netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set filter ? Použití: set filter [name=]<řetězec> [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] [[fragcheck=]enable|disable] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, na který je použit filtr. filtertype - Jedna z následujících hodnot: input: Pokud měněný filtr filtruje vstupy output: Pokud měněný filtr filtruje vstupy dial: Pokud měněný filtr filtruje připojené rozhraní telefonického připojení action - Akce provedená, pokud paket nesouhlasí se žádným filtrem, nastává akce. fragcheck - Zapne nebo vypne kontrolu fragmentů pro vstupní pakety. Poznámky: Pro zadané rozhraní změní výchozí akci pro typ filtru nebo změní nastavení kontroly fragmentu. Příklady: set filter name="Telefonické připojení" filtertype=dial action=forward set filter name="Virtuální privátní připojení" fragcheck=disable

NETSH / ROUTING / IP / SET / FILTER

netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - Příkazy Na zadaném rozhraní změní atributy filtru. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.
netsh diag ping dns
Testování serverů DNS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.
netsh routing ipx add staticservice
Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Na zadaném rozhraní změní atributy filtru. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/filter.htm
0.187
16672

Datei vergleichen mit der Windows Eingabeaufforderung!

 /

Automatically shut down the PC with a lower CPU load, or something else?

 /

Befehl um Programme neu zu starten über Eingabeaufforderung?

 /

Access to hidden options in Windows 10 and 8,1 Explorer, via mouse!

 /

Make the keyboard more easier to use on Windows 8.1 / 10!

 /

Desktop shortcut for windows 8.1 / 10 fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

Change the default action of pressing WIN+E to start Q-Dir and not explorer.exe on Windows 7 and Windows 8?

 /

What is google flights?

 /

Befehl um alle WLAN Infos in Windows-10 zu sehen!

 /

Wo ist der Text Editor in Windows 10, (Notepad, finden, öffnen, starten)?

 /

Direct Download Windows 8.1 x64/x86 32/64 bit preview for testing!

 /

Delete and remove locked files and directorys!

 /