Windows Seven netsh ras Komutları

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh ras ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. aaaa - `netsh ras aaaa' baglaminda yapilan degisiklikler. add - Bir tabloya ögeleri ekler . delete - Bir tablodan ögeleri kaldirir. diagnostics - `netsh ras diagnostics' baglaminda yapilan degisiklikler. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. help - Komutlarin bir listesini gösterir. ip - `netsh ras ip' baglaminda yapilan degisiklikler. ipv6 - `netsh ras ipv6' baglaminda yapilan degisiklikler. set - Yapilandirma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Asagidaki alt baglamlar kullanilabilir: aaaa diagnostics ip ipv6 Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

`netsh ras aaaa' baglaminda yapilan degisiklikler.

»netsh »ras »aaaa


C:\Windows>netsh ras aaaa ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
?       - Komutlarin bir listesini gösterir.
add      - Bir tabloya ögeleri ekler .
delete     - Bir tablodan ögeleri kaldirir.
dump      - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
help      - Komutlarin bir listesini gösterir.
set      - Yapilandirma bilgilerini belirler.
show      - Bilgi gösterir.

Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir 
bosluktan sonra ? yazin.

Bir tabloya ögeleri ekler .

»netsh »ras »aaaa »add


C:\Windows>netsh ras aaaa add ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
add acctserver - Bir RADIUS hesap sunucusu ekler.
add authserver - Bir RADIUS kimlik dogrulama sunucusu ekler.

Bir RADIUS hesap sunucusu ekler.

»netsh »ras »aaaa »add »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa add acctserver ?

add acctserver [ name = ] sunucu                   
   [ [secret =] gizlilik                 
    [init-score =] BaslangiçDegeri            
    [port =] baglanti nok.                
    [timeout = ] zaman asimi               
    [messages = ] ENABLED|DISABLED ]           
                               
 Hesaplama için kullanilacak bir RADIUS sunucusunun IP adresini ya da 
 adini saglar.                            
                                    
 name    RADIUS sunucusunun DNS adi ya da IP adresi        
 secret   Paylasilan gizlilik                   
 init-score Baslangiç degeri (sunucu önceligi)            
 port    Kimlik dogrulama isteklerinin gönderildigi baglanti   
       noktasini ayarlar.                    
 timeout   RADIUS sunucusunun kullanilamaz olarak isaretlenecegi  
       zaman asimi süresi (saniye olarak)            
 messages  Hesaplama açik/kapali iletilerinin gönderilip      
       gönderilmeyecegi.                    

Bir RADIUS kimlik dogrulama sunucusu ekler.

»netsh »ras »aaaa »add »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa add authserver ?

add authserver [ name = ] sunucu                   
   [ [secret =] gizlilik                   
    [init-score =] BaslangiçDegeri            
    [port =] baglanti nok.                
    [timeout = ] zaman asimi               
    [signature = ] ENABLED|DISABLED ]          
                               
 Kimlik dogrulama isteklerini geçirmesi için bir RADIUS sunucusunun  
 IP adresini ya da adini saglar.                    
                                    
 name    RADIUS sunucusunun DNS adi ya da IP adresi        
 secret   Paylasilan gizlilik                     
 init-score Baslangiç degeri (sunucu önceligi)            
 port    Kimlik dogrulama isteklerinin gönderildigi baglanti    
       noktasini ayarlar.                    
 timeout   RADIUS sunucusunun kullanilamaz olarak isaretlenecegi   
       zaman asimi süresi (saniye olarak)            
 signature  Ileti Kimlik Dogrulayicisinin kullanilip kullanilmayacagi 

Bir tablodan ögeleri kaldirir.

»netsh »ras »aaaa »delete


C:\Windows>netsh ras aaaa delete ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
delete acctserver - Bir RADIUS hesap sunucusunu siler.
delete authserver - Bir RADIUS sunucusunu siler.

Bir RADIUS hesap sunucusunu siler.

»netsh »ras »aaaa »delete »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa delete acctserver ?

delete acctserver [name = ] sunucu ]                  
                               
 Bir RADIUS hesap sunucusunu siler.            

Bir RADIUS sunucusunu siler.

»netsh »ras »aaaa »delete »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa delete authserver ?

delete authserver [name = ] sunucu                    
                               
 Bir RADIUS kimlik dogrulama sunucusunu siler.          

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »ras »aaaa »dump


C:\Windows>netsh ras aaaa dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »ras »aaaa »help


C:\Windows>netsh ras aaaa help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Yapilandirma bilgilerini belirler.

»netsh »ras »aaaa »set


C:\Windows>netsh ras aaaa set ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
set accounting - Hesap saglayicisini ayarlar.
set acctserver - Bir hesap sunucusunun özelliklerini ayarlar.
set authentication - Kimlik dogrulama saglayicisini ayarlar.
set authserver - Bir kimlik dogrulama sunucusunun özelliklerini ayarlar.
set ipsecpolicy - L2TP baglantisi için IPsec ilkesini ayarlar. 

Hesap saglayicisini ayarlar.

»netsh »ras »aaaa »set »accounting


C:\Windows>netsh ras aaaa set accounting ?

set accounting [provider =] WINDOWS|RADIUS|NONE            
                               
 Hesap islemleri saglayicilarini ayarlar.          
                               
 windows   Hesap islemlerini Windows güvenligi gerçeklestirecek.  
 radius   Hesap islemlerini RADIUS sunucusu gerçeklestirecek.   
 none    Hesap islemlerini gerçeklestirmez.           

Bir hesap sunucusunun özelliklerini ayarlar.

»netsh »ras »aaaa »set »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa set acctserver ?

set acctserver [ name = ] sunucu                   
   [ [secret =] gizlilik                 
    [init-score =] BaslangiçDegeri            
    [port =] baglanti nok.                
    [timeout = ] zaman asimi               
    [messages = ] ENABLED|DISABLED ]           
                               
 Hesaplama için kullanilacak bir RADIUS sunucusunun IP adresini ya da adini 
 saglar.                                  
                                       
 name    RADIUS sunucusunun DNS adi ya da IP adresi           
 secret   Paylasilan gizlilik                      
 init-score Baslangiç degeri (sunucu önceligi)               
 port    Kimlik dogrulama isteklerinin gönderildigi baglanti noktasini 
       ayarlar.                            
 timeout   RADIUS sunucusunun kullanilamaz olarak isaretlenecegi zaman  
       asimi süresi (saniye olarak)                  
 messages  Hesaplama açik/kapali iletilerinin gönderilip gönderilmeyecegi.

Kimlik dogrulama saglayicisini ayarlar.

»netsh »ras »aaaa »set »authentication


C:\Windows>netsh ras aaaa set authentication ?

set authentication [provider =] WINDOWS|RADIUS              
                               
 Kimlik dogrulama saglayicisini ayarlar.          
                               
 windows   Kimlik dogrulamasini Windows güvenligi gerçeklestirecek. 
 radius   Kimlik dogrulamasini RADIUS sunucusu gerçeklestirecek.     

Bir kimlik dogrulama sunucusunun özelliklerini ayarlar.

»netsh »ras »aaaa »set »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa set authserver ?

set authserver [ name = ] sunucu                   
   [ [secret =] gizlilik                 
    [init-score =] BaslangiçDegeri            
    [port =] baglanti nok.                
    [timeout = ] zaman asimi               
    [signature = ] ENABLED|DISABLED ]          
                               
 Kimlik dogrulama isteklerini geçirmesi için bir RADIUS sunucusunun   
 IP adresini ya da adini saglar.                     
                                     
 name    RADIUS sunucusunun DNS adi ya da IP adresi         
 secret   Paylasilan gizlilik                      
 init-score Baslangiç degeri (sunucu önceligi)             
 port    Kimlik dogrulama isteklerinin gönderildigi baglanti     
       noktasini ayarlar.                     
 timeout   RADIUS sunucusunun kullanilamaz olarak isaretlenecegi    
       zaman asimi süresi (saniye olarak)             
 signature  Ileti Kimlik Dogrulayicisinin kullanilip kullanilmayacagi  

L2TP baglantisi için IPsec ilkesini ayarlar.

