NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim síť maska DELETE FILTER názevrozhr režim síť maska SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). maska - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / FILTER

netsh routing ipx rip set filter - Windows 2000/XP - Příkazy V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery
Změny kontextu `netsh routing ip routerdiscovery'.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Převede názvy partnerů na názvy DNS a naopak.
netsh diag show modem
Zobrazí všechny modemy.
netsh routing ip nat delete ftp
Zakáže server proxy FTP.
netsh interface portproxy help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx rip
Změny kontextu `netsh routing ipx rip'.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/filter.htm
0.046

Wie kann ich die Arbeitsspeicher Verwendung einsehen unter Windows 10/8.1/7?

 /

Wie kann ich ein Wiederherstellungslaufwerk für Windows-8.1 und 10 erstellen (Start-Diskete, Boot-CD)?

 /

Was bedeutet, ist *.*?

 /

Was ist Amazon Prime Instant Video?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Detailed investigation of the windows filesystem structure!

 /

Is there a command line option to start the program minimized?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /