Windows 2000/XP netsh p2p irányító

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh p2p ? A következő parancsok nem érhetők el: A környezetben lévő parancsok: ? - A parancsok listájának megjelenítése. dump - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése. group - Váltás a következő környezetre: `netsh p2p group'. help - A parancsok listájának megjelenítése. idmgr - Váltás a következő környezetre: `netsh p2p idmgr'. pnrp - Váltás a következő környezetre: `netsh p2p pnrp'. A következő alkörnyezetek érhetők el: group idmgr pnrp A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy szóközt, majd a következőt: ?.

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »p2p »dump


C:\Windows>netsh p2p dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

Váltás a következő környezetre: `netsh p2p group'.

»netsh »p2p »group


C:\Windows>netsh p2p group ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
db       - Váltás a következő környezetre: `netsh p2p group db'.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
gping     - A távoli csoport portja elérhetőségének ellenőrzése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
resolve    - Csoport egy résztvevőjének feloldása, címének listázása.
show      - Információk megjelenítése.

A következő alkörnyezetek érhetők el:
 db

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Váltás a következő környezetre: `netsh p2p group db'.

»netsh »p2p »group »db


C:\Windows>netsh p2p group db ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
show      - Információk megjelenítése.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »p2p »group »db »dump


C:\Windows>netsh p2p group db dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »p2p »group »db »help


C:\Windows>netsh p2p group db help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Információk megjelenítése.

»netsh »p2p »group »db »show


C:\Windows>netsh p2p group db show ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
show stats   - Adott <identitás P2PID azonosító> <csoport P2PID azonosító>
adatbázis-statisztikájának listázása.

Adott

»netsh »p2p »group »db »show »stats


C:\Windows>netsh p2p group db show stats ?

Használat: show stats <az identitás P2PID azonosítója> <a csoport P2PID azonosítója>

Megjegyzés: Adott <identitás P2PID azonosító> <csoport P2PID azonosító>
      adatbázis-statisztikájának listázása.

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »p2p »group »dump


C:\Windows>netsh p2p group dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A távoli csoport portja elérhetőségének ellenőrzése.

»netsh »p2p »group »gping


C:\Windows>netsh p2p group gping ?

Használat: gping [ <IPv6-cím> ] : Port 

Megjegyzés: A távoli csoport portja elérhetőségének ellenőrzése.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »p2p »group »help


C:\Windows>netsh p2p group help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Csoport egy résztvevőjének feloldása, címének listázása.

»netsh »p2p »group »resolve


C:\Windows>netsh p2p group resolve ?

Használat: resolve { ANY | REMOTE } <a csoport P2PID azonosítója> [ <a felhő
      neve> ]

Megjegyzés: Csoport egy résztvevőjének feloldása, címének listázása.

Információk megjelenítése.

»netsh »p2p »group »show


C:\Windows>netsh p2p group show ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
show acl    - Az ACL-információk listázása.
show address  - Az aktuális csomópont egy résztvevőjének feloldása, címének listázása.

Az ACL-információk listázása.

»netsh »p2p »group »show »acl


C:\Windows>netsh p2p group show acl ?

Használat: show acl { identity <az identitás P2PID azonosítója> | db <az identitás
      P2PID azonosítója> <a csoport P2PID azonosítója> | <a fájl elérési
      útja> }

Megjegyzés: Az ACL-információk listázása.

Az aktuális csomópont egy résztvevőjének feloldása, címének listázása.

»netsh »p2p »group »show »address


C:\Windows>netsh p2p group show address ?

Használat: show address <a csoport P2PID azonosítója> [ <a felhő neve> ]

Megjegyzés: Az aktuális csomópont egy résztvevőjének feloldása, címének
      listázása.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »p2p »help


C:\Windows>netsh p2p help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Váltás a következő környezetre: `netsh p2p idmgr'.

»netsh »p2p »idmgr


C:\Windows>netsh p2p idmgr ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
delete     - Identitások és csoportok törlése.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
show      - Az identitásokhoz kapcsolódó információk megjelenítése.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Identitások és csoportok törlése.

»netsh »p2p »idmgr »delete


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
delete group  - Csoportok törlése az identitásokból.
delete identity - Identitások törlése.

Csoportok törlése az identitásokból.

»netsh »p2p »idmgr »delete »group


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete group ?

Használat: delete group <az identitás P2PID azonosítója> { <a csoport P2PID
      azonosítója> | ALL | EXPIRED }

Megjegyzés: Csoportok törlése az identitásokból.

Identitások törlése.

»netsh »p2p »idmgr »delete »identity


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete identity ?

Használat: delete identity { <az identitás P2PID azonosítója> | ALL } [ QUIET ] 

Megjegyzés: Identitások törlése.

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »p2p »idmgr »dump


C:\Windows>netsh p2p idmgr dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »p2p »idmgr »help


C:\Windows>netsh p2p idmgr help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Az identitásokhoz kapcsolódó információk megjelenítése.

»netsh »p2p »idmgr »show


C:\Windows>netsh p2p idmgr show ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
show groups  - Az identitások és a csoportok listájának megjelenítése.
show identities - Identitáslista megjelenítése.
show stats   - Identitásstatisztika megjelenítése.

Az identitások és a csoportok listájának megjelenítése.

»netsh »p2p »idmgr »show »groups


C:\Windows>netsh p2p idmgr show groups ?

Használat: show groups { <az identitás P2PID azonosítója> | ALL } [ EXPIRED ]

Megjegyzés: Az identitások és a hozzájuk kapcsolódó csoportok adatainak
      megjelenítése.

Identitáslista megjelenítése.

»netsh »p2p »idmgr »show »identities


C:\Windows>netsh p2p idmgr show identities ?

Használat: show identities { ALL | <az identitás P2PID azonosítója> }

Megjegyzés: Az identitások adatainak megjelenítése.

Identitásstatisztika megjelenítése.

»netsh »p2p »idmgr »show »stats


C:\Windows>netsh p2p idmgr show stats ?

Használat: show stats

Megjegyzés: Az identitások és a hozzájuk társított csoportok számának
      megjelenítése.

Váltás a következő környezetre: `netsh p2p pnrp'.

»netsh »p2p »pnrp


C:\Windows>netsh p2p pnrp ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
cloud     - Váltás a következő környezetre: `netsh p2p pnrp cloud'.
diagnostics  - Váltás a következő környezetre: `netsh p2p pnrp diagnostics'.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
peer      - Váltás a következő környezetre: `netsh p2p pnrp peer'.

A következő alkörnyezetek érhetők el:
 cloud diagnostics peer

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Váltás a következő környezetre: `netsh p2p pnrp cloud'.

»netsh »p2p »pnrp »cloud


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
flush     - A gyorsítótár-bejegyzések kiürítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
repair     - Szétválasztásészlelés és -javítás elindítása.
set      - Konfigurációs paraméterek beállítása.
show      - Információk megjelenítése.
start     - Felhő elindítása.
synchronize  - Felhő szinkronizálása.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A gyorsítótár-bejegyzések kiürítése.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »flush


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud flush ?

Használat: flush [cloud=]<felhőnév>

Paraméterek: 

	cloud     - Azok a felhők, amelyeknek ki kell üríteni a gyorsítótár-bejegyzéseit.

Megjegyzések: Minden gyorsítótár-bejegyzés kiürítése.

Példák: 

	flush Global_

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Szétválasztásészlelés és -javítás elindítása.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »repair


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud repair ?

Használat: repair [cloud=]<felhőnév>

Paraméterek: 

	cloud     - Az a felhő, amelynek el kell kezdenie a szétválasztás-
	         észlelést és -javítást. 

Megjegyzések: Szétválasztásészlelés és szükség esetén -javítás elindítása.

Példák: 

	repair Global_

Konfigurációs paraméterek beállítása.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
set pnrpmode  - PNRP-mód konfigurációs paraméter módosítása.
set seed    - PNRP-magkiszolgáló konfigurációs paraméterének módosítása.

PNRP-mód konfigurációs paraméter módosítása.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set »pnrpmode


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ?

Használat: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [cloud=]<felhőnév>

Paraméterek: 

	mode      - A felhő üzemmódja.
	cloud     - Az a felhő, amelynek be kell állítani a módját.

