Windows Seven netsh wlan irányító

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh wlan ? A következo parancsok nem érhetok el: A környezetben lévo parancsok: ? - A parancsok listájának megjelenítése. add - Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába. connect - Kapcsolódás vezeték nélküli hálózathoz. delete - Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából. disconnect - Egy vezeték nélküli hálózattal fennálló kapcsolat bontása. dump - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése. export - WLAN-profilok mentése XML-fájlokba. help - A parancsok listájának megjelenítése. refresh - Az állandó hálózat beállításainak frissítése. reportissues - WLAN intelligens nyomkövetési jelentés készítése. set - Konfigurációs adatok beállítása. show - Információ megjelenítése. start - Az állandó hálózat indítása. stop - Az állandó hálózat leállítása. A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy szóközt, majd a következot: ?.

Konfigurációs bejegyzés felvétele a táblába.

»netsh »wlan »add


C:\Windows>netsh wlan add ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
add filter   - Egy vezeték nélküli hálózat felvétele a megengedett
         és a tiltott vezeték nélküli hálózatok listájába.
add profile  - WLAN-profil felvétele a rendszer megadott adapteréhez.

Egy vezeték nélküli hálózat felvétele a megengedett

»netsh »wlan »add »filter


C:\Windows>netsh wlan add filter ?

Használat: add filter [permission=]allow|block|denyall [[ssid=]<karakterlánc>]
    [networktype=]infrastructure|adhoc

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  permission  - A szuro engedélytípusa.
  ssid     - A vezeték nélküli hálózat neve.
  networktype  - A vezeték nélküli hálózat hálózattípusa.

Megjegyzések: 

  Egy vezeték nélküli hálózat felvétele a rendszeren konfigurált
   megengedett és tiltott hálózatok listájába.

  Az ssid paramétert kötelezo megadni, ha az engedély allow (engedélyezve)
  vagy block (tiltva). Ha az engedély denyall (az összes megtagadása),
  akkor nem szabad megadni az ssid paramétert.

Példák: 

  add filter permission=allow ssid=ssid1 networktype=infrastructure
  add filter permission=block ssid=ssid2 networktype=adhoc
  add filter permission=denyall networktype=adhoc

WLAN-profil felvétele a rendszer megadott adapteréhez.

»netsh »wlan »add »profile


C:\Windows>netsh wlan add profile ?

Használat: add profile [filename=]<karakterlánc> [[interface=]<karakterlánc>]
      [[user=]all|current]

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  filename   - A profil XML-fájljának neve.
  interface   - Kapcsolat neve.
  user     - A felhasználói hatókör, minden felhasználó vagy csak
          a jelenlegi felhasználó.

Megjegyzések: 

  Vezeték nélküli hálózati profil felvétele egy adapter vagy az aktuális
  felhasználók szintjén.

  A fájlnév paramétert kötelezo megadni. A profil adatait tartalmazó
  XML-fájl neve.

  Az interface paramétert nem kötelezo megadni. Ez az egyik olyan
  adapternév, amely a "netsh wlan show interface" paranccsal megjelenítheto.
  Ha meg van adva az adapternév, a profilt ahhoz az adapterhez rendeli
  hozzá a parancs, más esetben a minden vezeték nélküli adapterhez.

  A user paramétert nem kötelezo megadni. Azt adja meg, hogy ez a profil
  minden felhasználóra (all) vagy csak a jelenlegi felhasználóra (current)
  vonatkozik. Alapértelmezés szerint minden felhasználóra vonatkozik.

Példák: 

  add profile filename="Profile1.xml" interface="Wireless Network Connection"
  user=current

Kapcsolódás vezeték nélküli hálózathoz.

»netsh »wlan »connect


C:\Windows>netsh wlan connect ?

Használat: connect [name=]<karakterlánc> [ssid=]<karakterlánc>
      [[interface=]<karakterlánc>]

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  ssid     - A vezeték nélküli hálózat neve.
  name     - A kapcsolódási kísérletben használandó profil neve.
  interface   - Annak az adapternek a neve, amelyrol kísérlet történik
          a kapcsolódásra.

Megjegyzések: 

  Kapcsolódás a megadott nevu vezeték nélküli hálózathoz
  a megadott profillal. A kapcsolódási kísérlet a megadott adapterrol
  történik, kivéve ha csak egy adapter érheto el a rendszeren; ez esetben
  kihagyható az interface paraméter.

  A profil nevét (name paraméter) kötelezo megadni, de vezeték nélküli
  hálózat nevét (ssid) nem. Ha csak egy hálózatnév van a profilban, akkor
  ahhoz kapcsolódik a rendszer. Ha több hálózatnév van a profilban, akkor
  kötelezo megadni az ssid paramétert.

  Ha több adapter érheto el a rendszerben, kötelezo megadni az
  interface paramétert. Az adaptert nem lehet helyettesíto
  karakteres névvel megadni.

  Ha a megadott adapter már csatlakozik egy vezeték nélküli hálózathoz,
  akkor ez a parancs eloször bontja a kapcsolatot azzal a hálózattal,
  majd megkísérel kapcsolódni az új hálózathoz. Ha viszont megegyezik a két
  hálózat, akkor a parancs egyszeruen sikert jelent, és semmit sem tesz.

Példák: 

  connect ssid=SSID1 name=Profile1
  connect ssid=SSID2 name=Profile2 interface="Vezeték nélküli hálózat"

Konfigurációs bejegyzés törlése a táblából.

»netsh »wlan »delete


C:\Windows>netsh wlan delete ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
delete filter - Egy vezeték nélküli hálózat törlése a megengedett
         és a tiltott vezeték nélküli hálózatok listájáról.
delete profile - WLAN-profil törlése egy vagy több adapterrol.

Egy vezeték nélküli hálózat törlése a megengedett

»netsh »wlan »delete »filter


C:\Windows>netsh wlan delete filter ?

Használat: delete filter [permission=]allow|block|denyall [[ssid=]<karakterlánc>]
    [networktype=]infrastructure|adhoc

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  permission  - A szuro engedélytípusa.
  ssid     - A vezeték nélküli hálózat neve.
  networktype  - A vezeték nélküli hálózat hálózattípusa.

Megjegyzések: 

  Vezeték nélküli hálózat törlése a rendszeren konfigurált
   megengedett és tiltott hálózatok listájáról.

  Az ssid paramétert kötelezo megadni, ha az engedély allow (engedélyezve)
  vagy block (tiltva). Ha az engedély denyall (az összes megtagadása),
  akkor nem szabad megadni az ssid paramétert.

Példák: 

  delete filter permission=allow ssid=ssid1 networktype=infrastructure
  delete filter permission=block ssid=ssid2 networktype=adhoc
  delete filter permission=denyall networktype=adhoc

WLAN-profil törlése egy vagy több adapterrol.

»netsh »wlan »delete »profile


C:\Windows>netsh wlan delete profile ?

Használat: delete profile [name=]<karakterlánc> [[interface=]<karakterlánc>]

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  name     - A törlendo profil neve.
  interface   - Kapcsolat neve.

Megjegyzések: 

  Vezeték nélküli hálózati profil törlése egy adapter vagy az egész
  gép szintjérol.

  A name paramétert kötelezo megadni. Ez a törlendo profil neve.
  Az interface paramétert nem kötelezo megadni. Ha meg van adva, akkor csak
  errol az adapterrol törli a parancs a profilt. Ha nincs megadva,
  akkor a profil a gép szintjérol és minden olyan adapterrol törlodik,
  amelynek van ilyen profilja.

A profilnév tartalmazhat helyettesíto karaktereket, ha több profil neve felel
meg, mindet eltávolítja a parancs.

Példák: 

  delete profile name="Profile 1" interface="Wireless Network Connection"
  delete profile name="Profile 1" i=*

Egy vezeték nélküli hálózattal fennálló kapcsolat bontása.

»netsh »wlan »disconnect


C:\Windows>netsh wlan disconnect ?

Használat: disconnect [[interface=]<karakterlánc>]

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  interface   - Annak az adapternek a neve, amelyrol kapcsolatbontásra
          történik kísérlet.

Megjegyzések: 

  A megadott adapteren fennálló vezeték nélküli hálózati kapcsolat bontása.

  Ha több adapter érheto el a rendszerben, kötelezo megadni az
  interface paramétert. Több adaptert helyettesíto
  karakteres névvel lehet megadni.

  Ha a megadott adapter nem áll kapcsolatban vezeték nélküli
  hálózattal, akkor a parancs egyszeruen sikert jelent, és semmit sem tesz.


Példák: 

  disconnect
  disconnect interface="Vezeték nélküli hálózati kapcsolat"

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »wlan »dump


C:\Windows>netsh wlan dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

WLAN-profilok mentése XML-fájlokba.

»netsh »wlan »export


C:\Windows>netsh wlan export ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
export hostednetworkprofile - Az állandó hálózati profil exportálása XML-fájlba.
export profile - A megadott profilok exportálása XML-fájlokba.

Az állandó hálózati profil exportálása XML-fájlba.

»netsh »wlan »export »hostednetworkprofile


C:\Windows>netsh wlan export hostednetworkprofile ?

Használat: export hostednetworkprofile

Megjegyzések: 

  A paranccsal XML-fájlba mentheto az állandó hálózati ügyfélprofil.
  Ezután hozzáadható más vezeték nélküli Windows-ügyfeleken az állandó
  hálózathoz való csatlakozás érdekében.

Példák: 

  export hostednetworkprofile 

A megadott profilok exportálása XML-fájlokba.

»netsh »wlan »export »profile


C:\Windows>netsh wlan export profile ?

Szintaxis: export profile [name=]<karakterlánc> [folder=]<karakterlánc>
      [[interface=]<karakterlánc>] [key=<karakterlánc>]

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  name     - Az exportálandó profil neve.
  folder    - Annak a mappának a neve, amelybe menteni kell
          a profil XML-fájljait.
  interface   - Annak az adapternek a neve, amelyen be van
          állítva ez a profil.
  key      - A kulcs egyszeru szövegben való megjelenítéséhez állítsa
          az értékét a key=clear értékre.

