standard).
              anycast: Tilføjer en anycast-adresse.
    validlifetime   - Den levetid, hvor adressen er gyldig.
              Standardværdien er infinite.
    preferredlifetime - Den levetid, hvor adressen er foretrukken.
              Standardværdien er infinite.
    store       - En af følgende værdier:
              active: Ændringen gælder kun til næste start.
              persistent: Ændringen er permanent (standard).

Bemærkninger: Føjer en IPv6-adresse til en angivet grænseflade. Tidsværdier kan angives
     i dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s.

Eksempel: 

    add address "Privat" fe80::2

Tilf?jer en statisk DNS-serveradresse.

»netsh »interface »ipv6 »add »dns


C:\Windows>netsh interface ipv6 add dns ?

Format: add dns [interface=]<streng> [address=]<IPv6-adresse> [[index=]<heltal>]
 
Parametre: 
 
   Parameter      Værdi
   interface  - Navnet på den grænseflade, hvor der skal tilføjes DNS-servere.
   address   - IPv6-adressen for den DNS-server, du tilføjer.
   index    - Angiver indekset (foretrukken indstilling) for den angivne 
           DNS-serveradresse.
 
Bemærkninger: Føjer en IPv6-adresse for en ny DNS-server til den statisk konfigurerede liste.
     Som standard føjes DNS-serveren til slutningen af listen. Hvis der
     angives et indeks, placeres DNS-serveren på det angivne sted
     på listen, mens de øvrige servere flyttes nedad på listen for at skabe plads. 
 
Eksempler: 
 
    add dns "Lokal forbindelse" fec0:0:0:ffff::1
    add dns "Lokal forbindelse" fec0:0:0:ffff::2 index=2

Tilf?jer en pr?fikspolitik.

»netsh »interface »ipv6 »add »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 add prefixpolicy ?

Format: add prefixpolicy [prefix=]<IPv6-adresse>/<heltal>
       [precedence=]<heltal> [label=]<heltal>
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    prefix     - Det præfiks, der skal oprettes en politik for.
    precedence   - Prioritetsværdi i politiktabellen, som bruges til
            sortering af destinationsadresser.
    label     - Etiketværdi, der tillader politikker, som foretrækker et bestemt
            kildeadressepræfiks til brug med et
            destinationsadressepræfiks.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Ændringen gælder kun til næste start.
            persistent: Ændringen er permanent (standard).

Bemærkninger: Tilføjer en politik for valg af kilde- og destinationsadresser
     for et bestemt præfiks.

Eksempel: 

    add prefixpolicy ::/96 3 4

Tilf?jer en IPv6-rute over en gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv6 »add »route


C:\Windows>netsh interface ipv6 add route ?

Format: add route [prefix=]<IPv6-adresse>/<heltal> [interface=]<streng>
       [[nexthop=]<IPv6-adresse>] [[siteprefixlength=]<heltal>]
       [[metric=]<heltal>] [[publish=]no|age|yes]
       [[validlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[preferredlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter        Værdi
    prefix      - Det præfiks, der skal tilføjes en rute for.
    interface     - Grænsefladenavn eller indeks.
    nexthop      - Gateway-adresse, hvis præfikset ikke er on-link.
    siteprefixlength Præfikslængde for hele stedet, hvis præfiks er on-link.
    metric      - Rutemetrik.
    publish      - En af følgende værdier:
              no: Ikke annonceret i ruteannonceringer
                (default).
              age: Annonceret i ruteannonceringer
                med faldende levetid.
              yes: Annonceret i ruteannonceringer
                med uændret levetid.
    validlifetime   Den levetid, hvor ruten er gyldig.
              Standardværdien er infinite.
    preferredlifetime - Den levetid, hvor ruten fortrækkes.
              Standardværdien svarer til den gyldige levetid.
    store       - En af følgende værdier:
              active: Ændringen gælder kun til næste start.
              persistent: Ændringen er permanent (standard).

Bemærkninger: Tilføjer en rute for det angivne præfiks. Tidsværdierne kan angives i
     dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s.

     Hvis publish er angivet som no eller age, slettes ruten,
     når den gyldige levetid er nået. Hvis publish er angivet til
     age, indeholder ruteannonceringen den gyldige levetid,
     indtil den slettes.

     Hvis publish er angivet til yes, bliver ruten aldrig slettet
     uanset, hvilke levetidsværdier der angives. Alle ruteannonceringer
     vil indeholde den samme angivne gyldige levetid.

Eksempel: 

    add route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

Opretter en point-to-point-tunnel af typen IPv6-in-IPv4.

»netsh »interface »ipv6 »add »v6v4tunnel


C:\Windows>netsh interface ipv6 add v6v4tunnel ?

Format: add v6v4tunnel [interface=]<streng> [localaddress=]<IPv4-adresse>
       [remoteaddress=]<IPv4-adresse>
       [[neighbordiscovery=]enabled|disabled]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter         Værdi
    interface     - Fuldt navn for grænseflade.
    localaddress   - IPv4-adresse på lokal tunnels slutpunkt.
    remoteaddress   - IPv4-adresse på fjerntunnels slutpunkt.
    neighbordiscovery - En af følgende værdier:
              enabled: ND er aktiveret på grænsefladen.
              disabled: ND er deaktiveret på grænsefladen
                   (default).
    store       - En af følgende værdier:
              active: Ændringen gælder kun til næste start.
              persistent: Ændringen er permanent (standard).

Bemærkninger: Opretter en tunnel af typen IPv6-in-IPv4.

Eksempel: 

    add v6v4tunnel "Privat" 10.0.0.1 192.168.1.1

Sletter en konfigurationspost fra en tabel.