Megjegyzések: A PNRP mode konfigurációs paraméter módosítása.
     A mód a következők valamelyike lehet: RO (csak feloldás), Auto (automatikus), default (alapértelmezés)

Példák: 

	set pnrpmode mode=default Global_
	set pnrpmode RO Global_

PNRP-magkiszolgáló konfigurációs paraméterének módosítása.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set seed ?

Használat: set seed [seed=]{<állomásnév>|<IP-cím>|default} [cloud=]<felhőnév>

Paraméterek: 

	seed      - A rendszerleíró adatbázisban beállítandó magkiszolgáló érték.
	cloud     - Az a felhő, amelynek be kell állítani a magkiszolgálóját.

Megjegyzések: A PNRP SeedServer konfigurációs paraméter módosítása.
     A magkiszolgáló bejegyzés több, egymástól ; karakterrel elválaszott bejegyzést is tartalmazhat

Példák: 

	set seed default Global_

Információk megjelenítése.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
show initialization - A felhő bootstrap konfigurációjának/állapotának megjelenítése.
show list   - A felhők listájának megjelenítése.
show names   - A helyben regisztrált nevek megjelenítése.
show pnrpmode - A PNRP mód konfigurációs paraméterének megjelenítése.
show seed   - A PNRP magkiszolgáló konfigurációs paraméterének megjelenítése.
show statistics - A felhő statisztikáinak megjelenítése.

A felhő bootstrap konfigurációjának/állapotának megjelenítése.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »initialization


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show initialization ?

Szintaxis: show initialization [[cloud=]{ * | <a felhő neve>}]

Paraméterek: 

	cloud      Az a felhő, amelynek betöltési, illetve beállítási 
	         adatait meg kívánja jeleníteni. A csillag (*) az összes 
	         felhőt jelenti, az alapértelmezett érték a Global_.

Megjegyzés: Felhők betöltési, illetve beállítási adatainak megjelenítése.

Példák: 

	show initialization cloud=Global_
	show initialization *

A felhők listájának megjelenítése.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »list


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show list ?

Használat: show list [[cloud=] <felhőnév>]

Paraméterek: 

	cloud     - A megjeleníteni kívánt felhők.
	         Az alapértelmezés minden felhő.

Megjegyzések: A felhők listájának megjelenítése.

Példák: 

	show list Global_
	show list 

A helyben regisztrált nevek megjelenítése.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »names


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show names ?

Használat: show names [[cloud=]{ * | <felhőnév>}]

Paraméterek: 

	cloud     - Az a felhő, amelyből meg kell jeleníteni a helyben
	         regisztrált neveket.
	         Az alapértelmezés minden felhő

Megjegyzések: A helyben regisztrált nevek megjelenítése.

Példák: 

	show names cloud=Global_
	show names 

A PNRP mód konfigurációs paraméterének megjelenítése.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »pnrpmode


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ?

Használat: show pnrpmode [[cloud=]<felhőnév>]

Paraméterek: 
	cloud     - Az a felhő, amelyeknek meg kell jeleníteni az üzemmódját.
	         Az alapértelmezés minden felhő.

Megjegyzések: A PNRP mode konfigurációs paraméter megjelenítése.
     A mód a következők valamelyike lehet: RO (csak feloldás), Auto (automatikus).

Példák: 

	show pnrpmode Global_

A PNRP magkiszolgáló konfigurációs paraméterének megjelenítése.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show seed ?

Használat: show seed [cloud=]<felhőnév>

Paraméterek: 

	cloud     - Az a felhő, amelynek meg kell jeleníteni a magkiszolgálóját.

Megjegyzések: A PNRP SeedServer konfigurációs paraméter megjelenítése.

Példák: 

	show seed Global_

A felhő statisztikáinak megjelenítése.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »statistics


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show statistics ?

Használat: show statistics [[cloud=]{ * | <felhőnév>}]

Paraméterek: 

	cloud     - Az a felhő, amelynek meg kell jeleníteni a statisztikáját.
	         Az alapértelmezés minden felhő.

Megjegyzések: A felhő statisztikáinak megjelenítése.

Példák: 

	show statistics Global_

Felhő elindítása.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »start


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud start ?

