Windows 2000/XP netsh ras polecenie

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh ras ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. aaaa - Zmiany w kontekście `netsh ras aaaa'. add - Dodaje elementy do tabeli. appletalk - Zmiany w kontekście `netsh ras appletalk'. delete - Usuwa elementy z tabeli. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. ip - Zmiany w kontekście `netsh ras ip'. ipx - Zmiany w kontekście `netsh ras ipx'. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. Dostępne są następujące konteksty podrzędne: aaaa appletalk ip ipx Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

Zmiany w kontekście `netsh ras aaaa'.

»netsh »ras »aaaa


C:\Windows>netsh ras aaaa ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
add      - Dodaje elementy do tabeli.
delete     - Usuwa elementy z tabeli.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Dodaje elementy do tabeli.

»netsh »ras »aaaa »add


C:\Windows>netsh ras aaaa add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add acctserver - Dodaje serwer kont RADIUS.
add authserver - Dodaje serwer uwierzytelnień RADIUS.

Dodaje serwer kont RADIUS.

»netsh »ras »aaaa »add »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa add acctserver ?

add acctserver [ name = ] serwer                   
   [ [secret =] hasło                  
    [init-score =] PoczątkowyWynik             
    [port =] port                    
    [timeout = ] limit_czasu                 
    [messages = ] ENABLED|DISABLED ]           
                               
 Dostarcza adres IP lub nazwę serwera RADIUS na potrzeby kont.
                                     
 name    Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS       
 secret   Wspólne hasło                      
 init-score Początkowy wynik (priotytet serwera)               
 port    Ustawia port do przesyłania żądań uwierzytelniania. 
 timeout   Limit czasu, po którym serwer RADIUS jest oznaczany    
       jako niedostępny (sekundy)                    
 messages  Czy wysyłać wiadomości o kontach.         

Dodaje serwer uwierzytelnień RADIUS.

»netsh »ras »aaaa »add »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa add authserver ?

add authserver [ name = ] serwer                   
   [ [secret =] hasło                  
    [init-score =] PoczątkowyWynik             
    [port =] port                    
    [timeout =] limit_czasu                 
    [signature = ] ENABLED|DISABLED ]          
                               
 Dostarcza adres IP lub nazwę serwera RADIUS do
 żądań uwierzytelniania.                                
                                     
 name    Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS       
 secret   Wspólne hasło                      
 init-score Początkowy wynik (priorytet serwera)               
 port    Ustawia port do przesyłania żądań uwierzytelniania. 
 timeout   Limit czasu, po którym serwer RADIUS jest oznaczany    
       jako niedostępny (sekundy)                    
 signature  Czy mają być używane podpisy cyfrowe              

Usuwa elementy z tabeli.

»netsh »ras »aaaa »delete


C:\Windows>netsh ras aaaa delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete acctserver - Usuwa serwer kont RADIUS.
delete authserver - Usuwa serwer RADIUS.

Usuwa serwer kont RADIUS.

»netsh »ras »aaaa »delete »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa delete acctserver ?

delete acctserver [ [name = ] serwer ]                  
                               
 Usuwa serwer uwierzytelniania RADIUS.            

Usuwa serwer RADIUS.

»netsh »ras »aaaa »delete »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa delete authserver ?

delete authserver [name = ] serwer                    
                               
 Usuwa serwer uwierzytelniania RADIUS.          

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »ras »aaaa »dump


C:\Windows>netsh ras aaaa dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »ras »aaaa »help


C:\Windows>netsh ras aaaa help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »ras »aaaa »set


C:\Windows>netsh ras aaaa set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set accounting - Ustawia dostawcę kont.
set acctserver - Ustawia właściwości serwera kont.
set authentication - Ustawia dostawcę uwierzytelniania.
set authserver - Ustawia właściwości serwera uwierzytelniania.

Ustawia dostawcę kont.