Megjegyzések: 

  A kijelölt profilok mentése XML-fájlokba, a megadott mappába.
  Minden exportált profil esetében a következo elven épül fel a kimeneti
  fájl neve: "Adapter neve-profil neve.xml".

  A folder, a name és az interface paraméter megadása nem kötelezo. Ha meg
  van adva a profilnév, a megadott profilt menti a parancs. Ellenkezo
  esetben minden megadott adapter profilját menti.

  Ha meg van adva a folder paraméter, akkor annak egy olyan létezo
  mappát kell megadnia, amely elérheto a helyi számítógéprol. Lehet abszolút
  elérési út, illetve a jelenlegi munkakönyvtárhoz képest megadott relatív
  elérési út. A pont karakter (.) az aktuális munkakönyvtárra utal, a két
  pont (..) pedig az aktuális munkakönyvtár szülokönyvtárára. A mappanevet
  nem lehet UNC formátumú elérési útként megadni. Alapértelmezés szerint az
  aktuális munkakönyvtárba menti a parancs a profilokat.

  Ha meg van adva az adapternév, csak az adapter megadott profilját
  menti a parancs. Ellenkezo esetben a rendszeren elérheto minden olyan
  profilt menti, amely megfelel a névnek.

  Ha egyszeru szöveges kulcsra van szükség, és a hívó helyi rendszergazda,
  a kimeneti XML-fájlban egyszeru szövegként fog szerepelni a kulcs.
  Ellenkezo esetben a kimeneti XML-fájl a titkosított kulcsot fogja
  tartalmazni.

Példák: 

  export profile name="profil 1" folder=c:\profilok
    interface="Vezeték nélküli hálózati kapcsolat"
  export profile name="profil 2" folder=.
  export profile name="profil 3" folder=. key=clear

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »wlan »help


C:\Windows>netsh wlan help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Az állandó hálózat beállításainak frissítése.

»netsh »wlan »refresh


C:\Windows>netsh wlan refresh ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
refresh hostednetwork - Az állandó hálózat beállításainak frissítése.

Az állandó hálózat beállításainak frissítése.

»netsh »wlan »refresh »hostednetwork


C:\Windows>netsh wlan refresh hostednetwork ?

Szintaxis: refresh hostednetwork [data=]kulcs

Paraméterek: 

  Név       Érték
  data      Az állandó hálózat frissítendo adatainak megadása.

Megjegyzések: 

  Ez a parancs arra utasítja a WLAN szolgáltatást, hogy egy új biztonsági
  kulcsot használjon az állandó hálózathoz.

Példák: 

  refresh hostednetwork kulcs

WLAN intelligens nyomkövetési jelentés készítése.

»netsh »wlan »reportissues


C:\Windows>netsh wlan reportissues ?

Használat: reportissues

Megjegyzések: 

  Ezzel a paranccsal WLAN intelligens nyomkövetési jelentést hozhat létre,
  és elokészítheti a WLAN-problémák jelentéséhez.

Példák: 

  reportissues 

Konfigurációs adatok beállítása.

»netsh »wlan »set


C:\Windows>netsh wlan set ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
set allowexplicitcreds - Hálózati hitelesítéskor megosztott hitelesíto adatok használatának
         engedélyezése vagy tiltása a felhasználónak.
set autoconfig - Az automatikus konfigurációs logika engedélyezése vagy letiltása az adapteren.
set blockednetworks - A tiltott hálózatok megjelenítése vagy elrejtése
         a látható hálózatok listáján.
set blockperiod - A tiltási idotartam beállítása.
set createalluserprofile - Minden hálózati profil létrehozásának engedélyezése
         vagy letiltása mindenkinek.
set hostednetwork - Az állandó hálózat tulajdonságainak megadása.
set profileorder - Vezeték nélküli hálózati profil elsobbségi sorrendjének beállítása.
set profileparameter - Vezeték nélküli hálózati profil paramétereinek megadása.
set profiletype - A profiltípus beállítása alluser vagy peruser értékre. 
set tracing  - Nyomkövetés engedélyezése vagy letiltása.

Hálózati hitelesítéskor megosztott hitelesíto adatok használatának

»netsh »wlan »set »allowexplicitcreds


C:\Windows>netsh wlan set allowexplicitcreds ?

Szintaxis: set allowexplicitcreds [allow=]yes|no

Paraméterek: 

  Név      Érték
  allow   - Megosztott hitelesíto adatok engedélyezése vagy letiltása.

Megjegyzések: 

  Megadhatja, hogy az ügyfélen lehetséges legyen-e a megosztott hitelesíto
  adatok használata.

  Az allow paraméter megadása kötelezo.

Példák: 

  set allowexplicitcreds allow=yes 

Az automatikus konfigurációs logika engedélyezése vagy letiltása az adapteren.

»netsh »wlan »set »autoconfig


C:\Windows>netsh wlan set autoconfig ?

