Windows Seven netsh advfirewall irányító

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh advfirewall ? A következo parancsok nem érhetok el: A környezetben lévo parancsok: ? - A parancsok listájának megjelenítése. consec - Váltás a következo környezetre: `netsh advfirewall consec'. dump - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése. export - Az aktuális házirend exportálása egy fájlba. firewall - Váltás a következo környezetre: `netsh advfirewall firewall'. help - A parancsok listájának megjelenítése. import - Egy házirendfájl importálása az aktuális házirendtárolóba. mainmode - Váltás a következo környezetre: `netsh advfirewall mainmode'. monitor - Váltás a következo környezetre: `netsh advfirewall monitor'. reset - A házirend visszaállítása az alapértelmezett házirendre. set - A profilonkénti vagy globális beállítások megadása. show - A profil- vagy globális tulajdonságok megjelenítése. A következo alkörnyezetek érhetok el: consec firewall mainmode monitor A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy szóközt, majd a következot: ?.

Váltás a következo környezetre: `netsh advfirewall consec'.

»netsh »advfirewall »consec


C:\Windows>netsh advfirewall consec ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
add      - Új kapcsolatbiztonsági szabály felvétele.
delete     - Minden egyezo kapcsolatbiztonsági szabály törlése.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
set      - Új értékek beállítása egy létezo szabály tulajdonságaiban.
show      - Egy meghatározott kapcsolatbiztonsági szabály megjelenítése.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következot: ?.

Új kapcsolatbiztonsági szabály felvétele.

»netsh »advfirewall »consec »add


C:\Windows>netsh advfirewall consec add ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
add rule    - Új kapcsolatbiztonsági szabály felvétele.

Új kapcsolatbiztonsági szabály felvétele.

»netsh »advfirewall »consec »add »rule


C:\Windows>netsh advfirewall consec add rule ?

Szintaxis: add rule name=<karakterlánc>
   endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>
   endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>
   action=requireinrequestout|requestinrequestout|
     requireinrequireout|requireinclearout|noauthentication
   [description=<karakterlánc>]
   [mode=transport|tunnel (alapértelmezés: transport)]
   [enable=yes|no (alapértelmezés: yes)]
   [profile=public|private|domain|any[,...] (alapértelmezés: any)]
   [type=dynamic|static (alapértelmezés: static)]
   [localtunnelendpoint=any|<IPv4-cím>|<IPv6-cím>]
   [remotetunnelendpoint=any|<IPv4-cím>|<IPv6-cím>]
   [port1=0-65535|<porttartomány>[,...]|any (alapértelmezés: any)]
   [port2=0-65535|<porttartomány>[,...]|any (alapértelmezés: any)]
   [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any (alapértelmezés: any)]
   [interfacetype=wiresless|lan|ras|any (alapértelmezés: any)]
   [auth1=computerkerb|computercert|computercertecdsap256|
     computercertecdsap384|computerpsk|computerntlm|anonymous[,...]]
   [auth1psk=<karakterlánc>]
   [auth1ca="<hitelesítésszolgáltató> [certmapping:yes|no]
   [excludecaname:yes|no]
     [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] |..."]
   [auth1healthcert=yes|no (alapértelmezés: no)]
   [auth1ecdsap256ca="<hitelesítésszolgáltató> [certmapping:yes|no]
     [excludecaname:yes|no]
     [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."]
   [auth1ecdsap256healthcert=yes|no (alapértelmezés: no)]
   [auth1ecdsap384ca="<hitelesítésszolgáltató> [certmapping:yes|no]
     [excludecaname:yes|no]
     [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."]
   [auth1ecdsap384healthcert=yes|no (alapértelmezés: no)]
   [auth2=computercert|computercertecdsap256|computercertecdsap384|
     userkerb|usercert|usercertecdsap256|usercertecdsap384|userntlm|
     anonymous[,...]]
   [auth2ca="<hitelesítésszolgáltató> [certmapping:yes|no]
     [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."]
   [auth2ecdsap256ca="<hitelesítésszolgáltató> [certmapping:yes|no]
     [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."]
   [auth2ecdsap384ca="<hitelesítésszolgáltató> [certmapping:yes|no]
     [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."]
   [qmpfs=dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|ecdhp256|ecdhp384|mainmode|
     none (alapértelmezés: none)]
   [qmsecmethods=authnoencap:<sértetlenség>+[valuemin]+[valuekb]|
     ah:<sértetlenség>+esp:<sértetlenség>-<titkosítás>
     +[valuemin]+[valuekb]
     |default]
   [exemptipsecprotectedconnections=yes|no (alapértelmezés: no)]
   [applyauthz=yes|no (alapértelmezés: no)]

Megjegyzések: 

   - A szabály nevének egyedinek kell lennie, és nem lehet "all".
   - Ha a mode paraméter értéke tunnel, meg kell adni az alagútvégpontokat,
    kivéve akkor, ha a muvelet noauthentication.
    Adott IP-címek megadásakor azok IP-verziójának meg kell egyeznie.
    Dinamikus alagutak konfigurálásakor továbbá:
    Az alagútvégpontok beállíthatók any értékre. A helyi alagútvégpontot
    nem kell megadni az ügyfélházirendhez (any).
    A távoli alagútvégpontokat nem kell megadni az átjáró házirendjéhez
    (any).
    A muvelet továbbá a következok egyike lehet: requireinrequireout,
    requireinclearout vagy noauthentication.
   - A requireinclearout muvelet érvénytelen, ha a mode paraméter
    Transport értéku.
   - Legalább egy hitelesítést meg kell adni.
   - Az auth1 és az auth2 összetevo a beállítások vesszovel elválasztott
    listája lehet.
   - A computercert elem nem adható meg az auth2 felhasználói hitelesíto
    adataival.
   - Az ecdsap256 és az ecdsap384 tanúsítvány-aláírási beállítás csak
    Windows Vista SP1 és újabb rendszereken támogatott.
   - A qmsecmethods paraméter vesszovel tagolt ajánlatlista
    lehet.
   - A qmsecmethods paraméter esetében integrity=md5|sha1|sha256|aesgmac128|
    aesgmac192|aesgmac256|aesgcm128|aesgcm192|aesgcm256 és encryption=
    3des|des|aes128|aes192|aes256|aesgcm128|aesgcm192|aesgcm256.
   - Ha meg van adva az aesgcm128, az aesgcm192 vagy az aesgcm256 érték,
    akkor az ESP-sértetlenséghez és -titkosításhoz egyaránt használni kell.
   - Az aesgmac128, az aesgmac192, az aesgmac256, az aesgcm128, az
    aesgcm192, az aesgcm256 és az sha256 érték csak Windows Vista SP1 és
    újabb rendszereken támogatott.
   - Ha a qmpfs paraméter mainmode értéku, a PFS az alapmódú kulcscsere-
    beállításokat használja.
   - A DES, az MD5 és a DHGroup1 algoritmus használata nem ajánlott. Ezek a
    titkosítási algoritmusok csak a korábbi rendszerekkel való
    kompatibilitást szolgálják.
   - A certmapping és az excludecaname paraméter alapértelmezett értéke "no".
   - A hitelesítésszolgáltató nevében szereplo " karaktereket a \'
    karakterekre kell cserélni.
   - Az auth1ca és az auth2ca paraméter esetében a hitelesítésszolgáltató
    neve elott a "CN=" elotagnak kell állnia.
   - A catype elem a hitelesítésszolgáltató típusának megadására
    használható. -catype=root/intermediate
   - Az authnoencap paraméter a Windows 7 és az újabb rendszereken
    támogatott.
   - Az authnoencap paraméter azt jelenti, hogy a számítógépek csak
    hitelesítést fognak alkalmazni, és nem fognak használni csomagonkénti
    beágyazási vagy titkosítási algoritmusokat a kapcsolat részeként
    cserélt további hálózati csomagok védelme érdekében.
   - A QMPFS és az authnoencap paraméter nem használható együtt ugyanazon a
    szabályon.
   - Az authNoEncap paramétert legalább egy AH vagy ESP típusú
    sértetlenségi készletnek kell követnie.
   - Az applyauthz paraméter csak az alagútmód szabályaihoz adható meg.
   - Az exemptipsecprotectedconnections paraméter csak az alagútmód
    szabályaihoz adható meg. Ha ezt a jelzot "Yes" értékre állítja,
    az ESP-forgalom ki lesz zárva az alagútból.
    A csak AH típusú forgalom NEM lesz kizárva az alagútból.
   - A qmsecmethod paraméterhez tartozó valuemin elem (ha meg van adva)
    értéke 5-2880 perc lehet. A qmsecmethod paraméterhez tartozó valuekb
    elem (ha meg van adva) értéke 20480-2147483647 kilobájt lehet.

Példák: 

   Tartományizolációs szabály hozzáadása az alapértelmezésekkel:
   netsh advfirewall consec add rule name="izoláció"
   endpoint1=any endpoint2=any action=requireinrequestout

   Egyéni gyorsmódú ajánlatokat tartalmazó szabály hozzáadása:
   netsh advfirewall consec add rule name="egyedi"
   endpoint1=any endpoint2=any
   qmsecmethods=ah:sha1+esp:sha1-aes256+60min+20480kb,ah:sha1
   action=requireinrequestout

   Egyéni gyorsmódú ajánlatokat tartalmazó szabály hozzáadása:
   netsh advfirewall consec add rule name="egyedi"
   endpoint1=any endpoint2=any
   qmsecmethods=authnoencap:sha1,ah:aesgmac256+esp:aesgmac256-none
   action=requireinrequestout

   Alagútmódú szabály létrehozása az A alhálózattól (192.168.0.0,
   külso IP-cím: 1.1.1.1) a B alhálózathoz (192.157.0.0,
   külso IP-cím: 2.2.2.2):
   netsh advfirewall consec add rule name="alagút" mode=tunnel
   endpoint1=192.168.0.0/16 endpoint2=192.157.0.0/16
   remotetunnelendpoint=2.2.2.2
   localtunnelendpoint=1.1.1.1 action=requireinrequireout

   Dinamikus alagútmódú szabály létrehozása az A alhálózattól
   (192.168.0.0/16) a B alhálózathoz (192.157.0.0, remoteGW=2.2.2.2):
   Ügyfélházirend:
   netsh advfirewall consec add rule name="dinamikus alagút"
   mode=tunnel
   endpoint1=any endpoint2=192.157.0.0/16
   remotetunnelendpoint=2.2.2.2
   action=requireinrequireout
   Átjáróházirend (csak az átjáróeszközre alkalmazva):
   netsh advfirewall consec add rule name="dinamikus alagút"
   mode=tunnel endpoint1=192.157.0.0/16
   endpoint2=any localtunnelendpoint=2.2.2.2
  

Minden egyezo kapcsolatbiztonsági szabály törlése.

