Windows 2000/XP netsh routing Kommandoer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh routing ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. ip - Ændringer til 'netsh routing ip'-konteksten. ipx - Ændringer til 'netsh routing ipx'-konteksten. reset - Nulstiller IP-routing til en ren tilstand. Følgende underkontekster er tilgængelige: ip ipx For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »routing »dump


C:\Windows>netsh routing dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »help


C:\Windows>netsh routing help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

?ndringer til 'netsh routing ip'-konteksten.

»netsh »routing »ip


C:\Windows>netsh routing ip ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en liste over poster.
autodhcp    - Ændringer til 'netsh routing ip autodhcp'-konteksten.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
dnsproxy    - Ændringer til 'netsh routing ip dnsproxy'-konteksten.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
igmp      - Ændringer til 'netsh routing ip igmp'-konteksten.
nat      - Ændringer til 'netsh routing ip nat'-konteksten.
ospf      - Ændringer til 'netsh routing ip ospf'-konteksten.
relay     - Ændringer til 'netsh routing ip relay'-konteksten.
reset     - Nulstiller IP-routing til en ren tilstand.
rip      - Ændringer til 'netsh routing ip rip'-konteksten.
routerdiscovery - Ændringer til 'netsh routing ip routerdiscovery'-konteksten.
set      - Indstiller konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.
update     - Opdaterer autostatiske ruter på en grænseflade.

Følgende underkontekster er tilgængelige:
 autodhcp dnsproxy igmp nat ospf relay rip routerdiscovery

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.

»netsh »routing »ip »add


C:\Windows>netsh routing ip add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add boundary  - Tilføjer en multicast-områdegrænse på en grænseflade.
add filter   - Tilføjer et pakkefilter til en angivet grænseflade.
add interface - Aktiverer IP-videresending på en grænseflade.
add persistentroute - Tilføjer en vedvarende statisk rute.
add preferenceforprotocol - Tilføjer et præferenceniveau for en routingprotkol.
add rtmroute  - Tilføjer en ikke-vedvarende rute (NetMgmt).
add scope   - Tilføjer et multicast-område.

Tilf?jer en multicast-omr?degr?nse p? en gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »add »boundary


C:\Windows>netsh routing ip add boundary ?

Format: add boundary [name=]<streng> [grpaddr=]<IP-adresse> [grpmask=]<IP-adresse>
    -eller-
    add boundary [name=]<streng> [scopename=]<streng>

Parametre: 
     
    Tag       Værdi
    name      - Navnet på den grænseflade hvor grænsen skal
            tilføjes.
    grpaddr    - Multicast-gruppeadressen på den grænse der skal
            tilføjes.
    grpmask    - Undernetmasken på den grænseadresse, der skal
            tilføjes.
    scopename   - Navnet på det multicast-område, der skal afgrænses.

Bemærkninger: Tilføjer en multicast-områdegrænse på grænsefladen.

Examples: 
     
   add boundary name=Intern grpaddr=239.0.0.1 grpmask=255.255.255.255
   add boundary name="LAN-forbindelse" scopename="Mit Mcast-område" 

Tilf?jer et pakkefilter til en angivet gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »add »filter


C:\Windows>netsh routing ip add filter ?

Format: add filter [name=]<streng> [filtertype=]{INPUT|OUTPUT|DIAL}
         [srcaddr=]<IP-adresse> [srcmask=]<IP-undernetmaske>
         [dstaddr=]<IP-adresse> [dstmask=]<IP-undernetmaske>
        { [proto=] ANY |
         [proto=]{TCP||TCP-EST|UDP} [srcport=]<heltal>
         [dstport=]<heltal> | [proto=] ICMP [type=]<heltal>
         [code=]<heltal> }


Parametre: 

    Tag       Værdi
    name      - Navnet på den grænseflade hvor filteret skal tilføjes.
    filtertype   - En af følgende værdier:
            input: Hvis det ændrede filter filtrerer input.
            output: Hvis det ændrede filter filtrerer output.
            dial: Hvis det ændrede filter filtrerer en
            opkaldsgrænseflade der oprettes forbindelse til.
    srcaddr    - Kildeadressefeltet for den pakke, som skal filtreres.
    srcmask    - Kildeadressemasken for den pakke, som skal filtreres.
            Hvis adresse og maske kun består af nuller filtreres
            ALLE.
    dstaddr    - Destinationsadressefeltet for den pakke, som skal
            filtreres.
    dstmask    - Destinationsadressemasken for den pakke, som skal
            filtreres.
    proto     - Protokoltypen for den pakke, som skal filtreres.
    srcport    - Kildeportfeltet for den pakke, som skal filtreres.
            En værdi på 0 betyder ALLE.
    dstport    - Destinationsportfeltet for den pakke, som skal
            filteres. En værdi på 0 betyder alle.
    type      - ICMP-typefeltet for den pakke, som skal filtreres.
            En værdi på 255 betyder ALLE.
    code      - ICMP-kodefeltet for den pakke, som skal filtreres.
            En værdi på 255 betyder ALLE.

Bemærkninger: Tilføjer et pakkefilter til den angivne grænseflade.

Eksempler: 

   add filter name="Virtuel privat forbindelse" filtertype=input
   srcaddr=0.0.0.0 srcmask=255.255.255.255 dstaddr=169.254.0.0
   dstmask=255.255.0.0 proto=any

   add filter "Virtuel privat forbindelse" input 0.0.0.0 0.0.0.0
   169.254.0.0 255.255.0.0 any

Aktiverer IP-videresending p? en gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip add interface ?

Format: add interface [name=]<streng> [[state=]enable|disable]

Parametre: 
                   
    Tag       Værdi    
    name      - Navnet på den grænseflade, som skal tilføjes.
    state     - En af følgende værdier:           
            enable: Aktiverer IP-grænsefladen, når den tilføjes.
            disable: Deaktiverer IP-grænsefladen, når den
            tilføjes. 
                                      
Bemærkninger: Aktiverer eller deaktiverer IP-videresending på en grænseflade.
                                       
Eksempel: 
                                       
   add interface name="LAN-forbindelse" state=enable        

Tilf?jer en vedvarende statisk rute.

»netsh »routing »ip »add »persistentroute


C:\Windows>netsh routing ip add persistentroute ?

Format: add persistentroute [dest=]<IP-adresse> [mask=]<IP-undernetmaske>
    [name=]<streng> [[nhop=]<IP-adresse>] [[proto=]static|nondod]
    [[preference=]heltal] [[metric=]heltal]
    [[view=]unicast|multicast|both]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   dest    - Destinationsadressen på den angivne rute.
   mask    - Undernetmasken for destinationsadressen.
   name    - Grænsefladen hvor ruten skal tilføjes.
   nhop    - Rutens næste hop. Til ruter over point-to-point-
          grænseflader er denne værdi ikke nødvendig.
   proto    - En af følgende værdier:
          static: Opret en forbindelse til Opkald efter behov
          (standard).
          nondod: Opret ikke en forbindelse til Opkald efter behov.
   preference - Rutens præference.
   metric   - Rutens metrikværdi.
   view    - En af følgende værdier:
          unicast: Ruten er kun gyldig for unicast-traffik.
          multicast: Ruten er kun gyldig for multicast-traffik.
          both: Ruten er gyldig for både unicast- og multicast-
          traffik (standard).

Bemærkninger: Ændrer en vedvarende statisk rute på den angivne grænseflade.

Eksempel: 

   add persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuel privat forbindelse"

Tilf?jer et pr?ferenceniveau for en routingprotkol.

»netsh »routing »ip »add »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip add preferenceforprotocol ?

Format: add preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static
    [preflevel=]<heltal>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   proto     En af følgende værdier:
           autostatic: Tilføjer en autostatisk routingpræference.
           local:  Tilføjer en lokal routingpræference.
           netmgmt: Tilføjer en routingprotokolspræference til en
               protokol til netværksstyring.
           nondod: Tilføjer en præference til en routingprotokol,
               der ikke kan anvende opkald efter behov.
           ospf:  Tilføjer en routingprotokolspræference til OSPF
           rip:   Tilføjer en routingprotokolspræference til RIP
           static: Tilføjer en statisk routingpræference
   preflevel   Et tal, som angiver præference
 
Bemærkninger: Tilføjer et præferenceniveau til en routingprotokol.
 
Eksempler: 
 
    add preferenceforprotocol proto=rip preflevel=10
    add preferenceforprotocol ospf 10

Tilf?jer en ikke-vedvarende rute (NetMgmt).

»netsh »routing »ip »add »rtmroute


C:\Windows>netsh routing ip add rtmroute ?

Format: add rtmroute [dest=]<IP-adresse> [mask=]<IP-undernetmaske>
    [[nameorindex=]streng] [[nhop=]<IP-adresse>]
    [[preference=]heltal] [[metric=]heltal]
    [[view=]unicast|multicast|both]

Parametre: 
   dest     - Destinations-IP-adressen for den angivne rute.
   mask     - Undernetmasken for destinationsadressen.
   nameorindex - Den grænseflade hvor ruten skal tilføjes.
   nhop     - Rutens næste hop. Dette felt er ikke nødvendigt for 
           ruter over point-to-point-grænseflader.
   preference  - Præferencen for ruten.
   metric    - The metric for the route.
   view     - One of the following values:
           unicast: Ruten er kun gyldig til unicast-traffik.
           multicast: Ruten er kun gyldig til multicast-traffik.
           both: Rutene er gyldig til både unicast- og multicast-
           traffik (standard)

Bemærkninger: Tilføjer en ikke-vedvarende netmgmt-rute, hvis der angives
       næste hop og/eller en grænseflade.

Eksempel: 

   add rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuel privat forbindelse"

Tilf?jer et multicast-omr?de.

»netsh »routing »ip »add »scope


C:\Windows>netsh routing ip add scope ?

Format: add scope [grpaddr=]<IP-adresse> [grpmask=]<IP-undernetmaske>
    [scopename=]<streng>

Parametre: 

   Tag       Værdi
   grpaddr    - Multicast-området eller gruppe-IP-adressen
   grpmask    - Undernetmasken til adressen på multicast-området
   scopename   - Navnet på det multicast-område der skal tilføjes

Bemærkninger: Tilføjer et multicast-område til konfigurationen af IP-routing.

Eksempel: 

    add scope 239.1.1.1 255.255.255.255 "Mit multicast-område" 

?ndringer til 'netsh routing ip autodhcp'-konteksten.

»netsh »routing »ip »autodhcp


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en tabel.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra en tabel
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
install    - Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
set      - Indstiller konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.
uninstall   - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »routing »ip »autodhcp »add


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add exclusion - Føjer en udeladelse til DHCP-allokatorområdet.

F?jer en udeladelse til DHCP-allokatoromr?det.

»netsh »routing »ip »autodhcp »add »exclusion


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp add exclusion ?

Format: add exclusion [exclusion=]<IP-adresse>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   address   - En IP-adresse som skal udelades fra DHCP-
           allokatorområdet.
 
Bemærkninger: Tilføjer en IP-adresseudeladelse til DHCP-allokatorområdet,
       som kan bruges til at allokere adresser dynamisk med en
       Windows 2000-router.
 
Eksempel: 
 
    add exclusion exclusion=10.0.0.1

Sletter en konfigurationspost fra en tabel

»netsh »routing »ip »autodhcp »delete


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete exclusion - Sletter en udelukkelse fra DHCP-allokatorområdet.

Sletter en udelukkelse fra DHCP-allokatoromr?det.

»netsh »routing »ip »autodhcp »delete »exclusion


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp delete exclusion ?

Format: delete exclusion [exclusion=]<IP-adresse>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   address   - En IP-adresse, som allerede er udelukket fra DHCP-
           allokatorområdet.
 
Bemærkninger: Sletter en IP-adresse, som tidligere er blevet udelukket fra
       DHCP-allokatorområdet.
 
Eksempel: 
 
    delete exclusion exclusion=10.0.0.1

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »routing »ip »autodhcp »dump


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ip »autodhcp »help


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

»netsh »routing »ip »autodhcp »install


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp install ?

Format: install
   Installerer routingprotokollen under IP.

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »routing »ip »autodhcp »set


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set global   - Skifter globale parametre for DHCP-allokatoren.
set interface - Skifter parametre for DHCP-allokatoren for en grænseflade.

Skifter globale parametre for DHCP-allokatoren.

»netsh »routing »ip »autodhcp »set »global


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp set global ?

Format: set global [[scopenetwork=]IP-adresse] [[scopemask=]IP-undernetmaske]
    [[leasetime=]varighed (minutter)] [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametre: 
 
   Tag        Værdi
   scopenetwork   - IP-netværksadressen for DHCP-allokatorområdet.
   scopemask    - Netværksadressens tilknyttede undernetmaske.
   leasetime    - Varigheden af rettigheden, angivet i minutter.
   loglevel     - En af følgende værdier:
             none: Ingen logføring af DHCP-allokeringshændelser.
             error: Logfør kun hændelser med relation til
             DHCP-allokering.
             warn: Logfør advarsler med relation til
             DHCP-allokering.
             info: Logfør oplysninger med relation til
             DHCP-allokering.
 
Bemærkninger: Indstiller globale parametre til brug for understøttelse af
       DHCP-allokering.
 
Eksempler: 
 
    set global 10.10.10.0 255.255.255.0 11520 info
    set global leasetime=4320
 
    Det første kommandoeksempel indstiller IP-netværket til DHCP-allokering
    til 10.10.10.0, en tilknyttet områdeundernetmaske på 255.255.255.0,
    en rettighedsvarighed på 11520 minutter (8 dage), og logføring af
    oplysninger om alle relaterede hændelser. Det andet kommandoeksempel
    tilpasser kun rettighedsvarigheden globalt for alle områder til en ny
    værdi på 4320 minutter (3 dage).

Skifter parametre for DHCP-allokatoren for en gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »autodhcp »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp set interface ?

Format: set interface [name=]streng [[mode=]enable|disable]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name    - Navnet på en bestemt grænseflade, hvor du vil indstille
           DHCP-allokatorparametre.
   mode    - En af følgende værdier:
           enable: Aktiverer DHCP-allokering på grænsefladen.
           disable: Deaktiverer DHCP-allokering på grænsefladen.
 
Bemærkninger: Indstiller DHCP-allokatorparametre for en angivet grænseflade.
 
Eksempel: 
 
    set interface name="LAN-forbindelse" mode=enable

Viser oplysninger.

»netsh »routing »ip »autodhcp »show


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show global  - Viser konfiguration af DHCP-allokatoren.
show interface - Viser konfiguration af DHCP-allokatoren for den angivne grænseflade.

Viser konfiguration af DHCP-allokatoren.

»netsh »routing »ip »autodhcp »show »global


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp show global ?

Format: show global
 
Bemærkninger: Viser den globale konfiguration af DHCP-allokatoren.
 
De viste oplysninger for denne kommando består af:
 
Felt       Beskrivelse
-----       -----------
Scope Address   Viser den konfigurerede IP-addresse for DHCP-
         allokatorområdet.
Scope Mask    Viser netværks-IP-adressens tilknyttede undernetmaske.
Lease Time    Viser varigheden af DHCP-rettighederne i minutter.
Logging Level   Viser logføringsniveauet for hændelser, der relaterer til
         DHCP-allokering.

Viser konfiguration af DHCP-allokatoren for den angivne gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »autodhcp »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp show interface ?

Format: show interface
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name    - Navnet på den bestemte grænseflade, som du vil se
           DHCP-allokatorparametre for.
 
Kommentarer: Viser konfigurationen af DHCP-allokator til en bestemt
       grænseflade.
 
Eksempler: 
 
    show interface name="LAN-forbindelse"

Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

»netsh »routing »ip »autodhcp »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip autodhcp uninstall ?

Format: uninstall
   Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.

»netsh »routing »ip »delete


C:\Windows>netsh routing ip delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete boundary - Sletter en multicast-områdegrænse fra en grænseflade.
delete filter - Sletter et filter fra den angivne grænseflade.
delete interface - Sletter IP-videresending på en angivet grænseflade.
delete persistentroute - Sletter en vedvarende statisk rute.
delete preferenceforprotocol - Sletter præferencen for en angivet protokol.
delete rtmroute - Sletter en ikke-vedvarende rute, som bruges til netværksstyring.
delete scope  - Sletter et multicast-område.

Sletter en multicast-omr?degr?nse fra en gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »delete »boundary


C:\Windows>netsh routing ip delete boundary ?

Format: delete boundary [name=]<streng> [grpaddr=]<IP-adresse> [grpmask=]<IP-netmaske>
    -eller-
    delete boundary [name=]<streng> [scopename=]<streng>

Parametre: 

    Tag       Værdi                        
    name      - Navnet på den grænseflade, hvor grænsen skal
            slettes fra.                     
    grpaddr    - Gruppeadressen på den grænse, som skal slettes.
    grpmask    - Undernetmasken på den grænse, som skal slettes.
    scopename   - Navnet på multicast-området.

Bemærkninger: Sletter en multicast-områdegrænse fra en grænseflade.

Eksempler: 

   delete boundary "LAN-forbindelse (2)" 239.2.2.2 255.255.255.255 
   delete boundary "LAN-forbindelse (2)" "Mit multicast-område" 

Sletter et filter fra den angivne gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ip delete filter ?

Format: delete filter [name=]<streng> [filtertype=]{INPUT|OUTPUT|DIAL}
    [srcaddr=]<IP-adresse> [srcmask=]<IP-undernetmaske>
    [dstaddr=]<IP-adresse> [dstmask=]<IP-undernetmaske>
    {[proto=]ANY |
    [proto=]{TCP|TCP-EST|UDP} [srcport=]<heltal> [dstport=]<heltal> |
    [proto=]ICMP [type=]<heltal> [code=]<heltal> }

Parametre: 

    Tag       Værdi
    name      - Navnet på den grænseflade hvor filteret slettes.
    filtertype   - En af følgende værdier:
            input: Hvis det ændrede filter filtrerer input.
            output: Hvis det ændrede filter filtrerer output.
            dial: Hvis det ændrede filter filtrerer en
            opkaldsgrænseflade der oprettes forbindelse til.
    srcaddr    - Kildeadressefeltet for den pakke, som skal filtreres.
    srcmask    - Kildeadressemasken for den pakke, som skal filtreres.
            Hvis adresse og maske kun består af nuller filtreres
            ALLE.
    dstaddr    - Destinationsadressefeltet for den pakke, som skal
            filtreres.
    dstmask    - Destinationsadressemasken for den pakke, som skal
            filtreres.
    proto     - Protokoltypen for den pakke, som skal filtreres.
    srcport    - Kildeportfeltet for den pakke, som skal filtreres.
            En værdi på 0 betyder ALLE.
    dstport    - Destinationportfeltet for den pakke, som skal
            filtreres. En værdi på 0 betyder ALLE.
    type      - ICMP-typefeltet for den pakke, som skal filtreres.
            En værdi på 255 betyder ALLE.
    code      - ICMP-kodefeltet for den pakke, som skal filtreres.
            En værdi på 255 betyder ALLE.

Bemærkninger: Sletter et pakkefilter fra den angivne grænseflade.

Eksempler: 

   delete filter name="Virtuel privat forbindelse" filtertype=input
   srcaddr=0.0.0.0 srcmask=255.255.255.255 dstaddr=169.254.0.0
   dstmask=255.255.0.0 proto=any

   delete filter "Virtuel privat forbindelse" input 0.0.0.0 0.0.0.0
   169.254.0.0 255.255.0.0 any

Sletter IP-videresending p? en angivet gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip delete interface ?

Format: delete interface [name=]<streng>

Parametre: 

    Tag       Værdi
    name      - Navnet på den grænseflade, som skal slettes.

Bemærkninger: Sletter og fjerner IP-videresending fra en bestemt grænseflade.

Eksempel: 

   delete interface name="LAN-forbindelse"

Sletter en vedvarende statisk rute.

»netsh »routing »ip »delete »persistentroute


C:\Windows>netsh routing ip delete persistentroute ?

Format: delete persistentroute [dest=]<IP-adresse> [mask=]<IP-undernetmaske>
    [name=]<streng> [[nhop=]<IP-adresse>]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   dest    - Destinationsadressen for den angivne rute.
   mask    - Undernetmasken for destinationsadressen.
   name    - Grænsefladen hvor ruten slettes.
   nhop    - Rutens næste hop. Dette behøves ikke for ruter over
          point-to-point-grænseflader.

Bemærkninger: Sletter en vedvarende statisk rute fra den angivne grænseflade.

Eksempler: 

   delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Opkaldsforbindelse"

   delete persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "LAN-forbindelse" 
   nhop=10.0.0.1

Sletter pr?ferencen for en angivet protokol.

»netsh »routing »ip »delete »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip delete preferenceforprotocol ?

