Windows 2000/XP netsh ras Kommandoer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh ras ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. aaaa - Ændringer til 'netsh ras aaaa'-konteksten. add - Tilføjer poster i en tabel. appletalk - Ændringer til 'netsh ras appletalk'-konteksten. delete - Fjerner poster fra en tabel. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. ip - Ændringer til 'netsh ras ip'-konteksten. ipx - Ændringer til 'netsh ras ipx'-konteksten. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. Følgende underkontekster er tilgængelige: aaaa appletalk ip ipx For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

?ndringer til 'netsh ras aaaa'-konteksten.

»netsh »ras »aaaa


C:\Windows>netsh ras aaaa ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Tilføjer poster i en tabel.
delete     - Fjerner poster fra en tabel.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Indstiller konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Tilf?jer poster i en tabel.

»netsh »ras »aaaa »add


C:\Windows>netsh ras aaaa add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add acctserver - Tilføjer en RADIUS-logføringsserver.
add authserver - Tilføjer en RADIUS-godkendelsesserver.

Tilf?jer en RADIUS-logf?ringsserver.

»netsh »ras »aaaa »add »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa add acctserver ?

add acctserver [ name = ] server
   [ [secret =] hemmelighed
    [init-score =] InitialScore
    [port =] port
    [timeout =] timeout
    [messages = ] ENABLED|DISABLED ]

 Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, der skal bruges
 til logføring.

 name    DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren
 secret   Den delte hemmelighed
 init-score Det første resultat (serverprioritet)
 port    Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal
       sendes til.
 timeout   Timeout-perioden før RADIUS-serveren markeres som
       ikke-tilgængelig (sekunder)
 messages  Om der skal sendes logføringsmeddelelser
       aktiveret/deaktiveret.

Tilf?jer en RADIUS-godkendelsesserver.

»netsh »ras »aaaa »add »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa add authserver ?

add authserver [ name = ] server  
   [ [secret =] hemmelighed       
    [init-score =] InitialScore    
    [port =] port           
    [timeout =] timeout        
    [signature = ] ENABLED|DISABLED ] 
                      
 Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, som kan behandle
 godkendelsesanmodninger.          
                       
 name    DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren
 secret   Den delte hemmelighed             
 init-score Det første resultat (serverprioritet)     
 port    Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal
       sendes til. 
 timeout   Timeout-perioden før RADIUS-serveren markeres som 
       ikke-tilgængelig (sekunder)            
 signature  Hvorvidt der skal benyttes digitale signaturer  

Fjerner poster fra en tabel.

»netsh »ras »aaaa »delete


C:\Windows>netsh ras aaaa delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete acctserver - Sletter en RADIUS-logføringsserver.
delete authserver - Sletter en RADIUS-server.

Sletter en RADIUS-logf?ringsserver.

»netsh »ras »aaaa »delete »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa delete acctserver ?

delete acctserver [ [name = ] server ]                  
                               
 Sletter en RADIUS-logføringsserver.            

Sletter en RADIUS-server.

»netsh »ras »aaaa »delete »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa delete authserver ?

delete authserver [name = ] server                    
                               
 Sletter en RADIUS-godkendelsesserver.          

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »ras »aaaa »dump


C:\Windows>netsh ras aaaa dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »ras »aaaa »help


C:\Windows>netsh ras aaaa help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »ras »aaaa »set


C:\Windows>netsh ras aaaa set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set accounting - Angiver logføringsprovideren.
set acctserver - Angiver egenskaberne for en logføringsserver.
set authentication - Angiver godkendelsesprovideren.
set authserver - Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver.

Angiver logf?ringsprovideren.

»netsh »ras »aaaa »set »accounting


C:\Windows>netsh ras aaaa set accounting ?

set accounting [provider =] WINDOWS|RADIUS|NONE            
                               
 Angiver logføringsprovideren.               
                               
   WINDOWS - Opgør data via funktionen til logføring i Windows  
   RADIUS - Opgør ved hjælp af en RADIUS-logføringsserver   
   NONE - Ingen logføring skal udføres           

Angiver egenskaberne for en logf?ringsserver.

