Windows Seven netsh trace Komutları

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh trace ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. convert - Izleme dosyasini HTML raporuna dönüstürür. correlate - Izleme dosyasini normallestirir veya yeni bir çikti dosyasi olarak filtreler. diagnose - Tani oturumunu baslatin. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. help - Komutlarin bir listesini gösterir. show - Arabirimleri, saglayicilari ve izleme durumunu listeleyin. start - Izlemeyi baslatir. stop - Izlemeyi durdurur. Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

Izleme dosyasini HTML raporuna dönüstürür.

»netsh »trace »convert


C:\Windows>netsh trace convert ?

convert

 Izleme dosyasini HTML raporuna dönüstürür.

 Kullanim: convert [input=]izlemedosyasiadi.etl [[output=]dosyaadi]
     [[dump=]CSV|XML|EVTX|TXT|No] [[report=]yes|no]
     [[overwrite=]yes|no] [[tmfpath=]yoladi] 

 Parametreler:

  Etiket     Deger 
  input     - Girdi ETL izleme dosyasi 
  output    - Çikti dosyasi adi (varsayilan olarak giris adi) 
  dump     - Çikti biçimi (varsayilan = TXT) 
  report    - HTML raporu olusturur (varsayilan = no) 
  overwrite   - Mevcut dosyalarin üzerine yazar (varsayilan = no) 
  tmfpath    - WPP izlemelerinin kodunu çözen tmf dosyalarinin yolu 

 Açiklamalar: Girdi ETL dosyasini belirtilen biçime dönüstürür. 

Izleme dosyasini normallestirir veya yeni bir çikti dosyasi olarak filtreler.

»netsh »trace »correlate


C:\Windows>netsh trace correlate ?

correlate
 Izleme dosyasini normallestirir veya yeni bir çikti dosyasi olarak 
 filtreler.

 Kullanimi: trace correlate [input=]tracefilename.etl 
	[output=]newtracefilename.etl 
	[[filter=]Activity_ID] [[overwrite=]yes|no] 
	[[retaincorrelationevents=]yes|no] [[retainpii=]yes|no] 
 [[retainglobalevents=]yes|no] 

 Parametreler: 

	Etiket          Deger 
	input          - Girdi ETL izleme dosyasi 
	output          - Çikti dosyasinin adi 
	filter          - Sadece bu Etkinlik GUID'si ile ilgili 
               olaylarin çiktisini alir 
	overwrite        - Varolan dosyalarin üzerine yazar 
	retaincorrelationevents - Baginti olaylarini tutar 
	retainpii        - Kisisel olarak tanimlanabilir bilgileri 
               içeren olaylari tutar 
	retainglobalevents    - Global olaylari tutar 

 Varsayilanlar:
	filter=none 
	overwrite=no 
	retaincorrevents=no 
	retainpii=yes 
	retainglobalevents=yes 
 
 Açiklamalar:
	Filtre etkinligi kimligi, {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx} 
 seklinde ifade edilen bir GUID'dir 
	Kisisel olarak tanimlanabilir bilgiler, paket yakalama olaylarini içerir 

Tani oturumunu baslatin.

»netsh »trace »diagnose


C:\Windows>netsh trace diagnose ?

diagnose

 Tani oturumunu baslatir.

 Kullanimi: diagnose [scenario=]<senaryo adi> [[namedAttribute=] 
 <özellik degeri>] 
 [[saveSessionTrace=]<evet|hayir>] [[report=]<evet|hayir>] 
 [[capture=]<evet|hayir>] 

 Varsayilanlar:
   saveSessionTrace=no (report=yes belirtilirse varsayilan olarak 'yes') 
   capture=no 
   report=no 

 Açiklamalar: Tani oturumunu baslatir 

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »trace »dump


C:\Windows>netsh trace dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »trace »help


C:\Windows>netsh trace help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Arabirimleri, saglayicilari ve izleme durumunu listeleyin.