Format: delete preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   proto    - En af følgende værdier:
           autostatic: Sleter en autostatisk routingpræference.
           local:  Sletter en lokal routingpræference.
           netmgmt: Sletter en routingprotokolpræference for en
               protokol til netværksstyring.
           nondod: Sletter en præference for en routingprotokol, 
               som ikke kan bruge opkald efter behov.
           ospf:  Sletter en routingprotokolpræference for OSPF.
           rip:   Sletter en routingprotokolpræference for RIP.
           static: Sletter en statisk routingpræference.
 
Bemærkninger: Sletter et præferenceniveau for en angivet routingprotokoltype.
 
Eksempler: 
 
    delete preferenceforprotocol proto=rip 
    delete preferenceforprotocol ospf 

Sletter en ikke-vedvarende rute, som bruges til netv?rksstyring.

»netsh »routing »ip »delete »rtmroute


C:\Windows>netsh routing ip delete rtmroute ?

Format: delete rtmroute [dest=]<IP-adresse> [mask=]<IP-undernetmaske>
    [[nameorindex=]name|index] [[nhop=]<IP-adresse>]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   dest    - Destinationsadressen for den angivne rute.
   mask    - Undernetmasken for destinationsadressen.
   nameorindex - Den grænseflade som ruten skal slettes fra.
   nhop    - Næste hop for ruten. Denne værdi er ikke nødvendig for
          ruter over point-to-point-grænseflader.

Bemærkninger: Sletter en ikke-vedvarende rute til styring af netværk, når der
       angives et antal næste hop eller en grænseflade.

Eksempler: 

   delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuel privat forbindelse"
   delete rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "LAN-forbindelse" 
   nhop=10.0.0.1

Sletter et multicast-omr?de.

»netsh »routing »ip »delete »scope


C:\Windows>netsh routing ip delete scope ?

Format: delete scope [grpaddr=]<IP-adresse> [grpmask=]<IP-undernetmaske>
    -or-
    delete scope [scopename=]<streng>

Parametre: 

   Tag       Værdi
   grpaddr    - Multicast-området eller gruppe-IP-adressen
   grpmask    - Undernetmasken til adressen på multicast-området
   scopename   - Navnet på det multicast-område der skal tilføjes

Bemærkninger: Tilføjer et multicast-område til konfigurationen af IP-routing.

Eksempel: 

    delete scope 239.1.1.1 255.255.255.255 "Mit multicast-område" 

?ndringer til 'netsh routing ip dnsproxy'-konteksten.

»netsh »routing »ip »dnsproxy


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
install    - Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
set      - Indstiller konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.
uninstall   - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »dump


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »help


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »install


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy install ?

Format: install
   Installerer routingprotokollen under IP.

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »set


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set global   - Angiver globale DNS-proxyparametre.
set interface - Angiver DNS-proxyparametre for en grænseflade.

Angiver globale DNS-proxyparametre.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »set »global


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy set global ?

Format: set global [[querytimeout=]heltal][[dnsmode=]enable|disable] 
    [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametre: 
 
   Tag        Værdi
   querytimeout  - En timeout-værdi i sekunder for DNS-forespørgsler
            via proxy.
   dnsmode    - En af følgende værdier:
            enable: Aktiverer DNS-proxyhandling.
            disable: Deaktiverer DNS-proxyhandling.
   loglevel    - En af følgende værdier:
            none: Ingen logføring af DNS-proxyhændelser.
            error: Logfør kun hændelser med relation til
            DNS proxy.
            warn: Logfør advarsler med relation til DNS
            proxy.
            info: Logfør oplysninger med relation til DNS
            proxy.
 
Bemærkninger: Indstiller DNS-proxyparametre for alle distribuerede
       grænseflader.
 
Eksempel: 
 
   set global 10 enable none
 
   Kommandoeksemplet viser hvordan du aktivere DNS proxy globalt til 
   at bruge forespørgsels-timeout på 10 sekunder og indstille 
   logføringsniveauet, så der ikke foretages logføring af DNS-
   proxyhændelser.

Angiver DNS-proxyparametre for en gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy set interface ?

Format: set interface [name=]<streng> [[mode=]enable|disable|default]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name    - Navnet på den bestemte grænseflade som du vil indstille
           visning af DNS-proxyparametre for.
   mode    - En af følgende værdier:
           enable: Akiverer DNS proxy på den angivne grænseflade.
           disable: Deaktiverer DNS proxy på den angivne
           grænseflade.
           default: Indstiller DNS proxy til at bruge standard-
           indstillingerne på den angivne grænseflade.
 
Bemærkninger: Viser DNS-proxykonfigurationen for en angivet grænseflade.
 
Eksempel: 
 
    set interface name="LAN-forbindelse" mode=enable

Viser oplysninger.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »show


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show global  - Viser DNS-proxykonfiguration.
show interface - Viser DNS-proxykonfiguration for den angivne grænseflade.

Viser DNS-proxykonfiguration.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »show »global


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy show global ?

Format: show global
 
Bemærkninger: Viser den globale DNS-proxykonfiguration.
 
De viste oplysninger for denne kommando består af:
 
Felt       Beskrivelse
-----       -----------
DNS Proxy Mode   Viser om DNS-proxy er aktiveret eller deaktiveret.
Query Timeout   Viser DNS-forespørgselstimeouten som en værdi i sekunder.
Logging Level   Viser logføringsniveauet for DNS-proxyrelaterede
          hændelser.

Viser DNS-proxykonfiguration for den angivne gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy show interface ?

Format: show interface
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name    - Navnet på den grænseflade du vil
           se DNS-proxyparametre for.
 
Bemærkninger: Viser DNS-proxykonfigurationen for en bestem grænseflade.
 
Eksempel: 
 
    show interface name="LAN-forbindelse"

Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

»netsh »routing »ip »dnsproxy »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip dnsproxy uninstall ?

Format: uninstall
   Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »routing »ip »dump


C:\Windows>netsh routing ip dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ip »help


C:\Windows>netsh routing ip help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

?ndringer til 'netsh routing ip igmp'-konteksten.

»netsh »routing »ip »igmp


C:\Windows>netsh routing ip igmp ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en tabel.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra en tabel
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
install    - Installerer IGMP-router/ -proxy og angiver global logføring.
set      - Indstiller konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.
uninstall   - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »routing »ip »igmp »add


C:\Windows>netsh routing ip igmp add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add interface - Konfigurerer IGMP på den angivne grænseflade.

Konfigurerer IGMP p? den angivne gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »igmp »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp add interface ?

Format: add interface [name=]<streng>
    [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmprtrv3|igmpproxy]
    [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]heltal]
    [[genqueryinterval=]integer] [[genqueryresptime=]heltal]
    [[startupquerycount=]integer] [[startupqueryinterval=]heltal]
    [[lastmemquerycount=]integer] [[lastmemqueryinterval=]heltal]
    [[accnonrtralertpkts=]yes|no]

Parametre: 

   Tag             Værdi
   name           - Navnet på en bestemt grænseflade, hvor IGMP
                 konfigureres.

   igmpprototype       - Protokoltypen, der skal konfigureres på
                 grænsefladen. Standardtypen er igmprtrv2.
   ifenabled         - Om protokollen skal være aktiveret eller
                 deaktiveret.
                 Standardindstillingen er aktiveret.
   robustvar         - Robusthedsvariabel. Denne skal være større
                 end nul (0). Standardværdien er 2. Maks. 7.
   genqueryinterval     - Et interval i sekunder mellem afsendelser
                 af generelle forespørgsler til grænsefladen.
                 Standardværdien er 125 sekunder.
   genqueryresptime     - Maksimal svartid i sekunder, hvorefter
                 værter skal svare på en generel forespørg-
                 sel. Standardværdien er 10 sekunder.
   startupquerycount     - Antallet af generelle forespørgsler, der
                 vil blive sendt under start. Standard-
                 værdier er 2.
   startupqueryinterval   - Intervallet mellem afsendelser af generelle 			
                 forespørgsler under start. Standardværdien
                 er 31 sekunder.
   lastmemquerycount     - Antallet af afsendte gruppespecifikke fore-
                 spørgsler, når der modtages en meddelelse
                 om, at en vært forlader gruppen. Standard-
                 værdien er 2.
   lastmemqueryinterval   - Intervallet mellem gruppespecifikke fore-
                 spørgsler. Standardværdier er 1000 milli-
                 sekunder.
   accnonrtralertpkts    - Angiver, om IGMP-pakker, der muligvis ikke
                 har routerbeskedindstillingen angivet, skal
                 accepteres. Standardindstillingen er 'yes'.

Kommentarer: Konfigurerer IGMP på den angivne grænseflade. Kun parameteren
	 'ifenabled' bruges til IGMP Proxy. Parametrene 'lastmemquerycount'
	 og 'lastmemqueryinterval' bruges ikke til IGMP v1-routere.

Eksempel: 

   add interface "LAN-forbindelse" startupqueryinterval=21

   Eksempelkommandoen ændrer standardintervallet for startforespørgslen
   til 21 sekunder til brug sammen med IGMP-konfigurationen af den angivne
   grænseflade. Standardværdier bruges for parametre, der ikke angives.

Sletter en konfigurationspost fra en tabel

»netsh »routing »ip »igmp »delete


C:\Windows>netsh routing ip igmp delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete interface - Fjerner IGMP-router/proxy fra den angivne grænseflade.

Fjerner IGMP-router/proxy fra den angivne gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »igmp »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp delete interface ?

Format: delete interface [name=]<streng>
 
Parametre: 
 
  Tag      Værdi
  name     - Navnet på en bestemt grænseflade, hvor brugen af en
          IGMP-router eller en IGMP-proxy skal fjernes.
 
Bemærkninger: Fjerner en IGMP-router/proxy fra en angivet grænseflade.
 
Eksempel: 
 
  delete interface "LAN-forbindelse" 
 

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »routing »ip »igmp »dump


C:\Windows>netsh routing ip igmp dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ip »igmp »help


C:\Windows>netsh routing ip igmp help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Installerer IGMP-router/ -proxy og angiver global logf?ring.

»netsh »routing »ip »igmp »install


C:\Windows>netsh routing ip igmp install ?

Format: install [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametre: 
 
   Tag        Værdi
   loglevel    - En af følgende værdier:
            none: Ingen logføring af IGMP-relaterede hændelser.
            error: Logfør kun IGMP-relaterede fejl.
            warn: Logfør IGMP-relaterede advarsler.
            info: Logfør IGMP-relaterede oplysninger.
 
Bemærkninger: Installerer IGMP-router/proxy og indstiller globalt
       logføringsniveau.
 
Eksempel: 
 
   install loglevel=none

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »routing »ip »igmp »set


C:\Windows>netsh routing ip igmp set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set global   - Angiver globale IGMP-parametre.
set interface - Skifter konfigurationsparametre for grænsefladen.

Angiver globale IGMP-parametre.

»netsh »routing »ip »igmp »set »global


C:\Windows>netsh routing ip igmp set global ?

Format: set global [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametre: 
 
   Tag       Værdi
   loglevel    - En af følgende værdier:
            none: Ingen logføring af hændelser, som har
            forbindelse med IGMP.
            error: Logfør kun fejl, som har forbindelse med IGMP.
            warn: Logfør advarsler, som har forbindelse med IGMP.
            info: Logfør oplysninger, som har forbindelse med
            IGMP.
 
Bemærkninger: Indstiller globale parametre for IGMP-router/proxy, som f.eks.
       logføring af relavante hændelser.
 
Example: 
 
   set global loglevel=none

Skifter konfigurationsparametre for gr?nsefladen.

»netsh »routing »ip »igmp »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp set interface ?

Format: set interface [name=]<streng>
    [[igmpprototype=]igmprtrv1|igmprtrv2|igmprtrv3|igmpproxy]
    [[ifenabled=]enable|disable] [[robustvar=]heltal]
    [[genqueryinterval=]integer] [[genqueryresptime=]heltal]
    [[startupquerycount=]integer] [[startupqueryinterval=]heltal]
    [[lastmemquerycount=]integer] [[lastmemqueryinterval=]heltal]
    [[accnonrtralertpkts=]yes|no]
 
Parametre: 

   Tag             Værdi
   name           - Navnet på en bestemt grænseflade, hvor IGMP
                 konfigureres.
                 
   igmpprototype       - Protokoltypen, der skal konfigureres på
                 grænsefladen. Standardtypen er igmprtrv2.
   ifenabled         - Om protokollen skal være aktiveret eller
                 deaktiveret.
                 Standardindstillingen er aktiveret.
   robustvar         - Robusthedsvariabel. Denne skal være større
                 end nul (0). Standardværdien er 2.
   genqueryinterval     - Et interval i sekunder mellem afsendelser
                 af generelle forespørgsler til grænsefladen.
                 Standardværdien er 125 sekunder.
   genqueryresptime     - Maksimal svartid i sekunder, hvorefter
                 værter skal svare på en generel forespørg-
                 sel. Standardværdien er 10 sekunder.
   startupquerycount     - Antallet af generelle forespørgsler, der
                 vil blive sendt under start. Standard-
                 værdier er 2.
   startupqueryinterval   - Intervallet mellem afsendelser af generelle 			
                 forespørgsler under start. Standardværdien
                 er 31 sekunder.
   lastmemquerycount     - Antallet af afsendte gruppespecifikke fore-
                 spørgsler, når der modtages en meddelelse
                 om, at en vært forlader gruppen. Standard-
                 værdien er 2.
   lastmemqueryinterval   - Intervallet mellem gruppespecifikke fore-
                 spørgsler. Standardværdier er 1000 milli-
                 sekunder.
   accnonrtralertpkts    - Angiver, om IGMP-pakker, der muligvis ikke
                 har routerbeskedindstillingen angivet, skal
                 accepteres. Standardindstillingen er 'yes'.
 
Kommentarer: Konfigurerer IGMP på den angivne grænseflade. Kun parameteren
	 'ifenabled' bruges til IGMP Proxy. Parametrene 'lastmemquerycount'
	 og 'lastmemqueryinterval' bruges ikke til IGMP v1-routere.
 
Eksempel: 
 
   set interface "LAN-forbindelse" startupqueryinterval=21
 
   Eksempelkommandoen ændrer standardintervallet for startforespørgslen
   til 21 sekunder til brug sammen med IGMP-konfigurationen af den angivne
   grænseflade. Standardværdier bruges for parametre, der ikke angives.

Viser oplysninger.

»netsh »routing »ip »igmp »show


C:\Windows>netsh routing ip igmp show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show global  - Viser globale IGMP-parametre.
show grouptable - Viser IGMP-værtsgruppetabel for en multicast-gruppe.
show ifstats  - Viser IGMP-statistik for en bestemt grænseflade.
show iftable  - Viser IGMP-værtsgrupper for en bestemt grænseflade.
show interface - Viser IGMP-konfigurationen på grænsefladen.
show proxygrouptable - Viser IGMP-værtsgruppetabellen for en IGMP-proxygrænseflade.
show rasgrouptable - Viser værtsgruppetabellen for en Remote Access-klientgrænseflade.

Viser globale IGMP-parametre.

»netsh »routing »ip »igmp »show »global


C:\Windows>netsh routing ip igmp show global ?

Format: show global
 
Bemærkninger: Viser det globale logføringsniveau, f.eks. om der udføres
     logføring af fejl, advarsler, eller oplysninger.

Viser IGMP-v?rtsgruppetabel for en multicast-gruppe.

»netsh »routing »ip »igmp »show »grouptable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show grouptable ?

Format: show grouptable [[index=]<IP-adresse> [[rr=]heltal]]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   index    - IP-adressen på den multicast-gruppe, som 
           du ønsker, skal vise sine aktive tilsluttede værter.
   rr      - En opdateringshastighed udtrykt som en værdi i sekunder.
 
Bemærkninger: Viser værtstabellen for en bestemt multicast-gruppe.
 
Eksempel: 
 
    show grouptable index=239.192.1.100 rr=5
 
    Kommandoeksemplet viser værtstabellen for en IGMP-multicast-gruppe,
    som identificeres af IP-adressen 239.192.1.100 med en opdatering
    hvert femte sekund.

Viser IGMP-statistik for en bestemt gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »igmp »show »ifstats


C:\Windows>netsh routing ip igmp show ifstats ?

Format: show ifstats [[index=]heltal [[rr=]heltal]]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   index    - Et tal, som identificerer den grænseflade, der
           skal vises IGMP-statistik for.
   rr      - En opdateringshastighed udtrykt som en værdi i sekunder.
 
Bemærkninger: Viser IGMP-statistik for en bestemt grænseflade.
 
Eksempel: 
 
    show ifstats index=1001 rr=5
 
    Kommandoeksemplet viser IGMP-statistik for en grænseflade med en
    indeksværdi på 1001 med en opdatering hvert femte sekund.

Viser IGMP-v?rtsgrupper for en bestemt gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »igmp »show »iftable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show iftable ?

Format: show iftable [[index=]heltal [[rr=]heltal]]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   index    - Et tal, som identificerer den grænseflade, der
           skal vises IGMP-værtsgrupper for.
   rr      - En opdateringshastighed udtrykt som en værdi i sekunder.
 
Bemærkninger: Viser IGMP-værtsgrupper for en bestemt grænseflade.
 
Eksempel: 
 
    show iftable index=1001 rr=5
 
    Kommandoeksemplet viser IGMP-værtsgrupper for en grænseflade med en
    indeksværdi på 1001 med en opdatering hvert femte sekund.

Viser IGMP-konfigurationen p? gr?nsefladen.

»netsh »routing »ip »igmp »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip igmp show interface ?

Format: show interface [name=]<streng>
 
Parametre: 
 
  Tag      Værdi
  name     - Navnet på en bestemt grænseflade, som IGMP-router-
          eller IGMP-proxykonfiguration skal vises for.
 
Bemærkninger: Viser IGMP-protokolkonfigurationen for
     den angivne grænseflade.
 
Eksempel: 
 
  show interface "LAN-forbindelse" 
 

Viser IGMP-v?rtsgruppetabellen for en IGMP-proxygr?nseflade.

»netsh »routing »ip »igmp »show »proxygrouptable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show proxygrouptable ?

Format: show proxygrouptable [[rr=]heltal]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   rr      - En opdateringshastighed udtrykt som en værdi i sekunder.
 
Bemærkninger: Viser IGMP-værtsgruppetabellen for en IGMP-proxygrænseflade.
 
Eksempel: 
 
    show proxygrouptable rr=5

Viser v?rtsgruppetabellen for en Remote Access-klientgr?nseflade.

»netsh »routing »ip »igmp »show »rasgrouptable


C:\Windows>netsh routing ip igmp show rasgrouptable ?

Format: show rasgrouptable [[index=]<IP-adresse> [[rr=]heltal]]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   index    - IP-adressen på den Remote Access-klientgrænseflade,
           som du ønsker skal vise sine tilsluttede
           multicast-grupper.
   rr      - En opdateringshastighed udtrykt som en værdi i sekunder.
 
Bemærkninger: Viser værtsgruppetabellen for en Remote Access-
       klientgrænseflade.
 
Eksempel: 
 
    show rasgrouptable index=10.10.1.100 rr=5

Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

»netsh »routing »ip »igmp »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip igmp uninstall ?

Format: uninstall
   Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

?ndringer til 'netsh routing ip nat'-konteksten.

»netsh »routing »ip »nat


C:\Windows>netsh routing ip nat ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en tabel.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra en tabel
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
install    - Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
set      - Indstiller konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.
uninstall   - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »routing »ip »nat »add


C:\Windows>netsh routing ip nat add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add addressmapping - Tilføjer en IP-adressetilknytning NAT-grænsefladens adressegruppe.
add addressrange - Tilføjer et adresseområde i NAT-grænsefladens adressegruppe.
add ftp    - Aktiverer FTP-proxy'en.
add h323    - Aktiverer H323-proxyen.
add interface - Konfigurerer NAT på den angivne grænseflade.
add portmapping - Tilføjer en protokolporttilknytning på NAT-grænsefladen.

Tilf?jer en IP-adressetilknytning NAT-gr?nsefladens adressegruppe.

»netsh »routing »ip »nat »add »addressmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat add addressmapping ?

Format: add addressmapping [name=]<streng> [public=]<IP-adresse> [private=]<IP-adresse>
    [inboundsessions=]enable|disable
 
Parametre: 
 
   Tag         Værdi
   name       - Navnet på den grænseflade hvor der skal bruges
             netværksadresseoversættelse (NAT).
   public      - Den eksternt brugte IP-adresse på et offentligt
             netværk.
   private      - IP-adressen i det grupperede område med adresser,
             der er tilgængelige til brug på det private netværk.
   inboundsessions  - En af følgende værdier:
             enable: Aktiverer indgående sessioner.
             disable: Udgående sessioner.
 
Bemærkninger: Tilføjer en IP-addressetilknytning til NAT-adressegruppen.
 
Eksempel: 
 
    add addressmapping "LAN-forbindelse" 11.11.11.1 10.10.10.1 disable
 
    Kommandoeksemplet tilføjer en adressetilknytning fra en offentlig IP-
    adresse (11.11.11.1) til en IP-adresse inden for det private område
    (10.10.10.1) og deaktiverer indgående sessioner på denne NAT-tabel-
    tilknyning.

Tilf?jer et adresseomr?de i NAT-gr?nsefladens adressegruppe.

»netsh »routing »ip »nat »add »addressrange


C:\Windows>netsh routing ip nat add addressrange ?

Format: add addressrange [name=]<streng> [start=]<IP-adresse>
    [end=]<IP-adresse> [mask=]<IP-undernetmaske>
 
Parametre: 
 
   Tag         Værdi
   name       - Navnet på den grænseflade hvor der skal bruges
             netværksadresseoversættelse (NAT).
   start       - Start-IP-adressen på adresseområdet.
   end        - Slut-IP-adressen på adresseområdet.
   mask       - Den IP-undernetmaske, som er tilknyttet netværks-
             området inden for start- og slut-IP-adresserne.
 
Bemærkninger: Tilføjer et IP-adresseområde til NAT-adressegruppen.
 
Eksempel: 
 
    add addressrange "LAN-forbindelse" 10.10.10.1 10.10.10.254 
    255.255.255.0
 
    Kommandoeksemplet tilføjer et adresseområde til NAT-adressegruppen
    med adresserne 10.10.10.1 til 10.10.10.254, og en maske på
    255.255.255.0.

Aktiverer FTP-proxy'en.

»netsh »routing »ip »nat »add »ftp


C:\Windows>netsh routing ip nat add ftp ?

Format: add ftp
 
Kommentarer: Aktiverer den gennemsigtige FTP-proxy på NAT-serveren.

Aktiverer H323-proxyen.

»netsh »routing »ip »nat »add »h323


C:\Windows>netsh routing ip nat add h323 ?

Format: add h323
 
Bemærkninger: Aktiverer den gennemsigtige H323-proxy på NAT-serveren.

Konfigurerer NAT p? den angivne gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »nat »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat add interface ?

Format: add interface
       [name=]<streng>
       [[mode=]Full|AddressOnly|Private|
           FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly]
Parametre: 

   Tag      Værdi
   name     - Navnet på grænsefladen.
   mode     - En af følgende værdier:
           Full: Aktiverer fuldstændig tilstand.
           Addressonly: Aktiverer kun oversættelsestilstand med
                 adresse.
           Private: Aktiverer privat tilstand.
           FullFirewall: Aktiverer fuldstændig oversættelse med
                  firewall.
           AddressOnlyFirewall: Aktiverer oversættelsestilstand
                     med firewall og adresse.
           FirewallOnly: Aktiverer kun firewall.

Bemærkninger: Konfigurerer oversættelse af netværksadresser (NAT) på
       den angivne grænseflade.

Eksempel: 

    add interface "LAN-forbindelse" full

Tilf?jer en protokolporttilknytning p? NAT-gr?nsefladen.

»netsh »routing »ip »nat »add »portmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat add portmapping ?

Format: add portmapping [name=]<streng> [proto=]tcp|udp [publicip=]<IP-adresse>|0.0.0.0
    [publicport=]heltal [privateip=]<IP-adresse> [privateport=]heltal
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på den grænseflade hvor du vil tilføje en port-
           tilknytning, der kan bruges med NAT.
   proto    - En af følgende værdier:
           tcp: Indstiller protokoltypen til TCP.
           udp: Indstiller protokoltypen til UDP.
   publicip   - Enten en angivet ekstern IP-adresse på det offentlige
           netværk eller 0.0.0.0 for at indikere en IP-adresse, der 
           ikke er angivet i det private netværksområde.
   publicport  - Et tal mellem 0 og 9999 til den offentlige protokolport.
   privateip  - En IP-adresse i det private netværksområde.
   publicport  - Et tal mellem 0 og 9999 til den private protokolport.
 
Bemærkninger: Tilføjer en protokolportstilknytning på NAT-grænsefladen.
 
Eksempel: 
 
    add portmapping local tcp 0.0.0.0 80 10.0.0.1 80

Sletter en konfigurationspost fra en tabel

»netsh »routing »ip »nat »delete


C:\Windows>netsh routing ip nat delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete addressmapping - Sletter en adressetilknytning i NAT-grænsefladens adressegruppe.
delete addressrange - Sletter et adresseområde fra NAT-grænsefladens adressegruppe.
delete ftp   - Deaktiver FTP-proxy.
delete h323  - Deaktiverer H323-proxyen.
delete interface - Fjerner NAT fra den angivne grænseflade.
delete portmapping - Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret grænseflade.

Sletter en adressetilknytning i NAT-gr?nsefladens adressegruppe.

»netsh »routing »ip »nat »delete »addressmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat delete addressmapping ?

Format: delete addressmapping [name=]<streng> [public=]<IP-adresse>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på den grænseflade du vil slette en
           adressetilknytning på.
   public    - Den IP-adresse som bruges på det offentlige netværk.
 
Bemærkninger: Sletter en adressetilknytning fra NAT-grænsefladens
       adressegruppe.
 
Eksempel: 
 
    delete addressmapping "LAN-forbindelse" 11.11.11.11

Sletter et adresseomr?de fra NAT-gr?nsefladens adressegruppe.

»netsh »routing »ip »nat »delete »addressrange


C:\Windows>netsh routing ip nat delete addressrange ?

Format: delete addressrange [name=]<streng> [start=]<IP-adresse>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - NavnetNavnet på den grænseflade du vil slette et
           adresseområde på.
   start    - Start-IP-adressen på det område, der slettes.
 
Bemærkninger: Sletter et adresseområde fra NAT-grænsefladens adressegruppe.
 
Eksempel: 
 
    delete addressrange "LAN-forbindelse" 10.10.10.1

Deaktiver FTP-proxy.

»netsh »routing »ip »nat »delete »ftp


C:\Windows>netsh routing ip nat delete ftp ?

Format: delete ftp
 
Kommentarer: Deaktiverer den gennemsigtige FTP-proxy på NAT-serveren.

Deaktiverer H323-proxyen.

»netsh »routing »ip »nat »delete »h323


C:\Windows>netsh routing ip nat delete h323 ?

Format: delete h323
 
Bemærkninger: Deaktiverer den gennemsigtige H323-proxy på NAT-serveren.

Fjerner NAT fra den angivne gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »nat »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat delete interface ?

Format: delete interface [name=]<streng>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på den grænseflade du vil fjerne
           brugen af netværksadresseoversættelse (NAT) fra.
 
Bemærkninger: Fjerner NAT fra den angivne grænseflade.
 
Eksempel: 
 
    delete interface "LAN-forbindelse" 

Sletter en protokolporttilknytning fra en NAT-aktiveret gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »nat »delete »portmapping


C:\Windows>netsh routing ip nat delete portmapping ?

Format: delete portmapping [name=]<streng> [proto=]tcp|udp 
    [publicip=]<IP-adresse>|0.0.0.0 [publicport=]heltal
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på den grænseflade du vil slette en NAT-
           porttilknytning fra.
   proto    - En af følgende værdier:
           tcp: Indstiller protokoltypen til TCP.
           udp: Indstiller protokoltypen til UDP.
   publicip   - Enten en angivet ekstern IP-adresse på det offentlige
           netværk eller 0.0.0.0 for at angive en IP-adresse, 
           der ikke er angivet i det private netværksadresseområde.
   publicport  - Et tal mellem 0 og 9999 til den offentlige protokolport.
 
Bemærkninger: Sletter en protokolportstilknytning fra den angivne
       NAT-grænseflade.
 
Eksempel: 
 
    delete portmapping lokal tcp 0.0.0.0 80

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »routing »ip »nat »dump


C:\Windows>netsh routing ip nat dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ip »nat »help


C:\Windows>netsh routing ip nat help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

»netsh »routing »ip »nat »install


C:\Windows>netsh routing ip nat install ?

Format: install
   Installerer routingprotokollen under IP.

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »routing »ip »nat »set


C:\Windows>netsh routing ip nat set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set global   - Angiver globale NAT-parametre.
set interface - Skifter NAT-parametre for en grænseflade.

Angiver globale NAT-parametre.

»netsh »routing »ip »nat »set »global


C:\Windows>netsh routing ip nat set global ?

Format: set global [[tcptimeoutmins=]heltal] [[udptimeoutmins=]heltal] 
   [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametre: 
 
   Tag        Værdi
   tcptimeoutmins  - Timeout-værdien i minutter brugt på 
             TCP-tilknytninger.
   udptimeoutmins  - Timeout-værdien i minutter brugt på
             UDP-tilknytninger.
   loglevel     - En af følgende værdier:
             none: Ingen logføring af NAT-relaterede hændelser.
             error: Logfør kun NAT-relaterede fejl.
             warn: Logfør NAT-relaterede advarsler.
             info: Logfør NAT-relaterede oplysninger.
 
Bemærkninger: Indstiller globale NAT-parametre.
 
Eksempel: 
 
    set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

Skifter NAT-parametre for en gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »nat »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat set interface ?

Format: set interface
       [name=]<streng>
       [[mode=]Full|AddressOnly|Private|
           FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   name     - Navnet på grænsefladen.
   mode     - En af følgende værdier:
           Full: Aktiverer fuldstændig (adresse og port)
              oversættelsestilstand.
           Addressonly: Aktiverer
                 kun oversættelsestilstand med adresse.
           Private: Aktiverer privat tilstand.
           FullFirewall: Aktiverer fuldstændig oversættelse med
                  firewall.
           AddressOnlyFirewall: Aktiverer oversættelsestilstand
                     med firewall og adresse.
           FirewallOnly: Aktiverer kun firewall.

Bemærkninger: Ændrer oversættelse af netværksadresser (NAT) på den angivne
       grænseflade.

Eksempel: 

    set interface "LAN-forbindelse" full

Viser oplysninger.

»netsh »routing »ip »nat »show


C:\Windows>netsh routing ip nat show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show global  - Viser NAT-konfiguration.
show interface - Viser NAT-konfigurationen på den angivne grænseflade.

Viser NAT-konfiguration.

»netsh »routing »ip »nat »show »global


C:\Windows>netsh routing ip nat show global ?

Format: show global
 
Bemærkninger: Viser den globale konfiguration af netværksadresse-
oversættelse (NAT).
 
De viste oplysninger for denne kommando består af:

Felt       Beskrivelse
-----      -----------
TCP Timeout   Viser TCP-timeout brugt på oversættelse (i minutter).
UDP Timeout   Viser UDP-timeout brugt på oversættelse (i minutter).
Logging Level  Bestemmer logføringsniveauet for NAT-relaterede hændelser.

Viser NAT-konfigurationen p? den angivne gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »nat »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip nat show interface ?

Format: show interface [name=]<streng>

Parametre: 

   Tag    Værdi
   name    - navnet på grænsefladen.

Bemækninger: Viser konfigurationen af
netværksadresseoversættelse (NAT) for den angivne grænseflade.

De viste oplysninger for denne kommando består af:

Felt       Beskrivelse
-----      -----------
Mode       Angiver, om grænsefladen kører i enten fuldstændig
         tilstand (oversættelse af både IP-adresse og port)
         kun oversættelsestilstand med adresse, privat tilstand,
         fuldstændig tilstand med firewall, tilstand
         med adresse og firewall eller tilstand kun med firewall.

Protocol     Viser den brugte protokoltype til NAT-porttilknytning.
Public address  Viser IP-adressen på det offentlige netværk.
Public port   Viser tallet for offentlige protokolport.
Private address Viser IP-adressen på det private netværk.
Private port   Viser tallet for den private protokolport.

Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

»netsh »routing »ip »nat »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip nat uninstall ?

Format: uninstall
   Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

?ndringer til 'netsh routing ip ospf'-konteksten.

»netsh »routing »ip »ospf


C:\Windows>netsh routing ip ospf ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en tabel.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra en tabel
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
install    - Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
set      - Indstiller konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.
uninstall   - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »routing »ip »ospf »add


C:\Windows>netsh routing ip ospf add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add area    - Tilføjer område.
add interface - Aktiverer OSPF på den angivne grænseflade.
add neighbor  - Tilføjer OSPF-nabo.
add protofilter - Tilføjer OSPF protokolfilter.
add range   - Tilføjer et interval for det angivne område-id.
add routefilter - Tilføjer OSPF-rutefilter.
add virtif   - Tilføjer virtuel grænseflade.

Tilf?jer omr?de.

»netsh »routing »ip »ospf »add »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf add area ?

Format: add area [areaid=] <IP-adresse>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   areaid   - IP-adressen på området, der skal tilføjes.
 
Kommentarer: Tilføjer et id for området. Dette er et 32-bit tal, udtrykt
med punktumnotation, der identificerer OSPF-området. Området-id'et behøver
ikke at falde sammen med en IP-adresse eller et IP-netværks-id. Område-id'et
for 0.0.0.0 er reserveret til basisnettet (backbone). Hvis området repræsen-
terer et netværk med undernetværk, kan du bruge IP-netværksnummeret på 
netværket med undernetværket til område-id'et.
 
Eksempler: 
 
    add area 11.1.1.2

Aktiverer OSPF p? den angivne gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »ospf »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf add interface ?

Format: add interface [name=]<streng> [areaid=]<IP-adresse>
    [[addr=]<IP-adresse> [mask=]<IP-adresse>]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name    - Navnet på grænsefladen, der skal tilføjes.
   areaid   - IP-adressen på området, som grænsefladen tilhører.
   addr    - IP-adressen på grænsefladen, der skal tilføjes.
   mask    - IP-adressemasken på grænsefladen, der skal tilføjes.
 
Kommentarer: Aktiverer OSPF på den angivne grænseflade.
Adresse- og maskeparametrene er valgfri.
For grænseflader, der kun har én IP-adresse, kan adressen og masken udelades.
For Point to Point-grænseflader eller grænseflader, der modtager deres
adresse via DHCP, bør adressen og masken udelades, da adressen ikke er fast
for disse grænseflader.

For grænseflader, der har flere IP-adresser, skal adressen og masken angives
for hver "add"-kommando, så IP-adressen, for hvilken OSPF tilføjes, er
utvetydig. 
 
Eksempler: 
 
    add interface "LAN-forbindelse" 0.0.0.0 11.0.0.1 255.255.255.0 

Tilf?jer OSPF-nabo.

»netsh »routing »ip »ospf »add »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip ospf add neighbor ?

Format: add neighbor [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse> [nbraddr=]<IP-adresse>
    [nbrprio=]<værdi>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name    - Navnet på OSPF-grænsefladen.
   addr    - IP-adressen på OSPF-grænsefladen.
   nbraddr   - IP-adressen på naboen, som du vil tilføje. IP-adressen
           er IP-adressen på naborouterens grænseflade på NBMA-
           netværket. Dette er ikke OSPF-router-id'et til naboen.

   nbrprio  - OSPF-routerprioriteten til naboen. For hver router
           der angives, skal routerens kvalifikationer til at
           blive en udpeget server defineres. Når en grænseflade
           til et ikke-broadcast netværk dukker up, sender
           routeren kun 'hello'-pakker til de naboer, der er
           kvalificerede til at blive en udpeget router indtil
           identiteten af den udpegede router opdages.
           En nabo er kvalificeret til at blive en udpeget router,
           hvis dens routerprioritet er 1 eller højere.
 
Kommentarer: Tilføjer IP-adressen på OSPF-routeren i den anden ende af
       NBMA-forbindelsen.
 
Eksempler: 
 
    add neighbor "LAN-forbindelse" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

Tilf?jer OSPF protokolfilter.

»netsh »routing »ip »ospf »add »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf add protofilter ?

Format: add protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   filter   - En af følgende værdier:
           autostatic
           local
           rip
           snmp
           nondod
           static
 
Kommentarer: Tilføjer et OSPF-protokolfilter.
 
Eksempler: 
 
    add protofilter autostatic

Tilf?jer et interval for det angivne omr?de-id.

»netsh »routing »ip »ospf »add »range


C:\Windows>netsh routing ip ospf add range ?

Format: add range [areaid=]<IP-adresse> [range=]<IP-adresse> <IP-maske>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   areaid   - IP-adressen på området, hvor intervallet er tilføjet.
   range    - IP-adressen og -masken på områdeintervallet, der skal
           tilføjes.
 
Kommentarer: Tilføjer IP-adresse- og -maskeparret, der definerer et inter-
       val af adresser, der tilhører dette område. OSPF-intervaller
       bruges til at sammenfatte ruterne inden for dette OSPF-område.
 
Eksempler: 
 
    add range 0.0.0.1 11.1.0.0 255.255.0.0 

Tilf?jer OSPF-rutefilter.

»netsh »routing »ip »ospf »add »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf add routefilter ?

Format: add routefilter [filter=]<IP-adresse> <IP-maske>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   filter   - IP-adressen og -masken på ruten, der skal filtreres
 
Kommentarer: Tilføjer et OSPF-rutefilter.
 
Eksempler: 
 
    add routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0

Tilf?jer virtuel gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »ospf »add »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf add virtif ?

Format: add virtif [transareaid=]<IP-adresse> [virtnbrid=]<IP-adresse>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   transareaid - IP-adresse på transitområdet, der bruges til at udveksle
           routingoplysninger mellem områdegrænserouteren for det
           ikke-sammenhængende område og områdegrænserouteren
           på basisområdet.
   virtnbrid  - Router-id til den virtuelle nabo, der skal tilføjes.
 
Kommentarer: Tilføjer de virtuelle grænseflader til denne router. En 
       virtuel grænseflade bruges til at at oprette en virtuel
       forbindelse. En virtuel forbindelse er en logisk forbindelse
       mellem en områdegrænserouter i basisområdet og en
       områdegrænserouter, der ikke fysisk kan være tilsluttet
       basisområdet. Når den er oprettet, bruges den virtuelle
       forbindelse til at udveksler routingoplysninger mellem
       områdegrænserouteren fra det ikkesammenhængende område og
       områdegrænserouteren i basisområdet.
 
Eksempler: 
 
    add virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

Sletter en konfigurationspost fra en tabel

»netsh »routing »ip »ospf »delete


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete area  - Sletter det angivne område.
delete interface - Fjerner OSPF fra den angivne grænseflade.
delete neighbor - Sletter den angivne OSPF-nabo.
delete protofilter - Sletter et OSPF-protokolfilter.
delete range  - Sletter det angivne interval for område-id'et.
delete routefilter - Sletter OSPF-rutefilter.
delete virtif - Sletter den angivne virtuelle grænseflade.

Sletter det angivne omr?de.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete area ?

Format: delete area [areaid=]<IP-adresse>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   areaid   - IP-adressen på området, der skal slettes.
 
Kommentarer: Sletter et id for området. Dette er et 32-bit tal, udtrykt med
punktumnotation, der identificerer OSPF-området. Område-id'et behøver ikke
at falde sammen med en IP-adresse eller et IP-netværks-id. Område-id'et
for 0.0.0.0 er reserveret til basisnettet (backbon). Hvis området
repræsenterer et netværk med undernetværk, kan du bruge IP-netværksnummeret
på netværket med undernetværket til område-id'et.
 
Eksempler: 
 
    delete area 10.0.0.1

Fjerner OSPF fra den angivne gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete interface ?

Format: delete interface [name=]<streng>
    [[addr=]<IP-adresse> [mask=]<IP-adresse>]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name      Navnet på OSPF-grænsefladen, der skal slettes.
   addr    - IP-adressen på grænsefladen, der skal slettes.
   mask    - IP-adressemaske for grænsefladen, der skal slettes.
 
Kommentarer: Deaktiverer OSPF på grænsefladen for den valgte IP-adresse.
Adresse- og maskeparametrene er valgfri

For grænseflader, der kun har en IP-adresse, kan adressen og masken
udelades. For Point to Point-grænseflader eller grænseflader, der modtager
deres adresse via DHCP, bør adressen og masken udelades, da adressen ikke
er fast for disse grænseflader.

For grænseflader, der har flere IP-adresser, skal adressen og masken angives
for hver "delete"-kommando, så IP-adressen, for hvilken OSPF slettes, er
utvetydig. Hvis der i dette tilfælde ikke angives en adresse, slettes OSPF
for alle adresser.
 
Eksempler: 
 
    delete interface "LAN-forbindelse" 11.1.1.1 255.255.255.0

Sletter den angivne OSPF-nabo.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete neighbor ?

Format: delete neighbor [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse> [nbraddr=]<IP-adresse>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name    - Navnet på OSPF-grænsefladen.
   addr    - IP-adressen på OSPF-grænsefladen.
   nbraddr   - IP-adressen på naboen, som du vil slette. IP-adressen
			  er IP-adressen på naborouterens grænseflade på NBMA-
			  netværket. Dette er ikke OSPF-router-id'et for naboen.
 
Kommentarer: Sletter IP-adressen på en OSPF-router i den anden ende af en
NBMA-grænseflade.
 
Eksempler: 
 
    delete neighbor "LAN-forbindelse" 10.0.0.1 10.0.0.2

Sletter et OSPF-protokolfilter.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete protofilter ?