»netsh »ras »aaaa »set »accounting


C:\Windows>netsh ras aaaa set accounting ?

set accounting [provider =] WINDOWS|RADIUS|NONE            
                               
 Ustawia dostawcę kont.               
                               
   windows   Konta przez funkcje logowania systemu Windows  
   radius   Konta przez serwer kont RADIUS   
   none    Nie stosuj obsługi kont           

Ustawia właściwości serwera kont.

»netsh »ras »aaaa »set »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa set acctserver ?

set acctserver [ name = ] serwer                   
   [ [secret =] hasło                  
    [init-score =] PoczątkowyWynik             
    [port =] port                    
    [timeout = ] limit_czasu                 
    [messages = ] ENABLED|DISABLED ]           
                               
 Dostarcza adres IP lub nazwę serwera RADIUS na potrzeby kont.
                                     
 name    Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS       
 secret   Wspólne hasło                      
 init-score Początkowy wynik (priotytet serwera)               
 port    Ustawia port do przesyłania żądań uwierzytelniania. 
 timeout   Limit czasu, po którym serwer RADIUS jest oznaczany    
       jako niedostępny (sekundy)                    
 messages  Czy wysyłać wiadomości o kontach.         

Ustawia dostawcę uwierzytelniania.

»netsh »ras »aaaa »set »authentication


C:\Windows>netsh ras aaaa set authentication ?

set authentication [provider =] WINDOWS|RADIUS              
                               
 Ustawia dostawcę uwierzytelnień.             
                               
   windows   Uwierzytelnianie przez zabezpieczenia systemu Windows      
   radius   Uwierzytelnianie przez serwer RADIUS     

Ustawia właściwości serwera uwierzytelniania.

»netsh »ras »aaaa »set »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa set authserver ?

set authserver [ name = ] serwer                   
   [ [secret =] hasło                  
    [init-score =] PoczątkowyWynik             
    [port =] port                    
    [timeout =] limit_czasu                 
    [signature = ] ENABLED|DISABLED ]          
                               
 Dostarcza adres IP lub nazwę serwera RADIUS do
 żądań uwierzytelniania.                                
                                     
 name    Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS       
 secret   Wspólne hasło                      
 init-score Początkowy wynik (priorytet serwera)               
 port    Ustawia port do przesyłania żądań uwierzytelniania. 
 timeout   Limit czasu, po którym serwer RADIUS jest oznaczany    
       jako niedostępny (sekundy)                    
 signature  Czy mają być używane podpisy cyfrowe              

Wyświetla informacje.

»netsh »ras »aaaa »show


C:\Windows>netsh ras aaaa show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show accounting - Wyświetla bieżącego dostawcę kont.
show acctserver - Wyświetla serwery RADIUS używane do obsługi kont.
show authentication - Wyświetla bieżącego dostawcę uwierzytelniania.
show authserver - Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania.

Wyświetla bieżącego dostawcę kont.

»netsh »ras »aaaa »show »accounting


C:\Windows>netsh ras aaaa show accounting ?

show accounting                            
                               
 Wyświetla dostawcę kont              

Wyświetla serwery RADIUS używane do obsługi kont.

»netsh »ras »aaaa »show »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa show acctserver ?

show acctserver [ [name = ] serwer ]                  
                               
 Wyświetla szczegółowe informacje o serwerze     
 kont.                          
                               
   name  Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS.  
                               
 Jeśli nie zostanie podana nazwa serwera, będą wyświetlone
 informacje o wszystkich skonfigurowanych serwerach kont.                 

Wyświetla bieżącego dostawcę uwierzytelniania.

»netsh »ras »aaaa »show »authentication


C:\Windows>netsh ras aaaa show authentication ?

show authentication                            
                               
 Wyświetla bieżącego dostawcę uwierzytelniania.            

Wyświetla serwery RADIUS używane do uwierzytelniania.

»netsh »ras »aaaa »show »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa show authserver ?

show authserver [ [name = ] serwer ]                  
                               
 Wyświetla szczegółowe informacje o serwerze   
 uwierzytelniania.                          
                               
   name  Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS.  
                               