Használat: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=]<karakterlánc>

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  enabled   - Az automatikus konfigurációs logika engedélyezése vagy
         letiltása.
  interface  - Annak az adapternek a neve, amelyen módosítani kell
         ezt a beállítást.

Megjegyzések: 

  Az automatikus konfigurációs logika engedélyezése vagy letiltása egy
  adapteren. Ha le van tiltva, a Windows nem kapcsolódik automatikusan
  egyetlen vezeték nélküli hálózathoz sem a megadott adapterrol.

  Mindkét paraméter kötelezo.

Példák: 

  set autoconfig enabled=yes interface="Wireless Network Connection"

A tiltott hálózatok megjelenítése vagy elrejtése

»netsh »wlan »set »blockednetworks


C:\Windows>netsh wlan set blockednetworks ?

Használat: set blockednetworks [display=]show|hide

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  display   - A tiltott hálózatok megjelenítése vagy elrejtése a látható
         hálózatok listáján.

Megjegyzések: 

  Annak megadása, hogy szerepeljenek-e a tiltott hálózatok a látható
  hálózatok listáján. Ha le van tiltva, akkor a tiltott hálózatok nem
  szerepelnek a látható vezeték nélküli hálózatok listáján.

  A display paramétert kötelezo megadni.

Példák: 

  set blockednetworks display=show

A tiltási idotartam beállítása.

»netsh »wlan »set »blockperiod


C:\Windows>netsh wlan set blockperiod ?

Használat: set blockperiod [value=]0-60

Paraméterek: 

  Név   Érték
  value - Az az idotartam (percben), ameddig a hálózathoz való
      automatikus kapcsolódási kísérleteket felfüggeszti a rendszer.

Megjegyzések: 

  Módosítja a megadott idozítot. Az érték percben van megadva.
  A tiltott állapot alaphelyzetbe áll a manuális kapcsolódási kísérletekre,
  a munkamenetek változására és a médiakapcsolatokra.


Példák: 

  set blockperiod value=2
  set blockperiod 25 

Minden hálózati profil létrehozásának engedélyezése

»netsh »wlan »set »createalluserprofile


C:\Windows>netsh wlan set createalluserprofile ?

Használat: set createalluserprofile [[enabled=]yes|no]

Paraméterek: 

  Címke    Érték
  enabled   - Minden hálózati profil létrehozásának engedélyezése vagy
         letiltása mindenkinek.

Megjegyzések: 

  Ha az enabled értéke yes, akkor mindenki létrehozhat minden
  felhasználóprofilt.

  Az enabled paraméter kötelezo.

Példa: 

  set createalluserprofile enabled=yes

Az állandó hálózat tulajdonságainak megadása.

»netsh »wlan »set »hostednetwork


C:\Windows>netsh wlan set hostednetwork ?

Szintaxis: set hostednetwork [mode=]allow|disallow [ssid=]<ssid>
             [key=]<karakterlánc> [keyUsage=]persistent|temporary

Paraméterek: 

  Név       Érték
  mode      Annak megadása, hogy engedélyezve vagy tiltva legyen-e
          az állandó hálózat.
  ssid      Az állandó hálózat SSID azonosítója.
  key       Az állandó hálózat által használt felhasználói
          biztonsági kulcs.
  keyUsage    Annak megadása, hogy a felhasználói biztonsági kulcs
          állandó vagy ideiglenes-e.

Megjegyzések: 

  Ez a parancs az állandó hálózatnak a következo tulajdonságait változtatja
  meg: az állandó hálózat SSID azonosítója, az állandó hálózat rendszerbeli
  jelenlétének engedélyezése vagy tiltása, és az állandó hálózat által
  használt felhasználói biztonsági kulcs.


  A felhasználói biztonsági kulcsnak 8 és 63 közötti ASCII-karaktert
  (például egy jelszót), vagy pedig 64 hexadecimális számjegyet (amely
  32 bináris bájtnak felel meg) kell tartalmaznia.


  Ha a keyUsage paraméter persistent értéku, akkor a biztonsági kulcsot
  menteni fogja a rendszer, és az állandó hálózat jövobeni elindításaihoz
  fel lesz használva. Egyéb esetben csak az állandó hálózat jelenlegi vagy
  legközelebbi indításához lesz felhasználva. Miután az állandó hálózat
  leállt, az ideiglenes biztonsági kulcs törlodik a rendszerbol. Ha nincs
  megadva érték a keyUsage paraméternek, akkor alapértelmezésként persistent
  értéket kap.

  A parancsot rendszergazdai jogosultsággal kell futtatni az állandó hálózat
  engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Példák: 

  set hostednetwork mode=allow
  set hostednetwork ssid=ssid1
  set hostednetwork key=karakterlánc keyUsage=persistent 

Vezeték nélküli hálózati profil elsobbségi sorrendjének beállítása.

»netsh »wlan »set »profileorder


C:\Windows>netsh wlan set profileorder ?

