Windows 2000/XP netsh bridge polecenie

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh bridge ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »bridge »dump


C:\Windows>netsh bridge dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »bridge »help


C:\Windows>netsh bridge help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

»netsh »bridge »install


C:\Windows>netsh bridge install ?

Sposób użycia: install
    Brak obsługi.
    W celu zainstalowania przejdź do folderu Połączenia sieciowe.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »bridge »set


C:\Windows>netsh bridge set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set adapter  - Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty.

Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty.

»netsh »bridge »set »adapter


C:\Windows>netsh bridge set adapter ?

Sposób użycia: set adapter [id=]<liczba całkowita> [[forcecompatmode=]enable|disable]
 
Parametry: 
   Etykieta     Wartość
   id       - Identyfikator karty przeznaczonej do skonfigurowania.
            W celu uzyskania listy identyfikatorów użyj polecenia
            "show adapter".
   forcecompatmode - Jedna z następujących wartości:
            enable : Włącza tryb Layer3.
            disable: Wyłącza tryb Layer3.
 
Uwagi: Modyfikuje konfigurację mostka dla określonej karty.
    Należy przeprowadzać tę czynność tylko wtedy, gdy łączność sieciowa
    za pośrednictwem określonej karty nie odpowiada oczekiwaniom.
 
Przykłady:
 
    set adapter "2" forcecompatmode=enable
 
    Modyfikuje konfigurację mostka dla karty "2", ustawiając ją w tryb
    Layer3.

Wyświetla informacje.

»netsh »bridge »show


C:\Windows>netsh bridge show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show adapter  - Wyświetla karty skonfigurowane jako pojedynczy mostek.

Wyświetla karty skonfigurowane jako pojedynczy mostek.

»netsh »bridge »show »adapter


C:\Windows>netsh bridge show adapter ?

Sposób użycia: show adapter [[id=]liczba całkowita]
 
Parametry: 
   Etykieta    Wartość
   id      - Identyfikator karty, której konfigurację chcesz
           wyświetlić.
 
Uwagi: Wyświetla informacje o kartach dotyczące mostka.
 
Przykłady:
 
    show adapter
 
    Wyświetla wszystkie karty (z identyfikatorami), które tworzą części
    mostka, wraz z ich ustawieniami i flagami.

Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi.

»netsh »bridge »uninstall


C:\Windows>netsh bridge uninstall ?

Sposób użycia: uninstall
    Brak obsługi.
    W celu odinstalowania przejdź do folderu Połączenia sieciowe.



- br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -









... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To



HTTP: ... console/en/index.htm
0.124
9053

Show the full path in the explorer title bar on Windows 10/11!

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, how to?

Why is the AMD processor always behind INTEL?

Überwachen der GPU Nutzung im Windows Task-Manager, kann man das?

Help Windows 11 and 10 doesn't have a registry editor, where can i find regedit?

Welche Größen-Ordnungen von Byte sind vorhanden?



(0)