Windows 2000/XP netsh ras Komutları

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp. C:\Windows>netsh ras ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. aaaa - `netsh ras aaaa' içeriğinde yapılan değişiklikler. add - Bir tabloya öğeleri ekler . appletalk - `netsh ras appletalk' içeriğinde yapılan değişiklikler. delete - Bir tablodan öğeleri kaldırır. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. ip - `netsh ras ip' içeriğinde yapılan değişiklikler. ipx - `netsh ras ipx' içeriğinde yapılan değişiklikler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. Aşağıdaki alt içerikler kullanılabilir: aaaa appletalk ip ipx Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

`netsh ras aaaa' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »ras »aaaa


C:\Windows>netsh ras aaaa ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
add      - Bir tabloya öğeleri ekler .
delete     - Bir tablodan öğeleri kaldırır.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
set      - Yapılandırma bilgilerini belirler.
show      - Bilgi gösterir.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Bir tabloya ö?eleri ekler .

»netsh »ras »aaaa »add


C:\Windows>netsh ras aaaa add ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
add acctserver - Bir RADIUS hesap sunucusu ekler.
add authserver - Bir RADIUS kimlik doğrulama sunucusu ekler.

Bir RADIUS hesap sunucusu ekler.

»netsh »ras »aaaa »add »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa add acctserver ?

add acctserver [ ad = ] sunucu
   [ [şifre =] şifre
    [baş-değer =] BaşlangıçDeğeri
    [bağ. nok =] bağlantı nok.
    [zamanaşımı = ] zaman aşımı
    [imza = ] ETKİN|DEVRE DIŞI ]

 Kimlik doğrulama isteklerini geçirmesi için bir RADIUS sunucusuna IP adresi
 ya da ad sağlar.

 ad    RADIUS sunucusunun DNS adı ya da IP adresi
 şifre   Paylaşılan şifre
 baş-değer Başlangıç değeri (sunucu önceliği)
 bağ. nok. Kimlik doğrulama isteklerinin yollandığı bağlantı noktasını
       ayarlar.
 zamanaşımı RADIUS sunucusunun kullanılamaz işaretleneceği
       (saniye olarak) zaman aşımı süresi
 imza    dijital imza kullanıp kullanmama

Bir RADIUS kimlik do?rulama sunucusu ekler.

»netsh »ras »aaaa »add »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa add authserver ?

add authserver [ ad = ] sunucu
   [ [şifre =] şifre
    [baş-değer =] BaşlangıçDeğeri
    [bağ. nok =] bağlantı nok.
    [zamanaşımı = ] zaman aşımı
    [imza = ] ETKİN|DEVRE DIŞI ]

 Kimlik doğrulama isteklerini geçirmesi için bir RADIUS sunucusuna IP adresi
 ya da ad sağlar.

 ad    RADIUS sunucusunun DNS adı ya da IP adresi
 şifre   Paylaşılan şifre
 baş-değer Başlangıç değeri (sunucu önceliği)
 bağ. nok. Kimlik doğrulama isteklerinin yollandığı bağlantı noktasını
       ayarlar.
 zamanaşımı RADIUS sunucusunun kullanılamaz işaretleneceği
       (saniye olarak) zaman aşımı süresi
 imza    dijital imza kullanıp kullanmama

Bir tablodan ö?eleri kald?r?r.

»netsh »ras »aaaa »delete


C:\Windows>netsh ras aaaa delete ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
delete acctserver - Bir RADIUS hesap sunucusunu siler.
delete authserver - Bir RADIUS sunucusunu siler.

Bir RADIUS hesap sunucusunu siler.

»netsh »ras »aaaa »delete »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa delete acctserver ?

delete acctserver [ [name = ] sunucu ]                  
                               
 Bir RADIUS hesap sunucusunu siler.            

Bir RADIUS sunucusunu siler.

»netsh »ras »aaaa »delete »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa delete authserver ?

delete authserver [name = ] sunucu                    
                               
 Bir RADIUS kimlik doğrulama sunucusunu siler.          

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »ras »aaaa »dump


C:\Windows>netsh ras aaaa dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »ras »aaaa »help


C:\Windows>netsh ras aaaa help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Yap?land?rma bilgilerini belirler.

»netsh »ras »aaaa »set


C:\Windows>netsh ras aaaa set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set accounting - Hesap sağlayıcısını ayarlar.
set acctserver - Bir hesap sunucusunun özelliklerini ayarlar.
set authentication - Kimlik doğrulama sağlayıcısını ayarlar.
set authserver - Bir kimlik doğrulama sunucusunun özelliklerini ayarlar.

