NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set filter ? Přikaz SET se používá pro aktualizaci konfigurace IPX. Syntaxe příkazu: SET INTERFACE názevrozhr [[ADMSTATE= ] admstav] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE názevrozhr síť [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] značky] [[HOPS=] počsměr] SET STATICSERVICE názevrozhr typsluž názevsluž [[NETWORK=] síť] [[NODE=] uzel] [[SOCKET=] soket] [[HOPS=] směr] SET FILTER názevrozhr režim akce kam: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení). admstav - ENABLED nebo DISABLED. prot - protokol PPP nebo IPXWAN. síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). mac - 6bajtová adresa mac přesměrování (až 12 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). značky - počet značek (číslo v desítkové soustavě). počsměr - počet přesměrování (číslo v desítkové soustavě). režim - INPUT nebo OUTPUT. akce - PERMIT nebo DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SET / FILTER

netsh routing ipx set filter - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Zobrazí položky mezipaměti vazeb.
netsh routing ip show scope
Zobrazí obory pro vícesměrové vysílání nakonfigurované na směrovači.
netsh ras appletalk set negotiation
Nastaví, zda se u připojení vzdáleného přístupu klientů
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Zobrazí konfiguraci odezvy brány firewall na
netsh routing ip ospf install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh lan set tracing
Povolí nebo zakáže trasování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktualizuje filtr paketů v seznamu filtrů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/filter.htm
0.281
16704

Windows 10 control system (classic panel)!

 /

In Windows 8, 10 definieren, dass ein Programm mehrere Dateitypen öffnet!

 /

How can i translate Auto Hide Mouse Cursor Free in my language?

 /

Get a grip on hanging programs and apps as admin!

 /

So übersetzen Sie DesktopOK in Ihrer Sprache!

 /

Paint Stress test for Laptop, Notebooks, Tablets, Desktop PCs or Surface Pro and Go!

 /

Default Text for the Desktop Short Note on Windows 10, 8.1, ...!

 /

COMODO CA Limited Problem May 2019 Certifikate!

 /

Quad Explorer with single window mode plus preview!

 /

Aufklappen der Menüs beschleunigen Windows 10, 8.1 und MS Server?

 /

Was für Systemanforderungen hat Windows 8.1 und wie groß ist Windows 8?

 /

Finden Sie doppelte Fotos, entfernen Sie sie sofort unter Windows 10, 8.1, ...!

 /