»netsh »ras »aaaa »set »ipsecpolicy


C:\Windows>netsh ras aaaa set ipsecpolicy ?

set ipsecpolicy [psk=] ENABLED | DISABLED    
        [secret =] <Önceden paylastirilan anahtar>  
                                 
  L2TP baglantisi için IPsec ilkesini ayarlar. 
                                 
  psk - L2TP baglantisinin Özel IPsec ilkesi kullanip kullanamayacagini 
     belirtir 
   ENABLED - Önceden paylastirilan anahtarlari kullanan Özel IPsec ilkesi 
   DISABLED - Sertifika Yetkilisi Ilkesi. 
                                  
  secret - Özel IPsec ilkesiyle kullanilacak önceden paylastirilan anahtar. 

Bilgi gösterir.

»netsh »ras »aaaa »show


C:\Windows>netsh ras aaaa show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show accounting - Geçerli hesap saglayicisini gösterir.
show acctserver - Hesaplar için kullanilan RADIUS sunucularini gösterir.
show authentication - Geçerli kimlik dogrulama saglayicisini gösterir.
show authserver - Kimlik dogrulama için kullanilan RADIUS sunucularini gösterir.
show ipsecpolicy - L2TP baglantisinin IPsec ilkesini gösterir.

Geçerli hesap saglayicisini gösterir.

»netsh »ras »aaaa »show »accounting


C:\Windows>netsh ras aaaa show accounting ?

show accounting                            
                               
 Hesap saglayicisini görüntüler              

Hesaplar için kullanilan RADIUS sunucularini gösterir.

»netsh »ras »aaaa »show »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa show acctserver ?

show acctserver [ [name = ] sunucu ]                  
                               
 Bir hesap sunucusuyla ilgili ayrintili bilgi   
 görüntüler.                          
                               
 name  RADIUS sunucusunun DNS adi ya da IP adresi  
                               
 Herhangi bir sunucu adi belirtilmezse, yapilandirilmis bütün hesap
 sunuculari görüntülenir.                 

Geçerli kimlik dogrulama saglayicisini gösterir.

»netsh »ras »aaaa »show »authentication


C:\Windows>netsh ras aaaa show authentication ?

show authentication                            
                               
 Kimlik dogrulama saglayicisini görüntüler            

Kimlik dogrulama için kullanilan RADIUS sunucularini gösterir.

»netsh »ras »aaaa »show »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa show authserver ?

show authserver [ [name = ] sunucu ]                  
                               
 Bir kimlik dogrulama sunucusuyla ilgili ayrintili bilgi   
 görüntüler.                          
                               
 name  RADIUS sunucusunun DNS adi ya da IP adresi  
                               
 Herhangi bir sunucu adi belirtilmezse, yapilandirilmis bütün kimlik
 dogrulama sunuculari görüntülenir.                 

L2TP baglantisinin IPsec ilkesini gösterir.

»netsh »ras »aaaa »show »ipsecpolicy


C:\Windows>netsh ras aaaa show ipsecpolicy ?

show ipsecpolicy                                 
  L2TP baglantisinin IPsec ilkesini gösterir.

Bir tabloya ögeleri ekler .

»netsh »ras »add


C:\Windows>netsh ras add ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
add authtype  - Uzaktan Erisim sunucusunun anlasacagi kimlik dogrulama türlerini ekler.
add link    - PPP'nin anlasacagi baglanti özelliklerinin listesine ekler
add multilink - PPP'nin anlasacagi birden çok baglanti türleri listesine ekler
add registeredserver - Verilen Windows bilgisayarini verilen etki alaninin
		Active Directory'sinde bir Uzaktan Erisim sunucusu
		olarak kaydeder.

Uzaktan Erisim sunucusunun anlasacagi kimlik dogrulama türlerini ekler.

»netsh »ras »add »authtype


C:\Windows>netsh ras add authtype ?

add authtype [type = ] PAP|MD5CHAP|MSCHAPv2|EAP|CERT             
                                    
Bu Uzaktan Erisim sunucusunun anlasma için deneyecegi kimlik dogrulama 
türlerini seçer. Anlasma yapilirken, en güvenli olandan en güvensiz   
olana dogru bir sira izlenir. Hem istemci hem sunucu kimlik dogrulama  
türü konusunda anlastiklarinda, PPP anlasmasi uygun RFC'leri uygular.  
                                    
  type - geçerli tür                          
   PAP   - Parola Kimlik Dogrulama Protokolü (sifresiz).     
   MD5CHAP - Karsilikli Kimlik Dogrulama Protokolü, yaniti      
        sifrelemek için Ileti Özeti 5 karma düzenini kullanir. 
   MSCHAPv2 - MSCHAP sürüm 2.                     
   EAP   - Genisletilebilir Kimlik Dogrulama Protokolü.      
   CERT   - IKEv2 için Sertifika Kimlik Dogrulamasi.         

Verilen Windows bilgisayarini verilen etki alaninin

»netsh »ras »add »registeredserver


C:\Windows>netsh ras add registeredserver ?

add registeredserver [ [domain = ] etki alani [server = ] sunucu ]

    Belirtilen Windows bilgisayarini belirtilen
    etki alanindaki Active Directory içindeki Uzaktan Erisim
    sunucusu olarak kaydeder.

    server - Uzaktan Erisim sunucusu olarak kaydedilecek olan
        bilgisayarin bilgisayar adi. Herhangi bir sunucu
        belirtilmezse, komutun verildigi bilgisayar kabul edilir.

    domain- belirtilen sunucunun kaydedilecegi etki alani. Herhangi
        bir etki alani belirtilmezse, komutun verildigi
        bilgisayarin birincil etki alani kabul edilir.

Bir tablodan ögeleri kaldirir.

»netsh »ras »delete


C:\Windows>netsh ras delete ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
delete authtype - Bir kimlik dogrulamasi türünü Uzaktan Erisim sunucusundan siler.
delete link  - PPP'nin anlasacagi baglanti özellikleri listesinden siler
delete multilink - PPP'nin anlasacagi birden çok baglanti türleri listesinden siler
delete registeredserver - Verilen Windows bilgisayarini verilen etki alaninin
         Active Directory'sinde bir Uzaktan Erisim sunucusu 
         kaydini sona erdirir.
                

Bir kimlik dogrulamasi türünü Uzaktan Erisim sunucusundan siler.

»netsh »ras »delete »authtype


C:\Windows>netsh ras delete authtype ?

delete authtype [type = ] PAP|MD5CHAP|MSCHAPv2|EAP|CERT             
                                    
  Tür listesinden, Uzaktan Erisim sunucusunun anlasacagi bir kimlik  
  dogrulama türünü siler.                       
                                    
  type - tür                          
   PAP   - Parola Kimlik Dogrulama Protokolü (sifresiz).     
   MD5CHAP - Karsilikli Kimlik Dogrulama Protokolü, yaniti sifrelemek 
        için Ileti Özeti 5 karma düzenini kullanir.       
   MSCHAPv2 - MSCHAP sürüm 2.                     
   EAP   - Genisletilebilir Kimlik Dogrulama Protokolü.      
   CERT   - IKEv2 için Sertifika Kimlik Dogrulamasi.         

Verilen Windows bilgisayarini verilen etki alaninin

»netsh »ras »delete »registeredserver


C:\Windows>netsh ras delete registeredserver ?

delete registeredserver [ [etki alani = ] etki alani [sunucu = ] sunucu ]

    Belirtilen Windows bilgisayarinin belirtilen etki alanindaki
    Active Directory içindeki Uzaktan Erisim sunucusu olarak kaydini
    sona erdirir.

    sunucu - Uzaktan Erisim sunucusu olarak kaydi sona erdirilecek olan
        bilgisayarin bilgisayar adi. Herhangi bir sunucu
        belirtilmezse, komutun verildigi bilgisayar kabul edilir.

    etki alani - belirtilen sunucunun kaydinin sona erdirilecegi
        etki alani. Herhangi bir etki alani belirtilmezse, komutun
        verildigi bilgisayarin birincil etki alani kabul edilir.

`netsh ras diagnostics' baglaminda yapilan degisiklikler.

