Windows Seven netsh http irányító

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh http ? A következo parancsok nem érhetok el: A környezetben lévo parancsok: ? - A parancsok listájának megjelenítése. add - Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába. delete - Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából. dump - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése. flush - Belso adatok ürítése. help - A parancsok listájának megjelenítése. show - Információ megjelenítése. A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy szóközt, majd a következot: ?.

Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.

»netsh »http »add


C:\Windows>netsh http add ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
add cacheparam - A HTTP szolgáltatás gyorsítótár-paraméterének hozzáadása
add iplisten  - IP-cím hozzáadása az IP-figyelési listához. 
add sslcert  - Kiszolgálói SSL-tanúsítvány kötésének hozzáadása egy IP-címhez és porthoz.
add timeout  - Globális idokorlát hozzáadása a szolgáltatáshoz.
add urlacl   - URL-foglalási bejegyzés hozzáadása. 

A HTTP szolgáltatás gyorsítótár-paraméterének hozzáadása

»netsh »http »add »cacheparam


C:\Windows>netsh http add cacheparam ?
                 
Szintaxis: add cacheparam [type=]cacherangechunksize|maxcacheresponsesize
       [value=]<ulong>

Paraméterek: 

    Címke          Érték
    type          - A beállítás paraméterének típusa.
    value         - A bájtban megadott érték. Hexadecimális érték
                 esetén a 0x elotagot hozzá kell adni.

Megjegyzések: A HTTP szolgáltatás gyorsítótár-paraméterének hozzáadása.

Példák: 

    add cacheparam type=maxcacheresponsesize value=524288
    add cacheparam type=cacherangechunksize value=131072 

IP-cím hozzáadása az IP-figyelési listához.

»netsh »http »add »iplisten


C:\Windows>netsh http add iplisten ?
                      
Szintaxis: add iplisten [ipaddress=]<IP-cím>

Paraméterek: 

  Címke   Érték
  ipaddress - Az IP-figyelési listához hozzáadni kívánt IPv4- vagy IPv6-cím.

Megjegyzés: Új IP-cím hozzáadása az IP-figyelési listához. Nem tartalmazza a
      portszámot. Az IP-figyelési lista azon címeket tartalmazza,
      amelyhez a HTTP-szolgáltatás kötve van. A "0.0.0.0" minden
      IPv4-címre, a "::" minden IPv6-címre vonatkozik.

Példák: 

     add iplisten ipaddress=fe80::1
     add iplisten ipaddress=1.1.1.1
     add iplisten ipaddress=0.0.0.0
     add iplisten ipaddress=::                        

Kiszolgálói SSL-tanúsítvány kötésének hozzáadása egy IP-címhez és porthoz.

»netsh »http »add »sslcert


C:\Windows>netsh http add sslcert ?
                
Szintaxis: add sslcert [ipport=]<IP-cím:port>
         [certhash=]<karakterlánc>
         [appid=]<GUID>
         [[certstorename=]<karakterlánc>
         [verifyclientcertrevocation=]enable|disable
         [verifyrevocationwithcachedclientcertonly=]enable|disable
         [usagecheck=]enable|disable
         [revocationfreshnesstime=]<u-int>
         [urlretrievaltimeout=]<u-int>
         [sslctlidentifier=]<karakterlánc>
         [sslctlstorename=]<karakterlánc>
         [dsmapperusage=]enable|disable
         [clientcertnegotiation=]enable|disable]

Paraméterek: 

    Név            Érték

    ipport         - a kötés IP-címe és portszáma.
    certhash        - a tanúsítvány SHA-kivonata. A kivonat
                 20 bájt hosszú, és hexadecimális
                 karakterláncként van megadva.
    appid          - a tulajdonos alkalmazást azonosító GUID.
    certstorename      - a tanúsítvány tárolási neve. Alapértéke
                 MY. A tanúsítványt a helyi számítógép
                 környezetében kell tárolni.
    verifyclientcertrevocation - ügyféltanúsítványok visszavonás-
                   ellenorzésének be- és kikapcsolása.
    verifyrevocationwithcachedclientcertonly - az ügyféltanúsítványok
                    visszavonás-ellenorzésnél történo
                    kizárólagos használatának be- és
                    kikapcsolása.
    usagecheck       - használatellenorzés be- és kikapcsolása.
                  Alapértelmezés szerint bekapcsolt.
    revocationfreshnesstime - a frissített tanúsítvány-visszavonási listák
                  keresésének idoköze. Ha az érték 0, az új
                  lista csak az elozo lista elévülésekor
                  lesz frissítve. (Másodperc-érték.)
    urlretrievaltimeout   - a távoli URL tanúsítvány-visszavonási
                  listáinak keresési idoköze.
                  (Ezredmásodperc-érték.)
    sslctlidentifier    - megbízható tanúsítvány-kiállítók listája.
                  A lista lehet a számítógép által
                  megbízhatónak minosített tanúsítvány-
                  kiállítók alhalmaza.
    sslctlstorename     - Az SslCtlIdentifier tárolására használt
                  LOCAL_MACHINE alatti hely.
    dsmapperusage      - DS-leképezés be- és kikapcsolása.
                  Alapértelmezés szerint letiltott.
    clientcertnegotiation  - tanúsítvány egyeztetésének be- és
                 kikapcsolása. Alapértelmezés szerint
                 letiltott.