Használat: start [cloud=]<felhőnév>

Paraméterek: 

	cloud     - Az elindítani kívánt felhő.

Megjegyzések: Felhő elindítása.

Példák: 

	start Global_

Felhő szinkronizálása.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
synchronize host - Felhő szinkronizálása egy megadott állomással.
synchronize seed - Felhő szinkronizálása a magkiszolgálójával.

Felhő szinkronizálása egy megadott állomással.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize »host


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize host ?

Használat: synchronize host [host=]<állomásnév> [cloud=]<felhőnév>

Paraméterek: 

	host      - az az állomás, amellyel szinkronizálni kíván.
	cloud     - A szinkronizálni kívánt felhő.

Megjegyzések: Felhő szinkronizálása egy megadott állomással.

Példák: 

	synchronize host host1 Global_

Felhő szinkronizálása a magkiszolgálójával.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize seed ?

Használat: synchronize seed [cloud=]<felhőnév>

Paraméterek: 

	cloud     - A szinkronizálni kívánt felhő.

Megjegyzések: Felhő szinkronizálása a magkiszolgálójával.

Példák: 
	synchronize seed Global_

Váltás a következő környezetre: `netsh p2p pnrp diagnostics'.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
ping      - PNRP-csomópontok pingelése.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

PNRP-csomópontok pingelése.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
ping host   - Egy csomópont pingelése a cím alapján.
ping seed   - A beállított magkiszolgáló pingelése.

Egy csomópont pingelése a cím alapján.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping »host


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping host ?

Használat: ping host [host=]{<ip-cím> | <állomásnév>} [cloud=]<felhőnév>

Paraméterek: 

	cloud     - Az állomás pingelésének felhője.

Megjegyzések: Egy csomópont pingelése egy cím vagy egy állomásnév megadásával

Példák: 

	ping host myhost Global_

A beállított magkiszolgáló pingelése.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping seed ?

Használat: ping seed [cloud=]<felhőnév>

Paraméterek: 

	cloud     - A magkiszolgáló pingelésének felhője.

Megjegyzések: A beállított magkiszolgáló pingelése.

Példák: 

	ping seed Global_

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »p2p »pnrp »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »p2p »pnrp »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Váltás a következő környezetre: `netsh p2p pnrp peer'.

»netsh »p2p »pnrp »peer


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
?       - A parancsok listájának megjelenítése.
add      - Bejegyzések hozzáadása.
delete     - Bejegyzések törlése.
dump      - Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.
enumerate   - Egy megadott felhő társneveinek felsorolása.
help      - A parancsok listájának megjelenítése.
resolve    - Egy társnév feloldása.
show      - Információk megjelenítése.
traceroute   - Társ nevének feloldása elérésiút-követéssel.

A parancshoz tartozó súgó megjelenítéséhez írja be a parancsot, utána egy
szóközt, majd a következőt: ?.

Bejegyzések hozzáadása.

»netsh »p2p »pnrp »peer »add


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer add ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
add registration - Egy társ nevének a regisztrálása.

Egy társ nevének a regisztrálása.

»netsh »p2p »pnrp »peer »add »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer add registration ?

Használat: add registration [peername=]<társnév> [cloud=]<felhőnév>
    [[comment]=<megjegyzés>]

Paraméterek: 

	peername    - <kanonikus pnrp-név>|<dns-kódolású pnrp-név>
	cloud     - Az a felhő, ahol regisztrálni kell a nevet.
	         Az alapértelmezés minden felhő.
	comment    - A névvel regisztrálni kívánt megjegyzés.

Megjegyzések: Egy társ nevének a regisztrálása.

Példák: 

	add registration peername=0.0
	add registration 0.0 Global_

Bejegyzések törlése.

»netsh »p2p »pnrp »peer »delete


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer delete ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
delete registration - Társnevek regisztrálásának megszüntetése.

Társnevek regisztrálásának megszüntetése.

»netsh »p2p »pnrp »peer »delete »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer delete registration ?

Használat: delete registration [peername=]{ * | <társnév>} [cloud=]<felhőnév>

Paraméterek: 

	peername    - <kanonikus pnrp-név>|<dns-kódolású pnrp-név>
	cloud     - Az a felhő, ahol meg kell szüntetni a név regisztrációját.
	         Az alapértelmezés minden felhő.

