Windows Seven netsh mbn irányító

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh mbn ? A következo parancsok nem érhetok el: A környezetben lévo parancsok: ? - A parancsok listájának megjelenítése. add - Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába. connect - Csatlakozás mobil szélessávú hálózathoz. delete - Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából. disconnect - A mobil szélessávú hálózattal fennálló kapcsolat bontása. dump - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése. help - A parancsok listájának megjelenítése. set - A konfigurációs adatok beállítása. show - Információ megjelenítése. A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy szóközt, majd a következot: ?.

Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.

»netsh »mbn »add


C:\Windows>netsh mbn add ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
add profile  - Hálózati profil hozzáadása a profiladattárhoz.

Hálózati profil hozzáadása a profiladattárhoz.

»netsh »mbn »add »profile


C:\Windows>netsh mbn add profile ?

Szintaxis: add profile [interface=]<karakterlánc> [name=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Név       Érték
  ***       *****
  interface    A kapcsolat neve.
  name      A profil XML-fájljának neve.

Megjegyzések: 

  A paranccsal mobil szélessávú hálózati profilt adhat hozzá az adott
  kapcsolathoz minden felhasználó részére.

  Az interface paramétert kötelezo megadni, az értékének pedig a
  "netsh mbn show interfaces" paranccsal megjelenítheto kapcsolatnévnek
  kell lennie.

  A name paramétert is kötelezo megadni, az értéke pedig a profiladatokat
  tartalmazó XML-fájl neve.

Példák: 

  add profile interface="Szélessávú mobilkapcsolat" name="Profil1.xml"

Csatlakozás mobil szélessávú hálózathoz.

»netsh »mbn »connect


C:\Windows>netsh mbn connect ?

Szintaxis: connect [interface=]<karakterlánc> [connmode=]tmp|name
                        [name=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Név       Érték
  *****      *****
  interface    Az adapter neve.
  connmode    Meghatározza, hogy a csatlakozási paraméterek
          hogyan lesznek megadva.
  name      A profil XML-fájljának vagy a profilnak a neve.

Megjegyzések: 

  Az adott profil használatával csatlakozzon a mobil szélessávú
  hálózathoz. A függvény meghívása elott az eszközt regisztrálni
  kell.

  Az interface paraméter megadása kötelezo. Értéke a
  "netsh mbn show interfaces" parancs által megjelenített egyik
  adapter neve.

  A connmode paraméter azt határozza meg, hogy a csatlakozási
  paraméterek hogyan lesznek megadva. A kapcsolat kérheto egy profil
  XML-fájlja vagy az XML-fájlhoz tartozó profilnév segítségével.
  A profilnevet elozetesen menteni kell a mobil szélessávú profil
  adattárában a "netsh mbn add profile" parancs használatával.
  Az elobbi esetben a connmode paraméternek a "tmp" értéket kell
  adni. Az utóbbi esetben a paraméter értéke "name" kell legyen.

  A name paraméter a profil XML-fájljának a neve, ha a
  connmode paraméter értéke "tmp", illetve a profil neve, ha a
  connmode paraméter értéke "name".

Példák: 

  connect interface="Szélessávú mobilkapcsolat"
                  connmode=tmp name=d:\profil.xml
  connect interface="Szélessávú mobilkapcsolat"
                  connmode=name name=SajatProfilNeve 

Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.

»netsh »mbn »delete


C:\Windows>netsh mbn delete ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
delete profile - Hálózati profil törlése a profiladattárból.

Hálózati profil törlése a profiladattárból.

»netsh »mbn »delete »profile


C:\Windows>netsh mbn delete profile ?

Szintaxis: delete profile [interface=]<karakterlánc> [name=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Név       Érték
  ***       *****
  interface    A kapcsolat neve.
  name      A profil neve.

Megjegyzések: 

  A paranccsal eltávolíthat egy mobil szélessávú hálózati profilt az adott
  kapcsolatról.

  Az interface paramétert kötelezo megadni, az értékének pedig a
  "netsh mbn show interfaces" paranccsal megjelenítheto kapcsolatnévnek
  kell lennie.

  A name paramétert is kötelezo megadni, az értéke pedig a profiladatokat
  tartalmazó XML-fájl neve.

Példák: 

  delete profile interface="Szélessávú mobilkapcsolat" name="Profilnév"

A mobil szélessávú hálózattal fennálló kapcsolat bontása.

»netsh »mbn »disconnect


C:\Windows>netsh mbn disconnect ?

Szintaxis: disconnect [interface=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Név       Érték
  ***       *****
  interface    Az adapter neve.