 Jeśli nie zostanie podana nazwa serwera, będą wyświetlone
 informacje o wszystkich skonfigurowanych serwerach uwierzytelniania.                 

Dodaje elementy do tabeli.

»netsh »ras »add


C:\Windows>netsh ras add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add authtype  - Dodaje typy uwierzytelnień, które serwer RAS będzie negocjował.
add link    - Dodaje do listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował
add multilink - Dodaje do listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
add registeredserver - Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS 
         w usłudze Active Directory dla danej domeny.

Dodaje typy uwierzytelnień, które serwer RAS będzie negocjował.

»netsh »ras »add »authtype


C:\Windows>netsh ras add authtype ?

add authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP          
                                    
Wybiera typy uwierzytelniania, które serwer RAS     
będzie próbował wynegocjować. Negocjacje będą prowadzone od najbardziej
bezpiecznych do najmniej bezpiecznych. Gdy klient i serwer uzgodnią typ
uwierzytelniania, negocjacje PPP będą prowadzone zgodnie z odpowiednimi
dokumentami RFC.      
                                    
  type - typ                           
   PAP   - Protokół uwierzytelniania haseł (zwykły tekst).     
   SPAP   - Protokół uwierzytelniania haseł Shiva.        
   MD5CHAP - Protokół uwierzytelniania typu Challenge Handshake,
        używający do szyfrowania odpowiedzi schematu mieszania
        Message Digest 5.
   MSCHAP  - Protokół uwierzytelniania typu Challenge Handshake
        firmy Microsoft. 
   MSCHAPv2 - Wersja 2 protokołu MSCHAP.                  
   EAP   - Rozszerzalny protokół uwierzytelniania.          

Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS

»netsh »ras »add »registeredserver


C:\Windows>netsh ras add registeredserver ?

add registeredserver [ [domain = ] domena [server = ] serwer ]       
                                    
    Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako
    serwer RAS w usłudze Active Directory dla danej domeny.            
                                    
    serwer - nazwa komputera, który ma być zarejestrowany jako 
        serwer RAS. Jeśli nie zostanie podana, będzie przyjęta
        nazwa komputera, z którego jest wydawane polecenie.      
                                    
    domena - domena, w której podany serwer powinien     
        być zarejestrowany. Jeśli nie zostanie podana,   
        będzie przyjęta podstawowa domena komputera,
        z którego jest wydawane polecenie.                   

Zmiany w kontekście `netsh ras appletalk'.

»netsh »ras »appletalk


C:\Windows>netsh ras appletalk ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »ras »appletalk »dump


C:\Windows>netsh ras appletalk dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »ras »appletalk »help


C:\Windows>netsh ras appletalk help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »ras »appletalk »set


C:\Windows>netsh ras appletalk set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set access   - Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
set negotiation - Ustawia, czy protokół AppleTalk jest negocjowany dla
         połączeń dostępu zdalnego klienta.

Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.

»netsh »ras »appletalk »set »access


C:\Windows>netsh ras appletalk set access ?

set access [mode = ] ALL|SERVERONLY                     
                                    
 Określa, czy dane przesyłane w sieci AppleTalk od dowolnego klienta będą
 przekazywane dalej do sieci, do których serwer RAS jest przyłączony.       
                                    
 mode - typ udzielanego dostępu                 
   ALL    - klienci mają dostęp do serwera RAS i wszystkich 
         sieci, do których jest on przyłączony.          
   SERVERONLY - klienci mają dostęp tylko do serwera RAS.  

Ustawia, czy protokół AppleTalk jest negocjowany dla

»netsh »ras »appletalk »set »negotiation


C:\Windows>netsh ras appletalk set negotiation ?

