NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » delete » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap delete filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů SAP na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž DELETE FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby. akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / DELETE / FILTER

netsh routing ipx sap delete filter - Windows 2000/XP - Příkazy Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, delete, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping dns
Testování serverů DNS pro všechny adaptéry pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show
Zobrazí informace
netsh interface ipv6 show neighbors
Zobrazí položky mezipaměti protokolu ND.
netsh routing ipx add staticservice
Do tabulky statických služeb přidá statickou službu.
netsh ras delete registeredserver
Zruší registraci určitého počítače se systémem Windows 2000 jako serveru
netsh interface
Změny kontextu `netsh interface'.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Ze seznamu filtrů odstraní položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/delete/filter.htm
0.265
18948

Anpassen der Symbol-Größe in der Task-Leiste von Windows 8.1 / 10!

 /

I closed the desktop notes by mistake, what can I do?

 /

Open the Indexing Options in Windows 10!

 /

2 x quad explorer with separate settings!

 /

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

 /

Hide Windows 8.1 libraries or remove, delete, add, can you do that?

 /

Autostart in the registry on Windows 10, 8.1!

 /

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /

Windows Store neu installieren bei Windows 10, (defekt, gelöscht)?

 /

Can I upgrade my Windows XP to Windows 7

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

 /

Where can i find the settings on Samsung Galaxy?

 /