»netsh »ras »aaaa »set »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa set acctserver ?

set acctserver [ name = ] server
   [ [secret =] hemmelighed
    [init-score =] InitialScore
    [port =] port
    [timeout =] timeout
    [messages = ] ENABLED|DISABLED ]

 Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server,
 der skal bruges til logføring.

 name    DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren
 secret   Den delte hemmelighed
 init-score Det første resultat (serverprioritet)
 port    Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal
       sendes til.
 timeout   Timeout-perioden før RADIUS-serveren markeres som
       ikke-tilgængelig (sekunder)
 messages  Om der skal sendes logføringsmeddelelser
       aktiveret/deaktiveret.

Angiver godkendelsesprovideren.

»netsh »ras »aaaa »set »authentication


C:\Windows>netsh ras aaaa set authentication ?

set authentication [provider =] WINDOWS|RADIUS              
                               
 Angiver godkendelsesprovideren.             
                               
   WINDOWS - Godkendelse ved hjælp af Windows-sikkerhed      
   RADIUS - Godkendelse ved hjælp af en RADIUS-server     

Angiver egenskaberne for en godkendelsesserver.

»netsh »ras »aaaa »set »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa set authserver ?

set authserver [ name = ] server         
   [ [secret =] hemmelighed      
    [init-score =] InitialScore   
    [port =] port          
    [timeout =] timeout       
    [signature = ] ENABLED|DISABLED ]
                  
 Angiver en IP-adresse eller navnet på en RADIUS-server, som kan
 behandle godkendelsesanmodninger. 
                  
 name    DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren
 secret   Den delte hemmelighed             
 init-score Det første resultat (serverprioritet)     
 port    Bestemmer hvilken port godkendelsesanmodningerne skal
       sendes til.
 timeout   Timeout-perioden før RADIUS-serveren markeres som
       ikke-tilgængelig (sekunder)           
 signature  Hvorvidt der skal benyttes digitale signaturer  

Viser oplysninger.

»netsh »ras »aaaa »show


C:\Windows>netsh ras aaaa show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show accounting - Viser den aktuelle logføringsprovider.
show acctserver - Viser RADIUS-server(ne), som bruges til logføring.
show authentication - Viser den aktuelle godkendelsesprovider.
show authserver - Viser RADIUS-server(ne), som bruges til godkendelse.

Viser den aktuelle logf?ringsprovider.

»netsh »ras »aaaa »show »accounting


C:\Windows>netsh ras aaaa show accounting ?

show accounting                            
                               
 Viser logføringsprovideren              

Viser RADIUS-server(ne), som bruges til logf?ring.

»netsh »ras »aaaa »show »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa show acctserver ?

show acctserver [ [name = ] server ]   
                
 Viser detaljerede oplysninger om en
 logføringsserver.         
                   
   name  DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren
                   
 Hvis der ikke angives et servernavn, ville de konfigurerede
 logføringsservere blive vist.

Viser den aktuelle godkendelsesprovider.

»netsh »ras »aaaa »show »authentication


C:\Windows>netsh ras aaaa show authentication ?

show authentication                            
                               
 Viser godkendelseprovideren            

Viser RADIUS-server(ne), som bruges til godkendelse.

»netsh »ras »aaaa »show »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa show authserver ?

show authserver [ [name = ] server ]   
                
 Viser detaljerede oplysninger om en
 godkendelsesserver.      
                 
   name  DNS-navnet eller IP-adressen på RADIUS-serveren
                 
 Hvis der ikke angives et servernavn, ville de konfigurerede
 godkendelsesservere blive vist.

Tilf?jer poster i en tabel.

»netsh »ras »add


C:\Windows>netsh ras add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add authtype  - Tilføjer godkendelsestyper, som RAS-serveren vil forhandle om.
add link    - Føjer til listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
add multilink - Føjer til listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
add registeredserver - Registrerer den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server
         i Active Directory på det angivne domæne.

Tilf?jer godkendelsestyper, som RAS-serveren vil forhandle om.

»netsh »ras »add »authtype


C:\Windows>netsh ras add authtype ?

add authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP
                          
Vælger hvilke godkendelsestyper RAS-serveren vil forsøge at forhandle
om. Forhandlingen vil være i rækkefølgen mest-sikker til mindst-sikkee.
Når både klienten og serveren er blevet enige om en godkendelsestype,
vil PPP-forhandlingen følge de passende RFC'er. 
            
   type   - typen                  
   PAP   - Password Authentication Protocol (klartekst).
   SPAP   - Shiva Password Authentication Protocol.   
   MD5CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol, der bruger 
        Message Digest 5-hashing-skema til at kryptere svaret.
   MSCHAP  - Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol.
   MSCHAPv2 - Version 2 af MSCHAP.          
   EAP   - Extensible Authentication Protocol.   

