Windows Seven netsh branchcache irányító

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh branchcache ? A következo parancsok nem érhetok el: A környezetben lévo parancsok: ? - A parancsok listájának megjelenítése. dump - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése. exportkey - A tartalominformációs kulcs exportálása. flush - A helyi gyorsítótár tartalmának kiürítése. help - A parancsok listájának megjelenítése. importkey - Új tartalominformációs kulcs importálása. reset - A BranchCache szolgáltatás alaphelyzetbe állítása. set - Konfigurációs paraméterek beállítása. show - Konfigurációs paraméterek megjelenítése. smb - Váltás a következo környezetre: `netsh branchcache smb'. A következo alkörnyezetek érhetok el: smb A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy szóközt, majd a következot: ?.

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »branchcache »dump


C:\Windows>netsh branchcache dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A tartalominformációs kulcs exportálása.

»netsh »branchcache »exportkey


C:\Windows>netsh branchcache exportkey ?

Szintaxis: exportkey [outputfile=]<Fájl elérési útja>
   [passphrase]=<Hozzáférési kód>

Paraméterek: 

   Címke       Érték
   outputfile   - Azt a fájlt tartalmazó könyvtár elérési útja és neve,
            amelybe a kulcsot exportálni kell
   passphrase   - A kulcs importálásához egy hozzáférési kódra van
   szükség

Megjegyzések: Ez a parancs exportálja a BranchCache szolgáltatás által
     a tartalominformáció védelmének biztosításához használt kulcsot.
    Ezt követoen a kulcs egy másik számítógépen
     importálható az importkey parancs segítségével.

Példa: 

   exportkey %TMP%\secret.key "Kulcsfájl jelszava"
   exportkey outputfile=C:\KeyDirectory\secret.key "Kulcsfájl jelszava"

A helyi gyorsítótár tartalmának kiürítése.

»netsh »branchcache »flush


C:\Windows>netsh branchcache flush ?

Szintaxis: flush

Megjegyzések: A helyi gyorsítótár tartalmának kiürítése.

Példa: 

   flush

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »branchcache »help


C:\Windows>netsh branchcache help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Új tartalominformációs kulcs importálása.

»netsh »branchcache »importkey


C:\Windows>netsh branchcache importkey ?

Szintaxis: importkey [inputfile=]<Fájl elérési útja> [passphrase]=
   <Hozzáférési kód>

Paraméterek: 

   Címke       Érték
   inputfile    - Annak a fájlnak a helye, amelybol a kulcsot
            importálni kell
   passphrase   - A kulcsnak az exportkey parancs segítségével történo
            exportálásakor használt hozzáférési kód

Megjegyzések: Ez a parancs importálni fog egy új kulcsot a BranchCache
     szolgáltatáshoz a tartalominformáció védelmének biztosításához.
     A kulcsot elozoleg exportálni kell az
     exportkey parancs segítségével. Ha a szolgáltatás fut,
     leállítja és újraindítja azt az új kulcs
     használatának elkezdéséhez.

Példa: 

   importkey %TMP%\secret.key "Kulcsfájl jelszava"
   importkey inputfile=C:\KeyDirectory\secret.key "Kulcsfájl jelszava"

A BranchCache szolgáltatás alaphelyzetbe állítása.

»netsh »branchcache »reset


C:\Windows>netsh branchcache reset ?

Szintaxis: reset

Megjegyzések: A BranchCache szolgáltatás alaphelyzetbe állítása.
    A helyi gyorsítótár kiürítése. A BranchCache minden konfigurációs
     paramétere az alapértelmezett értékre lesz visszaállítva.

Példa: 

   reset

Konfigurációs paraméterek beállítása.

»netsh »branchcache »set


C:\Windows>netsh branchcache set ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
set cachesize - A helyi gyorsítótár méretének megadása.
set key    - Új tartalominformációs kulcs létrehozása.
set localcache - A helyi gyorsítótár helyének megadása.
set publicationcache - A helyi közzétételi gyorsítótár helyének beállítása.
set publicationcachesize - A helyi közzétételi gyorsítótár méretének beállítása.
set service  - A BranchCache szolgáltatás állapotának megadása.

A helyi gyorsítótár méretének megadása.

»netsh »branchcache »set »cachesize


C:\Windows>netsh branchcache set cachesize ?

