Windows Seven netsh advfirewall Komutları

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh advfirewall ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. consec - `netsh advfirewall consec' baglaminda yapilan degisiklikler. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. export - Geçerli ilkeyi bir dosyaya verir. firewall - `netsh advfirewall firewall' baglaminda yapilan degisiklikler. help - Komutlarin bir listesini gösterir. import - Geçerli ilke deposuna bir ilke dosyasi alir. mainmode - `netsh advfirewall mainmode' baglaminda yapilan degisiklikler. monitor - `netsh advfirewall monitor' baglaminda yapilan degisiklikler. reset - Ilkeyi ürün kuruldugu zamandaki varsayilan ilkeye sifirlar. set - Profil basina ve genel ayarlari ayarlar. show - Profil özelliklerini veya genel özellikleri görüntüler. Asagidaki alt baglamlar kullanilabilir: consec firewall mainmode monitor Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

`netsh advfirewall consec' baglaminda yapilan degisiklikler.

»netsh »advfirewall »consec


C:\Windows>netsh advfirewall consec ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
?       - Komutlarin bir listesini gösterir.
add      - Yeni bir baglanti güvenlik kurali ekler.
delete     - Eslesen tüm baglanti güvenlik kurallarini siler.
dump      - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
help      - Komutlarin bir listesini gösterir.
set      - Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar.
show      - Belirtilen bir baglanti güvenlik kuralini görüntüler.

Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir 
bosluktan sonra ? yazin.

Yeni bir baglanti güvenlik kurali ekler.

»netsh »advfirewall »consec »add


C:\Windows>netsh advfirewall consec add ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
add rule    - Yeni bir baglanti güvenlik kurali ekler.

Yeni bir baglanti güvenlik kurali ekler.

»netsh »advfirewall »consec »add »rule


C:\Windows>netsh advfirewall consec add rule ?

Kullanim: add rule name=<dize>
   endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>|<aralik>|<liste>
   endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4 adresi >|<IPv6 adresi >|<alt ag>|<aralik>|<liste>
   action=requireinrequestout|requestinrequestout|
     requireinrequireout|requireinclearout|noauthentication
   [description=<dize>]
   [mode=transport|tunnel (default=transport)]
   [enable=yes|no (default=yes)]
   [profile=public|private|domain|any[,...] (default=any)]
   [type=dynamic|static (default=static)]
   [localtunnelendpoint=any|<IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>]
   [remotetunnelendpoint=any|<IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>]
   [port1=0-65535|<baglanti noktasi araligi >[,...]|any (default=any)]
   [port2=0-65535|<baglanti noktasi araligi>[,...]|any (default=any)]
   [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any (default=any)]
   [interfacetype=wiresless|lan|ras|any (default=any)]
   [auth1=computerkerb|computercert|computercertecdsap256|
     computercertecdsap384|computerpsk|computerntlm|anonymous[,...]]
   [auth1psk=<dize>]
   [auth1ca="<CA Adi> [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] 
     [catype:root|intermediate (default=root)] |..."]
   [auth1healthcert=yes|no (default=no)]
   [auth1ecdsap256ca="<CA Adi> [certmapping:yes|no]
     [excludecaname:yes|no]
     [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."]
   [auth1ecdsap256healthcert=yes|no (default=no)]
   [auth1ecdsap384ca="<CA Adi> [certmapping:yes|no]
     [excludecaname:yes|no]
     [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."]
   [auth1ecdsap384healthcert=yes|no (default=no)]
   [auth2=computercert|computercertecdsap256|computercertecdsap384|
     userkerb|usercert|usercertecdsap256|usercertecdsap384|userntlm|
     anonymous[,...]]
   [auth2ca="<CA Adi> [certmapping:yes|no]
     [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."]
   [auth2ecdsap256ca="<CA Adi> [certmapping:yes|no]
     [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."]
   [auth2ecdsap384ca="<CA Adi> [certmapping:yes|no]
     [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."]
   [qmpfs=dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|ecdhp256|ecdhp384|mainmode|
     none (default=none)]
   [qmsecmethods=authnoencap:<bütünlük>+[valuemin]+[valuekb]|
     ah:<bütünlük>+esp:<bütünlük>-<sifreleme>+[valuemin]+[valuekb]
     |default]
   [exemptipsecprotectedconnections=yes|no (default=no)]
   [applyauthz=yes|no (default=no)]

Açiklamalar: 

   - Kural adi benzersiz olmalidir ve "all" olamaz.
   - mode=tunnel oldugunda, eylem noauthentication
    olmadigi sürece tünel bitis noktalari belirtilmelidir.
    Belirli IP adresleri girildiginde bunlar ayni IP sürümü olmalidir.
    Ek olarak, dinamik tünelleri yapilandirirken:
    Tünel bitis noktalari any degerine ayarlanabilir.
    Yerel tünel bitis noktasinin Istemci Ilkesi için belirtilmesi 
    gerekir (yani, herhangi biri).
    Uzaktaki tünel bitis noktalarinin ise Ag Geçidi Ilkesi için 
    belirtilmesi gerekmez (yani, herhangi biri).
    Ayrica eylem requireinrequireout, requireinclearout
    veya noauthentication olmalidir.
   - mode=Transport oldugunda requireinclearout geçerli degildir.
   - En azindan bir kimlik dogrulamasi belirtilmelidir.
   - Auth1 ve Auth2 virgülle ayrilmis seçenekler listesi olabilir.
   - Computerpsk ve computerntlm yöntemleri Auth1 için birlikte 
    belirtilemez.
   - Computercert, Auth2 için kullanici bilgileriyle birlikte belirtilemez.
   - Sertifika imzalama seçenekleri olan ecdsap256 ve ecdsap384 
    yalnizca Windows Vista SP1 ve sonraki sürümler için desteklenir.
   - Qmsecmethods, "," ile ayrilmis öneriler listesi olabilir.
   - qmsecmethods için: integrity=md5|sha1|sha256|aesgmac128|aesgmac192|
    aesgmac256|aesgcm128|aesgcm192|aesgcm256 ve encryption=3des|des
    |aes128|aes192|aes256|aesgcm128|aesgcm192|aesgcm256.
   - aesgcm128, aesgcm192 veya aesgcm256 belirtilirse, hem ESP bütünlügü 
    hem de sifrelemesi için kullanilmalidir.
   - Aesgmac128, aesgmac192, aesgmac256, aesgcm128, aesgcm192, aesgcm256, 
    sha256 yalnizca Windows Vista SP1 ve sonraki sürümlerde desteklenir.
   - Qmpfs=mainmode, PFS'ye ait ana mod kilit degisim ayarlarini kullanir.
   - DES, MD5 ve DHGroup1 kullanimi önerilmez. Bu sifreleme 
    algoritmalari yalnizca geriye dönük uyumluluk için saglanmistir.
   - certmapping ve excludecaname için varsayilan deger 'no'dur.
   - CA adindaki " karakterlerinin yerine \' yazilmalidir 
   - auth1ca ve auth2ca için CA adinin önüne 'CN=' eki getirilmelidir.
   - catype, sertifika yetkilisinin türünü belirtmek için kullanilabilir -
    catype=root/intermediate 
   - authnoencap, Windows 7 ve sonraki sürümlerde desteklenir.
   - authnoencap, bilgisayarlarin yalnizca kimlik dogrulamayi 
    kullanacagi ve bu baglantinin bir parçasi olarak alinip verilen 
    sonraki ag paketlerini korumak için paket basina kapsülleme 
    veya sifreleme algoritmalarini kullanmayacagi anlamina gelir.
   - QMPFS ve authnoencap ayni kuralda birlikte kullanilamaz.
   - AuthNoEncap ile birlikte en azindan bir AH veya ESP bütünlük paketi 
    kullanilmalidir.
   - applyauthz yalnizca tünel modu kurallari için belirtilebilir.
   - exemptipsecprotectedconnections yalnizca tünel modu kurallari için 
    belirtilebilir. Bu isaretin "Yes" olarak ayarlanmasiyla 
    ESP trafigi, tünelden muaf tutulacaktir.
    Salt AH trafigi, tünelden muaf TUTULMAZ.
   - Qmsecmethod için valuemin'in (belirtildiginde) 5-2880 dakika arasinda
    olmasi gerekir. Qmsecmethod için valuekb(belirtildiginde) ise
    20480-2147483647 kilobayt arasinda olmalidir.

Örnekler: 

   Varsayilanlari kullanarak etki alani yalitimi için bir kural ekle:
   netsh advfirewall consec add rule name="isolation" 
   endpoint1=any endpoint2=any action=requireinrequestout 

   Özel hizli mod önerileri içeren bir kural ekle:
   netsh advfirewall consec add rule name="custom" 
   endpoint1=any endpoint2=any 
   qmsecmethods=ah:sha1+esp:sha1-aes256+60min+20480kb,ah:sha1 
   action=requireinrequestout 

   Özel hizli mod önerileri içeren bir kural ekle:
   netsh advfirewall consec add rule name="custom" 
   endpoint1=any endpoint2=any 
   qmsecmethods=authnoencap:sha1,ah:aesgmac256+esp:aesgmac256-none 
   action=requireinrequestout 

   Alt ag A (192.168.0.0, external ip=1.1.1.1)
   ile alt ag B (192.157.0.0, external ip=2.2.2.2)
   arasinda bir tünel modu kurali olusturun:
   netsh advfirewall consec add rule name="my tunnel" mode=tunnel 
   endpoint1=192.168.0.0/16 endpoint2=192.157.0.0/16 
   remotetunnelendpoint=2.2.2.2 
   localtunnelendpoint=1.1.1.1 action=requireinrequireout 

   Alt ag A (192.168.0.0/16)ile alt ag B (192.157.0.0, remoteGW=2.2.2.2)
   arasinda bir dinamik tünel modu
   kurali olusturun
   Istemci Ilkesi:
   netsh advfirewall consec add rule name="dynamic tunnel" 
   mode=tunnel 
   endpoint1=any endpoint2=192.157.0.0/16 
   remotetunnelendpoint=2.2.2.2 
   action=requireinrequireout 
   Ag Geçidi Ilkesi (Yalnizca Ag Geçidi aygitina uygulanir):
   netsh advfirewall consec add rule name="dynamic tunnel" 
   mode=tunnel endpoint1=192.157.0.0/16 
   endpoint2=any localtunnelendpoint=2.2.2.2 
   action=requireinrequireout 

   CA adi içeren bir kural ekle:
   netsh advfirewall consec add rule name="cert rule" 
   endpoint1=any endpoint2=any action=requireinrequestout 
   auth1=computercert auth1ca="C=US, O=MSFT, CN=\'Microsoft Kuzey,
   Güney, Dogu ve Bati Yetkilisi \'"

Eslesen tüm baglanti güvenlik kurallarini siler.

