Windows Seven netsh branchcache Komutları

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh branchcache ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. exportkey - Içerik bilgisi anahtarini verir. flush - Yerel önbellegin içerigini temizler. help - Komutlarin bir listesini gösterir. importkey - Yeni bir içerik bilgisi anahtari alir. reset - BranchCache hizmetini sifirlar. set - Yapilandirma parametrelerini ayarlar. show - Yapilandirma parametrelerini görüntüler. smb - `netsh branchcache smb' baglaminda yapilan degisiklikler. Asagidaki alt baglamlar kullanilabilir: smb Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »branchcache »dump


C:\Windows>netsh branchcache dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Içerik bilgisi anahtarini verir.

»netsh »branchcache »exportkey


C:\Windows>netsh branchcache exportkey ?

Kullanim: exportkey [outputfile=]<Dosya Yolu> [passphrase]=<Parola Deyimi>

Parametreler: 

   Etiket     Deger
   outputfile   - Anahtarin aktarilmasi gereken dosyanin dizin yolu 
            ve adi 
   passphrase   - Anahtari almak için gerekli parola 

Açiklamalar: Bu komut, BranchCache hizmetinin içerik bilgilerini
       korumak için kullandigi anahtari aktarir. Anahtar daha sonra
       importkey komutu kullanilarak bir baska makineye aktarilabilir.

Örnekler: 

   exportkey %TMP%\secret.key "Anahtar dosya parolasi"
   exportkey outputfile=C:\AnahtarinDizini\secret.key "Anahtar dosya 
   parolasi"

Yerel önbellegin içerigini temizler.

»netsh »branchcache »flush


C:\Windows>netsh branchcache flush ?

Kullanim: flush

Açiklamalar: Yerel önbellegin içerigini temizler.

Örnekler: 

   flush

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »branchcache »help


C:\Windows>netsh branchcache help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Yeni bir içerik bilgisi anahtari alir.

»netsh »branchcache »importkey


C:\Windows>netsh branchcache importkey ?

Kullanim: importkey [inputfile=]<Dosya Yolu> [passphrase]=<Parola>

Parametreler: 

   Etiket     Deger 
   inputfile    - Anahtarin alinacagi dosyanin konumu 
   passphrase   - exportkey komutu kullanilarak anahtari aktarirken 
            kullanilan 
            parola 

Açiklamalar: Bu komut, BranchCache hizmetinin içerik bilgilerini
       korumasi için yeni bir anahtar alir. Anahtar, exportkey 
       komutu kullanilarak önceden aktarilmis olmalidir. Hizmet su 
       anda çalisiyorsa bu komut, yeni anahtari kullanmaya baslamak
       için hizmeti durduracak ve yeniden baslatacaktir.

Örnekler: 

   importkey %TMP%\secret.key "Anahtar dosya parolasi"
   importkey inputfile=C:\AnahtarDizini\secret.key "Anahtar dosya 
   parolasi"

BranchCache hizmetini sifirlar.

»netsh »branchcache »reset


C:\Windows>netsh branchcache reset ?

Kullanim: reset 

Açiklamalar: BranchCache hizmetini sifirlar. Yerel önbellegi temizler.
       BranchCache'in her bir yapilandirma parametresi, 
       varsayilan degerine geri dönecektir.

Örnekler: 

   reset

Yapilandirma parametrelerini ayarlar.

»netsh »branchcache »set


C:\Windows>netsh branchcache set ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
set cachesize - Yerel önbellegin boyutunu ayarlar.
set key    - Yeni bir içerik bilgisi anahtari olusturur.
set localcache - Yerel önbellegin konumunu ayarlar.
set publicationcache - Yerel yayin önbelleginin konumunu ayarlar.
set publicationcachesize - Yerel yayin önbelleginin boyutunu ayarlar.
set service  - BranchCache hizmetinin durumunu ayarlar.

Yerel önbellegin boyutunu ayarlar.

»netsh »branchcache »set »cachesize


C:\Windows>netsh branchcache set cachesize ?