»netsh »interface »ipv6 »delete


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete address - Sletter en IPv6-adresse fra en grænseflade.
delete destinationcache - Sletter IPv6-destinationscachen.
delete dns   - Sletter DNS-serveren fra den angivne grænseflade.
delete interface - Sletter en grænseflade fra IPv6-stakken.
delete neighbors - Sletter den tilstødende IPv6-cache.
delete prefixpolicy - Sletter en præfikspolitik.
delete route  - Sletter en IPv6-rute.

Sletter en IPv6-adresse fra en gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv6 »delete »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete address ?

Format: delete address [interface=]<streng> [address=]<IPv6-adresse>
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    address    - Den IPv6-adresse, der skal slettes.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Sletningen gælder kun til næste start.
            persistent: Sletningen er permanent (standard).

Bemærkninger: Ændrer en IPv6-adresse for en angivet grænseflade.

Eksempel: 

    delete address "Privat" fe80::2

Sletter IPv6-destinationscachen.

»netsh »interface »ipv6 »delete »destinationcache


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete destinationcache ?

Format: delete destinationcache [[interface=]<streng> [[address=]<IPv6-adresse>]]

Parametre: 

    Parameter     Værdi
    interface - Grænsefladenavn eller indeks.
    address  - Destinationens adresse.

Bemærkninger: Tømmer destinationscachen. Hvis der er angivet en destinationscache,
     er det kun den cache, der tømmes. Hvis der også er
     angivet en adresse, er det kun den angivne post i destinationscachen, der slettes.

Eksempel: 

    delete destinationcache "Privat"

Sletter DNS-serveren fra den angivne gr?nseflade.

»netsh »interface »ipv6 »delete »dns


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete dns ?

Format: delete dns [interface=]<streng> [[address=]<IPv6-adresse>|all]
 
Parametre: 
 
   Parameter      Værdi
   interface  - Navnet på den grænseflade, DNS-serveren skal slettes fra.
   address   - En af følgende værdier:
           <IPv6-adresse>: IPv6-adressen til den DNS-server,
                  du sletter.
           all: Sletter alle konfigurerede IPv6-adresser for DNS-
                  servere.
 
Bemærkninger: Sletter IPv6-adresser for en statisk konfigureret DNS-server fra en
     bestemt grænseflade.
 
Eksempler: 
 
    delete dns "Lokal forbindelse" fec0:0:0:ffff::1
    delete dns "Lokal forbindelse" all

Sletter en gr?nseflade fra IPv6-stakken.

»netsh »interface »ipv6 »delete »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete interface ?

Format: delete interface [interface=]<streng>
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Sletningen gælder kun til næste start.
            persistent: Sletningen er permanent (standard).

Bemærkninger: Sletter en angivet grænseflade fra IPv6-stakken.

Eksempel: 

    delete interface "Privat"

Sletter den tilst?dende IPv6-cache.

»netsh »interface »ipv6 »delete »neighbors


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete neighbors ?

Format: delete neighbors [[interface=]<streng> [[address=]<IPv6-adresse>]]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    address    - Adressen på den tilstødende cache.

Bemærkninger: Tømmer den tilstødende cache. Hvis der er angivet en grænseflade,
     er det kun cachen for den angivne grænseflade, der tømmes. Hvis der også er angivet en adresse,
     er det kun den post i den tilstødende cache, der slettes.

Eksempel: 

    delete neighbors "Privat"

Sletter en pr?fikspolitik.

»netsh »interface »ipv6 »delete »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete prefixpolicy ?

Format: delete prefixpolicy [prefix=]<IPv6-adresse>/<heltal>
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    prefix     - Det præfiks, der skal slettes en politik for.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Sletningen gælder kun til næste start.
            persistent: Sletningen er permanent (standard).

Bemærkninger: Sletter politikken til valg af kilde- og destinationsadresse
     for et bestemt præfiks.

Eksempel: 

    delete prefixpolicy ::/96

Sletter en IPv6-rute.

»netsh »interface »ipv6 »delete »route


C:\Windows>netsh interface ipv6 delete route ?

Format: delete route [prefix=]<IPv6-adresse>/<heltal> [interface=]<streng>
       [[nexthop=]<IPv6-adresse>]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter        Værdi
    prefix      - Præfikset for den rute, der skal slettes.
    interface    - Grænsefladenavn eller indeks.
    nexthop     - Gateway-adresse, hvis præfikset ikke er on-link.
    store      - En af følgende værdier:
             active: Sletningen gælder kun til næste start.
             persistent: Sletningen er permanent (standard).

Bemærkninger: Sletter en IPv6-rute.

Eksempel: 

    delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »interface »ipv6 »dump


C:\Windows>netsh interface ipv6 dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »ipv6 »help


C:\Windows>netsh interface ipv6 help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Installerer IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »install


C:\Windows>netsh interface ipv6 install ?

Format: install

Bemærkninger: Installerer IPv6.

?ndringer til 'netsh interface ipv6 isatap'-konteksten.

»netsh »interface »ipv6 »isatap


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Angiver konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »dump


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »help


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »set


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set router   - Angiver ISATAP-routeroplysninger.
set state   - Angiver ISATAP-tilstanden.

Angiver ISATAP-routeroplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »set »router


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap set router ?

Format: set router [[name=](<streng>|default)]
       [[tilstand=](enabled|disabled|default)]
       [[interval=]<heltal>]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    name      - Navnet på ISATAP-routeren.
    state     - Tilstanden for routerens navnefortolkning.
    interval    - Fortolkningsinterval (i minutter).

Bemærkninger: Angiver ISATAP-routeroplysninger.

Eksempler: 

    set router isatap enabled 1440

Angiver ISATAP-tilstanden.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »set »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap set state ?

Format: set state [state=](enabled|disabled|default)

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    state     - Angiv, om ISATAP er aktiveret.

Bemærkninger: Angiver ISATAP-tilstanden.

Eksempler: 

    set state enabled

Viser oplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »show


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show router  - Viser ISATAP-routeroplysningerne.
show state   - Viser ISATAP-tilstanden.

