Windows Seven netsh wlan Komutları

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh wlan ? Asagidaki komutlar kullanilabilir: Bu baglamdaki komutlar: ? - Komutlarin bir listesini gösterir. add - Tabloya bir yapilandirma girdisi ekler. connect - Kablosuz aga baglanir. delete - Bir yapilandirma girisini tablodan siler. disconnect - Kablosuz ag baglantisini keser. dump - Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir. export - WLAN profillerini XML dosyalarina kaydeder. help - Komutlarin bir listesini gösterir. refresh - Barindirilan ag ayarlarini yeniler. reportissues - WLAN akilli izleme raporu olusturun. set - Yapilandirma bilgilerini belirler. show - Bilgileri gösterir. start - Barindirilan agi baslatir. stop - Barindirilan agi durdurur. Bir komut için yardimi görünütlemek için, komutu yazin ve ardindan bir bosluktan sonra ? yazin.

Tabloya bir yapilandirma girdisi ekler.

»netsh »wlan »add


C:\Windows>netsh wlan add ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
add filter   - Izin verilen veya engellenen kablosuz ag listesine
         bir kablosuz ag ekler.
add profile  - Sistemdeki belirtilen arabirime WLAN profili ekler.

Izin verilen veya engellenen kablosuz ag listesine

»netsh »wlan »add »filter


C:\Windows>netsh wlan add filter ?

Kullanim: add filter [permission=]allow|block|denyall [[ssid=]<dize>] 
    [networktype=]infrastructure|adhoc

Parametreler: 

  Etiket     Deger
  permission  - Filtrenin izin türü.
  ssid     - Kablosuz agin SSID degeri.
  networktype  - Kablosuz agin ag türü.

Açiklamalar: 

  Sistem üzerinde yapilandirilmis, izin verilen ve engellenen ag 
  listesine bir kablosuz ag ekler.

  Permission parametresi allow veya block degerini alirsa, ssid parametresi 
  gerekir. Denyall degerini alirsa, ssid parametresi verilmemelidir.

Örnekler: 

  add filter permission=allow ssid=ssid1 networktype=infrastructure
  add filter permission=block ssid=ssid2 networktype=adhoc
  add filter permission=denyall networktype=adhoc

Sistemdeki belirtilen arabirime WLAN profili ekler.

»netsh »wlan »add »profile


C:\Windows>netsh wlan add profile ?

Kullanim: add profile [filename=]<dize> [[interface=]<dize>] [[user=]all|current]

Parametreler: 

  Etiket     Deger
  filename   - Profil XML dosyasinin adi.
  interface   - Arabirim adi.
  user     - Kullanici kapsami,
          tüm kullanicilar veya yalnizca geçerli kullanici.

Açiklamalar: 

  Arabirim üzerine tüm kullanicilar veya geçerli kullanicilar için 
  kablosuz ag profili ekler.

  Filename parametresi gereklidir. Profil verilerini içeren XML dosyasinin 
  adidir.

  Interface parametresi istege baglidir. "netsh wlan show interface" komut 
  tarafindan gösterilen bir arabirim adidir. Arabirim adi verilirse, profil 
  belirtilen arabirime eklenir; verilmezse, profil tüm kablosuz arabirimlere 
  eklenir.

  User parametresi istege baglidir. Bu profilin tüm kullanicilara mi, yoksa
  yalnizca geçerli kullaniciya mi uygulanacagini belirtir. Varsayilan olarak
  tüm kullanicilara uygulanir.

Örnekler: 

  add profile filename="Profil1.xml" interface="Kablosuz Ag Baglantisi"
  user=current

Kablosuz aga baglanir.

»netsh »wlan »connect


C:\Windows>netsh wlan connect ?

Kullanim: connect [name=]<dize> [[ssid=]<dize>] [[interface=]<dize>] 

Parametreler: 

  Etiket       Deger
  ssid       - Kablosuz agin SSID'si.
  name       - Baglanti girisiminde kullanilacak profilin adi.
  interface    - Üzerinden baglanilmaya çalisilan arabirimin adi.

Açiklamalar: 

  Belirtilen profili kullanarak ssid tarafindan verilen kablosuz aga 
  baglanir. Sistemde yalnizca bir tek kullanilabilir arabirim olmadikça 
  (böyle bir durumda interface parametresi atlanabilir), belirtilen arabirim 
  kullanilarak baglanti kurulmaya çalisilir.

  Profil adi parametresi gereklidir ancak ssid istege baglidir. Profilde 
  yalnizca bir SSID varsa, baglanmak için bu SSID kullanilir. Profilde 
  birden SSID varsa, ssid gerekli olur.

  Sistemde iki veya daha çok kullanilabilir arabirim varsa, interface 
  parametresi gereklidir. Arabirim belirtilirse, bu, joker 
  karakterlerden olusan ad olamaz.