»netsh »advfirewall »consec »delete


C:\Windows>netsh advfirewall consec delete ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
delete rule  - Eslesen tüm baglanti güvenlik kurallarini siler.

Eslesen tüm baglanti güvenlik kurallarini siler.

»netsh »advfirewall »consec »delete »rule


C:\Windows>netsh advfirewall consec delete rule ?

Kullanim: delete rule name=<dize>
   [type=dynamic|static]
   [profile=public|private|domain|any[,...] (default=any)]
   [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>|<aralik>|<liste>]
   [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>|<aralik>|<liste>]
   [port1=0-65535|<baglanti noktasi araligi>[,...]|any (default=any)]
   [port2=0-65535|<baglanti noktasi araligi>[,...]|any (default=any)]
   [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any]

Açiklamalar: 

   - Bir ad ile ve istege bagli olarak da profiller, bitis noktalari, 
    baglanti noktalari, protokol ve tür ile tanimlanan kurali siler.
   - Birden çok eslesme bulunursa, tüm eslesen kurallar silinir.

Örnekler: 

   "Kural1" adli kurali tüm profillerden sil:
   netsh advfirewall consec delete rule name="kural1"

   Tüm dinamik kurallari tüm profillerden sil:
   netsh advfirewall consec delete rule name=all type=dynamic

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »advfirewall »consec »dump


C:\Windows>netsh advfirewall consec dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »advfirewall »consec »help


C:\Windows>netsh advfirewall consec help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar.

»netsh »advfirewall »consec »set


C:\Windows>netsh advfirewall consec set ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
set rule    - Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar.

Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar.

»netsh »advfirewall »consec »set »rule


C:\Windows>netsh advfirewall consec set rule ?

Kullanim: set rule
   group=<dize> | name=<dize>
   [type=dynamic|static]
   [profile=public|private|domain|any[,...] (default=any)]
   [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>|<aralik>|<liste>]
   [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>|<aralik>|<liste>]
   [port1=0-65535|<baglanti noktasi araligi>[,...]|any]
   [port2=0-65535|<baglanti noktasi araligi>[,...]|any]
   [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any]
   new
   [name=<dize>]
   [profile=public|private|domain|any[,...]]
   [description=<dize>]
   [mode=transport|tunnel]
   [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>|<aralik>|<liste>]
   [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>|<aralik>|<liste>]
   [action=requireinrequestout|requestinrequestout|
     requireinrequireout|requireinclearout|noauthentication]
   [enable=yes|no]
   [type=dynamic|static]
   [localtunnelendpoint=any|<IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>]
   [remotetunnelendpoint=any|<IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>]
   [port1=0-65535|<baglanti noktasi araligi>[,...]|any]
   [port2=0-65535|<baglanti noktasi araligi>[,...]|any]
   [protocol=0-255|tcp|udp|icmpv4|icmpv6|any]
   [interfacetype=wiresless|lan|ras|any]
   [auth1=computerkerb|computercert|computercertecdsap256|
     computercertecdsap384|computerpsk|computerntlm|anonymous[,...]]
   [auth1psk=<dize>]
   [auth1ca="<CA Adi> [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no]
     [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."]
   [auth1healthcert=yes|no]
   [auth1ecdsap256ca="<CA Adi> [certmapping:yes|no]
     [excludecaname:yes|no]
     [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."]
   [auth1ecdsap256healthcert=yes|no (default=no)]
   [auth1ecdsap384ca="<CA Adi> [certmapping:yes|no]
     [excludecaname:yes|no]
     [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."]
   [auth1ecdsap384healthcert=yes|no (default=no)]
   [auth2=computercert|computercertecdsap256|computercertecdsap384|
     userkerb|usercert|usercertecdsap256|usercertecdsap384|userntlm|
     anonymous[,...]]
   [auth2ca="<CA Adi> [certmapping:yes|no]
     [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."]
   [auth2ecdsap256ca="<CA Adi> [certmapping:yes|no]
     [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."]
   [auth2ecdsap384ca="<CA Adi> [certmapping:yes|no]
     [catype:root|intermediate (default=root)] | ..."]
   [qmpfs=dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|ecdhp256|ecdhp384|mainmode|none]
   [qmsecmethods=authnoencap:<bütünlük>+[valuemin]+[valuekb]|
     ah:<bütünlük>+esp:<bütünlük>-<sifreleme>+[valuemin]+[valuekb]
     |default]
   [exemptipsecprotectedconnections=yes|no (default=no)]
   [applyauthz=yes|no (default=no)]

Açiklamalar: 

   - Belirtilen bir kurala göre yeni parametre degerini belirler.
    Kural yoksa komut basarisiz olur. Kural olusturmak için add 
    komutunu kullanin.
   - Yeni anahtar kelimeden sonra gelen degerler, kuralda 
    güncellestirilir.
    Hiçbir deger yoksa veya yeni anahtar kelime eksikse degisiklik 
    yapilmaz.
   - Kurallar grubu yalnizca etkinlestirilebilir veya devre disi 
    birakilabilir.
   - Birden çok kural ölçütlerle eslesiyorsa tüm eslesen kurallar 
    güncellestirilecektir.
   - Kural adi benzersiz olmalidir ve "all" olamaz.
   - KDog1 ve KDog2 virgülle ayrilmis seçenekler listesi olabilir.
   - Computerpsk ve computerntlm yöntemleri KDog1 için birlikte 
    belirtilemez.
   - Computercert, KDog2 için kullanici bilgileriyle birlikte 
    belirtilemez.
   - Certsigning seçenekleri olan ecdsap256 ve ecdsap384 yalnizca 
    Windows Vista SP1 
    ve sonraki sürümler için desteklenir.
   - Qmsecmethods, "," ile ayrilmis öneriler listesi olabilir.
   - qmsecmethods için integrity=md5|sha1|sha256|aesgmac128|aesgmac192|
    aesgmac256|aesgcm128|aesgcm192|aesgcm256 ve
    encryption=3des|des|aes128|aes192|aes256|aesgcm128|aesgcm192
    |aesgcm256.
   - aesgcm128, aesgcm192 veya aesgcm256 belirtilirse hem ESP bütünlügü 
    hem de sifrelemesi için kullanilmalidir.
   - Aesgmac128, aesgmac192, aesgmac256, aesgcm128, aesgcm192, aesgcm256, 
    sha256 yalnizca Windows Vista SP1 ve sonraki sürümlerde desteklenir.
   - qmsemethods varsayilan deger olarak ayarlanmissa qmpfs de varsayilan 
    olarak ayarlanacaktir.
   - Qmpfs=mainmode, PFS'ye ait ana mod kilit degisim ayarlarini kullanir.
   - DES, MD5 ve DHGroup1 kullanimi önerilmez. Bu kriptografik 
    algoritmalar yalnizca geriye dönük uyumluluk için saglanir.
   - certmapping ve excludecaname varsayilani 'no' degeridir.
   - CA adindaki " karakterlerinin yerine \' yazilmalidir 
   - auth1ca ve auth2ca için CA adinin önüne 'CN=' eki getirilmelidir.
   - catype Sertifikasyon yetkisi türünü belirtmek için kullanilabilir -
    catype=root/intermediate 
   - authnoencap, Windows 7 ve sonraki sürümlerde desteklenir.
   - authnoencap, bilgisayarlarin yalnizca kimlik dogrulamayi kullanacagi 
    ve bu baglantinin bir parçasi olarak degistirilen takip eden ag 
    paketlerini korumak için paket basina kapsülleme veya sifreleme 
    algoritmalarini kullanmayacagi anlamina gelir.
   - QMPFS ve authnoencap ayni kuralda birlikte kullanilamaz.
   - AuthNoEncap ile birlikte en azindan bir AH veya ESP bütünlük paketi 
    kullanilmalidir.
   - mode=tunnel oldugunda eylem yalnizca requireinrequireout,
    requireinclearout veya noauthentication olmalidir.
   - requireinclearout, mode=Transport oldugunda geçerli degildir.
   - applyauthz yalnizca tünel modu kurallari için belirtilebilir.
   - exemptipsecprotectedconnections yalnizca tünel modu kurallari için 
    belirtilebilir. Bu isaretin "Yes" olarak ayarlanmasiyla 
    ESP trafigi, tünelden muaf tutulacaktir.
    Salt AH trafigi, tünelden muaf TUTULMAYACAKTIR.
   - Baglanti Noktasi1, Baglanti Noktasi2 ve Protokol ise 
    mode=transport oldugunda belirtilebilir.
   - Qmsecmethod için valuemin'in (belirtildiginde) 5-2880 dakika arasinda
    olmasi gerekir. Qmsecmethod için valuekb(belirtildiginde) ise
    20480-2147483647 kilobayt arasinda olmalidir.

Örnekler: 

   Kural1'i kural2 olarak yeniden adlandir:
   netsh advfirewall consec set rule name="rule1" new 
   name="rule2" 

   Kural üzerindeki eylemi degistir:
   netsh advfirewall consec set rule name="rule1" 
   endpoint1=1.2.3.4 endpoint2=4.3.2.1 new action=requestinrequestout 

   Özel hizli mod önerileri olan kural ekle:
   netsh advfirewall consec set rule name="Custom QM" new 
   endpoint1=any endpoint2=any 
   qmsecmethods=authnoencap:aesgmac256,ah:aesgmac256+esp:aesgmac256-none

Belirtilen bir baglanti güvenlik kuralini görüntüler.

»netsh »advfirewall »consec »show


C:\Windows>netsh advfirewall consec show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show rule   - Belirtilen bir baglanti güvenlik kuralini görüntüler.

Belirtilen bir baglanti güvenlik kuralini görüntüler.

»netsh »advfirewall »consec »show »rule


C:\Windows>netsh advfirewall consec show rule ?