Sposób użycia: set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY 
                                    
Parametry: 
                                    
 mode - tryb                           
   ALLOW   - zezwalaj na skonfigurowanie protokołu AppleTalk
         dla połączenia klienta.          
   DENY    - nie zezwalaj na skonfigurowanie protokołu AppleTalk
         dla połączenia klienta.   
                                    
Uwagi: Określa, czy serwer dostępu zdalnego zezwoli na skonfigurowanie
    protokołu AppleTalk dla przyjmowanych połączeń klienta.       

Wyświetla informacje.

»netsh »ras »appletalk »show


C:\Windows>netsh ras appletalk show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show config  - Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu AppleTalk dla dostępu zdalnego.

Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu AppleTalk dla dostępu zdalnego.

»netsh »ras »appletalk »show »config


C:\Windows>netsh ras appletalk show config ?

Sposób użycia: show config 
                                   
Uwagi: Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu AppleTalk dla dostępu zdalnego.   

Usuwa elementy z tabeli.

»netsh »ras »delete


C:\Windows>netsh ras delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete authtype - Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS.
delete link  - Usuwa z listy właściwości połączenia, które protokół PPP będzie negocjował
delete multilink - Usuwa z listy typów łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
delete registeredserver - Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący 
          jako serwer RAS, z usługi Active Directory dla danej 
          domeny.                     

Usuwa typ uwierzytelniania z serwera RAS.

»netsh »ras »delete »authtype


C:\Windows>netsh ras delete authtype ?

delete authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP          
                                    
  Usuwa typ uwierzytelniania z listy typów, które serwer RAS
  będzie negocjował.                       
                                    
  type - typ                           
   PAP   - Protokół uwierzytelniania haseł (zwykły tekst).     
   SPAP   - Protokół uwierzytelniania haseł Shiva.        
   MD5CHAP - Protokół uwierzytelniania typu Challenge Handshake,
        używający do szyfrowania odpowiedzi schematu mieszania
        Message Digest 5.
   MSCHAP  - Protokół uwierzytelniania typu Challenge Handshake
        firmy Microsoft. 
   MSCHAPv2 - Wersja 2 protokołu MSCHAP.                  
   EAP   - Rozszerzalny protokół uwierzytelniania.          

Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący

»netsh »ras »delete »registeredserver


C:\Windows>netsh ras delete registeredserver ?

delete registeredserver [ [domain = ] domena [server = ] serwer ]      
                                    
    Wyrejestrowuje podany komputer z systemem Windows 2000, służący 
    jako serwer RAS, z usługi Active Directory dla danej domeny.            
                                    
    serwer - nazwa komputera, który ma być wyrejestrowany jako 
        serwer RAS. Jeśli nie zostanie podana, będzie 
        przyjęta nazwa komputera, z którego jest wydawane polecenie.      
                                    
    domena - domena, w której podany serwer powinien     
        być wyrejestrowany. Jeśli nie zostanie podana,   
        będzie przyjęta podstawowa domena komputera,    
        z którego jest wydawane polecenie.                   

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »ras »dump


C:\Windows>netsh ras dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »ras »help


C:\Windows>netsh ras help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Zmiany w kontekście `netsh ras ip'.

»netsh »ras »ip


C:\Windows>netsh ras ip ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
add      - Dodaje elementy do tabeli.
delete     - Usuwa elementy z tabeli.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Dodaje elementy do tabeli.

»netsh »ras »ip »add


C:\Windows>netsh ras ip add ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
add range   - Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP.

Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP.

»netsh »ras »ip »add »range


C:\Windows>netsh ras ip add range ?

add range [from = ] od [to = ] do                    
                                    
 Dodaje zakres do puli statycznych adresów IP, których używa serwer RAS. 
                                    
 od - początkowy adres IP zakresu w postaci 'x.x.x.x'  
 do  - końcowy adres IP zakresu w postaci 'x.x.x.x'   

Usuwa elementy z tabeli.

»netsh »ras »ip »delete


C:\Windows>netsh ras ip delete ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
delete pool  - Usuwa wszystkie zakresy z puli statycznych adresów IP.
delete range  - Usuwa zakres z puli statycznych adresów IP.