Viser ISATAP-routeroplysningerne.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »show »router


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap show router ?

Format: show router

   Viser ISATAP-routeroplysningerne.

Viser ISATAP-tilstanden.

»netsh »interface »ipv6 »isatap »show »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 isatap show state ?

Format: show state

   Viser ISATAP-tilstanden.

Genstarter IPv6-gr?nseflader.

»netsh »interface »ipv6 »renew


C:\Windows>netsh interface ipv6 renew ?

Format: renew [[interface=]<streng>]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.

Bemærkninger: Genstarter IPv6-grænseflader.

Eksempel: 

    renew "Privat"

Nulstiller IPv6-konfigurationstilstanden.

»netsh »interface »ipv6 »reset


C:\Windows>netsh interface ipv6 reset ?

Format: reset

Bemærkninger: Nulstiller IPv6-konfigurationstilstanden.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »set


C:\Windows>netsh interface ipv6 set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set address  - Ændrer IPv6-adresseoplysninger.
set global   - Ændrer den globale konfiguration af generelle parametre.
set interface - Ændrer konfigurationsparametrene for grænsefladen.
set mobility  - Ændrer konfigurationsparametrene for mobilitet.
set prefixpolicy - Ændrer oplysninger for præfikspolitikken.
set privacy  - Ændrer konfigurationsparametrene for beskyttelse af personlige oplysninger.
set route   - Ændrer ruteparametrene.
set state   - Angiver status for frarådet funktionalitet.
set teredo   - Angiver Teredo-tilstanden.

?ndrer IPv6-adresseoplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »set »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 set address ?

Format: set address [interface=]<streng> [address=]<IPv6-adresse>
       [[type=]unicast|anycast]
       [[validlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[preferredlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter         Værdi
    interface     - Grænsefladenavn eller indeks.
    address      - Den IPv6-adresse, der skal ændres.
    type       - En af følgende værdier:
              unicast: Markerer adressen som en unicast-adresse
                (standard).
              anycast: Markerer adressen som en anycast-adresse.
    validlifetime   - Den levetid, hvor adressen er gyldig.
              Standardværdien er infinite.
    preferredlifetime - Den levetid, hvor adressen er foretrukken.
              Standardværdien er infinite.
    store       - En af følgende værdier:
              active: Ændringen gælder kun til næste start.
              persistent: Ændringen er permanent (standard).


Bemærkninger: Ændrer en IPv6-adresse for en angivet grænseflade. Tidsværdier kan angives
     i dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s.

Eksempel: 

    set address "Privat" fe80::2 anycast

?ndrer den globale konfiguration af generelle parametre.

»netsh »interface »ipv6 »set »global


C:\Windows>netsh interface ipv6 set global ?

Format: set global [[defaultcurhoplimit=]<heltal>]
       [neighborcachelimit=]<heltal>
       [[routecachelimit=]<heltal>]
       [[reassemblylimit=]<heltal>]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter         Værdi
    defaultcurhoplimit - Grænse for standardhop for pakker.
    neighborcachelimit - Maksimalt antal tilstødende cacheposter.
    routecachelimit  - Maksimalt antal routecacheposter.
    reassemblylimit  - Maksimal størrelse på genpakningsbuffer.
    store       - En af følgende værdier:
              active: Ændringen gælder kun indtil næste start.
              persistent: Ændringen er permanent (standard).

Bemærkninger: Ændrer den globale konfiguration af generelle parametre.

Eksempel: 

    set global 32 100 100000

?ndrer konfigurationsparametrene for gr?nsefladen.

»netsh »interface »ipv6 »set »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 set interface ?

Format: set interface [interface=]<streng> [[forwarding=]enabled|disabled]
       [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=]<heltal>]
       [[siteid=]<heltal>] [[metric=]<heltal>]
       [[firewall=](enabled|disabled)]
       [[siteprefixlength=]<heltal>]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter        Værdi
    interface    - Grænsefaldenavn eller indeks.
    forwarding    - Angiv, om pakker, der modtages på denne grænseflade
             kan videresendes til andre grænseflader. Som standard er funktionen
             deaktiveret.
    advertise    - Angiv, om der skal sendes routerannonceringer på
             denne grænseflade. Som standard er funktionen deaktiveret.
    mtu       - Grænsefladens MTU. Standardværdien er den
             naturlige MTU for linket.
    siteid      - Id'et for stedets områdezone.
    metric      - Grænseflademål, føjet til rutemål for
             alle ruter over grænsefladen.
    firewall     - Angiv, om der skal bruges firewalltilstand.
    siteprefixlength - Standardlængde på det globale præfiks for hele
             stedet.
    store      - En af følgende værdier:
             active: Ændringen gælder kun til næste start.
             persistent: Ændringen er permanent (standard).

Bemærkninger: Ændrer konfigurationsparametrene for grænsefladen.

Eksempel: 

    set interface "Privat" siteid=2 metric=2

?ndrer konfigurationsparametrene for mobilitet.

»netsh »interface »ipv6 »set »mobility


C:\Windows>netsh interface ipv6 set mobility ?

Format: set mobility [[security=]enabled|disabled]
       [[bindingcachelimit=]<heltal>]
       [[correspondentnode=]enabled|disabled]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter         Værdi
    security     - Angiv, om bindingsopdateringer skal sikres.
    bindingcachelimit - Maksimale antal poster i bindingscachen.
    correspondentnode - Angiv, om funktionalitet for tilsvarende node
              er aktiveret eller deaktiveret (standard).
    store       - En af følgende værdier:
              active: Ændringen gælder kun til næste start.
              persistent: Ændringen er permanent (standard).

Bemærkninger: Ændrer konfigurationsparametrene for mobilitet.