Kullanim: set cachesize [size=]{DEFAULT|<sayi>} [[percent=]{TRUE|FALSE}]

Parametreler: 

   Etiket   Deger 
   size   - Önbellegin boyutu. Bayt sayisi yüzde veya tamsayi
         girilir. Varsayilan yapilandirmayi geri yüklemek 
         için DEFAULT olarak ayarlayin 
   percent  - Boyut etiketinin sabit diskin boyutunun bir yüzdesi 
         mi yoksa bayt cinsinden tam sayi olarak mi ele alinacagini 
         belirler.
         Boyut etiketi DEFAULT olarak ayarlanirsa göz ardi edilir.
         TRUE    - boyut, sabit diskin boyutunun 
                yüzdesidir 
         FALSE   - boyut, bayt cinsinden tam sayidir (Varsayilan) 

Açiklamalar: BranchCache hizmetinin yerel önbelleginin boyutunu
         ayarlar. Boyut, ya bayt cinsinden tam sayi olarak ya da disk 
         boyutunun bir yüzdesi olarak girilir. Bunun, bilgisayarda 
         bulunan tüm disklerin toplam boyutunu degil de önbellegin 
         yer aldigi diskin boyutundan bahsettigini unutmayin.

Örnekler: 

   set cachesize DEFAULT
   set cachesize 20971520
   set cachesize size=20 percent=TRUE

Yeni bir içerik bilgisi anahtari olusturur.

»netsh »branchcache »set »key


C:\Windows>netsh branchcache set key ?

Kullanim: set key [[passphrase=]<Parola Deyimi>]
Parametreler: 

   Etiket     Deger
   passphrase   - Anahtari olusturmak için kullanilacak parola.
            Bir parola saglanmazsa rasgele bir anahtar 
            olusturulacaktir. Ayni parola kullanilarak 
            olusturulan iki anahtar her zaman benzer olacaktir.
            Bir parolanin kullanilmasi, bir baska makinede ayni 
            anahtari kopyalamanin kolay bir yoludur.
            (Istege Bagli) 

Açiklamalar: BranchCache hizmetinin Içerik bilgilerini korumak üzere
       kullanmasi için yeni bir anahtar olusturur. Hizmet su anda
       çalisiyorsa bu komut yeni anahtari kullanmaya baslamak
       için hizmeti durdurup yeniden baslatir.

Örnekler: 

   set key
   set key passphrase="Içerigimin güvenli olmasini istiyorum"

Yerel önbellegin konumunu ayarlar.

»netsh »branchcache »set »localcache


C:\Windows>netsh branchcache set localcache ?

Kullanim: set localcache [directory=]{DEFAULT|<Dosya Yolu>}

Parametreler: 

   Etiket     Deger
   directory   - Yerel önbellegin saklanmasi gereken dizine giden 
            tam yol. Varsayilan önbellek konumunu 
            geri yüklemek için DEFAULT olarak ayarlayin.

Açiklamalar: BranchCache hizmetinin yerel önbelleginin yerini ayarlar. 
     Gerekirse, degisikligi tamamlamak için hizmet durdurulup
     yeniden baslatilir. Varolan önbellek dosyalari yeni konuma
     tasinir.
Örnekler: 

   set localcache DEFAULT
   set localcache directory=C:\BranchCache\Localcache

Yerel yayin önbelleginin konumunu ayarlar.

»netsh »branchcache »set »publicationcache


C:\Windows>netsh branchcache set publicationcache ?

Kullanim: set publicationcache [directory=]{DEFAULT|<Dosya Yolu>}

Parametreler: 

   Etiket       Deger
   directory   - Yerel yayin önbelleginin depolanacagi dizinin tam yolu.
            Varsayilan önbellek konumunu geri yüklemek için 
            DEFAULT olarak ayarlayin.

Açiklamalar: BranchCache hizmetinin yerel yayin önbelleginin konumunu ayarlar.
     Degisikligi gerçeklestirmek için gerekirse hizmetin durdurulup
     yeniden baslatilacagini unutmayin.

Örnekler: 

   set publicationcache DEFAULT
   set publicationcache directory=C:\BranchCache\PublicationCache

Yerel yayin önbelleginin boyutunu ayarlar.

»netsh »branchcache »set »publicationcachesize


C:\Windows>netsh branchcache set publicationcachesize ?