Usuwa wszystkie zakresy z puli statycznych adresów IP.

»netsh »ras »ip »delete »pool


C:\Windows>netsh ras ip delete pool ?

delete pool 
                                    
 Usuwa wszystkie zakresy z puli statycznych adresów IP.         

Usuwa zakres z puli statycznych adresów IP.

»netsh »ras »ip »delete »range


C:\Windows>netsh ras ip delete range ?

delete range [from = ] od [to = ] do                    
                                    
 Usuwa zakres z puli statycznych adresów IP, których używa serwer RAS. 
                                    
 od - początkowy adres IP zakresu w postaci 'x.x.x.x'  
 do  - końcowy adres IP zakresu w postaci 'x.x.x.x'   

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »ras »ip »dump


C:\Windows>netsh ras ip dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »ras »ip »help


C:\Windows>netsh ras ip help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »ras »ip »set


C:\Windows>netsh ras ip set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set access   - Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza
         serwer dostępu zdalnego.
set addrassign - Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS
         przypisuje swoim klientom adresy IP.
set addrreq  - Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.
set broadcastnameresolution - Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć
               rozpoznawanie nazw emisji za pomocą protokołu NetBIOS przez TCP/IP.
set negotiation - Ustawia, czy protokół IP jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.

Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza

»netsh »ras »ip »set »access


C:\Windows>netsh ras ip set access ?

Sposób użycia: set access [mode = ] ALL|SERVERONLY 
                                    
Parametry: 
                                    
 mode - typ udzielanego dostępu                 
   ALL    - klienci mogą osiągnąć serwer dostępu zdalnego 
         i wszystkie sieci, do których jest on przyłączony.          
   SERVERONLY - klienci mają dostęp tylko do serwera dostępu zdalnego.  
                                    
Uwagi: Określa, czy dane przesyłane w sieci IP od dowolnego klienta będą
    przekazywane dalej do sieci, do których serwer dostępu zdalnego jest
    przyłączony.                         

Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS

»netsh »ras »ip »set »addrassign


C:\Windows>netsh ras ip set addrassign ?

set addrassign [method = ] AUTO|POOL                      
                                    
 Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim
 klientom adresy IP.                             
                                    
 method - metoda, która ma być użyta                     
   AUTO   - automatycznie przypisuje adresy IP, korzystając
        z serwera DHCP. Jeśli serwer DHCP nie jest dostępny,
        zostanie przypisany losowy adres prywatny.                      
   POOL   - przypisuje adres IP z puli serwera RAS.     

Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych adresów IP.

»netsh »ras »ip »set »addrreq


C:\Windows>netsh ras ip set addrreq ?

set addrreq [mode = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 Określa, czy telefonujący klienci mogą żądać swoich 
 własnych adresów IP.                            
                                    
 mode - tryb                           
   ALLOW - zezwalaj klientom żądać własnych adresów IP.     
   DENY - nie zezwalaj klientom żądać własnych adresów IP.  

Ustawia, czy włączyć, czy wyłączyć

»netsh »ras »ip »set »broadcastnameresolution


C:\Windows>netsh ras ip set broadcastnameresolution ?

set broadcastnameresolution [mode = ] ENABLED|DISABLED                    
                                    
 Określa, czy włączyć, czy wyłączyć rozpoznawanie nazw emisji   
 za pomocą protokołu NetBIOS przez TCP/IP.                      
                                    
 mode - tryb                           
   ENABLED - włącza rozpoznawanie nazw emisji za pomocą protokołu NetBIOS przez  
        TCP/IP. 
   DISABLED - wyłącza rozpoznawanie nazw emisji za pomocą protokołu NetBIOS przez  
        TCP/IP.                        

Ustawia, czy protokół IP jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.