Kullanim: show rule name=<dize>
   [profile=public|private|domain|any[,...]]
   [type=dynamic|static (default=static)]
   [verbose]

Açiklamalar: 

   - Adla ve istege bagli olarak da profiller ve türle tanimlanan
    tüm kural örneklerini görüntüler.

Örnekler: 

   Tüm kurallari görüntüle:
   netsh advfirewall consec show rule name=all

   Tüm dinamik kurallari görüntüle:
   netsh advfirewall consec show rule name=all type=dynamic

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »advfirewall »dump


C:\Windows>netsh advfirewall dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Geçerli ilkeyi bir dosyaya verir.

»netsh »advfirewall »export


C:\Windows>netsh advfirewall export ?

Kullanim: export <yol\dosyaadi>

Açiklamalar: 

   - Geçerli ilkeyi belirtilen dosyaya verir.

Örnek: 

   netsh advfirewall export "c:\advgüvduvilkesi.wfw"

`netsh advfirewall firewall' baglaminda yapilan degisiklikler.

»netsh »advfirewall »firewall


C:\Windows>netsh advfirewall firewall ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
?       - Komutlarin bir listesini gösterir.
add      - Yeni bir gelen veya giden güvenlik duvari kurali ekler.
delete     - Tüm eslesen güvenlik duvari kurallarini siler.
dump      - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
help      - Komutlarin bir listesini gösterir.
set      - Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar.
show      - Belirtilen güvenlik duvari kuralini görüntüler.

Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir 
bosluktan sonra ? yazin.

Yeni bir gelen veya giden güvenlik duvari kurali ekler.

»netsh »advfirewall »firewall »add


C:\Windows>netsh advfirewall firewall add ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
add rule    - Yeni bir gelen veya giden güvenlik duvari kurali ekler.

Yeni bir gelen veya giden güvenlik duvari kurali ekler.

»netsh »advfirewall »firewall »add »rule


C:\Windows>netsh advfirewall firewall add rule ?

Kullanim: add rule name=<dize>
   dir=in|out
   action=allow|block|bypass
   [program=<program yolu>]
   [service=<hizmet kisa adi>|any]
   [description=<dize>]
   [enable=yes|no (default=yes)]
   [profile=public|private|domain|any[,...]]
   [localip=any|<IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>|<aralik>|<liste>]
   [remoteip=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>|<aralik>|<liste>]
   [localport=0-65535|<bag. nkt araligi>[,...]|RPC|RPC-EPMap|IPHTTPS|any
     (default=any)]
   [remoteport=0-65535|<bag. nkt araligi>[,...]|any (default=any)]
   [protocol=0-255|icmpv4|icmpv6|icmpv4:type,code|icmpv6:type,code|
     tcp|udp|any (default=any)]
   [interfacetype=wireless|lan|ras|any]
   [rmtcomputergrp=<SDDL dizesi>]
   [rmtusrgrp=<SDDL dizesi>]
   [edge=yes|deferapp|deferuser|no (default=no)]
   [security=authenticate|authenc|authdynenc|authnoencap|notrequired 
    (default=notrequired)]

Açiklamalar: 

   - Güvenlik duvari ilkesine yeni bir gelen veya giden kurali ekle.
   - Kural adi benzersiz olmalidir ve "all" olamaz.
   - Bir uzak bilgisayar veya kullanici grubu belirtilirse, güvenlik
    degeri authenticate, authenc, authdynenc veya authnoencap olmalidir.
   - Güvenlik degerinin authdynenc olarak ayarlanmasi, sistemlerin belirli
    bir Windows Güvenlik Duvari kurali ile eslesen trafik için sifreleme
    kullanimini dinamik olarak anlasmasini saglar. Sifreleme üzerinde,
    varolan baglanti güvenligi kurali özellikleri temel alinarak 
    anlasilir. Bu seçenek, makinenin IPSec kullanilarak 
    sifrelenmemis ancak güvenligi saglanmis gelen IPSec baglantisinin
    ilk TCP veya UDP paketini kabul etmesini saglar.
    Ilk paket islendikten sonra sunucu, yeniden baglanti anlasmasi yapar
    ve tüm sonraki iletisimler tamamen sifrelenene dek onu yükseltir.
   - Action=bypass ise, uzak bilgisayar grubunun dir=in oldugunda
    belirtilmesi gerekir.
   - Service=any ise, kural yalnizca hizmetler için geçerlidir.
   - ICMP türü veya kod "any" olabilir.
   - Edge yalnizca gelen kurallari için belirtilebilir.
   - AuthEnc ve authnoencap birlikte kullanilamaz.
   - Authdynenc yalnizca dir=in oldugunda geçerlidir.
   - authnoencap ayarlandiginda security=authenticate seçenegi istege
    bagli bir parametre halini alir.

Örnekler: 

   Messenger.exe için kapsülleme güvenligi olmadan bir gelen kurali ekler:
   netsh advfirewall firewall add rule name="messenger'a izin ver"
   dir=in program="c:\programfiles\messenger\msmsgs.exe"
   security=authnoencap action=allow

   Baglanti noktasi 80 için bir giden kurali ekler:
   netsh advfirewall firewall add rule name="80'e izin ver0"
   protocol=TCP dir=out localport=80 action=block 

   TCP baglanti noktasi 80 trafigi için
   güvenlik ve sifreleme gerektiren bir gelen kurali ekler:
   netsh advfirewall firewall add rule 
   name="Gelen TCP/80 için Sifreleme Gerektir"
   protocol=TCP dir=in localport=80 security=authdynenc 
   action=allow 

   messenger.exe için bir gelen kurali ekler ve güvenligi gerekli kilar
   netsh advfirewall firewall add rule name="messenger'a izin ver"
   dir=in program="c:\program files\messenger\msmsgs.exe"
   security=authenticate action=allow 

   SDDL dizesi ile tanimlanan acmedomain\scanners grubu için
   kimligi dogrulanan güvenlik duvari geçis kurali ekler:
   netsh advfirewall firewall add rule name="tarayicilara izin ver"
   dir=in rmtcomputergrp=<SDDL dizesi> action=bypass
   security=authenticate 

   Udp'ye ait yerel baglanti noktalari 5000-5010 için bir gidene izin
   verme kurali ekler
   Add rule name="Baglanti noktasi araligina izin ver" dir=out 
   protocol=udp localport=5000-5010 action=allow

Tüm eslesen güvenlik duvari kurallarini siler.

»netsh »advfirewall »firewall »delete


C:\Windows>netsh advfirewall firewall delete ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
delete rule  - Tüm eslesen güvenlik duvari kurallarini siler.

Tüm eslesen güvenlik duvari kurallarini siler.

»netsh »advfirewall »firewall »delete »rule


C:\Windows>netsh advfirewall firewall delete rule ?

Kullanim: delete rule name=<dize>
   [dir=in|out]
   [profile=public|private|domain|any[,...]]
   [program=<program yolu>]
   [service=<hizmet kisa adi>|any]
   [localip=any|<IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>|<aralik>|<liste>]
   [remoteip=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>|<aralik>|<liste>]
   [localport=0-65535|<baglanti noktasi araligi>|RPC|RPC-EPMap|any[,...]]
   [remoteport=0-65535|<baglanti noktasi araligi>|any[,...]]
   [protocol=0-255|icmpv4|icmpv6|icmpv4:type,code|icmpv6:type,code|
     tcp|udp|any]

Açiklamalar: 

   - Bir ad ile ve istege bagli olarak da profiller, bitis noktalari, 
    baglanti noktalari, protokol ve tür ile tanimlanan kurali siler.
   - Birden çok eslesme bulunursa, tüm eslesen kurallar silinir.
   - Name=all belirtilirse, tüm kurallar belirtilen tür ve 
    profilden silinir.

Örnekler: 

   Yerel baglanti noktasi 80 için tüm kurallari sil:
   netsh advfirewall firewall delete rule name=all protocol=tcp 
   localport=80 

   "Allow80" adli kurali sil:
   netsh advfirewall firewall delete rule name="allow80"

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »advfirewall »firewall »dump


C:\Windows>netsh advfirewall firewall dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »advfirewall »firewall »help


C:\Windows>netsh advfirewall firewall help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar.

»netsh »advfirewall »firewall »set


C:\Windows>netsh advfirewall firewall set ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
set rule    - Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar.

Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar.

»netsh »advfirewall »firewall »set »rule


C:\Windows>netsh advfirewall firewall set rule ?

Kullanim: set rule
   group=<dize> | name=<dize>
   [dir=in|out]
   [profile=public|private|domain|any[,...]]
   [program=<program yolu>]
   [service=service short name|any]
   [localip=any|<IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>|<aralik>|<liste>]
   [remoteip=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>|<aralik>|<liste>]
   [localport=0-65535|<bag. nkt araligi>[,...]|RPC|RPC-EPMap|IPHTTPS|any]
   [remoteport=0-65535|<bag. nkt araligi>|any[,...]]
   [protocol=0-255|icmpv4|icmpv6|icmpv4:type,code|icmpv6:type,code|
     tcp|udp|any]
   new
   [name=<dize>]
   [dir=in|out]
   [program=<program yolu>
   [service=<hizmet kisa adi>|any]
   [action=allow|block|bypass]
   [description=<dize>]
   [enable=yes|no]
   [profile=public|private|domain|any[,...]]
   [localip=any|<IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>|<aralik>|<liste>]
   [remoteip=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>|<aralik>|<liste>]
   [localport=0-65535|RPC|RPC-EPMap|any[,...]]
   [remoteport=0-65535|any[,...]]
   [protocol=0-255|icmpv4|icmpv6|icmpv4:type,code|icmpv6:type,code|
     tcp|udp|any]
   [interfacetype=wireless|lan|ras|any]
   [rmtcomputergrp=<SDDL dizesi>]
   [rmtusrgrp=<SDDL dizesi>]
   [edge=yes|deferapp|deferuser|no] (default=no)]
   [security=authenticate|authenc|authdynenc|notrequired]

Açiklamalar: 