Kullanim: set publicationcachesize [size=]{DEFAULT|<numara>} [[percent=]{TRUE|FALSE}]

Parametreler: 

   Etiket     Deger
   size   - Önbellegin boyutu. Bir yüzde ya da belirli bir bayt sayisi olarak
         girilir. Varsayilan yapilandirmayi geri yüklemek için DEFAULT olarak
         ayarlayin.
   percent  - size etiketine sabit diskin boyutunun belirli bir yüzdesi mi yoksa 
         belirli bir bayt sayisi mi olarak davranilacagini belirler.
         size etiketi DEFAULT olarak ayarlanmissa yoksayilir.
         TRUE    - boyut, sabit disk boyutunun belirli bir 
                yüzdesidir
         FALSE   - boyut, belirli bir bayt sayisidir (Varsayilan)

Açiklamalar: BranchCache hizmetinin yerel yayin önbelleginin boyutunu ayarlar.
     Boyut, belirli bir bayt sayisi ya da diskin boyutunun belirli
     bir yüzdesi olarak girilebilir. Burada, bu bilgisayardaki
     tüm disklerin toplam boyutunun degil önbellegin bulundugu
     diskin boyutunun söz konusu oldugunu unutmayin.

Örnekler: 

   set publicationcachesize DEFAULT
   set publicationcachesize 20971520
   set publicationcachesize size=20 percent=TRUE

BranchCache hizmetinin durumunu ayarlar.

»netsh »branchcache »set »service


C:\Windows>netsh branchcache set service ?

Kullanim: set service [mode=]{DISABLED|LOCAL|DISTRIBUTED|HOSTEDSERVER|HOSTEDCLIENT}
          [[location]=<Ana Bilgisayar Adi>]
          [[clientauthentication]={DOMAIN|NONE}]
          [[serveonbattery]={TRUE|FALSE}]

Parametreler: 

   Etiket         Deger 
   mode         - BranchCache hizmetinin durumunu ayarlar 
                DISABLED     - Hizmeti devre disi birakir
                LOCAL       - Yalnizca yerel önbellegi
                          kullanir
                DISTRIBUTED    - Dagitilmis Önbellege Alma
                          Etkin 
                HOSTEDSERVER   - Barindirilan Önbellek 
                          Sunucusu olarak ayarlar 
                HOSTEDCLIENT   - Barindirilan Önbellek 
                          Istemcisi olarak ayarlar 
   location       - Barindirilan Önbellek Sunucusu'nun konumunu 
               ayarlar. Bu etiket yalnizca mode etiketi 
               HOSTEDCLIENT olarak ayarlandiginda 
               gerekir, diger durumlarda geçersizdir. 
   clientauthentication - Istemcilerin kimliklerini dogrulamak için 
               Barindirilan Önbellek Sunucusu'nun kullandigi 
               mekanizmayi ayarlar. Bu etiket yalnizca mode 
               etiketi HOSTEDSERVER olarak ayarlandiginda 
               kullanilir, diger durumlarda geçersizdir.
                DOMAIN      - Barindirilan önbellegin
                          istemcileri ayni etki
                          alaninin üyeleri olmalidir
                NONE       - Hiçbir kimlik dogrulama
                          mekanizmasi kullanilmaz
   serveonbattery    - Yerel istemcinin, pil gücüyle çalisirken eslerin 
               önbellege alinmis verilere yönelik isteklerine 
               yanit vermesini saglar. Bu yalnizca, mod etiketi 
               DISTRIBUTED olarak ayarlandiginda kullanilabilir,
               diger durumlarda geçersizdir.
                TRUE       - Pil gücüyle çalisirken veri
                          sunulmasini saglar.
                FALSE       - Pil gücüyle çalisirken veri
                          sunmayi devre disi birakir.

Açiklamalar: BranchCache hizmetinin durumunu ayarlar. Bu komut ayrica 
       seçilen mod için gerekli güvenlik duvari yapilandirmasinin 
       da devrede olmasini saglar.

       Barindirilan Önbellek Istemcisi modunu ayarlarken Barindirilan
       Önbellegin konumu olarak tam etki alani adinin saglanmasi
       kesinlikle önerilir.

Örnekler: 

   set service DISABLED
   set service mode=DISTRIBUTED
   set service mode=HOSTEDCLIENT location=SERVER123
   set service mode=HOSTEDSERVER clientauthentication=DOMAIN

Yapilandirma parametrelerini görüntüler.

»netsh »branchcache »show


C:\Windows>netsh branchcache show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show hostedcache - Barindirilan önbellegin konumunu görüntüler.
show localcache - Yerel önbellegin durumunu görüntüler.
show publicationcache - Yerel yayin önbelleginin durumunu görüntüler.
show status  - BranchCache hizmetinin geçerli durumunu görüntüler.

