NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show filter ? Příkaz SHOW se používá k zobrazení informací o konfiguaci. Syntaxe příkazu: SHOW INTERFACE [názevrozhr] SHOW ROUTE [síť] SHOW STATICROUTE názevrozhr [síť] SHOW SERVICE [typsluž [názevsluž]] SHOW STATICSERVICE názevrozhr [typsluž názevsluž] SHOW FILTER názevrozhr SHOW GLOBAL kde: názevrozhr - název rozhraní (pro klienty RAS použít telefonické připojení)). síť - 4bajtová síťová adresa (až 8 hex číslic, úvodní nuly nepovinné). typsluž - 2bajtový typ služby (až 4 hex číslice, úvodní nuly nepovinné). názevsluž - název služby.

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / FILTER

netsh routing ipx show filter - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí filtry paketů. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group show
Zobrazí informace.
netsh winsock
Změny kontextu `netsh winsock'.
netsh routing ip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh interface ipv6 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí filtry paketů. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/filter.htm
0.202
14945

Touch, Touch Multi Touch Test for Free!

 /

Is Pointer Stick not a joke program, who needs something like this?

 /

For what the flipped and rotated image search?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I turn off this?

 /

Multiple Page Scan to PDF for all Windows OS!

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

QTP als eine Art Translator, der deutsche Texte im Menü als Englische einfügt?

 /

Can I define in Windows 8.1 / 10 a program to open multiple file types?

 /

Start drive optimization directly in IsMyHdOK!

 /

Was ist eine Datenträgerverwaltung?

 /

Is the Internet  Explorer missing in Windows 10!

 /