NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete acceptfilter ? Použití: delete acceptfilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, kde je protokol RIP připraven k použití. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. Příklady: delete acceptfilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip delete acceptfilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipaddress
Zobrazí stávající adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/acceptfilter.htm
0.281
20397

Managing Layout profiles from Task-Bar (Windows Desktops)!

 /

Can I open Windows 8.1 or 8 Control Panel (run, find, start)?

 /

Soundschema in Windows 8.1/10 anpassen, oder deaktivieren (Startsound, usw)?

 /

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

 /

On Windows 10, customize visual effects to best Performance, can I?

 /

Can I use the Windows 10 Password Reset-Disk?

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

Datei-Zeit exportieren und in Excel, oder Calc bequem bearbeiten!

 /

What is Unicode / I need that?

 /

Entpacke meine CAB Datei für Windows 10, 8.1, .... und Server!

 /