Windows 2000/XP netsh p2p Kommandoer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh p2p ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. group - Ændringer til 'netsh p2p group'-konteksten. help - Viser en liste over kommandoer. idmgr - Ændringer til 'netsh p2p idmgr'-konteksten. pnrp - Ændringer til 'netsh p2p pnrp'-konteksten. Følgende underkontekster er tilgængelige: group idmgr pnrp For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »p2p »dump


C:\Windows>netsh p2p dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

?ndringer til 'netsh p2p group'-konteksten.

»netsh »p2p »group


C:\Windows>netsh p2p group ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
db       - Ændringer til 'netsh p2p group db'-konteksten.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
gping     - Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.
help      - Viser en liste over kommandoer.
resolve    - Fortolker en deltager i gruppen og viser deltagerens adresser.
show      - Viser oplysninger.

Følgende underkontekster er tilgængelige:
 db

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

?ndringer til 'netsh p2p group db'-konteksten.

»netsh »p2p »group »db


C:\Windows>netsh p2p group db ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »p2p »group »db »dump


C:\Windows>netsh p2p group db dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »p2p »group »db »help


C:\Windows>netsh p2p group db help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Viser oplysninger.

»netsh »p2p »group »db »show


C:\Windows>netsh p2p group db show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show stats   - Viser databasestatistik for <P2P-identitetsid> <P2P-gruppeid>.

Viser databasestatistik for .

»netsh »p2p »group »db »show »stats


C:\Windows>netsh p2p group db show stats ?

Format: show stats <P2P-identitetsid> <P2P-gruppeid> 

Bemærkninger: Viser databasestatistik for <P2P-identitetsid> <P2P-gruppeid>.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »p2p »group »dump


C:\Windows>netsh p2p group dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.

»netsh »p2p »group »gping


C:\Windows>netsh p2p group gping ?

Format: gping [ <IPv6-adr> ] : Port 

Bemærkninger: Kontrollerer forbindelsen til fjerngruppeporten.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »p2p »group »help


C:\Windows>netsh p2p group help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Fortolker en deltager i gruppen og viser deltagerens adresser.

»netsh »p2p »group »resolve


C:\Windows>netsh p2p group resolve ?

Format: resolve { ANY | REMOTE } <P2P-gruppeid> [ <skynavn> ]

Bemærkninger: Fortolker en deltager i gruppen og viser deltagerens adresser.

Viser oplysninger.

»netsh »p2p »group »show


C:\Windows>netsh p2p group show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show acl    - Viser ACL-oplysninger.
show address  - Fortolker en deltager i den aktuelle node og viser en liste over deltagerens adresser.

Viser ACL-oplysninger.

»netsh »p2p »group »show »acl


C:\Windows>netsh p2p group show acl ?

Format: show acl { identity <P2P-identitetsid> | db <P2P-identitetsid> <P2P-gruppeid> | <Stinavn> }

Bemærkninger: Viser ACL-oplysninger.

Fortolker en deltager i den aktuelle node og viser en liste over deltagerens adresser.

»netsh »p2p »group »show »address


C:\Windows>netsh p2p group show address ?

Format: show address <P2P-gruppeid> [ <skynavn> ]

Bemærkninger: Fortolker en deltager i den aktuelle node og viser en liste over deltagerens adresser.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »p2p »help


C:\Windows>netsh p2p help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

?ndringer til 'netsh p2p idmgr'-konteksten.

»netsh »p2p »idmgr


C:\Windows>netsh p2p idmgr ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
delete     - Sletter identiteter og grupper.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
show      - Viser identitetsrelaterede oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Sletter identiteter og grupper.

»netsh »p2p »idmgr »delete


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete group  - Sletter grupper fra identiteter.
delete identity - Sletter identiteter.

Sletter grupper fra identiteter.

»netsh »p2p »idmgr »delete »group


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete group ?

Format: delete group <P2P-identitetsid> { <P2P-gruppeid> | ALL | EXPIRED }

Bemærkninger: Sletter grupper fra identiteter.

Sletter identiteter.

»netsh »p2p »idmgr »delete »identity


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete identity ?

Format: delete identity { <P2P-identitetsid> | ALL } [ QUIET ] 

Bemærkninger: Sletter identiteter.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »p2p »idmgr »dump


C:\Windows>netsh p2p idmgr dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »p2p »idmgr »help


C:\Windows>netsh p2p idmgr help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Viser identitetsrelaterede oplysninger.

