NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » peerfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add peerfilter ? Použití: add peerfilter [server=] Parametry: Příznak Hodnota server - Adresa IP pro server druhé strany. Poznámky: Přidá filtr pro server, který může být akceptován jako server druhé strany. Příklady: add peerfilter server=10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / PEERFILTER

netsh routing ip rip add peerfilter - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá filtr pro servery, které budou akceptovány jako druhé strany. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, peerfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface delete interface
Odstraní rozhraní ze směrovače.
netsh routing ip ospf show global
Zobrazí globální parametry protokolu OSPF.
netsh p2p group db help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx update
Aktualizuje autostatické trasy na rozhraní.
netsh routing ip autodhcp set
Nastaví konfigurační informace.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/peerfilter.htm

0.046

TV sleep function with Please Sleep in Don't Sleep?

 /

How to prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /

Wie kann ich das Windows 10 Startmenü anpassen?

 /

Auto Expand Quick Access folders in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /

Specific language at install in the silent command line!

 /

Kann gelöschte Icon-Positionen nicht wiederherstellen (Windows-10/8.1)?

 /

How to activate on screen keyboard windows 10?

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /