Windows 2000/XP netsh diag Komutları

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh diag ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. connect - Haber grupları, posta ve proxy sunucularına bağlanır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. gui - Web sayfası kullanıcı arabirimini görüntüler. help - Komutların bir listesini gösterir. ping - Wins, ip, haber grupları, posta, proxy dns ve bağdaştırıcılara ping işlemi yapar. show - Posta, haber grupları, proxy, bilgisayar, işletim sistemi, ağ bağdaştırıcısı, modem ve ağ istemcisi bilgilerini gösterir. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

Haber gruplar?, posta ve proxy sunucular?na ba?lan?r.

»netsh »diag »connect


C:\Windows>netsh diag connect ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
connect ieproxy -   Internet Explorer'ın proxy sunucusuna bağlan.  
connect iphost -   Kullanıcı tarafından belirlenen IP ana bilgisayarına bağla .  
connect mail  -   Posta sunucusuna bağlanır.  
connect news  -   Haber grupları sunucusuna bağlanır.  

Internet Explorer'?n proxy sunucusuna ba?lan.

»netsh »diag »connect »ieproxy


C:\Windows>netsh diag connect ieproxy ?
  
Kullanım: connect ieproxy  
  
Parametreler: 
    Yok.  
  
Örnekler: 
    connect ieproxy  

Kullan?c? taraf?ndan belirlenen IP ana bilgisayar?na ba?la .

»netsh »diag »connect »iphost


C:\Windows>netsh diag connect iphost ?
  
Kullanım: connect iphost  
  
Parametreler: 
    IP adresi veya Ana Bilgisayar adı.  
    Bağlantı Noktası Numarası.  
  
Örnekler: 
    connect iphost microsoft.com 28  

Posta sunucusuna ba?lan?r.

»netsh »diag »connect »mail


C:\Windows>netsh diag connect mail ?
  
Kullanım: connect mail  
  
Parametreler: 
    Yok.  
  
Örnekler: 
    connect mail  

Haber gruplar? sunucusuna ba?lan?r.

»netsh »diag »connect »news


C:\Windows>netsh diag connect news ?
  
Kullanım: connect news  
  
Parametreler: 
    Yok.  
  
Örnekler: 
    connect news  

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »diag »dump


C:\Windows>netsh diag dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Web sayfas? kullan?c? arabirimini görüntüler.

»netsh »diag »gui


C:\Windows>netsh diag gui ?
  
Kullanım: gui  
  
Parametreler: 
    yok  
  

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »diag »help


C:\Windows>netsh diag help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Wins, ip, haber gruplar?, posta, proxy dns ve ba?daºt?r?c?lara ping iºlemi yapar.

»netsh »diag »ping


C:\Windows>netsh diag ping ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
ping adapter  -   Tüm Bağdaştırıcılara ping yapar.  
ping dhcp   -   Her Bağdaştırıcı için DHCP sunucularına ping yapar.  
ping dns    -   Her bağdaştırıcı için DNS sunucularına ping yapar.  
ping gateway  -   Her bağdaştırıcı için varsayılan ağ geçidi sunucularına ping yapar.  
ping ieproxy  -   Internet Explorer proxy'sine ping yapar.  
ping ip    -   Her Bağdaştırıcı için IP adreslerine ping yapar.  
ping iphost  -   IP adresine veya ana makineye ping yapar.  
ping loopback -   Ping geridöngüsü (127.0.0.1).  
ping mail   -   Outlook Express posta sunucusuna ping yapar.  
ping news   -   Haber grupları sunucusuna ping yapar.  
ping wins   -   Her Bağdaştırıcı için birincil ve ikincil WINS sunucularına ping yapar.  

Tüm Ba?daºt?r?c?lara ping yapar.

»netsh »diag »ping »adapter


C:\Windows>netsh diag ping adapter ?
  
Kullanım: ping adapter  
  
Parametreler: 
    Bağdaştırıcı Dizin Numarası.  
    Bağdaştırıcı Adı.  
    Bağdaştırıcı Adı'nın bölümü.  
  
Örnekler: 
    ping adapter  
    ping adapter 2  
    ping adapter net*  

Her Ba?daºt?r?c? için DHCP sunucular?na ping yapar.

»netsh »diag »ping »dhcp


C:\Windows>netsh diag ping dhcp ?
  
Kullanım: ping dhcp  
  
Parametreler: 
    Bağdaştırıcı Dizin Numarası.  
    Bağdaştırıcı Adı.  
    Bağdaştırıcı Adı'nın bölümü.  
  