Barindirilan önbellegin konumunu görüntüler.

»netsh »branchcache »show »hostedcache


C:\Windows>netsh branchcache show hostedcache ?

Kullanim: show hostedcache

Açiklamalar: Barindirilan önbellegin konumunu görüntüler 

Örnekler: 

   show hostedcache

Yerel önbellegin durumunu görüntüler.

»netsh »branchcache »show »localcache


C:\Windows>netsh branchcache show localcache ?

Kullanim: show localcache

Açiklamalar: Yerel önbellegin durumunu görüntüler. Önbellegin en büyük
       boyutu ya tam bayt sayisi olarak ya da disk boyutunun 
       bir yüzdesi olarak yapilandirilabilir. Bunun, bilgisayarda 
       bulunan tüm disklerin toplam boyutundan degil de önbellegin yer 
       aldigi diskin boyutundan bahsettigini unutmayin.

Örnekler: 

   show localcache

Yerel yayin önbelleginin durumunu görüntüler.

»netsh »branchcache »show »publicationcache


C:\Windows>netsh branchcache show publicationcache ?

Kullanim: show publicationcache

Açiklamalar: Yerel yayin önbelleginin durumunu görüntüler. Önbellegin
     boyut üst siniri ya belirli bir bayt sayisi ya da diskin boyutunun
     belirli bir yüzdesi olarak yapilandirilabilir. Burada, bu
     bilgisayardaki tüm disklerin toplam boyutunun degil önbellegin
     bulundugu diskin boyutunun söz konusu oldugunu unutmayin.

Örnekler: 

   show publicationcache

BranchCache hizmetinin geçerli durumunu görüntüler.

»netsh »branchcache »show »status


C:\Windows>netsh branchcache show status ?

Kullanim: show status [[detail=]{BASIC|ALL}]

Parametreler: 

   Etiket   Deger
   detail   - Görüntülenecek ayrinti düzeyi (Istege Bagli) 
          BASIC   - Yalnizca temel bilgileri görüntüler 
                 (Varsayilan) 
          ALL    - Tüm mevcut bilgileri görüntüler 

Açiklamalar: BranchCache hizmetinin geçerli durumunu görüntüler.

Örnekler: 

   show status
   show status ALL
   show status detail=ALL

`netsh branchcache smb' baglaminda yapilan degisiklikler.

»netsh »branchcache »smb


C:\Windows>netsh branchcache smb ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
?       - Komutlarin bir listesini gösterir.
dump      - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
help      - Komutlarin bir listesini gösterir.
set      - Yapilandirma parametrelerini ayarlar.
show      - Yapilandirma parametrelerini görüntüler.

Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir 
bosluktan sonra ? yazin.

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »branchcache »smb »dump


C:\Windows>netsh branchcache smb dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »branchcache »smb »help


C:\Windows>netsh branchcache smb help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Yapilandirma parametrelerini ayarlar.

»netsh »branchcache »smb »set


C:\Windows>netsh branchcache smb set ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
set latency  - BranchCache SMB gecikme süresini ayarlar.

BranchCache SMB gecikme süresini ayarlar.

»netsh »branchcache »smb »set »latency


C:\Windows>netsh branchcache smb set latency ?

Kullanim: set latency [latency=]<sayi>

   Parametreler:

   Etiket   Deger
   latency   - SMB'nin BranchCache önbellegini kullanmasindan önce, sube
         ofisine en düsük baglanti gecikme süresi. (Milisaniye olarak.)

Yapilandirma parametrelerini görüntüler.

»netsh »branchcache »smb »show


C:\Windows>netsh branchcache smb show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show latency  - BranchCache SMB gecikme süresi ayarlarini görüntüler.

BranchCache SMB gecikme süresi ayarlarini görüntüler.

»netsh »branchcache »smb »show »latency


C:\Windows>netsh branchcache smb show latency ?

Kullanim: get

   Parametre: Yok- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.187
11061
Left-Right Arrow Keys? Fehlermeldung com.google.process.gapps wurde angehalten? Can I start QuickTextPaste minimized to tray? Maximize QuickTextPaste to see more information, can I? What is a separator? Extend test period in Windows 7 (Delay activation)! QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe? Ausgegraut in MS Windows: Zuletzt geöffnete Programme im Startmenü speichern und anzeigen! What is a read-only file? Kann es sein, daß der Mauszeiger in Windows 7 kleiner ist?(0)