»netsh »ras »ip »set »negotiation


C:\Windows>netsh ras ip set negotiation ?

set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 Określa, czy serwer RAS zezwoli na skonfigurowanie protokołu IP dla 
 przyjmowanych połączeń klienta.                  
                                    
 mode - tryb                           
   ALLOW   - zezwalaj na skonfigurowanie protokołu IP dla połączenia klienta.          
   DENY    - nie zezwalaj na konfigurowanie protokołu IP dla połączenia klienta.      

Wyświetla informacje.

»netsh »ras »ip »show


C:\Windows>netsh ras ip show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show config  - Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IP dla serwera RAS.

Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IP dla serwera RAS.

»netsh »ras »ip »show »config


C:\Windows>netsh ras ip show config ?

show config                                
                                   
    Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IP dla serwera RAS.            

Zmiany w kontekście `netsh ras ipx'.

»netsh »ras »ipx


C:\Windows>netsh ras ipx ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
?       - Wyświetla listę poleceń.
dump      - Wyświetla skrypt konfiguracji.
help      - Wyświetla listę poleceń.
set      - Ustawia informacje o konfiguracji.
show      - Wyświetla informacje.

Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie
 wpisz ?.

Wyświetla skrypt konfiguracji.

»netsh »ras »ipx »dump


C:\Windows>netsh ras ipx dump ?

Sposób użycia: dump

Uwagi: 
  Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu
  w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

Wyświetla listę poleceń.

»netsh »ras »ipx »help


C:\Windows>netsh ras ipx help ?

Sposób użycia: help

Uwagi: 
    wyświetla listę poleceń.

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »ras »ipx »set


C:\Windows>netsh ras ipx set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set access   - Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
set negotiation - Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
set netassign - Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX.
set nodereq  - Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych numerów węzłów IPX.
set pool    - Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS.

Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.

»netsh »ras »ipx »set »access


C:\Windows>netsh ras ipx set access ?

set access [mode = ] ALL|SERVERONLY                     
                                    
 Określa, czy dane przesyłane w sieci IP od dowolnego klienta
 będą przekazywane dalej do sieci, do których serwer RAS jest przyłączony.       
                                    
 mode - typ udzielanego dostępu                 
   ALL    - klienci mają dostęp do serwera RAS i wszystkich
         sieci, do których jest on przyłączony.          
   SERVERONLY - klienci mają dostęp tylko do serwera RAS.  

Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.

»netsh »ras »ipx »set »negotiation


C:\Windows>netsh ras ipx set negotiation ?

set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 Określa, czy serwer RAS zezwoli na skonfigurowanie protokołu IPX dla 
 przyjmowanych połączeń klienta.                  
                                    
 mode - tryb                           
   ALLOW   - zezwalaj na skonfigurowanie protokołu IPX dla połączenia klienta.          
   DENY    - nie zezwalaj na skonfigurowanie protokołu IPX dla połączenia klienta      

Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim klientom adresy IPX.

»netsh »ras »ipx »set »netassign


C:\Windows>netsh ras ipx set netassign ?

set netassign [method = ] AUTO|POOL|AUTOSAME|POOLSAME             
                                    
 Ustawia metodę, za pomocą której serwer RAS przypisuje swoim   
 klientom adresy IPX.                             
                                   
 method - metoda, która ma być użyta                     
   AUTO   - przypisuje wszystkim klientom różne losowe numery  
        sieciowe IPX.                        
   POOL   - przypisuje adresy IPX z puli serwera RAS.   
   AUTOSAME - generuje losowy numer sieci IPX i przypisuje go 
        do wszystkich klientów.                      
   POOLSAME - wybiera numer z puli serwera RAS i przypisuje
        go do wszystkich klientów.                   
                                    
 Uwagi:                                
                                    
   W większości konfiguracji zaleca się metodę AUTOSAME lub POOLSAME,
   ponieważ oszczędzają one numery sieci i zmniejszają
   ruch w sieci.                             
                                    
   Przed przypisaniem numeru sieci do klienta sprawdza się,
   czy numer ten nie jest używany w intranecie serwera RAS. Wskutek
   tego niektóre adresy z puli adresów nie mogą być przypisywane.      

