NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » add » filterlist

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static add filterlist ? Format: filterlist [ name = ] [ [ description = ] ] Opretter en tom filterliste med det angivne navn. Parametre: Tag Værdi name -Navnet på filterlisten. description -Kort beskrivelse af filterlisten. Kommentarer: Eksempler: add filterlist Filter1

NETSH / IPSEC / STATIC / ADD / FILTERLIST

netsh ipsec static add filterlist - Windows Seven - Kommandoer Opretter en tom filterliste. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, add, filterlist, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer delete
Sletter poster.
netsh interface 6to4 show
Viser oplysninger.
netsh p2p idmgr show statistics
Viser statistik over identiteter.
netsh http add cacheparam
Tilf?jer cacheparameter for HTTP-tjeneste
netsh p2p collab contact help
Viser en liste over kommandoer.
netsh bridge uninstall
Fjerner den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/add/filterlist.htm
0.031

Magnifier for microsoft windows 8.1 (open, find)!

 /

Wie kann ich den Remote-Computer finden?

 /

Windows Server 2008/7/Vista - Ping aktivieren/deaktivieren?

 /

Direct access to Windows 8.1, 8 or Win 10 Sounds via desktop shortcut in Win 8.1?

 /