NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim síť maska DELETE FILTER názevrozhr režim síť maska SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). maska - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / FILTER

netsh routing ipx rip set filter - Windows 2000/XP - Příkazy V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery
Změny kontextu `netsh routing ip routerdiscovery'.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Převede názvy partnerů na názvy DNS a naopak.
netsh diag show modem
Zobrazí všechny modemy.
netsh routing ip nat delete ftp
Zakáže server proxy FTP.
netsh interface portproxy help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx rip
Změny kontextu `netsh routing ipx rip'.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/filter.htm
0.046

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 8.1, 8 and 10!

 /

Kann man unter Windows 10 Festplatten Partition-en anzeigen?

 /

Safely remove USB drives via a Windows 8/8.1 or 10 desktop shortcut!

 /

Connect a Bluetooth enabled device to Windows 10 computer, how to?

 /

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

12-Ants for the Windows Desktop!

 /

Uninstall Always Mouse Wheel from Windows (10, 8.1, 7)!

 /