   - Tanimlanan kural üzerinde yeni bir parametre degeri ayarlar. Kural
    yoksa komut basarisiz olur. Kural olusturmak için add komutunu
    kullanin.
   - Yeni anahtar sözcükten sonraki degerler kuralda güncellestirilir.
    Deger yoksa veya new anahtar sözcügü eksikse, bir degisiklik yapilmaz.
   - Bir kural grubu yalnizca etkinlestirilebilir veya devre disi
    birakilabilir.
   - Birden çok kural ölçütlerle eslesiyorsa, eslesen tüm kurallar
    güncellestirilir.
   - Kural adi benzersiz olmalidir ve "all" olamaz.
   - Bir uzak bilgisayar veya kullanici grubu belirtilirse, security
    degeri authenticate, authenc veya authdynenc olmalidir.
   - Güvenlik degerinin authdynenc olarak ayarlanmasi, sistemlerin belirli
    bir Windows Güvenlik Duvari kurali ile eslesen trafik için sifreleme
    kullanimini dinamik olarak anlasmasini saglar. Sifreleme,
    varolan baglanti güvenligi kurali özellikleri temel alinarak
    belirlenir. Bu seçenek, makinenin IPSec kullanilarak 
    sifrelenmemis ancak güvenligi saglanmis gelen IPSec baglantisinin
    ilk TCP veya UDP paketini kabul etmesini saglar.
    Ilk paket islendikten sonra sunucu, yeniden baglanti anlasmasi yapar
    ve tüm sonraki iletisimler tamamen sifrelenene dek onu yükseltir.
   - Authdynenc sadece dir=in oldugunda geçerlidir.
   - Action=bypass ise, uzak bilgisayar grubu dir=in oldugunda
    belirtilmelidir.
   - Service=any ise, kural yalnizca hizmetler için geçerlidir.
   - ICMP türü veya kod "any" olabilir.
   - Edge degeri yalnizca gelen kurallari için belirtilebilir.

Örnekler: 

   "80'e izin ver" adli kuraldaki uzak IP adresini degistirir:
   netsh advfirewall firewall set rule name="80'e izin ver" new 
   remoteip=192.168.0.2 

   "Uzak Masaüstü" grup olusturma dizesine sahip bir grubu etkinlestirir:
   netsh advfirewall firewall set rule group="uzak masaüstü" new 
   enable=yes 

   "Baglanti noktasi araligina izin ver" kuralindaki yerel baglanti 
   noktalarini udp- için degistirir 
   Set rule name=" Baglanti noktasi araligina izin ver " dir=out 
   protocol=udp localport=5000-5020 action=allow

Belirtilen güvenlik duvari kuralini görüntüler.

»netsh »advfirewall »firewall »show


C:\Windows>netsh advfirewall firewall show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show rule   - Belirtilen güvenlik duvari kuralini görüntüler.

Belirtilen güvenlik duvari kuralini görüntüler.

»netsh »advfirewall »firewall »show »rule


C:\Windows>netsh advfirewall firewall show rule ?

Kullanim: show rule name=<dize>
   [profile=public|private|domain|any[,...]]
   [type=static|dynamic]
   [verbose]

Açiklamalar: 

   - Adla ve istege bagli olarak profillerle ve türle belirtilen eslesen
    tüm kurallari görüntüler. Verbose belirtilirse, eslesen tüm kurallar
    görüntülenir.

Örnekler: 

   Tüm dinamik gelen kurallari görüntüle:
   netsh advfirewall firewall show rule name=all dir=in type=dynamic

   "Messenger'a izin ver" adli tüm gelen kurallarin
   tüm ayarlarini görüntüle:
   netsh advfirewall firewall show rule name="Messenger'a izin ver" verbose

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »advfirewall »help


C:\Windows>netsh advfirewall help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Geçerli ilke deposuna bir ilke dosyasi alir.

»netsh »advfirewall »import


C:\Windows>netsh advfirewall import ?

Kullanim: import <yol\dosyaadi>

Açiklamalar: 

   - Belirtilen dosyadan ilke alir.

Örnek: 

   netsh advfirewall import "c:\yeniilke.pol"

`netsh advfirewall mainmode' baglaminda yapilan degisiklikler.

»netsh »advfirewall »mainmode


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
?       - Komutlarin bir listesini gösterir.
add      - Yeni bir ana mod kurali ekler.
delete     - Eslesen tüm ana mod kurallarini siler.
dump      - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
help      - Komutlarin bir listesini gösterir.
set      - Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar.
show      - Belirtilen bir ana mod kuralini görüntüler.

Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir 
bosluktan sonra ? yazin.

Yeni bir ana mod kurali ekler.

»netsh »advfirewall »mainmode »add


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode add ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
add rule    - Yeni bir ana mod kurali ekler.

Yeni bir ana mod kurali ekler.

»netsh »advfirewall »mainmode »add »rule


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode add rule ?

Kullanim: add rule name=<dize>
     mmsecmethods=dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|ecdhp256|
     ecdhp384:3des|des|aes128|aes192|aes256-md5|sha1|sha256
     |sha384[,...]|default
     [mmforcedh=yes|no (varsayilan=no)]
     [mmkeylifetime=<sayi>min,<sayi>sess]
     [description=<dize>]
     [enable=yes|no (varsayilan=yes)]
     [profile=any|current|public|private|domain[,...]]
     [endpoint1=any|<IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>
     |<aralik>|<liste>]
     [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
     <IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>|<aralik>|<liste>]
     [auth1=computerkerb|computercert|computercertecdsap256|
     computercertecdsap384|computerpsk|computerntlm|anonymous[,...]]
     [auth1psk=<dize>]
     [auth1ca="<CA Adi> [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] 
     [catype:root|intermediate (varsayilan=root)] | ..."]
     [auth1healthcert=yes|no (varsayilan=no)]
     [auth1ecdsap256ca="<CA Adi> [certmapping:yes|no]
     [excludecaname:yes|no] 
     [catype:root|intermediate (varsayilan=root)] | ..."]
     [auth1ecdsap256healthcert=yes|no (varsayilan=no)]
     [auth1ecdsap384ca="<CA Adi> [certmapping:yes|no]
     [excludecaname:yes|no] 
     [catype:root|intermediate (varsayilan=root)] | ..."]
     [auth1ecdsap384healthcert=yes|no (varsayilan=no)]
     [type=dynamic|static (varsayilan=static)]

Açiklamalar: 

    - Güvenlik duvari ilkesine yeni bir ana mod kurali ekle.
    - Kural adi benzersiz olmalidir ve "all" olamaz.
    - Computerpsk ve computerntlm yöntemleri KDog1 için birlikte
     belirtilemez.
    - DES, MD5 ve DHGroup1 kullanilmasi önerilmez.
     Bu sifreleme algoritmalari, yalnizca geriye dönük uyumluluk
     için saglanir.
    - En düsük ana mod keylifetime; mmkeylifetime=1min.
     En büyük ana mod mmkeylifetime= 2880min.
    En düsük oturum sayisi= 0 oturum.
    En yüksek oturum sayisi = 2.147.483.647 oturum.
   - mmsecmethods anahtar sözcügü varsayilani ilkeyi söyle ayarlar:
     dhgroup2-aes128-sha1,dhgroup2-3des-sha1

Örnekler: 

    -Bir ana mod kurali ekle
     netsh advfirewall mainmode add rule name="test"
     description="Mainmode for RATH"
     Mmsecmethods=dhgroup2:3des-sha256,ecdhp384:3des-sha384
     auth1=computercert,computercertecdsap256
     auth1ca="C=US, O=MSFT, CN=\'Microsoft Kuzey,
     Güney, Dogu ve Bati Yetkilisi\'"
     auth1healthcert=no
     auth1ecdsap256ca="C=US, O=MSFT, CN=\'Microsoft Kuzey,
     Güney, Dogu ve Bati Yetkilisi \'"
     auth1ecdsap256healthcert=yes
     mmkeylifetime=2min profile=domain

Eslesen tüm ana mod kurallarini siler.

»netsh »advfirewall »mainmode »delete


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode delete ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
delete rule  - Eslesen tüm ana mod kurallarini siler.

Eslesen tüm ana mod kurallarini siler.

»netsh »advfirewall »mainmode »delete »rule


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode delete rule ?

Kullanim: delete rule name=<dize>|all
   [profile=any|current|public|private|domain[,...]]
   [type=dynamic|static (varsayilan=static)]

Açiklamalar: 

   - Belirtilen adla eslesen, varolan bir ana mod ayarini siler.
    Istege bagli olarak profil belirtilebilir.
    Belirtilen adda ayar yoksa komut basarisiz olur.
   - name=all belirtilirse tüm kurallar, belirtilen türden ve profilden 
    silinir.
    Profil belirtilmediyse silme islemi tüm profillere uygulanir.

Örnekler: 

   Test adindaki bir ana mod kuralini silin:
   netsh advfirewall mainmode delete rule name="test"

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »advfirewall »mainmode »dump


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »advfirewall »mainmode »help


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar.

»netsh »advfirewall »mainmode »set


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode set ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
set rule    - Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar.

Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar.

»netsh »advfirewall »mainmode »set »rule


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode set rule ?

Kullanim: 
   set rule name=<Dize>
   [profile=public|private|domain|any[,...]]
   [type=dynamic|static (varsayilan=static)]
   new
   [name=<dize>]
   [mmsecmethods= dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|ecdhp256|
   ecdhp384:3des|des|aes128|aes192|aes256-md5|sha1|sha256|
   sha384[,...]|default]
   [mmforcedh=yes|no (varsayilan=no)]
   [mmkeylifetime=<sayi>min,<sayi>sess]
   [description=<dize>]
   [enable=yes|no]
   [profile=public|private|domain|any[,...]]
   [endpoint1=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway
   <IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>|<aralik>|<liste>]
   [endpoint2=any|localsubnet|dns|dhcp|wins|defaultgateway|
   <IPv4 adresi>|<IPv6 adresi>|<alt ag>|<aralik>|<liste>]
   [auth1=computerkerb|computercert|computercertecdsap256|
   computercertecdsap384|computerpsk|computerntlm|anonymous[,...]]
   [auth1psk=<dize>]
   [auth1ca="<CA Adi> [certmapping:yes|no] [excludecaname:yes|no] 
   [catype:root|intermediate (varsayilan=root)] | ..."]
   [auth1healthcert=yes|no (varsayilan=no)]
   [auth1ecdsap256ca="<CA Adi> [certmapping:yes|no]
   [excludecaname:yes|no] 
   [catype:root|intermediate (varsayilan=root)] | ..."]
   [auth1ecdsap256healthcert=yes|no (varsayilan=no)]
   [auth1ecdsap384ca="<CA Adi> [certmapping:yes|no]
   [excludecaname:yes|no] 
   [catype:root|intermediate (varsayilan=root)] | ..."]
   [auth1ecdsap384healthcert=yes|no (varsayilan=no)]
   [profile= any|current|domain|private|public[,...]]