Format: delete protofilter [[filter=]AUTOSTATIC|LOCAL|RIP|SNMP|NONDOD|STATIC]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   filter   - En af følgende værdier:
           autostatic
           local
           rip
           snmp
           nondod
           static
 
Kommentarer: Sletter det angivne OSPF-protokolfilter.
 
Eksempler: 
 
    delete protofilter autostatic

Sletter det angivne interval for omr?de-id'et.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »range


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete range ?

Format: delete range [areaid=]<IP-adresse> [range=]<IP-adresse> <IP-maske>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   areaid   - IP-adressen på området, der skal slettes.
   range    - IP-adressen og -masken på intervallet, der skal slettes.
 
Kommentarer: Sletter IP-adressen og -maskeparret, der definerer et interval
af adresser, der tilhører dette område. OSPF-intervaller bruges til at
sammenfatte ruterne inden for dette OSPF-område.
 
Eksempler: 
 
    delete range 10.0.0.1 11.1.1.2

Sletter OSPF-rutefilter.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete routefilter ?

Format: delete routefilter [filter=]<IP-adresse> <IP-mask>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   filter   - IP-adresse og -maske på rutefiltret, der skal slettes
 
Kommentarer: Sletter det angivne OSPF-rutefilter.
 
Eksempler: 
 
    delete routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0 

Sletter den angivne virtuelle gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »ospf »delete »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf delete virtif ?

Format: delete virtif [transareaid=]<IP-adresse> [virtnbrid=]<IP-adresse>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   transareaid - IP-adresse på transitområdet, der skal slettes.
   virtnbrid  - Router-id på den virtuelle nabo, der skal slettes.
 
Kommentarer: Sletter de virtuelle grænseflader til denne router.
 
Eksempler: 
 
 
    delete virtif 10.0.0.1 11.1.1.2

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »routing »ip »ospf »dump


C:\Windows>netsh routing ip ospf dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ip »ospf »help


C:\Windows>netsh routing ip ospf help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

»netsh »routing »ip »ospf »install


C:\Windows>netsh routing ip ospf install ?

Format: install
   Installerer routingprotokollen under IP.

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »routing »ip »ospf »set


C:\Windows>netsh routing ip ospf set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set area    - Skifter parametre for det angivne område.
set global   - Skifter globale OSPF-parametre.
set interface - Skifter OSPF-konfigurationsparametre for grænsefladen.
set protofilter - Angiver handling for OSPF-protokolfilter.
set routefilter - Angiver handling for OSPF-rutefilter.
set virtif   - Skifter parametre for den angivne virtuelle grænseflade.

Skifter parametre for det angivne omr?de.

»netsh »routing »ip »ospf »set »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf set area ?

Format: set area [areaid=] <IP-adresse>
    [[auth=]none|password]
    [[stubarea=]yes|no]
    [metric=]<value>
    [[sumadv=]yes|no]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   areaid   - IP-addressen på OSPF-området, som parametre angives for.
   auth    - Angiver, om klartekst-adgangskoder kræves til området.
           Hvis du kræver adgangskoder til et område:
 
           Alle grænseflader i det samme område, som er på
           det samme netværkssegment, skal bruge identiske
           adgangskoder.

           Grænseflader i det samme område, som er på for-
           skellige netværk, kan have forskellige adgangs-
           koder.
 
           Som standard aktiveres adgangskoder, og adgangskoden
           er 12345678. Adgangskoder sendes i klartekst, så denne
           indstilling er til identifikation og ikke sikkerhed.
   stubarea  - Angiver, om dette område er konfigureret som et stub-
           område. Et stubområde er et OSPF-område, der ikke op-
           tæller eksterne ruter. Eksterne ruter, der er uden for
           OSPF Autonomous System (AS), flyder ikke ind i eller
           gennem stubområder. Routing til AS-eksterne destina-
           tioner i disse områder er kun baseret på en sammen-
           fattet standardrute. Dette reducerer omkostningerne for
           et stubområdes interne routere.
 
           Du kan ikke konfigurere basisnettet som et stubområde.
           Du kan ikke konfigurere virtuelle links gennem stub-
           områder.
   metric   - Omkostningerne for den sammenfattede standardrute, som
           routeren annoncerer inde i stubområdet. Hvis området er
           konfigureret som et stubområde, og routeren selv er
           en områdegrænserouter, indikerer stubmetrikværdien
           omkostningerne for den sammenfattede standardrute, som
           routeren annoncerer inde i området.
   sumadv   - Anonceringer om importsammenfatninger
 
Kommentarer: Ændrer OSPF-parametre for det angivne område.
 
Eksempler: 
 
    set area 10.0.0.1 auth=none stubarea=yes sumadv=yes

Skifter globale OSPF-parametre.

»netsh »routing »ip »ospf »set »global


C:\Windows>netsh routing ip ospf set global ?

Format: set global [routerid=]<IP-adresse>
    [[asborder=]yes|no]
    [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   routerid  - IP-adressen på routeren.
   asborder  - Angiver, om routeren handler som en AS-grænserouter
           (Autonomous System). Da en AS-grænserouter annoncerer
           eksterne routingoplysninger fra andre rutekilder, f.eks.
           statiske ruter og RIP-protokollen (Routing Information
           Protocol), inde i OSPF-AS'en. AS-grænseroutere kan
           være interne eller områdegrænseroutere, og kan være
           tilsluttet basisnettet (backbone)
           En af følgende værdier:
           yes: AS-grænserouter aktiveret.
           no: AS-grænserouter deaktiveret.
   loglevel  - En af følgende værdier:
           none: ingen logføring i Logbog.
           error: fejl logføres i Logbog.
           warn: fejl og advarsler logføres i Logbog.
           info: logfør den maksimale mængde oplysninger.
 
Kommentarer: Ændrer globale OSPF-parametre.
 
Eksempler: 
 
    set global 10.0.0.1 asborder=yes loglevel=none

Skifter OSPF-konfigurationsparametre for gr?nsefladen.

»netsh »routing »ip »ospf »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf set interface ?

Format: set interface [name=] grænsefladenavn 
    [[addr=]<IP-adresse> [mask=]<IP-adressemaske>]
    [[state=]enable|disable]
    [[areaid=]<IP-adresse>]
    [[type=]nbma|p2p|broadcast]
    [[prio=]<0-255>]
    [[transdelay=]<sekunder>]
    [[retrans=]<sekunder>]
    [[hello=]<sekunder>]
    [[dead=]<sekunder>]
    [[poll=]<sekunder>]
    [[metric=] metrikværdi]
    [[password=]<streng>]
    [[mtu=]<byted>]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name    - Navnet på grænsefladen.
   addr    - IP-adressen på grænsefladen.
   mask    - IP-adressemasken på grænsefladen.
   state    - En af følgende værdier:
           enable: aktiverer grænsefladen.
           disable: deaktiverer grænsefladen.
   areaid   - IP-adressen på grænsefladeområdet.
   type    - En af følgende værdier:
           nbma: en NMBA- (non-broadcast multiple access) OSPF-
           grænseflade.
           p2p: en point-to-point-OSPF-grænseflade.
           broadcast: en broadcast-OSPF-grænseflade.
   prio    - Grænsefladeprioritet.
   transdelay - Anslået antal sekunder, som det tager at sende en
           opdateringspakke med forbindelsesstatus over denne
           grænseflade. Standardindstillingen er 1 sekund.
   retrans   - Antallet af sekunder mellem genudsendelser af annon-
           cering af nærliggende grænseflader. En eksempelværdi
           til et lokalnetværk er 5 sekunder.
   hello    - Intervallet i sekunder mellem afsendelser af 'hello'-
           pakker af routeren grænsefladen. Denne indstilling
           skal være den samme for alle routere, der er til-
           sluttet et fælles netværk. En eksempelværdi til et
           lokalnetværk er 10 sekunder.
   dead    - Antallet af sekunder før en naborouter anser denne
           router for at være nede. Denne indstilling skal kunne
           deles med 'hello'-intervallet (normalt 4 gange større)
           Denne værdi skal være den samme for alle OSPF-router-
           grænseflader, der er tilsluttet et fælles netværks-
           segment.
   poll    - Antallet af sekunder mellem OSPF-netværksforespørgsler
           kun til NBMA-grænseflader (non-broadcast multiple
           access). Forespørgselsintervallet bør være mindst
           dobbelt så langt som 'dead'-intervallet. En eksempel-
           værdi til et X.25-netværk er 2 minutter.
   metric   - Omkostningerne for at sende en pakke på denne grænse-
           flade. Værdien, som angives her, annonceres som for-
           bindelsesomkostningerne til routeren. Hurtigere grænse-
           flader indebærer normalt lavere omkostninger.
           Maksimumindstillingen er 32,767.
   password  - Hvis adgangskoder er aktiveret for området (standard-
           indstilling), bruges adgangskoden til denne grænse-
           flade.
           Alle grænseflader i det samme område, og som er på det
           netværk, skal bruge identiske adgangskoder.
           Som standard aktiveres adgangskoder, og adgangskoden er
           12345678.
   mtu     - Maksimumstørrelse i byte på IP-pakker, der indeholder
           oplysninger, der kan sendes uden fragmentering.
           Standardværdien på 1.500 byte er standard for IP MTU på
           et Ethernet-netværk.
 
Kommentarer: Ændrer OSPF-konfigurationsparametre for grænsefladen.
 
Eksempler: 
 
    set interface "LAN-forbindelse" 10.0.0.1 255.0.0.0 metric=2 mtu=1500

Angiver handling for OSPF-protokolfilter.

»netsh »routing »ip »ospf »set »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf set protofilter ?

Format: set protofilter [action=]drop|accept
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   action   - En af følgende værdier:
           drop:
           accept:
 
Kommentarer: Angiver handling for OSPF-protokolfilter.
 
Eksempler: 
 
    set protofilter accept

Angiver handling for OSPF-rutefilter.

»netsh »routing »ip »ospf »set »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf set routefilter ?

Format: set routefilter [action=]drop|accept]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   action   - En af følgende værdier:
           drop:
           accept:
 
Kommentarer: Angiver handling for OSPF-rutefilter.
 
Eksempler: 
 
    set routefilter accept

Skifter parametre for den angivne virtuelle gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »ospf »set »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf set virtif ?

Format: set virtif [transareaid=]<IP-adresse>
    [virtnbrid=]<IP-adresse>
    [transdelay=]<sekunder> 
    [retrans=]<sekunder>
    [hello=]<sekunder>
    [dead=]<sekunder>
    [password=]<streng>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   transareaid - IP-adressen på transitområdet
   virtnbrid  - Router-id'et til den virtuelle nabo.
   transdelay - Anslået antal sekunder, som det tager at sende en
           opdateringspakke med forbindelsesstatus over denne
           grænseflade. Denne værdi skal medregne forsinkelser i
           afsendelse og overførsel for grænsefladen og netværks-
           mediet. Standardindstillingen er 1 sekund.
   retrans   - Antallet af sekunder mellem genudsendelser af annon-
           cering af forbindelsesstatus for nærliggende grænse-
           flader. Denne værdi må ikke overstige den forventede
           frem-og-tilbage-forsinkelse mellem to vilkårlige
           routere på det tilsluttede netværk. Hvis ikke denne
           værdi er konservativ, resulterer dette i unødvendige
           genudsendelser. Værdien skal være højere for serielle
           forbindelser med lav hastighed. En eksempelværdi til
           et lokalnetværk er 5 sekunder.
   hello    - Intervallet i sekunder mellem afsendelser af 'hello'-
           pakker af routeren på grænsefladen. Du kan også klikke
           på pilene for at vælge en ny indstilling. Denne ind-
           stilling skal være den samme for all routere, der er
           tilsluttes et fælles netværk. Jo kortere 'hello'-
           interval, jo hurtigere opdages topologiske ændringer.
           Et kortere interval resulterer dog også i mere OSPF-
           trafik. En eksempelværdi til et X.25-netværk er 30
           sekunder. En eksempelværdi til et lokalnetværk er 10
           sekunder.
   dead    - Antallet af sekunder før en naborouter anser denne
           router at være nede. Routeren anses som værende nede,
           hvis en naborouter ikke modtager en 'hello'-pakke fra
           denne router inden for det angivne interval. For
           eksempel, hvis den angivne 'hello'-intervalindstilling
           er 15 sekunder og 'dead'-intervallet er 60 sekunder,
           efter afsendelse af fire 'hello'-pakker og der ikke mod-
           tages en bekræftelse eller et svar, vil naborouterne
           anse routeren som værende nede. Denne indstilling
           skal kunne deles med 'hello'-intervallet (normalt 4
           gange større). Denne værdi skal være den samme for alle
           OSPF-routergrænseflader, der er tilsluttet et fælles
           netværkssegment.
   password  - Hvis adgangskoder er aktiveret for området (standard-
           indstilling), er adgangskoden til denne grænseflade
           sammensat af en hvilken som helst kombination af store
           eller små bogstaver eller tal.
           Alle grænseflader i det samme område, og som er på det
           samme netværk, skal bruge identiske adgangskoder.
           Grænseflader i det samme område, og som er på for-
           skellige netværk kan have forskellig adgangskoder.
           Som standard aktiveres adgangskoder, og adgangskoden
           er 12345678. Adgangskoder sendes i klartekst, så
           denne indstilling er til identifikation og ikke
           sikkerhed. Hvis denne indstilling ikke er tilgængelig,
           skal du aktivere adgangskoder for området.
 
Kommentarer: Ændrer OSPF-parametre for den angivne virtuelle grænseflade.
 
Eksempler: 
 
    set virtif 10.0.0.1 11.1.1.2 hello=15 dead=60

Viser oplysninger.

»netsh »routing »ip »ospf »show


C:\Windows>netsh routing ip ospf show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show area   - Viser områdeparametre.
show areastats - Viser OSPF-områdeoplysninger.
show global  - Viser globale OSPF-parametre.
show interface - Viser OSPF-konfigurationen for den angivne grænseflade.
show lsdb   - Viser database med OSPF-linktilstande.
show neighbor - Viser OSPF-naboer.
show protofilter - Viser oplysninger om OSPF-protokolfilter.
show routefilter - Viser oplysninger om OSPF-rutefilter.
show virtif  - Viser parametre for den angivne virtuelle grænseflade.
show virtifstats - Visers OSPF-virtuelle grænseflader.

Viser omr?deparametre.

»netsh »routing »ip »ospf »show »area


C:\Windows>netsh routing ip ospf show area ?

Format: show area
 
Kommentarer: Viser områdeparametre.

Viser OSPF-omr?deoplysninger.

»netsh »routing »ip »ospf »show »areastats


C:\Windows>netsh routing ip ospf show areastats ?

Format: show areastats [ [index = ] Område-id ] [ [rr = ] Opdateringshastighed ]
	 hvor opdateringshastigheden angives i sekunder.

Viser globale OSPF-parametre.

»netsh »routing »ip »ospf »show »global


C:\Windows>netsh routing ip ospf show global ?

Format: show global
 
Kommentarer: Viser globale OSPF-parametre.

Viser OSPF-konfigurationen for den angivne gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »ospf »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip ospf show interface ?

Format: show interface [name=]<streng>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name    -  Navnet på OSPF-grænsefladekonfigurationen, der skal
			  vises.
 
Kommentarer: Viser OSPF-konfigurationen for den angivne grænseflade.
 
Eksempler: 
 
    show interface "LAN-forbindelse"

Viser database med OSPF-linktilstande.

»netsh »routing »ip »ospf »show »lsdb


C:\Windows>netsh routing ip ospf show lsdb ?

Format: show lsdb [ [index = ] Område-id Type Forbindelsestilstands-id Router-id ]
	      [ [rr = ] Opdateringshastighed ]
	 hvor opdateringshastigheden angives i sekunder.

Viser OSPF-naboer.

»netsh »routing »ip »ospf »show »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip ospf show neighbor ?

Format: show neighbor [ [index = ] IP-adresse Naboindeks ] [ [rr = ] Opdateringshastighed ]
	 hvor opdateringshastigheden angives i sekunder.

Viser oplysninger om OSPF-protokolfilter.

»netsh »routing »ip »ospf »show »protofilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf show protofilter ?

Format: show protofilter
 
Kommentarer: Viser oplysninger om OSPF-protokolfilter.

Viser oplysninger om OSPF-rutefilter.

»netsh »routing »ip »ospf »show »routefilter


C:\Windows>netsh routing ip ospf show routefilter ?

Format: show routefilter
 
Kommentarer: Viser oplysninger om OSPF-rutefilter.

Viser parametre for den angivne virtuelle gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »ospf »show »virtif


C:\Windows>netsh routing ip ospf show virtif ?

Format: show virtif
 
Kommentarer: Viser parametre for den angivne virtuelle grænseflade.

Visers OSPF-virtuelle gr?nseflader.

»netsh »routing »ip »ospf »show »virtifstats


C:\Windows>netsh routing ip ospf show virtifstats ?

Format: show virtifstats [ [index = ] Overførselsområde-id Virtuel-Nabo-id ]
	      [ [rr = ] Opdateringshastighed ]
	 hvor opdateringshastigheden angives i sekunder.

Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

»netsh »routing »ip »ospf »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip ospf uninstall ?

Format: uninstall
   Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

?ndringer til 'netsh routing ip relay'-konteksten.

»netsh »routing »ip »relay


C:\Windows>netsh routing ip relay ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en tabel.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra en tabel
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
install    - Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
set      - Indstiller konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.
uninstall   - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »routing »ip »relay »add


C:\Windows>netsh routing ip relay add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add dhcpserver - Tilføjer DHCP-servere til den globale liste over DHCP-servere.
add interface - Aktiverer DHCP Relay Agent på grænsefladen.

Tilf?jer DHCP-servere til den globale liste over DHCP-servere.

»netsh »routing »ip »relay »add »dhcpserver


C:\Windows>netsh routing ip relay add dhcpserver ?

Format: add dhcpserver [server=]<IP-adresse>
 
Parametre: 
 
  Tag      Værdi
  server    - IP-adressen på en DHCP-server som skal tilføjes til
          den globale liste.
 
Bemærkninger: Tilføjer DHCP-servere til den globale liste over DHCP-servere.
 
Eksempel: 
 
  add dhcpserver 10.0.0.1

Aktiverer DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen.

»netsh »routing »ip »relay »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay add interface ?

Format: add interface [name=]<streng>
 
Parametre: 
 
  Tag      Værdi
  name     - Navnet på den grænseflade, hvor DHCP Relay Agent
          skal aktiveres.
 
Bemærkninger: Aktiverer DHCP Relay Agent på den angivne grænseflade.
 
Eksempel: 
 
  add interface "LAN-forbindelse" 

Sletter en konfigurationspost fra en tabel

»netsh »routing »ip »relay »delete


C:\Windows>netsh routing ip relay delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete dhcpserver - Sletter DHCP-servere fra den globale liste over DHCP-servere.
delete interface - Deaktiverer DHCP Relay Agent på grænsefladen.

Sletter DHCP-servere fra den globale liste over DHCP-servere.

»netsh »routing »ip »relay »delete »dhcpserver


C:\Windows>netsh routing ip relay delete dhcpserver ?

Format: delete dhcpserver [server=]<IP-adresse>
 
Parametre: 
 
  Tag      Værdi
  server    - IP-adressen på en DHCP-server som skal fjernes fra
          den globale liste.
 
Bemærkninger: Sletter DHCP-servere fra den globale liste over DHCP-servere.
 
Eksempel: 
 
  delete dhcpserver 10.0.0.1

Deaktiverer DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen.

»netsh »routing »ip »relay »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay delete interface ?

Format: delete interface [name=]<streng>
 
Parametre: 
 
  Tag      Værdi
  name     - Navnet på den grænseflade, hvor DHCP Relay Agent
          skal deaktiveres.
 
Bemærkninger: Deaktiverer DHCP Relay Agent på den angivne grænseflade.
 
Eksempel: 
 
  delete interface "LAN-forbindelse" 

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »routing »ip »relay »dump


C:\Windows>netsh routing ip relay dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ip »relay »help


C:\Windows>netsh routing ip relay help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

»netsh »routing »ip »relay »install


C:\Windows>netsh routing ip relay install ?

Format: install
   Installerer routingprotokollen under IP.

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »routing »ip »relay »set


C:\Windows>netsh routing ip relay set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set global   - Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent.
set interface - Opdaterer konfigurationen af DHCP Relay Agent på grænsefladen.

Indstiller globale parametre for konfiguration af DHCP Relay Agent.

»netsh »routing »ip »relay »set »global


C:\Windows>netsh routing ip relay set global ?

Format: set global [[loglevel=]none|error|warn|info]
 
Parametre: 
 
   Tag       Værdi
   loglevel    - En af følgende værdier:
            none: Ingen logføring af DHCP Relay Agent-hændelser.
            error: Logfør kun hændelser, som har forbindelse med
            DHCP Relay Agent.
            warn: Logfør advarsler, som har forbindelse med
            DHCP Relay Agent.
            info: Logfør oplysninger, som har forbindelse med
            DHCP Relay Agent.
 