Szintaxis: set profileorder [name=]<karakterlánc> [interface=]<karakterlánc>]
      [priority]=<egész>

Paraméterek: 

  Név     Érték
  name    - Annak a profilnak a neve, amelynek módosítani kell
         a prioritását.
  interface  - Annak az adapternek a neve, amelyen konfigurálva van
         ez a profil.
  priority  - A felhasználóprofil új prioritása.

Megjegyzések: 

  Annak megadása, hogy hányadik helyen áll egy adapter egyik vezeték
  nélküli hálózati profilja az elonyben részesített hálózatok listáján.
  Mind a három paraméter kötelezo.

  Csak a felhasználói profilok sorrendjét lehet módosítani.
  A csoportházirend-profilok írásvédettek. A csoportházirend-profilok
  mindig elsobbséget élveznek a felhasználói profilokkal szemben.

  A priority paraméter azt adja meg, hogy hányadik helyre kerüljön
  a profil az elonyben részesített profilok listáján. 1 esetén a
  felhasználói profilok listájának elso helyére kerül a profil.

Példák: 

  set profileorder name="profil1" interface="Vezeték nélküli hálózati kapcsolat"
  priority=1

Vezeték nélküli hálózati profil paramétereinek megadása.

»netsh »wlan »set »profileparameter


C:\Windows>netsh wlan set profileparameter ?

Szintaxis: set profileparameter [name=]<karakterlánc> [[interface=]<karakterlánc>]
    [SSIDname=<karakterlánc>] [ConnectionType=ESS|IBSS] [autoSwitch=yes|no]
    [ConnectionMode=auto|manual] [nonBroadcast=yes|no]
    [authentication=open|shared|WPA|WPA2|WPAPSK|WPA2PSK]
    [encryption=none|WEP|TKIP|AES] [keyType=networkKey|passphrase]
    [keyIndex=1-4] [keyMaterial=<karakterlánc>] [PMKCacheMode=yes|no]
    [PMKCacheSize=1-255] [PMKCacheTTL=300-86400] [preAuthMode=yes|no]
    [preAuthThrottle=1-16 [FIPS=yes|no]
    [useOneX=yes|no] [authMode=machineOrUser|machineOnly|userOnly|guest]
    [ssoMode=preLogon|postLogon|none] [maxDelay=1-120]
    [allowDialog=yes|no] [userVLAN=yes|no]
    [heldPeriod=1-3600] [AuthPeriod=1-3600] [StartPeriod=1-3600]
    [maxStart=1-100] [maxAuthFailures=1-100] [cacheUserData = yes|no]

Paraméterek: 

  Név      Érték
  name      - A módosítandó profil neve.
  interface   - Az adapter neve, amelyen a profil be van állítva.
  SSIDname    - A helyi hálózat SSID azonosítója, legfeljebb 32 karakter.
  ConnectionType - Megadja, hogy a hálózat infrastrukturális-e (ESS) vagy
           alkalmi (IBSS).
  ConnectionMode - Megadja, hogy automatikus vagy manuális-e a kapcsolódás
           a hálózathoz. IBSS kapcsolattípus esetén manuálisnak kell
           lennie.
  autoSwitch   - Automatikusan csatlakoztatott hálózat muködése barangolás
           közben, ha egy elonyben részesített hálózat érheto el.
  nonBroadcast  - Megadja, hogy lehet-e csatlakozni rejtett hálózathoz.
  authentication - A használni kívánt hitelesítési típus.
  encryption   - A használni kívánt titkosítási típus.
  keyType    - Megadja, hogy a megosztott kulcs hálózati kulcs vagy
           hozzáférési kód.
  keyIndex    - A vezeték nélküli forgalom titkosításához a kulcsindexet
           kell használni.
  keyMaterial  - A hálózati kulcs vagy hozzáférési kód.
  PMKCacheMode  - Használatos-e párosfokulcs-gyorsítótárazás.
           Csak WPA2 szabványú hálózatok esetén.
  PMKCacheSize  - Az ügyfél párosfokulcs-gyorsítótárában tárolt bejegyzések
           száma.
  PMKCacheTTL  - A párosfokulcs-gyorsítótárak megorzésének idotartama
           másodpercben.
  preAuthMode  - Használatos-e elohitelesítés. Csak WPA2 szabványú
           hálózatok esetén.
  preAuthThrottle- A szomszédos hozzáférési pontokon megkísérelt
           újrahitelesítések száma.
  FIPS      - FIPS üzemmód engedélyezése vagy letiltása.
  useOneX    - 802.1X szabványú hitelesítés engedélyezése vagy tiltása.
  authMode    - A hitelesítéshez használandó hitelesíto adatok típusa.
  ssoMode    - (Ha van) a megkísérlendo egyszeri bejelentkezés típusa.
  maxDelay    - Idokorlát az egyszeri bejelentkezéses kapcsolat
           létrehozásához.
  allowDialog  - Bejelentkezés elott párbeszédpanel megjelenítésének
           engedélyezése vagy letiltása.
  userVLAN    - Annak megadása, hogy a hálózat a felhasználó
           hitelesítésekor másik VLAN hálózatra váltson-e.
  heldPeriod   - Két-két hitelesítési kísérlet között eltelo ido
           másodpercben.
  AuthPeriod   - Legfeljebb ennyi másodpercet vár az ügyfél a hitelesíto
           válaszára.
  StartPeriod  - Legfeljebb ennyi másodperc várakozás az EAPOL-Start
           üzenetek elott.
  maxStart    - Az elküldheto EAPOL-Start üzenetek maximális száma.
  maxAuthFailures- A meghiúsult hitelesítések maximális száma ugyanazon
           hitelesítési adatokkal.
  cacheUserData - Gyorsítótárba helyezhetok-e késobbi használatra
           a hitelesíto adatok vagy sem.