Hesap sa?lay?c?s?n? ayarlar.

»netsh »ras »aaaa »set »accounting


C:\Windows>netsh ras aaaa set accounting ?

set accounting [provider =] WINDOWS|RADIUS|NONE            
                               
 Hesap işlemleri sağlayıcılarını ayarlar.               
                               
   windows   Windows günlükleme aracı yoluyla hesap işlemleri  
   radius   RADIUS hesap sunucusu aracı yoluyla hesap işlemleri   
   none    Hesap işlemleri gerçekleştirme           

Bir hesap sunucusunun özelliklerini ayarlar.

»netsh »ras »aaaa »set »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa set acctserver ?

set acctserver [ ad = ] sunucu
   [ [şifre =] şifre
    [baş-değer =] BaşlangıçDeğeri
    [bağ. nok =] bağlantı nok.
    [zamanaşımı = ] zaman aşımı
    [imza = ] ETKİN|DEVRE DIŞI ]

 Kimlik doğrulama isteklerini geçirmesi için bir RADIUS sunucusuna IP adresi
 ya da ad sağlar.

 ad    RADIUS sunucusunun DNS adı ya da IP adresi
 şifre   Paylaşılan şifre
 baş-değer Başlangıç değeri (sunucu önceliği)
 bağ. nok.    Kimlik doğrulama isteklerinin yollandığı bağlantı
          noktasını ayarlar.
 zamanaşımı   RADIUS sunucusunun kullanılamaz işaretleneceği
       (saniye olarak) zaman aşımı süresi
 imza  dijital imza kullanıp kullanmama

Kimlik do?rulama sa?lay?c?s?n? ayarlar.

»netsh »ras »aaaa »set »authentication


C:\Windows>netsh ras aaaa set authentication ?

set authentication [provider =] WINDOWS|RADIUS              
                               
 Kimlik doğrulama sağlayıcısını ayarlar.             
                               
   windows   Windows güvenliği aracılığıyla kimlik doğrulama      
   radius   Bir RADIUS sunucusu yoluyla kimlik doğrulama     

Bir kimlik do?rulama sunucusunun özelliklerini ayarlar.

»netsh »ras »aaaa »set »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa set authserver ?

set authserver [ ad = ] sunucu
   [ [şifre =] şifre
    [baş-değer =] BaşlangıçDeğeri
    [bağ. nok =] bağlantı nok.
    [zamanaşımı = ] zaman aşımı
    [imza = ] ETKİN|DEVRE DIŞI ]

 Kimlik doğrulama isteklerini geçirmesi için bir RADIUS sunucusuna IP adresi
 ya da ad sağlar.

 ad    RADIUS sunucusunun DNS adı ya da IP adresi
 şifre   Paylaşılan şifre
 baş-değer Başlangıç değeri (sunucu önceliği)
 bağ. nok. Kimlik doğrulama isteklerinin yollandığı bağlantı
       noktasını ayarlar.
 zamanaşımı RADIUS sunucusunun kullanılamaz işaretleneceği
       (saniye olarak) zaman aşımı süresi
 imza    dijital imza kullanıp kullanmama

Bilgi gösterir.

»netsh »ras »aaaa »show


C:\Windows>netsh ras aaaa show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show accounting - Geçerli hesap sağlayıcısını gösterir.
show acctserver - Hesaplar için kullanılan RADIUS sunucularını gösterir.
show authentication - Geçerli kimlik doğrulama sağlayıcısını gösterir.
show authserver - Kimlik doğrulama için kullanılan RADIUS sunucularını gösterir.

Geçerli hesap sa?lay?c?s?n? gösterir.

»netsh »ras »aaaa »show »accounting


C:\Windows>netsh ras aaaa show accounting ?

show accounting                            
                               
 Hesap sağlayıcısını görüntüler              

Hesaplar için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir.

»netsh »ras »aaaa »show »acctserver


C:\Windows>netsh ras aaaa show acctserver ?

show acctserver [ [name = ] sunucu ]                  
                               
 Bir hesap sunucusuyla ilgili ayrıntılı bilgi   
 görüntüler.                          
                               
   name  RADIUS sunucusunun DNS adı ya da IP adresi  
                               
 Herhangi bir sunucu adı belirtilmezse, yapılandırılmış bütün hesap
 sunucuları görüntülenir.                 

Geçerli kimlik do?rulama sa?lay?c?s?n? gösterir.

»netsh »ras »aaaa »show »authentication


C:\Windows>netsh ras aaaa show authentication ?

show authentication                            
                               
 Kimlik doğrulama sağlayıcısını görüntüler            

Kimlik do?rulama için kullan?lan RADIUS sunucular?n? gösterir.

»netsh »ras »aaaa »show »authserver


C:\Windows>netsh ras aaaa show authserver ?

show authserver [ [name = ] sunucu ]                  
                               
 Bir kimlik doğrulama sunucusuyla ilgili ayrıntılı bilgi   
 görüntüler.                          
                               
   name  RADIUS sunucusunun DNS adı ya da IP adresi  
                               
 Herhangi bir sunucu adı belirtilmezse, yapılandırılmış bütün kimlik
 doğrulama sunucuları görüntülenir.                 

Bir tabloya ö?eleri ekler .

»netsh »ras »add


C:\Windows>netsh ras add ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
add authtype  - RAS sunucusunun anlaşacağı kimlik doğrulama türlerini ekler.
add link    - PPP'nin anlaşacağı bağlantı özelliklerinin listesine ekler
add multilink - PPP'nin anlaşacağı birden çok bağlantı türleri listesine ekler
add registeredserver - Verilen Windows 2000 bilgisayarını verilen etki alanının
         Active Directory'sinde bir RAS sunucusu olarak kaydeder.

RAS sunucusunun anlaºaca?? kimlik do?rulama türlerini ekler.

»netsh »ras »add »authtype


C:\Windows>netsh ras add authtype ?

add authtype [tür = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP          
                                    
Bu RAS sunucusunun uzlaşma için deneyeceği kimlik doğrulama     
türlerini seçer. Uzlaşma, en güvenlikliden en az güvenlikliye doğru bir 
sıra izler. İstemci ve sunucu bir kimlik doğrulama türü üzerinde
anlaşmaya varınca, PPP uzlaşması uygun RFC'leri izler.      
                                    
  tür - geçerli tür                           
   PAP   - Parola Doğrulama İletişim Kuralı (düz metin).     
   SPAP   - Shiva Parola Doğrulama İletişim Kuralı.        
   MD5CHAP - Karşılıklı Kimlik Doğrulama İletişim Kuralı,    
        yanıtı şifrelemek için İleti Özeti 5 sağlama düzenini
        kullanır.
   MSCHAP  - Microsoft Karşılıklı Kimlik Doğrulama İletişim Kuralı. 
   MSCHAPv2 - MSCHAP Sürüm 2.                  
   EAP   - Genişletilebilir Kimlik Doğrulama İletişim Kuralı.

Verilen Windows 2000 bilgisayar?n? verilen etki alan?n?n

»netsh »ras »add »registeredserver


C:\Windows>netsh ras add registeredserver ?

add registeredserver [ [domain = ] etki alanı [server = ] sunucu ]      
                                    
    Belirtilen Windows 2000 bilgisayarını belirtilen 
    etki alanındaki Active Directory içindeki RAS sunucusu olarak
    kaydeder.            
                                    
    server - RAS sunucusu olarak kaydedilecek olan bilgisayarın
        bilgisayar adı. Herhangi bir sunucu belirtilmezse,
        komutun verildiği bilgisayar kabul edilir.      
                                    
    domain- belirtilen sunucunun kaydedileceği etki alanı. Herhangi
        bir etki alanı belirtilmezse, komutun verildiği 
        bilgisayarın birincil etki alanı kabul edilir.

`netsh ras appletalk' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »ras »appletalk


C:\Windows>netsh ras appletalk ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
set      - Yapılandırma bilgilerini belirler.
show      - Bilgi gösterir.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »ras »appletalk »dump


C:\Windows>netsh ras appletalk dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »ras »appletalk »help


C:\Windows>netsh ras appletalk help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Yap?land?rma bilgilerini belirler.

»netsh »ras »appletalk »set


C:\Windows>netsh ras appletalk set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set access   - İstemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyeceğini ayarlar.
set negotiation - Appletalk üzerinde istemci uzaktan erişim bağlantıları için 
         anlaşılıp anlaşılmyacağını ayarlar.

?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde eriºim verilip verilmeyece?ini ayarlar.

»netsh »ras »appletalk »set »access


C:\Windows>netsh ras appletalk set access ?

set access [mod = ] ALL|SERVERONLY

 Herhangi bir istemciden gelen appletalk ağ trafiğinin RAS sunucusunun
 bağlı olduğu ağlara iletilip iletilmeyeceğini belirtir. 

 mod - sağlanacak erişim türü
   ALL    - istemciler RAS sunucusuna ve 
         bağlı oldukları her ağa ulaşabilir.          
   SERVERONLY - istemciler yalnızca RAS sunucusuna ulaşabilir.  

Appletalk üzerinde istemci uzaktan eriºim ba?lant?lar? için

»netsh »ras »appletalk »set »negotiation


C:\Windows>netsh ras appletalk set negotiation ?

Kullanım: set negotiation [mode = ] ALLOW|DENY 

Parameterler: 

 mode - mod
   ALLOW   - istemci bağlantıları üzerinde appletalk'a izin ver.
   DENY    - istemci bağlantıları üzerinde appletalk'a izin verme.
                                    
Açıklamalar: Uzaktan erişim sunucusunun kabul ettiği istemci bağlantıları
       için appletalk'un yapılandırılmasına izin verip vermeyeceğini
       belirtir.       

Bilgi gösterir.

»netsh »ras »appletalk »show


C:\Windows>netsh ras appletalk show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show config  - Geçerli uzaktan erişim appletalk yapılandırmasını gösterir

Geçerli uzaktan eriºim appletalk yap?land?rmas?n? gösterir

»netsh »ras »appletalk »show »config


C:\Windows>netsh ras appletalk show config ?

Kullanım: show config

Açıklamalar: Geçerli uzaktan erişim appletalk yapılandırmasını gösterir.   

Bir tablodan ö?eleri kald?r?r.

»netsh »ras »delete


C:\Windows>netsh ras delete ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
delete authtype - Bir kimlik doğrulaması türünü RAS sunucusundan siler.
delete link  - PPP'nin anlaşacağı bağlantı özellikleri listesinden siler
delete multilink - PPP'nin anlaşacağı birden çok bağlantı türleri listesinden siler
delete registeredserver - Verilen Windows 2000 bilgisayarını verilen etki alanının
         Active Directory'sinde bir RAS sunucusu kaydını sona erdirir.

Bir kimlik do?rulamas? türünü RAS sunucusundan siler.

»netsh »ras »delete »authtype


C:\Windows>netsh ras delete authtype ?

delete authtype [type = ] PAP|SPAP|MD5CHAP|MSCHAP|MSCHAPv2|EAP          
                                    
  Tür listesinden, RAS sunucusunun uzlaşacağı bir kimlik 
  doğrulama türünü siler.                       
                                    
  tür - geçerli tür                           
   PAP   - Parola Doğrulama İletişim Kuralı (düz metin).     
   SPAP   - Shiva Parola Doğrulama İletişim Kuralı.        
   MD5CHAP - Karşılıklı Kimlik Doğrulama İletişim Kuralı, yanıtı
        şifrelemek için İleti Özeti 5 karıştırma düzenini
        kullanır.
   MSCHAP  - Microsoft Karşılıklı Kimlik Doğrulama İletişim Kuralı. 
   MSCHAPv2 - MSCHAP Sürüm 2.                  
   EAP   - Genişletilmiş Kimlik Doğrulama İletişim Kuralı.

Verilen Windows 2000 bilgisayar?n? verilen etki alan?n?n

»netsh »ras »delete »registeredserver


C:\Windows>netsh ras delete registeredserver ?

delete registeredserver [ [etki alanı = ] etki alanı [sunucu = ] sunucu ] 

    Belirtilen Windows 2000 bilgisayarının belirtilen etki alanındaki
    Active Directory içindeki RAS sunucusu olarak kaydını sona erdirir.

    sunucu - RAS sunucusu olarak kaydı sona erdirilecek olan bilgisayarın
        bilgisayar adı. Herhangi bir sunucu belirtilmezse, komutun
        verildiği bilgisayar kabul edilir.

    etki alanı - belirtilen sunucunun kaydının sona erdirileceği 
        etki alanı. Herhangi bir etki alanı belirtilmezse, komutun
        verildiği bilgisayarın birincil etki alanı kabul edilir.

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »ras »dump


C:\Windows>netsh ras dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »ras »help


C:\Windows>netsh ras help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

`netsh ras ip' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »ras »ip


C:\Windows>netsh ras ip ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
add      - Bir tabloya öğeleri ekler .
delete     - Bir tablodan öğeleri kaldırır.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
set      - Yapılandırma bilgilerini belirler.
show      - Bilgi gösterir.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Bir tabloya ö?eleri ekler .

»netsh »ras »ip »add


C:\Windows>netsh ras ip add ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
add range   - Statik IP adresi havuzuna bir aralık ekler.

Statik IP adresi havuzuna bir aral?k ekler.

»netsh »ras »ip »add »range


C:\Windows>netsh ras ip add range ?

add range [from = ] ilk [to = ] son
                                    
 RAS sunucusunun kullandığı statik IP adresi havuzuna bir aralık ekler. 
                                    
 from - Aralıkta, 'x.x.x.x' biçimindeki başlangıç IP adresi  
 to  - Aralıkta, 'x.x.x.x' biçimindeki son IP adresi   

Bir tablodan ö?eleri kald?r?r.