»netsh »ras »diagnostics


C:\Windows>netsh ras diagnostics ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
?       - Komutlarin bir listesini gösterir.
dump      - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
help      - Komutlarin bir listesini gösterir.
set      - Yapilandirma bilgilerini belirler.
show      - Bilgi gösterir.

Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir 
bosluktan sonra ? yazin.

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »ras »diagnostics »dump


C:\Windows>netsh ras diagnostics dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »ras »diagnostics »help


C:\Windows>netsh ras diagnostics help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Yapilandirma bilgilerini belirler.

»netsh »ras »diagnostics »set


C:\Windows>netsh ras diagnostics set ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
set cmtracing - Baglanti Yöneticisi günlük kaydini etkinlestirir/devre disi birakir.
set loglevel  - RRAS için genel Günlük düzeyini ayarlar 
set modemtracing - Ag baglantisi sirasinda modem ayarlarini ve iletilerini izlemeyi etkinlestirir 
veya devre disi birakir.
set rastracing - Bir bilesen için uzatilmis izlemeyi etkinlestirir veya devre disi birakir.
set securityeventlog - Güvenlik Olayi günlüklerini etkinlestirir veya devre disi birakir. Güvenlik
Olayi günlüklerini Olay Görüntüleyicisi'ni kullanarak görüntüleyebilirsiniz.
set tracefacilities - Tüm bilesenler için genisletilmis izlemeyi etkinlestirir/devre disi birakir.

Baglanti Yöneticisi günlük kaydini etkinlestirir/devre disi birakir.

»netsh »ras »diagnostics »set »cmtracing


C:\Windows>netsh ras diagnostics set cmtracing ?

 set cmtracing [ state = ] ENABLED|DISABLED

 Baglanti Yöneticisi hizmet profilleri için günlük kaydini etkinlestirir 
 veya devre disi birakir.

 state - Baglanti Yöneticisi hizmet profilleri için izleme durumu
   ENABLED - Baglanti Yöneticisi hizmet profilleri için günlük kaydini
        etkinlestirir.
   DISABLED - Baglanti Yöneticisi hizmet profilleri için günlük kaydini
        devre disi birakir.
                                   

RRAS için genel Günlük düzeyini ayarlar

»netsh »ras »diagnostics »set »loglevel


C:\Windows>netsh ras diagnostics set loglevel ?

set loglevel [events=] error | warn | all | none  
                      
  Yönlendirme ve Uzaktan Erisim Hizmeti için genel Günlük düzeyini ayarlar  
                                   
  events - Olay Görüntüleyicisi'ndeki Sistem Günlügü'ne kaydedilecek olaylar
    none - Hiçbir olayin günlüge kaydedilmeyecegini belirtir   
    error - Yalnizca hatalarin günlüge kaydedilecegini belirtir 
    warn - Hata ve uyarilarin günlüge kaydedilecegini belirtir 
    all  - Tüm olaylarin günlüge kaydedilecegini belirtir.   

Ag baglantisi sirasinda modem ayarlarini ve iletilerini izlemeyi etkinlestirir

»netsh »ras »diagnostics »set »modemtracing


C:\Windows>netsh ras diagnostics set modemtracing ?

 set modemtracing [ state = ] ENABLED|DISABLED                   
                                    
 Ag baglantisi sirasinda modem ayarlarini ve iletilerini izlemeyi 
 etkinlestirir veya devre disi birakir.                   
                                    
 state - - modemin izleme durumu            
   ENABLED - Modem kullanan tüm ag baglantilari için modem izlemeyi 
etkinlestirir.                  
   DISABLED - Modem kullanan tüm ag baglantilari için modem izlemeyi 
devre disi birakir.                
                                   

Bir bilesen için uzatilmis izlemeyi etkinlestirir veya devre disi birakir.

»netsh »ras »diagnostics »set »rastracing


C:\Windows>netsh ras diagnostics set rastracing ?

 set rastracing [component = ] bilesen [state = ] ENABLED|DISABLED

  Belirtilen bilesen için genisletilmis izlemeyi etkinlestirir/devre 
  disi birakir.

  component - bilesen (tüm bilesenleri belirtmek için '*' kullanin)

Güvenlik Olayi günlüklerini etkinlestirir veya devre disi birakir. Güvenlik

»netsh »ras »diagnostics »set »securityeventlog


C:\Windows>netsh ras diagnostics set securityeventlog ?

 set securityeventlog [ state = ] ENABLED|DISABLED 
                                    
 Güvenlik Olay günlüklerini etkinlestirir veya devre disi birakir. Güvenlik 
 Olay günlüklerini Olay Görüntüleyicisi'ni kullanarak görüntüleyebilirsiniz.
                                    
 state - güvenlik olaylarinin izleme türü         
   ENABLED - Tüm ag baglantilari için Güvenlik Olaylarinin günlüklerini
        etkinlestirir.            
   DISABLED - Tüm ag baglantilari için Güvenlik Olaylarinin günlüklerini 
        devre disi birakir.           
                                   

Tüm bilesenler için genisletilmis izlemeyi etkinlestirir/devre disi birakir.

»netsh »ras »diagnostics »set »tracefacilities


C:\Windows>netsh ras diagnostics set tracefacilities ?

 set tracefacilities [ state = ] ENABLED|DISABLED|CLEAR 
                                    
 Tüm ag baglantilari için izleme günlüklerini etkinlestirir, devre disi 
 birakir veya temizler.        

 state - - RAS bilesenlerinin izleme durumu            
   ENABLED - Tüm ag baglantilari için kullanilabilir tüm günlük islevlerini 
        etkinlestirir.                  
   DISABLED - Tüm ag baglantilari için kullanilabilir tüm günlük islevlerini 
        devre disi birakir.                 
   CLEAR  - Tüm genisletilmis izleme günlügü dosyalarini temizler. 
                                   

Bilgi gösterir.

»netsh »ras »diagnostics »show


C:\Windows>netsh ras diagnostics show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show all    - Uzaktan Erisim Tani Raporunu Gösterir.
show cmtracing - Baglanti Yöneticisi günlük kaydinin etkinlestirilip etkinlestirilmedigini 
gösterir.
show configuration - Yapilandirma Bilgileri.
show installation - Yükleme Bilgileri.
show loglevel - RRAS için genel Günlük düzeyini gösterir 
show logs   - Tüm günlükleri gösterir.
show modemtracing - Ag baglantisi kurulurken modem ayarlarini ve iletilerini izlemenin 
etkinlestirilip etkinlestirilmedigini gösterir.
show rastracing - Uzatilmis izlemenin bilesenler için etkin olup olmadigini gösterir.
show securityeventlog - Güvenlik Olay Günlüklerinin etkinlestirilip etkinlestirilmedigini gösterir.
show tracefacilities - Genisletilmis izlemenin tüm bilesenler için etkinlestirilip 
etkinlestirilmedigini gösterir.

Uzaktan Erisim Tani Raporunu Gösterir.

»netsh »ras »diagnostics »show »all


C:\Windows>netsh ras diagnostics show all ?

show all [ type = ] FILE|EMAIL
     [ destination = ] hedef
     [ [ compression = ] ENABLED|DISABLED
      [ hours = ] saat
      [ verbose = ] ENABLED|DISABLED ]

 Uzaktan Erisim Tani Raporunun tamamini gösterir.

 type - hedefin türü.
   FILE - tani raporunu bir dosyaya kaydet.
   EMAIL - tani raporunu bir e-posta adresine gönder.

 destination - tani raporunun hedefi. Dosya adi
        veya e-posta adresi geçerli bir hedeftir.

 compression - tani raporunu bir CAB dosyasina sikistir.
   ENABLED - sikistirmayi etkinlestirir. E-posta hedefi için varsayilan
        ayar.
   DISABLED - sikistirmayi devre disi birakir. Dosya hedefi için varsayilan
        ayar.

 hours - günlük girdilerini yalnizca burada belirtilen sayida geçmis saat 
 	 için göster. 1 - 24 geçerlidir. Süre belirtilmemisse, günlügün 
 	 tamami görüntülenir.

 verbose - Tani raporuna eklenecek veri miktari.
   ENABLED - ayrintili bilgiyi etkinlestirir.
   DISABLED - ayrintili bilgiyi devre disi birakir. Varsayilan.