»netsh »trace »show


C:\Windows>netsh trace show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show CaptureFilterHelp - Desteklenen yakalama filtrelerini ve kullanimi listeleyin.
show globalKeywordsAndLevels - Global anahtar kelimeleri ve düzeyleri listeleyin.
show helperclass - Yardimci sinifi bilgilerini gösterin.
show interfaces - Kullanilabilir arabirimleri listeleyin.
show provider - Saglayici bilgilerini gösterir.
show providers - Kullanilabilir saglayicilari gösterir.
show scenario - Senaryo bilgilerini gösterir.
show scenarios - Kullanilabilir senaryolari gösterir.
show status  - Izleme yapilandirmasini gösterir.

Desteklenen yakalama filtrelerini ve kullanimi listeleyin.

»netsh »trace »show »CaptureFilterHelp


C:\Windows>netsh trace show CaptureFilterHelp ?

show CaptureFilterHelp

 Desteklenen yakalama filtrelerini ve kullanimi listeler.

 Kullanim: trace show CaptureFilterHelp 

Global anahtar kelimeleri ve düzeyleri listeleyin.

»netsh »trace »show »globalKeywordsAndLevels


C:\Windows>netsh trace show globalKeywordsAndLevels ?

show globalKeywordsAndLevels

 Baslat komutuyla kullanilabilecek global anahtar kelimelerin ve düzeylerin
 listesini gösterir.

 Kullanim: trace show globalKeywordsAndLevels

Yardimci sinifi bilgilerini gösterin.

»netsh »trace »show »helperclass


C:\Windows>netsh trace show helperclass ?

show helperclass

 Yardimci sinifi adini, açiklamasini ve bagimli yardimci siniflar listesini 
 gösterir.
 Ayrica yardimci sinifinin döndürebilecegi olasi kök sebepler ve onarimlari 
 da listeler.

   Kullanim: trace show helperclass [name=]<yardimci sinifinin adi> 

Kullanilabilir arabirimleri listeleyin.

»netsh »trace »show »interfaces


C:\Windows>netsh trace show interfaces ?

show interfaces

 Ag arabirimleri listesini gösterir.

 Kullanim: trace show interfaces

Saglayici bilgilerini gösterir.

»netsh »trace »show »provider


C:\Windows>netsh trace show provider ?

show provider

 Baslat komutuyla kullanilabilecek saglayici bilgilerini gösterir.

   Kullanim: trace show provider [name=]<saglayici kimligi veya adi> 

   Açiklamalar: Belirtilen saglayicinin destekledigi anahtar kelimeleri 
      ve düzeyleri görüntüler. Bu anahtar kelimeler ve düzeyler, bir 
      izleme oturumu baslatilirken kullanilabilir. 

Kullanilabilir saglayicilari gösterir.

»netsh »trace »show »providers


C:\Windows>netsh trace show providers ?

show providers

 Baslat komutuyla kullanilabilecek mevcut saglayicilarin listesini gösterir.

Senaryo bilgilerini gösterir.

»netsh »trace »show »scenario


C:\Windows>netsh trace show scenario ?

show scenario

 Senaryo bilgilerini gösterir.

   Kullanim:  trace show scenario [name=]<senaryoadi>

   Açiklamalar: 'diagnose' komutunca gerekli kilinabilecek her tür 
          özelligi içeren senaryo hakkindaki bilgileri ve 
          uygulanacak varsayilan anahtar kelimeler ve düzeylerle 
          birlikte belirtilen senaryo için etkinlestirilebilecek 
          saglayicilarin listesini görüntüler. 

Kullanilabilir senaryolari gösterir.

»netsh »trace »show »scenarios


C:\Windows>netsh trace show scenarios ?

show scenarios

 Baslat komutuyla kullanilabilecek mevcut senaryolarin listesini gösterir.

Izleme yapilandirmasini gösterir.

»netsh »trace »show »status


C:\Windows>netsh trace show status ?

show status

 Izleme yapilandirmasini gösterir.

Izlemeyi baslatir.

»netsh »trace »start


C:\Windows>netsh trace start ?

start
 Izlemeyi baslatir.