Eksempel: 

    set mobility security=disabled bindingcachelimit=1000 corr=enabled

?ndrer oplysninger for pr?fikspolitikken.

»netsh »interface »ipv6 »set »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 set prefixpolicy ?

Format: set prefixpolicy [prefix=]<IPv6-adresse>/<heltal> [precedence=]<heltal>
       [label=]<heltal> [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    prefix     - Det præfiks, der skal ændres en politik for.
    precedence   - Prioritetsværdi til sortering.
    label     - Etiketværdi til sikring af overensstemmelse.
    store     - En af følgende værdier:
            active: Ændringen varer kun til næste start.
            persistent: Ændringen er permanent (standard).

Bemærkninger: Ændrer en politik til valg af kilde- og destinationsadresse
     for et bestemt præfiks.

Eksempel: 

    set prefixpolicy ::/96 3 4

?ndrer konfigurationsparametrene for beskyttelse af personlige oplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »set »privacy


C:\Windows>netsh interface ipv6 set privacy ?

Format: set privacy [[state=]enabled|disabled] [[maxdadattempts=]<heltal>]
       [[maxvalidlifetime=]<heltal>]
       [[maxpreferredlifetime=]<heltal>]
       [[regeneratetime=]<heltal>]
       [[maxrandomtime=]<heltal>] [[randomtime=]<heltal>]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter          Værdi
    state        - Angiv, om midlertidige adresser er aktiveret.
    maxdadattempts    - Antal forsøg ved genkendelse af duplikeret adresse.
               Standardværdien er 5.
    maxvalidlifetime   - Maksimal levetid for en midlertidig
               adresses gyldighed. Standardværdien er 7d
               (syv dage).
    maxpreferredlifetime - Maksimal levetid, hvor en midlertidig adresse
               foretrækkes. Standardværdien er 1d
               (én dag).
    regeneratetime    - Den tid der går, inden en midlertidig adresse
               udløber, når der genereres en ny adresse.
               Standardværdien er 5s (fem sekunder).
    maxrandomtime    - Øvre grænse ved beregning af en tilfældig
               forsinkelse ved start. Standardværdien er
               10m (ti minutter).
    randomtime      - Faktisk tid, der skal bruges, i stedet for
               en værdi, der beregnes ved start.
    store        - En af følgende værdier:
               active: Ændringen gælder kun til næste start.
               persistent: Ændringen er permanent (standard).

Bemærkninger: Ændrer parametre for generering af midlertidige adresser.
     Hvis randomtime angives, bruges maxrandomtime ikke.
     Værdier for tid kan angives i dage, timer, minutter
     og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s.

?ndrer ruteparametrene.

»netsh »interface »ipv6 »set »route


C:\Windows>netsh interface ipv6 set route ?

Format: set route [prefix=]<IPv6-adresse>/<heltal> [interface=]<streng>
       [[nexthop=]<IPv6-adresse>] [[siteprefixlength=]<heltal>]
       [[metric=]<heltal>] [[publish=]no|age|yes]
       [[validlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[preferredlifetime=]<heltal>|infinite]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter        Værdi
    prefix      - Præfikset for den rute, der skal ændres.
    interface     - Grænsefladenavn eller indeks.
    nexthop      - Gateway-adresse, hvis præfikset ikke er on-link.
    siteprefixlength Præfikslængde for hele stedet, hvis præfiks er on-link.
    metric      - Rutemetrik.
    publish      - En af følgende værdier:
              no: Ikke annonceret i ruteannonceringer
                (default).
              age: Annonceret i ruteannonceringer
                med faldende levetid.
              yes: Annonceret i ruteannonceringer
                med uændret levetid.
    validlifetime   Den levetid, hvor ruten er gyldig.
              Standardværdien er infinite.
    preferredlifetime - Den levetid, hvor ruten fortrækkes.
              Standardværdien er infinite.
    store       - En af følgende værdier:
              active: Ændringen gælder kun til næste start.
              persistent: Ændringen er permanent (standard).

Bemærkninger: Ændrer ruteparametrene. Tidsværdierne kan angives i
     dage, timer, minutter og sekunder, f.eks. 1d2h3m4s.

     Hvis publish er angivet som no eller age, slettes ruten,
     når den gyldige levetid er nået. Hvis publish er angivet til
     age, indeholder ruteannonceringen den gyldige levetid,
     indtil den slettes.

     Hvis publish er angivet til yes, bliver ruten aldrig slettet
     uanset, hvilke levetidsværdier der angives. Alle ruteannonceringer
     vil indeholde den samme angivne gyldige levetid.

Eksempel: 

    set route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

Angiver status for frar?det funktionalitet.

»netsh »interface »ipv6 »set »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 set state ?

Format: set state [[6over4=](enabled|disabled|default)]
       [[v4compat=](enabled|disabled|default)]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    6over4     - Angiv, om der oprettes 6over4-grænseflader.
    v4compat    - Angiv, om V4-kompatible adresser aktiveres.

Bemærkninger: Aktiverer eller deaktiverer forskellige typer frarådet funktionalitet.
     Som standard er alle parametre deaktiveret.

Eksempler: 

    set state default default
    set state 6over4=disabled v4compat=enabled

Angiver Teredo-tilstanden.

»netsh »interface »ipv6 »set »teredo


C:\Windows>netsh interface ipv6 set teredo ?

Format: set teredo [[type]=disabled|client|enterpriseclient|default]
       [[servername=]<værtsnavn>|<IPv4-adresse>|default]
       [[refreshinterval=]<heltal>|default]
       [[clientport=]<heltal>|default]

Parametre: 

    Parameter         Værdi
    type       - En af følgende værdier:
              disabled: Deaktiver Teredo-tjenesten.
              client: Aktiver Teredo-klienten.
              enterpriseclient: Annuller administreret netværksgenkendelse.
    servername    - Teredo-serverens navn eller IPv4-adresse.
    refreshinterval  - Klientens opdateringsinterval (i sekunder).
    clientport    - Klientens UDP-port (vælges ellers af systemet).

