NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete acceptfilter ? Použití: delete acceptfilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, kde je protokol RIP připraven k použití. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. Příklady: delete acceptfilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip delete acceptfilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipaddress
Zobrazí stávající adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/acceptfilter.htm
0.171
20397

Save Icon Layout at Program Start and exit!

 /

Color Laser Printer Or Inkjet Printer, Which Is Better For Me?

 /

Freien Bereich der Festplatte sicher bereinigen, danach Standby!

 /

QuickTextPaste Video!

 /

Wie ändert man den Administrator in Windows 11, 10, ...?

 /

If the thermal printer goes offline again and again under Windows 10/11?

 /

Create door notes and print them plus free!

 /

Unterschied Löschen, Löschen Plus, X mal schreiben?

 /

What is a Windows document?

 /

Simple function to switch off the PC when inactive!

 /

Digital Desktop Clock for Windows 11, 10, ... and MS Server with various settings!

 /

Erfordert die Windows 10 21H1 Version  wieder eine Neuinstallation?

 /