Örnekler: 
    ping dhcp  
    ping dhcp 2  
    ping dhcp net*  

Her ba?daºt?r?c? için DNS sunucular?na ping yapar.

»netsh »diag »ping »dns


C:\Windows>netsh diag ping dns ?
  
Kullanım: ping dns  
  
Parametreler: 
    Bağdaştırıcı Dizin Numarası.  
    Bağdaştırıcı Adı.  
    Bağdaştırıcı Adı'nın bölümü.  
  
Örnekler: 
    ping dns  
    ping dns 2  
    ping dns net*  

Her ba?daºt?r?c? için varsay?lan a? geçidi sunucular?na ping yapar.

»netsh »diag »ping »gateway


C:\Windows>netsh diag ping gateway ?
  
Kullanım: ping gateway  
  
Parametreler: 
    Bağdaştırıcı Dizin Numarası.  
    Bağdaştırıcı Adı.  
    Bağdaştırıcı Adı'nın bölümü.  
  
Örnekler: 
    ping gateway  
    ping gateway 2  
    ping gateway net*  

Internet Explorer proxy'sine ping yapar.

»netsh »diag »ping »ieproxy


C:\Windows>netsh diag ping ieproxy ?
  
Kullanım: ping ieproxy  
  
Parametreler: 
    Yok.  
  
Örnekler: 
    ping ieproxy  

Her Ba?daºt?r?c? için IP adreslerine ping yapar.

»netsh »diag »ping »ip


C:\Windows>netsh diag ping ip ?
  
Kullanım: ping ip  
  
Parametreler: 
    Bağdaştırıcı Dizin Numarası.  
    Bağdaştırıcı Adı.  
    Bağdaştırıcı Adı'nın bölümü.  
  
Örnekler: 
    ping ip  
    ping ip 2  
    ping ip net*  

IP adresine veya ana makineye ping yapar.

»netsh »diag »ping »iphost


C:\Windows>netsh diag ping iphost ?
  
Kullanım: ping iphost  
  
Parametreler: 
    IP adresi veya ana makine adı.  
  
Örnekler: 
    ping iphost 127.0.0.1  
    ping iphost microsoft.com  

Ping geridöngüsü (127.0.0.1).

»netsh »diag »ping »loopback


C:\Windows>netsh diag ping loopback ?
  
Kullanım: ping loopback  
  
Parametreler: 
    Yok.  
  
Örnekler: 
    ping loopback  

Outlook Express posta sunucusuna ping yapar.

»netsh »diag »ping »mail


C:\Windows>netsh diag ping mail ?
  
Kullanım: ping mail  
  
Parametreler: 
    Yok.  
  
Örnekler: 
    ping mail  

Haber gruplar? sunucusuna ping yapar.

»netsh »diag »ping »news


C:\Windows>netsh diag ping news ?
  
Kullanım: ping news  
  
Parametreler: 
    Yok.  
  
Örnekler: 
    ping news  

Her Ba?daºt?r?c? için birincil ve ikincil WINS sunucular?na ping yapar.

»netsh »diag »ping »wins


C:\Windows>netsh diag ping wins ?
  
Kullanım: ping wins  
  
Parametreler: 
    Bağdaştırıcı Dizin Numarası.  
    Bağdaştırıcı Adı.  
    Bağdaştırıcı Adı'nın bölümü.  
  
Örnekler: 
    ping wins  
    ping wins 2  
    ping wins net*  

Posta, haber gruplar?, proxy, bilgisayar, iºletim sistemi, a? ba?daºt?r?c?s?, modem ve a? istemcisi bilgilerini gösterir.