Açiklamalar: 

   -Belirtilen kurala göre yeni parametre degerini ayarlar. Kural yoksa
    komut basarisiz olur. Kural olusturmak için add komutunu kullanin.
   -Yeni anahtar sözcükten sonra gelen degerler, kuralda
    güncellestirilir. Deger yoksa veya yeni anahtar sözcük eksikse
    degisiklik yapilmaz.
   -Birden çok kural ölçütlerle eslesiyorsa tüm eslesen kurallar
    güncellestirilecektir.
   -Kural adi benzersiz olmalidir ve "all" olamaz.
   -KDog1, virgüllerle ayrilmis seçenekler listesi olabilir.
    Computerpsk ve computerntlm yöntemleri, KDog1 için birlikte
    belirtilemez.
   -DES, MD5 ve DHGroup1 kullanimi önerilmez.
    Bu sifreleme algoritmalari yalnizca geriye dönük uyumluluk için
    saglanir.
   -En düsük ana mod keylifetime, mmkeylifetime=1min.
    En büyük ana mod mmkeylifetime= 2880min.
    En düsük oturum sayisi = 0 oturum.
    En yüksek oturum sayisi = 2.147.483.647 oturum.
   -mmsecmethods anahtar sözcügü varsayilan ilkeyi söyle ayarlar:
    dhgroup2-aes128-sha1,dhgroup2-3des-sha1 

Örnekler: 

   Test adli bir kuralin mmescmethods, description
   ve keylifetime degerlerini degistir

   netsh advfirewall mainmode set rule name="test" 
   new description="Mainmode for RATH2" 
   Mmsecmethods=dhgroup2:3des-sha256,ecdhp384:3des-sha384 
   auth1=computerntlm mmkeylifetime=2min profile=domain

Belirtilen bir ana mod kuralini görüntüler.

»netsh »advfirewall »mainmode »show


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show rule   - Belirtilen bir ana mod kuralini görüntüler.

Belirtilen bir ana mod kuralini görüntüler.

»netsh »advfirewall »mainmode »show »rule


C:\Windows>netsh advfirewall mainmode show rule ?

Kullanim: show rule name=<dize>|all
   [profile=all|current|public|private|domain[,...]]
   [type=dynamic|static (varsayilan=static)]
   [verbose]

Açiklamalar: 

   - Belirtilen adla eslesen varolan ana mod ayarlarini görüntüleyin.
    Ada göre belirtilen tüm eslesen kurallari görüntüler ve istege 
    bagli olarak da profil belirtilebilir.
    Ad bölümünde "all" belirtilirse tüm ana mod ayarlari, belirtilen 
    profiller için gösterilecektir.

Örnekler: 

   Test adinda bir ana mod kurali görüntüle:
   netsh advfirewall mainmode show rule name="test"

`netsh advfirewall monitor' baglaminda yapilan degisiklikler.

»netsh »advfirewall »monitor


C:\Windows>netsh advfirewall monitor ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
?       - Komutlarin bir listesini gösterir.
delete     - Eslesen tüm güvenlik iliskilendirmelerini siler.
dump      - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
help      - Komutlarin bir listesini gösterir.
show      - Çalisma zamani Güvenlik Duvari ilkesi ayarlarini gösterir.

Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir 
bosluktan sonra ? yazin.

Eslesen tüm güvenlik iliskilendirmelerini siler.

»netsh »advfirewall »monitor »delete


C:\Windows>netsh advfirewall monitor delete ?

Kullanim: delete mmsa|qmsa [(source destination)|all]

Açiklamalar: 
   - Bu komut, eslesen güvenlik iliskilendirmesini
    kaynak-hedef çifti tarafindan belirtildigi sekilde siler.
   - Hem kaynak hem de hedef tek IPv4 veya IPv6
    adresidir.

Örnekler: 

   Tüm hizli mod güvenlik iliskilendirmelerini sil:
   netsh advfirewall monitor delete qmsa all

   Belirtilen iki adres arasindaki tüm ana mod güvenlik
   iliskilendirmelerini sil:
   netsh advfirewall monitor delete mmsa 192.168.03 192.168.0.6

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »advfirewall »monitor »dump


C:\Windows>netsh advfirewall monitor dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »advfirewall »monitor »help


C:\Windows>netsh advfirewall monitor help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Çalisma zamani Güvenlik Duvari ilkesi ayarlarini gösterir.

»netsh »advfirewall »monitor »show


C:\Windows>netsh advfirewall monitor show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show consec  - Geçerli baglanti güvenligi durumu bilgilerini görüntüler.
show currentprofile - O an etkin olan profilleri görüntüler.
show firewall - Geçerli güvenlik duvari durum bilgilerini görüntüler.
show mainmode - Geçerli ana mod durumunun bilgilerini görüntüler.
show mmsa   - Ana mod SA'larini görüntüler
show qmsa   - Hizli mod SA'larini görüntüler.

Geçerli baglanti güvenligi durumu bilgilerini görüntüler.

»netsh »advfirewall »monitor »show »consec


C:\Windows>netsh advfirewall monitor show consec ?

Kullanim: show consec 
    [rule
      name=<dize>
      [profile=public|private|domain|active|any[,...]]
    ]
    [verbose] 


Açiklamalar: 

   - Tüm kullanilabilir ag profilleri için 
    Baglanti Güvenligi yapilandirmasini görüntüler 
   - [profile=] komutu ile yönetici çiktiyi sistemdeki 
    belirli profillere göre filtreleyebilir veya yalnizca 
    Etkin veya Etkin Olmayan profillerden sonuçlari alabilir 
   - [rule] komutu, yöneticinin kural çiktisini belirli kural 
    adlari kapsamina sokmasini ve çikti kapsaminin durumunu 
    belirlemesini saglar 
   - verbose komutu ise ayrintili güvenlik ve 
    gelismis kural 'kaynak adi' bilgilerinin görüntülenmesini destekler 

Örnekler: 

   Geçerli baglanti güvenligi durumunu görüntüle: 
   netsh advfirewall monitor show consec 

   Geçerli baglanti güvenligi bilgilerini genel profil için görüntüle: 
   netsh advfirewall monitor show consec rule name=all profile=public

O an etkin olan profilleri görüntüler.

»netsh »advfirewall »monitor »show »currentprofile


C:\Windows>netsh advfirewall monitor show currentprofile ?

Kullanim: show currentprofile

Açiklamalar: 

   - Bu komut o an etkin olan profillerle iliskilendirilmis ag
    baglantilarini gösterir.

Örnekler: 

   O an etkin olan profillerle iliskili tüm aglari gösterir:
   netsh advfirewall monitor show currentprofile

Geçerli güvenlik duvari durum bilgilerini görüntüler.

»netsh »advfirewall »monitor »show »firewall


C:\Windows>netsh advfirewall monitor show firewall ?

Kullanim: show firewall 
    [rule
      name=<dize>
      [dir=in|out]
      [profile=public|private|domain|active|any[,...]]
    ]
    [verbose] 


Açiklamalar: 

   - Kullanilabilir ag profillerinin tümü için Windows Güvenlik Duvari 
    özelliklerini görüntüler.
   - profile= bagimsiz degisken ile yönetici, çiktiyi sistemdeki belirli 
    profillere göre filtreleyebilir.
   - verbose bagimsiz degiskeni, ayrintili güvenligin ve gelismis 
    kural 'kaynak adi' bilgilerinin görüntülenmesini destekler.

Örnekler: 

   Geçerli Güvenlik Duvari durumunu görüntüle: 
   netsh advfirewall monitor show firewall 

   Genel profil için geçerli giden güvenlik duvari kuralini görüntüle: 
   netsh advfirewall monitor show firewall rule name=all 
   dir=out profile=public

Geçerli ana mod durumunun bilgilerini görüntüler.

»netsh »advfirewall »monitor »show »mainmode


C:\Windows>netsh advfirewall monitor show mainmode ?

Kullanim: show mainmode 
    [rule
      name=<dize>
      [profile=public|private|domain|active|any[,...]]
    ]
    [verbose] 


Açiklamalar: 

   - Tüm kullanilabilir ag profillerinin Ana mod 
    Güvenlik yapilandirmasini görüntüler 
   - [profile=] komutu, yöneticinin çiktiyi sistemdeki belirli 
    profillere filtrelemesine veya yalnizca Etkin ya da Etkin 
    Olmayan profillerdeki sonuçlari döndürmesine olanak tanir
   - [rule] komutu, yöneticinin kural çiktisinin kapsamini belirli 
    kural adlariyla ve durumla sinirlamasina olanak tanir
   - Verbose komutu, ayrintili güvenlik ve gelismis kural 
    'kaynagi adi' bilgilerinin görüntülenmesi için destek saglar

Örnekler: 

   Ortak profilin geçerli ana mod bilgilerini görüntüler: 
   netsh advfirewall monitor show mainmode rule name=all profile=public

Ana mod SA'larini görüntüler

»netsh »advfirewall »monitor »show »mmsa


C:\Windows>netsh advfirewall monitor show mmsa ?

Kullanim: show mmsa [(source destination)|all]

Açiklamalar: 

   - Bu komut güvenlik iliskilendirmesini veya 
    kaynak-hedef çifti tarafindan filtrelenmis seklini gösterir.
   - Hem kaynak hem de hedef tek bir IPv4 veya IPv6
 adresidir.

Örnekler: 

   Tüm ana mod SA'larini göster:
   netsh advfirewall monitor show mmsa 

   Iki adres arasindaki ana mod SA'larini göster:
   netsh advfirewall monitor show mmsa 192.168.0.3 192.168.0.4

Hizli mod SA'larini görüntüler.

»netsh »advfirewall »monitor »show »qmsa


C:\Windows>netsh advfirewall monitor show qmsa ?