Megjegyzés: új kiszolgálói SSL-tanúsítványkötés és megfelelo
      ügyféltanúsítvány-házirendek lesznek hozzáadva egy IP-címhez
      és porthoz.

Példák: 

     add sslcert ipport=1.1.1.1:443 certhash=0102030405060708090A0B0C0D0E0F1011121314 appid={00112233-4455-6677-8899-AABBCCDDEEFF} 

Globális idokorlát hozzáadása a szolgáltatáshoz.

»netsh »http »add »timeout


C:\Windows>netsh http add timeout ?

Szintaxis: add timeout [timeouttype=]idleconnectiontimeout|headerwaittimeout
         [Érték=]<u-short>

Paraméterek: 

    Címke           Érték
    timeouttype       - a beállítás idotúllépésének típusa.
    value          - az idotúllépés értéke (másodpercben). Ha az
                 érték hexadecimális, a 0x elotagot kell
                 használni.

Megjegyzés: Globális idotúllépés hozzáadása a szolgáltatáshoz.

Példák: 

    add timeout timeouttype=idleconnectiontimeout value=120
    add timeout timeouttype=headerwaittimeout value=0x40

URL-foglalási bejegyzés hozzáadása.

»netsh »http »add »urlacl


C:\Windows>netsh http add urlacl ?
                
Szintaxis: add urlacl [url=]<karakterlánc>
         [ [user=]<karakterlánc>
                     [ [listen=]yes|no [delegate=]yes|no ]
          |
          [sddl=]<karakterlánc>
         ]

Paraméterek: 

  Címke   Érték
  url   - teljes URL
  user   - a felhasználó vagy felhasználócsoport neve
  listen  - a következo értékek egyike:
        yes: a felhasználói URL-regisztráció engedélyezése.
           Ez az alapértelmezés.
        no: a felhasználói URL-regisztráció tiltása.
  delegate - a következo értékek egyike:
        yes: a felhasználói URL-delegálás engedélyezése.
        no: a felhasználói URL-delegálás tiltása. Ez az alapértelmezés.
  sddl   - a DACL-t leíró SDDL-karakterlánc

Megjegyzés: A parancs fenntartja az URL-t a nem rendszergazda felhasználók
     és fiókok számára. A DACL megadható NT-fióknév és a listen és
     delegate paraméterek, vagy egy SDDL-karakterlánc használatával.

Példa: 
                             
     add urlacl url=http://+:80/MyUri user=DOMAIN\user 
     add urlacl url=http://www.contoso.com:80/MyUri user=DOMAIN\user listen=yes 
     add urlacl url=http://www.contoso.com:80/MyUri user=DOMAIN\user delegate=no 
     add urlacl url=http://+:80/MyUri sddl=... 

Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.

»netsh »http »delete


C:\Windows>netsh http delete ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
delete cache  - Bejegyzések törlése HTTP-szolgáltatás kernel URI-gyorsítótárából.
delete iplisten - IP-cím törlése az IP-figyelési listából. 
delete sslcert - Egy IP-cím és port SSL-tanúsítványkötéseinek törlése.
delete timeout - Globális idokorlát törlése. 
delete urlacl - URL-foglalás törlése. 

Bejegyzések törlése HTTP-szolgáltatás kernel URI-gyorsítótárából.

»netsh »http »delete »cache


C:\Windows>netsh http delete cache ?
                 
Szintaxis: delete cache [[url=]<karakterlánc> [[recursive=]yes|no]]]

Paraméterek: 

  Név     Érték
  url    - Teljes URL-cím.
  recursive - Ha yes az értéke, minden bejegyzést töröl a megadott URL alól.