Bemærkninger: Indstiller globale parametre for konfiguration af
       DHCP Relay Agent.
 
Eksempel: 
 
   set global loglevel=none

Opdaterer konfigurationen af DHCP Relay Agent p? gr?nsefladen.

»netsh »routing »ip »relay »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay set interface ?

Format: set interface [name=]<streng> [[relaymode=]enable|disable] [[maxhop=]heltal]
    [[minsecs=]heltal]
 
Parametre: 
 
  Tag       Værdi
  name      - Navnet på den grænseflade hvor DHCP Relay Agent skal
           opdateres.
  relaymode   - En af følgende værdier:
           enable: Aktiverer DHCP Relay Agent på denne grænseflade.
           disable: Deaktiverer DHCP Relay Agent på denne
           grænseflade.
  maxhop     - Det maksimalt tilladte antal hop for en DHCP-pakke før
           den ignoreres og ikke videresendes længere.
  minsecs    - Det mindst tilladte antal sekunder efter start som skal
           vises i en DHCP-pakke, før den vil blive sendt til en
           DHCP-server på den globale liste.
 
Bemærkninger: Indstiller globale parametre til konfiguration af 
       DHCP Relay Agent.
 
Eksempel: 
 
   set interface "LAN-forbindelse" enable 16 4
 
   Kommandoeksemplet aktiverer DHCP Relay Agenten til at arbejde på
   standard-LAN-grænsefladen med et maksimalt antal hop på 16 og en 
   værdi på 4 sekunder fra start.

Viser oplysninger.

»netsh »routing »ip »relay »show


C:\Windows>netsh routing ip relay show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show global  - Viser global konfiguration af DHCP Relay Agent.
show ifbinding - Viser IP-adressebindinger for grænseflader.
show ifconfig - Viser DHCP Relay Agent-konfiguration pr. grænseflade.
show ifstats  - Viser DHCP Relay Agent-statistik pr. grænseflade.
show interface - Viser den grænsefladespecifikke konfiguration af DHCP Relay Agent.

Viser global konfiguration af DHCP Relay Agent.

»netsh »routing »ip »relay »show »global


C:\Windows>netsh routing ip relay show global ?

Format: show global
 
Bemærkninger: Viser den globale konfiguration af DHCP Relay Agent.
 
Følgende oplysninger vises med denne kommando:
 
Felt           Beskrivelse
-----           -----------
Logging Level       Viser logføringsniveauet for hændelser,
              der relaterer til tjenesten DHCP Relay Agent.
Max Receive Queue Size   Det maksimale antal DHCP-pakker routeren
              kan have i kø ad gangen (på alle grænseflader).
Server Count        Antallet af DHCP-servere på den globale liste.

Viser IP-adressebindinger for gr?nseflader.

»netsh »routing »ip »relay »show »ifbinding


C:\Windows>netsh routing ip relay show ifbinding ?

Format: show ifbinding [[index=]heltal] [[rr=]heltal]
 
Parametre: 
 
  Tag     Værdi
  index   - Indeksværdien for den grænseflade du ønsker at se
        DHCP Relay Agent-konfigurationen for. Som regel kan denne
        parameter udelades til fordel for oplysninger om hver
        enkelt grænseflade, hvor DHCP Relay er aktiveret
  rr    - Opdateringshastigheden i sekunder.
 
Bemærkninger: Viser IP-adressebindinger for grænseflader.
 
Eksempel: 
 
   show ifbinding rr=5 

Viser DHCP Relay Agent-konfiguration pr. gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »relay »show »ifconfig


C:\Windows>netsh routing ip relay show ifconfig ?

Format: show ifconfig [[index=]heltal] [[rr=]heltal]
 
Parametre: 
 
  Tag     Værdi
  index   - Indeksværdien for den bestemte grænseflade du ønsker at se
        DHCP Relay Agent-konfigurationen for. Som regel kan denne
        parameter udelades til fordel for oplysninger om hver enkelt
        grænseflade, hvor DHCP Relay er aktiveret.
  rr    - Opdateringshastigheden i sekunder.
 
Bemærkninger: Viser DHCP Relay Agent-konfigurationen for hver grænseflade.
 
Eksempel: 
 
   show ifconfig rr=5 

Viser DHCP Relay Agent-statistik pr. gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »relay »show »ifstats


C:\Windows>netsh routing ip relay show ifstats ?

Format: show ifstats [[index=]heltal] [[rr=]heltal]
 
Parametre: 
 
  Tag     Værdi
  index   - Indeksværdien for den bestemte grænseflade du ønsker at se
        DHCP Relay Agent-statistik for.
  rr    - Opdateringshastigheden i sekunder.
 
Bemærkninger: Viser DHCP Relay Agent-statistik for hver grænseflade.
 
Eksempel: 
 
   show ifstats rr=5 

Viser den gr?nsefladespecifikke konfiguration af DHCP Relay Agent.

»netsh »routing »ip »relay »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip relay show interface ?

Format: show interface [[name=]<streng>]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name    - Navnet på den bestemte grænseflade du ønsker
           at se DHCP Relay Agent-konfigurationen for.
 
Bemærkninger: Viser DHCP Relay Agent-konfigurationen for en bestemt
     grænseflade. Før du kan se DHCP Relay Agent-konfigurationen
     for en grænseflade, skal du først have brugt kommandoerne
     'add interface' og 'set interface' for at installere og
     aktivere DHCP Relay Agent.
 
Eksempel: 
 
    show interface name="LAN-forbindelse"

Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

»netsh »routing »ip »relay »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip relay uninstall ?

Format: uninstall
   Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

Nulstiller IP-routing til en ren tilstand.

»netsh »routing »ip »reset


C:\Windows>netsh routing ip reset ?

Format: reset

    Nulstiller IP-routing til en ren tilstand.

?ndringer til 'netsh routing ip rip'-konteksten.

»netsh »routing »ip »rip


C:\Windows>netsh routing ip rip ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en tabel.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra en tabel
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
install    - Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
set      - Indstiller konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.
uninstall   - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »routing »ip »rip »add


C:\Windows>netsh routing ip rip add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add acceptfilter - Tilføjer et godkendelsesfilter til ruter, der modtages på en grænseflade.
add announcefilter - Føjer et filter til ruter, som er annonceret på en grænseflade.
add interface - Konfigurerer RIP på den angivne grænseflade.
add neighbor  - Tilføjer en RIP-nabo på en grænseflade.
add peerfilter - Tilføjer et filter til servere, der kan godkendes som peers.

Tilf?jer et godkendelsesfilter til ruter, der modtages p? en gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »rip »add »acceptfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip add acceptfilter ?

Format: add acceptfilter [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse1> <IP-adresse2>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på en grænseflade, hvor RIP er tilgængelig til
           brug. 
   addr     - Et IP-adressepar. Den første adresse er til den lave
           IP-adresse og den anden adresse er til den høje IP-
           adresse til brug ved oprettelse af filtret.
 
Kommentarer: Tilføjer et godkendelsesfilter til ruter, der modtages på
       en grænseflade.
Eksempler: 
 
    add acceptfilter "LAN-forbindelse" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

F?jer et filter til ruter, som er annonceret p? en gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »rip »add »announcefilter


C:\Windows>netsh routing ip rip add announcefilter ?

Format: add announcefilter [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse1> <IP-adresse2>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på en grænseflade, hvor RIP er tilgængelig til
			  brug.
   addr     - Et IP-adressepar. Den første adresse er til den lave
			  IP-adresse og den anden adresse er til den høje IP-
			  adresse til brug ved oprettelse af filtret.
 
Kommentarer: Tilføjer et filter til ruter, der annonceres på en grænseflade.
 
Eksempler: 
 
    add announcefilter "LAN-forbindelse" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

Konfigurerer RIP p? den angivne gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »rip »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip add interface ?

Brug: add interface [name=]<streng> [[metric=]heltal]
    [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2]
    [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]heltal]
    [[remove=]heltal] [[update=]heltal]
    [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]heltal]
    [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable]
    [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]streng]

Parametre: 

   name     - Navnet på grænsefladen, hvor RIP tilføjes.
   metric    - En metrikværdi til ruter, baseret på denne grænseflade.
   updatemode  - En af følgende værdier:
           demand: Opdatering efter behov.
           periodic: Udfører opdateringer baseret på periodiske
           intervaller.
   announce   - En af følgende værdier:
           none: Annoncer alle ruter.
           rip1: Annoncer kun RIP version 1-ruter.
           rip1compat: Annoncer vha. RIP versionskompatibel
           tilstand.
           rip2: Annoncer kun RIP version 2-ruter.
   accept    - En af følgende værdier:
           none: Accepter alle ruter.
           rip1: Accepter kun RIP version 1-ruter.
           rip1compat: Accepter vha. RIP versionskompatibel
           tilstand.
           rip2: Accepter kun RIP version 2-ruter.
   expire    - Ruteforældelsesinterval.
   remove    - Interval for fjernelse af ruter.
   update    - Interval for fuld opdatering.
   authmode   - En af følgende værdier:
           authnone: Ingen godkendelse kræves.
           authsimplepassword: Adgangskodegodkendelse kræves.
   tag     - Rutemærke.
   unicast   - En af følgende værdier:
           also: Brug også unicast.
           only: Brug kun unicast-tilstand.
           disable: Deaktiver unicast-tilstand.
   accfiltmode - En af følgende værdier:
           include: Inkluder godkendelsesfiltre.
           exclude: Udelad godkendelsesfiltre.
           disable: Deaktiver godkendelsesfiltre.
   annfiltmode - En af følgende værdier:
           include: Inkluder annonceringsfiltre.
           exclude: Udelad annonceringsfiltre.
           disable: Deaktiver annonceringsfiltre.
   password   - En adgangskode i klartekst (højst 16 tegn).

Kommentarer: Aktiverer og konfigurerer RIP på en angiven grænseflade.

Examples: 

    add interface "LAN-forbindelse"

    Aktiverer og konfigurerer RIP på standardgrænsefladen til lokalnetværk
    ved brug af standardindstillingerne i RIP-konfigurationen.

Tilf?jer en RIP-nabo p? en gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »rip »add »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip rip add neighbor ?

Format: add neighbor [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på en grænseflade, hvor RIP er tilgængelig til
           brug.
   addr     - IP-adressen på RIP-naboen.
 
Kommentarer: Tilføjer en RIP-nabo på en grænseflade.
 
Eksempler: 
 
    add neighbor "LAN-forbindelse" 10.0.0.2
 

Tilf?jer et filter til servere, der kan godkendes som peers.

»netsh »routing »ip »rip »add »peerfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip add peerfilter ?

Format: add peerfilter [server=]<IP-adresse>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   server    - IP-adressen til en peer-server.
 
Kommentarer: Føjer et filter til en server, der kan accepteres som en peer.
 
Eksempler: 
 
    add peerfilter server=10.0.0.2
 

Sletter en konfigurationspost fra en tabel

»netsh »routing »ip »rip »delete


C:\Windows>netsh routing ip rip delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete acceptfilter - Sletter et godkendelsesfilter til ruter, der modtages på en grænseflade.
delete announcefilter - Sletter det annonceringsfilter, der er angivet for en grænseflade.
delete interface - Fjerner RIP fra den angivne grænseflade.
delete neighbor - Sletter en RIP-nabo fra en grænseflade.
delete peerfilter - Sletter et filter for servere, der kan godkendes som peers.

Sletter et godkendelsesfilter til ruter, der modtages p? en gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »rip »delete »acceptfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip delete acceptfilter ?

Format: delete acceptfilter [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse1> <IP-adresse2>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på en grænseflade, hvor RIP er tilgængelig til
			  brug.
   addr     - Et IP-adressepar. Den første adresse er til den lave
           IP-adresse og den anden adresse er til den høje IP-
			  adresse til brug ved oprettelse af filtret.
 
Kommentarer: Sletter et godkendelsesfilter til ruter, der modtages på en
		 grænseflade. 
Eksempler: 
 
    delete acceptfilter "LAN-forbindelse" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

Sletter det annonceringsfilter, der er angivet for en gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »rip »delete »announcefilter


C:\Windows>netsh routing ip rip delete announcefilter ?

Format: delete announcefilter [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse1> <IP-adresse2>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på en grænseflade, hvor RIP er tilgængelig til
			  brug.
   addr     - Et IP-adressepar. Den første adresse er til den lave
			  IP-adresse og den anden adresse er til den høje IP-
			  IP-adresse til brug ved oprettelse af filtret.
 
Kommentarer: Sletter et annonceringsfilter, angivet til ruter annonceret på
		 en grænseflade.
 
Eksempler: 
 
    delete announcefilter "LAN-forbindelse" 10.0.0.2 11.1.1.2
 

Fjerner RIP fra den angivne gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »rip »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip delete interface ?

Format: delete interface [name=]<streng>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på en grænseflade, hvor RIP er tilgængelig til 
			  brug.
 
Kommentarer: Fjerner RIP fra den angivne grænseflade.
 
Eksempler: 
 
    delete interface "LAN-forbindelse"
 

Sletter en RIP-nabo fra en gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »rip »delete »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip rip delete neighbor ?

Format: delete neighbor [name=]<streng> [addr=]<IP-adresse>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på en grænseflade, hvor RIP er tilgængelig til
           brug.
   addr     - IP-adressen på RIP-naboen.
 
Kommentarer: Sletter en RIP-nabo fra en grænseflade.
 
Eksempler: 
 
    delete neighbor "LAN-forbindelse" 10.0.0.2
 

Sletter et filter for servere, der kan godkendes som peers.

»netsh »routing »ip »rip »delete »peerfilter


C:\Windows>netsh routing ip rip delete peerfilter ?

Format: delete peerfilter [server=]<IP-adresse>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   server    - IP-adressen på en peer-server.
 
Kommentarer: Sletter et filter for en server, der er godkendt som peer.
 
Eksempler: 
 
    delete peerfilter server=10.0.0.2
 

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »routing »ip »rip »dump


C:\Windows>netsh routing ip rip dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ip »rip »help


C:\Windows>netsh routing ip rip help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

»netsh »routing »ip »rip »install


C:\Windows>netsh routing ip rip install ?

Format: install
   Installerer routingprotokollen under IP.

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »routing »ip »rip »set


C:\Windows>netsh routing ip rip set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set flags   - Indstiller RIP-relaterede flag for en angivet grænseflade.
set global   - Agiver globale RIP-parametre.
set interface - Ændrer en RIP-konfiguration på en angivet grænseflade.

Indstiller RIP-relaterede flag for en angivet gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »rip »set »flags


C:\Windows>netsh routing ip rip set flags ?

Format: set flags [name=]<streng> [flag=]<foruddefinerede strenge>
 
Parametre: 
   Tag     Værdi
   name   - Navnet på grænsefladen, hvor du konfigurerer RIP.
   flag   - En eller flere af følgende strengværdier kan bruges:
         clear: Ryd alle angivne RIP-flag.
         splithorizon: Aktiver RIP for delt horisont.
         poisonreverse: Aktiver RIP for modgift.
         triggeredupdates: Aktiver RIP-udløste opdateringer.
         cleanupupdates: Aktiver oprydningsopdateringer for RIP.
         accepthostroutes: Aktiver godkendelse af værtsruter.
         acceptdefaultroutes: Aktiver godkendelse af standardruter.
         senddefaultroutes: Aktiver afsendelse af standardruter.
         nosubnetsummary: Deaktiver undernetresume.
 
Kommentarer: Angiv RIP-relaterede flag for en bestemt grænseflade. Flere
		 flagværdier kan angives i en kommasepareret liste uden
		 mellemrum.
 
Eksempler: 
 
  set flags "LAN-forbindelse" clear
  set flags "LAN-forbindelse" splithorizon,accepthostroutes

Agiver globale RIP-parametre.

»netsh »routing »ip »rip »set »global


C:\Windows>netsh routing ip rip set global ?

Format: set global [[loglevel=]none|error|warn|info] [[mintrig=]heltal]
    [[peermode=]include|exclude|disable]
 
Parametre: 
   Tag      Værdi
   loglevel  - En af følgende værdier:
          none: Ingen logføring af RIP-hændelser.
          error: Logfør kun RIP-relaterede fejl.
          warn: Logfør RIP-relaterede advarsler.
          info: Logfør RIP-relaterede oplysninger.
   mintrig   - Et minimuminterval for udløser, angivet i minutter.
   peermode  - En af følgende værdier:
          include: Inkluder peers.
          exclude: Udelad peers.
          disable: Deaktiver peer-tilstand.
 
Kommentarer: Angiv globale RIP-parametre.
 
Eksempler: 
 
  set global "LAN-forbindelse" none 10 disable
  set global "LAN-forbindelse" mintrig=15

?ndrer en RIP-konfiguration p? en angivet gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »rip »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip set interface ?

Format: set interface [name=]<streng> [[metric=]heltal]
    [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2]
    [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]heltal]
    [[remove=]heltal] [[update=]heltal]
    [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]heltal]
    [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable]
    [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]streng]

Parametre: 
   Tag      Værdi
   name     - Navnet på grænsefladen, hvor du konfigurerer RIP.
   metric    - En metrikværdi for ruter baseret på denne grænseflade.
   updatemode  - En af følgende værdier:
           demand: Opdatering efter behov.
           periodic: Udfører opdateringer baseret på et periodisk
			  interval.
   announce   - En af følgende værdier:
           none: Annoncer alle ruter.
           rip1: Annoncer kun RIP version 1-ruter.
           rip1compat: Annoncer vha. RIP versiondkompatibel
			  tilstand.
           rip2: Annoncer kun RIP version 2-ruter.
   accept    - En af følgende værdier:
           none: Accepter alle ruter.
           rip1: Accepter kun RIP version 1-ruter.
           rip1compat: Accept using RIP version-compatible mode.
           rip2: Accepter kun RIP version 2-ruter.
   expire    - Ruteforældelsesinterval (i sekunder).
   remove    - Rutefjernelsesinterval (i sekunder).
   update    - Fuldopdateringsinterval (i sekunder).
   authmode   - En af følgende værdier:
           authnone: Ingen godkendelse kræves.
           authsimplepassword: Adgangskodegodkendelse kræves.
   tag     - Rutemærke.
   unicast   - En af følgende værdier:
           also: Brug også unicast.
           only: Brug kun unicast-tilstand.
           disable: Deaktiver unicast-tilstand.
   accfiltmode - En af følgende værdier:
           include: Inkluder godkendelsesfiltre.
           exclude: Udelad godkendelsesfiltre.
           disable: Deaktiver godkendelsesfiltre.
   annfiltmode - En af følgende værdier:
           include: Inkluder annonceringsfiltre.
           exclude: Udelad annonceringsfiltre.
           disable: Deaktiver annonceringsfiltre.
   password   - En adgangskode i klartekst (højst 16 tegn).

Kommentarer: Ændrer RIP-konfigurationen på en angivet grænseflade.

Eksempler: 

    set interface "LAN-forbindelse" metric=2 updatemode=periodic

    Ændrer RIP-konfigurationen på den lokale grænseflade med en metrik-
	 værdi på 2, og udfører opdateringer efter behov.

Viser oplysninger.

»netsh »routing »ip »rip »show


C:\Windows>netsh routing ip rip show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show flags   - Viser angivne grænsefladers RIP-flag.
show global  - Viser globale RIP-parametre.
show globalstats - Viser global RIP-statistik.
show ifbinding - Viser binding mellem RIP-grænseflade og IP-adresse.
show ifstats  - Viser RIP pr. grænseflade-statistik.
show interface - Viser RIP-konfigurationsparametre for den angivne grænseflade.
show neighbor - Viser RIP peer-statistik.

Viser angivne gr?nsefladers RIP-flag.

»netsh »routing »ip »rip »show »flags


C:\Windows>netsh routing ip rip show flags ?

Format: show flags [[name=]<streng>]
 
Parametre: 
   Tag     Værdi
   name   - Navnet på grænsefladen, som du vil vise konfigurationen
			for.
 
Kommentarer: Viser RIP-flagkonfigurationen for de angivne grænseflader.

Viser globale RIP-parametre.

»netsh »routing »ip »rip »show »global


C:\Windows>netsh routing ip rip show global ?

Format: show global
 
Kommentarer: Viser globale RIP-parametre.

Viser global RIP-statistik.

»netsh »routing »ip »rip »show »globalstats


C:\Windows>netsh routing ip rip show globalstats ?

Format: show globalstats [[rr=]heltal]]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   rr      - Opdateringshastighed udtrykt som en værdi i sekunder.
 
Bemærkninger: Viser global statistik for RIP.
 
Eksempel: 
 
    show globalstats rr=5
 
    Kommandoeksemplet viser global RIP-statistik med en opdatering hvert 5.
    sekund.

Viser binding mellem RIP-gr?nseflade og IP-adresse.