Kullanim: show qmsa [(source destination)|all]

Açiklamalar: 

   - Bu komut güvenlik iliskilendirmesini veya 
    kaynak-hedef çifti tarafindan filtrelenmis seklini gösterir.
   - Hem kaynak hem de hedef tek bir IPv4 veya IPv6
    adresidir.

Örnekler: 

   Tüm hizli mod SA'larini göster:
   netsh advfirewall monitor show qmsa 

   Iki adres arasindaki hizli mod SA'larini göster:
   netsh advfirewall monitor show qmsa 192.168.0.3 192.168.0.4

Ilkeyi ürün kuruldugu zamandaki varsayilan ilkeye sifirlar.

»netsh »advfirewall »reset


C:\Windows>netsh advfirewall reset ?

Kullanim: reset [export filename=<yol\dosyaadi>]

Açiklamalar: 

   - Gelismis Güvenlik Özellikli Windows Güvenlik Duvari ilkesini
    varsayilan ilkeye geri yükler. Geçerli etkin ilke, istege bagli
    olarak, belirtilen dosyaya verilebilir.
   - Grup Ilkesi nesnesinde, bu komut tüm ayarlari
    notconfigured olarak döndürür ve tüm baglanti 
    güvenligi ve güvenlik duvari kurallarini siler.

Örnekler: 

   Geçerli ilkeyi yedekle ve ürün kuruldugu zamandaki ilkeyi geri yükle:
   netsh advfirewall reset export "c:\backuppolicy.wfw"

Profil basina ve genel ayarlari ayarlar.

»netsh »advfirewall »set


C:\Windows>netsh advfirewall set ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
set allprofiles - Tüm profillerdeki özellikleri ayarlar.
set currentprofile - Etkin profildeki özellikleri ayarlar.
set domainprofile - Etki alani profilindeki özellikleri ayarlar.
set global   - Genel özellikleri ayarlar.
set privateprofile - Özel profildeki özellikleri ayarlar.
set publicprofile - Ortak profildeki özellikleri ayarlar.

Tüm profillerdeki özellikleri ayarlar.

»netsh »advfirewall »set »allprofiles


C:\Windows>netsh advfirewall set allprofiles ?

Kullanim: set allprofiles (parametre) (deger)

Parametreler: 

   state       - Güvenlik duvari durumunu yapilandirir.
       Kullanim: state on|off|notconfigured

   firewallpolicy  - Varsayilan gelen ve giden davranisini yapilandirir.
   Kullanim: firewallpolicy (gelen davranisi),(giden davranisi)
     Gelen davranisi:
      blockinbound    - Bir gelen kuraliyla eslesmeyen gelen
                 baglantilari engeller.
      blockinboundalways - Baglanti bir kuralla eslesse bile
                 tüm gelen baglantilari engeller.
      allowinbound    - Bir gelen kuraliyla eslesmeyen gelen
                 baglantilara izin verir.
      notconfigured    - Degeri yapilandirilmamis durumuna döndürür.
     Giden davranisi:
      allowoutbound    - Bir kuralla eslesmeyen giden baglantilara
                 izin verir.
      blockoutbound    - Bir kuralla eslesmeyen giden baglantilari
                 engeller.
      notconfigured    - Degeri yapilandirilmamis durumuna döndürür.

   settings     - Güvenlik duvari ayarlarini yapilandirir.
   Kullanim: settings (parametre) enable|disable|notconfigured
   Parametreler:
     localfirewallrules     - Yerel güvenlik duvari kurallarini 
                   Grup Ilkesi kurallariyla birlestirir. 
                   Grup Ilkesi deposunu yapilandirirken 
                   geçerlidir.
     localconsecrules      - Yerel baglanti güvenligi kurallarini 
                   Grup Ilkesi kurallariyla birlestirir. 
                   Grup Ilkesi deposunu yapilandirirken 
                   geçerlidir.
     inboundusernotification  - Bir program gelen baglantilari 
                   dinlediginde kullaniciyi bilgilendirir.
     remotemanagement      - Windows Güvenlik Duvari'nin uzaktan
                   yönetimine izin verir.
     unicastresponsetomulticast - Çok noktaya yayina yanit olarak
                   durum bilgisi içeren tek noktaya 
                   yayini denetler.

   logging      - Günlüge kaydetme ayarlarini yapilandirir.
   Kullanim: logging (parametre) (deger)
   Parametreler:
     allowedconnections - Izin verilen baglantilari günlüge kaydeder.
                Degerler: enable|disable|notconfigured
     droppedconnections - Birakilan baglantilari günlüge kaydeder.
                Degerler: enable|disable|notconfigured
     filename      - Güvenlik duvari günlügünün adi ve konumu.
                Degerler: <dize>|notconfigured
     maxfilesize     - Kilobayt olarak en büyük günlük dosyasi boyutu.
                Degerler: 1 - 32767|notconfigured

Açiklamalar: 

   - Tüm profillerin profil ayarlarini yapilandirir.
   - "Notconfigured" (yapilandirilmadi) degeri yalnizca Grup Ilkesi deposu 
    için geçerlidir.

Örnekler: 

   Güvenlik duvarini tüm profiller için kapat:
   netsh advfirewall set allprofiles state off

   Varsayilan davranisi tüm profillerde gelen baglantilari engelleyecek ve
   giden baglantilara izin verecek sekilde ayarla:
   netsh advfirewall set allprofiles firewallpolicy
   blockinbound,allowoutbound

   Uzaktan yönetimi tüm profillerde aç:
   netsh advfirewall set allprofiles settings remotemanagement enable

   Birakilan baglantilari tüm profillerde günlüge kaydet:
   netsh advfirewall set allprofiles logging droppedconnections enable

Etkin profildeki özellikleri ayarlar.

»netsh »advfirewall »set »currentprofile


C:\Windows>netsh advfirewall set currentprofile ?

Kullanim: set currentprofile (parametre) (deger)

Parametreler: 

   state       - Güvenlik duvari durumunu yapilandirir.
       Kullanim: state on|off|notconfigured

   firewallpolicy  - Varsayilan gelen ve giden davranisini yapilandirir.
   Kullanim: firewallpolicy (gelen davranisi),(giden davranisi)
     Gelen davranisi:
      blockinbound    - Bir gelen kuraliyla eslesmeyen gelen
                 baglantilari engeller.
      blockinboundalways - Baglanti bir kuralla eslesse bile
                 tüm gelen baglantilari engeller.
      allowinbound    - Bir gelen kuraliyla eslesmeyen gelen
                 baglantilara izin verir.
      notconfigured    - Degeri yapilandirilmamis durumuna döndürür.
     Giden davranisi:
      allowoutbound    - Bir kuralla eslesmeyen giden baglantilara
                 izin verir.
      blockoutbound    - Bir kuralla eslesmeyen giden baglantilari
                 engeller.
      notconfigured    - Degeri yapilandirilmamis durumuna döndürür.

   settings     - Güvenlik duvari ayarlarini yapilandirir.
   Kullanim: settings (parametre) enable|disable|notconfigured
   Parametreler:
     localfirewallrules     - Yerel güvenlik duvari kurallarini 
                   Grup Ilkesi kurallariyla birlestirir. 
                   Grup Ilkesi deposunu yapilandirirken 
                   geçerlidir.
     localconsecrules      - Yerel baglanti güvenligi kurallarini 
                   Grup Ilkesi kurallariyla birlestirir. 
                   Grup Ilkesi deposunu yapilandirirken 
                   geçerlidir.
     inboundusernotification  - Bir program gelen baglantilari 
                   dinlediginde, kullaniciyi bilgilendirir.
     remotemanagement      - Windows Güvenlik Duvari'nin 
                   uzaktan yönetimine izin verir.
     unicastresponsetomulticast - Çok noktaya yayina yanit olarak
                   durum bilgisi içeren tek noktaya 
                   yayini denetler.

   logging      - Günlüge kaydetme ayarlarini yapilandirir.
   Kullanim: logging (parametre) (deger)
   Parametreler:
     allowedconnections - Izin verilen baglantilari günlüge kaydeder.
                Degerler: enable|disable|notconfigured
     droppedconnections - Birakilan baglantilari günlüge kaydeder.
                Degerler: enable|disable|notconfigured
     filename      - Güvenlik duvari günlügünün adi ve konumu.
                Degerler: <dize>|notconfigured
     maxfilesize     - Kilobayt olarak en büyük günlük dosyasi boyutu.
                Degerler: 1 - 32767|notconfigured

Açiklamalar: 

   - Etkin olan profilin profil ayarlarini yapilandirir.
   - "Notconfigured" (yapilandirilmadi) degeri yalnizca Grup Ilkesi deposu 
    için geçerlidir.

Örnekler: 

   Güvenlik duvarini etkin olan profilde kapat:
   netsh advfirewall set currentprofile state off

   Varsayilan davranisi etkin olan profil üzerinde gelen baglantiyi
   engelleyecek ve giden baglantiya izin verecek sekilde ayarla:
   netsh advfirewall set currentprofile firewallpolicy
   blockinbound,allowoutbound

   Etkin olan profilde uzaktan yönetimi aç:
   netsh advfirewall set currentprofile settings remotemanagement enable

   Etkin olan profildeki birakilan baglantilari günlüge kaydet:
   netsh advfirewall set currentprofile logging droppedconnections enable

Etki alani profilindeki özellikleri ayarlar.

»netsh »advfirewall »set »domainprofile


C:\Windows>netsh advfirewall set domainprofile ?