Bemærkninger: Angiver Teredo-tjenesteparametre. Hvis argumentet 'default' anvendes til
     en af parametrene, benyttes konfigurationens standardværdi.

Eksempel: 

    set teredo disable
    set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com. 60 34567

Viser oplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »show


C:\Windows>netsh interface ipv6 show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show address  - Viser IPv6-adresser.
show bindingcacheentries - Viser bindinger mellem cacheposter.
show destinationcache - Viser poster i destinationscachen.
show dns    - Viser DNS-serveradresserne.
show global  - Viser globale konfigurationsparametre.
show interface - Viser grænsefladeparametre.
show joins   - Viser IPv6-multicast-adresser.
show mobility - Viser konfigurationsparametrene for mobilitet.
show neighbors - Viser poster i den tilstødende cache.
show prefixpolicy - Viser poster for præfikspolitikken.
show privacy  - Viser konfigurationsparametre for beskyttelse af personlige oplysninger.
show routes  - Viser poster i rutetabellen.
show siteprefixes - Viser poster i stedpræfikstabellen.
show state   - Viser statussen for frarådet funktionalitet.
show teredo  - Viser Teredo-tjenestetilstanden.

Viser IPv6-adresser.

»netsh »interface »ipv6 »show »address


C:\Windows>netsh interface ipv6 show address ?

Format: show address [[interface=]<streng>] [[level=]normal|verbose]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter     Værdi
    interface - Grænsefladenavn eller indeks.
    level   - En af følgende værdier:
          normal: Vis en linje pr. grænseflade. Dette er
            standard, når der ikke er angivet nogen grænseflade.
          verbose: Vis ekstra oplysninger om hver
            grænseflade. Dette er standard, når der er angivet
            en grænseflade.
    store   - En af følgende værdier:
          active: Vis adresser i stakken (standard).
          persistent: Vis permanente adresser.

Bemærkninger: Viser alle IPv6-adresser. Hvis der er angivet en grænseflade,
     vises alle grænsefladens adresser.

Viser bindinger mellem cacheposter.

»netsh »interface »ipv6 »show »bindingcacheentries


C:\Windows>netsh interface ipv6 show bindingcacheentries ?

Format: show bindingcacheentries

Bemærkninger: Viser bindinger mellem cacheposter.

Viser poster i destinationscachen.

»netsh »interface »ipv6 »show »destinationcache


C:\Windows>netsh interface ipv6 show destinationcache ?

Format: show destinationcache [[interface=]<streng> [[address=]<IPv6-adresse>]]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    address    - Destinationens adresse.

Bemærkninger: Viser poster i destinationscachen. Hvis der angives en grænseflade,
     er det kun cachen for den angivne grænseflade, der vises. Hvis der også er
     angivet en adresse, er det kun den angivne post i destinationscachen, der vises.

Viser DNS-serveradresserne.

»netsh »interface »ipv6 »show »dns


C:\Windows>netsh interface ipv6 show dns ?

Format: show dns [[interface=]streng]
 
Parametre: 
 
   Parameter      Værdi
   interface  - Navnet på en bestemt grænseflade.
 
Bemærkninger: Viser DNS-serverkonfigurationen for en eller flere 
     grænseflader.


Eksempler: 

   show dns "Lokalforbindelse"

Viser globale konfigurationsparametre.

»netsh »interface »ipv6 »show »global


C:\Windows>netsh interface ipv6 show global ?

Format: show global [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter     Værdi
    store   - En af følgende værdier:
          active: Vis oplysningerne i stakken (standard).
          persistent: Vis permanente oplysninger.

Bemærkninger: Viser globale konfigurationsparametre.

Viser gr?nsefladeparametre.

»netsh »interface »ipv6 »show »interface


C:\Windows>netsh interface ipv6 show interface ?

Format: show interface [[interface=]<streng>] [[level=]normal|verbose]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter     Værdi
    interface - Grænsefladenavn eller indeks.
    level   - En af følgende værdier:
          normal: Vis en linje pr. grænseflade. Standard, hvis der
            ikke er angivet en grænseflade.
          verbose: Vis ekstra oplysninger om hver
            grænseflade. Standard, hvis der er angivet
            en grænseflade.
    store   - En af følgende værdier:
          active: Vis grænseflader i stakken (standard).
          persistent: Vis permanente grænseflader.

Bemærkninger: Viser oplysninger om alle grænseflader. Hvis der er angivet en
     grænseflade, vises oplysningerne for den angivne grænseflade.

Viser IPv6-multicast-adresser.

»netsh »interface »ipv6 »show »joins


C:\Windows>netsh interface ipv6 show joins ?

Format: show joins [[interface=]<streng>] [[level=]normal|verbose]

Parametre: 

    Parameter     Værdi
    interface - Grænsefladenavn eller indeks.
    level   - En af følgende værdier:
          normal: Vis en linje pr. grænseflade. Standard,
            hvis der ikke er angivet en grænseflade.
          verbose: Vis ekstra oplysninger om hver
            grænseflade. Standard, hvis der er angivet en
            grænseflade.

Bemærkninger: Viser alle IPv6-multicast-adresser. Hvis der er angivet en
     grænseflade, vises alle multicast-adresser på grænsefladen.

Viser konfigurationsparametrene for mobilitet.

»netsh »interface »ipv6 »show »mobility


C:\Windows>netsh interface ipv6 show mobility ?

Format: show mobility [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter     Værdi
    store   - En af følgende værdier:
          active: Vis oplysningerne i stakken (standard).
          persistent: Vis permanente oplysninger.

Bemærkninger: Viser konfigurationsparametrene for mobilitet.

Viser poster i den tilst?dende cache.