»netsh »ras »ip »delete


C:\Windows>netsh ras ip delete ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
delete pool  - Statik IP adresi havuzundan tüm aralıkları siler.
delete range  - Statik IP adresi havuzundan bir aralık siler.

Statik IP adresi havuzundan tüm aral?klar? siler.

»netsh »ras »ip »delete »pool


C:\Windows>netsh ras ip delete pool ?

delete pool 
                                    
 Statik IP adresi havuzundan tüm aralıkları siler.         

Statik IP adresi havuzundan bir aral?k siler.

»netsh »ras »ip »delete »range


C:\Windows>netsh ras ip delete range ?

delete range [from = ] ilk [to = ] son                    
                                    
 RAS sunucusunun kullandığı statik IP adresi havuzundan bir aralık siler.
                                    
 Aralıkta, 'x.x.x.x' biçimindeki başlangıç IP adresi
 to   - Aralıkta, 'x.x.x.x' biçimindeki son IP adresi 

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »ras »ip »dump


C:\Windows>netsh ras ip dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »ras »ip »help


C:\Windows>netsh ras ip help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Yap?land?rma bilgilerini belirler.

»netsh »ras »ip »set


C:\Windows>netsh ras ip set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set access   - İstemcilerin uzak erişim sunucusundan ötesine erişimine
         izin verilip verilmeyeceğini ayarlar.
set addrassign - RAS sunucusunun istemcilerine IP adresleri
         atama yöntemini ayarlar.
set addrreq  - İstemcilerin kendi IP adreslerini isteyip isteyemeyeceğini ayarlar.
set broadcastnameresolution - TCP/IP üzerinden NetBIOS kullanarak yayın adı
               çözümlemenin etkin ya da devre dışı olmasını ayarlar.
set negotiation - İstemci RAS bağlantıları için IP anlaşması yapılıp yapılmadığını ayarlar.

?stemcilerin uzak eriºim sunucusundan ötesine eriºimine

»netsh »ras »ip »set »access


C:\Windows>netsh ras ip set access ?

Kullanım: set access [mode = ] ALL|SERVERONLY 
                                    
Parametreler: 
                                    
 mode - verilecek erişim türü                 
   ALL    - istemciler uzaktan erişim sunucusuna ve bağlı olduğu
         ağlara erişebilir.          
   SERVERONLY - istemciler yalnızca uzaktan erişim sunucusuna erişebilir.
                                    
Açıklamalar: İstemcilerden IP ağ trafiğinin uzaktan erişim sunucusunun
       bağlı olduğu ağlara iletilip iletilmeyeceğini belirtir. 

RAS sunucusunun istemcilerine IP adresleri

»netsh »ras »ip »set »addrassign


C:\Windows>netsh ras ip set addrassign ?

set addrassign [method = ] AUTO|POOL                      
                                    
 RAS sunucusunun istemcilerine IP adreslerini atama yöntemini
 ayarlar.                             
                                    
 method - kullanılacak yöntem                     
   AUTO   - DHCP kullanarak IP adreslerini otomatik olarak atar. 
        Kullanılabilir DHCP sunucusu yoksa, rastgele özel bir
        adres atanır.                      
   POOL   - RAS sunucusunun havuzundan IP adreslerini atar.     

?stemcilerin kendi IP adreslerini isteyip isteyemeyece?ini ayarlar.

»netsh »ras »ip »set »addrreq


C:\Windows>netsh ras ip set addrreq ?

set addrreq [mod = ] ALLOW|DENY

 Çevirmeli bağlantı istemcilerinin kendi IP adresleri
 isteyip istememe iznini belirtir. 

 mod  - geçerli mod 
   ALLOW - istemcilerin kendi IP adreslerini istemesine izin ver.
   DENY - istemcilerin kendi IP adreslerini istemesine izin verme.

TCP/IP üzerinden NetBIOS kullanarak yay?n ad?

»netsh »ras »ip »set »broadcastnameresolution


C:\Windows>netsh ras ip set broadcastnameresolution ?

set broadcastnameresolution [mode = ] ENABLED|DISABLED                    
                                    
 TCP/IP üzerinden NetBIOS kullanarak yayın adı çözümlemenin etkin ya da
devre dışı olmasını ayarlar.                      
                                    
 mode - mode                             
   ENABLED - TCP/IP üzerinden NetBIOS kullanarak yayın adı     
        çözümlemeyi etkinleştirir.                        
   DISABLED - TCP/IP üzerinden NetBIOS kullanarak yayın adı     
        çözümlemeyi devre dışı bırakır.                        