Kullanim: set domainprofile (parametre) (deger)

Parametreler: 

   state       - Güvenlik duvari durumunu yapilandirir.
       Kullanim: state on|off|notconfigured

   firewallpolicy  - Varsayilan gelen ve giden davranisini yapilandirir.
   Kullanim: firewallpolicy (gelen davranisi),(giden davranisi)
     Gelen davranisi:
      blockinbound    - Bir gelen kuraliyla eslesmeyen gelen
                 baglantilari engeller.
      blockinboundalways - Baglanti bir kuralla eslesse bile
                 tüm gelen baglantilari engeller.
      allowinbound    - Bir gelen kuraliyla eslesmeyen gelen
                 baglantilara izin verir.
      notconfigured    - Degeri yapilandirilmamis durumuna döndürür.
     Giden davranisi:
      allowoutbound    - Bir kuralla eslesmeyen giden baglantilara
                 izin verir.
      blockoutbound    - Bir kuralla eslesmeyen giden baglantilari
                 engeller.
      notconfigured    - Degeri yapilandirilmamis durumuna döndürür.

   settings     - Güvenlik duvari ayarlarini yapilandirir.
   Kullanim: settings (parametre) enable|disable|notconfigured
   Parametreler:
     localfirewallrules     - Yerel güvenlik duvari kurallarini 
                   Grup Ilkesi kurallariyla birlestirir. 
                   Grup Ilkesi deposunu yapilandirirken 
                   geçerlidir.
     localconsecrules      - Yerel baglanti güvenligi kurallarini 
                   Grup Ilkesi kurallariyla birlestirir. 
                   Grup Ilkesi deposunu yapilandirirken 
                   geçerlidir.
     inboundusernotification  - Bir program gelen baglantilari 
                   dinlediginde bunu kullaniciya bildir.
     remotemanagement      - Windows Güvenlik Duvari'nin uzaktan 
                   yönetimine izin verir.
     unicastresponsetomulticast - Çok noktaya yayina yanit olarak
                   durum bilgisi içeren tek noktaya yayini 
                   denetler.

   logging      - Günlüge kaydetme ayarlarini yapilandirir.
   Kullanim: logging (parametre) (deger)
   Parametreler:
     allowedconnections - Izin verilen baglantilari günlüge kaydeder.
                Degerler: enable|disable|notconfigured
     droppedconnections - Birakilan baglantilari günlüge kaydeder.
                Degerler: enable|disable|notconfigured
     filename      - Güvenlik duvari günlügünün adi ve konumu.
                Degerler: <dize>|notconfigured
     maxfilesize     - Kilobayt olarak en büyük günlük dosyasi boyutu.
                Degerler: 1 - 32767|notconfigured

Açiklamalar: 

   - Etki alani profili ayarlarini yapilandirir.
   - "Notconfigured" (yapilandirilmadi) degeri yalnizca Grup Ilkesi deposu 
    için geçerlidir.

Örnekler: 

   Etki alani profili etkinken güvenlik duvarini kapat:
   netsh advfirewall set domainprofile state off

   Etki alani profili etkinken, varsayilan davranisi gelen baglantilari 
   engelleyecek ve giden baglantilara izin verecek sekilde ayarla:
   netsh advfirewall set domainprofile firewallpolicy
   blockinbound,allowoutbound

   Etki alani profili etkinken uzaktan yönetimi aç:
   netsh advfirewall set domainprofile settings remotemanagement enable

   Etki alani profili etkinken, birakilan baglantilari günlüge kaydet:
   netsh advfirewall set domainprofile logging droppedconnections enable

Genel özellikleri ayarlar.

»netsh »advfirewall »set »global


C:\Windows>netsh advfirewall set global ?

Kullanim: set global statefulftp|statefulpptp enable|disable|notconfigured 
   set global ipsec (parametre) (deger) 
   set global mainmode (parametre) (deger) | notconfigured 

IPsec Parametreleri:

   strongcrlcheck  - CRL denetimini zorlamayi yapilandirir.
             0: CRL denetimini devre disi birakir (varsayilan)
             1: Sertifika iptal edilmisse basarisiz olur 
             2: Hatalarda basarisiz olur 
             notconfigured: Degeri yapilandirilmamis 
             durumuna döndürür.
   saidletimemin   - Güvenlik iliskisi bosta kalma süresini 
             dakika olarak yapilandirir.
            - Kullanim: 5-60|notconfigured (varsayilan=5) 
   defaultexemptions - Varsayilan IPsec muafiyetlerini yapilandirir.
             Varsayilan, IPv6 komsu bulma protokolünü ve
             DHCP'yi IPsec disinda tutmaktir.
            - Kullanim: none|neighbordiscovery|icmp|dhcp|notconfigured
   ipsecthroughnat  - Ag adresi çeviricisinin arkasindaki bir 
             bilgisayarla güvenlik iliskilerinin 
             ne zaman kurulabilecegini yapilandirir.
            - Kullanim: never|serverbehindnat|
                 serverandclientbehindnat|
                 notconfigured(varsayilan=never)
   authzcomputergrp - Tünel modu baglantilari kurmaya 
             yetkilendirilmis bilgisayarlari yapilandirir.
            - Kullanim: none|<SDDL dizesi>|notconfigured
   authzusergrp   - Tünel modu baglantilari kurmaya 
             yetkilendirilmis kullanicilari yapilandirir.
            - Kullanim: none|<SDDL dizesi>|notconfigured

Ana Mod Parametreleri:

   mmkeylifetime   - Ana mod yasam süresini dakika veya oturum 
             ya da her ikisi cinsinden ayarlar.
            - Kullanim: <sayi>min,<sayi>sess 
             en düsük yasam süresi: <1>min,
             en yüksek yasam süresi: <2880>min
             en düsük oturum sayisi: <0> oturum,
             en yüksek oturum sayisi: <2.147.483.647> oturum
   mmsecmethods   - ana mod öneri listesini yapilandirir 
            - Kullanim:
             keyexch:enc-integrity,enc-integrity[,...]|default 
            - keyexch=dhgroup1|dhgroup2|dhgroup14|
             ecdhp256|ecdhp384
            - enc=3des|des|aes128|aes192|aes256
            - integrity=md5|sha1|sha256|sha384
   mmforcedh     - kilit degisimi güvence altina almak için 
             DH kullanimi seçenegini yapilandirir.
            - Kullanim:
             yes|no (varsayilan=no)


Açiklamalar: 

   - Gelismis IPsec seçenekleri dahil genel ayarlari yapilandirir.
   - DES, MD5 ve DHGroup1 kullanimi önerilmez. Bu sifreleme 
    algoritmalari yalnizca geriye dogru uyumluluk için saglanmistir.
   - Mmsecmethods anahtar sözcügü varsayilani ilkeyi suna ayarlar:
    dhgroup2-aes128-sha1,dhgroup2-3des-sha1 

Örnekler: 

   CRL denetimini devre disi birak:
   netsh advfirewall set global ipsec strongcrlcheck 0

   Durum bilgisi içeren güvenlik duvari FTP destegini aç:
   netsh advfirewall set global statefulftp enable 

   Genel ana mod önerilerini varsayilan degere ayarla:
   netsh advfirewall set global mainmode mmsecmethods default 

   Genel ana mod önerilerini bir müsteri listesine ayarla:
   netsh advfirewall set global mainmode mmsecmethods 
   dhgroup1:des-md5,dhgroup1:3des-sha1

Özel profildeki özellikleri ayarlar.

»netsh »advfirewall »set »privateprofile


C:\Windows>netsh advfirewall set privateprofile ?

Kullanim: set privateprofile (parametre) (deger)

Parametreler: 

   state       - Güvenlik duvari durumunu yapilandirir.
       Kullanim: state on|off|notconfigured

   firewallpolicy  - Varsayilan gelen ve giden davranisini yapilandirir.
   Kullanim: firewallpolicy (gelen davranisi),(giden davranisi)
     Gelen davranisi:
      blockinbound    - Bir gelen kuraliyla eslesmeyen gelen
                 baglantilari engeller.
      blockinboundalways - Baglanti bir kuralla eslesse bile
                 tüm gelen baglantilari engeller.
      allowinbound    - Bir gelen kuraliyla eslesmeyen gelen
                 baglantilara izin verir.
      notconfigured    - Degeri yapilandirilmamis durumuna döndürür.
     Giden davranisi:
      allowoutbound    - Bir kuralla eslesmeyen giden baglantilara
                 izin verir.
      blockoutbound    - Bir kuralla eslesmeyen giden baglantilari
                 engeller.
      notconfigured    - Degeri yapilandirilmamis durumuna döndürür.

   settings     - Güvenlik duvari ayarlarini yapilandirir.
   Kullanim: settings (parametre) enable|disable|notconfigured
   Parametreler:
     localfirewallrules     - Yerel güvenlik duvari kurallarini 
                   Grup Ilkesi kurallariyla birlestirir. 
                   Grup Ilkesi deposunu yapilandirirken 
                   geçerlidir.
     localconsecrules      - Yerel baglanti güvenligi kurallarini 
                   Grup Ilkesi kurallariyla birlestirir. 
                   Grup Ilkesi deposunu yapilandirirken 
                   geçerlidir.
     inboundusernotification  - Bir program gelen baglantilari 
                   dinlediginde kullaniciyi bilgilendirir.
     remotemanagement      - Windows Güvenlik Duvari'nin uzaktan 
                   yönetimine izin verir.
     unicastresponsetomulticast - Çok noktaya yayina yanit olarak
                   durum bilgisi içeren tek noktaya 
                   yayini denetler.

   logging      - Günlüge kaydetme ayarlarini yapilandirir.
   Kullanim: logging (parametre) (deger)
   Parametreler:
     allowedconnections - Izin verilen baglantilari günlüge kaydeder.
                Degerler: enable|disable|notconfigured
     droppedconnections - Birakilan baglantilari günlüge kaydeder.
                Degerler: enable|disable|notconfigured
     filename      - Güvenlik duvari günlügünün adi ve konumu.
                Degerler: <dize>|notconfigured
     maxfilesize     - Kilobayt olarak en büyük günlük dosyasi boyutu.
                Degerler: 1 - 32767|notconfigured

Açiklamalar: 

   - Özel profil ayarlarini yapilandirir.
   - "Notconfigured" (yapilandirilmadi) degeri yalnizca Grup Ilkesi deposu 
    için geçerlidir.

Örnekler: 

   Özel profil etkinken güvenlik duvarini kapat:
   netsh advfirewall set privateprofile state off

   Özel profil etkinken, varsayilan davranisi gelen baglantilari 
   engelleyecek ve giden baglantilara izin verecek sekilde ayarla:
   netsh advfirewall set privateprofile firewallpolicy
   blockinbound,allowoutbound

   Özel profil etkinken uzaktan yönetimi aç:
   netsh advfirewall set privateprofile settings remotemanagement enable

   Özel profil etkinken, birakilan baglantilari günlüge kaydet:
   netsh advfirewall set privateprofile logging droppedconnections enable

Ortak profildeki özellikleri ayarlar.

»netsh »advfirewall »set »publicprofile


C:\Windows>netsh advfirewall set publicprofile ?