Registrerer den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server

»netsh »ras »add »registeredserver


C:\Windows>netsh ras add registeredserver ?

add registeredserver [ [domain = ] domæne [server = ] server ]       
                                    
    Registrerer den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server i  
    Active Directory på det angivne domæne.            
                                    
    server - Den computer, som skal registreres som 
        en RAS-server. Hvis der ikke er angivet en server, 
        anvendes den computer, kommandoen skrives på.      
                                    
    domæne - Det domæne, hvor den angivne server skal     
        registreres. Hvis der ikke er angivet et domæne, antages det,
        at det er det primære domæne for computeren, hvorfra    
        kommandoen blev udstedt.                   

?ndringer til 'netsh ras appletalk'-konteksten.

»netsh »ras »appletalk


C:\Windows>netsh ras appletalk ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Indstiller konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »ras »appletalk »dump


C:\Windows>netsh ras appletalk dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »ras »appletalk »help


C:\Windows>netsh ras appletalk help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »ras »appletalk »set


C:\Windows>netsh ras appletalk set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set access   - Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
set negotiation - Bestemmer om AppleTalk forhandles for
         en klients RAS-forbindelser.

Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.

»netsh »ras »appletalk »set »access


C:\Windows>netsh ras appletalk set access ?

set access [mode = ] ALL|SERVERONLY                     
                                    
 Angiver om AppleTalk-netværkstraffik fra en klient skal videresendes
 til de(t) netværk som RAS-serveren er forbundet med.       
                                    
 mode - hvilken adgangstype der skal gives                
   ALL    - klienter har adgang til RAS-serveren og alle 
         netværk, den er forbundet til.          
   SERVERONLY - Klienter har kun adgang til RAS-serveren.  

Bestemmer om AppleTalk forhandles for

»netsh »ras »appletalk »set »negotiation


C:\Windows>netsh ras appletalk set negotiation ?

Format: set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY 
                                    
Parametre: 
                                    
 mode - tilstanden                           
   ALLOW   - tillader AppleTalk over klientforbindelser.      
   DENY    - tillader ikke AppleTalk over klientforbindelser.   
                                    
Bemærkninger: Angiver om RAS-serveren tillader, at AppleTalk
     konfigureres for de klientforbindelser, som accepteres.       

Viser oplysninger.

»netsh »ras »appletalk »show


C:\Windows>netsh ras appletalk show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show config  - Viser den aktuelle konfiguration for RAS-AppleTalk.

Viser den aktuelle konfiguration for RAS-AppleTalk.

»netsh »ras »appletalk »show »config


C:\Windows>netsh ras appletalk show config ?

Format: show config 
                                   
Bemærkninger: Viser den aktuelle konfiguration for RAS-AppleTalk.   

Fjerner poster fra en tabel.

»netsh »ras »delete


C:\Windows>netsh ras delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete authtype - Sletter en godkendelsestype fra RAS-serveren.
delete link  - Sletter fra listen over linkegenskaber, som PPP vil forhandle om
delete multilink - Sletter fra listen over multilink-typer, som PPP vil forhandle om
delete registeredserver - Fjerner registreringen af den angivne Windows 2000-computer som en 
          RAS-server i Active Directory på det angivne 
          domæne.                     

Sletter en godkendelsestype fra RAS-serveren.

»netsh »ras »delete »authtype


C:\Windows>netsh ras delete authtype ?

delete authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP          
                                    
  Sletter en godkendelsestype fra listen over typer, som RAS-serveren 
  vil forhandle om.                       
                                    
  type - typen                           
   PAP   - Password Authentication Protocol (klartekst).     
   SPAP   - Shiva Password Authentication Protocol.        
   MD5CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol, der bruger   
        Message Digest 5-hashing-skema til at kryptere svaret.
   MSCHAP  - Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol. 
   MSCHAPv2 - Version 2 af MSCHAP.                  
   EAP   - Extensible Authentication Protocol.          