Megjegyzések: Társnevek regisztrálásának megszüntetése.

Példák: 

	delete registration *
	delete registration peername=0.0 cloud=Global_

Konfigurációs parancsfájl megjelenítése.

»netsh »p2p »pnrp »peer »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer dump ?

Használat: dump

Megjegyzés: 
  A jelenlegi konfigurációt tartalmazó parancsfájl létrehozása. Ha ezt
  fájlba menti, a parancsfájllal visszaállíthatja a konfigurációt.

Egy megadott felhő társneveinek felsorolása.

»netsh »p2p »pnrp »peer »enumerate


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer enumerate ?

Használat: enumerate [peername=]<társnév> [cloud=]<felhőnév> 
    [[maxresults=]<szám>]

Paraméterek: 

	peername    - <kanonikus pnrp-név>|<dns-kódolású pnrp-név>
	maxresults   - 1 és 500 közötti számnak kell lennie.
	         Az alapértelmezett érték 50.
	cloud     - Az a felhő, ahol az enumerációnak végbe kell mennie.

Megjegyzések: A megadott felhő egy állomásnevének enumerálása.
     A parancs annyi bejegyzést talál meg, ahány a maxresults paraméterrel meg van adva
     (vagy befejeződik, amikor elkészült minden feloldással).

Példák: 

	enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2
	enumerate peername=0.0 cloud=Global_

A parancsok listájának megjelenítése.

»netsh »p2p »pnrp »peer »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer help ?

Használat: help

Megjegyzések: 
    A parancsok listájának megjelenítése.

Egy társnév feloldása.

»netsh »p2p »pnrp »peer »resolve


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer resolve ?

Használat: resolve [peername =]<társnév> [[cloud=]<felhőnév>]

Paraméterek: 

	peername    - <kanonikus pnrp-név>|<dns-kódolású pnrp-név>
	cloud     - Az a felhő, ahol a feloldásnak végbe kell mennie.
	         Az alapértelmezés minden felhő.

Megjegyzések: Egy társnév feloldása.

Példák: 

	resolve peername=0.0 cloud=Global_
	resolve 0.anyname

Információk megjelenítése.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show ?

A következő parancsok nem érhetők el:

A környezetben lévő parancsok:
show convertedname - Társnevek konvertálása DNS-nevekké és vissza.
show registration - A regisztrált társnevek listázása.

Társnevek konvertálása DNS-nevekké és vissza.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show »convertedname


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show convertedname ?

Szintaxis: show convertedname [peername=]<társ neve>

Paraméterek: 

  peername    - <kanonikus pnrp-név>|<dns-ben kódolt pnrp-név>

Megjegyzés: társneveket alakít DNS-nevekké és vissza.

Példák: 

  show convertedname 0.anyname

A regisztrált társnevek listázása.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show registration ?

Használat: show registration [[cloud=]<felhőnév>]

Paraméterek: 

	cloud     - Azok a felhők, amelyeknek meg kell jeleníteni a regisztrált nevét.
	         Az alapértelmezés minden felhő.

Megjegyzések: A netsh ezen példánya által regisztrált társnevek listázása.

Példák: 

	show registration cloud=Global_

Társ nevének feloldása elérésiút-követéssel.

»netsh »p2p »pnrp »peer »traceroute


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer traceroute ?

Használat: traceroute [peername =]<társnév> [cloud=]<felhőnév>

Paraméterek: 

	peername    - <kanonikus pnrp-név>|<dns-kódolású pnrp-név>
	cloud     - Az a felhő, ahol a feloldásnak végbe kell mennie.

Megjegyzések: Társ nevének feloldása elérésiút-követéssel.

Példák: 

	traceroute peername=0.0 Global_
	traceroute 0.anyname Global_- br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.187
9005

Make sure the desktop notes are deleted in terms of privacy!

Print the File Explorer thumbnails to see it on paper!

Windows 10/11 Home set up, configure and delete guest account!

Standard Papier Einzugsfach am Drucker einstellen!

Activate Windows Defender Application Guard!

Download NET Framework 4.8, 3.5, 2.0 für Windows 10!(0)