                                   

Baglanti Yöneticisi günlük kaydinin etkinlestirilip etkinlestirilmedigini

»netsh »ras »diagnostics »show »cmtracing


C:\Windows>netsh ras diagnostics show cmtracing ?

Kullanim: show cmtracing

 Baglanti Yöneticisi günlük kaydinin etkinlestirilip etkinlestirilmedigini 
 gösterir.

                                   

Yapilandirma Bilgileri.

»netsh »ras »diagnostics »show »configuration


C:\Windows>netsh ras diagnostics show configuration ?

show configuration [ type = ] FILE|EMAIL
          [ destination = ] hedef
          [ [ compression = ] ENABLED|DISABLED
           [ hours = ] saat
           [ verbose = ] ENABLED|DISABLED ]

 Yapilandirma Bilgileri.

 type - hedef türü.
   FILE - tani raporunu bir dosyaya kaydet.
   EMAIL - tani raporunu bir e-posta adresine gönder.

 destination - tani raporunun hedefi. Dosya adi
        veya e-posta adresi geçerli bir hedeftir.

 compression - tani raporunu bir CAB dosyasina sikistir.
   ENABLED - sikistirmayi etkinlestirir. E-posta hedefinin varsayilan
        ayari.
   DISABLED - sikistirmayi devre disi birakir. Dosya hedefinin varsayilan
        ayari.

 hours - günlük girdilerini yalnizca burada belirtilen sayida geçmis saat 
 	 için göster. 1 - 24 geçerlidir. Süre belirtilmemisse, günlügün 
 	 tamami görüntülenir.

 verbose - Tani raporuna eklenecek veri miktari.
   ENABLED - ayrintili bilgiyi etkinlestirir.
   DISABLED - ayrintili bilgiyi devre disi birakir. Varsayilan.


                                   

Yükleme Bilgileri.

»netsh »ras »diagnostics »show »installation


C:\Windows>netsh ras diagnostics show installation ?

show installation [ type = ] FILE|EMAIL
         [ destination = ] hedef
         [ [ compression = ] ENABLED|DISABLED
          [ hours = ] saat
          [ verbose = ] ENABLED|DISABLED ]

 Yükleme Bilgileri.

 type - hedef türü.
   FILE - tani raporunu bir dosyaya kaydet.
   EMAIL - tani raporunu bir e-posta adresine gönder.

 destination - tani raporunun hedefi. Dosya adi
        veya e-posta adresi geçerli bir hedeftir.

 compression - tani raporunu bir CAB dosyasina sikistir.
   ENABLED - sikistirmayi etkinlestirir. E-posta hedefi için varsayilan
        ayar.
   DISABLED - sikistirmayi devre disi birakir. Dosya hedefi için varsayilan
        ayar.

 hours - günlük girdilerini yalnizca burada belirtilen sayida geçmis saat 
 	 için göster. 1 ile 24 arasi geçerlidir. Süre belirtilmemisse, 
 	 günlügün tamami görüntülenir.

 verbose - Tani raporuna eklenecek veri miktari.
   ENABLED - ayrintili bilgileri etkinlestirir.
   DISABLED - ayrintili bilgileri devre disi birakir. Varsayilan.

                                   

RRAS için genel Günlük düzeyini gösterir

»netsh »ras »diagnostics »show »loglevel


C:\Windows>netsh ras diagnostics show loglevel ?

show loglevel                           
                     
  Yönlendirme ve Uzaktan Erisim Hizmeti için genel Günlük düzeyini gösterir  

Tüm günlükleri gösterir.

»netsh »ras »diagnostics »show »logs


C:\Windows>netsh ras diagnostics show logs ?

show logs [ type = ] FILE|EMAIL
     [ destination = ] hedef
     [ [ compression = ] ENABLED|DISABLED
      [ hours = ] saat
      [ verbose = ] ENABLED|DISABLED ]

 Tüm günlükleri gösterir.

 type - hedefin türü.
   FILE - tani raporunu bir dosyaya kaydet.
   EMAIL - tani raporunu bir e-posta adresine gönder.

 destination - tani raporunun hedefi. Dosya adi
        veya e-posta adresi geçerli bir hedeftir.

 compression - tani raporunu bir CAB dosyasina sikistir.
   ENABLED - sikistirmayi etkinlestirir. E-posta hedefi için varsayilan
        ayar.
   DISABLED - sikistirmayi devre disi birakir. Dosya hedefi için varsayilan
        ayar.

 hours - günlük girdilerini yalnizca burada belirtilen sayida geçmis saat 
     için göster. 1 - 24 geçerlidir. Süre belirtilmemisse, günlügün 
     tamami görüntülenir.

 verbose - Tani raporuna eklenecek veri miktari.
   ENABLED - ayrintili bilgiyi etkinlestirir.
   DISABLED - ayrintili bilgiyi devre disi birakir. Varsayilan.

                                   

Ag baglantisi kurulurken modem ayarlarini ve iletilerini izlemenin

»netsh »ras »diagnostics »show »modemtracing


C:\Windows>netsh ras diagnostics show modemtracing ?

Kullanim: show modemtracing 
                                    
 Ag baglantisi kurulurken modem ayarlarini ve iletilerini izlemenin 
etkinlestirilip  etkinlestirilmedigini gösterir.               
                                   

Uzatilmis izlemenin bilesenler için etkin olup olmadigini gösterir.

»netsh »ras »diagnostics »show »rastracing


C:\Windows>netsh ras diagnostics show rastracing ?

 show rastracing [ [component = ] bilesen ]

  Belirtilen bilesen için izlemenin etkinlestirilip etkinlestirilmedigini 
  gösterir. Bir bilesen belirtilmemisse, tüm bilesenlerin durumunu gösterir.

  component - bilesen                       

Güvenlik Olay Günlüklerinin etkinlestirilip etkinlestirilmedigini gösterir.

»netsh »ras »diagnostics »show »securityeventlog


C:\Windows>netsh ras diagnostics show securityeventlog ?

Kullanim: show securityeventlog 
                                    
 Güvenlik Olaylari günlügünün etkinlestirilip etkinlestirilmedigini gösterir. 
                                   

Genisletilmis izlemenin tüm bilesenler için etkinlestirilip

»netsh »ras »diagnostics »show »tracefacilities


C:\Windows>netsh ras diagnostics show tracefacilities ?

Kullanim: show tracefacilities 
                                   
 Genisletilmis izlemenin tüm bilesenler için etkinlestirilip     
 etkinlestirilmedigini gösterir.
                                   

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »ras »dump


C:\Windows>netsh ras dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »ras »help


C:\Windows>netsh ras help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

`netsh ras ip' baglaminda yapilan degisiklikler.

»netsh »ras »ip


C:\Windows>netsh ras ip ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
?       - Komutlarin bir listesini gösterir.
add      - Bir tabloya ögeleri ekler .
delete     - Bir tablodan ögeleri kaldirir.
dump      - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
help      - Komutlarin bir listesini gösterir.
set      - Yapilandirma bilgilerini belirler.
show      - Bilgi gösterir.

Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir 
bosluktan sonra ? yazin.

Bir tabloya ögeleri ekler .

»netsh »ras »ip »add


C:\Windows>netsh ras ip add ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
add range   - Statik IP adresi havuzuna bir aralik ekler.

Statik IP adresi havuzuna bir aralik ekler.

»netsh »ras »ip »add »range


C:\Windows>netsh ras ip add range ?

add range [from = ] ilk [to = ] son

 Uzaktan Erisim sunucusunun kullandigi statik IP adresi havuzuna bir 
 aralik ekler.

 from - Aralikta, 'x.x.x.x' biçimindeki baslangiç IP adresi
 to  - Aralikta, 'x.x.x.x' biçimindeki son IP adresi

Bir tablodan ögeleri kaldirir.

»netsh »ras »ip »delete


C:\Windows>netsh ras ip delete ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
delete pool  - Statik IP adresi havuzundan tüm araliklari siler.
delete range  - Statik IP adresi havuzundan bir aralik siler.