?stemci RAS ba?lant?lar? için IP anlaºmas? yap?l?p yap?lmad???n? ayarlar.

»netsh »ras »ip »set »negotiation


C:\Windows>netsh ras ip set negotiation ?

set negotiation [mod = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 RAS sunucusunun kabul ettiği herhangi bir istemci bağlantısı için
 IP'nin yapılandırılmasına izin verip vermeyeceğini belirtir. 

 mod - geçerli mod                           
   ALLOW   - istemci bağlantıları üzerinden IP'ye izin ver.
   DENY    - istemci bağlantıları üzerinden IPX'ye izin verme.

Bilgi gösterir.

»netsh »ras »ip »show


C:\Windows>netsh ras ip show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show config  - Geçerli RAS IP yapılandırmasını gösterir.

Geçerli RAS IP yap?land?rmas?n? gösterir.

»netsh »ras »ip »show »config


C:\Windows>netsh ras ip show config ?

show config                                
                                   
    Geçerli RAS IP yapılandırmasını görüntüler.            

`netsh ras ipx' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.

»netsh »ras »ipx


C:\Windows>netsh ras ipx ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
?       - Komutların bir listesini gösterir.
dump      - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir.
help      - Komutların bir listesini gösterir.
set      - Yapılandırma bilgilerini belirler.
show      - Bilgi gösterir.

Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra
 ? yazın.

Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.

»netsh »ras »ipx »dump


C:\Windows>netsh ras ipx dump ?

Kullanım: dump

Açıklamalar:
      Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur.
      Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş
      yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

Komutlar?n bir listesini gösterir.

»netsh »ras »ipx »help


C:\Windows>netsh ras ipx help ?

Kullanım: help

Açıklamalar:
      Komutların bir listesini gösterir.

Yap?land?rma bilgilerini belirler.

»netsh »ras »ipx »set


C:\Windows>netsh ras ipx set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set access   - İstemcilerin RAS sunucusu ötesinde erişim verilip verilmeyeceğini ayarlar.
set negotiation - İstemci RAS bağlantıları için IPX anlaşması yapılıp yapılmadığını ayarlar.
set netassign - RAS sunucusunun istemcilerine IPX adresleri atama yöntemini ayarlar.
set nodereq  - İstemcilerin kendi IPX düğüm numaralarını isteyip isteyemeyeceğini ayarlar.
set pool    - RAS IPX adres havuzunu ayarlar.

?stemcilerin RAS sunucusu ötesinde eriºim verilip verilmeyece?ini ayarlar.

»netsh »ras »ipx »set »access


C:\Windows>netsh ras ipx set access ?

set access [mod = ] ALL|SERVERONLY                     
                                    
 Herhangi bir istemciden gelen IPX ağ trafiğinin RAS sunucusunun bağlı
 olduğu ağlara iletilip iletilmeyeceğini belirtir. 

 mod - sağlanacak erişim türü 
   ALL    - istemciler RAS sunucusuna ve bağlı oldukları her ağa
         ulaşabilir.
   SERVERONLY - istemciler yalnızca RAS sunucusuna ulaşabilir.

?stemci RAS ba?lant?lar? için IPX anlaºmas? yap?l?p yap?lmad???n? ayarlar.

»netsh »ras »ipx »set »negotiation


C:\Windows>netsh ras ipx set negotiation ?

set negotiation [mod = ] ALLOW|DENY                       
                                    
 RAS sunucusunun kabul ettiği herhangi bir istemci bağlantısı için 
 IPX'in yapılandırılmasına izin verip vermeyeceğini belirtir.

 mod - geçerli mod
   ALLOW   - istemci bağlantıları üzerinden IPX'e izin ver. 
   DENY    - istemci bağlantıları üzerinden IPX'e izin verme.

RAS sunucusunun istemcilerine IPX adresleri atama yöntemini ayarlar.

»netsh »ras »ipx »set »netassign


C:\Windows>netsh ras ipx set netassign ?

set netassign [method = ] AUTO|POOL|AUTOSAME|POOLSAME             
                                    
 RAS sunucusunun istemcilerine IPX adresi atama yöntemini   
 belirler.                             
                                    
 method - kullanılacak yöntem                     
   AUTO   - tüm istemcilere rasgele farklı bir IPX ağ numarası 
        atar.                        
   POOL   - RAS sunucusunun havuzundan IPX adresleri atar.   
   AUTOSAME - rasgele bir IPX ağ numarası üretir ve tüm istemcilere 
        atar.                      
   POOLSAME - RAS sunucusunun havuzundan bir numara seçer ve tüm
        istemcilere atar.                   
                                    
 Notlar:                                
                                    
   Çoğu yapılandırma için, ağ numarası kullanımını veya ağ trafiğini
   azalttığından AUTOSAME veya POOLSAME yöntemi önerilir.