Megjegyzések: 

  Módosítja a megadott profilt. Ha az adapter meg van adva, akkor csak
  az azon az adapteren lévo profil módosul.
  A name paramétert kötelezo megadni. Az interface és name mellett legalább
  egy paramétert kötelezo megadni.

Példák: 

  set profileparameter name=Profil1 authMode=userOnly ssoMode=preLogon
  set profileparameter name=Profil2 ssoMode=none fips=yes

A profiltípus beállítása alluser vagy peruser értékre.

»netsh »wlan »set »profiletype


C:\Windows>netsh wlan set profiletype ?

Szintaxis: 

set profiletype [name=]<karakterlánc> [profiletype=]all|current
[[interface=]<karakterlánc>]

Paraméterek: 

  Név      Érték
  name      - A módosítandó profil neve.
  profiletype  - A kívánt profiltípus [közös/felhasználói].
  interface   - Annak a kapcsolatnak a neve, amelyen a profil be van
           állítva.

Megjegyzések: 

  A megadott profil profiltípusának módosítása. Ha meg van adva kapcsolat,
  akkor csak az azon beállított profil módosul.

  A név és a profiltípus paramétereinek megadása kötelezo.

Példák: 

  set profiletype name=Profil1 profiletype=all

Nyomkövetés engedélyezése vagy letiltása.

»netsh »wlan »set »tracing


C:\Windows>netsh wlan set tracing ?

Használat: set tracing [mode=]yes|no|persistent]

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  mode    - A nyomkövetés engedélyezése és állandósítása vagy sem
         az újraindítást követoen.

Megjegyzések: 

  A nyomkövetés engedélyezése vagy letiltása a nyomkövetés állandósítási
  lehetoségével. Ha engedélyezve van, akkor a rendszer nyomkövetési
  naplókat vezet a vezeték nélküli hálózatokról, és fájlba menti azokat.

   A mode paramétert kötelezo megadni. Állandósított (persistent)
   mód esetén a rendszer újraindítása után is hatályos a nyomkövetés.
   A letiltott módban mind az állandósított, mind a nem állandósított
   nyomkövetés leáll.

Példák: 

  set tracing mode=yes

Információ megjelenítése.

»netsh »wlan »show


C:\Windows>netsh wlan show ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
show all    - Teljes köru információk megjelenítése a vezeték nélküli eszközökrol és hálózatokról.
show allowexplicitcreds - Megjeleníti a megosztott hitelesíto adatok használatára vonatkozó beállításokat.
show autoconfig - Jelzi, hogy engedélyezve van-e az automatikus konfigurációs
         logika vagy sem.
show blockednetworks - A tiltott hálózatok láthatóságára vonatkozó beállítások megjelenítése.
show createalluserprofile - Annak megjelenítése, hogy mindenki létrehozhat-e minden
         felhasználóprofilt.
show drivers  - A számítógépen megtalálható vezeték nélküli hálózati illesztoprogramok tulajdonságainak megjelenítése.
show filters  - Az engedélyezett és a tiltott hálózatok listájának megjelenítése.
show hostednetwork - Az állandó hálózat tulajdonságainak és állapotának megjelenítése.
show interfaces - A rendszerben megtalálható vezeték nélküli hálózati
         adapterek megjelenítése.
show networks - A gép számára látható hálózatok listájának megjelenítése.
show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks - A Csoportházirend-profilok használata csak csoportházirendekkel konfigurált hálózatokon beállítás megjelenítése.
show profiles - A rendszeren konfigurált profilok listájának megjelenítése.
show settings - A vezeték nélküli hálózat globális beállításainak megjelenítése.
show tracing  - Annak megjelenítése, hogy engedélyezve van-e vagy le van tiltva vezeték nélküli hálózaton a nyomkövetés.

Teljes köru információk megjelenítése a vezeték nélküli eszközökrol és hálózatokról.

»netsh »wlan »show »all


C:\Windows>netsh wlan show all ?

Használat: show all

Megjegyzések: 

  A rendszerben megtalálható 802.11 szabványú vezeték nélküli adapterek,
  hálózatok és vezeték nélküli beállítások megjelenítése:
    - A vezeték nélküli illesztoprogramok adatai
    - A vezeték nélküli adapterek állapota
    - A vezeték nélküli konfigurációs beállítások
    - A vezeték nélküli hálózati szurok
    - A vezeték nélküli hálózati profilok és adataik
    - A látható vezeték nélküli hálózatok

Példák: 

  show all

Megjeleníti a megosztott hitelesíto adatok használatára vonatkozó beállításokat.