Ustawia, czy klienci mogą żądać swoich własnych numerów węzłów IPX.

»netsh »ras »ipx »set »nodereq


C:\Windows>netsh ras ipx set nodereq ?

set nodereq [mode = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 Określa, czy telefonujący klienci mogą żądać swoich 
 własnych numerów węzłów IPX.                            
                                    
 mode - tryb                           
   ALLOW - zezwalaj klientom żądać własnych numerów węzłów IPX.     
   DENY - nie zezwalaj klientom żądać własnych numerów węzłów IPX.

Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS.

»netsh »ras »ipx »set »pool


C:\Windows>netsh ras ipx set pool ?

set pool [firstnet = ] adres [size = ] rozmiar               
                                    
 Ustawia pulę adresów IPX serwera RAS                  
                                    
 adres - pierwszy numer sieci IPX z puli adresów. (szesnastkowo)  
 rozmiar   - całkowita liczba adresów IPX w puli. Jeśli zostanie 
       podane zero, to pula będzie rosnąć dynamicznie w miarę potrzeb. 
       (dziesiętnie)                         

Wyświetla informacje.

»netsh »ras »ipx »show


C:\Windows>netsh ras ipx show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show config  - Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IPX dla serwera RAS.

Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IPX dla serwera RAS.

»netsh »ras »ipx »show »config


C:\Windows>netsh ras ipx show config ?

show config                                
                                   
    Wyświetla bieżącą konfigurację protokołu IPX dla serwera RAS.            

Ustawia informacje o konfiguracji.

»netsh »ras »set


C:\Windows>netsh ras set ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
set authmode  - Ustawia tryb uwierzytelniania.
set tracing  - Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika.
set user    - Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.

Ustawia tryb uwierzytelniania.

»netsh »ras »set »authmode


C:\Windows>netsh ras set authmode ?

set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS                 
                                    
  Ustawia tryb, który decyduje, czy i kiedy klienci telefonujący
  powinni być uwierzytelniani.                          
                                    
  mode - Tryb                           
   STANDARD - Wszystkie urządzenia są uwierzytelniane.         
   NODCC  - Urządzenia zapewniające bezpośrednie połączenie nie są
        uwierzytelniane.     
   BYPASS  - Uwierzytelnianie nie jest wymagane dla żadnego urządzenia.     

Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika.

»netsh »ras »set »tracing


C:\Windows>netsh ras set tracing ?

 set tracing [component = ] składnik [state = ] ENABLED|DISABLED         
                                       
  Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie podanego składnika.      
                                       
  składnik - składnik, którego dotyczy polecenie (użyj '*',
  aby uwzględnić wszystkie składniki)       

Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.

»netsh »ras »set »user


C:\Windows>netsh ras set user ?

set user [name = ] nazwa_użytkownika                       
     [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY               
     [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN              
      [cbnumber = ] numer_wywołania_zwrotnego ]             
                                   
    Ustawia właściwości dostępu użytkownika zdalnego.                   
                                   
    nazwa_użytkownika - nazwa logowania użytkownika.               
                                   
    dialin  - czy użytkownik może telefonować    
      PERMIT - zezwalaj użytkownikowi telefonować.            
      DENY  - nie zezwalaj użytkownikowi telefonować.        
      POLICY - zdecyduj na podstawie zasad dostępu zdalnego. 
                                   
    cbpolicy - zasada wywołania zwrotnego dla użytkownika.
         Funkcja wywołania zwrotnego jest używana, aby
         zmniejszyć koszty użytkownika ponoszone
         na połączenia telefoniczne.                  
      NONE  - wywołanie zwrotne nie jest dozwolone dla użytkownika       
      CALLER - użytkownik może określić numer wywołania zwrotnego
          podczas połączenia  
      ADMIN - zawsze do wywołania zwrotnego używaj
          numeru_wywołania_zwrotnego   
                                   
    cbnumber - numer używany, gdy cbpolicy = ADMIN      
                                   
                                   
  UWAGA: Opcja "POLICY" nie jest dostępna dla użytkowników, którzy
     należą do domeny trybu mieszanego. Dla tych użytkowników
     opcja "POLICY" jest zastępowana opcją "DENY".                   