Kullanim: set publicprofile (parametre) (deger)

Parametreler: 

   state       - Güvenlik duvari durumunu yapilandirir.
       Kullanim: state on|off|notconfigured

   firewallpolicy  - Varsayilan gelen ve giden davranisini yapilandirir.
   Kullanim: firewallpolicy (gelen davranisi),(giden davranisi)
     Gelen davranisi:
      blockinbound    - Bir gelen kuraliyla eslesmeyen gelen
                 baglantilari engeller.
      blockinboundalways - Baglanti bir kuralla eslesse bile tüm gelen
                 baglantilari engeller.
      allowinbound    - Bir kuralla eslesmeyen gelen
                 baglantilari engeller.
      notconfigured    - Degeri yapilandirilmamis durumuna döndürür.
     Giden davranisi:
      allowoutbound    - Bir kuralla eslesmeyen giden baglantilara
                 izin verir.
      blockoutbound    - Bir kuralla eslesmeyen giden baglantilari
                 engeller.
      notconfigured    - Degeri yapilandirilmamis durumuna döndürür.

   settings     - Güvenlik duvari ayarlarini yapilandirir.
   Kullanim: settings (parametre) enable|disable|notconfigured
   Parametreler:
     localfirewallrules     - Yerel güvenlik duvari kurallarini 
                   Grup Ilkesi kurallariyla birlestirir. 
                   Grup Ilkesi deposunu yapilandirirken 
                   geçerlidir.
     localconsecrules      - Yerel baglanti güvenligi kurallarini
                   Grup Ilkesi kurallariyla birlestirir. 
                   Grup Ilkesi deposunu yapilandirirken 
                   geçerlidir.
     inboundusernotification  - Bir program gelen baglantilari 
                   dinlediginde kullaniciyi bilgilendirir.
     remotemanagement      - Windows Güvenlik Duvari'nin uzaktan 
                   yönetimine izin verir.
     unicastresponsetomulticast - Çok noktaya yayina yanit olarak durum
                   bilgisi olan tek noktaya yayini denetler.

   logging      - Günlüge kaydetme ayarlarini yapilandirir.
   Kullanim: logging (parametre) (deger)
   Parametreler:
     allowedconnections - Izin verilen baglantilari günlüge kaydeder.
                Degerler: enable|disable|notconfigured
     droppedconnections - Birakilan baglantilari günlüge kaydeder.
                Degerler: enable|disable|notconfigured
     filename      - Güvenlik duvari günlügünün adi ve konumu.
                Degerler: <dize>|notconfigured
     maxfilesize     - Kilobayt olarak en büyük günlük dosyasi boyutu.
                Degerler: 1 - 32767|notconfigured

Açiklamalar: 

   - Ortak profil ayarlarini yapilandirir.
   - "Notconfigured" degeri yalnizca Grup Ilkesi deposu için geçerlidir.

Örnekler: 

   Ortak profil etkinken güvenlik duvarini kapat:
   netsh advfirewall set publicprofile state off

   Ortak profil etkinken, varsayilan davranisi gelen baglantilari
   engelleyecek ve giden baglantilara izin verecek sekilde ayarla:
   netsh advfirewall set publicprofile firewallpolicy
   blockinbound,allowoutbound

   Ortak profil etkin oldugunda uzaktan yönetimi aç:
   netsh advfirewall set publicprofile settings remotemanagement enable

   Ortak profil etkin oldugunda birakilan baglantilari günlüge kaydet:
   netsh advfirewall set publicprofile logging droppedconnections enable

Profil özelliklerini veya genel özellikleri görüntüler.

»netsh »advfirewall »show


C:\Windows>netsh advfirewall show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show allprofiles - Tüm profillerin özelliklerini görüntüler.
show currentprofile - Etkin profilin özelliklerini görüntüler.
show domainprofile - Etki alaninin özelliklerini görüntüler.
show global  - Genel özellikleri görüntüler.
show privateprofile - Özel profilin özelliklerini görüntüler.
show publicprofile - Ortak profil özelliklerini görüntüler.
show store   - Geçerli etkilesim oturumunun ilke deposunu görüntüler.

Tüm profillerin özelliklerini görüntüler.

»netsh »advfirewall »show »allprofiles


C:\Windows>netsh advfirewall show allprofiles ?

Kullanim: show allprofiles [parametre]

Parametreler: 

   state       - Gelismis Güvenlik Özellikli Windows Güvenlik 
             Duvari'nin açik mi yoksa kapali mi oldugunu 
             görüntüler.
   firewallpolicy  - Varsayilan gelen ve giden güvenlik duvari
             davranisini görüntüler.
   settings     - Güvenlik duvari özelliklerini görüntüler.
   logging      - Günlüge kaydetme ayarlarini görüntüler.

Açiklamalar: 

   - Tüm profillerin özelliklerini görüntüler. 
    Parametre belirtilmezse, tüm özellikler görüntülenir.

Örnekler: 

   Tüm profillerin güvenlik duvari durumunu görüntüle:
   netsh advfirewall show allprofiles state

Etkin profilin özelliklerini görüntüler.

»netsh »advfirewall »show »currentprofile


C:\Windows>netsh advfirewall show currentprofile ?

Kullanim: show currentprofile [parametre]

Parametreler: 

   state       - Gelismis Güvenlik Özellikli Windows Güvenlik 
             Duvari'nin açik mi yoksa kapali mi oldugunu 
             görüntüler.
   firewallpolicy  - Varsayilan gelen ve giden güvenlik duvari
             davranisini görüntüler.
   settings     - Güvenlik duvari özelliklerini görüntüler.
   logging      - Günlüge kaydetme ayarlarini görüntüler.

Açiklamalar: 

   - Etkin profilin özelliklerini görüntüler. 
    Parametre belirtilmezse, tüm özellikler görüntülenir.

Örnekler: 

   Etkin profilin güvenlik duvari durumunu görüntüle:
   netsh advfirewall show currentprofile state

Etki alaninin özelliklerini görüntüler.

»netsh »advfirewall »show »domainprofile


C:\Windows>netsh advfirewall show domainprofile ?

Kullanim: show domainprofile [parametre]

Parametreler: 

   state       - Gelismis Güvenlik Özellikli Windows Güvenlik 
             Duvari'nin açik mi yoksa kapali mi oldugunu 
             görüntüler.
   firewallpolicy  - Varsayilan gelen ve giden güvenlik duvari
             davranisini görüntüler.
   settings     - Güvenlik duvari özelliklerini görüntüler.
   logging      - Günlüge kaydetme ayarlarini görüntüler.

Açiklamalar: 

   - Etki alani profilinin özelliklerini görüntüler.
    Parametre belirtilmezse, tüm özellikler görüntülenir.

Örnekler: 

   Etki alani profilinin güvenlik duvari durumunu görüntüle:
   netsh advfirewall show domainprofile state

Genel özellikleri görüntüler.

»netsh »advfirewall »show »global


C:\Windows>netsh advfirewall show global ?

Kullanim: show global [özellik]

Parametreler: 

   ipsec       - IPsec'e özgü ayarlari gösterir.
   statefulftp    - Durum bilgisi olan ftp destegini gösterir.
   statefulpptp   - Durum bilgisi olan pptp destegini gösterir.
             Bu deger Windows 7'de yoksayilir ve yalnizca
             Gelismis Güvenlik sistemlerine sahip alt düzey
             Windows Güvenlik Duvari'ni yönetmek için kullanilabilir.
   mainmode     - Ana Mod ayarlarini gösterir.
   categories    - Güvenlik Duvari Kategorilerini gösterir.

Açiklamalar: 

   - Genel özellik ayarlarini görüntüler. 
    Parametre belirtilmezse, tüm özellikler görüntülenir.

Örnekler: 

   IPsec ayarlarini görüntüle:
   netsh advfirewall show global ipsec

   Ana mod ayarlarini görüntüle:
   netsh advfirewall show global mainmode

Özel profilin özelliklerini görüntüler.

»netsh »advfirewall »show »privateprofile


C:\Windows>netsh advfirewall show privateprofile ?

Kullanim: show privateprofile [parametre]

Parametreler: 

   state       - Gelismis Güvenlik Özellikli Windows Güvenlik 
             Duvari'nin açik mi yoksa kapali mi oldugunu 
             görüntüler.
   firewallpolicy  - Varsayilan gelen ve giden güvenlik duvari
             davranisini görüntüler.
   settings     - Güvenlik duvari özelliklerini görüntüler.
   logging      - Günlüge kaydetme ayarlarini görüntüler.

Açiklamalar: 

   - Özel profilin özelliklerini görüntüler. 
    Parametre belirtilmezse, tüm özellikler görüntülenir.

Örnekler: 

   Özel profilin güvenlik duvari durumunu görüntüle:
   netsh advfirewall show privateprofile state

Ortak profil özelliklerini görüntüler.

»netsh »advfirewall »show »publicprofile


C:\Windows>netsh advfirewall show publicprofile ?

Kullanim: show publicprofile [parametre]

Parametreler: 

   state       - Gelismis Güvenlik Özellikli Windows Güvenlik 
             Duvari'nin açik mi yoksa kapali mi oldugunu 
             görüntüler.
   firewallpolicy  - Varsayilan gelen ve giden güvenlik
             duvari davranisini görüntüler.
   settings     - Güvenlik duvari özelliklerini görüntüler.
   logging      - Günlüge kaydetme ayarlarini görüntüler.

Açiklamalar: 

   - Ortak profilin özelliklerini görüntüler. 
    Parametre belirtilmezse, tüm özellikler görüntülenir.

Örnekler: 

   Ortak profil güvenlik duvari durumunu görüntüle:
   netsh advfirewall show publicprofile state

Geçerli etkilesim oturumunun ilke deposunu görüntüler.

»netsh »advfirewall »show »store


C:\Windows>netsh advfirewall show store ?

Kullanim: show store

Açiklamalar: 

   - Bu komut geçerli ilke deposunu görüntüler.

Örnek: 

   netsh advfirewall show store- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.218
11155

Start and run programs in Windows compatibility mode?

Find similar or identical images under Windows (11, 10, 8.1, 7)!

Assign Windows 10/11 and DVD drive letters!

How does automatic head cleaning work?

Turn off and modify APPs Windows 10 notifications!

Send to desktop is missing in Windows 11, 10, ... or MS Server OS?(0)