Megjegyzés: a parancs teljesen kiüríti a HTTP-kernel URI gyorsítótárát, vagy
törli a megadott URI alatti bejegyzéseket.

Példák: 
   delete cache url=http://www.kontraktor.hu:80/eroforras/ recursive=yes
   delete cache                          

IP-cím törlése az IP-figyelési listából.

»netsh »http »delete »iplisten


C:\Windows>netsh http delete iplisten ?
                     
Szintaxis: delete iplisten [ipaddress=]<IP-cím>

Paraméterek: 

  Címke   Érték
  ipaddress - az IPv4- vagy IPv6-cím törölve lesz az IP-figyelési listából.
        Ez nem vonatkozik a portszámra.

Megjegyzés: IP-cím törlése az IP-figyelési listából. Az IP-figyelési lista
      azokat a címeket tartalmazza, amelyhez a HTTP-szolgáltatás kötve
      van.

Példák: 
                                       
     delete iplisten ipaddress=fe80::1                       
     delete iplisten ipaddress=1.1.1.1                       
     delete iplisten ipaddress=0.0.0.0                       
     delete iplisten ipaddress=::                         

Egy IP-cím és port SSL-tanúsítványkötéseinek törlése.

»netsh »http »delete »sslcert


C:\Windows>netsh http delete sslcert ?

Szintaxis: delete sslcert [ipport=]<IP-cím:portszám>

Paraméterek: 

  Címke   Érték
  ipport - az IPv4- vagy IPv6-cím és portszám, amelynek SSL-
       tanúsítványkötése törölve lesz.

Megjegyzés: adott IP-cím és portszám kiszolgálói SSL-tanúsítványkötéseinek
      és megfelelo ügyfélházirendjeinek törlése.

Példák: 

     delete sslcert ipport=1.1.1.1:443
     delete sslcert ipport=0.0.0.0:443
     delete sslcert ipport=[::]:443

Globális idokorlát törlése.

»netsh »http »delete »timeout


C:\Windows>netsh http delete timeout ?

Szintaxis: delete timeout [timeouttype=]idleconnectiontimeout|headerwaittimeout

Paraméterek: 

    Címke           Érték
    timeouttype       - a beállítás idotúllépésének típusa.

Megjegyzés: globális idotúllépés törlése, és a szolgáltatás visszaállítása az
      alapértelmezett értékekre.

Példák: 

    delete timeout timeouttype=idleconnectiontimeout
    delete timeout timeouttype=headerwaittimeout

URL-foglalás törlése.

»netsh »http »delete »urlacl


C:\Windows>netsh http delete urlacl ?

Szintaxis: delete urlacl [url=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Címke  Érték
  url - a törölni kívánt teljes URL.

Megjegyzés: a parancs töröl egy fenntartott URL-t.

Példák: 

     delete urlacl url=http://+:80/Uri
     delete urlacl url=http://www.contoso.com:80/Uri

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »http »dump


C:\Windows>netsh http dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

Belso adatok ürítése.

»netsh »http »flush


C:\Windows>netsh http flush ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
flush logbuffer - A naplófájlok belso puffereinek ürítése.

A naplófájlok belso puffereinek ürítése.

»netsh »http »flush »logbuffer


C:\Windows>netsh http flush logbuffer ?
                 
Szintaxis: flush logbuffer                         
                               
Megjegyzés: a parancs kiüríti a naplófájlok belso puffereit.
                               
Példák: 
   flush logbuffer                          

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »http »help


C:\Windows>netsh http help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Információ megjelenítése.

»netsh »http »show


C:\Windows>netsh http show ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
show cacheparam - A HTTP szolgáltatás aktuális paramétereinek megjelenítése.
show cachestate - Gyorsítótárazott URI-eroforrások és hozzárendelt tulajdonságaik felsorolása.
show iplisten - Az IP-figyelési lista minden IP-címének megjelenítése.
show servicestate - A HTTP-szolgáltatás pillanatfelvételének megjelenítése.
show sslcert  - Egy IP-cím és port SSL-tanúsítványkötéseinek megjelenítése. 
show timeout  - A szolgáltatás idokorlátértékeinek megjelenítése.
show urlacl  - URL-névtérfenntartások megjelenítése. 

A HTTP szolgáltatás aktuális paramétereinek megjelenítése.

»netsh »http »show »cacheparam


C:\Windows>netsh http show cacheparam ?
                     
