netsh » routing » ipx » sap » add » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap add filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů SAP na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž DELETE FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby. akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / ADD / FILTER


Quick - Link:
netsh

netsh interface ipv6 isatap set router
Nastaví informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set interface
Nastaví stav rozhraní.
netsh ras aaaa set accounting
Nastaví zprostředkovatele účtování.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDo seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/add/filter.htm
0.077
18106

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (disable Metro App)!

On Windows 8.1 and 10, how to clean up the app folder, delete apps!

Can I kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

Can i use this stress test for the overclocked graphics card (GPU crash)?

Change the font or font size of the stopwatch on MS Windows?(0)