NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů SAP na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž DELETE FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby. akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET / FILTER

netsh routing ipx sap set filter - Windows 2000/XP - Příkazy V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show logging
Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh lan set autoconfig
Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní.
netsh routing ipx set global
Aktualizuje globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip add persistentroute
Přidá trvalou statickou trasu.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Zobrazí informace o překladu rozhraní typu 6to4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set/filter.htm
0.265
18446

GetWindowText and Copy Text To Clipboard

 /

Download Windows Server 2012 R2 x64 and test it!

 /

How to delete favorite filters entered by mistake?

 /

Transfer, Reset the Explorer View settings of columns in Q-Dir, can I?

 /

Starting PowerShell on Windows 10 as an Administrator!

 /

Add PDFs and images to the PDF?

 /

Windows Live Writer auf Windows 10 verwenden!

 /

Can I find the Windows 8.1 fonts and the fonts directory?

 /

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

 /

Classic and modern address bar for Windows, or both together?

 /

Can I turn off all Colors Highlighting of files and directorys?

 /

Add my text plus what is in the clipboard, example!

 /