Fjerner registreringen af den angivne Windows 2000-computer som en

»netsh »ras »delete »registeredserver


C:\Windows>netsh ras delete registeredserver ?

delete registeredserver [ [domain = ] domæne [server = ] server ]     
                             
    Fjerner registreringen af den angivne Windows 2000-computer som en
    RAS-server i Active Directory på det angivne domæne. 
                              
    server - Den computer, som skal registreres som 
        en RAS-server. Hvis der ikke er angivet en server, 
        anvendes den computer, kommandoen skrives på.   
                                  
    domæne - Det domæne, hvor den angivne server skal registreres. 
        Hvis der ikke er angivet et domæne, antages det,
        at det er det primære domæne for computeren, hvorfra
        kommandoen blev udstedt.              

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »ras »dump


C:\Windows>netsh ras dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »ras »help


C:\Windows>netsh ras help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

?ndringer til 'netsh ras ip'-konteksten.

»netsh »ras »ip


C:\Windows>netsh ras ip ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Tilføjer poster i en tabel.
delete     - Fjerner poster fra en tabel.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Indstiller konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Tilf?jer poster i en tabel.

»netsh »ras »ip »add


C:\Windows>netsh ras ip add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add range   - Føjer et område til den statiske IP-adressegruppe.

F?jer et omr?de til den statiske IP-adressegruppe.

»netsh »ras »ip »add »range


C:\Windows>netsh ras ip add range ?

add range [from = ] fra [to = ] til       
                      
 Tilføjer et område til den statiske IP-adressegruppe, som
 RAS-serveren bruger. 
            
 from - start-IP-adressen i området i formatet 'x.x.x.x'
 to  - slut-IP-adressen i området i formatet 'x.x.x.x'

Fjerner poster fra en tabel.

»netsh »ras »ip »delete


C:\Windows>netsh ras ip delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete pool  - Sletter alle områder fra den statiske IP-adressegruppe.
delete range  - Sletter et område fra den statiske IP-adressegruppe.

Sletter alle omr?der fra den statiske IP-adressegruppe.

»netsh »ras »ip »delete »pool


C:\Windows>netsh ras ip delete pool ?

delete pool 
                                    
 Sletter alle områder fra den statiske IP-adressegruppe.         

Sletter et omr?de fra den statiske IP-adressegruppe.

»netsh »ras »ip »delete »range


C:\Windows>netsh ras ip delete range ?

delete range [from = ] fra [to = ] til
             
 Sletter et område fra den statiske IP-adresse gruppe,
 som RAS-serveren bruger.
             
 from - start-IP-adressen i området i formatet 'x.x.x.x'
 to  - slut-IP-adressen i området i formatet 'x.x.x.x' 

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »ras »ip »dump


C:\Windows>netsh ras ip dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »ras »ip »help


C:\Windows>netsh ras ip help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »ras »ip »set


C:\Windows>netsh ras ip set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set access   - Bestemmer om klienter har afgang udover
         RAS-serveren.
set addrassign - Angiver metoden, hvormed RAS-serveren
         tildeler IP-adresser til klienterne.
set addrreq  - Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser.
set broadcastnameresolution - Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse
               af navnefortolkning ved hjælp af NetBIOS over TCP/IP.
set negotiation - Angiver om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.

Bestemmer om klienter har afgang udover

»netsh »ras »ip »set »access


C:\Windows>netsh ras ip set access ?

Format: set access [mode = ] ALL|SERVERONLY 
                                    
Parametre: 
                                    
 mode - hvilken type adgang, der gives                 
   ALL    - klienter har adgang til RAS-serveren og alle 
         dens forbundne netværk.          
   SERVERONLY - klienter har kun adgang til RAS-serveren.  
                                    
Bemærkninger: Angiver om en klients IP-netværkstraffik    
     videresendes til de(t) netværk, som RAS-serveren 
     er forbundet med.                         

Angiver metoden, hvormed RAS-serveren

»netsh »ras »ip »set »addrassign


C:\Windows>netsh ras ip set addrassign ?

set addrassign [method = ] AUTO|POOL                   
                                
 Angiver metoden, hvormed RAS-serveren tildeler IP-adresser til
 klienterne.                          
                                
 metode - Den ønskede metode                  
   AUTO   - Tildeler automatisk IP-adresser ved hjælp af DHCP. Hvis
        ingen DHCP-server er tilgængelig, tildeles en vilkårlig
        adresse.                     
   POOL   - Tildeler IP-adresser fra RAS-serveren.     

Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IP-adresser.

»netsh »ras »ip »set »addrreq


C:\Windows>netsh ras ip set addrreq ?

set addrreq [mode = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 Angiver om klienter, som ringer op, har lov til at anmode om deres egne 
 IP-adreser.                          
                                    
 mode - tilstanden                           
   ALLOW - tillader klienter at anmode om deres egne IP-adresser.   
   DENY - tillader ikke klienter at anmode om deres egne IP-adresser.  

Angiver aktivering eller deaktivering af udgivelse

»netsh »ras »ip »set »broadcastnameresolution


C:\Windows>netsh ras ip set broadcastnameresolution ?

set broadcastnameresolution [mode = ] ENABLED|DISABLED

 Angiver, om broadcast-navnefortolkning skal bruges name resolution
 using NetBIOS over TCP/IP.

 mode - tilstanden
   ENABLED - aktiverer broadcast-navnefortolkning ved at bruge NetBIOS
        over TCP/IP.
   DISABLED - deaktiverer broadcast-navnefortolkning ved at bruge NetBIOS
        over TCP/IP

Angiver om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.

»netsh »ras »ip »set »negotiation


C:\Windows>netsh ras ip set negotiation ?

set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 Angiver om RAS-serveren vil tillade IP, at blive konfigureret for 
 alle accepterede klientforbindelser.                  
                                    
 mode - tilstanden                           
   ALLOW   - tillad IP over klientforbindelser.          
   DENY    - tillad ikke IP over klientforbindelser.      

Viser oplysninger.

»netsh »ras »ip »show


C:\Windows>netsh ras ip show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show config  - Viser den aktuelle RAS IP-konfiguration.

Viser den aktuelle RAS IP-konfiguration.

»netsh »ras »ip »show »config


C:\Windows>netsh ras ip show config ?

show config                                
                                   
    Viser den aktuelle RAS IP-konfiguration.            

?ndringer til 'netsh ras ipx'-konteksten.

»netsh »ras »ipx


C:\Windows>netsh ras ipx ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Indstiller konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »ras »ipx »dump


C:\Windows>netsh ras ipx dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »ras »ipx »help


C:\Windows>netsh ras ipx help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »ras »ipx »set


C:\Windows>netsh ras ipx set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set access   - Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.
set negotiation - Angiver, om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.
set netassign - Angiver metoden, hvormed RAS-serveren tildeler IPX-adresser til klienterne.
set nodereq  - Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IPX-nodenumre.
set pool    - Angiver RAS IPX-adressegruppen.

Bestemmer om klienter vil have adgang udover RAS-serveren.

»netsh »ras »ipx »set »access


C:\Windows>netsh ras ipx set access ?

set access [mode = ] ALL|SERVERONLY                     
                                    
 Angiver om IPX-netværkstraffik fra en klient skal videresendes
 til de(t) netværk som RAS-serveren er forbundet med.       
                                    
 mode - hvilken adgangstype der skal gives                
   ALL    - klienter har adgang til RAS-serveren og alle 
         netværk, den er forbundet til.          
   SERVERONLY - Klienter har kun adgang til RAS-serveren.  

Angiver, om IP forhandles for klient-RAS-forbindelser.

»netsh »ras »ipx »set »negotiation


C:\Windows>netsh ras ipx set negotiation ?

set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 Angiver om RAS-serveren vil tillade IPX, at blive konfigureret for 
 alle accepterede klientforbindelser.                  
                                    
 mode - tilstanden                           
   ALLOW   - tillad IPX over klientforbindelser.          
   DENY    - tillad ikke IPX over klientforbindelser.      

Angiver metoden, hvormed RAS-serveren tildeler IPX-adresser til klienterne.

»netsh »ras »ipx »set »netassign


C:\Windows>netsh ras ipx set netassign ?

set netassign [method = ] AUTO|POOL|AUTOSAME|POOLSAME          
                                 
 Angiver metoden, hvormed RAS-serveren tildeler IPX-adresser til
 klienterne.
       
 metode - Den ønskede metode
   AUTO   - Tildeler et vilkårligt IPX-netværksnummer til alle
        klienter.   
   POOL   - Tildeler IPX-adresser fra RAS-serveren.
   AUTOSAME - Opretter et vilkårligt IPX-netværksnummer og tildeler det 
        til alle klienter. 
   POOLSAME - Vælger et nummer fra RAS-serveren og tildeler
        det til alle klienter.
                   
