NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » add » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap add filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů SAP na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž DELETE FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby. akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / ADD / FILTER

netsh routing ipx sap add filter - Windows 2000/XP - Příkazy Do seznamu filtrů přidá položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, add, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh

netsh routing ip delete rtmroute
Odstraní dočasnou trasu používanou při správě sítě.
netsh interface ipv6 isatap set router
Nastaví informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set interface
Nastaví stav rozhraní.
netsh ras aaaa set accounting
Nastaví zprostředkovatele účtování.
netsh firewall delete portopening
Odstraní konfiguraci portu z nastavení brány firewall.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/add/filter.htm

0.077

Start the programs in compatibility mode  on Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Die Länge (Spiellänge) der Dateien anzeigen lassen Windows 10!

 /

Windows 10 change password, remove, or set a new password, but where?

 /

Network?

 /

Welche Grafikkarte brauch ich für Win-7 Aero?

 /

Pointer Stick and Portable + Windows 10 problems!?

 /

In Windows 7 bestimmte Anwendungen, bzw. Programme immer als Administrator ausführen, bzw. starten?

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /