Windows Seven netsh p2p Komutları

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh p2p ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. collab - `netsh p2p collab' baglaminda yapilan degisiklikler. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. group - `netsh p2p group' baglaminda yapilan degisiklikler. help - Komutlarin bir listesini gösterir. idmgr - `netsh p2p idmgr' baglaminda yapilan degisiklikler. pnrp - `netsh p2p pnrp' baglaminda yapilan degisiklikler. Asagidaki alt baglamlar kullanilabilir: collab group idmgr pnrp Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

`netsh p2p collab' baglaminda yapilan degisiklikler.

»netsh »p2p »collab


C:\Windows>netsh p2p collab ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
?       - Komutlarin bir listesini gösterir.
contact    - `netsh p2p collab contact' baglaminda yapilan degisiklikler.
dump      - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
help      - Komutlarin bir listesini gösterir.

Asagidaki alt baglamlar kullanilabilir:
 contact

Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir 
bosluktan sonra ? yazin.

`netsh p2p collab contact' baglaminda yapilan degisiklikler.

»netsh »p2p »collab »contact


C:\Windows>netsh p2p collab contact ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
?       - Komutlarin bir listesini gösterir.
delete     - Kisiyi kisi deposundan sil.
dump      - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
export     - Me kisisini dosyaya ver.
help      - Komutlarin bir listesini gösterir.
import     - Bir kisiyi kisi deposuna al.
set      - Kisi verilerini degistir.
show      - Bilgileri gösterir.

Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir 
bosluktan sonra ? yazin.

Kisiyi kisi deposundan sil.

»netsh »p2p »collab »contact »delete


C:\Windows>netsh p2p collab contact delete ?

Kullanim: delete <es adi>

Açiklamalar: Kisiyi kisi deposundan sil.

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »p2p »collab »contact »dump


C:\Windows>netsh p2p collab contact dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Me kisisini dosyaya ver.

»netsh »p2p »collab »contact »export


C:\Windows>netsh p2p collab contact export ?

Kullanim: export [FileName=]<dosya adi>

Açiklamalar: Me kisisini dosya adina ver, bu dosya daha sonra
baska bir makineye kopyalanip oradan alinabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »p2p »collab »contact »help


C:\Windows>netsh p2p collab contact help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Bir kisiyi kisi deposuna al.

»netsh »p2p »collab »contact »import


C:\Windows>netsh p2p collab contact import ?

Kullanim: import [FileName=]<dosya adi>

Açiklamalar: Dosyadaki bir kisiyi kisi deposuna al.

Kisi verilerini degistir.

»netsh »p2p »collab »contact »set


C:\Windows>netsh p2p collab contact set ?

Kullanim: set { Id=<Es Adi(Me kisi degisikliklerinde yoksayin)> | 
<FriendlyName=<kolay ad> | Watch=<true / false> | WatchPerm=<allow / block> }

Açiklamalar: bir kisinin özelliklerini ayarlayin.

Bilgileri gösterir.

»netsh »p2p »collab »contact »show


C:\Windows>netsh p2p collab contact show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show contacts - Kisi verilerini göster.
show xml    - Kisi XML dosyasinin içerigini göster.

Kisi verilerini göster.

»netsh »p2p »collab »contact »show »contacts


C:\Windows>netsh p2p collab contact show contacts ?

Kullanim: show contacts

Açiklamalar: Tüm kisileri göster.

Kisi XML dosyasinin içerigini göster.

»netsh »p2p »collab »contact »show »xml


C:\Windows>netsh p2p collab contact show xml ?

Kullanim: show xml [FileName=]<dosya adi>

Açiklamalar: Kisi XML dosyasinin içerigini göster.

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »p2p »collab »dump


C:\Windows>netsh p2p collab dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »p2p »collab »help


C:\Windows>netsh p2p collab help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »p2p »dump


C:\Windows>netsh p2p dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

`netsh p2p group' baglaminda yapilan degisiklikler.

»netsh »p2p »group


C:\Windows>netsh p2p group ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
?       - Komutlarin bir listesini gösterir.
database    - `netsh p2p group database' baglaminda yapilan degisiklikler.
dump      - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
gping     - Uzak grup baglanti noktasi baglantisini denetler.
help      - Komutlarin bir listesini gösterir.
resolve    - Gruptaki bir katilimciyi çözümler ve adresini listeler.
show      - Bilgileri gösterir.

Asagidaki alt baglamlar kullanilabilir:
 database

Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir 
bosluktan sonra ? yazin.

`netsh p2p group database' baglaminda yapilan degisiklikler.

»netsh »p2p »group »database


C:\Windows>netsh p2p group database ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
?       - Komutlarin bir listesini gösterir.
dump      - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
help      - Komutlarin bir listesini gösterir.
show      - Bilgileri gösterir.

Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir 
bosluktan sonra ? yazin.

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »p2p »group »database »dump


C:\Windows>netsh p2p group database dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »p2p »group »database »help


C:\Windows>netsh p2p group database help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Bilgileri gösterir.

»netsh »p2p »group »database »show


C:\Windows>netsh p2p group database show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show statistics - Verilen <kimlik P2PID'si> <grup P2PID'si> için 
veritabani istatistiklerini listeler.

Verilen için

»netsh »p2p »group »database »show »statistics


C:\Windows>netsh p2p group database show statistics ?

Kullanim: show statistics <kimlik P2PID'si> <grup P2PID'si> 

Açiklamalar: Verilen <kimlik P2PID'si> <grup P2PID'si> için
veritabani istatistiklerini listeler.

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »p2p »group »dump


C:\Windows>netsh p2p group dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Uzak grup baglanti noktasi baglantisini denetler.

»netsh »p2p »group »gping


C:\Windows>netsh p2p group gping ?

Kullanim: gping [ <IPv6 adresi> ] : Baglanti Noktasi 

Açiklamalar: Uzak grup baglanti noktasi baglantisini denetler.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »p2p »group »help


C:\Windows>netsh p2p group help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Gruptaki bir katilimciyi çözümler ve adresini listeler.

»netsh »p2p »group »resolve


C:\Windows>netsh p2p group resolve ?

Kullanim: resolve { ANY | REMOTE } <grup P2PID'si> [ <bulut adi> ]

Açiklamalar: Gruptaki bir katilimciyi çözümler ve adresini listeler.

Bilgileri gösterir.

»netsh »p2p »group »show


C:\Windows>netsh p2p group show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show acl    - ACL bilgilerini listeler.
show address  - Geçerli dügümdeki katilimciyi çözümler ve adresini listeler.

ACL bilgilerini listeler.

»netsh »p2p »group »show »acl


C:\Windows>netsh p2p group show acl ?

Kullanim: show acl { kimlik <kimlik P2PID'si> | vt <kimlik P2PID'si> 
<grup P2PID'si> | <Dosya yolu> }

Açiklamalar: ACL bilgilerini listeler.

Geçerli dügümdeki katilimciyi çözümler ve adresini listeler.

»netsh »p2p »group »show »address


C:\Windows>netsh p2p group show address ?

Kullanim: show address <grup P2PID'si> [ <bulut adi> ]

Açiklamalar: Geçerli dügümdeki katilimciyi çözümler ve adresini listeler.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »p2p »help


C:\Windows>netsh p2p help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

`netsh p2p idmgr' baglaminda yapilan degisiklikler.

»netsh »p2p »idmgr


C:\Windows>netsh p2p idmgr ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
?       - Komutlarin bir listesini gösterir.
delete     - Kimlikleri ve gruplari siler.
dump      - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
help      - Komutlarin bir listesini gösterir.
show      - Kimlikle ilgili bilgileri görüntüler.

Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir 
bosluktan sonra ? yazin.

Kimlikleri ve gruplari siler.

»netsh »p2p »idmgr »delete


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
delete group  - Kimliklerden gruplari siler.
delete identity - Kimlikleri siler.

Kimliklerden gruplari siler.

»netsh »p2p »idmgr »delete »group


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete group ?

Kullanim: delete group <kimlik P2PID'si> { <grup P2PID'si> | ALL | EXPIRED }

Açiklamalar: Kimliklerden gruplari siler.

Kimlikleri siler.

»netsh »p2p »idmgr »delete »identity


C:\Windows>netsh p2p idmgr delete identity ?

Kullanim: delete identity { <kimlik P2PID'si> | ALL } [ QUIET ] 

Açiklamalar: Kimlikleri siler.

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »p2p »idmgr »dump


C:\Windows>netsh p2p idmgr dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »p2p »idmgr »help


C:\Windows>netsh p2p idmgr help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Kimlikle ilgili bilgileri görüntüler.

»netsh »p2p »idmgr »show


C:\Windows>netsh p2p idmgr show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show groups  - Kimlikleri ve grup listesini görüntüler.
show identities - Kimlik listesini görüntüler.
show statistics - Kimlik istatistiklerini görüntüler.

Kimlikleri ve grup listesini görüntüler.

»netsh »p2p »idmgr »show »groups


C:\Windows>netsh p2p idmgr show groups ?

Kullanim: show groups { <kimlik P2PID'si> | ALL } [ EXPIRED ]

Açiklamalar: Kimlik ve ilgili grup bilgilerini gösterir.

Kimlik listesini görüntüler.

»netsh »p2p »idmgr »show »identities


C:\Windows>netsh p2p idmgr show identities ?

Kullanim: show identities { ALL | <kimlik P2PID'si> }

Açiklamalar: Kimlik bilgilerini gösterir.

Kimlik istatistiklerini görüntüler.

»netsh »p2p »idmgr »show »statistics


C:\Windows>netsh p2p idmgr show statistics ?

Kullanim: show statistics 

Açiklamalar: Kimliklerin ve iliskili gruplarin sayisini gösterir.

`netsh p2p pnrp' baglaminda yapilan degisiklikler.

»netsh »p2p »pnrp


C:\Windows>netsh p2p pnrp ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
?       - Komutlarin bir listesini gösterir.
cloud     - `netsh p2p pnrp cloud' baglaminda yapilan degisiklikler.
diagnostics  - `netsh p2p pnrp diagnostics' baglaminda yapilan degisiklikler.
dump      - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
help      - Komutlarin bir listesini gösterir.
peer      - `netsh p2p pnrp peer' baglaminda yapilan degisiklikler.

Asagidaki alt baglamlar kullanilabilir:
 cloud diagnostics peer

Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir 
bosluktan sonra ? yazin.

`netsh p2p pnrp cloud' baglaminda yapilan degisiklikler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
?       - Komutlarin bir listesini gösterir.
dump      - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
flush     - Önbellek girdilerini bosaltir.
help      - Komutlarin bir listesini gösterir.
repair     - Bölme algilamasini ve onarimini baslatir.
set      - Yapilandirma parametrelerini ayarlar.
show      - Bilgileri gösterir.
start     - Bulutu baslatir.
synchronize  - Bulutu esitler.

Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir 
bosluktan sonra ? yazin.

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Önbellek girdilerini bosaltir.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »flush


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud flush ?

Kullanim: flush [cloud=]<bulut adi>

Parametreler: 

	cloud     - Önbellek girdileri bosaltilmasi gereken bulut.

Açiklamalar: Tüm Önbellek girdilerini bosaltir.

Örnekler: 

	flush Global_

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Bölme algilamasini ve onarimini baslatir.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »repair


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud repair ?

Kullanim: repair [cloud=]<bulut adi>

Parametreler: 

	cloud     - Bölme algilamasini ve onarimi baslatacak bulut.

Açiklamalar: Bölme algilamasi ve gerekirse bir onarim baslatir.

Örnekler: 

	repair Global_

Yapilandirma parametrelerini ayarlar.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
set pnrpmode  - PNRP modu yapilandirma parametresini degistirir.
set seed    - PNRP SeedServer yapilandirma parametresini degistirir.

PNRP modu yapilandirma parametresini degistirir.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set »pnrpmode


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode ?

Kullanim: set pnrpmode [[mode=]{Auto|RO|default}] [[cloud=]<bulut adi>]

Parametreler: 

	mode      - Bulutun modu.
	cloud     - Modu ayarlanmasi gereken bulut.

Açiklamalar: PNRP modu yapilandirma parametresini degistirir.
       Mod sunlardan biri olabilir: RO (yalnizca Çözümle), Auto, default

Örnekler: 

	set pnrpmode mode=default Global_
	set pnrpmode RO Global_

PNRP SeedServer yapilandirma parametresini degistirir.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »set »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud set seed ?

Kullanim: set seed [seed=]{<ana blg. adi>|<IP adr.>|default} [cloud=]<bulut adi>

Parametreler: 

	seed      - Kayit defterinde ayarlanacak çekirdek sunucusu degeri.
	cloud     - Çekirdek sunucusu ayarlanmasi gereken bulut.

Açiklamalar: PNRP SeedServer yapilandirma parametresini degistirir.
       Çekirdek sunucusu girdisi ";" ile ayrilmis 
       birkaç girdi içerebilir.

Örnekler: 

	set seed default Global_

Bilgileri gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show initialization - Bulut önyükleme yapilandirmasini/durumunu görüntüler.
show list   - Bulut listesini görüntüler.
show names   - Yerel olarak kaydettirilen adlari görüntüler.
show pnrpmode - PNRP mod yapilandirma parametresini görüntüler.
show seed   - PNRP Çekirdek Sunucusu yapilandirma parametresini görüntüler.
show statistics - Bulut istatistiklerini görüntüler.

Bulut önyükleme yapilandirmasini/durumunu görüntüler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »initialization


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show initialization ?

Kullanim: show initialization [[cloud=]{ * | <bulut adi>}]

Parametreler: 

	cloud     - Önyükleme/yapilandirma bilgileri 
            görüntülenecek bulut. 
	         Tüm bulutlar için * kullanin,
	         varsayilan Global_ degeridir.

Açiklamalar: Bulut önyükleme yapilandirmasini/durumunu görüntüler.

Örnekler: 

	show initialization cloud=Global_
	show initialization *

Bulut listesini görüntüler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »list


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show list ?

Kullanim: show list [[cloud=] <bulut adi>}]

Parametreler: 

	cloud     - Görüntülenecek bulutlar. Tüm bulutlar için * kullanin,
	         Varsayilan deger tüm bulutlardir.

Açiklamalar: Bulut listesini görüntüler.

Örnekler: 

	show list Global_
	show list 

Yerel olarak kaydettirilen adlari görüntüler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »names


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show names ?

Kullanim: show names [[cloud=]{ * | <bulut adi>}]

Parametreler: 

	cloud     - Yerel olarak kaydettirilen adlarin listesinin 
	         görüntülenecegi bulut. 
	         Varsayilan deger tüm bulutlardir.

Açiklamalar: Yerel olarak kaydettirilen adlari görüntüler.

Örnekler: 

	show names cloud=Global_
	show names 

PNRP mod yapilandirma parametresini görüntüler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »pnrpmode


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show pnrpmode ?

Kullanim: show pnrpmode [[cloud=]<bulut adi>]

Parametreler: 
	cloud     - Modu görüntülenmesi gereken bulut.
	         

Açiklamalar: PNRP modu yapilandirma parametresini görüntüler.
       Mod sunlardan biri olabilir: RO (Yalnizca Çözümleme), Otomatik.

Örnekler: 

	show pnrpmode Global_

PNRP Çekirdek Sunucusu yapilandirma parametresini görüntüler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show seed ?

Kullanim: show seed [cloud=]<bulut adi>

Parametreler: 

	cloud     - Çekirdek sunucusu görüntülenmesi gereken bulut.

Açiklamalar: PNRP Çekirdek Sunucusu yapilandirma parametresini görüntüler.

Örnekler: 

	show seed Global_

Bulut istatistiklerini görüntüler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »show »statistics


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud show statistics ?

Kullanim: show statistics [[cloud=]{ * | <bulut adi>}]

Parametreler: 

	cloud     - Istatistik bilgileri görüntülenecek bulut. 
	         Varsayilan deger tüm bulutlardir.

Açiklamalar: Bulut istatistiklerini görüntüler.

Örnekler: 

	show statistics Global_

Bulutu baslatir.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »start


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud start ?

Kullanim: start [cloud=]<bulut adi>

Parametreler: 

	cloud     - Baslatilacak bulut. 

Açiklamalar: Bulutu baslatir.

Örnekler: 

	start Global_

Bulutu esitler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
synchronize host - Bulutu belirtilen ana bilgisayarla esitler.
synchronize seed - Bulutu belirtilen ana bilgisayarla esitler.

Bulutu belirtilen ana bilgisayarla esitler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize »host


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize host ?

Kullanim: synchronize host [host=]<ana bilgisayar adi> [cloud=] <bulut adi>

Parametreler: 

	host      - Esitlemenin yapilacagi ana bilgisayar.
	cloud     - Esitlenecek bulut.

Açiklamalar: Bulutu belirtilen ana bilgisayarla esitler.

Örnekler: 

	synchronize host host1 Global_

Bulutu belirtilen ana bilgisayarla esitler.

»netsh »p2p »pnrp »cloud »synchronize »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp cloud synchronize seed ?

Kullanim: synchronize seed [cloud=]<bulut adi>

Parametreler: 

	cloud     - Esitlenecek bulut.

Açiklamalar: Bulutu çekirdek sunucusuyla esitler.

Örnekler: 

	synchronize seed Global_

`netsh p2p pnrp diagnostics' baglaminda yapilan degisiklikler.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
?       - Komutlarin bir listesini gösterir.
dump      - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
help      - Komutlarin bir listesini gösterir.
ping      - Pnrp dügümlerine ping yapar.

Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir 
bosluktan sonra ? yazin.

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Pnrp dügümlerine ping yapar.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
ping host   - Adres temelli olarak dügüme ping yapar.
ping seed   - Yapilandirilan çekirdek sunucusuna ping yapar. 6 kere ping yapmayi dener.

Adres temelli olarak dügüme ping yapar.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping »host


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping host ?

Kullanim: ping host [host=]{<ip adresi> | <ana bilg. adi>} [cloud=]<bulut adi>

Parametreler: 

	cloud     - Ana bilgisayara ping yapilacak bulut. 

Açiklamalar: Adresini veya ana bilgisayar adini belirterek dügüme ping yapar

Örnekler: 

	ping host anabilgisayarim Global_

Yapilandirilan çekirdek sunucusuna ping yapar. 6 kere ping yapmayi dener.

»netsh »p2p »pnrp »diagnostics »ping »seed


C:\Windows>netsh p2p pnrp diagnostics ping seed ?

Kullanim: ping seed [cloud=]<bulut adi>

Parametreler: 

	cloud     - Çekirdek sunucuya ping yapilacak bulut. 

Açiklamalar: Yapilandirilan çekirdek sunucuya ping yapar.

Örnekler: 

	ping seed Global_

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

`netsh p2p pnrp peer' baglaminda yapilan degisiklikler.