Szintaxis: show cacheparam

Megjegyzések: A HTTP szolgáltatás gyorsítótár-paramétereinek megjelenítése
       (bájtban megadva).

Példák: 
   show cacheparam                              

Gyorsítótárazott URI-eroforrások és hozzárendelt tulajdonságaik felsorolása.

»netsh »http »show »cachestate


C:\Windows>netsh http show cachestate ?

Szintaxis: show cachestate [[url=]<karakterlánc>]

Paraméterek: 

  Címke   Érték
  url  -  teljes URL. Ha nincs megadva, minden URL-re
       vonatkozik. Az URL lehet regisztrált URL-ek elotagja is.

Megjegyzés: a parancs felsorolja a HTTP-válaszgyorsítótárban tárolt
      eroforrásokat és azok tulajdonságait, vagy megjeleníti
      egy eroforrást és annak tulajdonságait.

Példák: 
   show cachestate url=http://www.contoso.com:80/myresource
   show cachestate

Az IP-figyelési lista minden IP-címének megjelenítése.

»netsh »http »show »iplisten


C:\Windows>netsh http show iplisten ?

Szintaxis: show iplisten

Megjegyzés: Az IP-figyelési lista minden IP-címének felsorolása. Az
      IP-figyelési lista azokat a címeket tartalmazza, amelyhez a
      HTTP-szolgáltatás kötve van. A "0.0.0.0" minden IPv4-címre, a "::"
      minden IPv6-címre vonatkozik.

A HTTP-szolgáltatás pillanatfelvételének megjelenítése.

»netsh »http »show »servicestate


C:\Windows>netsh http show servicestate ?

Szintaxis: show servicestate [[view=]session|requestq] [[verbose=]yes|no]

Paraméterek: 

  Címke   Érték
  view  - pillanatfelvétel készítése a HTTP-szolgáltatás állapotáról
       a kiszolgálói munkafolyamat vagy kérelmi várólisták alapján
  verbose - tulajdonságinformációkat is tartalmazó részletes információk
       megjelenítése.

Megjegyzés: a HTTP-szolgáltatás pillanatfelvételének megjelenítése.

Példák: 
   show servicestate view="session"
   show servicestate view="requestq"

Egy IP-cím és port SSL-tanúsítványkötéseinek megjelenítése.

»netsh »http »show »sslcert


C:\Windows>netsh http show sslcert ?
               
Szintaxis: show sslcert [ipport=]<IP-cím:portszám>

Paraméterek: 

  Címke   Érték
  ipport - az IPv4- vagy IPv6-cím és port, amelynek SSL-tanúsítványkötései
       meg lesznek jelenítve. Az ipport kapcsoló kihagyása minden
       kötést felsorol.

Megjegyzés: egy IP-címhez és portszámhoz tartozó kiszolgálói SSL-
      tanúsítványkötések és megfelelo ügyféltanúsítvány-házirendek
      felsorolása.


Példák: 
                             
     show sslcert ipport=[fe80::1]:443 
     show sslcert ipport=1.1.1.1:443            
     show sslcert ipport=0.0.0.0:443            
     show sslcert ipport=[::]:443 
     show sslcert 

A szolgáltatás idokorlátértékeinek megjelenítése.

»netsh »http »show »timeout


C:\Windows>netsh http show timeout ?
                     
Szintaxis: show timeout                             
 
Megjegyzés: a szolgáltatás idotúllépés értékeit jeleníti meg (másodpercben).  
                                   
Példák: 
   show timeout                              

URL-névtérfenntartások megjelenítése.

»netsh »http »show »urlacl


C:\Windows>netsh http show urlacl ?
               
Szintaxis: show urlacl [url=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Címke  Érték
  url - teljes URL. Ha nincs megadva, minden URL-re
      vonatkozik.

Megjegyzés: A parancs felsorolja a megadott fenntartott URL vagy minden URL
      DACL-jeit.

Példa: 
                             
     show urlacl url=http://+:80/MyUri           
     show urlacl url=http://www.contoso.com:80/MyUri     
     show urlacl - br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.171
9929

Kann ich Magische Maus Spuren auf dem Multi Monitor unter Windows 10/7 verwenden?

Has the Quad-Dir-Explorer fast access to frequently used programs?

Ist es möglich, nur zwei Ordner und nicht 4 Explorer für Windows zu öffnen?

Can I translate Get Pixel Color for people in my country?

Drop your own custom flakes on the desktop?

Error message: You might not have enough rights!(0)