»netsh »advfirewall »consec »delete


C:\Windows>netsh advfirewall consec delete ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
delete rule  - Minden egyezo kapcsolatbiztonsági szabály törlése.

Minden egyezo kapcsolatbiztonsági szabály törlése.

»netsh »advfirewall »consec »delete »rule


C:\Windows>netsh advfirewall consec delete rule ?

Használat: delete rule name=<karakterlánc>
   [type=dynamic|static]
   [profile=public|private|domain|any[,...] (alapértelmezés=any)]
   [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>]
   [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>]
   [port1=0-65535|<porttartomány>[,...]|any (alapértelmezés=any)]
   [port2=0-65535|<porttartomány>[,...]|any (alapértelmezés=any)]
   [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any]

Megjegyzések: 

   - Névvel és szükség esetén profilokkal, végpontokkal, portokkal,
    protokollokkal és típusokkal meghatározott szabály törlése.
   - Ha több egyezés található, a parancs minden ilyen szabályt töröl.

Példák: 

    A "szabaly1" nevu szabály törlése minden profilból:
    netsh advfirewall consec delete rule name="szabaly1"

    Minden dinamikus szabály törlése minden profilból:
    netsh advfirewall consec delete rule name= all type=dynamic

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »advfirewall »consec »dump


C:\Windows>netsh advfirewall consec dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »advfirewall »consec »help


C:\Windows>netsh advfirewall consec help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Új értékek beállítása egy létezo szabály tulajdonságaiban.

»netsh »advfirewall »consec »set


C:\Windows>netsh advfirewall consec set ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
set rule    - Új értékek beállítása egy létezo szabály tulajdonságaiban.

Új értékek beállítása egy létezo szabály tulajdonságaiban.

»netsh »advfirewall »consec »set »rule


C:\Windows>netsh advfirewall consec set rule ?

Szintaxis: set rule
   group=<karakterlánc> | name=<karakterlánc>
   [type=dynamic|static]
   [profile=public|private|domain|any[,...] (alapértelmezés: any)]
   [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>]
   [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>]
   [port1=0-65535|<porttartomány>[,...]|any]
   [port2=0-65535|<porttartomány>[,...]|any]
   [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any]
   new
   [name=<karakterlánc>]
   [profile=public|private|domain|any[,...]]
   [description=<karakterlánc>]
   [mode=transport|tunnel]
   [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>]
   [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>]
   [action=requireinrequestout|requestinrequestout|
     requireinrequireout|requireinclearout|noauthentication]
   [enable=yes|no]
   [type=dynamic|static]
   [localtunnelendpoint=any|<IPv4-cím>|<IPv6-cím>]
   [remotetunnelendpoint=any|<IPv4-cím>|<IPv6-cím>]
   [port1=0-65535|<porttartomány>[,...]|any]
   [port2=0-65535|<porttartomány>[,...]|any]
   [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any]
   [interfacetype=wiresless|lan|ras|any]
   [auth1=computerkerb|computercert|computercertecdsap256|
     computercertecdsap384|computerpsk|computerntlm|anonymous[,...]]
   [auth1psk=<karakterlánc>]
   [auth1ca="<hitelesítésszolgáltató> [certmapping:yes|no]
   [excludecaname:yes|no]
     [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."]
   [auth1healthcert=yes|no]
   [auth1ecdsap256ca="<hitelesítésszolgáltató> [certmapping:yes|no]
     [excludecaname:yes|no]
     [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."]
   [auth1ecdsap256healthcert=yes|no (alapértelmezés: no)]
   [auth1ecdsap384ca="<hitelesítésszolgáltató> [certmapping:yes|no]
     [excludecaname:yes|no]
     [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."]
   [auth1ecdsap384healthcert=yes|no (alapértelmezés: no)]
   [auth2=computercert|computercertecdsap256|computercertecdsap384|
     userkerb|usercert|usercertecdsap256|usercertecdsap384|userntlm|
     anonymous[,...]]
   [auth2ca="<hitelesítésszolgáltató> [certmapping:yes|no]
     [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."]
   [auth2ecdsap256ca="<hitelesítésszolgáltató> [certmapping:yes|no]
     [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."]
   [auth2ecdsap384ca="<hitelesítésszolgáltató> [certmapping:yes|no]
     [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."]
   [qmpfs=dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|ecdhp256|ecdhp384|mainmode|none]
   [qmsecmethods=authnoencap:<sértetlenség>+[valuemin]+[valuekb]|
     ah:<sértetlenség>+esp:<sértetlenség>-<titkosítás>
     +[valuemin]+[valuekb]
     |default]
   [exemptipsecprotectedconnections=yes|no (alapértelmezés: no)]
   [applyauthz=yes|no (alapértelmezés: no)]

Megjegyzések: 

   - Új paraméterérték beállítása egy megadott szabályra. Ha nem létezik a
    szabály, a parancs sikertelen. A szabályok létrehozására az add
    parancs használható.
   - A new kulcsszó után szereplo értékek frissülnek a szabályban. Ha
    nincsenek értékek, vagy hiányzik a new kulcsszó, nem történnek
    változások.
   - A szabálycsoportok esetében csak engedélyezésre és letiltásra nyílik
    lehetoség.
   - Ha több szabály megfelel a feltételeknek, minden ilyen szabály
    frissül.
   - A szabály nevének egyedinek kell lennie, és értéke nem lehet "all".
   - Az auth1 és az auth2 a lehetoségek vesszovel tagolt listája
    lehet.
   - A computerpsk és a computerntlm metódus nem adható meg egyszerre az
    auth1 esetében.
   - A computercert nem adható meg az auth2 felhasználói hitelesíto
    adataival.
   - Az ecdsap256 és az ecdsap384 hitelesítés-aláírási algoritmust csak a
    Windows Vista SP1 és az újabb rendszerek támogatják.
   - A qmsecmethods az ajánlatok vesszovel tagolt listája
    lehet.
   - A qmsecmethods esetében az
   integrity=md5|sha1|sha256|aesgmac128|aesgmac192|
    aesgmac256|aesgcm128|aesgcm192|aesgcm256 és az encryption=
    3des|des|aes128|aes192|aes256|aesgcm128|aesgcm192|aesgcm256.
   - Az aesgcm128, az aesgcm192 vagy az aesgcm256 megadása esetén azt kell
    használni úgy az ESP-sértetlenséghez, mint a titkosításhoz.
   - Az aesgmac128, aesgmac192, aesgmac256, aesgcm128, aesgcm192,
    aesgcm256 és az sha256 algoritmust csak a Windows Vista SP1 és az
     újabb rendszerek támogatják. 
   - A qmsemethods alapértékre állítása esetén a qmpfs is alapértékre
    áll.
   - A Qmpfs=mainmode esetén a PFS az alapmódú kulcscsere-beállításokat
    használja.
   - A DES, az MD5 és a DHGroup1 használata nem ajánlott. Ezek a
    kriptográfiai algoritmusok csak a korábbi rendszerekkel való
   kompatibilitást szolgálják.
   - A hitelesítésszolgáltató nevében szereplo " karaktereket a \'
   karaktersorozattal kell helyettesíteni.
   - Az auth1ca és az auth2ca esetén a hitelesítésszolgáltató neve elé
   ki kell tenni a CN= karaktereket.
   - A catype a hitelesítés típusának megadására használható -
    catype=root/intermediate
   - Az authnoencap a Windows 7 és az újabb rendszerekben támogatott.
   - Az authnoencap azt jelenti, hogy a számítógépek csak hitelesítést
    használnak, csomagonkénti beágyazást vagy titkosítási algoritmusokat
     azonban nem alkalmaznak az ilyen kapcsolat részeként cserélt, egymás
     utáni hálózati csomagok védelméhez.
   - A QMPFS és az authnoencap nem használható együtt ugyanarra
   a szabályra.
   - Az AuthNoEncap mellett meg kell adni legalább egy AH vagy ESP
    sértetlenségi készletet.
   - Ha a mode paraméter értéke tunnel, csak a requireinrequireout, a requireinclearout
    vagy a noauthentication muvelet választható.
   - A requireinclearout nem érvényes, ha a mode paraméter Transport értéku.
   - Az applyauthz csak alagútmódú szabályokhoz adható meg.
   - Az exemptipsecprotectedconnections csak alagútmódú
    szabályokhoz adható meg. A jelzo "Igen" értékre állításával az
    ESP-forgalom ki lesz zárva az alagútból. 
    A kizárólagosan AH-forgalom nem lesz kizárva az alagútból. 
   - A Port1, a Port2 és a Protocol elem csak akkor adható meg,
   ha a mode paraméter értéke transport.
   - A qmsecmethod Valuemin értékének (megadása esetén) 5-2880
    percnek kell lennie. A qmsecmethod Valuekb értékének (megadása esetén)
    20480-2147483647 kilobájt közé kell esnie.

Példák: 

   A szabaly1 átnevezése szabaly2 névre:
   netsh advfirewall consec set rule name="szabaly1" new
   name="szabaly2"

   Egy szabály muveletének módosítása:
   netsh advfirewall consec set rule name="szabaly1"
   endpoint1=1.2.3.4 endpoint2=4.3.2.1 new action=requestinrequestout

   Egyéni gyorsmódú ajánlatokat tartalmazó szabály hozzáadása:
   netsh advfirewall consec set rule name="egyeni gyorsmod" new
   endpoint1=any endpoint2=any
   qmsecmethods=authnoencap:aesgmac256,ah:aesgmac256+esp:aesgmac256-none

Egy meghatározott kapcsolatbiztonsági szabály megjelenítése.