»netsh »p2p »pnrp »peer


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
?       - Komutlarin bir listesini gösterir.
add      - Girdiler ekler.
delete     - Girdiler siler.
dump      - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
enumerate   - Belirtilen bulutta es adini numaralandirir.
help      - Komutlarin bir listesini gösterir.
resolve    - Es adini çözümler.
set      - Yapilandirma parametrelerini ayarlar.
show      - Bilgileri gösterir.
traceroute   - Yol izleme içeren es adini çözümler.

Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir 
bosluktan sonra ? yazin.

Girdiler ekler.

»netsh »p2p »pnrp »peer »add


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer add ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
add registration - Es adini kaydettirir.

Es adini kaydettirir.

»netsh »p2p »pnrp »peer »add »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer add registration ?

Kullanim: add registration [peername =]<es adi> [cloud=]<bulut adi>
     [[comment]=<açiklama>]

Parametreler: 

	peername    - <kuralli pnrp adi>|<dns kodlu pnrp adi>
	cloud     - Adin kaydettirilecegi bulut. 
	         Varsayilan deger tüm bulutlardir.
	comment    - Ad için kaydettirilmesi gereken açiklama.

Açiklamalar: Es adini kaydettirir.

Örnekler: 

	add registration peername=0.0
	add registration 0.0 Global_

Girdiler siler.

»netsh »p2p »pnrp »peer »delete


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer delete ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
delete registration - Es adlarinin kaydini siler.

Es adlarinin kaydini siler.

»netsh »p2p »pnrp »peer »delete »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer delete registration ?

Kullanim: delete registration [peername =]{ * | <es adi>} [cloud=]<bulut adi>

Parametreler: 

	peername    - <kuralli pnrp adi>|<dns kodlu pnrp adi>
	cloud     - Adin kaydinin silinecegi bulut.
	         Varsayilan deger tüm bulutlardir.

Açiklamalar: Es adlarinin kaydini siler.

Örnekler: 

	delete registration *
	delete registration peername=0.0 cloud=Global_

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »peer »dump


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Belirtilen bulutta es adini numaralandirir.

»netsh »p2p »pnrp »peer »enumerate


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer enumerate ?

Kullanim: enumerate [peername=]<es adi> [cloud=]<bulut adi> 
     [[maxresults=]<sayi>]

Parametreler: 

	peername    - <kuralli pnrp adi>|<dns-kodlu pnrp adi>
	maxresults   - 1 ile 500 arasinda bir sayi olmalidir.
	         Varsayilan 50'dir.
	cloud     - Numaralandirmanin yapilacagi bulut.

Açiklamalar: Belirtilen bulutta bir es adini numaralandirir.
       Bu komut maxresults ile belirtilen sayida (veya çözümlemeler 
       tamamlanincaya kadar tamamlanabilen sayida) girdi bulur.

Örnekler: 

	enumerate 0.0 cloud=Global_ maxresults=2
	enumerate peername=0.0 cloud=Global_

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »peer »help


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Es adini çözümler.

»netsh »p2p »pnrp »peer »resolve


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer resolve ?

Kullanim: resolve [peername =]<es adi> [[cloud=]<bulut adi>]

Parametreler: 

	peername    - <kuralli pnrp adi>|<dns kodlu pnrp adi>
	cloud     - Çözümlemenin gerçeklestirilecegi bulut. 
	         Varsayilan deger tüm bulutlardir.

Açiklamalar: Es adini çözümler.

Örnekler: 

	resolve peername=0.0 cloud=Global_
	resolve 0.birad

Yapilandirma parametrelerini ayarlar.

»netsh »p2p »pnrp »peer »set


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer set ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
set machinename - PnrpAutoReg hizmetinin yapilandirma bilgilerini ayarlar

PnrpAutoReg hizmetinin yapilandirma bilgilerini ayarlar

»netsh »p2p »pnrp »peer »set »machinename


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer set machinename ?