»netsh »p2p »idmgr »show


C:\Windows>netsh p2p idmgr show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show groups  - Viser identiteter og en gruppeliste.
show identities - Viser en liste over identiteter.
show stats   - Viser statistik over identiteter.

Viser identiteter og en gruppeliste.

»netsh »p2p »idmgr »show »groups


C:\Windows>netsh p2p idmgr show groups ?

Format: show groups { <P2P-identitetsid> | ALL } [ EXPIRED ]

Bemærkninger: Viser identiteter og relaterede gruppeoplysninger.

Viser en liste over identiteter.

»netsh »p2p »idmgr »show »identities


C:\Windows>netsh p2p idmgr show identities ?

Format: show identities { ALL | <P2P-identitetsid> }

Bemærkninger: Viser identitetsoplysninger.

Viser statistik over identiteter.

»netsh »p2p »idmgr »show »stats


C:\Windows>netsh p2p idmgr show stats ?

Format: show stats 

Bemærkninger: Viser antallet af identiteter og tilknyttede grupper.

?ndringer til 'netsh p2p pnrp'-konteksten.

»netsh »p2p »pnrp


C:\Windows>netsh p2p pnrp ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
cloud     - Ændringer til 'netsh p2p pnrp cloud'-konteksten.
diagnostics  - Ændringer til 'netsh p2p pnrp diagnostics'-konteksten.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
peer      - Ændringer til 'netsh p2p pnrp peer'-konteksten.

Følgende underkontekster er tilgængelige:
 cloud diagnostics peer

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

?ndringer til 'netsh p2p pnrp cloud'-konteksten.

»netsh »p2p »pnrp »cloud


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
flush     - Rydder cacheposter.
help      - Viser en liste over kommandoer.
repair     - Starter søgning efter og reparation af opdelinger.
set      - Indstiller konfigurationsparametre.
show      - Viser oplysninger.
start     - Starter en sky.
synchronize  - Synkroniserer en sky.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Rydder cacheposter.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »flush


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud flush ?

Format: flush [cloud=]<skynavn>

Parametre: 

	cloud     - Skyen, hvis cache-poster skal ryddes.

Bemærkninger: Rydder alle cache-poster.

Eksempler: 

	flush Global_

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Starter s?gning efter og reparation af opdelinger.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »repair


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud repair ?

Format: repair [cloud=]<skynavn>

Parametre: 

	cloud     - Skyen, som skal starte søgning efter og reparation af
	         opdeling.

Bemærkninger: Starter søgning efter, og hvis nødvendigt, en reparation af
opdelinger.

Eksempler: 

	repair Global_

Indstiller konfigurationsparametre.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set pnrpmode  - Ændrer konfigurationsparameteren PNRP mode.
set seed    - Ændrer konfigurationsparameteren PNRP SeedServer.

?ndrer konfigurationsparameteren PNRP mode.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set »pnrpmode


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ?

Format: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=]<skynavn>

Parametre: 

	mode      - Skyens tilstand.
	cloud     - Skyen, hvis tilstand skal angives.

Bemærkninger: Ændrer konfigurationsparameteren for PNRP-tilstanden.
     Tilstanden kan være en af følgende : RO (Kun fortolkning), Auto, default

Eksempler: 

	set pnrpmode mode=default Global_
	set pnrpmode RO Global_

?ndrer konfigurationsparameteren PNRP SeedServer.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set seed ?

Format: set seed [seed=]{<værtsnavn>|<IP-adresse>|default} [cloud=]<skynavn>

Parametre: 

	seed      - Seed-serverværdi, der skal angives i registreringsdatabasen.
	cloud     - Skyen, hvis seed-server skal angives.

Bemærkninger: Ændrer PNRP-SeedServer konfigurationsparameteren.
     Seed-serverposten kan indeholde flere poster, adskilt af ; (semikolon)

Eksempler: 

	set seed default Global_

Viser oplysninger.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show initialization - Viser boostrap-konfiguration/-status for sky.
show list   - Viser en liste over skyer.
show names   - Viser navne, der er registreret lokalt.
show pnrpmode - Viser konfigurationsparameteren PNRP-tilstand.
show seed   - Viser konfigurationsparametre for PNRP SeedServer.
show statistics - Viser statistik for skyen.

Viser boostrap-konfiguration/-status for sky.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »initialization


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show initialization ?

Format: show initialization [[cloud=]{ * | <skynavn>}]

Parametre: 

	cloud     - Den sky, hvis bootstrap-/konfigurationoplysninger 
	         skal vises. * for alle skyer, 
	         standardindstillingen er Global_.

Bemærkninger: Viser skyens bootstrap-/konfigurationsstatus.

