netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set filter ? Použití: set filter [name=]<řetězec> [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] [[fragcheck=]enable|disable] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, na který je použit filtr. filtertype - Jedna z následujících hodnot: input: Pokud měněný filtr filtruje vstupy output: Pokud měněný filtr filtruje vstupy dial: Pokud měněný filtr filtruje připojené rozhraní telefonického připojení action - Akce provedená, pokud paket nesouhlasí se žádným filtrem, nastává akce. fragcheck - Zapne nebo vypne kontrolu fragmentů pro vstupní pakety. Poznámky: Pro zadané rozhraní změní výchozí akci pro typ filtru nebo změní nastavení kontroly fragmentu. Příklady: set filter name="Telefonické připojení" filtertype=dial action=forward set filter name="Virtuální privátní připojení" fragcheck=disable

NETSH / ROUTING / IP / SET / FILTER

netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - Příkazy Na zadaném rozhraní změní atributy filtru. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.
netsh diag ping dns
Testování serverů DNS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.
netsh routing ipx add staticservice
Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Na zadaném rozhraní změní atributy filtru. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/filter.htm
0.077
16672

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 10, 8.1, 7!

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

How to disable button program app grouping in Windows 7 Taskbar?

 /

Find and Start Remote Desktop Connection in Windows 10, can I?

 /

Problem with path to your own ini file with quotes in QTP!

 /

With several Monitors make the Windows 10 desktop better to use!

 /

Outlook Express *.dbx Ordner E-Mails reparieren (kostenlos)!

 /

Customize icon spacing on the windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

Ist das Service Pack 2 für Windows Vista oder für Server 2008?

 /

Why should I donate, Donations are done by so many other users, or?

 /

The wrong program opens a file in Windows 8.1 / 10?

 /