netsh routing ipx set filter - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set filter ? Přikaz SET se používá pro aktualizaci konfigurace IPX. Syntaxe příkazu: SET INTERFACE názevrozhr [[ADMSTATE= ] admstav] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE názevrozhr síť [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] značky] [[HOPS=] počsměr] SET STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž [[NETWORK=] síť] [[NODE=] uzel] [[SOCKET=] soket] [[HOPS=] směr] SET FILTER názevrozhr režim akce kam: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). admstav - ENABLED nebo DISABLED. prot - protokol PPP nebo IPXWAN. síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). mac - 6bajtová adresa mac přesměrování (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). značky - počet značek (číslo v desítkové soustavě). počsměr - počet přesměrování (číslo v desítkové soustavě). režim - INPUT nebo OUTPUT. akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SET / FILTER

netsh routing ipx set filter - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Zobrazí položky mezipaměti vazeb.
netsh routing ip show scope
Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/filter.htm
0.187
16704

LCD-Monitore, Laptopbildschirme und feste Bildschirmauflösung ist falsch?

 /

Do not Sleep parameter example!

 /

Bestätigung beim Löschen von Dateien und Ordnern unter Windows-7 deaktivieren, aber wie?

 /

Vergessene Font Namen, Schriftarten, Schrifttypen!

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows desktop!

 /

Can I open settings WiFi on my Samsung Galaxy?

 /

In Tree-view is it possible to make the hover time to expand adjustable xx Seconds!

 /

Add PDFs and images to the PDF?

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /

Can I grant a directory / directory access for a program under Windows 10 Explorer?

 /

What is the file time, or the directory time?

 /

Automatic adjustment of energy options under Windows!

 /