NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim síť maska DELETE FILTER názevrozhr režim síť maska SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). maska - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / FILTER

netsh routing ipx rip set filter - Windows 2000/XP - Příkazy V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery
Změny kontextu `netsh routing ip routerdiscovery'.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Převede názvy partnerů na názvy DNS a naopak.
netsh diag show modem
Zobrazí všechny modemy.
netsh routing ip nat delete ftp
Zakáže server proxy FTP.
netsh interface portproxy help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx rip
Změny kontextu `netsh routing ipx rip'.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/filter.htm
0.061

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

KO Timer more options for the Process and APP Terminator on Windows (10, 8.1, ...)!

 /

How to start QuickTextPaste minimized to tray?

 /

Ausdrucken des verbrauchten Speicherplatzes auf der Festplatte, wozu?

 /

Desktop shortcut for windows fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

How to find and open the Cookies folder in Windows 8.1/10?

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Hilfe der Windows 10 Defender ist deaktiviert, was kann ich machen?

 /