  Belirtilen arabirim zaten bir kablosuz aga bagliysa,
  bu komut önce bagli olunan agin baglantisini keser,
  sonra yeni aga baglanmaya çalisir. Ancak bu iki ag ayniysa, 
  bu komut yalnizca basari bilgisi döndürür ve baska hiçbir sey yapmaz.

Örnekler: 

  connect name=Profil1 ssid=SSID1
  connect name=Profil2 ssid=SSID2 interface="Kablosuz Ag Baglantisi"

Bir yapilandirma girisini tablodan siler.

»netsh »wlan »delete


C:\Windows>netsh wlan delete ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
delete filter - Izin verilen veya engellenen kablosuz ag listesinden
         bir kablosuz ag kaldirir.
delete profile - Bir veya birden çok arabirimden WLAN profilini siler.

Izin verilen veya engellenen kablosuz ag listesinden

»netsh »wlan »delete »filter


C:\Windows>netsh wlan delete filter ?

Kullanim: delete filter [permission=]allow|block|denyall [[ssid=]<dize>] 
    [networktype=]infrastructure|adhoc

Parametreler: 

  Etiket     Deger
  permission  - Filtrenin izin türü.
  ssid     - Kablosuz agin SSID degeri.
  networktype  - Kablosuz agin ag türü.

Açiklamalar: 

  Sistem üzerinde yapilandirilmis, izin verilen ve engellenen ag listesinden 
  bir kablosuz ag siler.

  Permission parametresi allow veya block degerini alirsa, ssid parametresi
  gerekir. Denyall degerini alirsa, ssid parametresi verilmemelidir.

Örnekler: 

  delete filter permission=allow ssid=ssid1 networktype=infrastructure
  delete filter permission=block ssid=ssid2 networktype=adhoc
  delete filter permission=denyall networktype=adhoc

Bir veya birden çok arabirimden WLAN profilini siler.

»netsh »wlan »delete »profile


C:\Windows>netsh wlan delete profile ?

Kullanim: delete profile [name=]<dize> [[interface=]<dize>]

Parametreler: 

  Etiket     Deger
  name     - Silinecek profilin adi.
  interface   - Arabirim adi.

Açiklamalar: 

  Kablosuz ag profilini bir arabirimden veya tüm arabirimlerden kaldirir.

  Name parametresi gereklidir. Silinecek profilin adidir.
  Interface parametresi istege baglidir. Saglanirsa, profil yalnizca
  belirtilen arabirimden silinir. Atlanirsa, 
  profil bu tür profili olan tüm arabirimlerden silinir.

  Profil adinda joker karakterler olabilir ve adlari eslesen birden çok 
  profil kaldirilir.

Örnekler: 

  delete profile name="Profil 1" interface="Kablosuz Ag Baglantisi"
  delete profile name="Profil 1" i=*

Kablosuz ag baglantisini keser.

»netsh »wlan »disconnect


C:\Windows>netsh wlan disconnect ?

Kullanim: disconnect [[interface=]<dize>]

Parametreler: 

  Etiket     Deger 
  interface   - Üzerinden baglanti kesilmeye çalisilan arabirimin adi.

Açiklamalar: 

  Belirtilen arabirim üzerindeki kablosuz ag baglantisini keser.

  Sistemde kullanilabilen iki veya daha çok arabirim varsa, 
  interface parametresi gereklidir. Joker karakterler birden 
  çok arabirimi belirtmek için arabirim adinda kullanilabilir.

Örnekler: 

  disconnect 
  disconnect interface="Kablosuz Ag Baglantisi"

Bir yapilandirma komut dosyasini gösterir.

»netsh »wlan »dump


C:\Windows>netsh wlan dump ?

Kullanim: dump

Açiklamalar: 
      Geçerli yapilandirmayi içeren bir komut dosyasi olusturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyasi degistirilmis
      yapilandirma ayarlarini geri yüklemede kullanilabilir.

WLAN profillerini XML dosyalarina kaydeder.

»netsh »wlan »export


C:\Windows>netsh wlan export ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
export hostednetworkprofile - Barindirilan ag profilini XML dosyasina verin.
export profile - Belirtilen profilleri XML dosyalarina ver.

Barindirilan ag profilini XML dosyasina verin.

»netsh »wlan »export »hostednetworkprofile


C:\Windows>netsh wlan export hostednetworkprofile ?

Kullanim: export hostednetworkprofile

Açiklamalar: 

  Bu komut barindirilan ag istemcisi profilini XML dosyasina kaydeder. 
  Barindirilan bu aga baglanmak için diger Windows kablosuz 
  istemcilerine eklenebilir. 

Örnekler: 

  export hostednetworkprofile 

Belirtilen profilleri XML dosyalarina ver.

»netsh »wlan »export »profile


C:\Windows>netsh wlan export profile ?

Kullanim: export profile [name=]<dize> [folder=]<dize> [[interface=]<dize>] [key=<dize>]

Parametreler: 

  Etiket     Deger
  name     - Verilecek profilin adi.
  folder    - Profil XML dosyalarinin kaydedilecegi klasörün adi.
  interface   - Bu profilin yapilandirildigi arabirimin adi.
  key      - Anahtari düz metin olarak görüntülemek için,
           key=clear degerini ayarlayin.

Açiklamalar: 

  Seçili profilleri belirtilen klasördeki XML dosyalarina kaydeder.
  Çikti dosyasi, verilen her profil için "Arabirim Adi-Profil Adi.xml" 
  olarak adlandirilir.

  Folder, name ve interface parametreleri istege baglidir.
  Profil adi verilirse, belirtilen profil kaydedilir.
  Verilmezse, tüm arabirimlerdeki profiller kaydedilir.

  Folder parametresi belirtilirse, yerel bilgisayardan erisilebilen
  varolan bir klasörü belirtmelidir. Mutlak bir yol veya geçerli çalisma
  dizinine göreli bir yol olabilir. Ek olarak, "." geçerli çalisma 
  dizinine, ".." de geçerli çalisma dizininin üst dizinini gösterir. 
  Klasör adi bir UNC (Evrensel Adlandirma Kurali) yolu olamaz. Varsayilan
  olarak, profiller geçerli çalisma dizinine kaydedilir.

  Arabirim adi verilirse, yalnizca verilen arabirimdeki belirtilen profil 
  kaydedilir. Verilmezse, sistemde bulunan verilen addaki tüm profiller 
  kaydedilir.

  Düz metin bir anahtar gerekirse ve arayan yerel yöneticiyse,
  çikis XML dosyasi anahtari düz metin olarak içerir.
  Aksi takdirde, çikis XML dosyasi sifrelenmis anahtari içerir. 

Örnekler: 

  export profile name="profil 1" folder=c:\profiller
    interface="Kablosuz Ag Baglantisi"
  export profile name="profil 2" folder=.
  export profile name="profil 3" folder=. key=clear

Komutlarin bir listesini gösterir.

»netsh »wlan »help


C:\Windows>netsh wlan help ?

Kullanim: help

Açiklamalar: 
      Komutlarin bir listesini gösterir.

Barindirilan ag ayarlarini yeniler.

»netsh »wlan »refresh


C:\Windows>netsh wlan refresh ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
refresh hostednetwork - Barindirilan ag ayarlarini yeniler.

Barindirilan ag ayarlarini yeniler.

»netsh »wlan »refresh »hostednetwork


C:\Windows>netsh wlan refresh hostednetwork ?

Kullanim: refresh hostednetwork [data=]key 

Parametreler: 

  Etiket     Deger 
  data      Yenilenecek barindirilan ag verilerini belirtir.

Açiklamalar: 

  Bu komut barindirilan ag için yeni bir güvenlik anahtari 
  kullanmak üzere WLAN hizmetini ister.

Örnek: 

  refresh hostednetwork key

WLAN akilli izleme raporu olusturun.

»netsh »wlan »reportissues


C:\Windows>netsh wlan reportissues ?

Kullanim: reportissues

Açiklamalar: 

  Bu komut, WLAN akilli izleme raporu olusturur ve raporu WLAN sorunlarini 
  bildirmeye hazirlar. 

Örnekler: 

  reportissues 

Yapilandirma bilgilerini belirler.

»netsh »wlan »set


C:\Windows>netsh wlan set ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
set allowexplicitcreds - Kullanicinin paylasilan kullanici kimlik bilgilerini kullanmasina izin
         verir veya engeller.
set autoconfig - Arabirimde otomatik yapilandirma mantigini etkinlestirir veya 
devre disi birakir.
set blockednetworks - Engellenen aglari görünen ag listesinde gösterir
         veya gizler.
set blockperiod - Engelleme süresini ayarlayin.
set createalluserprofile - Herkese tüm kullanici profillerini olusturma izni ver veya
         yasakla.
set hostednetwork - Barindirilan ag özelliklerini ayarlar.
set profileorder - Kablosuz ag profilinin tercih sirasini degistirir.
set profileparameter - Parametreleri kablosuz ag profilinde ayarlayin.
set profiletype - Profil türünü alluser veya peruser olarak ayarlar. 
set tracing  - Izlemeyi etkinlestirin veya devre disi birakin.

Kullanicinin paylasilan kullanici kimlik bilgilerini kullanmasina izin

»netsh »wlan »set »allowexplicitcreds


C:\Windows>netsh wlan set allowexplicitcreds ?

Kullanim: set allowexplicitcreds [allow=]yes|no 

Parametreler: 

  Etiket   Deger
  Allow   - Paylasilan kullanici kimlik bilgilerinin kullanilmasina
         izin verir veya vermez.

Açiklamalar: 

  Ag kimlik dogrulamasi için istemci üzerinde paylasilan kullanici 
  kimlik bilgileri kullanimina izin verilip verilmeyecegini belirler.

  allow parametresi gereklidir.