»netsh »diag »show


C:\Windows>netsh diag show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show adapter  -   Tüm Bağdaştırıcıları görüntüler.  
show all    -   Tüm kategorileri görüntüler.  
show client  -   Tüm ağ istemcilerini görüntüler.  
show computer -   Bilgisayar bilgilerini görüntüler.  
show dhcp   -   Her bir bağdaştırıcı için DHCP sunucularını görüntüler.  
show dns    -   Her bir bağdaştırıcının DNS sunucularını görüntüler.  
show gateway  -   Her bir bağdaştırıcının varsayılan ağ geçidi sunucularını görüntüler.  
show ieproxy  -   Internet Explorer sunucusunun adını ve bağlantı noktası numarasını görüntüler.  
show ip    -   Her bir bağdaştırıcının IP adresini görüntüler.  
show mail   -   Posta sunucusunun adını ve bağlantı noktası numarasını görüntüler.  
show modem   -   Tüm modemleri görüntüler.  
show news   -   Haber grupları sunucusunun adını ve bağlantı noktası numarasını görüntüler.  
show os    -   İşletim sistemi bilgilerini görüntüler.  
show test   -   Tüm kategorileri gösterir ve tüm sınamaları gerçekleştirir  
show version  -   Windows ve WMI sürümünü görüntüler.  
show wins   -   Her bir bağdaştırıcı için birincil ve ikincil WINS sunucularını görüntüler.  

Tüm Ba?daºt?r?c?lar? görüntüler.

»netsh »diag »show »adapter


C:\Windows>netsh diag show adapter ?
  
Kullanım: show adapter  
  
Parametreler: 
    /v -- ayrıntılı mod, tüm alanları gösterir.  
    /p -- özellik modu, yalnızca değeri olan alanları gösterir.  
    Bağdaştırıcı Dizin Numarası.  
    Bağdaştırıcı Adı.  
    Bağdaştırıcı Adı'nın bölümü.  
  
Örnekler: 
    show adapter  
    show adapter 2  
    show adapter net*  
    show adapter /v  
    show adapter 2 /p  
    show adapter net* /p  

Tüm kategorileri görüntüler.

»netsh »diag »show »all


C:\Windows>netsh diag show all ?
  
Kullanım: show all  
  
Parametreler: 
    /v -- ayrıntılı mod, tüm alanları gösterir.  
    /p -- özellik modu, yalnızca değeri olan alanları gösterir.  
  
Örnekler: 
    show all  
    show all /p  
    show all /v  

Tüm a? istemcilerini görüntüler.

»netsh »diag »show »client


C:\Windows>netsh diag show client ?
  
Kullanım: show client  
  
Parametreler: 
    /v -- ayrıntılı mod, tüm alanları gösterir.  
    /p -- özellik modu, yalnızca değeri olan alanları gösterir.  
    İstemci Dizin Numarası.  
    İstemci Adı.  
    İstemci Adı'nın bölümü.  
  
Örnekler: 
    show client  
    show client 2  
    show client microsoft*  
    show client /v  
    show client 2 /p  
    show client microsoft* /p  

Bilgisayar bilgilerini görüntüler.

»netsh »diag »show »computer


C:\Windows>netsh diag show computer ?
  
Kullanım: show computer  
  
Parametreler: 
    /v -- ayrıntılı mod, tüm alanları gösterir.  
    /p -- özellik modu, yalnızca değeri olan alanları gösterir.  
  
Örnekler: 
    show computer  
    show computer /p  
    show computer /v  

Her bir ba?daºt?r?c? için DHCP sunucular?n? görüntüler.

»netsh »diag »show »dhcp


C:\Windows>netsh diag show dhcp ?
  
Kullanım: show dhcp  
  
Parametreler: 
    Bağdaştırıcı Dizin Numarası.  
    Bağdaştırıcı Adı.  
    Bağdaştırıcı Adı'nın bölümü.  
  
Örnekler: 
    show dhcp  
    show dhcp 2  
    show dhcp net*  

Her bir ba?daºt?r?c?n?n DNS sunucular?n? görüntüler.

»netsh »diag »show »dns


C:\Windows>netsh diag show dns ?
  
Kullanım: show dns  
  
Parametreler: 
    Bağdaştırıcı Dizin Numarası.  
    Bağdaştırıcı Adı.  
    Bağdaştırıcı Adı'nın bölümü.  
  
Örnekler: 
    show dns  
    show dns 2  
    show dns net*  

Her bir ba?daºt?r?c?n?n varsay?lan a? geçidi sunucular?n? görüntüler.

»netsh »diag »show »gateway


C:\Windows>netsh diag show gateway ?
  
Kullanım: show gateway  
  
Parametreler: 
    Bağdaştırıcı Dizin Numarası.  
    Bağdaştırıcı Adı.  
    Bağdaştırıcı Adı'nın bölümü.  
  
Örnekler: 
    show gateway  
    show gateway 2  
    show gateway net*  

Internet Explorer sunucusunun ad?n? ve ba?lant? noktas? numaras?n? görüntüler.

»netsh »diag »show »ieproxy


C:\Windows>netsh diag show ieproxy ?
  
