NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů SAP na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž DELETE FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby. akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET / FILTER

netsh routing ipx sap set filter - Windows 2000/XP - Příkazy V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show logging
Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh lan set autoconfig
Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní.
netsh routing ipx set global
Aktualizuje globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip add persistentroute
Přidá trvalou statickou trasu.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Zobrazí informace o překladu rozhraní typu 6to4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set/filter.htm
0.187
18446

Windows 11 auf einer Standard Festplatte installieren?

 /

The digital Windows 11, 10, ... clock can also appear decent on the desktop!

 /

How can I find pictures with Find.Same.Images.OK!

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

What is an EXE file?

 /

Find and change the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /

Was ist Cloud Backup Service?

 /

Ist mein Windows 10 aktiviert, wo kann ich es sehen?

 /

Make Windows EXE TO APP?

 /

Problems when writing under Windows 10. 8.1, ...!

 /

Activate the Auto Backup Feature in QuickTextPaste!

 /

Zip folder in Quad Explorer easier to handle on Windows 11, 10, ...!

 /