NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » add » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip add filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim síť maska DELETE FILTER názevrozhr režim síť maska SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). maska - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / ADD / FILTER

netsh routing ipx rip add filter - Windows 2000/XP - Příkazy Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, add, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete interface
Odstraní protokol OSPF z určeného rozhraní.
netsh lan delete profile
Odstraní profil sítě LAN z jednoho nebo více rozhraní.
netsh routing ipx sap set interface
Na rozhraní aktualizuje konfiguraci protokolu.
netsh routing dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 6to4 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip rip delete neighbor
Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/add/filter.htm
0.093

Insert text snippets about clipboard via Windows Keyboard Shortcuts!

 /

How to create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 8!

 /

Cmd.exe korrekt verlassen, gibt es hier einen Befehl?

 /

Ein Problem mit Zip-Ordnern bei kopieren, ausschneiden und einfügen!

 /

Create a password reset disk for Windows 8.1 and Win 10 PW recovery?

 /

How can i connect with Windows 8 / 10 by using Remote Desktop Connection (command, cmd prompt)?

 /

IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see?

 /

How to show Windows 8.1/8 administrative  Management Tools in the  Start Tiles!

 /