 Noter:               
                   
   Enten AUTOSAME- eller POOLSAME-metoden anbefales
   til de fleste konfigurationer, da de gemmer netværksnumre
   og reducerer trafikken på netværket. 
  
   Før et netværksnummer tildeles til en klient, sikres det,
   at det ikke bruges på RAS-serverens intranet. Derfor kan
   kan nogle af adresserne i adressegruppen ikke tildeles. 

Angiver, om klienter kan anmode om deres egne IPX-nodenumre.

»netsh »ras »ipx »set »nodereq


C:\Windows>netsh ras ipx set nodereq ?

set nodereq [mode = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 Angiver om klienter, som ringer op, har lov til at anmode om deres egne 
 IPX-nodenumre.                          
                                    
 mode - tilstanden                           
   ALLOW - tillader klienter at anmode om deres egne IPX-nodenumre.   
   DENY - tillader ikke klienter at anmode om deres egne IPX-nodenumre.

Angiver RAS IPX-adressegruppen.

»netsh »ras »ipx »set »pool


C:\Windows>netsh ras ipx set pool ?

set pool [firstnet = ] adresse [size = ] størrelse               
                                    
 Angiver RAS-serverens IPX-adressegruppe                  
                                    
 firstnet - Det første IPX-netværksnummer i gruppen. (hexadecimal)  
 størrelse   - Det samlede antal IPX-adresser i gruppen. Hvis nul er 
       angivet, vil gruppen vokse dynamisk efter behov. 
       (decimal)                         

Viser oplysninger.

»netsh »ras »ipx »show


C:\Windows>netsh ras ipx show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show config  - Viser den aktuelle RAS IPX-konfiguration.

Viser den aktuelle RAS IPX-konfiguration.

»netsh »ras »ipx »show »config


C:\Windows>netsh ras ipx show config ?

show config                                
                                   
    Viser den aktuelle RAS IPX-konfiguration.            

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »ras »set


C:\Windows>netsh ras set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set authmode  - Indstiller godkendelsestilstanden.
set tracing  - Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent.
set user    - Angiver en brugers RAS-egenskaber.

Indstiller godkendelsestilstanden.

»netsh »ras »set »authmode


C:\Windows>netsh ras set authmode ?

set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS 
                    
  Angiver tilstanden, som bestemmer, om og hvornår klienter,
  som ringer op, skal godkendes.              
                               
   tilstand - Den ønskede tilstand              
   STANDARD - Alle enheder skal godkendes.         
   NODCC  - Direkte tilsluttede enheder godkendes ikke. 
   BYPASS  - Der kræves ikke godkendelse til nogen enheder.

Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent.

»netsh »ras »set »tracing


C:\Windows>netsh ras set tracing ?

 set tracing [component = ] komponent [ [state = ] ENABLED|DISABLED ]    
                                    
   Aktiverer eller deaktiverer udvidet sporing af den angivne komponent.
                                    
  komponent - Den ønskede komponent (brug '*' til at angive alle
        komponenter)

Angiver en brugers RAS-egenskaber.

»netsh »ras »set »user


C:\Windows>netsh ras set user ?

set user [name = ] brugernavn           
     [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY     
     [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN   
      [cbnumber = ] tilbagekaldsnummer ] 
                        
    Angiver RAS-indstillinger for brugere.  
                        
    brugernavn - Brugerens logonnavn.    
                        
    dialin  - Angiver, om brugeren får tilladelse til at foretage
         indgående opkald.    

      PERMIT - Giver brugeren tilladelse til at foretage indgående
          opkald. 
      DENY  - Giver ikke brugeren tilladelse til at foretage indgående
          opkald.
      POLICY - Indgående opkald kontrolleres ved hjælp af RAS-politik.

    cbpolicy - Brugerens tilbagekaldspolitik. Tilbagekald bruges,
         så den, der ringer op, sparer udgiften til opkaldet.

      NONE  - Tilbagekald er ikke tilladt for brugeren
      CALLER - Brugeren kan angive tilbagekaldsnummeret ved opkald
      ADMIN - Ring altid til brugeren med tilbagekaldsnummeret 
                                  
    cbnumber - Det nummer, som skal bruges, når cbpolicy er ADMIN
                                  
                                  
  BEMÆRK! Indstillingen 'POLICY' er ikke tilgængelig for brugere, som hører
      til et domæne med blandet tilstand. For disse brugere antages det,
      at 'POLICY' betyder 'DENY'.                   

Viser oplysninger.

»netsh »ras »show


C:\Windows>netsh ras show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show activeservers - Lytter efter RAS-servermeddelelser.
show authmode - Viser godkendelsestilstanden.
show authtype - Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i øjeblikket.
show client  - Viser RAS-klienter, som er tilsluttet denne computer.
show link   - Viser linkegenskaberne, som PPP vil forhandle om
show multilink - Viser multilink-typerne, som PPP vil forhandle om
show registeredserver - Angiver, om en computer er registreret som en  
          RAS-server i Active Directory på det angivne 
          domæne.                     
show tracing  - Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.
show user   - Viser RAS-egenskaberne for bruger(e).

Lytter efter RAS-servermeddelelser.

»netsh »ras »show »activeservers


C:\Windows>netsh ras show activeservers ?

show activeservers                               
                                  
    Lytter efter RAS-servermeddelelser.           

Viser godkendelsestilstanden.

»netsh »ras »show »authmode


C:\Windows>netsh ras show authmode ?

show authmode                                 
                                    
  Viser godkendelsestilstanden.                   

Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i ?jeblikket.

»netsh »ras »show »authtype


C:\Windows>netsh ras show authtype ?

show authtype                                 
                                    
  Viser de godkendelsestyper, som er aktiveret i øjeblikket.       
                                    

Viser RAS-klienter, som er tilsluttet denne computer.

»netsh »ras »show »client


C:\Windows>netsh ras show client ?

show client                               
                                  
    Viser de RAS-klienter, der har forbindelse til denne computer.     

Angiver, om en computer er registreret som en

»netsh »ras »show »registeredserver


C:\Windows>netsh ras show registeredserver ?

show registeredserver [ [domain = ] domæne [server = ] server ] 
                         
    Viser om den pågældende computer er registreret som en RAS-server
    i domænet.                   
                                    
    server - den pågældende computers computernavn.
        Hvis der ikke angives en server, vil den computer, som 
        kommandoen udstedes fra, blive valgt.          
                                    
    domain - domænet. Hvis der ikke angives et domæne, vil det 
        primære domæne fra den computer, som kommandoen udstedes fra
        blive valgt.                   

Viser, om udvidet sporing efter komponenter er aktiveret.

»netsh »ras »show »tracing


C:\Windows>netsh ras show tracing ?

 show tracing [ [component = ] komponent ]                   
                                     
  Viser, om sporing af den angivne komponent er aktiveret. Hvis der ikke
  er angivet en komponent, vises alle komponenters tilstand.
                    
  komponent - Den ønskede komponent  

Viser RAS-egenskaberne for bruger(e).

»netsh »ras »show »user


C:\Windows>netsh ras show user ?

show user [ [name = ] brugernavn      
      [mode = ] PERMIT|REPORT ] 
                    
    Viser RAS-indstillingerne for brugeren. 
                        
    brugernavn - brugerens logonnavn. Hvis der ikke angives
    et brugernavn, vises alle brugere. 
                                    
    tilstand  - Tilstanden for visning af oplysninger. Hvis ingen
    tilstand er angivet, antages det, at tilstanden er REPORT. 
      REPORT - Viser alle brugere.       
      PERMIT - Viser kun brugere, hvis tilladelser for indgående
          opkald er sat til PERMIT - br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.155
8705

Is there a way i can stop it from saving the file to my desktop?

Nach dem letzten MS Update gingen Teile meiner Desktop Icons verloren!

How can I customize or add new language in Windows 11?

Hilfe das AutoPlay unter Windows 11 fehlt, warum?

Can I use the Analog Desktop Clock on Microsoft's Windows 11 OS?

Sehen, ist es ein wichtiger Windows-Hotkey, nicht belegt, oder in Benutzung?(0)