Szintaxis: set cachesize [size=]{DEFAULT|<szám>} [[percent=]{TRUE|FALSE}]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   size   - A gyorsítótár mérete. Megadhatja százalékos értékként vagy
         egy pontos bájtszámként. DEFAULT értékre állítva
         az alapértelmezett konfiguráció visszaállításához
   percent  - Annak meghatározása, hogy a méret címkét a merevlemez
         százalékos értékeként vagy egy pontos bájtszámként kell-e
         kezelni. Figyelmen kívül hagyva, ha a méret címke beállítása
         DEFAULT.
         TRUE    - a méret a merevlemez méretének százalékos
                értéke
         FALSE   - a méret a bájtok pontos száma (alapértelmezett)

Megjegyzések: A BranchCache szolgáltatás helyi gyorsítótára
     méretének megadása. A méret megadható egy pontos bájtszámként vagy
     a lemez méretének százalékos értékeként. Ne feledje, hogy ez annak a
     lemeznek a méretére utal, amelyen a gyorsítótár található, és nem
     a számítógépen található összes lemez teljes méretére.

Példák: 

   set cachesize DEFAULT
   set cachesize 20971520
   set cachesize size=20 percent=TRUE

Új tartalominformációs kulcs létrehozása.

»netsh »branchcache »set »key


C:\Windows>netsh branchcache set key ?

Szintaxis: set key [[passphrase=]<Hozzáférési kód>]
Paraméterek: 

   Címke       Érték
   passphrase   - A kulcs létrehozásához használt hozzáférési kód. Ha
            nincs megadva hozzáférési kód, a program egy
            véletlenszeru kulcsot fog létrehozni. Az ugyanazon
            hozzáférési kód segítségével létrehozott két kulcs
            mindig azonos lesz. A hozzáférési kódok használatával
            egyszeruen duplikálható ugyanazon kulcs egy másik
            számítógépen (választható).

Megjegyzések: Új kulcs létrehozása a BranchCache szolgáltatáshoz a
     tartalominformáció védelmének biztosításához.
     Ha a szolgáltatás fut, ez a parancs leállítja és
     újraindítja azt az új kulcs használatának elkezdéséhez.

Példa: 

   set key
   set key passphrase="Biztonságban szeretném tartani a tartalmat"

A helyi gyorsítótár helyének megadása.

»netsh »branchcache »set »localcache


C:\Windows>netsh branchcache set localcache ?

Szintaxis: set localcache [directory=]{DEFAULT|<Fájl elérési útja>}

Paraméterek: 

   Címke       Érték
   directory   - Annak a könyvtárnak a teljes elérési útja,
            amelyben a helyi gyorsítótárat tárolni kell.
            Állítsa DEFAULT értékre az alapértelmezett
            gyorsítótárhely visszaállításához.

Megjegyzések: A BranchCache szolgáltatás helyi gyorsítótára helyének megadása.
     Ha a módosítások befejezéséhez erre szükség van,
     a szolgáltatás leáll, majd újraindul.
     A program minden meglévo gyorsítótárfájlt áthelyez
     az új helyre.
Példák: 

   set localcache DEFAULT
   set localcache directory=C:\BranchCache\Localcache

A helyi közzétételi gyorsítótár helyének beállítása.

»netsh »branchcache »set »publicationcache


C:\Windows>netsh branchcache set publicationcache ?

Használat: set publicationcache [directory=]{DEFAULT|<fájlelérési út>}

Paraméterek: 

   Név       Érték
   directory   - Annak a könyvtárnak a teljes elérési útja,
            amelyben a helyi közzétételi gyorsítótárat tárolni
            szeretné. A DEFAULT érték megadásával visszaállíthatja
            a gyorsítótár alapértelmezett helyét.

Megjegyzések: A paranccsal megadhatja a BranchCache szolgáltatás helyi
       közzétételi gyorsítótárának a helyét. A szolgáltatást leállítja
       és újraindítja a rendszer, ha ez szükséges a módosítás
       végrehajtásához.

Példák: 

   set publicationcache DEFAULT
   set publicationcache directory=C:\BranchCache\KözzététGyorst

A helyi közzétételi gyorsítótár méretének beállítása.

»netsh »branchcache »set »publicationcachesize


C:\Windows>netsh branchcache set publicationcachesize ?

Használat: set publicationcachesize [size=]{DEFAULT|<szám>} [[percent=]{TRUE|FALSE}]

Paraméterek: 

   Név     Érték
   size   - A gyorsítótár mérete. Százalékos értékként vagy a pontos
         bájtszámmal adható meg. A DEFAULT értékkel visszaállítható
         az alapértelmezett beállítás.
   percent  - Annak megadása, hogy a size paraméter értékét a merevlemez
         méretének százalékos arányaként vagy a pontos bájtszámként
         kezelje a rendszer. Figyelmen kívül marad, ha a size
         paraméterben a DEFAULT érték van megadva.
         TRUE    - a méret a merevlemez méretének százalékos aránya
         FALSE   - a mérete a pontos bájtszám (alapértelmezett)

Megjegyzések: A paranccsal beállíthatja a BranchCache szolgáltatás helyi
       közzétételi gyorsítótárának méretét. A méret a pontos bájtszámmal
       vagy a lemez méretének százalékos arányában adható meg. Fontos,
       hogy ez annak a lemeznek a méretét jelenti, amelyen a gyorsítótár
       található, nem pedig a számítógépben lévo lemezek összméretét.

Példák: 

   set publicationcachesize DEFAULT
   set publicationcachesize 20971520
   set publicationcachesize size=20 percent=TRUE

A BranchCache szolgáltatás állapotának megadása.

»netsh »branchcache »set »service


C:\Windows>netsh branchcache set service ?

Szintaxis: 
  set service [mode=]{DISABLED|LOCAL|DISTRIBUTED|HOSTEDSERVER|HOSTEDCLIENT}
        [[location]=<állomásnév>]
        [[clientauthentication]={DOMAIN|NONE}]
        [[serveonbattery]={TRUE|FALSE}]


Paraméterek: 

   Név          Érték
   mode         - A BranchCache szolgáltatás állapotának megadása
                DISABLED     - A szolgáltatás letiltása
                LOCAL       - Csak helyi gyorsítótárazás
                          használata
                DISTRIBUTED    - Elosztott gyorsítótár
                          engedélyezve
                HOSTEDSERVER   - Beállítás központi
                          gyorsítótár kiszolgálójaként
                HOSTEDCLIENT   - Beállítás központi
                          gyorsítótár ügyfeleként
   location       - A központi gyorsítótár-kiszolgáló helyének
               megadása. Erre a paraméterre csak akkor van
               szükség, ha a mode paraméter értéke
               HOSTEDCLIENT, és enélkül érvénytelen.
   clientauthentication - A központi gyorsítótár-kiszolgáló ügyfél-
               hitelesítési módszerének beállítása.
               Ezt a paramétert csak akkor kell használni, ha
               a mode paraméter a HOSTEDSERVER értékre van
               beállítva, és enélkül érvénytelen.
                DOMAIN      - A központi gyorsítótár
                          ügyfeleinek ugyanazon
                          tartomány tagjainak kell
                          lenniük.
                NONE       - Nincs használatban
                          hitelesítési módszer.
   serveonbattery    - Válaszadás engedélyezése az helyi ügyfélnek a
               társak gyorsítótárazott adatokra vonatkozó
               kéréseire teleprol való muködés közben.
               Ezt a paramétert csak akkor kell használni, ha
               a mode paraméter a DISTRIBUTED értékre van
               beállítva, és enélkül érvénytelen.
                TRUE       - Adatszolgáltatás
                          engedélyezése teleprol való
                          muködés közben.
                FALSE       - Adatszolgáltatás tiltása
                          teleprol való muködés
                          közben.

Megjegyzések: A BranchCache szolgáltatás állapotának megadása. Ez a parancs
       fogja biztosítani azt is, hogy a választott módhoz szükséges
       tuzfalbeállítások megfelelok legyenek.

       Kifejezetten javasolt, hogy egy teljes
       tartománynevet adjon meg a központi gyorsítótár neveként a
       központi gyorsítótár ügyfélmódjának a beállításakor.

Példák: 

   set service DISABLED
   set service mode=DISTRIBUTED
   set service mode=HOSTEDCLIENT location=SERVER123
   set service mode=HOSTEDSERVER clientauthentication=DOMAIN

Konfigurációs paraméterek megjelenítése.