»netsh »wlan »show »allowexplicitcreds


C:\Windows>netsh wlan show allowexplicitcreds ?

Szintaxis: show allowexplicitcreds

Megjegyzések: 

   Annak az általános beállításnak a megjelenítése, hogy
   engedélyezett-e a megosztott hitelesíto adatok
   használata 802.1x szabványú hálózatokhoz.

Példák: 

   show allowexplicitcreds

Jelzi, hogy engedélyezve van-e az automatikus konfigurációs

»netsh »wlan »show »autoconfig


C:\Windows>netsh wlan show autoconfig ?

Használat: show autoconfig

Megjegyzések: 

   Annak a globális beállításnak a megjelenítése, amely jelzi, hogy minden 
   adapteren engedélyezve van-e az automatikus konfigurációs logika.

Példák: 

   show autoconfig

A tiltott hálózatok láthatóságára vonatkozó beállítások megjelenítése.

»netsh »wlan »show »blockednetworks


C:\Windows>netsh wlan show blockednetworks ?

Használat: show blockednetworks

Megjegyzések: 

   Annak a globális beállításnak a megjelenítése, amely meghatározza, 
   hogy szerepeljenek-e a tiltott hálózatok a látható hálózatok listáján.

Példák: 

   show blockednetworks

Annak megjelenítése, hogy mindenki létrehozhat-e minden

»netsh »wlan »show »createalluserprofile


C:\Windows>netsh wlan show createalluserprofile ?

Használat: show createalluserprofile

Megjegyzések: 

  Annak a globális beállításnak a megjelenítése, hogy mindenki
  létrehozhat-e vagy sem minden felhasználóprofilt.

Példák: 

  show createalluserprofile

A számítógépen megtalálható vezeték nélküli hálózati illesztoprogramok tulajdonságainak megjelenítése.

»netsh »wlan »show »drivers


C:\Windows>netsh wlan show drivers ?

Használat: show drivers [[interface=]<karakterlánc>]

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  interface   - Annak az adapternek a neve, amelynek az
          illesztoprogram-adatait meg kell jeleníteni.

Megjegyzések: 

  A rendszerben megtalálható 802.11 szabványú hálózati adapterek és
  illesztoprogramok adatainak megjelenítése.

Példák: 

  show drivers

Az engedélyezett és a tiltott hálózatok listájának megjelenítése.

»netsh »wlan »show »filters


C:\Windows>netsh wlan show filters ?

Használat: show filters [permission=]allow|block

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  permission  - Választás az engedélyezett (allow) és a tiltott (block)
          hálózatok listája közül.

Megjegyzések: 

  A rendszeren konfigurált engedélyezett és tiltott hálózatok listájának
  megjelenítése.

Példák: 

  show filters
  show filters permission=allow
  show filters permission=block

Az állandó hálózat tulajdonságainak és állapotának megjelenítése.

»netsh »wlan »show »hostednetwork


C:\Windows>netsh wlan show hostednetwork ?

Szintaxis: show hostednetwork [[setting=]security]

Paraméterek: 

  Név       Érték
  setting     Az állandó hálózat megjelenítendo beállításainak
          kiválasztása.

Megjegyzések: 

  Ez a parancs az állandó hálózat tulajdonságait és állapotadatait
  jeleníti meg, miután az sikeresen elindult.

  Ha meg van adva a setting paraméter értéke, akkor a parancs megjeleníti
  az állandó hálózat biztonsági algoritmusait és kulcsát.

Példák: 

  show hostednetwork
  show hostednetwork setting=security

A rendszerben megtalálható vezeték nélküli hálózati

»netsh »wlan »show »interfaces


C:\Windows>netsh wlan show interfaces ?

Használat: show interfaces

Megjegyzések: 

  A rendszeren konfigurált vezeték nélküli hálózati adapterek listájának
  megjelenítése. Ennek a parancsnak nincsenek paraméterei.

Példák: 

  show interfaces

A gép számára látható hálózatok listájának megjelenítése.

»netsh »wlan »show »networks


C:\Windows>netsh wlan show networks ?

Használat: show networks [[interface=]<karakterlánc>] [[mode=]ssid/bssid]

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  interface   - Annak az adapternek a neve, amelyen konfigurálva van
          ez a profil.
  mode     - Részletes alapazonosító információk beolvasása.

Megjegyzések: 

  A rendszer számára elérheto hálózatok megjelenítése.
  Sem az interface, sem a bssid paraméter nem kötelezo.

  Ha meg van adva az adapternév, csak az azon az adapteren
  elérheto hálózatok listája készül el. Más esetben minden, a rendszer
  számára látható hálózat szerepel a listán.

  Ha a mode=bssid van megadva, szerepelni fog a listán minden
  olyan alapazonosító (bssid), amely bármelyik hálózatnév (ssid) számára
  látható. Más esetben csak a hálózatnevek szerepelnek a listán.