 Kullanim: trace start [[scenario=]<senaryo1,senaryo2>]
	[[globalKeywords=]keywords] [[globalLevel=]level]
	[[capture=]yes|no] [[report=]yes|no]
	[[persistent=]yes|no] [[traceFile=]yol\dosyaadi]
	[[maxSize=]dosyamaksboyutu] [[fileMode=]single|circular|append]
	[[overwrite=]yes|no] [[correlation=]yes|no|disabled] [capturefilters]
	[[provider=]providerIdOrName] [[keywords=]keywordMaskOrSet]
	[[level=]level] [[provider=]provider2IdOrName]
	[[keywords=]keyword2MaskOrSet] [[level=]level2] ... 

Varsayilanlar: 
	capture=no (izleme olaylarina ek olarak, paket
		yakalamanin etkin olup olmadigini belirtir)
	report=no (izleme dosyasiyla birlikte onu tamamlayan bir
		raporun olusturulup olusturulmayacagini belirtir)
	persistent=no (izleme oturumlarinin yeniden baslatma islemlerinde
		devam edip etmeyecegini belirtir ve netsh trace stop
		komutu verilene kadar açik kalir)
	maxSize=250 MB (en büyük izleme dosyasi boyutunu belirtir,
		=0 olunca en büyük deger yoktur)
	fileMode=circular
	overwrite=yes (varolan bir izleme çikis dosyasinin üzerine
		yazilip yazilmayacagini belirtir)
	correlation=yes (ilgili olaylarin birbiriyle iliskilendirilerek
		gruplandirilip gruplandirilmayacagini belirtir)
	traceFile=%LOCALAPPDATA%\temp\netTraces\netTrace.etl
		(çikti dosyasinin yerini belirtir)

Aksi belirtilmedigi sürece saglayici anahtar sözcüklerinin varsayilani all ve
		düzey varsayilani 255'tir.

Örnegin: 

netsh trace start scenario=InternetClient capture=yes

	InternetClient senaryosunu ve paket yakalamasi etkinlestirilmis
		olan bagimli saglayicilari izlemeye baslar.
	"netsh trace stop" komutu verildiginde veya sistem
		yeniden baslatildiginda izleme durur.
	Çikis dosyasi için varsayilan yer ve ad kullanilir. Eski bir
		dosya varsa, onun üzerine yazilir.

netsh trace start provider=microsoft-windows-wlan-autoconfig
	keywords=state,ut:authentication

	Microsoft-windows-wlan-autoconfig saglayicisini izlemeye baslar
	"netsh trace stop" komutu verildiginde veya sistem
		yeniden baslatildiginda izleme durur.
	Çikis dosyasi için varsayilan yer ve ad kullanilir. Eski bir
		dosya varsa, onun üzerine yazilir.
	Yalnizca anahtar sözcügü 'state' veya 'ut:authentication'
		olan olaylar günlüge kaydedilir.

	netsh trace show provider komutu, desteklenen anahtar
		sözcükleri ve düzeyleri görüntülemek için kullanilabilir.

Yakalama Filtreleri:
	Yakalama filtreleri sadece yakalama, capture=yes degeriyle 
	açikça etkinlestirildiginde desteklenir. Desteklenen yakalama 
	filtrelerinin bir listesini ve kullanimlarini görüntülemek için 
	'netsh trace show CaptureFilterHelp' komutunu kullanin.

Izlemeyi durdurur.

»netsh »trace »stop


C:\Windows>netsh trace stop ?

stop

 Izlemeyi durdurur.

 Açiklamalar: Su anda devam eden bir ag izleme oturumunu durdurur- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.171
9871

Taskkill mit der Cmd.exe korrekt und sinnvoll einsetzen mit Beispielen?

Welche Version von MS Office habe ich?

Percentage usage of every file and directory on Windows (11, 10, 8.1, 7)!

Start and run programs in Windows compatibility mode?

Find similar or identical images under Windows (11, 10, 8.1, 7)!

Disk Error Checking on Windows 10/11!(0)