»netsh »interface »ipv6 »show »neighbors


C:\Windows>netsh interface ipv6 show neighbors ?

Format: show neighbors [[interface=]<streng> [[address=]<IPv6-adresse>]]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    interface   - Grænsefladenavn eller indeks.
    address    - Adressen på den tilstødende cache.

Bemærkninger: Viser posterne i den tilstødende cache. Hvis der er angivet en grænseflade,
     vises der kun poster fra cachen for den angivne grænseflade. Hvis der også er angivet en adresse,
     er det kun den post i den tilstødende cache, der vises.

Viser poster for pr?fikspolitikken.

»netsh »interface »ipv6 »show »prefixpolicy


C:\Windows>netsh interface ipv6 show prefixpolicy ?

Format: show prefixpolicy [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter     Værdi
    store   - En af følgende værdier:
          active: Vis oplysningerne i stakken (standard).
          persistent: Vis permanente oplysninger.

Bemærkninger: Viser de poster for præfikspolitikken, der bruges til valg af
     kilde- og destinationsadresse.

Viser konfigurationsparametre for beskyttelse af personlige oplysninger.

»netsh »interface »ipv6 »show »privacy


C:\Windows>netsh interface ipv6 show privacy ?

Format: show privacy [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter     Værdi
    store   - En af følgende værdier:
          active: Vis oplysningerne i stakken (standard).
          persistent: Vis permanente oplysninger.

Bemærkninger: Viser konfigurationsoplysninger for beskyttelse af personlige oplysninger.

Viser poster i rutetabellen.

»netsh »interface »ipv6 »show »routes


C:\Windows>netsh interface ipv6 show routes ?

Format: show routes [[level=]normal|verbose]
       [[store=]active|persistent]

Parametre: 

    Parameter   Værdi
    level - En af følgende værdier:
        normal: Viser kun den almindelige rute (standard).
        verbose: Viser også de ruter, der bruges til tilbagekobling.
    store - En af følgende værdier:
        active: Viser ruter i stakken (standard).
        persistent: Viser permanente ruter.

Bemærkninger: Viser poster i rutetabellen.

Viser poster i stedpr?fikstabellen.

»netsh »interface »ipv6 »show »siteprefixes


C:\Windows>netsh interface ipv6 show siteprefixes ?

Format: show siteprefixes

Bemærkninger: Viser stedpræfikstabellen.

Viser statussen for frar?det funktionalitet.

»netsh »interface »ipv6 »show »state


C:\Windows>netsh interface ipv6 show state ?

Format: show state

   Viser, om forskellige typer frarådet funktionalitet er
   aktiveret.

Viser Teredo-tjenestetilstanden.

»netsh »interface »ipv6 »show »teredo


C:\Windows>netsh interface ipv6 show teredo ?

Format: show teredo

Bemærkninger: Viser Teredo-tjenestetilstanden (klient eller server).

Fjerner IPv6.

»netsh »interface »ipv6 »uninstall


C:\Windows>netsh interface ipv6 uninstall ?

Format: uninstall

Bemærkninger: Fjerner IPv6.

?ndringer til 'netsh interface portproxy'-konteksten.

»netsh »interface »portproxy


C:\Windows>netsh interface portproxy ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en tabel.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
reset     - Nulstiller IPv6-konfigurationstilstanden.
set      - Angiver konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »interface »portproxy »add


C:\Windows>netsh interface portproxy add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add v4tov4   - Tilføjer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
add v4tov6   - Tilføjer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
add v6tov4   - Tilføjer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
add v6tov6   - Tilføjer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

»netsh »interface »portproxy »add »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy add v4tov4 ?

Format: add v4tov4 [listenport=]<heltal>|<tjenestenavn>
       [connectaddress=]<IPv4-adresse>|<værtsnavn> 
      [[connectport=]<heltal>|<tjenestenavn>]
      [[listenaddress=]<IPv4-adresse>|<værtsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    listenport   - Den IPv4-port, der skal lyttes på.
    connectaddress - Den IPv4-adresse, der skal oprettes forbindelse til.
    connectport  - IPv4-port, der skal oprettes forbindelse til.
    listenaddress - Den IPv4-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Den protokol, der skal anvendes. På nuværende tidspunkt understøttes kun TCP.

Bemærkninger: Tilføjer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

»netsh »interface »portproxy »add »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy add v4tov6 ?

Format: add v4tov6 [listenport=]<heltal>|<tjenestenavn>
       [connectaddress=]<IPv6-adresse>|<værtsnavn> 
      [[connectport=]<heltal>|<tjenestenavn>]
      [[listenaddress=]<IPv4-adresse>|<værtsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    listenport   - Den IPv4-port, der skal lyttes på.
    connectaddress - Den IPv6-adresse, der skal oprettes forbindelse til.
    connectport  - IPv6-port, der skal oprettes forbindelse til.
    listenaddress - Den IPv4-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Den protokol, der skal anvendes. På nuværende tidspunkt understøttes kun TCP.

Bemærkninger: Tilføjer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

»netsh »interface »portproxy »add »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy add v6tov4 ?

Format: add v6tov4 [listenport=]<heltal>|<tjenestenavn>
       [connectaddress=]<IPv4-adresse>|<værtsnavn> 
      [[connectport=]<heltal>|<tjenestenavn>]
      [[listenaddress=]<IPv6-adresse>|<værtsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    listenport   - Den IPv6-port, der skal lyttes på.
    connectaddress - Den IPv4-adresse, der skal oprettes forbindelse til.
    connectport  - Den IPv4-port, der skal oprettes forbindelse til.
    listenaddress - Den IPv6-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Den protokol, der skal anvendes. På nuværende tidspunkt understøttes kun TCP.

Bemærkninger: Tilføjer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

Tilf?jer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

»netsh »interface »portproxy »add »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy add v6tov6 ?

