Windows Seven netsh bridge Komutları

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh bridge ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. help - Komutlarin bir listesini gösterir. install - Geçerli baglama karsilik gelen bileseni yükler. set - Yapilandirma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli baglama karsilik gelen bileseni kaldirir. Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »bridge »dump


C:\Windows>netsh bridge dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »bridge »help


C:\Windows>netsh bridge help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Geçerli baglama karsilik gelen bileseni yükler.

»netsh »bridge »install


C:\Windows>netsh bridge install ?

Kullanim: install
    Desteklenmiyor.
    Lütfen yüklemek için Ag Baglantilari klasörüne gidin.

Yapilandirma bilgilerini belirler.

»netsh »bridge »set


C:\Windows>netsh bridge set ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
set adapter  - Belirtilen bagdastirici için köprü yapilandirmasini degistirir.

Belirtilen bagdastirici için köprü yapilandirmasini degistirir.

»netsh »bridge »set »adapter


C:\Windows>netsh bridge set adapter ?

Kullanim: set adapter [id=]<tamsayi> [[forcecompatmode=]enable|disable] 

Parametreler: 
   Etiket      Deger 
   id       - Yapilandirilmasini istediginiz bagdastiricinin 
            kimligi. Kimlik listesini için "show adapter" 
            komutunu kullanin.
   forcecompatmode - Asagidaki degerlerden biri:
            enable : Layer3 modunu etkinlestirir.
            disable: Layer3 modunu devre disi birakir.

Açiklamalar: Belirli bir bagdastiricinin köprü yapilandirmasini degistirir.
       Bu islem belirtilen bagdastiricida ag baglantisi 
       beklendigi gibi çalismiyorsa yapilmalidir.

Örnekler: 

    set adapter "2" forcecompatmode=enable 

    Bagdastirici "2" için köprü yapilandirmasini Layer3 modunda 
    ayarlayarak degistirir.

Bilgi gösterir.

»netsh »bridge »show


C:\Windows>netsh bridge show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show adapter  - Tek köprü olarak yapilandirilan bagdastiricilari gösterir.

Tek köprü olarak yapilandirilan bagdastiricilari gösterir.

»netsh »bridge »show »adapter


C:\Windows>netsh bridge show adapter ?

Kullanim: show adapter [[id=]tamsayi]
 
Parametreler: 
   Etiket     Deger
   id      - Yapilandirmasini görüntülemek istediginiz
           bagdastiricinin kimligi.
 
Açiklamalar: Köprüye dahil olan bagdastiricilari gösterir.
 
Örnekler: 
 
    show adapter
 
    Köprünün bir parçasini olusturan bagdastiricilari (kimlikleriyle
    beraber), ayarlarini ve bayraklarini gösterir.

Geçerli baglama karsilik gelen bileseni kaldirir.

»netsh »bridge »uninstall


C:\Windows>netsh bridge uninstall ?

Kullanim: uninstall
    Desteklenmiyor.
    Lütfen kaldirmak için Ag Baglantilari klasörüne gidin.- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.186
10059

Die Systemkonfiguration Tools in Windows starten (11, 10, 8.1 u 7)!

How can I translate or switch to my language in MeinPlatz!

Mauszeiger ist ständig weg unter Windows 11, 10, ..., warum?

What should I do if my Norton or McAfee Antivirus is expired?

Shadows and striped lines on the new graphics card (defective, bug)!

Vorschau, Rotieren, die Seite an PDF anpassen!(0)