Örnekler: 

  set allowexplicitcreds allow=yes 

Arabirimde otomatik yapilandirma mantigini etkinlestirir veya

»netsh »wlan »set »autoconfig


C:\Windows>netsh wlan set autoconfig ?

Kullanim: set autoconfig [enabled=]yes|no [interface=]<dize>

Parametreler: 

  Etiket    Deger
  enabled   - Otomatik yapilandirma mantigini etkin veya devre disi 
         olarak ayarlar.
  interface  - Ayarlari degistirilmesi gereken arabirimin adi.

Açiklamalar: 

  Bir arabirimde otomatik yapilandirma mantigini etkinlestirir veya devre 
  disi birakir. Devre disi birakilirsa, Windows belirtilen arabirimden 
  hiçbir kablosuz aga otomatik olarak baglanmaz.

  Her iki parametre de gereklidir.

Örnekler: 

  set autoconfig enabled=yes interface="Kablosuz Ag Baglantisi"

Engellenen aglari görünen ag listesinde gösterir

»netsh »wlan »set »blockednetworks


C:\Windows>netsh wlan set blockednetworks ?

Kullanim: set blockednetworks [display=]show|hide

Parametreler: 

  Etiket    Deger
  display   - Engellenen aglari görünen ag listesinde gösterir veya gizler.

Açiklamalar: 

  Engellenen aglarin görünen ag listesinde gösterilip gösterilmeyecegini 
  belirtir. Devre disi birakilirsa, engellenen aglar görünen kablosuz aglar 
  listesinde görüntülenmez.

  Display parametresi gereklidir.

Örnekler: 

  set blockednetworks display=show 

Engelleme süresini ayarlayin.

»netsh »wlan »set »blockperiod


C:\Windows>netsh wlan set blockperiod ?

Kullanim: set blockperiod [value=]0-60

Parametreler: 

  Etiket      Deger
  value - Bu aga otomatik baglanti yapilmaya çalisilirken 
      askiya alinacagi süreyi, dakika olarak belirtir.

Açiklamalar: 

  Belirtilen süreölçeri degistirir. Deger dakika olarak belirtilir. 
  Engellenme durumu, el ile baglanti yapilmaya çalisildiginda,
  oturum degistirildiginde veya medya baglantisi durumunda sifirlanir.


Örnekler: 

  set blockperiod value=2 
  set blockperiod 25 

Herkese tüm kullanici profillerini olusturma izni ver veya

»netsh »wlan »set »createalluserprofile


C:\Windows>netsh wlan set createalluserprofile ?

Kullanim: set createalluserprofile [[enabled=]yes|no]

Parametreler: 

  Etiket    Deger
  enabled   - Herkese tüm kullanici profillerini olusturma izni ver 
         veya yasakla.

Açiklamalar: 

  Enabled etiketi yes ise, herkese tüm kullanici profillerini 
  olusturma izni verilir.

  Enabled parametresi zorunludur.

Örnekler: 

  set createalluserprofile enabled=yes

Barindirilan ag özelliklerini ayarlar.

»netsh »wlan »set »hostednetwork


C:\Windows>netsh wlan set hostednetwork ?

Kullanim: set hostednetwork [mode=]allow|disallow [ssid=]<ssid>
             [key=]<parola> [keyUsage=]persistent|temporary

Parametreler: 

  Etiket       Deger
  mode      Barindirilan aga izin verilip verilmeyecegini belirtir.
  ssid      Barindirilan agin SSID'si.
  key       Barindirilan agin kullandigi kullanici güvenlik anahtari.
  keyUsage    Kullanici güvenlik anahtarinin kalici mi yoksa 
          geçici mi oldugunu belirtir. 

Açiklamalar: 

  Bu komut barindirilan agin su özelliklerini degistirir: barindirilan agin
  SSID'si, barindirilan aga sistemde izin verilip verilmeyecegi ve 
  barindirilan agin kullandigi kullanici güvenlik anahtari. 
 

  Kullanici güvenlik anahtari 8-63 ASCII karakter içeren bir dize
  olmalidir; örn. bir parola ya da 32 ikili bayti temsil eden 64 onaltili
  sayi. 
 

  keyUsage persistent (kalici) olarak belirtilirse, güvenlik anahtari
  kaydedilir ve barindirilan ag daha sonra yeniden baslatildiginda
  kullanilir. Aksi durumda, yalnizca barindirilan agin o anki veya sonraki
  baslatilisinda kullanilir. Barindirilan ag durduruldugunda, geçici
  güvenlik anahtari sistemden silinir. keyUsage belirtilmemisse, varsayilan
  olarak persistent'tir (kalicidir). 

  Bu komut barindirilan aga izin vermek veya vermemek için
  yönetici ayricaliklari gerektirir. 

Örnekler: 

  set hostednetwork mode=allow 
  set hostednetwork ssid=ssid1 
  set hostednetwork key=parola keyUsage=persistent 

Kablosuz ag profilinin tercih sirasini degistirir.