Megjegyzések: 

  Kapcsolat megszakítása a mobil szélessávú hálózattal a megadott adapteren.

  Az interface paraméter megadása kötelezo, amely pedig a "netsh mbn show
  interfaces" parancs által megjelenített adapternevek egyike.

Példák: 

  disconnect interface="Szélessávú mobilkapcsolat" 

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »mbn »dump


C:\Windows>netsh mbn dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »mbn »help


C:\Windows>netsh mbn help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

A konfigurációs adatok beállítása.

»netsh »mbn »set


C:\Windows>netsh mbn set ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
set tracing  - Nyomkövetés engedélyezése vagy letiltása.

Nyomkövetés engedélyezése vagy letiltása.

»netsh »mbn »set »tracing


C:\Windows>netsh mbn set tracing ?

Szintaxis: set tracing [mode=]yes|no

Paraméterek: 

  Név    Érték
  mode  - Az alábbi értékek egyike:
       yes: Nyomkövetés engedélyezése a szélessávú mobilkapcsolatokhoz.
       no: Nyomkövetés letiltása a szélessávú mobilkapcsolatokhoz.

Megjegyzések: 

  Engedélyezése esetén a rendszer összegyujti és a nyomkövetési fájlokba
  menti a szélessávú mobilkapcsolatok nyomkövetési naplóit.

  A mode paramétert kötelezo megadni. Ha a tiltási értékre van állítva,
  a nyomkövetés leáll.


Példák: 

  set tracing mode=yes 

Információ megjelenítése.

»netsh »mbn »show


C:\Windows>netsh mbn show ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
show capability - Megjeleníti az adapter funkcióira vonatkozó adatokat az adott adapter esetében.
show connection - Megjeleníti az aktuális kapcsolatra vonatkozó adatokat az adott adapter esetében.
show homeprovider - Megjeleníti a hazai szolgáltatóra vonatkozó adatokat az adott adapter esetében.
show interfaces - Megjeleníti a rendszerben lévo mobil szélessávú adapterek listáját.
show pin    - Megjeleníti a PIN-kódra vonatkozó adatokat az adott adapter esetében.
show pinlist  - Megjeleníti a PIN-kódlistára vonatkozó adatokat az adott adapter esetében.
show preferredproviders - Megjeleníti az elonyben részesített szolgáltatók listáját az adott adapter esetében.
show profiles - A rendszeren konfigurált profilok listájának megjelenítése.
show provisionedcontexts - Megjeleníti a biztosított környezetekre vonatkozó adatokat az adott adapter esetében.
show radio   - Megjeleníti a rádió állapotadatait az adott adapter esetében.
show readyinfo - Megjeleníti a készenléti állapotra vonatkozó adatokat az adott adapter esetében.
show signal  - Megjeleníti a jelinformációkat az adott adapter esetében.
show smsconfig - Megjeleníti az SMS-beállításokra vonatkozó adatokat az adott adapter esetében.
show tracing  - Annak megjelenítése, hogy a mobil szélessávú nyomkövetés engedélyezve van-e, vagy le van tiltva.
show visibleproviders - Megjeleníti a látható szolgáltatók listáját az adott adapter esetében.

Megjeleníti az adapter funkcióira vonatkozó adatokat az adott adapter esetében.

»netsh »mbn »show »capability


C:\Windows>netsh mbn show capability ?

Használat: show capability [interface=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Név       Érték
  ***       *****
  interface   - A kapcsolat neve.

Megjegyzések: 

  A paranccsal megjelenítheti az adott kapcsolat képességeire vonatkozó
  információkat.

  Az interface paramétert kötelezo megadni, az értékének pedig a
  "netsh mbn show interfaces" paranccsal megjelenítheto kapcsolatnévnek
  kell lennie.

Példák: 

  show capability interface="Szélessávú mobilkapcsolat"

Megjeleníti az aktuális kapcsolatra vonatkozó adatokat az adott adapter esetében.

»netsh »mbn »show »connection


C:\Windows>netsh mbn show connection ?

Használat: show connection [interface=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Név       Érték
  ***       *****
  interface   - A kapcsolat neve.

Megjegyzések: 

  A paranccsal megjelenítheti az adott kapcsolat aktuális csatlakozási
  információit.

  Az interface paramétert kötelezo megadni, az értékének pedig a
  "netsh mbn show interfaces" paranccsal megjelenítheto kapcsolatnévnek
  kell lennie.

Példák: 

  show connection interface="Szélessávú mobilkapcsolat"

Megjeleníti a hazai szolgáltatóra vonatkozó adatokat az adott adapter esetében.

