NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete acceptfilter ? Použití: delete acceptfilter [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, kde je protokol RIP připraven k použití. addr - Párování adres IP. První adresa bude při vytváření filtru použita pro nízkou adresu IP a druhá adresa je určena pro vysokou adresu IP. Poznámky: Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. Příklady: delete acceptfilter "Připojení místní sítě" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip delete acceptfilter - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipaddress
Zobrazí stávající adresy IP.
netsh routing ip relay show ifstats
Zobrazuje statistiku přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud repair
Spustí detekci rozdělení a opravu.
netsh delete helper
Odstraní knihovnu DLL pomocníka.
netsh routing ip dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 set privacy
Změní parametry konfigurace utajení.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní filtr souhlasu pro trasy přijaté na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/acceptfilter.htm
0.218
20397

Was ist Amazon Prime Instant Video?

 /

Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, how to?

 /

Aggressive Windows Programme und Anwendungen sofort beenden!

 /

Can I find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

Use Windows Live Writer on Windows 10!

 /

Turn off numeric sorting in MS Explorer (file, directory Windows 10, 8.1) !

 /

Windows 10 desktop icons are so big, why, can I customize this?

 /

How do I open other file types, not only text files (* .txt) with Notepad?

 /

Die Dark Theme auf Windows 10 ausprobieren!

 /

The created file can not be compressed!

 /

Create a Windows 8 or 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

 /

Verbesserungen in der Dateivorschau und Integration des MS Explorer Vorschaufensters!

 /