»netsh »routing »ip »rip »show »ifbinding


C:\Windows>netsh routing ip rip show ifbinding ?

Format: show ifbinding [[index=]IP-adresse [[rr=]heltal]]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   index    - En IP-adresse, som er konfigureret til brug på den
           grænseflade, du kontrollerer bindingerne for, og som
           har RIP aktiveret.
   rr      - En opdateringshastighed udtrykt som en værdi i sekunder.
 
Bemærkninger: Viser RIP-bindinger for IP-adressen.
 
Eksempel: 
 
    show ifbinding index=10.0.0.1 rr=5
 
    Kommandoeksemplet viser bindingerne for IP-adressen 10.0.0.1
    med en opdatering hvert femte sekund.

Viser RIP pr. gr?nseflade-statistik.

»netsh »routing »ip »rip »show »ifstats


C:\Windows>netsh routing ip rip show ifstats ?

Format: show ifstats [[index=]heltal [[rr=]heltal]]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   index    - Et tal, som identificerer den grænseflade, der
           skal vises RIP-statistik for. For at lære
           indeksværdierne skal du bruge kommandoen 'show
           interface' i underkonteksten for
           Netshell-kommandoen 'netsh interface ip'.
   rr      - En opdateringshastighed udtrykt som en værdi i sekunder.
 
Bemærkninger: Viser RIP-statistik for en bestemt grænseflade.
 
Eksempel: 
 
    show ifstats index=1 rr=5
 
    Kommandoeksemplet viser RIP-statistik for en grænseflade med en
    indeksværdi på 1 med en opdatering hvert femte sekund.

Viser RIP-konfigurationsparametre for den angivne gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »rip »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip rip show interface ?

Format: show interface [[name=]<streng>]
 
Parametre: 
   Tag     Værdi
   name   - Navnet på grænsefladen, som du vil vise konfigurationen
			for.
 
Kommentarer: Viser RIP-konfigurationen for den angivne grænseflade.

Viser RIP peer-statistik.

»netsh »routing »ip »rip »show »neighbor


C:\Windows>netsh routing ip rip show neighbor ?

Format: show neighbor [[index=]IP-adresse [[rr=]heltal]]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   index    - En IP-adresse som er konfigureret til brug på den
           grænseflade, du vil kontrollere RIP-peer-statistik på.
   rr      - En opdateringshastighed udtrykt som en værdi i sekunder.
 
Bemærkninger: Viser RIP-peer-statistik.
 
Eksempel: 
 
    show neighbor index=10.0.0.1 rr=5
 
    Kommandoeksemplet viser bindingerne for IP-adressen 10.0.0.1
    med en opdatering hvert femte sekund.

Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

»netsh »routing »ip »rip »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip rip uninstall ?

Format: uninstall
   Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

?ndringer til 'netsh routing ip routerdiscovery'-konteksten.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en tabel.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra en tabel
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Indstiller konfigurationsoplysninger.
show      - Viser oplysninger.
uninstall   - Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en tabel.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »add


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add interface - Konfigurerer routersøgning på den angivne grænseflade.

Konfigurerer routers?gning p? den angivne gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »add »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery add interface ?

Format: add interface [name=]<streng> [[disc=]enable|disable]
    [[minint=]heltal] [[maxint=]integer] [[life=]heltal]
    [[level=]heltal]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name    - Navnet på den angivne grænsflade.
   disc    - En af følgende værdier:
          enable: Aktiverer routersøgning.
          disable: Deaktiverer routersøgning.
   minint   - Et minimuminterval i minutter mellem routersøgningspakker.
   maxint   - Et maksimuminterval i minutter mellem routersøgningspakker.
   life    - En angivelse af hvor længe en routersøgningspakke fra denne
          router/server er gyldig.
   level    - Et nummer som angiver præferencen for brug af denne
          grænseflade som standard-gateway. Når flere grænseflader
          er aktiveret til routersøgning, vil et højt nummer her
          angive et højt præferenceniveau.
 
Bemærkninger: Opdaterer konfigurationen af routersøgning på den angivne
       grænseflade. Når det er tilføjet, vil der blive sendt
       routersøgningsmeddelelser på forskellige tidspunkter
       afhængigt af de indstillede minimum- og maksimumintervaller.
 
Eksempel: 
 
       add interface "LAN-forbindelse" enable 7 10 30 0
 
    Kommandoeksemplet aktiverer routersøgning på den angivne
    grænseflade og angiver standardindstillingerne: et minimuminterval
    på 7 minutter, et maksimuminterval på 10 minutter, en
    gyldighedsperiode for routersøgningspakker på 30 minutter og nul (0)
    eller intet præferenceniveau.

Sletter en konfigurationspost fra en tabel

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »delete


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete interface - Sletter oplysninger om routersøgning.

Sletter oplysninger om routers?gning.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery delete interface ?

Format: delete interface [name=]<streng>
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name    - Navnet på den grænseflade du vil
           slette eller fjerne konfiguration af routersøgning fra.
 
Bemærkninger: Sletter konfigurationen af routersøgning fra en angivet
       grænseflade.
 
Eksempel: 
 
    delete interface name="LAN-forbindelse"

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »dump


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »help


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »set


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set interface - Opdaterer grænsefladens konfiguration af routersøgning.

Opdaterer gr?nsefladens konfiguration af routers?gning.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery set interface ?

Format: set interface [name=]<streng> [[disc=]enable|disable]
    [[minint=]heltal] [[maxint=]integer] [[life=]heltal]
    [[level=]heltal]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name    - navnet på den angivne grænsflade.
   disc    - En af følgende værdier:
          enable: Aktiverer routersøgning.
          disable: Deaktiverer routersøgning.
   minint   - Et minimuminterval i minutter mellem routersøgningspakker.
   maxint   - Et maximuminterval i minutter mellem routersøgningspakker.
   life    - En angivelse af hvor længe en routersøgningspakke fra denne
          router/server er gyldig.
   level    - Et nummer som angiver præferencen for brug af denne
          grænseflade som standard-gateway. Når flere grænseflader
          er aktiveret til routersøgning, vil et højt nummer her 
          angive et højt præferenceniveau.
 
Bemærkninger: Opdaterer konfigurationen af routersøgning på den angivne 
       grænseflade. Hvis det tilføjes, vilder blive sendt
       routersøgningsmeddelelser på forskellige tidspunkter
       afhængigt af de indstillede minimum- og maximumintervaller.
 
Eksempel: 
 
    set interface "LAN-forbindelse" enable 7 10 30 0
 
    Kommandoeksemplet aktiverer routersøgning på den angivne grænseflade,
    og angiver standardindstillingerne: et minimuminterval på 7 minutter,
    et maximuminterval på 10 minutter, en gyldighedsperiode på 30 minutter
    for routersøgningspakker og nul (0) eller intet præferenceniveau.

Viser oplysninger.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »show


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show interface - Viser oplysninger om routersøgning.

Viser oplysninger om routers?gning.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery show interface ?

Format: show interface [[name=]<streng>]
 
Parametre: 
 
   Tag      Værdi
   name    - Navnet på den bestemte grænseflade som du ønsker
           at se konfigurationen af routersøgning på.
 
Bemærkninger: Viser konfigurationen af routersøgning på en bestemt
     grænseflade.
 
Eksempel: 
 
    show interface name="LAN-forbindelse"

Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

»netsh »routing »ip »routerdiscovery »uninstall


C:\Windows>netsh routing ip routerdiscovery uninstall ?

Format: uninstall
   Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »routing »ip »set


C:\Windows>netsh routing ip set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set filter   - Ændrer filterattributter på den angivne grænseflade.
set interface - Indstiller grænsefladetilstanden.
set loglevel  - Indstiller det globale logføringsniveau.
set persistentroute - Redigerer en vedvarende statisk rute.
set preferenceforprotocol - Indstiller præferenceniveauet for den angivne protokol.
set rtmroute  - Redigerer en ikke-vedvarende netmgmt-rute.
set scope   - Angiver navnet på et multicast-område.

?ndrer filterattributter p? den angivne gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »set »filter


C:\Windows>netsh routing ip set filter ?

Format: set filter [name=]<streng> 
       [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] 
       [[fragcheck=]enable|disable]

Parametre: 

   Tag      Værdi 
   name    - Navnet på den grænseflade hvor filteret anvendes.
   filtertype - En af følgende værdier: 
          input: Hvis det ændrede filter filtrerer input.
          output: Hvis det ændrede filter filtrerer output.
          dial: Hvis det ændrede filter filtrerer en opkaldsgrænse-
          flade, der oprettes forbindelse til
   action   - Handling, der skal udføres, hvis en pakke ikke passer til
          nogen filtre.  
   fragcheck  - Aktiverer eller deaktiverer fragmentkontrol på
          input-pakker.

Bemærkninger: Ændrer standardhandlingen for en filtertype og/eller
       fragmentkontrolindstilling på den angivne grænseflade.

Eksempler: 

   set filter name="Opkaldsforbindelse" filtertype=dial action=forward
   set filter name="Virtuel privat forbindelse" fragcheck=disable

Indstiller gr?nsefladetilstanden.

»netsh »routing »ip »set »interface


C:\Windows>netsh routing ip set interface ?

Format: set interface [name = ] Grænsefladenavn
          [ [state = ] { enable | disable } ]

Indstiller det globale logf?ringsniveau.

»netsh »routing »ip »set »loglevel


C:\Windows>netsh routing ip set loglevel ?

Format: set loglevel [loglevel=]none|error|warn|info

 
Parametre: 
 
   Tag       Værdi
   loglevel   - En af følgende værdier:
           none: Slår logføring fra. 
           error: Logfører kun fejl.
           warn: Logfører advarsler.
           info: Logfører oplysningmeddelelser.
 
Bemærkninger: Indstiller det globale logføringsniveau.
 
Eksempler: 
 
    set loglevel none
    set loglevel loglevel=error

Redigerer en vedvarende statisk rute.

»netsh »routing »ip »set »persistentroute


C:\Windows>netsh routing ip set persistentroute ?

Format: set persistentroute [dest=]<IP-adresse> [mask=]<IP-undernetmaske>
    [name=]<streng> [[nhop=]<IP-adresse>] [[proto=]static|nondod]
    [[preference=]<heltal>] [[metric=]<heltal>]
    [[view=]unicast|multicast|both]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   dest    - Destinationsadressen på den angivne rute.
   mask    - Undernetmasken for destinationsadressen.
   name    - Grænsefladen, hvor ruten skal ændres.
   nhop    - Rutens næste hop. Til ruter over point-to-point-
          grænseflader er denne værdi ikke nødvendig.
   proto    - En af følgende værdier:
          static: Opret en forbindelse til Opkald efter behov
          (standard).
          nondod: Opret ikke en forbindelse til Opkald efter behov.
   preference - Rutens preference.
   metric   - Rutens metrikværdi.
   view    - En af følgende værdier:
          unicast: Ruten er kun gyldig for unicast-traffik.
          multicast: Ruten er kun gyldig for multicast-traffik.
          both: Ruten er gyldig for både unicast- og multicast-
          traffik (standard).

Bemærkninger: Ændrer en vedvarende statisk rute på den angivne grænseflade.

Eksempel: 

   set persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuel privat forbindelse"

Indstiller pr?ferenceniveauet for den angivne protokol.

»netsh »routing »ip »set »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip set preferenceforprotocol ?

Format: set preferenceforprotocol [proto=]autostatic|local|netmgmt|nondod|ospf|rip|static
    [preflevel=]<heltal>

Parametre: 

   Tag      Værdi
   proto    - En af følgende værdier:
           autostatic: Indstiller en autostatisk routingpræference.
           local:  Indstiller en lokal routingpræference.
           netmgmt: Indstiller en routingprotokolpræference for en
               protokol til netværksstyring.
           nondod: Indstiller en præference for en routingprotokol,
               som ikke kan bruge opkald efter behov.
           ospf:  Indstiller en routingprotokolpræference for 
               OSPF.
           rip:   Indstiller en routingprotokolpræference for
               RIP.
           static: Indstiller en statisk routingpræference.
   preflevel  - En værdi til angivelse af præference. 
 
Bemærkninger: Indstiller et nyt præferenceniveau for en angivet
       routingprotokoltype.
 
Eksempler: 
 
    set preferenceforprotocol proto=rip preflevel=20
    set preferenceforprotocol ospf 30

Redigerer en ikke-vedvarende netmgmt-rute.

»netsh »routing »ip »set »rtmroute


C:\Windows>netsh routing ip set rtmroute ?

Format: set rtmroute [dest=]<IP-adressse> [mask=]<IP-undernetmaske>
    [[nameorindex=]<streng>] [[nhop=]<IP-adresse>]
    [[preference=]<heltal>] [[metric=]<heltal>]
    [[view=]unicast|multicast|both ]

Parametre: 
   Tag      Værdi
   dest    - Destinationsadressen for den angivne rute.
   mask    - Undernetmasken for destinationsadressen.
   nameorindex - Den grænseflade ruten skal ændres på.
   nhop    - Næste hop for ruten. Denne værdi er ikke nødvendig for
          ruter over point-to-point-grænseflader.
   preference - Den nye præference for ruten.
   metric   - Rutens nye metrikværdi.
   view    - En af følgende værdier:
          unicast: Ruten er kun gyldig for unicast-traffik.
          multicast: Ruten er kun gyldig for multicast-traffik.
          both: Ruten er gyldig for både unicast- og multicast-
          traffik (standard)

Bemærkninger: Sletter en ikke-vedvarende rute til styring af netværk, når der
       angives et antal næste hop eller en grænseflade.

Eksempel: 
   set rtmroute 169.254.1.0 255.255.0.0 "Virtuel privat forbindelse"

Angiver navnet p? et multicast-omr?de.

»netsh »routing »ip »set »scope


C:\Windows>netsh routing ip set scope ?

Format: set scope [grpaddr=]<IP-adresse> [grpmask=]<IP-undernetmaske>
    [scopename=]<streng>

Parametre: 

   Tag       Værdi
   grpaddr    - Multicast-området eller gruppe-IP-adressen
   grpmask    - Undernetmasken til adressen på multicast-området
   scopename   - Navnet på det multicast-område der skal indstilles

Bemærkninger: Indstiller navnet på et multicast-område.

Eksempel: 

    set scope 239.1.1.1 255.255.255.255 "Mit multicast-område" 

Viser oplysninger.

»netsh »routing »ip »show


C:\Windows>netsh routing ip show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show boundary - Viser alle de konfigurerede multicast-områdegrænser.
show boundarystats - Viser IP-multicast-grænser.
show filter  - Viser pakkefilteroplyninger.
show interface - Viser oplysninger om grænsefladen.
show loglevel - Viser det globale logføringsniveau.
show mfe    - Viser poster for multicast-afsendelse
show mfestats - Viser statistik for multicast-afsendelsesposter
show persistentroutes - Viser vedvarende statiske ruter.
show preferenceforprotocol - Viser præferenceniveauer for alle protokoller.
show protocol - Viser alle konfigurerede IP-protokoller.
show rtmdestinations - Viser destinationerne i routingtabellen
show rtmroutes - Viser ruter i routingtabellen
show scope   - Viser alle routerens konfigurerede multicast-områder.

Viser alle de konfigurerede multicast-omr?degr?nser.

»netsh »routing »ip »show »boundary


C:\Windows>netsh routing ip show boundary ?

Format: show boundary

Bemærkninger: Viser de konfigurerede multicast-områdegrænser.

De viste oplysninger for denne kommando består af:
Felt       Beskrivelse
-----      -----------
Interface    Navnet på den grænseflade, hvor grænsen er sat.
Address     Grænsens multicast-gruppe-IP-adresse.
Mask       Gruppeadressens tilknyttede undernetmaske.
Scope Name    Navnet på multicast-området.

Viser IP-multicast-gr?nser.

»netsh »routing »ip »show »boundarystats


C:\Windows>netsh routing ip show boundarystats ?

Format: show boundarystats [[rr=]<heltal>]

Parametre: 

   Tag     Værdi
   rr    - Opdateringshastigheden udtrykt som en tid i sekunder.

Bemærkinger: Viser aktuelle IP-multicast-grænser.

De viste oplysninger for denne kommandoe består af:
Felt       Beskrivelse
-----      -----------
Address     Grænsens multicast-gruppe-IP-adresse.
Mask       Gruppeadressens tilknyttede undernetmaske.
Interface    Navnet på den grænseflade hvor grænsen er sat.

Eksempel: 
   show boundarystats rr=3

   Kommandoen viser den aktuelle IP-multicast-grænsestatistik og opdaterer
   og opdaterer visningen hvert 3. sekund indtil der trykkes på CTRL + C.

Viser pakkefilteroplyninger.

»netsh »routing »ip »show »filter


C:\Windows>netsh routing ip show filter ?

Format: show filter [[name=]<streng>]
Parametre: 

   Tag       Værdi
   name     - Navnet på den grænseflade hvor filteret er indstillet.

Bemærkninger: Viser oplysninger om pakkefiltre.

De viste oplysninger for denne kommando består af:

Felt       Beskrivelse
-----      -----------
Input      Viser oplysninger om input-filtre.
Output      Viser oplysninger om output-filtre.
Demand Dial   Viser oplysninger om filtre til opkald efter behov.
Frag. Check   Viser om fragmentkontrol er aktiveret eller deaktiveret.
Interface    Viser navnet på grænsefladen.

Eksempler: 

    show filter 
    show filter name="LAN-forbindelse" 

    Den første kommando viser filteroplysninger for alle grænseflader.
    Den anden kommando viser kun filterstatus for den angivne grænseflade.

Viser oplysninger om gr?nsefladen.

»netsh »routing »ip »show »interface


C:\Windows>netsh routing ip show interface ?

Format: show interface [[name=]<streng>]

Parametre: 

   Tag       Værdi
   name     - Navnet på grænsefladen.

Bemærkninger: Viser grænsefladeoplysninger.

 Hvis brugt til visning af oplysninger på alle grænseflader:

Felt       Beskrivelse
-----      -----------
State      Viser om grænsefladen er aktiveret eller deaktiveret.
Type       Viser brugen af grænsefladen, f.eks. tilbagekobling, intern
         eller dedikeret brug.
Interface    Viser navnet på grænsefladen.

 Hvis brugt til visning af oplysninger på en bestemt grænseflade:

Field      Description
-----      -----------
Type       Viser brugen af grænsefladen, f.eks. generel, unicast-
         eller multicast-brug.
Vendor      Viser grænsefladens producentoplysninger.
Protocol     Viser grænsefladens protokoloplysninger.

Eksempler: 

    show interface 
    show interface name="LAN-forbindelse" 

    Den første kommando viser oplysninger om alle grænseflader.
    Den anden kommando viser kun den angvine grænseflade.

Viser det globale logf?ringsniveau.

»netsh »routing »ip »show »loglevel


C:\Windows>netsh routing ip show loglevel ?

Format: show loglevel

Bemærkninger: Viser det globale logføringsniveau, herunder hvorvidt logføring
     er slået fra (none), og kan også angive om fejl, advarsler
     eller oplysningsmeddelelser logføres.

Viser poster for multicast-afsendelse

»netsh »routing »ip »show »mfe


C:\Windows>netsh routing ip show mfe ?

Format: show mfe [[grpaddr=]<IP-adresse> [grpmask=]<IP-undernetmaske>
       [[srcaddr=]<IP-adresse> [srcmask=]<IP-undernetmaske>]
       [[type=]active|negative|both]
       [[rr=]heltal]

Parametre: 
   Tag      Værdi
   grpaddr   - Gruppe-IP-adressen på starten af området.
   grpmask   - Den undernetmaske som er tilknyttet gruppe-IP-adressen.
   srcaddr   - Kilde-IP-adressen på starten af området.
   srcmask   - Den undernetmaske som er tilknyttet kilde-IP-adressen.
   type    - En af følgende værdier:
          active: Vis kun aktive MFE'er (multicast forwarding
          entries)
          negative: Vis kun negative MFE'er
          both: Vis både aktive og negative MFE'er (standard)
   rr     - Opdateringshastigheden i sekunder.
 
Bemærkninger: Viser MFE'er (multicast forwarding entries).

De oplysninger, som vises ved denne kommando, består af:
 
Felt        Beskrivelse
-----        -----------
Group       - Destinationsgruppe(r) for dataene 
Source      - Dataenes oprindelige kilde(r) 
Prot       - Den multicast-protokol som aktiveres på den indgående 
          grænseflade 
In/Out Interface - Den første linje i en MFE viser den indgående grænseflade 
          Efterfølgende linje(r) viser de udgående grænseflader 
          (en pr. linje) 
UpstrmNbr/NHOP  - Den første linje i en MFE viser den indgående 
          upstream-nabo. Efterfølgende linje() viser det næste
          hop for hver udgående grænseflade 
Eksempler: 
   show mfe 
   show mfe grpaddr=239.0.0.1 mask=255.255.255.255

Viser statistik for multicast-afsendelsesposter

»netsh »routing »ip »show »mfestats


C:\Windows>netsh routing ip show mfestats ?

