NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set filter ? Přikaz SET se používá pro aktualizaci konfigurace IPX. Syntaxe příkazu: SET INTERFACE názevrozhr [[ADMSTATE= ] admstav] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE názevrozhr síť [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] značky] [[HOPS=] počsměr] SET STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž [[NETWORK=] síť] [[NODE=] uzel] [[SOCKET=] soket] [[HOPS=] směr] SET FILTER názevrozhr režim akce kam: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). admstav - ENABLED nebo DISABLED. prot - protokol PPP nebo IPXWAN. síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). mac - 6bajtová adresa mac přesměrování (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). značky - počet značek (číslo v desítkové soustavě). počsměr - počet přesměrování (číslo v desítkové soustavě). režim - INPUT nebo OUTPUT. akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SET / FILTER

netsh routing ipx set filter - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Zobrazí položky mezipaměti vazeb.
netsh routing ip show scope
Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/filter.htm
0.14
16704

Windows 11 detect auto HDR support?

 /

Create several PDF pages optionally with TWAIN or WIA!

 /

Download designs, or themes for Windows 8.1, 10!

 /

Install the integrated PDF printer driver in Windows 10/11!

 /

What is a SD memory card?

 /

How much memory does windows 10 / 11!

 /

Easier access to the protected directory under Windows 10/11 to delete duplicates!

 /

Selected text to uppercase or lowercase Word Example!

 /

The cursor disappears under Windows!

 /

Windows 10 1803 - 2004 Spring Creators und Redstone Update hängt!

 /

Als Türschild oder als sonstige Nachricht sehr praktisch!

 /

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

 /