NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » add » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap add filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů SAP na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž DELETE FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby. akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / ADD / FILTER

netsh routing ipx sap add filter - Windows 2000/XP - Příkazy Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, add, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh

netsh routing ip delete rtmroute
Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě.
netsh interface ipv6 isatap set router
Nastaví informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set interface
Nastaví stav rozhraní.
netsh ras aaaa set accounting
Nastaví zprostředkovatele účtování.
netsh firewall delete portopening
Odstraní konfiguraci portu z nastavení brány firewall.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/add/filter.htm
0.233

Was sind Variablen?

 /

Kann es sein, dass der Mauszeiger in Windows 8 und 8.1 kleiner ist als der XP Cursor?

 /

Problems when deleting, and listing on the network and NTFS drives?

 /

How to enable Server 2016 Virtualization on Windows 10?

 /

Wo finde ich Programme, die durch die Windows 8.1 / 10 Firewall zugelassen sind?

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

Hide mouse cursor in DesktopOK!

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /