NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set filter ? Přikaz SET se používá pro aktualizaci konfigurace IPX. Syntaxe příkazu: SET INTERFACE názevrozhr [[ADMSTATE= ] admstav] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE názevrozhr síť [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] značky] [[HOPS=] počsměr] SET STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž [[NETWORK=] síť] [[NODE=] uzel] [[SOCKET=] soket] [[HOPS=] směr] SET FILTER názevrozhr režim akce kam: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). admstav - ENABLED nebo DISABLED. prot - protokol PPP nebo IPXWAN. síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). mac - 6bajtová adresa mac přesměrování (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). značky - počet značek (číslo v desítkové soustavě). počsměr - počet přesměrování (číslo v desítkové soustavě). režim - INPUT nebo OUTPUT. akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SET / FILTER

netsh routing ipx set filter - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Zobrazí položky mezipaměti vazeb.
netsh routing ip show scope
Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/filter.htm
0.14
16704

Scanned Documents Location In Windows 10/11!

 /

Can I continue to use my mouse cursor hiding tool on MS Windows 11!

 /

Huge Desktop Pointer Stick in USA design!

 /

Connection to remote desktop service via command prompt!

 /

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /

Wie wird ein Computer mit einem Virus, oder Spyware infiziert?

 /

Windows 10/11 the advanced management of hard drives and drives!

 /

How to disable auto driver updates on Windows 10 / 11?

 /

Windows 11 automatically troubleshoot computer problems, How to?

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /

Ändern Sie den Standardspeicherort für gescannte Dokumente!

 /

Constant crashes after Windows 10 update, why?

 /