Eksempler: 

	show initialization cloud=Global_
	show initialization *

Viser en liste over skyer.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »list


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show list ?

Format: show list [[cloud=] <skynavn>]

Parametre: 

	cloud     - De skyer, der skal vises.
	         Standardindstillingen er alle skyer.

Bemærkninger: Viser en liste over skyer.

Eksempler: 

	show list Global_
	show list

Viser navne, der er registreret lokalt.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »names


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show names ?

Format: show names [[cloud=]{ * | <skynavn>}]

Parametre: 

	cloud     - Skyen fra hvilken listen over lokalt registrerede navne
	         skal vises.
	         Standardindstillinger er alle skyer.

Bemærkninger: Viser lokalt registrerede navne.

Eksempler: 

	show names cloud=Global_
	show names

Viser konfigurationsparameteren PNRP-tilstand.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »pnrpmode


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ?

Format: show pnrpmode [[cloud=]<skynavn>]

Parametre: 
	cloud     - Den sky, hvis tilstand skal vises.
	         Standarden er alle skyer.

Kommentarer: Viser konfigurationsparameter for PNRP-tilstand.
     Tilstanden kan være en af følgende: RO (Resolve-only), Auto.

Eksempler: 

	show pnrpmode Global_

Viser konfigurationsparametre for PNRP SeedServer.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show seed ?

Format: show seed [cloud=]<skynavn>

Parametre: 

	cloud     - Den sky, hvis oprindelsesserver skal vises.

Kommentarer: Viser konfigurationsparameter for PNRP SeedServer.

Eksempler: 

	show seed Global_

Viser statistik for skyen.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »statistics


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show statistics ?

Format: show statistics [[cloud=]{ * | <skynavn>}]

Parametre: 

	cloud     - Skyen, hvis statistik, der skal vises.
	         Standardindstillinger er alle skyer.

Bemærkninger: Vis statistik for skyer.

Eksempler: 

	show statistics Global_

Starter en sky.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »start


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud start ?

Format: start [cloud=]<skynavn>

Parametre: 

	cloud     - Skyen, der skal startes.

Bemærkninger: Starter en sky.

Eksempler: 

	start Global_

Synkroniserer en sky.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
synchronize host - Synkroniserer en sky med en angivet vært.
synchronize seed - Synkroniserer en sky med oprindelsesserveren.

Synkroniserer en sky med en angivet v?rt.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize »host


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize host ?

Format: synchronize host [host=]<værtsnavn> [cloud=]<skynavn>

Parametre: 

	host      - værten, der skal synkroniseres med.
	cloud     - Skyen, der skal synkroniseres.

Bemærkninger: Synkroniserer en sky med en angiven vært.

Eksempler: 

	synchronize host host1 Global_

Synkroniserer en sky med oprindelsesserveren.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize seed ?

Format: synchronize seed [cloud=]<skynavn>

Parametre: 

	cloud     - Skyen, der skal synkroniseres.

Bemærkninger: Synkroniserer en sky med dens seed-server.

Eksempler: 
	synchronize seed Global_

?ndringer til 'netsh p2p pnrp diagnostics'-konteksten.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
ping      - Pinger pnrp-noder.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Pinger pnrp-noder.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
ping host   - Pinger en node baseret på adresser.
ping seed   - Pinger den konfigurerede oprindelsesserver.

Pinger en node baseret p? adresser.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping »host


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping host ?

Format: ping host [host=]{<ip-adresse> | <værtsnavn>} [cloud=]<skynavn>

Parametre: 

	cloud     - Skyen for værts-ping.

Bemærkninger: Pinger en node ved at angive en adresse eller et værtsnavn

Eksempler: 

	ping host myhost Global_

Pinger den konfigurerede oprindelsesserver.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping seed ?

Format: ping seed [cloud=]<skynavn>

Parametre: 

	cloud     - Skyen til ping af seed-server.

Bemærkninger: Pinger den konfigurerede seed-server.

Eksempler: 

	ping seed Global_

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »p2p »pnrp »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »p2p »pnrp »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

?ndringer til 'netsh p2p pnrp peer'-konteksten.

»netsh »p2p »pnrp »peer


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Tilføjer poster.
delete     - Sletter poster.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
enumerate   - Optæller et peer-navn i den angivne sky.
help      - Viser en liste over kommandoer.
resolve    - Fortolker et peer-navn.
show      - Viser oplysninger.
traceroute   - Fortolker et peer-navn med sporing af sti.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Tilf?jer poster.

»netsh »p2p »pnrp »peer »add


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add registration - Registrerer et peer-navn.