»netsh »mbn »show »homeprovider


C:\Windows>netsh mbn show homeprovider ?

Használat: show homeprovider [interface=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Név       Érték
  ***       *****
  interface   - A kapcsolat neve.

Megjegyzések: 

  A paranccsal megjelenítheti az adott kapcsolat otthoni szolgáltatójára
  vonatkozó információkat.

  Az interface paramétert kötelezo megadni, az értékének pedig a
  "netsh mbn show interfaces" paranccsal megjelenítheto kapcsolatnévnek
  kell lennie.

Példák: 

  show homeprovider interface="Szélessávú mobilkapcsolat"

Megjeleníti a rendszerben lévo mobil szélessávú adapterek listáját.

»netsh »mbn »show »interfaces


C:\Windows>netsh mbn show interfaces ?

Szintaxis: show interfaces

Megjegyzések: 

  A mobil szélessáv rendszeren konfigurált adaptereinek
  megjelenítése.
  A parancshoz nem tartoznak paraméterek.

Példák: 

  show interfaces 

Megjeleníti a PIN-kódra vonatkozó adatokat az adott adapter esetében.

»netsh »mbn »show »pin


C:\Windows>netsh mbn show pin ?

Használat: show pin [interface=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Név       Érték
  ***       *****
  interface   - A kapcsolat neve.

Megjegyzések: 

  A paranccsal megjelenítheti az adott kapcsolat PIN-információit.

  Az interface paramétert kötelezo megadni, az értékének pedig a
  "netsh mbn show interfaces" paranccsal megjelenítheto kapcsolatnévnek
  kell lennie.

Példák: 

  show pin interface="Szélessávú mobilkapcsolat"

Megjeleníti a PIN-kódlistára vonatkozó adatokat az adott adapter esetében.

»netsh »mbn »show »pinlist


C:\Windows>netsh mbn show pinlist ?

Használat: show pinlist [interface=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Név       Érték
  ***       *****
  interface   - A kapcsolat neve.

Megjegyzések: 

  A paranccsal megjelenítheti az adott kapcsolat PIN-listainformációit.

  Az interface paramétert kötelezo megadni, az értékének pedig a
  "netsh mbn show interfaces" paranccsal megjelenítheto kapcsolatnévnek
  kell lennie.

Példák: 

  show pinlist interface="Szélessávú mobilkapcsolat"

Megjeleníti az elonyben részesített szolgáltatók listáját az adott adapter esetében.

»netsh »mbn »show »preferredproviders


C:\Windows>netsh mbn show preferredproviders ?

Használat: show preferredproviders [interface=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Név       Érték
  ***       *****
  interface   - A kapcsolat neve.

Megjegyzések: 

  A paranccsal megjelenítheti az adott kapcsolat elonyben részesített
  szolgáltatóinak listáját.

  Az interface paramétert kötelezo megadni, az értékének pedig a
  "netsh mbn show interfaces" paranccsal megjelenítheto kapcsolatnévnek
  kell lennie.

Példák: 

  show preferredproviders interface="Szélessávú mobilkapcsolat"

A rendszeren konfigurált profilok listájának megjelenítése.

»netsh »mbn »show »profiles


C:\Windows>netsh mbn show profiles ?

Szintaxis: show profiles [[name=]<karakterlánc>] [[interface=]<karakterlánc>]

Paraméterek: 

  Címke      Érték
  *****      *****
  name     - A megjeleníteni kívánt profil neve.
  interface   - Az adapter neve.

Megjegyzések: 

  Megjeleníti a profiladatokat, vagy listázza a rendszerben lévo
  profilokat. A profilnév és az adapter megadása nem kötelezo.

  Ha a profilnév meg van adva, a parancs az adott profil tartalmát
  jeleníti meg. Ellenkezo esetben az adapter profiljait listázza.

  Ha az adapter neve meg van adva, a parancs csak az adott adapter
  megadott profilját listázza. Ellenkezo esetben az elso egyezo
  profilt jeleníti meg.

Példák: 

  show profiles name="profil 1" interface="Szélessávú mobilkapcsolat"
  show profiles name="profil 2"
  show profiles

Megjeleníti a biztosított környezetekre vonatkozó adatokat az adott adapter esetében.

»netsh »mbn »show »provisionedcontexts


C:\Windows>netsh mbn show provisionedcontexts ?

Használat: show provisionedcontexts [interface=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Név       Érték
  ***       *****
  interface   - A kapcsolat neve.