Kullanim: netsh p2p pnrp peer set machinename [[name=]<EsAdi>] 
	[[publish=]Start|Stop] [[autopublish=]enable|disable]

Parametreler: 
   Etiket    Deger
   Name    - Makine adi olarak kullanilacak ad. Deger bos birakilirsa, 
          otomatik olarak güvenli bir ad olusturulur.

   Publish   - 'Start' olarak ayarlanirsa adin hemen yayimlanmaya 
          baslanmasina neden olur. 'Stop' olarak ayarlanirsa, 
          adin yayimlanmasini durdurur.

   Autopublish - Otomatik yayimlamanin etkin olup olmayacagini 
          ayarlar. Autopublish etkinse, önyükleme sirasinda
          makine bu adi otomatik olarak yayimlamaya baslar.


Açiklamalar: Bu komut, kullanicinin, Es Adi Çözümleme Protokolü'nü kullanan
	 (PNRP) makinenin Es Adi'nin yayimlanmasini denetlemesine olanak tanir.
	 Bu islevi kullanirsaniz, bu makinenin Es Adi'ni
	 ag üzerinden erisilebilen diger uzak makinelerden çözümlemenize
	 olanak tanir. Bir ad ayarlamadan bu komut araciligiyla yayimlamayi
	 baslatirsaniz, sizin yerinize otomatik olarak güvenli bir ad 
	 olusturulur ve 'show machinename' komutu ile görülebilir.

Örnek: 

	set machinename publish=start autopublish=enable

Bilgileri gösterir.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show convertedname - Es adlarindan DNS adlarina ve tersine dönüstürür.
show machinename - PNRP makine adi yayimlama hizmetinin yapilandirma bilgilerini gösterir
show registration - Kayitli es adlarini listeler.

Es adlarindan DNS adlarina ve tersine dönüstürür.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show »convertedname


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show convertedname ?

Kullanim: show convertedname [peername=]<es adi>

Parametreler: 

	peername    - <kuralli pnrp adi>|<dns-kodlu pnrp adi>

Açiklamalar: Es adlarini DNS adlarina veya tersine dönüstürür.

Örnekler: 

	show convertedname 0.anyname

PNRP makine adi yayimlama hizmetinin yapilandirma bilgilerini gösterir

»netsh »p2p »pnrp »peer »show »machinename


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show machinename ?
kullanim: bu komut için bir parametre yok.

Kayitli es adlarini listeler.

»netsh »p2p »pnrp »peer »show »registration


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer show registration ?

Kullanim: show registration [[cloud=]<bulut adi>]

Parametreler: 

	cloud     - Kayitli adlari görüntülenecek bulut.
	         Varsayilan deger tüm bulutlardir.

Açiklamalar: Bu netsh örnegi tarafindan kaydettirilen es adlarini listeler.

Örnekler: 

	show registration cloud=Global_

Yol izleme içeren es adini çözümler.

»netsh »p2p »pnrp »peer »traceroute


C:\Windows>netsh p2p pnrp peer traceroute ?

Kullanim: traceroute [peername =]<es adi> [cloud=]<bulut adi>

Parametreler: 

	peername    - <kuralli pnrp adi>|<dns kodlu pnrp adi>
	cloud     - Çözümlemenin gerçeklestirilecegi bulut. 

Açiklamalar: Es adini yol izlemesiyle çözümler.

Örnekler: 

	traceroute peername=0.0 Global_
	traceroute 0.birad Global_- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.171
9365

Famous Desktop Calendar in To-Tray of the Windows 11, 10, ... Task-Bar!

Easily Copy Selected File and Full Folder Paths on all Windows 10, 8.1, ...!

Desktop Notes for Windows 11, 10, ... Desktop, alternative to MS Short Note APP!

The left mouse button option Copy Move Confirm in Explorer!

Scan a document with a front and back page and save it as multi single PDF!

Zip Ordner im Quad-Explorer einfacher behandeln auf Windows 11, 10, ...!(0)