NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » show » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip show filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim síť maska DELETE FILTER názevrozhr režim síť maska SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). maska - 4bajtová síťová maska (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SHOW / FILTER

netsh routing ipx rip show filter - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí seznam filtrů protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, show, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios delete nbname
V seznamu názvů NETBIOS odstraní název NETBIOS.
netsh ras ip set access
Nastaví, zda klienti dostanou přístup dále než za server
netsh interface ip delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip ospf uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p group show acl
Vypíše informace o seznamu ACL.
netsh winsock dump
Zobrazí konfigurační skript.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí seznam filtrů protokolu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/show/filter.htm
0.265
16702

Duplex with non-duplex scanners, improved sorting for print out!

 /

Directory and Folder Printing under Windows 10 / 8.1 / 7!

 /

Der letzte Freeware Autor / Programmierer im deutschen Netz?

 /

Speicherplatz Belegung Ausdruck und Druckvorschau!

 /

Close hanging programs, apps and processes on Windows! 

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /

What else will there be in freeware, what is planned!

 /

Activate tabs in Quad Explorer on Windows!

 /

How can I backup the individual entries or export from Quick-Text-Paste?

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

Change the Win-7 thousand separator (distinction) and decimal symbol!

 /

Useful for Windows Files and Folder Copy and Paste Actions!

 /