»netsh »advfirewall »consec »show


C:\Windows>netsh advfirewall consec show ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
show rule   - Egy meghatározott kapcsolatbiztonsági szabály megjelenítése.

Egy meghatározott kapcsolatbiztonsági szabály megjelenítése.

»netsh »advfirewall »consec »show »rule


C:\Windows>netsh advfirewall consec show rule ?

Használat: show rule name=<karakterlánc>
   [profile=public|private|domain|any[,...]]
   [type=dynamic|static (alapértelmezés=static)]
   [verbose]

Megjegyzések: 

   - A névvel (esetleg profillal és típussal) azonosított szabályok minden
    példányának megjelenítése

Példák: 

   Minden szabály megjelenítése:
   netsh advfirewall consec show rule name=all

   Minden dinamikus szabály megjelenítése:
   netsh advfirewall consec show rule name=all type=dynamic

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »advfirewall »dump


C:\Windows>netsh advfirewall dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

Az aktuális házirend exportálása egy fájlba.

»netsh »advfirewall »export


C:\Windows>netsh advfirewall export ?

Használat: export <elérési út\fájlnév>

Megjegyzések: 

Az aktuális házirend exportálása a megadott fájlba.

Példa: 

  netsh advfirewall export "c:\tuzfalházirend.pol"

Váltás a következo környezetre: `netsh advfirewall firewall'.

»netsh »advfirewall »firewall


C:\Windows>netsh advfirewall firewall ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
add      - Új bejövo vagy kimeno tuzfalszabály felvétele.
delete     - A feltételnek megfelelo összes tuzfalszabály törlése.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
set      - Új értékek hozzárendelése egy létezo szabály tulajdonságaihoz.
show      - Egy meghatározott tuzfalszabály megjelenítése.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következot: ?.

Új bejövo vagy kimeno tuzfalszabály felvétele.

»netsh »advfirewall »firewall »add


C:\Windows>netsh advfirewall firewall add ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
add rule    - Új bejövo vagy kimeno tuzfalszabály felvétele.

Új bejövo vagy kimeno tuzfalszabály felvétele.

»netsh »advfirewall »firewall »add »rule


C:\Windows>netsh advfirewall firewall add rule ?

Szintaxis: add rule name=<karakterlánc>
   dir=in|out
   action=allow|block|bypass
   [program=<karakterlánc>]
   [service=<szolgáltatás rövid neve>|any]
   [description=<karakterlánc>]
   [enable=yes|no (alapértelmezés=yes)]
   [profile=public|private|domain|any[,...]]
   [localip=any|<IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>]
   [remoteip=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>]
   [localport=0-65535|<porttartomány>[,...]RPC|RPC-EPMap|IPHTTPS|
     any (alapértelmezés=any)]
   [remoteport=0-65535|<porttartomány>[,...]|any (alapértelmezés=any)]
   [protocol=0-255|icmpv4|icmpv6|icmpv4:type,code|icmpv6:type,code|
     tcp|udp|any (alapértelmezés=any)]
   [interfacetype=wireless|lan|ras|any]
   [rmtcomputergrp=<SDDL-karakterlánc>]
   [rmtusrgrp=<SDDL-karakterlánc>]
   [edge=yes|deferapp|deferuser|no (alapértelmezés=no)]
   [security=authenticate|authenc|authdynenc|authnoencap|notrequired
     (alapértelmezés=notrequired)]

Megjegyzések: 

   - Új bejövo szabály felvétele a tuzfalházirendbe.
   - A szabálynévnek egyedinek kell lennie, és nem lehet "all".
   - Távoli számítógép vagy felhasználócsoport megadása esetén a security
    paraméternek az authenticate, authenc, authdynenc vagy authnoencap
    értéket kell adni.
   - A security paraméter authdynenc értékre való állításával lehetové
    teheti, hogy a rendszerek dinamikusan egyeztethessék a titkosítás
    használatát az adott Windows tuzfal-szabálynak eleget tevo
    adatforgalmakra nézve. A titkosítás egyeztetése a kapcsolatbiztonsági
    szabályok meglévo tulajdonságai alapján történik. Ez a paraméterérték
    megadja a lehetoséget a számítógépeknek arra, hogy elfogadják a bejövo
    IPSec-kapcsolatokon elsoként érkezo TCP- vagy UDP-adatcsomagokat,
    amennyiben azok IPSec-védelemmel vannak ellátva, de nincsenek
    titkosítva. Miután az elso adatcsomag feldolgozása megtörtént,
    a kiszolgáló újraegyezteti a kapcsolatot és frissíti úgy, hogy minden
    további adatcsere teljes köru titkosítás alá kerüljön.
   - Az action=bypass érték esetén meg kell adni a távoli
    számítógépcsoportot, ha a dir=in érték van megadva.
   - Ha service=any, csak szolgáltatásokra vonatkozik a szabály.
   - Az ICMP típus vagy kód lehet "any".
   - Az edge paraméter csak bejövo szabályok esetében adható meg.
   - Az authEnc és az authnoencap érték nem használható együtt.
   - Az authdynenc érték csak a dir=in érték esetén érvényes.
   - Ha az authnoencap érték van beállítva, a security=authenticate
    paramétert nem kötelezo megadni.

Példák: 

   Beágyazásos védelem nélküli bejövo szabály felvétele a messenger.exe
   számára:
   netsh advfirewall firewall add rule name="Messenger engedélyezése"
   dir=in program="c:\programfiles\messenger\msmsgs.exe"
   security=authnoencap action=allow

   Kimeno szabály felvétele a 80-as port számára:
   netsh advfirewall firewall add rule name="80-as port engedélyezése"
   protocol=TCP dir=out localport=80 action=block

   Biztonságot és titkosítást eloíró bejövo szabály felvétele
   a 80-as TCP-port forgalmához:
   netsh advfirewall firewall add rule
   name="Titkosítás eloírása a 80-as port bejövo TCP-forgalmára"
   protocol=TCP dir=in localport=80 security=authdynenc
   action=allow

   Bejövo szabály felvétele a messenger.exe számára, biztonság
   megkövetelésével
   netsh advfirewall firewall add rule name="Messenger engedélyezése"
   dir=in program="c:\program files\messenger\msmsgs.exe"
   security=authenticate action=allow

   Hitelesített tuzfal-megkerülési szabály felvétele az acmedomain\scanners
   csoport számára, SDDL-karakterlánccal azonosítva:
   netsh advfirewall firewall add rule name="Lapolvasók engedélyezése"
   dir=in rmtcomputergrp=<SDDL-karakterlánc> action=bypass
   security=authenticate

   Kimeno engedélyezo szabály felvétele az 5000-5010-es helyi UDP-porthoz
   Add rule name="Porttartomány engedélyezése" dir=out protocol=udp
   localport=5000-5010 action=allow

A feltételnek megfelelo összes tuzfalszabály törlése.

»netsh »advfirewall »firewall »delete


C:\Windows>netsh advfirewall firewall delete ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
delete rule  - A feltételnek megfelelo összes tuzfalszabály törlése.

A feltételnek megfelelo összes tuzfalszabály törlése.

»netsh »advfirewall »firewall »delete »rule


C:\Windows>netsh advfirewall firewall delete rule ?

Használat: delete rule name=<karakterlánc>
   [dir=in|out]
   [profile=public|private|domain|any[,...]]
   [program=<program elérési útja>]
   [service=<szolgáltatás rövid neve>|any]
   [localip=any|<IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>]
   [remoteip=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>]
   [localport=0-65535|<porttartomány>[,...]|RPC|RPC-EPMap|any]
   [remoteport=0-65535|any[,...]]
   [protocol=0-255|icmpv4|icmpv6|icmpv4:type,code|icmpv6:type,code|
     tcp|udp|any]

Megjegyzések: 

   - Minden, név szerint, illetve esetleg végpontok, portok, protokoll és
    típus szerint azonosított szabály törlése.
   - Ha több egyezés található, minden egyezo szabály törlése.
   - A name=all paraméter megadása esetén minden szabály törlése a megadott
    típusból és profilból.

Példák: 
   Minden, a 80-as portra vonatkozó szabály törlése:
   netsh advfirewall firewall delete rule name=all protocol=tcp localport=80


   Az "enged80" nevu szabály törlése:
   netsh advfirewall firewall delete rule name="enged80"

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »advfirewall »firewall »dump


C:\Windows>netsh advfirewall firewall dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »advfirewall »firewall »help


C:\Windows>netsh advfirewall firewall help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Új értékek hozzárendelése egy létezo szabály tulajdonságaihoz.

»netsh »advfirewall »firewall »set


C:\Windows>netsh advfirewall firewall set ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
set rule    - Új értékek hozzárendelése egy létezo szabály tulajdonságaihoz.

Új értékek hozzárendelése egy létezo szabály tulajdonságaihoz.

»netsh »advfirewall »firewall »set »rule


C:\Windows>netsh advfirewall firewall set rule ?

Szintaxis: set rule
   group=<karakterlánc> | name=<karakterlánc>
   [dir=in|out]
   [profile=public|private|domain|any[,...]]
   [program=<program elérési útja>]
   [service=szolgáltatás rövid neve|any]
   [localip=any|<IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>]
   [remoteip=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>]
   [localport=0-65535|<porttartomány>[,...]|RPC|RPC-EPMap|IPHTTPS|any]
   [remoteport=0-65535|<porttartomány>[,...]|any]
   [protocol=0-255|icmpv4|icmpv6|icmpv4:type,code|icmpv6:type,code|
     tcp|udp|any]
   new
   [name=<karakterlánc>]
   [dir=in|out]
   [program=<program elérési útja>
   [service=<szolgáltatás rövid neve>|any]
   [action=allow|block|bypass]
   [description=<karakterlánc>]
   [enable=yes|no]
   [profile=public|private|domain|any[,...]]
   [localip=any|<IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>]
   [remoteip=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>]
   [localport=0-65535|RPC|RPC-EPMap|any[,...]]
   [remoteport=0-65535|any[,...]]
   [protocol=0-255|icmpv4|icmpv6|icmpv4:type,code|icmpv6:type,code|
     tcp|udp|any]
   [interfacetype=wireless|lan|ras|any]
   [rmtcomputergrp=<SDDL-karakterlánc>]
   [rmtusrgrp=<SDDL-karakterlánc>]
   [edge=yes|deferapp|deferuser|no (alapértelmezés=no)]
   [security=authenticate|authenc|authdynenc|notrequired]

Megjegyzések: 

   - Új paraméterérték beállítása egy megadott szabályra. Ha nem létezik a
    szabály, a parancs sikertelen. A szabályok létrehozására az add
    parancs használható.
   - A new kulcsszó után szereplo értékek frissülnek a szabályban. Ha
    nincsenek értékek, vagy hiányzik a new kulcsszó, nem történnek
    változások.
   - A szabálycsoportok esetében csak engedélyezésre és letiltásra nyílik
    lehetoség.
   - Ha több szabály felel meg a kritériumnak, minden ilyen szabály
    frissül.
   - A szabály nevének egyedinek kell lennie, és nem lehet "all".
   - Távoli számítógép vagy felhasználócsoport megadása esetén a security
    paraméternek az authenticate, authenc vagy authdynenc értéket kell adni.
   - A security paraméter authdynenc értékre való állításával lehetové
    teheti, hogy a rendszerek dinamikusan egyeztethessék a titkosítás
    használatát az adott Windows tuzfal-szabálynak eleget tevo
    adatforgalmakra nézve. A titkosítás egyeztetése a kapcsolatbiztonsági
    szabályok meglévo tulajdonságai alapján történik. Ez a paraméterérték
    megadja a lehetoséget a számítógépeknek arra, hogy elfogadják a bejövo
    IPSec-kapcsolatokon elsoként érkezo TCP- vagy UDP-adatcsomagokat,
    amennyiben azok IPSec-védelemmel vannak ellátva, de nincsenek
    titkosítva. Miután az elso adatcsomag feldolgozása megtörtént,
    a kiszolgáló újraegyezteti a kapcsolatot és frissíti úgy, hogy minden
    további adatcsere teljes köru titkosítás alá kerüljön.
   - Az authdynenc érték csak a dir=in érték esetén érvényes.
   - Az action=bypass érték esetén meg kell adni a távoli
    számítógépcsoportot, ha a dir=in érték van megadva.
   - Ha service=any, csak szolgáltatásokra vonatkozik a szabály.
   - Az ICMP típus vagy kód lehet "any".
   - Az edge csak bejövo szabályok esetében adható meg.

Példák: 

   A távoli IP-cím módosítása az "enged80" nevu szabályban:
   netsh advfirewall firewall set rule name="enged80" new
   remoteip=192.168.0.2

   A "Távoli asztal" csoportosító karakterláncú csoport engedélyezése:
   netsh advfirewall firewall set rule group="távoli asztal" new
   enable=yes

   A helyi portok módosítása a "Porttartomány engedélyezése" UDP-szabályon:
   Set rule name="Porttartomány engedélyezése" dir=out protocol=udp
   localport=5000-5020 action=allow

Egy meghatározott tuzfalszabály megjelenítése.

»netsh »advfirewall »firewall »show


C:\Windows>netsh advfirewall firewall show ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
show rule   - Egy meghatározott tuzfalszabály megjelenítése.

Egy meghatározott tuzfalszabály megjelenítése.

»netsh »advfirewall »firewall »show »rule


C:\Windows>netsh advfirewall firewall show rule ?

Használat: show rule name=<karakterlánc>
  [profile=<Profilok>|all]
  [type=static|dynamic]
  [verbose]

A Profilok paraméter egy vesszokkel elválasztott lista, a következo formában:
|private|domain[,...]

Minden, név szerint (illetve igény szerint profilok és típus szerint)
azonosítható szabály megjelenítése. A "verbose" kapcsoló megadása esetén
a parancs az összes szabályt megjeleníti.

Példák: 
Minden dinamikus bejövo szabály megjelenítése:
  netsh advfirewall inbound show name=all type=dynamic
Az összes
"allow messenger" nevu bejövo szabály minden beállításának megjelenítése:
  netsh advfirewall inbound show name="allow messenger" verbose

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »advfirewall »help


C:\Windows>netsh advfirewall help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Egy házirendfájl importálása az aktuális házirendtárolóba.

»netsh »advfirewall »import


C:\Windows>netsh advfirewall import ?

Használat: import <elérési út\fájlnév>

Megjegyzések: 

   - A házirend importálása a megadott fájlból.

Példa: 

  netsh advfirewall import "c:\újházirend.pol"

Váltás a következo környezetre: `netsh advfirewall mainmode'.

»netsh »advfirewall »mainmode


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
add      - Új alapmódú szabály hozzáadása.
delete     - Minden alapmódú egyezo szabály törlése.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
set      - Új értékek beállítása egy létezo szabály tulajdonságaiban.
show      - Alapmódú megadott szabály megjelenítése.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következot: ?.

Új alapmódú szabály hozzáadása.

»netsh »advfirewall »mainmode »add


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode add ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
add rule    - Új alapmódú szabály hozzáadása.

Új alapmódú szabály hozzáadása.

»netsh »advfirewall »mainmode »add »rule


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode add rule ?

Szintaxis: add rule name=<karakterlánc>
   mmsecmethods=dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|ecdhp256|
   ecdhp384:3des|des|aes128|aes192|aes256-md5|sha1|sha256
   |sha384[,...]|default
   [mmforcedh=yes|no (alapértelmezés: no)]
   [mmkeylifetime=<szám>min,<szám>sess]
   [description=<karakterlánc>]
   [enable=yes|no (alapértelmezés: yes)]
   [profile=any|current|public|private|domain[,...]]
   [endpoint1=any|<IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>
   |<tartomány>|<lista>]
   [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
   <IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>]
   [auth1=computerkerb|computercert|computercertecdsap256|
   computercertecdsap384|computerpsk|computerntlm|anonymous[,...]]
   [auth1psk=<karakterlánc>]
   [auth1ca="<hitelesítésszolgáltató> [certmapping:yes|no]
   [excludecaname:yes|no]
   [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."]
   [auth1healthcert=yes|no (alapértelmezés: no)]
   [auth1ecdsap256ca="<hitelesítésszolgáltató> [certmapping:yes|no]
   [excludecaname:yes|no]
   [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."]
   [auth1ecdsap256healthcert=yes|no (alapértelmezés: no)]
   [auth1ecdsap384ca="<hitelesítésszolgáltató> [certmapping:yes|no]
   [excludecaname:yes|no]
   [catype:root|intermediate (alapértelmezés: root)] | ..."]
   [auth1ecdsap384healthcert=yes|no (alapértelmezés: no)]
   [type=dynamic|static (alapértelmezés: static)]

Megjegyzések: 

   - Új alapmódú szabály hozzáadása a tuzfalházirendhez.
   - A szabálynévnek egyedinek kell lennie, és nem lehet "all".
   - A computerpsk és a computerntlm metódust nem lehet együtt megadni az
    auth1 paraméterhez.
   - A DES, az MD5 és a DHGroup1 algoritmus használata nem ajánlott.
    Ezek a titkosítási algoritmusok csak a visszamenoleges kompatibilitást
    szolgálják.
   - A minimális alapmódú kulcsélettartam: mmkeylifetime=1min.
    A maximális alapmódú kulcsélettartam: mmkeylifetime=2880min.
    A munkamenetek minimális száma: 0 munkamenet.
    A maximum: 2 147 483 647 munkamenet.
   - Az mmsecmethods paraméterben az alapértelmezett értéket megadó default
    kulcsszó a házirend értékét a következore állítja be:
    dhgroup2-aes128-sha1,dhgroup2-3des-sha1

Példák: 

   -Alapmódú szabály hozzáadása
    netsh advfirewall mainmode add rule name="teszt"
    description="Alapmód a következohöz: RATH"
    Mmsecmethods=dhgroup2:3des-sha256,ecdhp384:3des-sha384
    auth1=computercert,computercertecdsap256
    auth1ca="C=US, O=MSFT, CN=\'Microsoft North,
    South, East, and West Root Authority\'"
    auth1healthcert=no
    auth1ecdsap256ca="C=US, O=MSFT, CN=\'Microsoft North,
    South, East, and West Root Authority\'"
    auth1ecdsap256healthcert=yes
    mmkeylifetime=2min profile=domain

Minden alapmódú egyezo szabály törlése.

»netsh »advfirewall »mainmode »delete


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode delete ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
delete rule  - Minden alapmódú egyezo szabály törlése.

Minden alapmódú egyezo szabály törlése.

»netsh »advfirewall »mainmode »delete »rule


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode delete rule ?

Szintaxis: delete rule name=<karakterlánc>|all
   [profile=any|current|public|private|domain[,...]]
   [type=dynamic|static (alapértelmezés: static)]


Megjegyzések: 

   - A megadott névvel egyezo, meglévo alapmódú beállítás
    törlése. Szükség esetén profil is megadható.
    Ha a megadott néven nem található szabály, a parancs sikertelen.
   - Ha a name=all érték van megadva, minden szabály törlodik a megadott
    típusból és profilból.
    Ha nincs megadva profil, a törlés az összes profilra vonatkozik.

Példák: 

   A "teszt" nevu alapmódú szabály törlése:
   netsh advfirewall mainmode delete rule name="teszt"

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »advfirewall »mainmode »dump


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »advfirewall »mainmode »help


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Új értékek beállítása egy létezo szabály tulajdonságaiban.

»netsh »advfirewall »mainmode »set


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode set ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
set rule    - Új értékek beállítása egy létezo szabály tulajdonságaiban.

Új értékek beállítása egy létezo szabály tulajdonságaiban.

»netsh »advfirewall »mainmode »set »rule


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode set rule ?

Szintaxis: 
   set rule name=<karakterlánc>
   [profile=public|private|domain|any[,...]]
   [type=dynamic|static (alapértelmezés: static)]
   new
   [name=<karakterlánc>]
   [mmsecmethods= dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|ecdhp256|
   ecdhp384:3des|des|aes128|aes192|aes256-md5|sha1|sha256|
   sha384[,...]|default]
   [mmforcedh=yes|no (alapértelmezés: no)]
   [mmkeylifetime=<szám>min,<szám>sess]
   [description=<karakterlánc>]
   [enable=yes|no]
   [profile=public|private|domain|any[,...]]
   [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway
   <IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>]
   [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
   <IPv4-cím>|<IPv6-cím>|<alhálózat>|<tartomány>|<lista>]
   [auth1=computerkerb|computercert|computercertecdsap256|
   computercertecdsap384|computerpsk|computerntlm|anonymous[,...]]
   [auth1psk=<karakterlánc>]
   [auth1ca="<hitelesítésszolgáltató neve>
 [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no]
   [catype:root|intermediate (alapértelmezett érték: root)] | ..."]
   [auth1healthcert=yes|no (alapértelmezett érték: no)]
   [auth1ecdsap256ca="<hitelesítésszolgáltató neve> [certmapping:yes|no]
   [excludecaname:yes|no]
   [catype:root|intermediate (alapértelmezett érték: root)] | ..."]
   [auth1ecdsap256healthcert=yes|no (alapértelmezett érték: no)]
   [auth1ecdsap384ca="<hitelesítésszolgáltató neve> [certmapping:yes|no]
   [excludecaname:yes|no]
   [catype:root|intermediate (alapértelmezett érték: root)] | ..."]
   [auth1ecdsap384healthcert=yes|no (alapértelmezett érték: no)]
   [profile= any|current|domain|private|public[,...]]

Megjegyzések: 

   - Új paraméterérték beállítása egy megadott szabályra. Ha nem létezik a
    szabály, a parancs sikertelen. A szabályok létrehozására az add
    parancs használható.
   - A new kulcsszó után szereplo értékek frissülnek a szabályban. Ha
    nincsenek értékek, vagy hiányzik a new kulcsszó, nem történnek
    változások.
   - Ha több szabály is megfelel a feltételeknek, minden ilyen szabály
    frissül.
   - A szabály nevének egyedinek kell lennie, és nem lehet "all".
   - Az auth1 elem a lehetoségek vesszovel tagolt listája lehet.
    A computerpsk és a computerntlm metódus nem adható meg egyszerre az
    auth1 esetében.
   - A DES, az MD5 és a DHGroup1 algoritmus használata nem ajánlott.
    Ezek a kriptográfiai algoritmusok csak a korábbi rendszerekkel való
    kompatibilitást szolgálják.
   - A minimális alapmódú kulcsélettartam: mmkeylifetime=1min.
    A maximális alapmódú kulcsélettartam: mmkeylifetime=2880min.
    A munkamenetek maximális száma: 0 munkamenet.
    A maximum: 2 147 483 647 munkamenet.
   - Az mmsecmethods paraméterben a default
    kulcsszó a házirend értéket a következore állítja be:
    dhgroup2-aes128-sha1,dhgroup2-3des-sha1

Példák: 

   A teszt nevu szabály mmescmethods, description
   és keylifetime értékének módosítása

   netsh advfirewall mainmode set rule name="teszt"
   new description="A RATH2 alapmódja"
   Mmsecmethods=dhgroup2:3des-sha256,ecdhp384:3des-sha384

Alapmódú megadott szabály megjelenítése.

»netsh »advfirewall »mainmode »show


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode show ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
show rule   - Alapmódú megadott szabály megjelenítése.

Alapmódú megadott szabály megjelenítése.

»netsh »advfirewall »mainmode »show »rule


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode show rule ?

Szintaxis: show rule name=<karakterlánc>|all
   [profile=all|current|public|private|domain[,...]]
   [type=dynamic|static (alapértelmezés: static)]
   [verbose]


Megjegyzések: 

   - A megadott névvel egyezo, meglévo alapmódú beállítások megjelenítése.
    A név által megadott összes egyezo szabály megjelenítése. Szükség
    esetén profil is megadható.
    Ha a névben az "all" érték van megadva, a megadott profilok összes
    alapmódú beállítása megjelenik.

Példák: 

   A "teszt" nevu alapmódú szabály megjelenítése:
   netsh advfirewall mainmode show rule name="teszt"

Váltás a következo környezetre: `netsh advfirewall monitor'.

»netsh »advfirewall »monitor


C:\Windows>netsh advfirewall monitor ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
delete     - Minden, a feltételeknek megfelelo biztonsági társítás törlése.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
show      - A futásideju tuzfalházirend-beállítások megjelenítése.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következot: ?.

Minden, a feltételeknek megfelelo biztonsági társítás törlése.

»netsh »advfirewall »monitor »delete


C:\Windows>netsh advfirewall monitor delete ?

Használat: delete mmsa|qmsa [(forrás cél)|all]

Megjegyzések: 
   - Ez a parancs törli a (forrás cél) párral megadott biztonsági társítást.
   - A forrás és a cél egy-egy IPv4- vagy IPv6-cím

Példák: 
   Minden gyorsmódú biztonsági társítás törlése:
   netsh advfirewall monitor delete qmsa all

   Minden, két megadott cím közötti alapmódú biztonsági társítás törlése:
   netsh advfirewall monitor delete mmsa 192.168.03 192.168.0.6

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »advfirewall »monitor »dump


C:\Windows>netsh advfirewall monitor dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »advfirewall »monitor »help


C:\Windows>netsh advfirewall monitor help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

A futásideju tuzfalházirend-beállítások megjelenítése.

»netsh »advfirewall »monitor »show


C:\Windows>netsh advfirewall monitor show ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
show consec  - A kapcsolatbiztonság aktuális állapotadatainak megjelenítése.
show currentprofile - A jelenleg aktív profilok megjelenítése.
show firewall - A tuzfal aktuális állapotadatainak megjelenítése.
show mainmode - Az alapmód aktuális állapotadatainak megjelenítése.
show mmsa   - Az alapmódú biztonsági társítások megjelenítése
show qmsa   - A gyorsmódú biztonsági társítások megjelenítése.

A kapcsolatbiztonság aktuális állapotadatainak megjelenítése.

»netsh »advfirewall »monitor »show »consec


C:\Windows>netsh advfirewall monitor show consec ?

Szintaxis: show consec
    [rule
      name=<karakterlánc>
      [profile=public|private|domain|active|any[,...]]
    ]
    [verbose]


Megjegyzések: 

   - A kapcsolatbiztonság konfigurációjának megjelenítése az
    összes elérheto hálózati profilhoz
   - A [profile=] parancs lehetové teszi a rendszergazda számára, hogy a
    kimenetet a rendszer megadott profiljaira szurje, illetve csak
    az aktív vagy az inaktív profilokból adja vissza az eredményeket.
   - A [rule] paranccsal a rendszergazda a szabály
    kimeneti hatókörét adott szabálynevekre és állapotra korlátozhatja.
   - A Verbose argumentum támogatja a forrásnevet ismerteto biztonsági
    és speciális szabály részletes információinak megjelenítését.

Példák: 

   Az aktuális kapcsolatbiztonsági állapot megjelenítése:
   netsh advfirewall monitor show consec

   Az aktuális kapcsolatbiztonsági állapot megjelenítése a nyilvános
   profilhoz:
   netsh advfirewall monitor show consec rule name=all profile=public

A jelenleg aktív profilok megjelenítése.

»netsh »advfirewall »monitor »show »currentprofile


C:\Windows>netsh advfirewall monitor show currentprofile ?

Szintaxis: show currentprofile

Megjegyzések: 

   - A parancs megjeleníti a jelenleg aktív profilokhoz
    társított hálózati kapcsolatokat.

Példák: 

   A jelenleg aktív profilokhoz társított hálózatok megjelenítése:
netsh advfirewall monitor show currentprofile

A tuzfal aktuális állapotadatainak megjelenítése.

»netsh »advfirewall »monitor »show »firewall


C:\Windows>netsh advfirewall monitor show firewall ?

Szintaxis: show firewall
    [rule
      name=<karakterlánc>
      [dir=in|out]
      [profile=public|private|domain|active|any[,...]]
    ]
    [verbose]


Megjegyzések: 

   - A Windows tuzfal tulajdonságainak megjelenítése a rendelkezésre álló hálózati profilokhoz.
   - A profile=argument tulajdonság lehetové teszi, hogy a rendszergazdák a
    kimenetet a rendszer adott profiljaira szurjék.
   - A Verbose argumentum támogatja a forrásnevet ismerteto biztonsági
    és speciális szabály részletes információinak megjelenítését.

Példák: 

   A Windows tuzfal aktuális állapotának megjelenítése:
   netsh advfirewall monitor show firewall

   A nyilvános profil aktuális kimeno tuzfalszabályának megjelenítése:
   netsh advfirewall monitor show firewall rule name=all dir=out
   profile=public

Az alapmód aktuális állapotadatainak megjelenítése.

»netsh »advfirewall »monitor »show »mainmode


C:\Windows>netsh advfirewall monitor show mainmode ?

Szintaxis: show mainmode
    [rule
      name=<karakterlánc>
      [profile=public|private|domain|active|any[,...]]
    ]
    [verbose]


Megjegyzések: 

   - Az összes elérheto hálózati profil alapmódú biztonsági
    konfigurációjának megjelenítése
   - A [profile=] parancs lehetové teszi a rendszergazda számára, hogy a
    kimenetet a rendszer meghatározott profiljaival, illetve csak
    az aktív vagy inaktív profilokkal szurje
   - A [rule] parancs lehetové teszi a rendszergazda számára, hogy a
    szabálykimenet hatókörét meghatározott szabálynevekre szukítse
   - A Verbose paranccsal részletes információk jeleníthetok meg a
    biztonságról és a szabályok speciális "forrásneveirol"

Példák: 

   A nyilvános profil aktuális alapmódú adatainak megjelenítése:
   netsh advfirewall monitor show mainmode rule name=all profile=public

Az alapmódú biztonsági társítások megjelenítése

»netsh »advfirewall »monitor »show »mmsa


C:\Windows>netsh advfirewall monitor show mmsa ?

Szintaxis: show mmsa [(forrás cél)|all]

Megjegyzések: 

   - Ez a parancs a biztonsági társítást vagy annak páronkénti (forrás-cél)
    szurését jeleníti meg.
   - A forrás és a cél egy-egy IPv4- vagy
IPv6-cím.

Példák: 

   Az összes alapmódú biztonsági társítás megjelenítése:
   netsh advfirewall monitor show mmsa

   A két cím közötti alapmódú biztonsági társítások megjelenítése:
   netsh advfirewall monitor show mmsa 192.168.0.3 192.168.0.4

A gyorsmódú biztonsági társítások megjelenítése.

»netsh »advfirewall »monitor »show »qmsa


C:\Windows>netsh advfirewall monitor show qmsa ?

Szintaxis: show qmsa [(forrás cél)|all]

Megjegyzések: 

   - Ez a parancs a biztonsági társítást vagy annak páronkénti (forrás-cél)
    szurését jeleníti meg.
   - A forrás és a cél egy-egy IPv4- vagy
IPv6-cím.

Példák: 

   Az összes gyorsmódú biztonsági társítás megjelenítése:
   netsh advfirewall monitor show qmsa

   A két cím közötti gyorsmódú biztonsági társítások megjelenítése:
   netsh advfirewall monitor show qmsa 192.168.0.3 192.168.0.4

A házirend visszaállítása az alapértelmezett házirendre.

»netsh »advfirewall »reset


C:\Windows>netsh advfirewall reset ?

Szintaxis: reset [export filename=<elérési_út\fájlnév>]

Megjegyzések: 

   - A Fokozott biztonságú Windows tuzfal házirendjének visszaállítása az
    alapértelmezett házirendre. A jelenleg aktív házirend exportálható
    egy meghatározott fájlba.
   - Csoportházirend-objektumokban a parancs visszaállítja az összes
    beállítást nem konfiguráltra, és törli az összes kapcsolatbiztonsági
    és tuzfalszabályt.

Példa: 

   Az aktuális házirend fájlba történo biztonsági mentése és az
   alapértelmezett beállítások szerinti házirend használata:
   netsh advfirewall reset export "c:\backuppolicy.wfw"

A profilonkénti vagy globális beállítások megadása.

»netsh »advfirewall »set


C:\Windows>netsh advfirewall set ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
set allprofiles - A tulajdonságok beállítása minden profilban.
set currentprofile - A tulajdonságok beállítása az aktív profilban.
set domainprofile - A tulajdonságok beállítása a tartományi profilban.
set global   - A globális tulajdonságok beállítása.
set privateprofile - A tulajdonságok beállítása a saját profilban.
set publicprofile - A tulajdonságok beállítása a nyilvános profilban.

A tulajdonságok beállítása minden profilban.

»netsh »advfirewall »set »allprofiles


C:\Windows>netsh advfirewall set allprofiles ?

Használat: set allprofiles (paraméter) (érték)

Paraméterek: 
state       - A tuzfal alapértelmezett állapotának beállítása
        Használat: state ON|OFF|notconfigured

firewallpolicy  - A tuzfal alapértelmezett bejövo és kimeno muködésének
          beállítása.
  Használat: firewallpolicy (bejövo alapértelmezés),(kimeno alapértelmezés)
  Bejövo muködés:
   blockinbound    - A bejövo szabálynak meg nem felelo bejövo
              kapcsolatok tiltása.
   blockinboundalways - Minden bejövo kapcsolat tiltása még akkor is, ha
              megfelel egy szabálynak.
   allowinbound    - A szabálynak meg nem felelo bejövo forgalom
              engedélyezése.
   notconfigured    - Az érték visszaállítása a be nem állított
              állapotába.
  Kimeno muködés:
   allowoutbound    - A kimeno szabálynak meg nem felelo kimeno
              kapcsolatok engedélyezése.
   blockoutbound    - A szabálynak meg nem felelo kimeno kapcsolatok
              tiltása.
   notconfigured    - Az érték visszaállítása a be nem állított
              állapotába.

settings     - A tuzfal beállításainak megadása.
  Használat: settings (paraméter) enable|disable|notconfigured
  Paraméterek:
   localfirewallrules
     - A helyi szabályok csoportházirenddel való egyesítésének
      engedélyezése.
   localconsecrules
     - A helyi kapcsolatbiztonsági szabályok csoportházirenddel való
      egyesítésének engedélyezése.
   inboundusernotification
     - A felhasználó értesítésének engedélyezése, ha egy program
     figyeli a bejövo forgalmat.
   remotemanagement
     - A tuzfal távfelügyeletének engedélyezése.
   unicastresponsetomulticast
     - A csoportcímzésre adott egyedi címzésu válasz állapotfüggo
      támogatásának szabályozása.

logging      - Naplózási beállítások megadása.
  Használat: logging (paraméterek) (értékek)
  Paraméterek:
   allowedconnections - Az engedélyezett kapcsolatok naplózása.
              Érték: enable|disable|notconfigured
   droppedconnections - A megszakadt kapcsolatok naplózása.
              Érték: enable|disable|notconfigured
   filename      - A tuzfalnaplófájl nevének és helyének
              beállítása.
              Érték: <karakterlánc>|notconfigured
   maxfilesize:    - A tuzfalnapló maximális fájlméretének
              megadása kilobájtban.
              Érték: 1 - 32767|notconfigured

Megjegyzések: 
    - A profilonkénti tulajdonságbeállítások konfigurálása.
    - A "notconfigured" érték csak csoportházirend-tárolóra érvényes.

Példák: 
A tuzfal kikapcsolása minden profilban:
  netsh advfirewall allprofiles state off

A tuzfal alapértelmezett muködésének beállítása a bejövo kapcsolatok
tiltására és a kimeno forgalom engedélyezésére minden profilban:
  netsh advfirewall allprofiles firewall policy
  blockinbound,allowoutbound

A tuzfal távfelügyeletének bekapcsolása minden profilban:
  netsh advfirewall set allprofiles settings remotemanagement enable

A megszakadt kapcsolatok naplózása minden profilban:
  netsh advfirewall set allprofiles logging droppedconnections enable

A tulajdonságok beállítása az aktív profilban.

»netsh »advfirewall »set »currentprofile


C:\Windows>netsh advfirewall set currentprofile ?

Használat: set currentprofile (paraméter) (érték)

Paraméterek: 
state       - A fokozott biztonságú Windows tuzfal alapértelmezett
          állapotának beállítása
  Használat: state ON|OFF|notconfigured

firewallpolicy  - A tuzfal alapértelmezett bejövo és kimeno házirendjének
          beállítása.
  Használat: firewallpolicy (bejövo alapértelmezés),(kimeno alapértelmezés)
  Bejövo alapértelmezés:
   blockinbound    - Minden kéretlen bejövo forgalom tiltása.
   blockinboundalways - Ugyanaz, mint a blockinbound, minden szabály
              figyelmen kívül hagyása.
   allowinbound    - Minden bejövo forgalom engedélyezése.
   notconfigured    - Az érték visszaállítása a be nem állított
              állapotába.
  Kimeno alapértelmezés:
   allowoutbound    - Minden kimeno forgalom engedélyezése.
   blockoutbound    - Minden kimeno forgalom tiltása.
   notconfigured    - Az érték visszaállítása a be nem állított
              állapotába.

settings     - A tuzfal muködési beállításainak megadása.
  Használat: settings (paraméter) enable|disable|notconfigured
  Paraméterek:
   localfirewallrules
     - A helyi szabályok csoportházirenddel való egyesítésének
      engedélyezése.
   localconsecrules
     - A helyi kapcsolatbiztonsági szabályok csoportházirenddel való
      egyesítésének engedélyezése.
   inboundusernotification
     - A felhasználó értesítésének engedélyezése, ha ismeretlen program
      figyeli a bejövo forgalmat.
   remotemanagement
     - A tuzfal távfelügyeletének engedélyezése.
   unicastresponsetomulticast
     - A csoportcímzésre adott egyedi címzésu válasz állapotfüggo
      támogatásának szabályozása.

logging      - Naplózási beállítások megadása.
  Használat: logging (paraméterek) (értékek)
  Paraméterek és értékek:
   allowedconnections - Az engedélyezett kapcsolatok naplózása.
     Érték: enable|disable|notconfigured
   droppedconnections - A megszakadt kapcsolatok naplózása.
     Érték: enable|disable|notconfigured
   filename      - A tuzfalnaplófájl nevének és helyének
              beállítása.
     Érték: string|notconfigured
   maxfilesize:    - A tuzfalnapló maximális fájlméretének
              megadása kilobájtban.
     Érték: 1 - 32767 (alapérték: 4096)|notconfigured
Megjegyzések: 

   - Az aktív profil profilbeállításainak konfigurálása.
   - A "notconfigured" érték csak csoportházirend-tároló esetében érvényes.

Példák: 
A tuzfal kikapcsolása az aktuális profilban:
  netsh advfirewall set currentprofile state off

A tuzfal alapértelmezett házirendjének beállítása a bejövo forgalom tiltására
és a kimeno forgalom engedélyezésére az aktuális profilban:
  netsh advfirewall set currentprofile firewall policy
  blockinbound,allowoutbound

A tuzfal távfelügyeletének bekapcsolása az aktuális profilban:
  netsh advfirewall set currentprofile settings remotemanagement enable

A megszakadt kapcsolatok naplózása az aktuális profilban:
  netsh advfirewall set currentprofile logging droppedconnections enable

A tulajdonságok beállítása a tartományi profilban.

»netsh »advfirewall »set »domainprofile


C:\Windows>netsh advfirewall set domainprofile ?

set domainprofile (tulajdonságok) (érték)

A profilonkénti tulajdonságbeállítások konfigurálása.

Tulajdonságok: 
state       - A Fokozott biztonságú Windows tuzfal alapértelmezett
          állapotának konfigurálása.
  Használat: state ON|OFF|notconfigured

firewallpolicy  - A tuzfal alapértelmezett bejövo és kimeno
          házirendjének beállítása.
  Használat: firewallpolicy (bejövo alapértelmezés),(kimeno alapértelmezés)
  Bejövo alapértelmezés:
   blockinbound    - Minden kéretlen bejövo forgalom blokkolása.
   blockinboundalways - Ugyanaz, mint a blockinbound, minden szabály
              figyelmen kívül hagyása.
   notconfigured    - Az érték visszaállítása a beállítás nélküli
              állapotba.
   allowinbound    - Minden bejövo forgalom engedélyezése.
  Kimeno alapértelmezés:
   allowoutbound    - Minden kimeno forgalom engedélyezése.
   blockoutbound    - Minden kimeno forgalom blokkolása.
   notconfigured    - Az érték visszaállítása a beállítás nélküli
              állapotba.

settings     - A tuzfal muködési beállításainak megadása.
  Használat: settings (paraméter) enable|disable|notconfigured
  Paraméterek:
   localfirewallrules
     - A helyi tuzfalszabályok csoportházirenddel való egyesítésének
      engedélyezése.
   localconsecrules
     - A helyi kapcsolatbiztonsági szabályok csoportházirenddel való
      egyesítésének engedélyezése.
   inboundusernotification
     - A felhasználó értesítésének engedélyezése, ha ismeretlen program
      figyeli a bejövo forgalmat.
   remotemanagement
     - A tuzfal távfelügyeletének engedélyezése.
   unicastresponsetomulticast
     - A csoportcímzésre adott állapotfüggo egyedi címzésu válasz
      szabályozása.

logging      - Naplózási beállítások megadása.
  Használat: logging (paraméterek) (értékek)
  Paraméterek és értékek:
   Allowedconnections - Az engedélyezett kapcsolatok naplózása.
     Érték: enable|disable|notconfigured
   droppedconnections - A megszakadt kapcsolatok naplózása.
     Érték: enable|disable|notconfigured
   filename      - A tuzfalnaplófájl nevének és helyének
              beállítása.
     Érték: karakterlánc
   maxfilesize:    - A tuzfalnapló maximális fájlméretének
              megadása kilobájtban.
     Érték: 1 - 32767 (az alapértelmezés 4096)|notconfigured

Példák: 
A tuzfal kikapcsolása a tartományi profilban:
  netsh advfirewall set domainprofile state off

A tuzfal alapértelmezett házirendjének beállítása a bejövo forgalom
blokkolására és a kimeno forgalom engedélyezésére a tartományi profilban:
  netsh advfirewall set domainprofile firewall policy
  blockinbound,allowoutbound

Helyi szabályok kikapcsolása a tartományi profilban:
  netsh advfirewall set domainprofile settings localfirewallrules
  disable

A tuzfal távfelügyeletének bekapcsolása a tartományi profilban:
  netsh advfirewall set domainprofile settings remotemanagement enable

A megszakadt kapcsolatok naplózása a tartományban:
  netsh advfirewall set domainprofile logging droppedconnections enable

A tuzfalnapló maximális méretének beállítása
  netsh advfirewall set domainprofile logging maxfilesize 8192

A globális tulajdonságok beállítása.

»netsh »advfirewall »set »global


C:\Windows>netsh advfirewall set global ?

Szintaxis: set global statefulftp|statefulpptp enable|disable|notconfigured
      set global ipsec (paraméter) (érték)
      set global mainmode (paraméter) (érték) | notconfigured

IPsec-paraméterek:

   strongcrlcheck  - A visszavonttanúsítvány-lista ellenorzésének
             kényszerítési módja:
             0: Ellenorzés letiltása
             1: Visszavont tanúsítvány esetén sikertelen
               (alapértelmezés)
             2: Minden hiba sikertelenséget okoz
             notconfigured: Az érték visszaállítása
             konfigurálatlan állapotába
   saidletimemin   - A biztonsági társítás üresjárati ideje percben
            - Szintaxis: 5-60|notconfigured (alapértelmezés: 5)
   defaultexemptions - Az alapértelmezett IPsec-kivételek beállítása
             Alapértelmezés szerint az IPv6 neighbordiscovery
             és a DHCP protokoll mentesül az IPsec használata
             alól.
            - Szintaxis:
             none|neighbordiscovery|icmp|dhcp|notconfigured
   ipsecthroughnat  - A biztonsági társítások létesítésének feltétele
             a hálózati címfordítók mögött elhelyezkedo
             számítógépek esetén.
            - Szintaxis: never|serverbehindnat|
                   serverandclientbehindnat|
                   notconfigured (alapértelmezés: never)
   authzcomputergrp - Azon számítógépek konfigurálása, amelyeknek
             engedélyezett az alagút üzemmódú kapcsolatok
             létesítése.
            - Szintaxis: none|<SDDL-karakterlánc>|notconfigured
   authzusergrp   - Azon felhasználók konfigurálása, akiknek
             engedélyezett az alagút üzemmódú kapcsolatok
             létesítése.
            - Szintaxis: none|<SDDL-karakterlánc>|notconfigured

Alapmódú paraméterek:

   mmkeylifetime   - Az alapmódú kulcsélettartam percben,
             munkamenetszámban vagy mindkettoben megadva.
            - Szintaxis: <szám>min,<szám>sess
             minimális élettartam: <1> perc
             maximális élettartam: <2880> perc
             minimális munkamenetszám: <0> munkamenet
             maximális munkamenetszám: <2 147 483 647> munkamenet
   mmsecmethods   - Az alapmódú ajánlatlista beállításainak megadása
            - Szintaxis:
             keyexch:enc-integrity,keyexch:enc-integrity[,...]|
             default
            - keyexch=dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|
             ecdhp256|ecdhp384
            - enc=3des|des|aes128|aes192|aes256
            - integrity=md5|sha1
   mmforcedh     - DH használatának konfigurálása a kulcscsere
             biztosítására.
            - Szintaxis:
             yes|no (alapértelmezett érték: no)


Megjegyzések: 

   - A parancs globális beállításokat módosít, beleértve az IPsec
    speciális beállításait is.
   - A DES, az MD5 és a DHGroup1 használata nem ajánlott, mert ezek a
    kriptográfiai algoritmusok csak a visszamenoleges kompatibilitás miatt
    részei a rendszernek.
   - Az mmsecmethods paraméterben az alapértelmezett értéket megadó default
    kulcsszó a házirend értékét a következore állítja be:
    dhgroup2-aes128-sha1,dhgroup2-3des-sha1

Példák: 

   A visszavont tanúsítványok listáján végrehajtott ellenorzés mellozése:
   netsh advfirewall set global ipsec strongcrlcheck 0

   A tuzfaltámogatás bekapcsolása állapot-nyilvántartó FTP szolgáltatáshoz:
   netsh advfirewall set global statefulftp enable

   A globális alapmódú ajánlatok beállítása az alapértelmezett értékre:
   netsh advfirewall set global mainmode mmsecmethods default

   A globális alapmódú ajánlatok beállítása saját értékre:
   netsh advfirewall set global mainmode mmsecmethods
   dhgroup1:des-md5,dhgroup1:3des-sha1

A tulajdonságok beállítása a saját profilban.

»netsh »advfirewall »set »privateprofile


C:\Windows>netsh advfirewall set privateprofile ?

Használat: set privateprofile (tulajdonságok) (érték)

Paraméterek: 

state       - A tuzfal állapotának beállítása.
  Használat: state ON|OFF|notconfigured

firewallpolicy  - A tuzfal alapértelmezett bejövo és kimeno muködésmódjának
          beállítása.
   Bejövo muködésmód:
    blockinbound - A bejövo szabálynak meg nem felelo bejövo
            kapcsolatok tiltása.
    blockinboundalways - Minden bejövo kapcsolat tiltása még akkor is, ha
               megfelel egy szabálynak.
    allowinbound    - A szabálynak meg nem felelo bejövo forgalom
               engedélyezése.
    notconfigured    - Az érték visszaállítása a be nem állított
               állapotába.
   Kimeno muködésmód:
    allowoutbound    - A kimeno szabálynak meg nem felelo kimeno
               kapcsolatok engedélyezése.
    blockoutbound    - A szabálynak meg nem felelo kimeno kapcsolatok
               tiltása.
    notconfigured    - Az érték visszaállítása a be nem állított
               állapotába.
    settings       - A tuzfal beállításainak megadása.
    Használat: settings (paraméter) enable|disable|notconfigured\n
    Paraméterek:
     localfirewallrules
     - A helyi szabályok csoportházirenddel való egyesítésének
      engedélyezése.
     localconsecrules
     - A helyi kapcsolatbiztonsági szabályok csoportházirenddel való
      egyesítésének engedélyezése.
   inboundusernotification
     - A felhasználó értesítésének engedélyezése, ha egy program
     figyeli a bejövo forgalmat.
   remotemanagement
     - A tuzfal távfelügyeletének engedélyezése.
   unicastresponsetomulticast
     - A csoportcímzésre adott egyedi címzésu válasz állapotfüggo
      támogatásának szabályozása.
    logging      - Naplózási beállítások megadása.
  Használat: logging (paraméterek) (értékek)
  Paraméterek és értékek:
   allowedconnections - Az engedélyezett kapcsolatok naplózása.
                Értékek: enable|disable|notconfigured
     droppedconnections - Az eldobott kapcsolatok naplózása.
                Értékek: enable|disable|notconfigured
     filename      - A tuzfalnapló neve és helye.
                Értékek: <karakterlánc>|notconfigured
     maxfilesize     - A naplófájl maximális mérete kilobájtban.
                értékek: 1 - 32767|notconfigured

Megjegyzések: 

   - A saját profil beállításait konfigurálja.
   - A "notconfigured" érték csak csoportházirend-tároló esetében érvényes.

Példák: 
A tuzfal kikapcsolása a saját profilban:
  netsh advfirewall set privateprofile state off

A tuzfal alapértelmezett házirendjének beállítása a bejövo forgalom tiltására
és a kimeno forgalom engedélyezésére a saját profilban:
  netsh advfirewall set privateprofile firewall policy
  blockinbound,allowoutbound

A tuzfal távfelügyeletének bekapcsolása a saját profilban:
  netsh advfirewall set privateprofile settings remotemanagement enable

A megszakadt kapcsolatok naplózása a saját profilban:
  netsh advfirewall set privateprofile logging droppedconnections enable

A tulajdonságok beállítása a nyilvános profilban.

»netsh »advfirewall »set »publicprofile


C:\Windows>netsh advfirewall set publicprofile ?

set publicprofile (tulajdonságok) (érték)

A Windows tuzfal profilonkénti tulajdonságainak beállítása.