Kullanım: show ieproxy  
  
Parametreler: 
    /v -- ayrıntılı mod, tüm alanları gösterir.  
    /p -- özellik modu, yalnızca değeri olan alanları gösterir.  
  
Örnekler: 
    show ieproxy  
    show ieproxy /p  
    show ieproxy /v  

Her bir ba?daºt?r?c?n?n IP adresini görüntüler.

»netsh »diag »show »ip


C:\Windows>netsh diag show ip ?
  
Kullanım: show ip  
  
Parametreler: 
    Bağdaştırıcı Dizin Numarası.  
    Bağdaştırıcı Adı.  
    Bağdaştırıcı Adı'nın bölümü.  
  
Örnekler: 
    show ip  
    show ip 2  
    show ip net*  

Posta sunucusunun ad?n? ve ba?lant? noktas? numaras?n? görüntüler.

»netsh »diag »show »mail


C:\Windows>netsh diag show mail ?
  
Kullanım: show mail  
  
Parametreler: 
    /v -- ayrıntılı mod, tüm alanları gösterir.  
    /p -- özellik modu, yalnızca değeri olan alanları gösterir.  
  
Örnekler: 
    show mail  
    show mail /p  
    show mail /v  

Tüm modemleri görüntüler.

»netsh »diag »show »modem


C:\Windows>netsh diag show modem ?
  
Kullanım: show modem  
  
Parametreler: 
    /v -- ayrıntılı mod, tüm alanları gösterir.  
    /p -- özellik modu, yalnızca değeri olan alanları gösterir.  
    Modem Dizin Numarası.  
    Modem Adı.  
    Modem Adı'nın bölümü.  
  
Örnekler: 
    show modem  
    show modem 2  
    show modem modem*  
    show modem /v  
    show modem 2 /p  
    show modem modem* /p  

Haber gruplar? sunucusunun ad?n? ve ba?lant? noktas? numaras?n? görüntüler.

»netsh »diag »show »news


C:\Windows>netsh diag show news ?
  
Kullanım: show news  
  
Parametreler: 
    /v -- ayrıntılı mod, tüm alanları gösterir.  
    /p -- özellik modu, yalnızca değeri olan alanları gösterir.  
  
Örnekler: 
    show news  
    show news /p  
    show news /v  

?ºletim sistemi bilgilerini görüntüler.

»netsh »diag »show »os


C:\Windows>netsh diag show os ?
  
Kullanım: show os  
  
Parametreler: 
    /v -- ayrıntılı mod, tüm alanları gösterir.  
    /p -- özellik modu, yalnızca değeri olan alanları gösterir.  
  
Örnekler: 
    show os  
    show os /p  
    show os /v  

Tüm kategorileri gösterir ve tüm s?namalar? gerçekleºtirir

»netsh »diag »show »test


C:\Windows>netsh diag show test ?
  
Kullanım: show test  
  
Parametreler: 
    /v -- ayrıntılı mod, tüm alanları gösterir.  
    /p -- özellik modu, yalnızca değeri olan alanları gösterir.  
  
Örnekler: 
    show test  
    show test /p  
    show test /v  

Windows ve WMI sürümünü görüntüler.

»netsh »diag »show »version


C:\Windows>netsh diag show version ?
  
Kullanım: show version  
  
Parametreler: 
    /v -- ayrıntılı mod, tüm alanları gösterir.  
    /p -- özellik modu, yalnızca değeri olan alanları gösterir.  
  
Örnekler: 
    show version  
    show version /p  
    show version /v  

Her bir ba?daºt?r?c? için birincil ve ikincil WINS sunucular?n? görüntüler.

»netsh »diag »show »wins


C:\Windows>netsh diag show wins ?
  
Kullanım: show wins  
  
Parametreler: 
    Bağdaştırıcı Dizin Numarası.  
    Bağdaştırıcı Adı.  
    Bağdaştırıcı Adı'nın bölümü.  
  
Örnekler: 
    show wins  
    show wins 2  
    show wins net*  - br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How ToHTTP: ... console/en/index.htm
0.155
9051

Problems when running in admin mode as standard user and password!

Selected text to uppercase or lowercase Word Example!

Probleme beim Ausführen im Admin Modus als Standard User und Passwort!

How quickly does the Windows 10 operating system start?

Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien ohne Microsoft Office öffnen!

ShellExecuteEx function, search in LPCITEMIDLIST!(0)