Format: show mfestats [[grpaddr=]<IP-adresse> [grpmask=]<IP-undernetmaske>
       [[srcaddr=]<IP-adresse> [srcmask=]<IP-undernetmaske>]
       [[type=]active|negative|both]
       [[stats=]all]
       [[rr=]Opdateringshastighed]

Parametre: 
   Tag      Værdi
   grpaddr   - Gruppe-IP-adresse på starten af området.
   grpmask   - Den undernetmaske som er tilknyttet gruppe-IP-adressen.
   srcaddr   - Kilde-IP-adressen på starten af området.
   srcmask   - Den undernetmaske som er tilknyttet kilde-IP-adressen.
   type    - En af følgende værdier:
          active: Vis kun aktive MFE'er (multicast forwarding
          entries).
          negative: Vis kun negative MFE'er.
          both: Vis både aktive og negative MFE'er (standard).
   stats    - Angiv "all" for at vise alle detaljerede
          MFE-statistikker.
   rr     - Den tid, der blev brugt på at opdatere
          MFE-statistikkerne, vist i sekunder.

Bemærkninger: Viser statistik for MFE'er (multicast forwarding entries).

De oplysninger, som vises ved denne kommando, består af:
 
Felt        Beskrivelse
-----        -----------
Group       - Destinationsgruppe(r) for dataene i adresserækkefølge 
Source      - Dataenes oprindelige kilde(r) i adresserækkefølge 
Prot       - Den multicast-protokol som aktiveres på den indgående
          grænseflade 
In/Out Intf    - Den første linje i en MFE viser den indgående grænseflade
          Efterfølgende linje(r) viser de udgående grænseflader
          (en pr. linje) 
UpstrmNbr/NHOP  - Den første linje i en MFE viser den indgående
          upstream-nabo. Efterfølgende linje(r) viser det næste
          hop for hver udgående grænseflade 
In/Out Pkt    - Den første linje i en MFE viser antallet af indgående
          pakker. Efterfølgende linje(r) viser antallet af
          videresendte pakker til den tilsvarende udgående
          grænseflade 
InByte/Dis    - Den første linje i en MFE viser antallet af indgående
          byte. Efterfølgende linje(r) viser antallet af kasserede
          pakker på den tilsvarende udgående grænseflade 
Bad If/TTL    - Den første linje i en MFE viser antallet af pakker, som
          blev modtaget på en anden grænseflade end den indgående
          grænseflade 
Ovfl/Frag     - Den første linje i en MFE viser antallet af kasserede
          pakker på grund af overløb i inputbufferen.
          Efterfølgende linje(r) viser antallet af pakker, som
          krævede fragmentering på den tilsvarende grænseflade
Eksempler: 
   show mfestats 
   show mfestats grpaddr=239.0.0.1 mask=255.255.255.255

Viser vedvarende statiske ruter.

»netsh »routing »ip »show »persistentroutes


C:\Windows>netsh routing ip show persistentroutes ?

Format: show persistentroutes [[name=]<streng>]

Parametre: 

   Tag       Værdi
   name     - Navnet på den bestemte grænseflade, hvor der bruges
           vedvarende statiske ruter.

Bemærkninger: Viser vedvarende statiske ruter.

De viste oplysninger for denne kommando består af:
Felt     Beskrivelse
-----     -----------
Prefix   - Adressepræfikset, i CIDR-notation (Classless Internet Domain
       Routing) (eksempel: 10.0.0.1/8)
Protocol  - Den protokol som tilføjede ruten.
Prf     - Rutens præferenceværdi.
Met     - Rutens primære metrikværdi, som bruges til at afgøre den bedste
       rute, hvis flere ruter har samme præference.
Gateway   - IP-adressen på det næste hop, som bruges i videresending.
Vw     - Liste over visninger (U=unicast, M=multicast).
Interface  - Den grænseflade ruten bruger og henviser til.

Eksempler: 

    show persistentroutes 
    show persistentroutes name="LAN-forbindelse" 

    Den første kommando viser vedvarende ruter for alle grænseflader.
    Den anden kommando viser kun vedvarende ruter for den angivne 
    grænseflade..

Viser pr?ferenceniveauer for alle protokoller.

»netsh »routing »ip »show »preferenceforprotocol


C:\Windows>netsh routing ip show preferenceforprotocol ?

Format: show preferenceforprotocol

Bemærkninger: Viser præferenceniveaut for alle protokoller.

De viste oplysninger for denne kommando består af:

Felt      Bekrivelse
----      -----------
Protocol    Viser oplysninger om IP-routingprotokollen.
Priority    Angiver den foretrukne rækkefølge for brug af
        bestemte protokoller.

Viser alle konfigurerede IP-protokoller.

»netsh »routing »ip »show »protocol


C:\Windows>netsh routing ip show protocol ?

Format: show protocol

Bemærkninger: Viser alle konfigurerede IP-protokoller.

De viste oplysninger for denne kommando består af:

Felt       Beskrivelse
-----      -----------
Type       Viser hvordan protokollen bruges, f.eks. generel, unicast-
         eller multicast-brug.
Vendor      Viser protokollens producentoplysninger.
Protocol     Viser IP-protokoloplysninger.

Viser destinationerne i routingtabellen

»netsh »routing »ip »show »rtmdestinations


C:\Windows>netsh routing ip show rtmdestinations ?

Format: show rtmdestinations
       [[operator=]matching|shorterthan|longerthan]
       [[dest=]<IP-adresse> [mask=]<IP-undernetmaske>]
       [[view=]unicast|multicast|both]
       [[proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   operator   - En af følgende værdier:
           matching: viser ruter, der svarer til den angivne
           destination
           shorterthan: Viser ruter, kortere end destinationen
           longerthan: Viser ruter, længere end destinationen
   dest     - IP-adressen på destinationen
   mask     - Undernetmaskens værdi for destinationens IP-adresse
   view     - En af følgende værdier:
           unicast: viser kun ruter, der bruges til unicast
           multicast: viser kun ruter, der bruges til multicast
           both: viser unicast- og multicast-ruter (standard)
   protocol   - Viser kun ruter, der er tilføjet af en bestemt routing-
           protocol

Kommentarer: Viser destinationer i routingtabellen.

De viste oplysninger for denne kommando består af:
Felt     Beskrivelse
----     -----------
Prefix   - Præfiks - Adressepræfiks, i CIDR-notation (Classless
       Internet Domain Routing) Eksempel: 10.0.0.1/8
Protokol  - Protokollen, der tilføjede ruten
Prf     - Prioritetsværdi til ruten
Met     - Rutens primære metrikværdi bruges til bestemme, hvilken rute
       af de ruter, der har samme prioritetsværdi, der skal anvendes
Gateway   - IP-adressen på næste hop, bliver brugt ved videresendelse
Vw     - Liste over visninger (U=unicast, M=multicast)
Grænseflade - Grænsefladen, som ruten peger på og bruger

Eksempler: 
   show rtmdestinations
   show rtmdestinations sh 10.0.0.1
   show rtmdestinations lo 172/8

   Den første kommando bruges til at vise alle præfikser i routing-
   tabellen. Den anden kommando viser alle præfikser, der er kortere end
   10.0.0.1 og den tredje kommando bruges til at vise alle præfikser i
   undertræet 172.0.0.0/8.

Viser ruter i routingtabellen

»netsh »routing »ip »show »rtmroutes


C:\Windows>netsh routing ip show rtmroutes ?

Format: show rtmroutes
       [[operator=]matching|shorterthan|longerthan]
       [[dest=]<IP-adresse> [mask=]<IP-undernetmaske>]
       [[view=]unicast|multicast|both]
       [[proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static]

Parametre: 

   Tag      Værdi
   operator   - En af følgende værdier:
           matching: viser ruter, som svarer til den angivne
           destinationen
           shorterthan: viser ruter, kortere end
           destinationen
           longerthan: viser ruter, længere end destinationen
   dest     - Destinationens IP-adresse
   mask     - Undernetmaskens værdi for destinationens IP-adresse
   view     - En af følgende værdier:
           unicast: viser kun ruter, der bruges til unicast
           multicast: viser kun ruter, der bruges til multicast
           both: viser unicast- og multicast-ruter (standard)
   protocol   - Viser kun ruter, der er tilføjet af en bestemt
           routingprotokol

Kommentarer: Viser ruter i routingtabellen.

De viste oplysninger for denne kommando består af:
Felt     Beskrivelse
----     -----------
Præfiks   - Adressepræfiks, i CIDR-notation (Classless Internet Domain
       Routing)
Eksempel: 10.0.0.1/8
Protokol  - Protokollen, der tilføjede ruten
Prf     - Prioritetsværdi til ruten
Met     - Rutens primære metrikværdi bruges
       til bestemme, hvilken rute af de ruter, der har samme
       prioritetsværdi, der skal anvendes
Gateway   - IP-adressen på det næste hop, bliver brugt ved videresendelse
Vw     - Liste over visninger (U=unicast, M=multicast)
Grænseflade - Grænsefladen, som ruten peger på og bruger

Eksempler: 
   show rtmroutes
   show rtmroutes sh 10.0.0.1
   show rtmroutes lo 172/8

   Den første kommando bruges til at vise alle ruter i routingtabellen.
   Den anden kommando viser alle ruter, der er kortere end 10.0.0.1 og
   den tredje kommando bruges til at vise alle ruter i undertræet
   172.0.0.0/8.

Viser alle routerens konfigurerede multicast-omr?der.

»netsh »routing »ip »show »scope


C:\Windows>netsh routing ip show scope ?

Format: show scope

Bemærkninger: Viser routerens konfigurerede multicast-områder.

De viste oplysninger for denne kommando består af:

Felt      Beskrivelse
-----      -----------
Address     Viser multicast-områdets start-IP-adresse.
Mask      Viser områdeadressens undernetmaske.
Scope Name   Viser navnet på multicast-området.

Opdaterer autostatiske ruter p? en gr?nseflade.

»netsh »routing »ip »update


C:\Windows>netsh routing ip update ?

Format: update [name=]<streng>

Parametre: 

   Tag    Værdi
   name  - Den grænseflade, som skal have opdateret ruter.

Bemærkninger: Opdaterer autostatiske ruter på en grænseflade.

?ndringer til 'netsh routing ipx'-konteksten.

»netsh »routing »ipx


C:\Windows>netsh routing ipx ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en liste over poster.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
netbios    - Ændringer til 'netsh routing ipx netbios'-konteksten.
rip      - Ændringer til 'netsh routing ipx rip'-konteksten.
sap      - Ændringer til 'netsh routing ipx sap'-konteksten.
set      - Indstiller konfigurationsoplysninger.
show      - Viser konfigurationsoplysninger.
update     - Opdaterer autostatiske ruter på en grænseflade.

Følgende underkontekster er tilgængelige:
 netbios rip sap

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.

»netsh »routing »ipx »add


C:\Windows>netsh routing ipx add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add filter   - Tilføjer et pakkefilter på listen med filtre.
add interface - Aktiverer IPX-routing på en grænseflade med opkald efter behov.
add staticroute - Tilføjer en statisk rute i rutetabellen.
add staticservice - Tilføjer en statisk tjeneste i tabellen med statiske tjenester.

Tilf?jer et pakkefilter p? listen med filtre.

»netsh »routing »ipx »add »filter


C:\Windows>netsh routing ipx add filter ?

ADD-kommandoen bruges til at tilføje nye poster til IPX-konfigurationen.
Kommandosyntaks: 
  ADD INTERFACE ifname
  ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] tick
                [HOPS=] hop
  ADD STATICSERVICE infname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node
                [SOCKET=] socket [HOPS=] hop
  ADD FILTER infname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node]
                [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask]
                [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket]
                [PKTTYPE= pkttype] [LOG]

hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  network - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  mac   - Næste hop-mac-adresse på seks byte (op til 12 hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  ticks  - Antal tick (decimal).
  hops  - Antal hop (decimal).
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.
  node  - Nodeadresse på seks byte (op til 12 hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  socket - Socketadresse på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller valgfrit).
  mode  - INPUT eller OUTPUT.
  mask  - Netværksmaske på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  pkttype - Pakketype på en byte (op til to hexadecimalcifre, foranstillede
       nuller er valgfrit).
  action - PERMIT eller DENY.

Aktiverer IPX-routing p? en gr?nseflade med opkald efter behov.

»netsh »routing »ipx »add »interface


C:\Windows>netsh routing ipx add interface ?

ADD-kommandoen bruges til at tilføje nye poster til IPX-konfigurationen.
Kommandosyntaks: 
  ADD INTERFACE ifname
  ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] tick
                [HOPS=] hop
  ADD STATICSERVICE infname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node
                [SOCKET=] socket [HOPS=] hop
  ADD FILTER infname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node]
                [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask]
                [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket]
                [PKTTYPE= pkttype] [LOG]

hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  network - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  mac   - Næste hop-mac-adresse på seks byte (op til 12 hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  ticks  - Antal tick (decimal).
  hops  - Antal hop (decimal).
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.
  node  - Nodeadresse på seks byte (op til 12 hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  socket - Socketadresse på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller valgfrit).
  mode  - INPUT eller OUTPUT.
  mask  - Netværksmaske på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  pkttype - Pakketype på en byte (op til to hexadecimalcifre, foranstillede
       nuller er valgfrit).
  action - PERMIT eller DENY.

Tilf?jer en statisk rute i rutetabellen.

»netsh »routing »ipx »add »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx add staticroute ?

ADD-kommandoen bruges til at tilføje nye poster til IPX-konfigurationen.
Kommandosyntaks: 
  ADD INTERFACE ifname
  ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] tick
                [HOPS=] hop
  ADD STATICSERVICE infname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node
                [SOCKET=] socket [HOPS=] hop
  ADD FILTER infname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node]
                [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask]
                [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket]
                [PKTTYPE= pkttype] [LOG]

hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  network - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  mac   - Næste hop-mac-adresse på seks byte (op til 12 hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  ticks  - Antal tick (decimal).
  hops  - Antal hop (decimal).
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.
  node  - Nodeadresse på seks byte (op til 12 hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  socket - Socketadresse på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller valgfrit).
  mode  - INPUT eller OUTPUT.
  mask  - Netværksmaske på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  pkttype - Pakketype på en byte (op til to hexadecimalcifre, foranstillede
       nuller er valgfrit).
  action - PERMIT eller DENY.

Tilf?jer en statisk tjeneste i tabellen med statiske tjenester.

»netsh »routing »ipx »add »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx add staticservice ?

ADD-kommandoen bruges til at tilføje nye poster til IPX-konfigurationen.
Kommandosyntaks: 
  ADD INTERFACE ifname
  ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] tick
                [HOPS=] hop
  ADD STATICSERVICE infname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node
                [SOCKET=] socket [HOPS=] hop
  ADD FILTER infname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node]
                [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask]
                [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket]
                [PKTTYPE= pkttype] [LOG]

hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  network - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  mac   - Næste hop-mac-adresse på seks byte (op til 12 hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  ticks  - Antal tick (decimal).
  hops  - Antal hop (decimal).
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.
  node  - Nodeadresse på seks byte (op til 12 hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  socket - Socketadresse på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller valgfrit).
  mode  - INPUT eller OUTPUT.
  mask  - Netværksmaske på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  pkttype - Pakketype på en byte (op til to hexadecimalcifre, foranstillede
       nuller er valgfrit).
  action - PERMIT eller DENY.

Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.

»netsh »routing »ipx »delete


C:\Windows>netsh routing ipx delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete filter - Sletter et pakkefilter fra listen med filtre.
delete interface - Deaktiverer IPX-routing på en grænseflade med opkald efter behov.
delete staticroute - Sletter en statisk rute fra rutetabellen.
delete staticservice - Sletter en statisk tjeneste fra tabellen med statiske tjenester.

Sletter et pakkefilter fra listen med filtre.

»netsh »routing »ipx »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ipx delete filter ?

DELETE-kommandoen bruges til at fjerne poster IPX-konfigurationen.
Kommandosyntaks: 
  DELETE INTERFACE ifname
  DELETE STATICROUTE ifname net
  DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] 
                   [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] 
                   [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                   [PKTTYPE= pkttype]
  
hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  net   - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimacifre,
       foranstillede nuller valgfrit).
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.
  mask  - Netværksmaske på fire byte (op til otte hexadecimalcifre, 
       foranstillede nuller er valgfrit).
  node  - Nodeadresse på seks byte (op til 12 hexadecimalcifre, 
       foranstillede nuller er valgfrit).
  socket - Socketadresse på to byte (op til fire hexadecimalcifre, 
       foranstillede nuller er valgfrit).
  pkttype - Pakketype på en byte (op til to hexadecimalcifre, 
       foranstillede nuller er valgfrit).
  action - PERMIT eller DENY.

Deaktiverer IPX-routing p? en gr?nseflade med opkald efter behov.

»netsh »routing »ipx »delete »interface


C:\Windows>netsh routing ipx delete interface ?

DELETE-kommandoen bruges til at fjerne poster IPX-konfigurationen.
Kommandosyntaks: 
  DELETE INTERFACE ifname
  DELETE STATICROUTE ifname net
  DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] 
                   [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] 
                   [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                   [PKTTYPE= pkttype]
  
hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  net   - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimacifre,
       foranstillede nuller valgfrit).
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.
  mask  - Netværksmaske på fire byte (op til otte hexadecimalcifre, 
       foranstillede nuller er valgfrit).
  node  - Nodeadresse på seks byte (op til 12 hexadecimalcifre, 
       foranstillede nuller er valgfrit).
  socket - Socketadresse på to byte (op til fire hexadecimalcifre, 
       foranstillede nuller er valgfrit).
  pkttype - Pakketype på en byte (op til to hexadecimalcifre, 
       foranstillede nuller er valgfrit).
  action - PERMIT eller DENY.

Sletter en statisk rute fra rutetabellen.

»netsh »routing »ipx »delete »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx delete staticroute ?

DELETE-kommandoen bruges til at fjerne poster IPX-konfigurationen.
Kommandosyntaks: 
  DELETE INTERFACE ifname
  DELETE STATICROUTE ifname net
  DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] 
                   [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] 
                   [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                   [PKTTYPE= pkttype]
  
hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  net   - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimacifre,
       foranstillede nuller valgfrit).
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.
  mask  - Netværksmaske på fire byte (op til otte hexadecimalcifre, 
       foranstillede nuller er valgfrit).
  node  - Nodeadresse på seks byte (op til 12 hexadecimalcifre, 
       foranstillede nuller er valgfrit).
  socket - Socketadresse på to byte (op til fire hexadecimalcifre, 
       foranstillede nuller er valgfrit).
  pkttype - Pakketype på en byte (op til to hexadecimalcifre, 
       foranstillede nuller er valgfrit).
  action - PERMIT eller DENY.

Sletter en statisk tjeneste fra tabellen med statiske tjenester.

»netsh »routing »ipx »delete »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx delete staticservice ?

DELETE-kommandoen bruges til at fjerne poster IPX-konfigurationen.
Kommandosyntaks: 
  DELETE INTERFACE ifname
  DELETE STATICROUTE ifname net
  DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] 
                   [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] 
                   [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] 
                   [PKTTYPE= pkttype]
  
hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  net   - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimacifre,
       foranstillede nuller valgfrit).
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.
  mask  - Netværksmaske på fire byte (op til otte hexadecimalcifre, 
       foranstillede nuller er valgfrit).
  node  - Nodeadresse på seks byte (op til 12 hexadecimalcifre, 
       foranstillede nuller er valgfrit).
  socket - Socketadresse på to byte (op til fire hexadecimalcifre, 
       foranstillede nuller er valgfrit).
  pkttype - Pakketype på en byte (op til to hexadecimalcifre, 
       foranstillede nuller er valgfrit).
  action - PERMIT eller DENY.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »routing »ipx »dump


C:\Windows>netsh routing ipx dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ipx »help


C:\Windows>netsh routing ipx help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

?ndringer til 'netsh routing ipx netbios'-konteksten.

»netsh »routing »ipx »netbios


C:\Windows>netsh routing ipx netbios ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en liste over poster.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Indstiller konfigurationsoplysninger.
show      - Viser konfigurationsoplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.

»netsh »routing »ipx »netbios »add


C:\Windows>netsh routing ipx netbios add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add nbname   - Tilføjer et NETBIOS-navn på listen med NETBIOS-navne.

Tilf?jer et NETBIOS-navn p? listen med NETBIOS-navne.

»netsh »routing »ipx »netbios »add »nbname


C:\Windows>netsh routing ipx netbios add nbname ?

Objektet NBNAME bruges til at konfigurere statiske NETBIOS-navne på
routergrænseflader.
Kommandosyntaks: 
  SHOW NBNAME ifname
  ADD NBNAME ifname nbname [nbtype]
  DELETE NBNAME ifname nbname [nbtype]
Hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen.
  nbname - NETBIOS-navn.
  nbtype - NETBIOS-navnetype på en byte (op til to hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).

Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.

»netsh »routing »ipx »netbios »delete


C:\Windows>netsh routing ipx netbios delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete nbname - Sletter et NETBIOS-navn fra listen med NETBIOS-navne.

Sletter et NETBIOS-navn fra listen med NETBIOS-navne.

»netsh »routing »ipx »netbios »delete »nbname


C:\Windows>netsh routing ipx netbios delete nbname ?

Objektet NBNAME bruges til at konfigurere statiske NETBIOS-navne på
routergrænseflader.
Kommandosyntaks: 
  SHOW NBNAME ifname
  ADD NBNAME ifname nbname [nbtype]
  DELETE NBNAME ifname nbname [nbtype]
Hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen.
  nbname - NETBIOS-navn.
  nbtype - NETBIOS-navnetype på en byte (op til to hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »routing »ipx »netbios »dump


C:\Windows>netsh routing ipx netbios dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ipx »netbios »help


C:\Windows>netsh routing ipx netbios help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »routing »ipx »netbios »set


C:\Windows>netsh routing ipx netbios set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set interface - Opdaterer protokolkonfigurationen på en grænseflade.

Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.

»netsh »routing »ipx »netbios »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx netbios set interface ?

Objektet INTERFACE bruges til at konfigurere overførsel af NBIPX-broadcasts og
til at overvåge NBIPX-traffik på routergrænseflader.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SET INTERFACE ifname [[BCASTACCEPT=] accmode] [[BCASTDELIVER=] delmode]
Hvor: 
  ifname   - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  accnode   - ENABLED eller DISABLED.
  delmode   - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP.

Viser konfigurationsoplysninger.

»netsh »routing »ipx »netbios »show


C:\Windows>netsh routing ipx netbios show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show interface - Viser protokolkonfigurationen på en grænseflade.
show nbname  - Viser listen med NETBIOS-navne.

Viser protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.

»netsh »routing »ipx »netbios »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx netbios show interface ?

Objektet INTERFACE bruges til at konfigurere overførsel af NBIPX-broadcasts og
til at overvåge NBIPX-traffik på routergrænseflader.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SET INTERFACE ifname [[BCASTACCEPT=] accmode] [[BCASTDELIVER=] delmode]
Hvor: 
  ifname   - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  accnode   - ENABLED eller DISABLED.
  delmode   - ENABLED, DISABLED, STATICONLY, ONLYWHENUP.

Viser listen med NETBIOS-navne.

»netsh »routing »ipx »netbios »show »nbname


C:\Windows>netsh routing ipx netbios show nbname ?

Objektet NBNAME bruges til at konfigurere statiske NETBIOS-navne på
routergrænseflader.
Kommandosyntaks: 
  SHOW NBNAME ifname
  ADD NBNAME ifname nbname [nbtype]
  DELETE NBNAME ifname nbname [nbtype]
Hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen.
  nbname - NETBIOS-navn.
  nbtype - NETBIOS-navnetype på en byte (op til to hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).

?ndringer til 'netsh routing ipx rip'-konteksten.

»netsh »routing »ipx »rip


C:\Windows>netsh routing ipx rip ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en liste over poster.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Indstiller konfigurationsoplysninger.
show      - Viser konfigurationsoplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.

»netsh »routing »ipx »rip »add


C:\Windows>netsh routing ipx rip add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add filter   - Tilføjer en protokolfilterpost på listen med filtre.

Tilf?jer en protokolfilterpost p? listen med filtre.

»netsh »routing »ipx »rip »add »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip add filter ?

Objektet FILTER bruges til at konfigurere RIP-filtre på routergrænseflader.
Kommandosyntaks: 
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode net mask
  DELETE FILTER ifname mode net mask
  SET FILTER ifname mode action
Hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen.
  mode  - INPUT eller OUTPUT.
  net   - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  mask  - Netværksmaske på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  action - PERMIT eller DENY.

Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.

»netsh »routing »ipx »rip »delete


C:\Windows>netsh routing ipx rip delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete filter - Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.

Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.

»netsh »routing »ipx »rip »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip delete filter ?

Objektet FILTER bruges til at konfigurere RIP-filtre på routergrænseflader.
Kommandosyntaks: 
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode net mask
  DELETE FILTER ifname mode net mask
  SET FILTER ifname mode action
Hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen.
  mode  - INPUT eller OUTPUT.
  net   - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  mask  - Netværksmaske på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  action - PERMIT eller DENY.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »routing »ipx »rip »dump


C:\Windows>netsh routing ipx rip dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ipx »rip »help


C:\Windows>netsh routing ipx rip help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »routing »ipx »rip »set


C:\Windows>netsh routing ipx rip set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set filter   - Opdaterer en protokolfilterpost på listen med filtre.
set global   - Opdaterer konfigurationen af den globale protokol.
set interface - Opdaterer protokolkonfigurationen på en grænseflade.

Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre.

»netsh »routing »ipx »rip »set »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip set filter ?

Objektet FILTER bruges til at konfigurere RIP-filtre på routergrænseflader.
Kommandosyntaks: 
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode net mask
  DELETE FILTER ifname mode net mask
  SET FILTER ifname mode action
Hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen.
  mode  - INPUT eller OUTPUT.
  net   - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  mask  - Netværksmaske på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  action - PERMIT eller DENY.

Opdaterer konfigurationen af den globale protokol.

»netsh »routing »ipx »rip »set »global


C:\Windows>netsh routing ipx rip set global ?

Objektet GLOBAL bruges til at konfigurere globale RIP-indstillinger.
Kommandoformat: 
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] niveau]
Hvor: 
  niveau  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.

»netsh »routing »ipx »rip »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx rip set interface ?

Objektet INTERFACE bruges til at konfigurere og overvåge RIP-grænseflader.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [ifname] 
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] 
     [[LISTEN= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=] updint] 
     [[AGEMULTIPLIER=] mult]
Hvor: 
  ifname   - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  admstate  - ENABLED eller DISABLED.
  updmode   - STANDARD, NONE, eller AUTOSTATIC.
  updint   - Opdateringsinterval i sekunder.
  mult    - Multiplifikator for forældelse af rute.

Viser konfigurationsoplysninger.

»netsh »routing »ipx »rip »show


C:\Windows>netsh routing ipx rip show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show filter  - Viser listen med protokolfiltre.
show global  - Viser konfigurationen af den globale protokol.
show interface - Viser protokolkonfigurationen på en grænseflade.

Viser listen med protokolfiltre.

»netsh »routing »ipx »rip »show »filter


C:\Windows>netsh routing ipx rip show filter ?

Objektet FILTER bruges til at konfigurere RIP-filtre på routergrænseflader.
Kommandosyntaks: 
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode net mask
  DELETE FILTER ifname mode net mask
  SET FILTER ifname mode action
Hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen.
  mode  - INPUT eller OUTPUT.
  net   - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  mask  - Netværksmaske på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  action - PERMIT eller DENY.

Viser konfigurationen af den globale protokol.

»netsh »routing »ipx »rip »show »global


C:\Windows>netsh routing ipx rip show global ?

Objektet GLOBAL bruges til at konfigurere globale RIP-indstillinger.
Kommandoformat: 
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] niveau]
Hvor: 
  niveau  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

Viser protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.

»netsh »routing »ipx »rip »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx rip show interface ?

Objektet INTERFACE bruges til at konfigurere og overvåge RIP-grænseflader.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [ifname] 
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate] 
     [[LISTEN= ] admstate] [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=] updint] 
     [[AGEMULTIPLIER=] mult]
Hvor: 
  ifname   - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  admstate  - ENABLED eller DISABLED.
  updmode   - STANDARD, NONE, eller AUTOSTATIC.
  updint   - Opdateringsinterval i sekunder.
  mult    - Multiplifikator for forældelse af rute.

?ndringer til 'netsh routing ipx sap'-konteksten.

»netsh »routing »ipx »sap


C:\Windows>netsh routing ipx sap ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
?       - Viser en liste over kommandoer.
add      - Føjer en konfigurationspost til en liste over poster.
delete     - Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
dump      - Viser et konfigurationsscript.
help      - Viser en liste over kommandoer.
set      - Indstiller konfigurationsoplysninger.
show      - Viser konfigurationsoplysninger.

For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af
et mellemrum og derefter skrive ?.

F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.

»netsh »routing »ipx »sap »add


C:\Windows>netsh routing ipx sap add ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
add filter   - Tilføjer en protokolfilterpost på listen med filtre.

Tilf?jer en protokolfilterpost p? listen med filtre.

»netsh »routing »ipx »sap »add »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap add filter ?

Objektet FILTER bruges til at konfigurere SAP-filtre på routergrænseflader.
Kommandosyntaks: 
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode svtype svname
  SET FILTER ifname mode action
Hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen.
  mode  - INPUT eller OUTPUT.
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.
  action - PERMIT eller DENY.

Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.

»netsh »routing »ipx »sap »delete


C:\Windows>netsh routing ipx sap delete ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
delete filter - Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.

Sletter en protokolfilterpost fra listen med filtre.

»netsh »routing »ipx »sap »delete »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap delete filter ?

Objektet FILTER bruges til at konfigurere SAP-filtre på routergrænseflader.
Kommandosyntaks: 
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode svtype svname
  SET FILTER ifname mode action
Hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen.
  mode  - INPUT eller OUTPUT.
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.
  action - PERMIT eller DENY.

Viser et konfigurationsscript.

»netsh »routing »ipx »sap »dump


C:\Windows>netsh routing ipx sap dump ?

Format: dump

Kommentarer: 
    Opretter et script, der indeholder den aktuelle konfiguration.
    Hvis det gemmes i en fil, kan scriptet bruges til at gendanne
    ændrede konfigurationsindstillinger.

Viser en liste over kommandoer.

»netsh »routing »ipx »sap »help


C:\Windows>netsh routing ipx sap help ?

Format: help

Bemærkninger: 
    Viser en liste over kommandoer.

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »routing »ipx »sap »set


C:\Windows>netsh routing ipx sap set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set filter   - Opdaterer en protokolfilterpost på listen med filtre.
set global   - Opdaterer konfigurationen af den globale protokol.
set interface - Opdaterer protokolkonfigurationen på en grænseflade.

Opdaterer en protokolfilterpost p? listen med filtre.

»netsh »routing »ipx »sap »set »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap set filter ?

Objektet FILTER bruges til at konfigurere SAP-filtre på routergrænseflader.
Kommandosyntaks: 
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode svtype svname
  SET FILTER ifname mode action
Hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen.
  mode  - INPUT eller OUTPUT.
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.
  action - PERMIT eller DENY.

Opdaterer konfigurationen af den globale protokol.

»netsh »routing »ipx »sap »set »global


C:\Windows>netsh routing ipx sap set global ?

Objektet GLOBAL bruges til at konfigurere globale SAP-indstillinger.
Kommandoformat: 
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] niveau]
Hvor: 
  niveau  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

Opdaterer protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.

»netsh »routing »ipx »sap »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx sap set interface ?

Objeketet INTERFACE bruges til at konfigurere og overvåge SAP-grænseflader.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [ifname] 
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate]
     [[LISTEN= ] admstate] [[GNSREPLY= ] admstate]
     [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=] updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult]
Hvor: 
  ifname   - Navnet på grænsefladen (brug Dial-In for RAS-klienter).
  admstate  - ENABLED eller DISABLED.
  updmode   - STANDARD, NONE, eller AUTOSTATIC.
  updint   - Opdateringsinterval i sekunder.
  mult    - Multiplifikator for forældelse af rute.

Viser konfigurationsoplysninger.

»netsh »routing »ipx »sap »show


C:\Windows>netsh routing ipx sap show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show filter  - Viser listen med protokolfiltre.
show global  - Viser konfigurationen af den globale protokol.
show interface - Viser protokolkonfigurationen på en grænseflade.

Viser listen med protokolfiltre.

»netsh »routing »ipx »sap »show »filter


C:\Windows>netsh routing ipx sap show filter ?

Objektet FILTER bruges til at konfigurere SAP-filtre på routergrænseflader.
Kommandosyntaks: 
  SHOW FILTER ifname [mode]
  ADD FILTER ifname mode svtype svname
  DELETE FILTER ifname mode svtype svname
  SET FILTER ifname mode action
Hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen.
  mode  - INPUT eller OUTPUT.
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.
  action - PERMIT eller DENY.

Viser konfigurationen af den globale protokol.

»netsh »routing »ipx »sap »show »global


C:\Windows>netsh routing ipx sap show global ?

Objektet GLOBAL bruges til at konfigurere globale SAP-indstillinger.
Kommandoformat: 
  SHOW GLOBAL
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] niveau]
Hvor: 
  niveau  - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

Viser protokolkonfigurationen p? en gr?nseflade.

»netsh »routing »ipx »sap »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx sap show interface ?

Objeketet INTERFACE bruges til at konfigurere og overvåge SAP-grænseflader.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [ifname] 
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[ADVERTISE=] admstate]
     [[LISTEN= ] admstate] [[GNSREPLY= ] admstate]
     [[UPDATEMODE=] updmode] [[INTERVAL=] updint] [[AGEMULTIPLIER=] mult]
Hvor: 
  ifname   - Navnet på grænsefladen (brug Dial-In for RAS-klienter).
  admstate  - ENABLED eller DISABLED.
  updmode   - STANDARD, NONE, eller AUTOSTATIC.
  updint   - Opdateringsinterval i sekunder.
  mult    - Multiplifikator for forældelse af rute.

Indstiller konfigurationsoplysninger.

»netsh »routing »ipx »set


C:\Windows>netsh routing ipx set ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
set filter   - Opdaterer et pakkefilter på listen med filtre.
set global   - Opdaterer den globale IPX-konfiguration.
set interface - Opdaterer IPX-konfigurationen på en grænseflade.
set staticroute - Opdaterer en statisk rute i rutetabellen.
set staticservice - Opdaterer en statisk tjeneste i tabellen med statiske tjenester.

Opdaterer et pakkefilter p? listen med filtre.

»netsh »routing »ipx »set »filter


C:\Windows>netsh routing ipx set filter ?

SET-kommandoen bruges til at opdatere IPX-konfigurationen.
Kommandosyntaks: 
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks] 
                [[HOPS=] hops]
  SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node] 
                [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops]
  SET FILTER ifname mode action

hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  admstate- ENABLED eller DISABLED.
  prot  - PPP eller IPXWAN.
  net   - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre, foranstillede nuller er valgfrit).
  mac   - Næste hop-mac-adresse på seks byte (op til 12 hexadecimalcifre, foranstillede nuller er valgfrit).
  ticks  - Antal tick (decimal).
  hops  - Antal hop (decimal).
  mode  - INPUT eller OUTPUT.
  action - PERMIT eller DENY.

Opdaterer den globale IPX-konfiguration.

»netsh »routing »ipx »set »global


C:\Windows>netsh routing ipx set global ?
Objektet GLOBAL bruges til at konfigurere de globale indstillinger for IPX.
Kommandosyntaks: 
  SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] niveau]
Hvor: 
  niveau - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information

Opdaterer IPX-konfigurationen p? en gr?nseflade.

»netsh »routing »ipx »set »interface


C:\Windows>netsh routing ipx set interface ?

SET-kommandoen bruges til at opdatere IPX-konfigurationen.
Kommandosyntaks: 
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks] 
                [[HOPS=] hops]
  SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node] 
                [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops]
  SET FILTER ifname mode action

hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  admstate- ENABLED eller DISABLED.
  prot  - PPP eller IPXWAN.
  net   - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre, foranstillede nuller er valgfrit).
  mac   - Næste hop-mac-adresse på seks byte (op til 12 hexadecimalcifre, foranstillede nuller er valgfrit).
  ticks  - Antal tick (decimal).
  hops  - Antal hop (decimal).
  mode  - INPUT eller OUTPUT.
  action - PERMIT eller DENY.

Opdaterer en statisk rute i rutetabellen.

»netsh »routing »ipx »set »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx set staticroute ?

SET-kommandoen bruges til at opdatere IPX-konfigurationen.
Kommandosyntaks: 
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks] 
                [[HOPS=] hops]
  SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node] 
                [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops]
  SET FILTER ifname mode action

hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  admstate- ENABLED eller DISABLED.
  prot  - PPP eller IPXWAN.
  net   - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre, foranstillede nuller er valgfrit).
  mac   - Næste hop-mac-adresse på seks byte (op til 12 hexadecimalcifre, foranstillede nuller er valgfrit).
  ticks  - Antal tick (decimal).
  hops  - Antal hop (decimal).
  mode  - INPUT eller OUTPUT.
  action - PERMIT eller DENY.

Opdaterer en statisk tjeneste i tabellen med statiske tjenester.

»netsh »routing »ipx »set »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx set staticservice ?

SET-kommandoen bruges til at opdatere IPX-konfigurationen.
Kommandosyntaks: 
  SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot]
  SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks] 
                [[HOPS=] hops]
  SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node] 
                [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops]
  SET FILTER ifname mode action

hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  admstate- ENABLED eller DISABLED.
  prot  - PPP eller IPXWAN.
  net   - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre, foranstillede nuller er valgfrit).
  mac   - Næste hop-mac-adresse på seks byte (op til 12 hexadecimalcifre, foranstillede nuller er valgfrit).
  ticks  - Antal tick (decimal).
  hops  - Antal hop (decimal).
  mode  - INPUT eller OUTPUT.
  action - PERMIT eller DENY.

Viser konfigurationsoplysninger.

»netsh »routing »ipx »show


C:\Windows>netsh routing ipx show ?

Følgende kommandoer er tilgængelige:

Kommandoer i denne kontekst:
show filter  - Viser pakkefiltre.
show global  - Viser den globale IPX-konfiguration.
show interface - Viser IPX-konfigurationen på en grænseflade.
show route   - Viser IPX-routingtabel
show service  - Viser IPX-tabel til tjeneste.
show staticroute - Viser statiske ruter.
show staticservice - Viser statiske tjenester.

Viser pakkefiltre.

»netsh »routing »ipx »show »filter


C:\Windows>netsh routing ipx show filter ?

SHOW-kommandoen bruges til at vise konfigurationsoplysninger.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  network - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.

Viser den globale IPX-konfiguration.

»netsh »routing »ipx »show »global


C:\Windows>netsh routing ipx show global ?

SHOW-kommandoen bruges til at vise konfigurationsoplysninger.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  network - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.

Viser IPX-konfigurationen p? en gr?nseflade.

»netsh »routing »ipx »show »interface


C:\Windows>netsh routing ipx show interface ?

SHOW-kommandoen bruges til at vise konfigurationsoplysninger.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  network - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.

Viser IPX-routingtabel

»netsh »routing »ipx »show »route


C:\Windows>netsh routing ipx show route ?

SHOW-kommandoen bruges til at vise konfigurationsoplysninger.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  network - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.

Viser IPX-tabel til tjeneste.

»netsh »routing »ipx »show »service


C:\Windows>netsh routing ipx show service ?

SHOW-kommandoen bruges til at vise konfigurationsoplysninger.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  network - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.

Viser statiske ruter.

»netsh »routing »ipx »show »staticroute


C:\Windows>netsh routing ipx show staticroute ?

SHOW-kommandoen bruges til at vise konfigurationsoplysninger.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  network - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.

Viser statiske tjenester.

»netsh »routing »ipx »show »staticservice


C:\Windows>netsh routing ipx show staticservice ?

SHOW-kommandoen bruges til at vise konfigurationsoplysninger.
Kommandosyntaks: 
  SHOW INTERFACE [ifname]
  SHOW ROUTE [network]
  SHOW STATICROUTE ifname [network]
  SHOW SERVICE [svtype [svname]]
  SHOW STATICSERVICE ifname [svtype svname]
  SHOW FILTER ifname
  SHOW GLOBAL

hvor: 
  ifname - Navnet på grænsefladen (brug opkald for RAS-klienter).
  network - Netværksadresse på fire byte (op til otte hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svtype - Tjenestetype på to byte (op til fire hexadecimalcifre,
       foranstillede nuller er valgfrit).
  svname - Tjenestenavn.

Opdaterer autostatiske ruter p? en gr?nseflade.

»netsh »routing »ipx »update


C:\Windows>netsh routing ipx update ?

Format: update [name=]<streng>

Parametre: 

   Tag    Værdi
   name  - Den grænseflade, som skal have opdateret ruter.

Bemærkninger: Opdaterer autostatiske ruter på en grænseflade.

Nulstiller IP-routing til en ren tilstand.

»netsh »routing »reset


C:\Windows>netsh routing reset ?

Format: reset

    Nulstiller IP-routing til en ren tilstand.- br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.233
9605

Open mouse wheel settings in Windows 11!

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

Is Windows 11 with the dark theme faster than with standard?

Can I convert Windows to another language?

Data transfer rates for DDR, DDR2, DDR3 and DDR4, how fast?

Save the INI file in my Google Drive or OneDrive?(0)