Tulajdonságok: 
state       - A fokozott biztonságú tuzfal alapértelmezett állapotának
          beállítása.
  Használat: state ON|OFF|notconfigured

firewallpolicy  - A tuzfal alapértelmezett bejövo és kimeno házirendjének
          beállítása.
  Használat: firewallpolicy (bejövo házirend),(kimeno házirend)
  Bejövo házirend:
   blockinbound    - Minden kéretlen bejövo forgalom tiltása.
   blockinboundalways - Ugyanaz, mint a blockinbound, minden szabály
              figyelmen kívül hagyása.
   allowinbound    - Minden bejövo forgalom engedélyezése.
   notconfigured    - Az érték visszaállítása a be nem állított
              állapotába.
  Kimeno házirend:
   allowoutbound    - Minden kimeno forgalom engedélyezése.
   blockoutbound    - Minden kimeno forgalom tiltása.
   notconfigured    - Az érték visszaállítása a be nem állított
              állapotába.

settings     - A tuzfal muködési beállításainak megadása.
  Használat: settings (paraméter) enable|disable|notconfigured
  Paraméterek:
   localfirewallrules
     - A helyi szabályok csoportházirenddel való egyesítésének
      engedélyezése.
   localconsecrules
     - A helyi kapcsolatbiztonsági szabályok csoportházirenddel való
      egyesítésének engedélyezése.
   inboundusernotification
     - A felhasználó értesítésének engedélyezése, ha ismeretlen program
      figyeli a bejövo forgalmat.
   remotemanagement
     - A tuzfal távfelügyeletének engedélyezése.
   unicastresponsetomulticast
     - A csoportcímzésre adott egyedi címzésu válasz állapotfüggo
      támogatásának szabályozása.

logging      - Naplózási beállítások megadása.
  Használat: logging (paraméterek) (értékek)
  Paraméterek és értékek:
   allowedconnections - Az engedélyezett kapcsolatok naplózása.
     Érték: enable|disable|notconfigured
   droppedconnections - A megszakadt kapcsolatok naplózása.
     Érték: enable|disable|notconfigured
   filename      - A tuzfalnaplófájl nevének és helyének
              beállítása.
     Érték: string|notconfigured
   maxfilesize:    - A tuzfalnapló maximális fájlméretének
              megadása kilobájtban.
     Érték: 1 - 32767 (alapérték: 4096)|notconfigured

Példák: 
A tuzfal kikapcsolása a nyilvános profilban:
  netsh advfirewall set publicprofile state off

A tuzfal alapértelmezett házirendjének beállítása a bejövo forgalom tiltására
és a kimeno forgalom engedélyezésére a nyilvános profilban:
  netsh advfirewall set publicprofile firewall policy
  blockinbound,allowoutbound

Helyi szabályok kikapcsolása a nyilvános profilban:
  netsh advfirewall set publicprofile settings localfirewallrules
  disable

A tuzfal távfelügyeletének bekapcsolása a nyilvános profilban:
  netsh advfirewall set publicprofile settings remotemanagement enable

A megszakadt kapcsolatok naplózása a nyilvános profilban:
  netsh advfirewall set publicprofile logging droppedconnections enable

A tuzfalnapló maximális méretének beállítása
  netsh advfirewall set publicprofile logging maxfilesize 8192

A profil- vagy globális tulajdonságok megjelenítése.

»netsh »advfirewall »show


C:\Windows>netsh advfirewall show ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
show allprofiles - Minden profil tulajdonságainak megjelenítése.
show currentprofile - Az aktív profil beállításainak megjelenítése.
show domainprofile - A tartományi tulajdonságok tulajdonságainak megjelenítése.
show global  - A globális tulajdonságok megjelenítése.
show privateprofile - A saját profil tulajdonságainak megjelenítése.
show publicprofile - A nyilvános profil beállításainak megjelenítése.
show store   - A jelenlegi interaktív munkamenet házirendtárolójának megjelenítése.

Minden profil tulajdonságainak megjelenítése.

»netsh »advfirewall »show »allprofiles


C:\Windows>netsh advfirewall show allprofiles ?

Használat: show allprofiles [paraméter]

Paraméterek: 

  state       - Annak megjelenítése, hogy be van-e kapcsolva
            a Fokozott biztonságú Windows tuzfal.
  firewallpolicy  - A tuzfal alapértelmezett bejövo és kimeno
            muködésmódjának megjelenítése.
  settings     - A tuzfal tulajdonságainak megjelenítése.
  logging      - A naplózási beállítások megjelenítése.

Megjegyzések: 

    - Minden profil tulajdonságainak megjelenítése. Ha nincs megadva
     paraméter, mindegyik tulajdonságot megjeleníti.


Példák: 
     Minden profil tuzfalállapotának megjelenítése:
     netsh advfirewall show allprofiles state

Az aktív profil beállításainak megjelenítése.

»netsh »advfirewall »show »currentprofile


C:\Windows>netsh advfirewall show currentprofile ?

Használat: show currentprofile [paraméter]

Paraméterek: 

  state       - Annak megjelenítése, hogy be van-e kapcsolva
            a Fokozott biztonságú Windows tuzfal.
  firewallpolicy  - A tuzfal alapértelmezett bejövo és kimeno
            muködésmódjának megjelenítése.
  settings     - A tuzfal tulajdonságainak megjelenítése.
  logging      - A naplózási beállítások megjelenítése.

Megjegyzések: 

    - A megadott profil tulajdonságainak megjelenítése. Ha nincs megadva
     paraméter, mindegyik tulajdonságot megjeleníti.


Példák: 
     Az aktuális profil tuzfalállapotának megjelenítése:
     netsh advfirewall show currentprofile state

A tartományi tulajdonságok tulajdonságainak megjelenítése.

»netsh »advfirewall »show »domainprofile


C:\Windows>netsh advfirewall show domainprofile ?

Használat: show domainprofile [paraméter]

Paraméterek: 

  state       - Annak megjelenítése, hogy be van-e kapcsolva
            a Fokozott biztonságú Windows tuzfal.
  firewallpolicy  - A tuzfal alapértelmezett bejövo és kimeno
            muködésmódjának megjelenítése.
  settings     - A tuzfal tulajdonságainak megjelenítése.
  logging      - A naplózási beállítások megjelenítése.

Megjegyzések: 

    - A megadott profil tulajdonságainak megjelenítése. Ha nincs megadva
     paraméter, mindegyik tulajdonságot megjeleníti.


Példák: 
     A tartományi profil tuzfalállapotának megjelenítése:
     netsh advfirewall show domainprofile state

A globális tulajdonságok megjelenítése.

»netsh »advfirewall »show »global


C:\Windows>netsh advfirewall show global ?

Használat: show global [tulajdonság]

Paraméterek: 
    ipsec       - Az IPsec-specifikus beállítások megjelenítése.
    statefulftp    - Az állapotfüggo FTP-támogatás állapotának
              megjelenítése.
    statefulpptp   - Az állapotfüggo PPTP-támogatás állapotának
              megjelenítése.
              Ezt az értéket figyelmen kívül hagyja a Windows 7 rendszer,
              és csak a régebbi verziójú Windows tuzfalat használó, speciális
              biztonságú rendszerek kezelésére használható.
    mainmode     - Az alapmódú házirendek megjelenítése.
    categories    - A tuzfal kategóriáinak megjelenítése.


Megjegyzések: 

    - A globális tulajdonságok értékeinek megjelenítése. Ha nincs megadva
      paraméter, mindegyik paramétert megjeleníti.

Példák: 
      Az IPsec-beállítások megjelenítése:
      netsh advfirewall show global ipsec

      Az alapmódú beállítások megjelenítése:
      netsh advfirewall show global mainmode

A saját profil tulajdonságainak megjelenítése.

»netsh »advfirewall »show »privateprofile


C:\Windows>netsh advfirewall show privateprofile ?

Használat: show privateprofile [paraméter]

Paraméterek: 

  state       - Annak megjelenítése, hogy be van-e kapcsolva
            a Fokozott biztonságú Windows tuzfal.
  firewallpolicy  - A tuzfal alapértelmezett bejövo és kimeno
            muködésmódjának megjelenítése.
  settings     - A tuzfal tulajdonságainak megjelenítése.
  logging      - A naplózási beállítások megjelenítése.

Megjegyzések: 

    - A megadott profil tulajdonságainak megjelenítése. Ha nincs megadva
     paraméter, mindegyik tulajdonságot megjeleníti.


Példák: 
     A saját profil tuzfalállapotának megjelenítése:
     netsh advfirewall show privateprofile state

A nyilvános profil beállításainak megjelenítése.

»netsh »advfirewall »show »publicprofile


C:\Windows>netsh advfirewall show publicprofile ?

show publicprofile [tulajdonság]

A megadott profil tulajdonságainak megjelenítése. Ha nincs megadva
 konkrét tulajdonságcsoport, az összes beállítást megjeleníti.

Tulajdonságok: 
state       - A Fokozott biztonságú Windows tuzfal alapértelmezett
          állapotának megjelenítése.
firewallpolicy  - A tuzfal alapértelmezett bejövo és kimeno házirendjének
          megjelenítése.
settings     - A tuzfal muködési beállításainak megjelenítése.
logging      - A naplózási beállítások megjelenítése.

Példák: 
A nyilvános profil tuzfalállapotának megjelenítése:
  netsh advfirewall show publicprofile state

A jelenlegi interaktív munkamenet házirendtárolójának megjelenítése.

»netsh »advfirewall »show »store


C:\Windows>netsh advfirewall show store ?

Használat: show store

Megjegyzések: 

   - Ez a parancs az aktuális házirendtárolót jeleníti meg.

Példa: 

  netsh advfirewall show store- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.186
11371

Where can I download the free Avira AntiVir Personal?

Is it really wise to offer drive C:\ and system for ejection ...?

Kann ich DirectX 10 oder 11 auf Windows XP installieren?

Is my Windows 10 / 11 up to date?

Taskkill mit der Cmd.exe korrekt und sinnvoll einsetzen mit Beispielen?

MS Office Dokumente beim Starten des Computers öffnen, aber wie?(0)