Megjegyzések: 

  A paranccsal megjelenítheti az adott kapcsolathoz tartozó biztosított
  környezetekre vonatkozó információkat.

  Az interface paramétert kötelezo megadni, az értékének pedig a
  "netsh mbn show interfaces" paranccsal megjelenítheto kapcsolatnévnek
  kell lennie.

Példák: 

  show provisionedcontexts interface="Szélessávú mobilkapcsolat"

Megjeleníti a rádió állapotadatait az adott adapter esetében.

»netsh »mbn »show »radio


C:\Windows>netsh mbn show radio ?

Használat: show radio [interface=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Név       Érték
  ***       *****
  interface   - A kapcsolat neve.

Megjegyzések: 

  A paranccsal megjelenítheti az adott kapcsolat rádióállapot-információit.

  Az interface paramétert kötelezo megadni, az értékének pedig a
  "netsh mbn show interfaces" paranccsal megjelenítheto kapcsolatnévnek
  kell lennie.

Példák: 

  show radio interface="Szélessávú mobilkapcsolat"

Megjeleníti a készenléti állapotra vonatkozó adatokat az adott adapter esetében.

»netsh »mbn »show »readyinfo


C:\Windows>netsh mbn show readyinfo ?

Használat: show readyinfo [interface=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Név       Érték
  ***       *****
  interface   - A kapcsolat neve.

Megjegyzések: 

  A paranccsal megjelenítheti az arra vonatkozó információkat, hogy az adott
  kapcsolat használatra kész-e.

  Az interface paramétert kötelezo megadni, az értékének pedig a
  "netsh mbn show interfaces" paranccsal megjelenítheto kapcsolatnévnek
  kell lennie.

Példák: 

  show readyinfo interface="Szélessávú mobilkapcsolat"

Megjeleníti a jelinformációkat az adott adapter esetében.

»netsh »mbn »show »signal


C:\Windows>netsh mbn show signal ?

Használat: show signal [interface=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Név       Érték
  ***       *****
  interface   - A kapcsolat neve.

Megjegyzések: 

  A paranccsal megjelenítheti az adott kapcsolat jelinformációit.

  Az interface paramétert kötelezo megadni, az értékének pedig a
  "netsh mbn show interfaces" paranccsal megjelenítheto kapcsolatnévnek
  kell lennie.

Példák: 

  show signal interface="Szélessávú mobilkapcsolat"

Megjeleníti az SMS-beállításokra vonatkozó adatokat az adott adapter esetében.

»netsh »mbn »show »smsconfig


C:\Windows>netsh mbn show smsconfig ?

Használat: show smsconfig [interface=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Név       Érték
  ***       *****
  interface   - A kapcsolat neve.

Megjegyzések: 

  A paranccsal megjelenítheti az adott kapcsolat SMS-konfigurációjára
  vonatkozó információkat.

  Az interface paramétert kötelezo megadni, az értékének pedig a
  "netsh mbn show interfaces" paranccsal megjelenítheto kapcsolatnévnek
  kell lennie.

Példák: 

  show smsconfig interface="Szélessávú mobilkapcsolat"

Annak megjelenítése, hogy a mobil szélessávú nyomkövetés engedélyezve van-e, vagy le van tiltva.

»netsh »mbn »show »tracing


C:\Windows>netsh mbn show tracing ?

Szintaxis: show tracing

Megjegyzések: 

  Annak megjelenítése, hogy a mobil szélessávú nyomkövetés engedélyezve
  van-e, vagy le van tiltva.

Példák: 

  show tracing

Megjeleníti a látható szolgáltatók listáját az adott adapter esetében.

»netsh »mbn »show »visibleproviders


C:\Windows>netsh mbn show visibleproviders ?

Használat: show visibleproviders [interface=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Név       Érték
  ***       *****
  interface   - A kapcsolat neve.

Megjegyzések: 

  A paranccsal megjelenítheti az adott kapcsolat által látható szolgáltatókra
  vonatkozó információkat.

  Az interface paramétert kötelezo megadni, az értékének pedig a
  "netsh mbn show interfaces" paranccsal megjelenítheto kapcsolatnévnek
  kell lennie.

Példák: 

  show visibleproviders interface="Szélessávú mobilkapcsolat"- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.171
9667

How can i sign up, register, log in on Twitter.com?

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

Windows 8, 10 Sound Fenster als Verknüpfung auf dem Desktop wie in Win8?

Computer Management in Windows 8.1 and 10 (Find, Open and Run)?

How to open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

Can I find Windows 8:! On-Screen Keyboard, (10, open, start, run, osk.exe)?(0)