Statik IP adresi havuzundan tüm araliklari siler.

»netsh »ras »ip »delete »pool


C:\Windows>netsh ras ip delete pool ?

delete pool 
                                    
 Statik IP adresi havuzundan tüm araliklari siler.         

Statik IP adresi havuzundan bir aralik siler.

»netsh »ras »ip »delete »range


C:\Windows>netsh ras ip delete range ?

delete range [from = ] ilk [to = ] son

 Uzaktan Erisim sunucusunun kullandigi statik IP adresi havuzundan 
 bir aralik siler.

 Aralikta, 'x.x.x.x' biçimindeki baslangiç IP adresi
 to   - Aralikta, 'x.x.x.x' biçimindeki son IP adresi

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »ras »ip »dump


C:\Windows>netsh ras ip dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »ras »ip »help


C:\Windows>netsh ras ip help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Yapilandirma bilgilerini belirler.

»netsh »ras »ip »set


C:\Windows>netsh ras ip set ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
set access   - Istemcilerin uzak erisim sunucusundan ötesine erisimine
         izin verilip verilmeyecegini ayarlar.
set addrassign - Uzaktan Erisim sunucusunun istemcilerine IP adresleri
         atama yöntemini ayarlar.
set addrreq  - Istemcilerin kendi IP adreslerini isteyip isteyemeyecegini ayarlar.
set broadcastnameresolution - TCP/IP üzerinden NetBIOS kullanarak yayin adi
               çözümlemenin etkin ya da devre disi 
               olmasini ayarlar.
set negotiation - Istemci Uzaktan Erisim baglantilari için IP anlasmasi yapilip 
yapilmadigini ayarlar.
set preferredadapter - Yönlendirme ve Uzaktan Erisim hizmeti için tercih edilen
            bagdastiriciyi belirtir.

Istemcilerin uzak erisim sunucusundan ötesine erisimine

»netsh »ras »ip »set »access


C:\Windows>netsh ras ip set access ?

Kullanim: set access [mode = ] ALL|SERVERONLY 
                                    
Parametreler: 
                                    
 mode - verilecek erisim türü                 
   ALL    - istemciler uzaktan erisim sunucusuna ve bagli oldugu
         aglara erisebilir.          
   SERVERONLY - istemciler yalnizca uzaktan erisim sunucusuna erisebilir.
                                    
Açiklamalar: Istemcilerden IP ag trafiginin uzaktan erisim sunucusunun
       bagli oldugu aglara iletilip iletilmeyecegini belirtir. 

Uzaktan Erisim sunucusunun istemcilerine IP adresleri

»netsh »ras »ip »set »addrassign


C:\Windows>netsh ras ip set addrassign ?

set addrassign [method = ] AUTO|POOL                      
                                    
 Uzaktan Erisim sunucusunun istemcilerine IP adreslerini atama    
 yöntemini ayarlar.                          
                                    
 method - kullanilacak yöntem                    
   AUTO   - DHCP kullanarak IP adreslerini otomatik olarak atar.  
        Kullanilabilir DHCP sunucusu yoksa, rastgele özel bir 
        adres atanir.                     
   POOL   - Uzaktan Erisim sunucusunun havuzundan         
        IP adreslerini atar.                  

Istemcilerin kendi IP adreslerini isteyip isteyemeyecegini ayarlar.

»netsh »ras »ip »set »addrreq


C:\Windows>netsh ras ip set addrreq ?

set addrreq [mod = ] ALLOW|DENY

 Çevirmeli baglanti istemcilerinin kendi IP adresleri
 isteyip istememe iznini belirtir. 

 mod  - geçerli mod 
   ALLOW - istemcilerin kendi IP adreslerini istemesine izin ver.
   DENY - istemcilerin kendi IP adreslerini istemesine izin verme.

TCP/IP üzerinden NetBIOS kullanarak yayin adi

»netsh »ras »ip »set »broadcastnameresolution


C:\Windows>netsh ras ip set broadcastnameresolution ?

set broadcastnameresolution [mode = ] ENABLED|DISABLED                    
                                    
 TCP/IP üzerinden NetBIOS kullanarak yayin adi çözümlemenin etkin   
 ya da devre disi olmasini ayarlar.                  
                                    
 mode - mode                             
   ENABLED - TCP/IP üzerinden NetBIOS kullanarak yayin adi     
        çözümlemeyi etkinlestirir.               
   DISABLED - TCP/IP üzerinden NetBIOS kullanarak yayin adi     
        çözümlemeyi devre disi birakir.            

Istemci Uzaktan Erisim baglantilari için IP anlasmasi yapilip

»netsh »ras »ip »set »negotiation


C:\Windows>netsh ras ip set negotiation ?

set negotiation [mod = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 Uzaktan Erisim sunucusunun kabul ettigi herhangi bir istemci baglantisi için
 IP'nin yapilandirilmasina izin verip vermeyecegini belirtir. 

 mod - geçerli mod                           
   ALLOW   - istemci baglantilari üzerinden IP'ye izin ver.
   DENY    - istemci baglantilari üzerinden IPX'ye izin verme.

Yönlendirme ve Uzaktan Erisim hizmeti için tercih edilen

»netsh »ras »ip »set »preferredadapter


C:\Windows>netsh ras ip set preferredadapter ?

set preferredadapter[[name=] <arabirim_adi> ]
                            
 Yönlendirme ve Uzaktan Erisim Hizmeti için tercih edilen bagdastiriciyi 
 belirtir 
                            
 name - bagdastiricinin tirnak içinde belirtilen adi          
  <arabirim_adi> - Ayrilacak IP adresini (DHCP kullanmak üzere 
           yapilandirildiysa) ve uzaktan erisim istemcilerine ve
           istege bagli arama amaçlarina atanacak DHCP ve  
           WINS sunucusunun IP adresini edinmek üzere kullanilacak 
           bagdastirici arabirim_adini belirtir.         
  Degisken Yok  - Varsayilan otomatik seçim ayari. Yönlendirme ve  
           Uzaktan Erisim Hizmeti baslatildiginda RAS'in rastgele 
           bir bagdastirici seçecegini belirtir          

Bilgi gösterir.

»netsh »ras »ip »show


C:\Windows>netsh ras ip show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show config  - Geçerli Uzaktan Erisim IP yapilandirmasini gösterir.
show preferredadapter - Yönlendirme ve Uzaktan Erisim hizmeti için tercih 
            edilen bagdastiriciyi gösterir.

Geçerli Uzaktan Erisim IP yapilandirmasini gösterir.

»netsh »ras »ip »show »config


C:\Windows>netsh ras ip show config ?

show config                                
                                   
    Geçerli Uzaktan Erisim IP yapilandirmasini görüntüler.            

Yönlendirme ve Uzaktan Erisim hizmeti için tercih

»netsh »ras »ip »show »preferredadapter


C:\Windows>netsh ras ip show preferredadapter ?

show preferredadapter                         
                              
 Yönlendirme ve Uzaktan Erisim hizmeti için tercih edilen 
 bagdastiriciyi gösterir

`netsh ras ipv6' baglaminda yapilan degisiklikler.

»netsh »ras »ipv6


C:\Windows>netsh ras ipv6 ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
?       - Komutlarin bir listesini gösterir.
dump      - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.
help      - Komutlarin bir listesini gösterir.
set      - Yapilandirma bilgilerini belirler.
show      - Bilgi gösterir.

Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir 
bosluktan sonra ? yazin.

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »ras »ipv6 »dump


C:\Windows>netsh ras ipv6 dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »ras »ipv6 »help


C:\Windows>netsh ras ipv6 help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Yapilandirma bilgilerini belirler.

»netsh »ras »ipv6 »set


C:\Windows>netsh ras ipv6 set ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
set access   - Istemcilerin uzak erisim sunucusundan ötesine erisimine
         izin verilip verilmeyecegini ayarlar.
set negotiation - Uzaktan Erisim baglantisi istemcileri için IPv6 anlasmasinin yapilip 
yapilmayacagini belirler.
set prefix   - RAS sunucusunun kullandigi öneki ayarlar.
set routeradvertise - Uzaktan erisim sunucusu için ipv6'nin Yönlendirici
           Tanitimi'ni yapilandirin.