»netsh »wlan »set »profileorder


C:\Windows>netsh wlan set profileorder ?

Kullanim: set profileorder [name=]<dize> [interface=]<dize> [priority=]<tamsayi>

Parametreler: 

  Etiket    Deger
  name    - Önceligi degistirilecek kullanici profilinin adi.
  interface  - Bu profilin yapilandirildigi arabirimin adi.
  priority  - Kullanici profilinin yeni önceligi.

Açiklamalar: 

  Arabirimdeki kablosuz ag profilinin tercih sirasini ayarlar.
  Üç parametre de gereklidir.

  Kullanici profillerinin yalnizca sirasi degistirilebilir. Grup ilkesi 
  profilleri salt okunurdur. Grup ilkesi profilleri her zaman Kullanici 
  profillerinden daha yüksek öncelige sahiptir.

  Priority parametresi profilin tercih edilen profil listesindeki yeni 
  konumunu belirtir. 1 degerindeyse, profil Kullanici profilleri 
  listesinde birinci siraya tasinir.

Örnekler: 

  set profileorder name="profil1" interface="Kablosuz Ag Baglantisi"
  priority=1

Parametreleri kablosuz ag profilinde ayarlayin.

»netsh »wlan »set »profileparameter


C:\Windows>netsh wlan set profileparameter ?

Kullanim: set profileparameter [name=]<dize> [[interface=]<dize>]
     [SSIDname=<dize>] [ConnectionType=ESS|IBSS] [autoSwitch=yes|no]
     [ConnectionMode=auto|manual] [nonBroadcast=yes|no]
     [authentication=open|shared|WPA|WPA2|WPAPSK|WPA2PSK]
     [encryption=none|WEP|TKIP|AES] [keyType=networkKey|passphrase]
     [keyIndex=1-4] [keyMaterial=<dize>] [PMKCacheMode=yes|no]
     [PMKCacheSize=1-255] [PMKCacheTTL=300-86400] [preAuthMode=yes|no]
     [preAuthThrottle=1-16 [FIPS=yes|no]
     [useOneX=yes|no] [authMode=machineOrUser|machineOnly|userOnly|guest]
     [ssoMode=preLogon|postLogon|none] [maxDelay=1-120]
     [allowDialog=yes|no] [userVLAN=yes|no]
     [heldPeriod=1-3600] [AuthPeriod=1-3600] [StartPeriod=1-3600]
     [maxStart=1-100] [maxAuthFailures=1-100] [cacheUserData = yes|no]

Parametreler: 

  Etiket       Deger 
  name       - Degistirilecek profilin adi.
  interface    - Üzerinde profilin ayarlandigi arabirimin adi.
  SSIDname     - kablosuz yerel agin SSID'si, maksimum uzunluk 32.
  ConnectionType  - Agin altyapi (ESS) veya geçici (IBSS) oldugunu 
            belirtir.
  ConnectionMode  - Aga otomatik veya elle baglanilir.
            Baglanti türü IBSS ise elle olmalidir.
  autoSwitch    - Daha çok tercih edilen agin kapsama alani içinde 
            olmasi halinde otomatik baglanilan agin dolasma
            davranisi.
  nonBroadcast   - Gizli bir aga baglanilip baglanilmayacagi.
  authentication  - Kullanilacak kimlik dogrulamasi türü.
  encryption    - Kullanilacak sifreleme yöntemi.
  keyType     - Paylasilan anahtarin ag anahtari mi yoksa parola mi 
            oldugu.
  keyIndex     - Anahtar dizini kablosuz trafigi sifrelemede 
            kullanilmalidir.
  keyMaterial   - Ag anahtari veya parola.
  PMKCacheMode   - PMK önbellege almanin kullanilip kullanilmayacagi.
            Yalnizca WPA2 aglari için geçerlidir.
  PMKCacheSize   - Istemci üzerindeki PMK önbellegindeki girdi sayisi.
  PMKCacheTTL   - PMK önbelleginin tutulacagi sürenin saniye 
            cinsinden uzunlugu.
  preAuthMode   - Ön kimlik dogrulamanin kullanilip kullanilmayacagi.
            Yalnizca WPA2 aglari için geçerlidir.
  preAuthThrottle - Komsu AP'ler üzerinde yapilacak yeniden kimlik 
            dogrulama denemesi sayisi.
  FIPS       - FIPS modunu Etkinlestirir veya Devre Disi Birakir.
  useOneX     - 802.1X kimlik dogrulamasinin kullanilip
            kullanilmayacagi.
  authMode     - Kimlik dogrulama için kullanilacak kimlik bilgisi türü.
  ssoMode     - Varsa yapilacak çoklu oturum açma denemesinin türü.
  maxDelay     - Çoklu oturum açma baglantisini kurmada zaman asimi
            degeri.
  allowDialog   - preLogon (Oturum Açma Öncesi) için iletisim kutusunun 
            gösterilmesine izin verir veya engeller.
  userVLAN     - Agin, kullanici kimlik dogrulamasi yaptiginda farkli
            bir VLAN'a geçip geçmeyecegini belirtir.
  heldPeriod    - Saniye cinsinden iki kimlik dogrulama denemesi 
            arasindaki süre.
  AuthPeriod    - Saniye cinsinden istemcinin kimlik dogrulayicisindan 
            maksimum yanit bekleme süresi.
  StartPeriod   - Saniye cinsinden bir EAPOL-Baslat iletisinden önce 
            beklenecek süre.
  maxStart     - Gönderilen maksimum EAPOL-Baslat iletisi sayisi.
  maxAuthFailures - Bir kimlik bilgisi kümesi için izin verilen 
            maksimum kimlik dogrulama hatasi sayisi .
  cacheUserData  - Kullanici kimlik bilgilerinin sonraki kullanim için 
            önbellege alinip alinmayacagi. 

Açiklamalar: 

  Belirtilen profili degistirir. Arabirim belirtilmisse, 
  yalnizca o arabirimdeki profil degistirilir.

  Name parametresi gereklidir. Profil adi ve arabirim disinda en az bir 
  parametre daha ayrica belirtilmelidir.

Örnekler: 

  set profileparameter name=Profil1 authMode=userOnly ssoMode=preLogon 
  set profileparameter name=Profil2 ssoMode=none fips=yes

Profil türünü alluser veya peruser olarak ayarlar.

»netsh »wlan »set »profiletype


C:\Windows>netsh wlan set profiletype ?

Kullanim: set profiletype [name=]<dize> [profiletype=]all|current [[interface=]<dize>]

Parametreler: 

  Etiket      Deger
  name      - Degistirilecek profilin adi.
  profiletype  - Istenen profil türü [all-user/per-user]. 
  interface   - Üzerinde profilin ayarlandigi arabirimin adi.

Açiklama: 

  Belirtilen profilin türünü degistirir. Arabirim
  belirtilmisse, yalnizca o arabirimdeki profil degistirilir.

  Name ve profiletype parametreleri zorunludur. 

Örnek: 

  set profiletype ad=Profil1 profiletype=all

Izlemeyi etkinlestirin veya devre disi birakin.

»netsh »wlan »set »tracing


C:\Windows>netsh wlan set tracing ?

Kullanim: set tracing [mode=]yes|no|persistent] 

Parametreler: 

  Etiket    Deger
  mode    - Izlemeyi etkinlestirir, kalici yapar veya devre disi birakir.

Açiklamalar: 

  Izlemeyi kalici yapma seçenegiyle etkinlestirir veya devre disi birakir.
  Etkinlestirilmisse, kablolu yerel agin izleme günlükleri toplanir ve 
  izleme dosyalarina kaydedilir.

  Mode parametresi zorunludur. Kalici moddayken, sistem yeniden
  baslatmasindan sonra bile izleme etkin olur. Mod devre disi birakilacak
  sekilde ayarlanirsa, kalici ve kalici olmayan izlemenin 
  her ikisi de durdurulur.

Örnekler: 

  set tracing mode=yes 

Bilgileri gösterir.

»netsh »wlan »show


C:\Windows>netsh wlan show ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
show all    - Tüm kablosuz aygit ve ag bilgilerini gösterir.
show allowexplicitcreds - Paylasilan kullanici kimlik bilgileri ayarlarina izin verme durumunu gösterir.
show autoconfig - Otomatik yapilandirma mantiginin etkin olup olmadigini 
         gösterir.
show blockednetworks - Engellenen ag görüntüleme ayarlarini gösterir.
show createalluserprofile - Herkesin tüm kullanici profillerini olusturma izni
         olup olmadigini gösterir.
show drivers  - Sistemdeki kablosuz yerel ag sürücülerinin özelliklerini gösterir.
show filters  - Izin verilen ve engellenen aglar listesini gösterir.
show hostednetwork - Barindirilan ag özelliklerini ve durumunu gösterir.
show interfaces - Sistem üzerindeki kablosuz LAN arabirimlerinin 
         listesini gösterir.
show networks - Sistemdeki görünür aglarin listesini gösterir.
show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks - GP yapilandirilan aglarda yalnizca GP profilleri kullanilacagini belirten ayari gösterir.
show profiles - Sistemde yapilandirilmis profillerin listesini gösterir.
show settings - Kablosuz yerel agin genel ayarlarini gösterir.
show tracing  - Kablosuz ag izlemenin etkin mi yoksa devre disi mi oldugunu gösterir.

Tüm kablosuz aygit ve ag bilgilerini gösterir.

»netsh »wlan »show »all


C:\Windows>netsh wlan show all ?

Kullanim: show all

Açiklamalar: 

  Asagidakiler dahil, tüm 802.11 kablosuz arabirim bilgilerini, aglari ve
  sistemdeki kablosuz ayarlari gösterir:
    - Kablosuz sürücü bilgileri
    - Kablosuz arabirim durumu
    - Kablosuz yapilandirma ayarlari
    - Kablosuz ag filtreleri
    - Kablosuz ag profilleri listesi ve ayrintilari
    - Görünür kablosuz aglar

Örnekler,:

  show all

Paylasilan kullanici kimlik bilgileri ayarlarina izin verme durumunu gösterir.

»netsh »wlan »show »allowexplicitcreds


C:\Windows>netsh wlan show allowexplicitcreds ?

Kullanim: show allowexplicitcreds

Açiklamalar: 

   802.1x aglari için paylasilan kullanici kimlik bilgileri saglamaya 
   izin verilip verilmeyecegine yönelik genel ayari gösterir.

Örnekler: 

   show allowexplicitcreds

Otomatik yapilandirma mantiginin etkin olup olmadigini

»netsh »wlan »show »autoconfig


C:\Windows>netsh wlan show autoconfig ?

Kullanim: show autoconfig

Açiklamalar: 

   Otomatik yapilandirma mantiginin tüm arabirimlerde etkin olup 
   olmadigina iliskin genel ayari gösterir.

Örnekler: 

   show autoconfig

Engellenen ag görüntüleme ayarlarini gösterir.

»netsh »wlan »show »blockednetworks


C:\Windows>netsh wlan show blockednetworks ?

Kullanim: show blockednetworks

Açiklamalar: 

   Engellenen aglarin görünen ag listesinde görüntülenip 
   görüntülenmeyecegine iliskin genel ayari gösterir.

Örnekler: 

   show blockednetworks

Herkesin tüm kullanici profillerini olusturma izni

»netsh »wlan »show »createalluserprofile


C:\Windows>netsh wlan show createalluserprofile ?

Kullanim: show createalluserprofile

Açiklamalar: 

  Herkese tüm kullanici profilleri olusturma izni verilmesi veya
  engellenmesi genel ayarini gösterir.

Örnekler: 

  show createalluserprofile

Sistemdeki kablosuz yerel ag sürücülerinin özelliklerini gösterir.

»netsh »wlan »show »drivers


C:\Windows>netsh wlan show drivers ?

Kullanim: show drivers [[interface=]<dize>] 

Parametreler: 

  Etiket     Deger
  interface   - Sürücü bilgileri gösterilecek
          arabirimin adi.

Açiklamalar: 

  Sistemdeki 802.11 kablosuz yerel ag arabirimi ve sürücü
  bilgilerini gösterir.

Örnekler: 

  show drivers

Izin verilen ve engellenen aglar listesini gösterir.

»netsh »wlan »show »filters


C:\Windows>netsh wlan show filters ?

Kullanim: show filters [permission=]allow|block

Parametreler: 

  Etiket     Deger
  permission  - Izin verilen veya engellenen ag listesini seçer.

Açiklamalar: 

  Sistem üzerinde yapilandirilmis, izin verilen ve engellenen ag listesini 
  gösterir.

Örnekler: 

  show filters
  show filters permission=allow
  show filters permission=block

Barindirilan ag özelliklerini ve durumunu gösterir.

»netsh »wlan »show »hostednetwork


C:\Windows>netsh wlan show hostednetwork ?

Kullanim: show hostednetwork [[setting=]security]

Parametreler: 

  Etiket     Deger 
  setting     Görüntülenecek barindirilan ag ayarlarini belirtir.

Açiklamalar: 

  Bu komut, barindirilan ag baslatilmissa, özelliklerini ve durumunu 
  gösterir.

  Setting parametresi belirtilmisse, barindirilan agin güvenlik 
  algoritmalarini ve anahtarini görüntüler.

Örnek: 

  show hostednetwork 
  show hostednetwork setting=security

Sistem üzerindeki kablosuz LAN arabirimlerinin

»netsh »wlan »show »interfaces


C:\Windows>netsh wlan show interfaces ?

Kullanim: show interfaces

Açiklamalar: 

  Sistem üzerinde yapilandirilmis kablosuz LAN arabirimlerini gösterir.
  Bu komutun parametresi yoktur.

Örnekler: 

  show interfaces

Sistemdeki görünür aglarin listesini gösterir.

»netsh »wlan »show »networks


C:\Windows>netsh wlan show networks ?

Kullanim: show networks [[interface=]<dize>] [[mode=]ssid/bssid]

Parametreler: 

  Etiket     Deger
  interface   - Bu profilin yapilandirilmis oldugu arabirimin adi.
  mode     - Ayrintili bssid bilgileri al.

Açiklamalar: 

  Sistem üzerindeki kullanilabilir aglari gösterir.
  Interface parametresi ve bssid istege baglidir.

  Arabirim adi verilirse, yalnizca verilen arabirimdeki
  aglar listelenir. Verilmezse, sistemin görebildigi tüm
  aglar listelenir.

  Mode=bssid verilirse, her ssid için görünür olan bssid'ler
  de listelenir. Verilmezse, yalnizca ssid'ler listelenir.

Örnekler: 

  show networks interface="Kablosuz Ag Baglantisi"
  show networks mode=Bssid
  show networks

GP yapilandirilan aglarda yalnizca GP profilleri kullanilacagini belirten ayari gösterir.

»netsh »wlan »show »onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks


C:\Windows>netsh wlan show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks ?

Kullanim: show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks

Açiklamalar: 

       GP yapilandirilan aglarda yalnizca GP profilleri kullanilip
       kullanilmayacagini belirten genel ayari gösterir.

Örnekler: 

       show onlyUseGPProfilesforAllowedNetworks

Sistemde yapilandirilmis profillerin listesini gösterir.

»netsh »wlan »show »profiles


C:\Windows>netsh wlan show profiles ?

Kullanim: show profiles [[name=]<dize>] [interface=<dize>] [key=<dize>]

Parametreler: 

  Etiket     Deger
  name     - Görüntülenecek profilin adi.
  interface   - Bu profilin yapilandirildigi arabirimin adi.
  key      - Anahtari düz metin olarak görüntülemek için,
           key=clear degerini ayarlayin. 

Açiklamalar: 

  Profil verilerini gösterir veya sistemdeki profilleri listeler.
  Parametre adi ve arabirimin her ikisi de istege baglidir.

  Profil adi verilirse, profilin içerigi görüntülenir
  Verilmezse, yalnizca profil adi ve açiklamasi listelenir.

  Arabirim adi verilirse, yalnizca verilen arabirimdeki belirtilen profil
  listelenir. Verilmezse, sistemde bulunan verilen addaki 
  tüm profiller listelenir.

  Anahtar "clear" olarak ayarlanir ve arayan yerel yöneticiyse,
  o anahtar düz metin olarak gösterilir. 


  Grup Ilkesi Profilleri salt okunurdur. Kullanici Profilleri okunabilir
  ve yazilabilirdir ve tercih sirasi degistirilebilir.

Örnekler: 

  show profiles name="profil 1" interface="Kablosuz Ag Baglantisi"
  show profiles name="profil 2"
  show profiles name="profil 3" key=clear
  show profiles

Kablosuz yerel agin genel ayarlarini gösterir.

»netsh »wlan »show »settings


C:\Windows>netsh wlan show settings ?

Kullanim: show settings

Açiklamalar: 

   Kablosuz Otomatik Yapilandirma hizmetinin genel ayarlarini gösterir,
   bunlara otomatik yapilandirma mantiginin tüm arabirimlerde etkin veya
   devre disi oldugu, engellenen aglarin görünen ag listesinde gösterilip 
   gösterilmeyecegi ve GP'si yapilandirilmis aglarda yalnizca GP
   profilleri kullanilip kullanilmayacagi dahildir. 
   
   Izin verme ve engelleme filtre listeleri "show filters" komutuyla
   görülebilir.

Örnekler: 

   show settings

Kablosuz ag izlemenin etkin mi yoksa devre disi mi oldugunu gösterir.

»netsh »wlan »show »tracing


C:\Windows>netsh wlan show tracing ?

Kullanim: show tracing

Açiklamalar: 

  Kablosuz ag izlemenin etkin mi yoksa devre disi mi oldugunu gösterir.

Örnekler: 

  show tracing

Barindirilan agi baslatir.

»netsh »wlan »start


C:\Windows>netsh wlan start ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
start hostednetwork - Barindirilan agi baslatir.

Barindirilan agi baslatir.

»netsh »wlan »start »hostednetwork


C:\Windows>netsh wlan start hostednetwork ?

Kullanim: start hostednetwork 

Açiklamalar: 

  Bu komut barindirilan agi baslatmak için WLAN hizmeti ister.

  Bu komut yönetici ayricaliklari gerektirir.

Örnek: 

  start hostednetwork

Barindirilan agi durdurur.

»netsh »wlan »stop


C:\Windows>netsh wlan stop ?

Asagidaki komutlar kullanilabilir:

Bu baglamdaki komutlar:
stop hostednetwork - Barindirilan agi durdurur.

Barindirilan agi durdurur.

»netsh »wlan »stop »hostednetwork


C:\Windows>netsh wlan stop hostednetwork ?

Kullanim: stop hostednetwork 

Açiklama: 

  Bu komut barindirilan agi durdurmak için WLAN hizmetini ister.

Örnek: 

  stop hostednetwork- br -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- hu -/- it -/- jp -/- pt -/- tr -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.218
9685

Which version of Windows 8 is right for me?

How can i add or change languages in Windows-10 and Win 8.1?

Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator!

Help, no desktop shortcuts are possible on Windows 8.1 / 10, what am I doing wrong?

How long has my Windows 8.1 or 10 PC been running?

Shortcut to Restart Windows 10 / 8.1!(0)