Registrerer et peer-navn.

»netsh »p2p »pnrp »peer »add »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer add registration ?

Format: add registration [peername=]<peer-navn> [cloud=]<skynavn>
    [[comment]=<kommentar>]

Parametre: 

	peername    - <canonicalsk pnrp-navn>|<dns-kodet pnrp-navn>
	cloud     - Skyen, hvor navnet skal registreres.
	         Standardindstillingen er alle skyer.
	comment    - Kommentar, der skal registreres sammen med navnet.

Bemærkninger: Registrerer et peer-navn.

Eksempler: 

	add registration peername=0.0
	add registration 0.0 Global_

Sletter poster.

»netsh »p2p »pnrp »peer »delete


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete registration - Fjerner registreringen af peer-navne.

Fjerner registreringen af peer-navne.

»netsh »p2p »pnrp »peer »delete »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer delete registration ?

Format: delete registration [peername=]{ * | <peer-navn>} [cloud=]<skynavn>

Parametre: 

	peername    - <canonicalsk pnrp-navn>|<dns-kodet pnrp-navn>
	cloud     - Skyen, hvor navneregistreringen skal fjernes fra.
	         Standardindstillingen er alle skyer.

Bemærkninger: Fjerner registrering af peer-navne.

Eksempler: 

	delete registration *
	delete registration peername=0.0 cloud=Global_

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »p2p »pnrp »peer »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Opt?ller et peer-navn i den angivne sky.

»netsh »p2p »pnrp »peer »enumerate


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer enumerate ?

Format: enumerate [peername=]<peer-navn> [cloud=]<skynavn>
    [[maxresults=]<tal>]

Parametre: 

	peername    - <canonicalsk pnrp-navn>|<dns-kodet pnrp-navn>
	maxresults   - skal være et tal mellem 1 og 500.
	         Standardværdien er 50.
	cloud     - Skyen, hvor optællingen skal foregå..

Bemærkninger: Optæller et peer-navn i den angivne sky.
     Kommandoen finder det antal poster, der er angivet i parameteren
     maxresults
     (eller som den kunne fuldføre, når fortolkningen er fuldført).

Eksempler: 

	enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2
	enumerate peername=0.0 cloud=Global_

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »p2p »pnrp »peer »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Fortolker et peer-navn.

»netsh »p2p »pnrp »peer »resolve


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer resolve ?

Format: resolve [peername =]<peer-navn> [[cloud=]<skynavn>]

Parametre: 

	peername    - <canonicalsk pnrp-navn>|<dns-kodet pnrp-navn>
	cloud     - Skyen, hvor fortolkningen skal ske.
	         Standardindstillingen er alle skyer.

Bemærkninger: Fortolker et peer-navn.

Eksempler: 

	resolve peername=0.0 cloud=Global_
	resolve 0.anyname

Viser oplysninger.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show convertedname - Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.
show registration - Viser en liste over registrerede peer-navne.

Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show »convertedname


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show convertedname ?

Format: show convertedname [peername=]<peer-navn>

Parametre: 

    peername    - <godkendt pnrp-navn>|<dns-kodet pnrp-navn>

Kommentarer: Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.

Eksempler: 

    show convertedname 0.anyname

Viser en liste over registrerede peer-navne.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show registration ?

Format: show registration [[cloud=]<skynavn>]

Parametre: 

	cloud     - Skyen, hvis registrerede navne skal vises.
	         Standardindstillinger er alle skyer.

Bemærkninger: Viser en liste over peer-navn, der er registreret ved denne
forekomst af netsh.

Eksempler: 

	show registration cloud=Global_

Fortolker et peer-navn med sporing af sti.

»netsh »p2p »pnrp »peer »traceroute


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer traceroute ?

Format: traceroute [peername =]<peer-navn> [cloud=]<skynavn>

Parametre: 

	peername    - <canonicalsk pnrp-navn>|<dns-kodet pnrp-navn>
	cloud     - Skyen, hvor fortolkningen skal ske.

Bemærkninger: Fortolker et peer-navn med sti-sporing.

Eksempler: 

	traceroute peername=0.0 Global_
	traceroute 0.anyname Global_- br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.125
8601

Desktop Clock Zelda breath of the wild, how to?

Falling leaves on the Windows desktop!

Ist es der Dateimanager für Windows-10?   

Can I create a Diagonal Text in Word!

Aufnahmegeräte Linie-In über Desktop Verknüpfung direkt öffnen!

Reduce waiting time when shut down the Windows 11, 10, .. etc.!(0)