   Bir istemciye bir ağ numarası atanmadan önce RAS sunucusunun
   intranet?inde kullanılmadığı doğrulanır. Sonuç olarak adres
   havuzundaki bazı adresler atanmayabilir.

?stemcilerin kendi IPX dü?üm numaralar?n? isteyip isteyemeyece?ini ayarlar.

»netsh »ras »ipx »set »nodereq


C:\Windows>netsh ras ipx set nodereq ?

set nodereq [mod = ] ALLOW|DENY

 Çevirmeli bağlantı istemcilerinin kendi IPX düğüm numaralarını
 isteyip istememe iznini belirtir.

 mod  - geçerli mod 
   ALLOW - istemcilerin kendi IPX düğüm numaralarını istemesine izin ver.
   DENY - istemcilerin kendi IPX düğüm numaralarını istemesine izin verme.

RAS IPX adres havuzunu ayarlar.

»netsh »ras »ipx »set »pool


C:\Windows>netsh ras ipx set pool ?

set pool [firstnet = ] adres [size = ] boyut               
                                    
 RAS sunucusunun IPX adresi havuzunu ayarlar                  
                                    
 firstnet - havuzdaki ilk IPX ağ numarası. (onaltılık)  
 size   - havuzdaki toplam IPX adresi sayısı. Sıfır belirtilirse 
       havuz gerektikçe dinamik olarak büyüyecektir. 
       (onluk)                         

Bilgi gösterir.

»netsh »ras »ipx »show


C:\Windows>netsh ras ipx show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show config  - Geçerli RAS IPX yapılandırmasını gösterir.

Geçerli RAS IPX yap?land?rmas?n? gösterir.

»netsh »ras »ipx »show »config


C:\Windows>netsh ras ipx show config ?

show config                                
                                   
    Geçerli RAS IPX yapılandırmasını görüntüler.            

Yap?land?rma bilgilerini belirler.

»netsh »ras »set


C:\Windows>netsh ras set ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
set authmode  - Kimlik doğrulama modunu ayarlar.
set tracing  - Bir bileşen için uzatılmış izlemeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
set user    - Bir kullanıcının RAS özelliklerini ayarlar.

Kimlik do?rulama modunu ayarlar.

»netsh »ras »set »authmode


C:\Windows>netsh ras set authmode ?

set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS                 
                                    
  İçeri arayan istemcilerin kimlik doğrulamasının yapılıp yapılmayacağını
  ve yapılacaksa ne zaman yapılacağını belirleyen modu ayarlar.

  mode - mod                           
   STANDARD - Tüm aygıtların kimliklerinin doğrulanması gerekli. 
   NODCC  - Doğrudan bağlanan aygıtların kimlikleri doğrulanmaz.
   BYPASS  - Her hangi bir aygıt için kimlik doğrulama gerekli
        değil.

Bir bileºen için uzat?lm?º izlemeyi etkinleºtirir veya devre d?º? b?rak?r.

»netsh »ras »set »tracing


C:\Windows>netsh ras set tracing ?

 set tracing [component = ] bileşen [state = ] ENABLED|DISABLED 
 
  Verilen bileşen için izlemeyi etkinleştiri veya devre dışı bırakır.

  bileşen - bileşen (tüm bileşenler için '*' kullanın)

Bir kullan?c?n?n RAS özelliklerini ayarlar.

»netsh »ras »set »user


C:\Windows>netsh ras set user ?

set user [name = ] kullanıcıadı                       
     [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY               
     [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN              
      [cbnumber = ] geri arama numarası ]             
                                   
    Kullanıcı RAS özelliklerini ayarlar.
                                   
    username - kullanıcının oturum açma adı.
                                   
    dialin  - kullanıcının içeri aramasına izin verilip verilmeyeceği
      PERMIT - kullanıcının içeri aramasına izin ver.
      DENY  - kullanıcının içeri aramasına izin verme.
      POLICY - İçeri aramayı belirlemek için uzaktan erişim ilkelerini
          kullan. 
                                   
    cbpolicy - kullanıcının geri arama ilkesi. Geri arama özelliği,
         arayanın telefon ücretini azaltmak için kullanılır.
      NONE  - kullanıcı için geri aramaya izin verilmez       
      CALLER - kullanıcı arama sırasında geri arama numarasını
          belirtebilir
      ADMIN - kullanıcıyı her zaman geri arama numarasından geri ara

    cbnumber - cbpolicy ADMIN olduğunda kullanılacak numara 


  NOT: 'POLICY' seçeneği, karışık modda bir etki alanına ait
     kullanıcılar için
     kullanılamaz. Bu kullanıcılar için 'POLICY', 'DENY' olarak
     kabul edilir. 

Bilgi gösterir.

»netsh »ras »show


C:\Windows>netsh ras show ?

Aşağıdaki komutlar kullanılabilir:

Bu içerikteki komutlar:
show activeservers - RAS sunucusu bildirilerini dinler.
show authmode - Kimlik doğrulama modunu gösterir.
show authtype - Şu anda etkin kimlik doğrulama türlerini gösterir.
show client  - Bu makineye bağlı RAS istemcilerini gösterir.
show link   - PPP'nin anlaşacağı bağlantı özelliklerini gösterir
show multilink - PPP'nin anlaşacağı birden çok bağlantı türlerini gösterir
show registeredserver - Bir bilgisayarın verilen etki alanının Active Directory'sinde  
          bir RAS sunucusu olarak kayıtlı olup olmadığını 
          gösterir.                     
show tracing  - Uzatılmış izlemenin bileşenler için etkin olup olmadığını gösterir.
show user   - Kullanıcılar için RAS özelliklerini gösterir.

RAS sunucusu bildirilerini dinler.

»netsh »ras »show »activeservers


C:\Windows>netsh ras show activeservers ?

show activeservers                               
                                  
    RAS sunucu duyurularını dinler.           

Kimlik do?rulama modunu gösterir.

»netsh »ras »show »authmode


C:\Windows>netsh ras show authmode ?

show authmode                                 
                                    
  Kimlik doğrulama modunu gösterir.                   

ªu anda etkin kimlik do?rulama türlerini gösterir.

»netsh »ras »show »authtype


C:\Windows>netsh ras show authtype ?

show authtype                                 
                                    
  Şu an etkin olan kimlik doğrulama türlerini görüntüler.       
                                    

Bu makineye ba?l? RAS istemcilerini gösterir.

»netsh »ras »show »client


C:\Windows>netsh ras show client ?

show client                               
                                  
    Bu bilgisayara bağlı RAS istemcilerini görüntüler.     

Bir bilgisayar?n verilen etki alan?n?n Active Directory'sinde

»netsh »ras »show »registeredserver


C:\Windows>netsh ras show registeredserver ?

show registeredserver [ [etki alanı = ] etki alanı [sunucu = ] sunucu ] 

    Belirtilen bilgisayarın, belirtilen etki alanında
    RAS sunucusu olarak kaydedilip edilmediğini görüntüler.

    sunucu - söz konusu bilgisayarın bilgisayar adı. 
        Herhangi bir sunucu belirtilmezse, komutun verildiği
        bilgisayar kabul edilir.

    etki alanı - etki alanı. Herhangi bir etki alanı belirtilmezse,
        komutun verildiği bilgisayarın birincil etki alanı
        kabul edilir.

Uzat?lm?º izlemenin bileºenler için etkin olup olmad???n? gösterir.

»netsh »ras »show »tracing


C:\Windows>netsh ras show tracing ?

 show tracing [ [component = ] bileşen ]

  Verilen bileşen için izlemenin etkin olup olmadığını gösterir. Bileşen
  belirtilmezse, tüm bileşenlerin durumunu gösterir. 

  component - bileşen

Kullan?c?lar için RAS özelliklerini gösterir.

»netsh »ras »show »user


C:\Windows>netsh ras show user ?

show user [ [name = ] kullanıcıadı
      [mode = ] PERMIT|REPORT ] 
 
    Kullanıcı RAS özelliklerini gösterir.

    username - kullanıcı oturum açma adı. Sağlanmazsa, tüm kullanıcılar
         gösterilir. 
 
    mode  - Bilgilerin gösterilme modu. Mod belirtilmezse, REPORT kabul
        edilir. 
      REPORT - tüm kullanıcıları göster. 
      PERMIT - Yalnızca içeri arama izni PERMIT olan kullanıcıları
          göster - br -/- cn -/- cz -/- de -/- dk -/- en -/- es -/- fr -/- gr -/- hu -/- it -/- jp -/- kr -/- no -/- pl -/- pt -/- ru -/- tr -/- tw -

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQHTTP: ... console/en/index.htm
0.171
8893

How to open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall?

V-Server vs Dedicated!

Die Systemsteuerung von Windows 8.1 auf klassisch umstellen?

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

Is CannaPower illegal?(0)