NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set filter ? Objekt FILTER se používá ke konfiguraci filtrů SAP na rozhraních směrovačů. Syntaxe příkazu: SHOW FILTER názevrozhr [režim] ADD FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž DELETE FILTER názevrozhr režim typsluž názevsluž SET FILTER názevrozhr režim akce Kde: názevrozhr - název rozhraní. režim - INPUT nebo OUTPUT. typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby. akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET / FILTER

netsh routing ipx sap set filter - Windows 2000/XP - Příkazy V seznamu filtrů aktualizuje položku filtr protokolu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show logging
Zobrazí konfiguraci protokolování brány firewall.
netsh routing ip ospf help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh lan set autoconfig
Povolí nebo zakáže automatickou konfiguraci rozhraní.
netsh routing ipx set global
Aktualizuje globální konfiguraci IPX.
netsh routing ip add persistentroute
Přidá trvalou statickou trasu.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
Zobrazí informace o překladu rozhraní typu 6to4.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set/filter.htm
0.062

Is OneLoupe a magnifier with Windows dual monitors support?

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /

Jump to a certain point in the Explorer history / navigation!

 /

Windows-8 HAL_INITIALIZATION_FAILED error message during installation?

 /

Fehlermeldung com.google.process.gapps wurde angehalten?

 /

Delete Auto Complete, Passwords and Form Data in Windows-10?

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

How to translate DesktopOK in your language!

 /