Istemcilerin uzak erisim sunucusundan ötesine erisimine

»netsh »ras »ipv6 »set »access


C:\Windows>netsh ras ipv6 set access ?

Kullanim: set access [mode = ] ALL|SERVERONLY 
                                    
Parametreler: 
                                    
 mode - verilecek erisim türü                 
   ALL    - istemciler uzaktan erisim sunucusuna ve  
         sunucunun bagli oldugu tüm aglara erisebilir.      
   SERVERONLY - istemciler yalnizca uzaktan erisim sunucusuna  
         erisebilir.                        
                                    
Açiklamalar: Herhangi bir istemciden gelen IPv6 ag trafiginin uzaktan    
       erisim sunucusunun bagli oldugu aglara iletilip iletilmeyecegini 
       belirtir.                         

Uzaktan Erisim baglantisi istemcileri için IPv6 anlasmasinin yapilip

»netsh »ras »ipv6 »set »negotiation


C:\Windows>netsh ras ipv6 set negotiation ?

set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 Uzaktan Erisim sunucusunun, kabul ettigi her istemci baglantisi için
 IPv6'nin yapilandirilmasina izin verip vermeyecegini belirtir.      
                                    
 mode - mod                           
   ALLOW   - istemci baglantilari üzerinden IPv6'ya izin verir.     
   DENY    - istemci baglantilari üzerinden IPv6'ya izin vermez.     

RAS sunucusunun kullandigi öneki ayarlar.

»netsh »ras »ipv6 »set »prefix


C:\Windows>netsh ras ipv6 set prefix ?

set prefix [ prefix= ] <IPv6 Öneki>                       
                                    
 Uzaktan Erisim sunucusunun istemcilere tanitmak için kullandigi statik 
 IPv6 öneki ekler.                             
                                    
 <IPv6 Öneki> - 'x:x:x:x::' biçimindeki IPv6 öneki       

Uzaktan erisim sunucusu için ipv6'nin Yönlendirici

»netsh »ras »ipv6 »set »routeradvertise


C:\Windows>netsh ras ipv6 set routeradvertise ?

Kullanim: set routeradvertise [mode= ] ENABLE|DISABLE                  
                                     
Parametreler: 
                                     
 mode - Bu sunucuda routeradvertise seçeneginin             
     modunu belirtir.                         
                                     
     ENABLE - routeradvertise seçenegini etkinlestirir        
     DISABLE - routeradvertisement seçenegini devre disi birakir   
                                     
Açiklamalar: Varsayilan yönlendirici, sifir uzunluktaki önekin      
       yönlendiricisidir. IPv6 yönlendiricisi olarak kullanilan bir 
       bilgisayar, yayimlanmak üzere yapilandirilan bir varsayilan 
       yön                             
       (::/0) ile yapilandirilmadikça kendisini varsayilan     
       yönlendirici olarak bildirir. 

Bilgi gösterir.

»netsh »ras »ipv6 »show


C:\Windows>netsh ras ipv6 show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show config  - Geçerli Uzaktan Erisim IPv6 yapilandirmasini görüntüler.

Geçerli Uzaktan Erisim IPv6 yapilandirmasini görüntüler.

»netsh »ras »ipv6 »show »config


C:\Windows>netsh ras ipv6 show config ?

show config                                
                                   
    Geçerli Uzaktan Erisim IPv6 yapilandirmasini görüntüler.       

Yapilandirma bilgilerini belirler.

»netsh »ras »set


C:\Windows>netsh ras set ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
set authmode  - Kimlik dogrulama modunu ayarlar.
set client   - Istatistikleri sifirla veya Uzaktan Erisim Istemcisinin baglantisini kes. 
set conf    - Sunucunun yapilandirma durumunu ayarlar. 
set ikev2connection - IKEv2 baglantilar için bosta durma zaman asimini ve ag kesintisi süresi degerlerini ayarlar. 
set ikev2saexpiry - IKEv2 Güvenlik Iliskilendirmesi'nin süre sonu denetimlerini ayarlar. 
set portstatus - RAS baglanti noktalarinin istatistik bilgilerini sifirlar. 
set sstp-ssl-cert - Geçerli SSTP Sertifikasi yapilandirmasini ayarlar 
set type    - Bilgisayarin Yönlendirici ve RAS islevlerini ayarlar. 
set user    - Bir kullanicinin Uzaktan Erisim özelliklerini ayarlar.
set wanports  - RAS WAN baglanti noktalari seçeneklerini ayarlar. 

Kimlik dogrulama modunu ayarlar.

»netsh »ras »set »authmode


C:\Windows>netsh ras set authmode ?

set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS                 
                                    
  Içeri arayan istemcilerin kimlik dogrulamasinin yapilip yapilmayacagini
  ve yapilacaksa ne zaman yapilacagini belirleyen modu ayarlar.

  mode - mod                           
   STANDARD - Tüm aygitlarin kimliklerinin dogrulanmasi gerekli. 
   NODCC  - Dogrudan baglanan aygitlarin kimlikleri dogrulanmaz.
   BYPASS  - Her hangi bir aygit için kimlik dogrulama gerekli
        degil.

Istatistikleri sifirla veya Uzaktan Erisim Istemcisinin baglantisini kes.

»netsh »ras »set »client


C:\Windows>netsh ras set client ?

set client [name=] <dize_istemciadi> [state=] disconnect | resetstats 
             
  name - Baglantisi kesilecek veya istatistikleri sifirlanacak istemcinin 
      kullanici adi 
  state - Yapilacak eylem 
   disconnect - Belirtilen kullanicinin baglantisini kes 
   resetstats - Belirtilen kullanicinin istatistiklerini sifirla 

Sunucunun yapilandirma durumunu ayarlar.

»netsh »ras »set »conf


C:\Windows>netsh ras set conf ?

set conf [confstate=] ENABLED|DISABLED      
                        
  Sunucunun yapilandirma durumunu ayarlar. 
                        
  confstate - Sunucunun yeni durumu :  
   ENABLED  - Sunucuyu etkinlestirir.      
   DISABLED  - Sunucuyu devre disi birakir ve yapilandirmalari kaldirir.  

IKEv2 baglantilar için bosta durma zaman asimini ve ag kesintisi süresi degerlerini ayarlar.

»netsh »ras »set »ikev2connection


C:\Windows>netsh ras set ikev2connection ?

set ikev2connection [ [idletimeout=] <bosta durma zaman asimi> ]            
     [ [nwoutagetime=] <ag kesintisi süresi> ]            
                                      
  IKEv2 istemci baglantilari için bosta durma zaman asimi ve ag kesintisi 
  süresi degerlerini ayarlar.                       
                                      
  idletimeout - IKEv2 istemci baglantilari için bosta durma zaman   
         asimini dakika olarak belirtir. Bu deger, istemci   
         makine bosta durdugunda,                  
         IKEv2 baglantilarini kesmek için kullanilir.       
         (en az - 5 dak., en çok - 2879 dak.(48 saatten az)) 
  nwoutagetime - IKEv2 istemci baglantilari için ag kesintisi       
         degerlerini dakika olarak belirtir. (en az 2 dakika)

IKEv2 Güvenlik Iliskilendirmesi'nin süre sonu denetimlerini ayarlar.

»netsh »ras »set »ikev2saexpiry


C:\Windows>netsh ras set ikev2saexpiry ?

set ikev2saexpiry [ [saexpirytime=] <güvenlik_iliskilendirmesi_süre_sonu> ]                  
     [ [sadatasizelimit=] <güvenlik_iliskilendirmesi_veri_boyutu_siniri> ]          
                                      
  IKEv2 Güvenlik Iliskilendirmesi'nin süre sonu denetimlerini ayarlar.   
                                      
  saexpirytime  - IKEv2 istemci baglantilari için güvenlik        
           iliskilendirmesi süre sonu degerini belirler.     
           (en az - 5 dak., en çok - 2879 dak.(48 saatten az)) 
  sadatasizelimit - Güvenlik Iliskilendirmesi veri boyutu sinirini MB olarak belirtir.     
           (en az 1 MB) 

RAS baglanti noktalarinin istatistik bilgilerini sifirlar.

»netsh »ras »set »portstatus


C:\Windows>netsh ras set portstatus ?

set portstatus [ [name=] <baglanti_noktasi_adi> ]                   
                                     
  RAS baglanti noktalarinin istatistik bilgilerini sifirlar.        
                                     
  name - Baglanti noktasinin adi. Belirtilmezse, tüm etkin baglanti 
      noktalarinin istatistiklerini sifirlar.              

Geçerli SSTP Sertifikasi yapilandirmasini ayarlar

»netsh »ras »set »sstp-ssl-cert


C:\Windows>netsh ras set sstp-ssl-cert ?

set sstp-ssl-cert [[name=] sertifikaadi]                          
      [[hash=] karma]                         

                                      
  Geçerli SSTP Sertifikasi yapilandirmasini ayarlar.            
                                      
  name - SSTP tarafindan kullanilmasi gereken sertifika adini belirtir   
  hash - SSTP tarafindan kullanilmasi gereken sertifikanin SHA-1 karmasini 
     belirtir                             
                                      
  Örnek:                                  
     Asagidaki Komut, Verisign adindaki sertifikanin kullanilmasi için   
     SSTP'yi ayarlar                          
     netsh ras>set sstp-ssl-cert name=VeriSign             
   VEYA                                  
     Asagidaki Komut, SSTP Sertifikasi yapilandirmasini varsayilan  
     ayarina geri döndürür                           
     netsh ras>set sstp-ssl-cert name=default             
   VEYA                                 
     Asagidaki Komut, SSTP'yi karmasi saglanan sertifikayi kullanmak  
     üzer ayarlar                           
     netsh ras>set sstp-ssl-cert 
     hash=4463c531d7ccc1006794612bb656d3bf8257846f 
                                                       
      

Bilgisayarin Yönlendirici ve RAS islevlerini ayarlar.

»netsh »ras »set »type


C:\Windows>netsh ras set type ?
     
set type [ipv4rtrtype=] lanonly | lananddd | none              
      [ipv6rtrtype=] lanonly | lananddd | none           
      [rastype=] IPV4 | IPV6 | BOTH | NONE             
                                     
  Bilgisayarin Yönlendirici ve RAS islevlerini ayarlar.   
                                
  ipv4rtrtype - Bu bilgisayarin IPV4 Yönlendiricisi olarak yapilandirilip 
         yapilandirilmadigi.   
   LANONLY  - Bu bilgisayarin yalnizca yerel ag yönlendiricisi oldugunu ve 
         Istege Bagli Arama veya VPN baglantilarinin gerekmedigini 
         belirtir.       
   LANANDDD - Bu bilgisayarin bir yerel ag ve yalnizca Istege Bagli Arama 
         yönlendiricisi oldugunu ve VPN baglantilarini destekledigini 
         gösterir.          
   NONE   - Bu bilgisayarin IPv4 yönlendiricisi olarak 
         etkinlestirilmedigini belirtir. 
  Ipv6rtrtype - Bu bilgisayarin IPV6 Yönlendiricisi olarak yapilandirilip 
         yapilandirilmadigi.   
   LANONLY  - Bu bilgisayarin yalnizca yerel ag yönlendiricisi oldugunu ve 
         Istege Bagli Arama veya VPN baglantilarinin gerekmedigini 
         belirtir.       
   LANANDDD - Bu bilgisayarin bir yerel ag ve yalnizca Istege Bagli Arama 
         yönlendiricisi oldugunu ve VPN baglantilarini destekledigini 
         gösterir.          
   NONE   - Bu bilgisayarin IPv6 yönlendiricisi olarak 
         etkinlestirilmedigini belirtir. 
  rastype - Bu bilgisayarin Uzaktan Erisim Sunucusu olarak yapilandirilip 
       yapilandirilmadigi. 
   IPV4 - IPV4 için yapilandirilir.                    
   IPV6 - IPV6 için yapilandirilir.                    
   BOTH - Hem IPv4 hem de IPv6 için yapilandirilir.            
   NONE - Uzaktan Erisim Yönlendiricisi olarak yapilandirilmaz.      
                                     

Bir kullanicinin Uzaktan Erisim özelliklerini ayarlar.

»netsh »ras »set »user


C:\Windows>netsh ras set user ?

set user [name = ] kullaniciadi                       
     [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY               
     [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN              
      [cbnumber = ] geri arama numarasi ]             
                                   
    Kullanici Uzaktan Erisim özelliklerini ayarlar.
                                   
    username - kullanicinin oturum açma adi.
                                   
    dialin  - kullanicinin içeri aramasina izin verilip verilmeyecegi
      PERMIT - kullanicinin içeri aramasina izin ver.
      DENY  - kullanicinin içeri aramasina izin verme.
      POLICY - Içeri aramayi belirlemek için uzaktan erisim ilkelerini
          kullan. 
                                   
    cbpolicy - kullanicinin geri arama ilkesi. Geri arama özelligi,
         arayanin telefon ücretini azaltmak için kullanilir.
      NONE  - kullanici için geri aramaya izin verilmez       
      CALLER - kullanici arama sirasinda geri arama numarasini
          belirtebilir
      ADMIN - kullaniciyi her zaman geri arama numarasindan geri ara

    cbnumber - cbpolicy ADMIN oldugunda kullanilacak numara 


  NOT: 'POLICY' seçenegi, karisik modda bir etki alanina ait
     kullanicilar için
     kullanilamaz. Bu kullanicilar için 'POLICY', 'DENY' olarak
     kabul edilir. 

RAS WAN baglanti noktalari seçeneklerini ayarlar.

»netsh »ras »set »wanports


C:\Windows>netsh ras set wanports ?

set wanports [device=] <aygit adi>                       
      [ [rasinonly=] enabled | disabled ]             
      [ [ddinout=] enabled | disabled ]              
      [ [ddoutonly=] enabled | disabled ]             
      [ [phone=] <telefon numarasi> ]               
      [ [maxports=] <baglanti noktasi sayisi> ]          
                                     
  RAS WAN baglanti noktalari seçeneklerini ayarlar.           
                                     
  device  - Baglanti noktasinin aygit adi               
  rasinonly - Gelen uzak erisim baglantisi               
  ddinout  - Gelen/giden yönlendirme baglantisi arama istegi      
  ddoutonly - Giden yönlendirme baglantisi arama istegi         
  phone   - Aygitin telefon numarasi. Bu, telefon numarasini veya   
        VPI/VCI veya IP adresi degerini alan dize olacaktir    
  maxports - Aygita yönelik baglanti noktasi sayisi üst siniri     
                                     
  Örnek:                                
      netsh>ras set wanports device="WAN Miniport (PPTP)"     
      rasinonly = enabled ddinout = enabled ddoutonly = disabled 
      phone ="33525552" maxports=20                
                                     
      netsh>ras set wanports device="Standard 56000 bps Modem"   
      rasinonly = disabled ddinout = enabled ddoutonly = disabled 
      phone="9140559676" 

Bilgi gösterir.

»netsh »ras »show


C:\Windows>netsh ras show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show activeservers - Uzaktan Erisim sunucusu bildirilerini dinler.
show authmode - Kimlik dogrulama modunu gösterir.
show authtype - Su anda etkin kimlik dogrulama türlerini gösterir.
show client  - Bu makineye bagli Uzaktan Erisim istemcilerini ve bunlarin
        durumlarini gösterir.
show conf   - Sunucunun yapilandirma durumunu gösterir. 
show ikev2connection - IKEv2 baglantilari için bosta durma zaman asimini ve ag kesintisi süresi degerlerini gösterir. 
show ikev2saexpiry - IKEv2 Güvenlik Iliskilendirmesi'nin süre sonu denetimlerini gösterir. 
show link   - PPP'nin anlasacagi baglanti özelliklerini gösterir
show multilink - PPP'nin anlasacagi birden çok baglanti türlerini gösterir
show portstatus - RAS baglanti noktalarinin geçerli durumunu gösterir. 
show registeredserver - Bir bilgisayarin verilen etki alaninin
            Active Directory'sinde bir Uzaktan Erisim
            sunucusu olarak kayitli olup olmadigini
            gösterir.
show sstp-ssl-cert - Geçerli SSTP Sertifikasi yapilandirmasini gösterir 
show status  - Yönlendirme ve Uzaktan Erisim Sunucusunun durumunu gösterir. 
show type   - Bilgisayarin Yönlendirici ve RAS islevlerini gösterir. 
show user   - Kullanicilar için Uzaktan Erisim özelliklerini gösterir.
show wanports - RAS WAN baglanti noktalari için ayarlanan seçenekleri görüntüler. 

Uzaktan Erisim sunucusu bildirilerini dinler.

»netsh »ras »show »activeservers


C:\Windows>netsh ras show activeservers ?

show activeservers                               
                                  
    Uzaktan Erisim sunucu duyurularini dinler.           

Kimlik dogrulama modunu gösterir.

»netsh »ras »show »authmode


C:\Windows>netsh ras show authmode ?

show authmode                                 
                                    
  Kimlik dogrulama modunu gösterir.                   

Su anda etkin kimlik dogrulama türlerini gösterir.

»netsh »ras »show »authtype


C:\Windows>netsh ras show authtype ?

show authtype                                 
                                    
  Su an etkin olan kimlik dogrulama türlerini görüntüler.       
                                    

Bu makineye bagli Uzaktan Erisim istemcilerini ve bunlarin

»netsh »ras »show »client


C:\Windows>netsh ras show client ?

show client [[name=]<dize_istemci_adi>]            
 

  Bu makineye bagli Uzaktan Erisim istemcilerini ve durumlarini gösterir.
               
Parametreler         
  None  - Bu makineye bagli Uzaktan Erisim istemcilerini gösterir. 
  name  - Makineye bagli verilen istemcinin durumunu gösterir. 
      Bu parametre "*" ise, tüm istemcilerin durumu numaralandirilir. 

Sunucunun yapilandirma durumunu gösterir.

»netsh »ras »show »conf


C:\Windows>netsh ras show conf ?

show conf                      
                         
  Sunucunun yapilandirma durumunu gösterir. 

IKEv2 baglantilari için bosta durma zaman asimini ve ag kesintisi süresi degerlerini gösterir.

»netsh »ras »show »ikev2connection


C:\Windows>netsh ras show ikev2connection ?

                                     
  IKEv2 baglantilari için bosta durma zaman asimi ve ag kesintisi süresi 
  degerlerini gösterir.                          
                                      
  idletimeout - IKEv2 istemci baglantilari için bosta durma zaman   
         asimini dakika olarak gösterir. Bu deger, istemci   
         makinesi bosta durdugunda                
         IKEv2 baglantilarini kesmek için kullanilir.       
  nwoutagetime - IKEv2 istemci baglantilari için ag    
         kesintisi süresi degerini dakika olarak gösterir.  

IKEv2 Güvenlik Iliskilendirmesi'nin süre sonu denetimlerini gösterir.

»netsh »ras »show »ikev2saexpiry


C:\Windows>netsh ras show ikev2saexpiry ?

                                     
  IKEv2 Güvenlik Iliskilendirmesi'nin süre sonu denetimlerini gösterir.      
                                     
  saexpirytime  - IKEv2 istemci baglantilari için güvenlik iliskilendirmesi  
           süre sonu degerini gösterir.                
  sadatasizelimit - Güvenlik Iliskilendirmesi veri boyutu sinirini MB olarak gösterir.         

RAS baglanti noktalarinin geçerli durumunu gösterir.

»netsh »ras »show »portstatus


C:\Windows>netsh ras show portstatus ?

show portstatus [ name=<baglanti_noktasi_adi> ] [ state=<numaralandirma> ]    
                                     
  RAS baglanti noktalarinin geçerli durumunu gösterir.         
                                     
  name - Durumu görüntülenecek baglanti noktasinin adi         
  state - Belirtilen duruma sahip baglanti noktalarini görüntüler:   
   nonoperational - Isler durumda olmayan baglanti noktalari     
   disconnected  - Baglantisi kesilmis baglanti noktalari      
   callingback   - Geri arayan baglanti noktalari          
   listening    - Dinleyen baglanti noktalari           
   authenticating - Kimlik dogrulamasi yapan baglanti noktalari   
   connected    - Kimligi dogrulanmis ve bagli baglanti noktalari 
   initializing  - Baslatilan baglanti noktalari          
                                     
  Örnek:                                
      netsh ras> show portstatus name=VPN0-127           
      netsh ras> show portstatus state=connected          \ 

Bir bilgisayarin verilen etki alaninin

»netsh »ras »show »registeredserver


C:\Windows>netsh ras show registeredserver ?

show registeredserver [ [etki alani = ] etki alani [sunucu = ] sunucu ] 

    Belirtilen bilgisayarin, belirtilen etki alaninda
    Uzaktan Erisim sunucusu olarak kaydedilip edilmedigini görüntüler.

    sunucu - söz konusu bilgisayarin bilgisayar adi. 
        Herhangi bir sunucu belirtilmezse, komutun verildigi
        bilgisayar kabul edilir.

    etki alani - etki alani. Herhangi bir etki alani belirtilmezse,
        komutun verildigi bilgisayarin birincil etki alani
        kabul edilir.

Geçerli SSTP Sertifikasi yapilandirmasini gösterir

»netsh »ras »show »sstp-ssl-cert


C:\Windows>netsh ras show sstp-ssl-cert ?

                                                 
  Geçerli SSTP Sertifikasi yapilandirmasini gösterir         
                                    
  Kolay ad  - Sertifika Kolay adi                  
  Ekran adi - Ekran Kolay adi                    
  Veren - Sertifika, bu yetkili tarafindan verilmistir    

  Süre sonu zaman damgasi - Sertifika, bu zaman damgasina kadar geçerlidir       

Yönlendirme ve Uzaktan Erisim Sunucusunun durumunu gösterir.

»netsh »ras »show »status


C:\Windows>netsh ras show status ?

show status 

       
  Yönlendirme ve Uzaktan Erisim Sunucusunun durumunu gösterir 

Bilgisayarin Yönlendirici ve RAS islevlerini gösterir.

»netsh »ras »show »type


C:\Windows>netsh ras show type ?

show type\  

                   
  Bilgisayarin Yönlendirici ve RAS islevlerini gösterir. 

Kullanicilar için Uzaktan Erisim özelliklerini gösterir.

»netsh »ras »show »user


C:\Windows>netsh ras show user ?

show user [ [name = ] kullaniciadi
      [mode = ] PERMIT|REPORT ] 
 
    Kullanici Uzaktan Erisim özelliklerini gösterir.

    username - kullanici oturum açma adi. Saglanmazsa, tüm kullanicilar
         gösterilir. 
 
    mode  - Bilgilerin gösterilme modu. Mod belirtilmezse, REPORT kabul
        edilir. 
      REPORT - tüm kullanicilari göster. 
      PERMIT - Yalnizca içeri arama izni PERMIT olan kullanicilari
          göster 

RAS WAN baglanti noktalari için ayarlanan seçenekleri görüntüler.

»netsh »ras »show »wanports


C:\Windows>netsh ras show wanports ?

show wanports [ [device=] <aygit adi> ]                    
                                    
  RAS WAN baglanti noktalari için ayarlanan seçenekleri görüntüler.  
                                    
  devicename - Baglanti noktasinin aygit adi             
                                    
  Örnek:                               
      netsh ras> show wanports                  
      netsh ras> show wanports device="WAN Miniport (PPTP)"    - br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.218
9469
Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (turn off Metro App)! Eigenes Bild als Desktophintergrund in Windows 8.1 und Acht verwenden (ändern, einsetzen)! Das automatische Annehmen der Anrufe beim Headset Einsatz aktivieren? How to change the Windows 8 user password, remove or create? Wie kann ich die offenen Shop Apps in Windows 8.1 Metro schließen? Can I open the Computer-Management in Windows 8.1, 11 or 10? Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To! Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, how to? Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall? How to delete or remove applications on Facebook.com and chainge the settings?(0)