»netsh »branchcache »show


C:\Windows>netsh branchcache show ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
show hostedcache - A központi gyorsítótár helyének megjelenítése.
show localcache - A helyi gyorsítótár állapotának megjelenítése.
show publicationcache - A helyi közzétételi gyorsítótár állapotának megjelenítése.
show status  - A BranchCache szolgáltatás aktuális állapotának megjelenítése.

A központi gyorsítótár helyének megjelenítése.

»netsh »branchcache »show »hostedcache


C:\Windows>netsh branchcache show hostedcache ?

Szintaxis: show hostedcache

Megjegyzések: A központi gyorsítótár megjelenítése

Példa: 

   show hostedcache

A helyi gyorsítótár állapotának megjelenítése.

»netsh »branchcache »show »localcache


C:\Windows>netsh branchcache show localcache ?

Szintaxis: show localcache

Megjegyzések: A helyi gyorsítótár állapotának megjelenítése.
     A gyorsítótár maximális mérete beállítható egy pontos
     bájtszámként vagy a lemez méretének
     százalékos értékeként. Ne feledje, hogy ez annak
     a lemeznek a méretére utal, amelyen a gyorsítótár található, és nem a
     számítógépen található összes lemez teljes méretére.

Példa: 

   show localcache

A helyi közzétételi gyorsítótár állapotának megjelenítése.

»netsh »branchcache »show »publicationcache


C:\Windows>netsh branchcache show publicationcache ?

Használat: show publicationcache

Megjegyzések: A helyi közzétételi gyorsítótár állapotának megjelenítése. A
     gyorsítótár maximális mérete a pontos bájtszámmal vagy a lemez
     méretének százalékos arányában adható meg. Fontos, hogy ez annak a
     lemeznek a méretét jelenti, amelyen a gyorsítótár található, nem
     pedig a számítógépben lévo lemezek összméretét.

Példák: 

   show publicationcache

A BranchCache szolgáltatás aktuális állapotának megjelenítése.

»netsh »branchcache »show »status


C:\Windows>netsh branchcache show status ?

Szintaxis: show status [[detail=]{BASIC|ALL}]

Paraméterek: 

   Címke     Érték
   detail   - A megjelenítendo adatok szintje (választható)
          BASIC   - Csak az alapadatok megjelenítése
         (alapértelmezett)
          ALL    - Minden rendelkezésre álló adat megjelenítése

Megjegyzések: A BranchCache szolgáltatás aktuális állapotának megjelenítése.

Példák: 

   show status
   show status ALL
   show status detail=ALL

Váltás a következo környezetre: `netsh branchcache smb'.

»netsh »branchcache »smb


C:\Windows>netsh branchcache smb ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
set      - Konfigurációs paraméterek beállítása.
show      - Konfigurációs paraméterek megjelenítése.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következot: ?.

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »branchcache »smb »dump


C:\Windows>netsh branchcache smb dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »branchcache »smb »help


C:\Windows>netsh branchcache smb help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Konfigurációs paraméterek beállítása.

»netsh »branchcache »smb »set


C:\Windows>netsh branchcache smb set ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
set latency  - A BranchCache SMB-késésének beállítása.

A BranchCache SMB-késésének beállítása.

»netsh »branchcache »smb »set »latency


C:\Windows>netsh branchcache smb set latency ?

Szintaxis: set latency [latency=]<szám>

   Paraméterek:

   Név     Érték
   latency   - A legkisebb kapcsolatkésedelem a fiókiroda irányában,
           amelyet követoen az SMB BranchCache-gyorsítótárazást
           használ (ezredmásodperc).
         

Konfigurációs paraméterek megjelenítése.

»netsh »branchcache »smb »show


C:\Windows>netsh branchcache smb show ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
show latency  - A BranchCache SMB-késedelmi beállításainak megjelenítése.

A BranchCache SMB-késedelmi beállításainak megjelenítése.

»netsh »branchcache »smb »show »latency


C:\Windows>netsh branchcache smb show latency ?

Szintaxis: get

   Paraméterek: Nincs



- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -









... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To



HTTP: ... console/en/index.htm
0.155
11277

My Windows 11 doesn't have a group policy editor, why?

Desktop Kalender deinstallieren vom Windows Desktop!

Has DesktopOK Save option for correct layout naming at multi-screens?

Convert File Name to File Time Stamp - Example Android Smartphones!

Überprüfen Sie den Festplattenzustand mithilfe von WMIC!

Wo aktiviere ich den Spielemodus unter Windows 11?



(0)