Wyświetla informacje.

»netsh »ras »show


C:\Windows>netsh ras show ?

Dostępne są następujące polecenia:

Polecenia w tym kontekście:
show activeservers - Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS.
show authmode - Pokazuje tryb uwierzytelniania.
show authtype - Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania.
show client  - Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem.
show link   - Pokazuje właściwości łącza, które protokół PPP będzie negocjował
show multilink - Pokazuje typy łączy wielokrotnych, które protokół PPP będzie negocjował
show registeredserver - Wyświetla, czy komputer jest zarejestrowany  
          jako serwer RAS w usłudze Active Directory 
          danej domeny.                     
show tracing  - Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników.
show user   - Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkowników.

Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS.

»netsh »ras »show »activeservers


C:\Windows>netsh ras show activeservers ?

show activeservers                               
                                  
    Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS.           

Pokazuje tryb uwierzytelniania.

»netsh »ras »show »authmode


C:\Windows>netsh ras show authmode ?

show authmode                                 
                                    
  Pokazuje tryb uwierzytelniania.                   

Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania.

»netsh »ras »show »authtype


C:\Windows>netsh ras show authtype ?

show authtype                                 
                                    
  Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania.       
                                    

Pokazuje klientów RAS połączonych z tym komputerem.

»netsh »ras »show »client


C:\Windows>netsh ras show client ?

show client                               
                                  
    Wyświetla klientów RAS połączonych z tym komputerem.     

Wyświetla, czy komputer jest zarejestrowany

»netsh »ras »show »registeredserver


C:\Windows>netsh ras show registeredserver ?

show registeredserver [ [domain = ] domena [server = ] serwer ]      
                                    
    Wyświetla, czy podany serwer jest zarejestrowany jako serwer RAS   
    w podanej domenie.                   
                                    
    serwer - nazwa sprawdzanego komputera.     
        Jeśli nie zostanie podana, będzie przyjęta nazwa
        komputera, z którego jest wydawane polecenie.      
                                    
    domena - domena. Jeśli nie zostanie podana,   
        będzie przyjęta podstawowa domena komputera,
        z którego jest wydawane polecenie.                   

Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie składników.

»netsh »ras »show »tracing


C:\Windows>netsh ras show tracing ?

 show tracing [ [component = ] składnik ]                     
                                       
  Pokazuje, czy jest włączone rozszerzone śledzenie podanego składnika.     
  Jeśli składnik nie zostanie podany, pokazuje stan wszystkich składników.        
                                       
  składnik - sprawdzany składnik                         

Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkowników.

»netsh »ras »show »user


C:\Windows>netsh ras show user ?

show user [ [name = ] nazwa_użytkownika                       
      [mode = ] PERMIT|REPORT ]                 
                                    
    Wyświetla właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.                  
                                    
    nazwa_użytkownika - nazwa logowania użytkownika. Jeśli nie zostanie
              podana, będą wyświetleni wszyscy użytkownicy.             
                                    
    mode  - tryb wyświetlania informacji. Jeśli nie zostanie
        podany, będzie przyjęty REPORT.             
      REPORT - pokaż wszystkich użytkowników.                  
      PERMIT - pokaż tylko tych użytkowników, którzy mają
          uprawnienia telefonowania PERMIT - br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.249
8463

How does this tool improve print quality on the printer?

Has the Firefox problems with Windows-7?

How does this tool improve print quality on the printer?

Has the Firefox problems with Windows-7?

How does this tool improve print quality on the printer?

Resolve the Problem with Intel HD and 1680 x1050 screen resolution on Windows 7 and Win 8.1 or 8?(0)