Példák: 

  show networks interface="Wireless Network Connection"
  show networks mode=Bssid
  show networks

A Csoportházirend-profilok használata csak csoportházirendekkel konfigurált hálózatokon beállítás megjelenítése.

»netsh »wlan »show »onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks


C:\Windows>netsh wlan show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks ?

Szintaxis: show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks

Megjegyzések: 

       Annak a globális beállításnak a megjelenítése, amely
       meghatározza, hogy a rendszer csak csoportházirendekkel
       konfigurált hálózatokon használjon-e csoportházirend-profilokat,
       vagy sem.

Példák: 

       show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks

A rendszeren konfigurált profilok listájának megjelenítése.

»netsh »wlan »show »profiles


C:\Windows>netsh wlan show profiles ?

Szintaxis: show profiles [[name=]<karakterlánc>] [[interface=]<karakterlánc>]
      [key=<karakterlánc>]

Paraméterek: 

  Címke     Érték
  name     - A megjelenítendo profil neve.
  interface   - Annak az adapternek a neve, amelyen be van
          állítva ez a profil.
  key      - A kulcs egyszeru szövegben való megjelenítéséhez állítsa
          az értékét a key=clear értékre.

Megjegyzések: 

  A profiladatok megjelenítése vagy a rendszeren létezo profilok
  felsorolása. Sem a name, sem az interface paraméter nem kötelezo.

  Ha meg van adva a profilnév, annak a tartalmát jeleníti meg
  a parancs. Más esetben csak a profilnevek és a leírások listáját
  jeleníti meg.

  Ha meg van adva az adapternév, csak az adapter megadott profilját
  listázza a parancs. Máskülönben a rendszer minden, a névnek
  megfelelo profilját listázza.

  Ha a key elem értéke "CLEAR", és a hívó helyi rendszergazda, a kulcs
  egyszeru szövegként fog megjelenni.


  A csoportházirend-profilok írásvédettek. A felhasználói profilok
  olvashatók és írhatók, és módosítható a preferencia-sorrendjük is.

Példák: 

  show profiles name="profil 1" interface="Vezeték nélküli hálózati kapcsolat"
  show profiles name="profil 2"
  show profiles name="profil 3" key=clear
  show profiles

A vezeték nélküli hálózat globális beállításainak megjelenítése.

»netsh »wlan »show »settings


C:\Windows>netsh wlan show settings ?

Szintaxis: show settings

Megjegyzések: 

   A vezeték nélküli automatikus konfigurációs szolgáltatás globális
   beállításainak megjelenítése, például hogy engedélyezve van-e az
   egyes adaptereken az automatikus konfigurációs logika, hogy
   szerepelnek-e a tiltott hálózatok a látható hálózatok listáján,
   illetve hogy csak a csoportházirendekkel konfigurált hálózatokon
   használjon-e a rendszer csoportházirend-profilokat.

  Az engedélyezo és a tiltó szurolisták a "show filters" paranccsal
  érhetok el.

Példák: 

   show settings

Annak megjelenítése, hogy engedélyezve van-e vagy le van tiltva vezeték nélküli hálózaton a nyomkövetés.

»netsh »wlan »show »tracing


C:\Windows>netsh wlan show tracing ?

Használat: show tracing

Megjegyzések: 

  Annak megjelenítése, hogy engedélyezve van-e vagy le van tiltva vezeték
  nélküli hálózaton a nyomkövetés.

Példák: 

  show tracing

Az állandó hálózat indítása.

»netsh »wlan »start


C:\Windows>netsh wlan start ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
start hostednetwork - Az állandó hálózat indítása.

Az állandó hálózat indítása.

»netsh »wlan »start »hostednetwork


C:\Windows>netsh wlan start hostednetwork ?

Szintaxis: start hostednetwork

Megjegyzések: 

  Ez a parancs arra utasítja a WLAN szolgáltatást, hogy elindítsa az állandó
  hálózatot.

  A parancs használatához rendszergazdai jogosultság szükséges.

Példák: 

  start hostednetwork

Az állandó hálózat leállítása.

»netsh »wlan »stop


C:\Windows>netsh wlan stop ?

A következo parancsok nem érhetok el:

A környezetben lévo parancsok:
stop hostednetwork - Az állandó hálózat leállítása.

Az állandó hálózat leállítása.

»netsh »wlan »stop »hostednetwork


C:\Windows>netsh wlan stop hostednetwork ?

Szintaxis: stop hostednetwork

Megjegyzések: 

  Ez a parancs arra utasítja a WLAN szolgáltatást, hogy állítsa le az
  állandó hálózatot.

Példák: 

  stop hostednetwork- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.281
9901

The animated gif images are not displayed in explorer views?

How can i filter the Files in Explorer Views in Quad-Dir?

When Unicode version and when Ansi version?

For what snow on the desktop, who needs something like that?

Wozu der Stress-Test am Windows Computer?

In which programming language is the freeware written?(0)