NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set filter ? Použití: set filter [name=]<řetězec> [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] [[fragcheck=]enable|disable] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, na který je použit filtr. filtertype - Jedna z následujících hodnot: input: Pokud měněný filtr filtruje vstupy output: Pokud měněný filtr filtruje vstupy dial: Pokud měněný filtr filtruje připojené rozhraní telefonického připojení action - Akce provedená, pokud paket nesouhlasí se žádným filtrem, nastává akce. fragcheck - Zapne nebo vypne kontrolu fragmentů pro vstupní pakety. Poznámky: Pro zadané rozhraní změní výchozí akci pro typ filtru nebo změní nastavení kontroly fragmentu. Příklady: set filter name="Telefonické připojení" filtertype=dial action=forward set filter name="Virtuální privátní připojení" fragcheck=disable

NETSH / ROUTING / IP / SET / FILTER

netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - Příkazy Na zadaném rozhraní změní atributy filtru. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.
netsh diag ping dns
Testování serverů DNS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.
netsh routing ipx add staticservice
Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Na zadaném rozhraní změní atributy filtru. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/filter.htm
0.155
16672

The Windows 7, 8.1, 10 Quick Launch bar is gone!

 /

How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system?

 /

I get a lot of emails regarding program expansion!

 /

Can I print as PDF in Windows 11, 10!

 /

Can I activate on screen keyboard in Windows 10/11?

 /

Windows installation plus update, how long does it take?

 /

Dragging doesn"t work at all when dragging from a network (mapped) drive!

 /

How to open Windows 8.1 / 10 Fax and Scan, to scan and fax the documents (access, run, find)?

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

Handy, Umts, LTE, G4, G5, Empfang im Haus oder Wohnung verbessern!

 /

Festlegen des Zeilenabstands in WordPad unter Windows 10!

 /

Can I select multiple files by using checkbox in the Quad-File-Explorer!

 /