NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set filter ? Použití: set filter [name=]<řetězec> [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] [[fragcheck=]enable|disable] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, na který je použit filtr. filtertype - Jedna z následujících hodnot: input: Pokud měněný filtr filtruje vstupy output: Pokud měněný filtr filtruje vstupy dial: Pokud měněný filtr filtruje připojené rozhraní telefonického připojení action - Akce provedená, pokud paket nesouhlasí se žádným filtrem, nastává akce. fragcheck - Zapne nebo vypne kontrolu fragmentů pro vstupní pakety. Poznámky: Pro zadané rozhraní změní výchozí akci pro typ filtru nebo změní nastavení kontroly fragmentu. Příklady: set filter name="Telefonické připojení" filtertype=dial action=forward set filter name="Virtuální privátní připojení" fragcheck=disable

NETSH / ROUTING / IP / SET / FILTER

netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - Příkazy Na zadaném rozhraní změní atributy filtru. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete announcefilter
Odstraní filtr oznámení z rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje shluk se zadaným hostitelem.
netsh diag ping dns
Testování serverů DNS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.
netsh routing ipx add staticservice
Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Na zadaném rozhraní změní atributy filtru. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/filter.htm
0.281
16672

DesktopOK Tools + functions for all Windows OS Desktop(s)!

 /

Wie kann ich die Windows Desktop Icon Anzahl maximieren / Abstand Minimieren?

 /

There are several instances with different directories possible!

 /

How to edit registry on Windows 10!

 /

Windows 10: Start Programs and Optional Features!

 /

How can I find pictures with Find.Same.Images.OK!

 /

How to start DirectX diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

Quad-Directory-Explorer 3.31 and Windows 98 on 10?

 /

How can I customize, install, add the language for Windows 10?

 /

Schrifttyp, bzw. Schriftart am Android Handy ändern?

 /

Find a mouse that has a small ball for Windows instead of a wheel!

 /

Was bedeutet System File Protection bei Windows?

 /