Format: add v6tov6 [listenport=]<heltal>|<tjenestenavn>
       [connectaddress=]<IPv6-adresse>|<værtsnavn> 
      [[connectport=]<heltal>|<tjenestenavn>]
      [[listenaddress=]<IPv6-adresse>|<værtsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    listenport   - Den IPv6-port, der skal lyttes på.
    connectaddress - Den IPv6-adresse, der skal oprettes forbindelse til.
    connectport  - Den IPv6-port, der skal oprettes forbindelse til.
    listenaddress - Den IPv6-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Den protokol, der skal anvendes. På nuværende tidspunkt understøttes kun TCP.

Bemærkninger: Tilføjer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

Sletter en konfigurationspost fra en tabel.

»netsh »interface »portproxy »delete


C:\Windows>netsh interface portproxy delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete v4tov4 - Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
delete v4tov6 - Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
delete v6tov4 - Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
delete v6tov6 - Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

»netsh »interface »portproxy »delete »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v4tov4 ?

Format: delete v4tov4 [listenport=]<heltal>|<tjenestenavn>
      [[listenaddress=]<IPv4-adresse>|<værtsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    listenport   - Den IPv4-port, der skal lyttes på.
    listenaddress - Den IPv4-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Den protokol, der skal anvendes. På nuværende tidspunkt understøttes kun TCP.

Bemærkninger: Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

»netsh »interface »portproxy »delete »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v4tov6 ?

Format: delete v4tov6 [listenport=]<heltal>|<tjenestenavn>
      [[listenaddress=]<IPv4-adresse>|<værtsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    listenport   - Den IPv4-port, der skal lyttes på.
    listenaddress - Den IPv4-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Den protokol, der skal anvendes. På nuværende tidspunkt understøttes kun TCP.

Bemærkninger: Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

»netsh »interface »portproxy »delete »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v6tov4 ?

Format: delete v6tov4 [listenport=]<heltal>|<tjenestenavn>
      [[listenaddress=]<IPv6-adresse>|<værtsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    listenport   - Den IPv6-port, der skal lyttes på.
    listenaddress - Den IPv6-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Den protokol, der skal anvendes. På nuværende tidspunkt understøttes kun TCP.

Bemærkninger: Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

Sletter en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

»netsh »interface »portproxy »delete »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy delete v6tov6 ?

Format: delete v6tov6 [listenport=]<heltal>|<tjenestenavn>
      [[listenaddress=]<IPv6-adresse>|<værtsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    listenport   - Den IPv6-port, der skal lyttes på.
    listenaddress - Den IPv6-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Den protokol, der skal anvendes. På nuværende tidspunkt understøttes kun TCP.

Bemærkninger: Sletter en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »interface »portproxy »dump


C:\Windows>netsh interface portproxy dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »interface »portproxy »help


C:\Windows>netsh interface portproxy help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Nulstiller IPv6-konfigurationstilstanden.

»netsh »interface »portproxy »reset


C:\Windows>netsh interface portproxy reset ?

Format: reset

Bemærkninger: Nulstiller IPv6-konfigurationstilstanden.

Angiver konfigurationsoplysninger.

»netsh »interface »portproxy »set


C:\Windows>netsh interface portproxy set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set v4tov4   - Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
set v4tov6   - Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.
set v6tov4   - Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.
set v6tov6   - Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

»netsh »interface »portproxy »set »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy set v4tov4 ?

Format: set v4tov4 [listenport=]<heltal>|<tjenestenavn>
       [connectaddress=]<IPv4-adresse>|<værtsnavn> 
      [[connectport=]<heltal>|<tjenestenavn>]
      [[listenaddress=]<IPv4-adresse>|<værtsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    listenport   - IPv4-port, der skal lyttes på.
    connectaddress - Den IPv4-adresse, der skal oprettes forbindelse til.
    connectport  - IPv4-port, der skal oprettes forbindelse til.
    listenaddress - Den IPv4-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Den protokol, der skal anvendes. På nuværende tidspunkt understøttes kun TCP.

Bemærkninger: Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

»netsh »interface »portproxy »set »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy set v4tov6 ?

Format: set v4tov6 [listenport=]<heltal>|<tjenestenavn>
       [connectaddress=]<IPv6-adresse>|<værtsnavn> 
      [[connectport=]<heltal>|<tjenestenavn>]
      [[listenaddress=]<IPv4-adresse>|<værtsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    listenport   - Den IPv4-port, der skal lyttes på.
    connectaddress - Den IPv6-adresse, der skal oprettes forbindelse til.
    connectport  - Den IPv6-port, der skal oprettes forbindelse til.
    listenaddress - Den IPv4-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Den protokol, der skal anvendes. På nuværende tidspunkt understøttes kun TCP.

Bemærkninger: Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv4 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

»netsh »interface »portproxy »set »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy set v6tov4 ?

Format: set v6tov4 [listenport=]<heltal>|<tjenestenavn>
       [connectaddress=]<IPv4-adresse>|<værtsnavn> 
      [[connectport=]<heltal>|<tjenestenavn>]
      [[listenaddress=]<IPv6-adresse>|<værtsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    listenport   - Den IPv6-port, der skal lyttes på.
    connectaddress - Den IPv4-adresse, der skal oprettes forbindelse til.
    connectport  - Den IPv4-port, der skal oprettes forbindelse til.
    listenaddress - Den IPv6-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Den protokol, der skal anvendes. På nuværende tidspunkt understøttes kun TCP.

Bemærkninger: Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv4.

Opdaterer en port, der skal lyttes p?, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

»netsh »interface »portproxy »set »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy set v6tov6 ?

