netsh ipsec dynamic show mmfilter - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » dynamic » show » mmfilter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec dynamic show mmfilter ? Format: mmfilter [ name = ] | [ all ] [ [ type = ] (generic | specific) ] [ [ srcaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server) ] [ [ dstaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server) ] [ [ srcmask = ] (mask | prefix) ] [ [ dstmask = ] (mask | prefix) ] [ [ resolvedns = ] (yes | no) ] Viser oplysninger om hovedtilstandsfilter fra SPD. Parametre: Tag Værdi name | all -Navnet på hovedtilstandsfilteret eller 'all'. type -Typen af filter, der skal vises; bestemt eller standard. srcaddr -Kilde-IP-adresse (ipv4 eller ipv6), adresseområde, DNS-navn eller servertype. dstaddr -Destinations-IP-adresse (ipv4 eller ipv6), adresseområde, DNS-navn eller servertype. srcmask -Kildeadressemaske eller et præfiks fra 1 til og med 32. dstmask -Destinationsadressemaske eller et præfiks fra 1 til og med 32. resolvedns -Værdien 'yes' viser det fundne DNS-navn. Kommentarer: 1. Standard for parameteren type er 'generic'. 2. Servertypen kan være WINS, DNS, DHCP eller GATEWAY. 3. Hvis 'all' er angivet, vises alle hovedtilstandsfiltre. 4. Hvis der er angivet kildeadresse eller destinationsadresse, vises kun filtre, som er tilknyttet denne adresse. 5. Hvis der er angivet et adresseområde, skal slutpunkterne være specifikke adresser (ikke lister eller undernet) og af samme type (begge bør være v4 eller v6). Eksempler: 1. show mmfilter name=mmf 2. show mmfilter all srcaddr=wins dstaddr=192.168.145.112

NETSH / IPSEC / DYNAMIC / SHOW / MMFILTER

netsh ipsec dynamic show mmfilter - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger om hovedtilstandsfilter fra SPD. / Windows Seven
netsh, ipsec, dynamic, show, mmfilter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh mbn add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh advfirewall consec help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ipsec static set rule
?ndrer en regel
netsh wlan set profileparameter
Angiv parametre i en profil for et tr?dl?st netv?rk.
netsh ipsec dynamic show mmfilter
Viser oplysninger om hovedtilstandsfilter fra SPD.
netsh winsock remove provider
Fjerner en Winsock-LSP fra systemet.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser oplysninger om hovedtilstandsfilter fra SPD. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/dynamic/show/mmfilter.htm
0.203
18992

Customize the pagefile.sys in Windows 10 (paging file)?

 /

Rotated Random Snow Flakes on the Desktop!

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the rain!

 /

Disable auto driver updates on Windows 10, how to?

 /

How can I delete the folders created QTP Menu?

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

Writing a short busines letter and print on Windows 10!

 /

For what Please Sleep Feature in Don't Sleep (Windows 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /

How can I see if I have x64 Edition or Windows x32/x86 on Windows 10/8.1?

 /

Was sind Audiogeräte?

 /