Format: set v6tov6 [listenport=]<heltal>|<tjenestenavn>
       [connectaddress=]<IPv6-adresse>|<værtsnavn> 
      [[connectport=]<heltal>|<tjenestenavn>]
      [[listenaddress=]<IPv6-adresse>|<værtsnavn>]
      [[protocol=]tcp]

Parametre: 

    Parameter       Værdi
    listenport   - Den IPv6-port, der skal lyttes på.
    connectaddress - Den IPv6-adresse, der skal oprettes forbindelse til.
    connectport  - Den IPv6-port, der skal oprettes forbindelse til.
    listenaddress - Den IPv6-adresse, der skal lyttes på.
    protocol    - Den protokol, der skal anvendes. På nuværende tidspunkt understøttes kun TCP.

Bemærkninger: Opdaterer en port, der skal lyttes på, som IPv6 og proxy skal bruge til at oprette forbindelse til via IPv6.

Viser oplysninger.

»netsh »interface »portproxy »show


C:\Windows>netsh interface portproxy show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show all    - Viser alle proxyparametre for en port.
show v4tov4  - Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port.
show v4tov6  - Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en IPv6-port.
show v6tov4  - Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
show v6tov6  - Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til en anden IPv6-port.

Viser alle proxyparametre for en port.

»netsh »interface »portproxy »show »all


C:\Windows>netsh interface portproxy show all ?

Format: show all

Bemærkninger: Viser alle proxyparametre for en port.

Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port.

»netsh »interface »portproxy »show »v4tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy show v4tov4 ?

Format: show v4tov4

Bemærkninger: Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en anden IPv4-port.

Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en IPv6-port.

»netsh »interface »portproxy »show »v4tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy show v4tov6 ?

Format: show v4tov6

Bemærkninger: Viser parametre til at oprette IPv4-proxyforbindelser til en IPv6-port.

Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.

»netsh »interface »portproxy »show »v6tov4


C:\Windows>netsh interface portproxy show v6tov4 ?

Format: show v6tov4

Bemærkninger: Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.

Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til en anden IPv6-port.

»netsh »interface »portproxy »show »v6tov6


C:\Windows>netsh interface portproxy show v6tov6 ?

Format: show v6tov6

Bemærkninger: Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til en anden IPv6-port.

Nulstiller oplysninger.

»netsh »interface »reset


C:\Windows>netsh interface reset ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
reset all   - Nulstiller konfigurationen.

Nulstiller konfigurationen.

»netsh »interface »reset »all


C:\Windows>netsh interface reset all ?

Format: reset all                            
                                 
   Nulstiller konfigurationen.                    
                                 
   Alle grænseflader, der kan tilføjes via denne kontekst, 
   bliver slettet.                         

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »interface »set


C:\Windows>netsh interface set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set credentials - Angiver de legitimationsoplysninger, en grænseflade bruger til at oprette forbindelse.
set interface - Angiver grænsefladeparametre.

Angiver de legitimationsoplysninger, en gr?nseflade bruger til at oprette forbindelse.

»netsh »interface »set »credentials


C:\Windows>netsh interface set credentials ?

Format: set credentials [name=]<streng> [user=]<streng> [[domain=]streng 
    [password=]streng]                   
                               
Parametre: 
                               
    Tag       Værdi                 
    name      - Navnet på grænsefladen, der tilføjes.        
    user      - Navnet på brugerkontoen.       
    domain     - Domæne for brugerkontoen.      
    password    - Adgangskode til brugerkontoen.     
                               
Kommentarer: Angiver legitimationsoplysninger til oprettelse af
forbindelse til grænseflader.  
                               
Eksempler: 
                               
    set credentials name="Grænseflade til opkald efter behov" user=gæst   
    set credentials name="Grænseflade til opkald efter behov" user=administrator 
       domain=domæne password=adgangskode
    

Angiver gr?nsefladeparametre.

»netsh »interface »set »interface


C:\Windows>netsh interface set interface ?

Format set interface [name = ] GrNavn                   
      [ [admin = ] ENABLED|DISABLED             
       [connect = ] CONNECTED|DISCONNECTED         
       [newname = ] NewName ]               
                                 
   Angiver grænsefladeparametre.                 
                                 
   GrNavn - navnet på grænsefladen             
   admin  - bestemmer, om grænsefladen skal aktiveres (kun WAN).
   connect - bestemmer, om grænsefladen skal tilsluttes (kun WAN).   
   newname - nyt navn til grænsefladen (kun LAN).      
                                 
   Bemærkninger:                           
   - Der skal angives mindst en indstilling foruden navnet.
   - Hvis connect = CONNECTED angives, aktiveres grænsefladen  
    automatisk, selvom admin = DISABLED   
    er angivet.                   

Viser oplysninger.

»netsh »interface »show


C:\Windows>netsh interface show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show credentials - Angiver de legitimationsoplysninger, en grænseflade bruger til at oprette forbindelse.
show interface - Viser grænseflader.

Angiver de legitimationsoplysninger, en gr?nseflade bruger til at oprette forbindelse.

»netsh »interface »show »credentials


C:\Windows>netsh interface show credentials ?

Format: show credentials [name = ] GrNavn                
                              
   Angiver de legitimationsoplysninger, en grænseflade bruger til
   at oprette forbindelse. 
                              
   GrNavn - grænsefladens navn          
                              

Viser gr?nseflader.

»netsh »interface »show »interface


C:\Windows>netsh interface show interface ?

Format: show interface [[name=]streng]                     
                                   
Parametre: 
                                   
   Tag       Værdi                     
   name      - Navnet på en bestemt grænseflade til at vise de
            nuværende parameterindstillinger. 
                                   
Kommentarer: Viser grænsefladeparametre.                 
                                   
Eksempler: 
                                   
    show interface name="LAN-forbindelse" 
  - br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.187
9943

Which is better shutdown, or standby mode?

Unterschied _ttof, atof, _atof_l, _wtof, _wtof_l in C++ und C?

Where can I download the free Avira AntiVir Personal?

Is it really wise to offer drive C:\ and system for ejection ...?

Kann ich DirectX 10 oder 11 auf Windows XP installieren?

Change Windows 10 update settings, quick fix!(0)